Sunteți pe pagina 1din 407

TRATATUL PRIVIND FUNCIONAREA

UNIUNII EUROPENE (T.F.U.E.)

1
Cuprins

TRATATUL PRIVIND FUNCIONAREA UNIUNII EUROPENE


(VERSIUNE CONSOLIDAT).................................................................................................62
PREAMBUL......................................................................................................................................63
PARTEA NTI PRINCIPIILE.................................................................................................65
TITLUL I CATEGORII I DOMENII DE COMPETENE ALE UNIUNII.....................65
TITLUL II DISPOZIII DE APLICARE GENERAL......................................................69
PARTEA A DOUA NEDISCRIMINAREA I CETENIA UNIUNII.......................................73
PARTEA A TREIA POLITICILE I ACIUNILE INTERNE ALE UNIUNII.............................77
TITLUL I PIAA INTERN..............................................................................................77
TITLUL II LIBERA CIRCULAIE A MRFURILOR......................................................78
Capitolul 1 Uniunea vamal........................................................................................78
Capitolul 2 Cooperarea vamal...................................................................................79
Capitolul 3 Interzicerea restriciilor cantitative ntre statele membre.........................80
TITLUL III AGRICULTURA I PESCUITUL.................................................................81
TITLUL IV LIBERA CIRCULAIE A PERSOANELOR, A SERVICIILOR
I A CAPITALURILOR.................................................................................86
Capitolul 1 Lucrtorii..................................................................................................86
Capitolul 2 Dreptul de stabilire...................................................................................88
Capitolul 3 Serviciile...................................................................................................92
Capitolul 4 Capitalurile i plile................................................................................94

6655/2/08 REV 2 DD/neg 2


JUR RO
TITLUL V SPAIUL DE LIBERTATE, SECURITATE I JUSTIIE............................96
Capitolul 1 Dispoziii generale....................................................................................96
Capitolul 2 Politici privind controlul la frontiere, dreptul de azil i imigrarea.........100
Capitolul 3 Cooperarea judiciar n materie civil....................................................103
Capitolul 4 Cooperarea judiciar n materie penal..................................................105
Capitolul 5 Cooperarea poliieneasc........................................................................110
TITLUL VI TRANSPORTURILE...................................................................................112
TITLUL VII NORME COMUNE PRIVIND CONCURENA, IMPOZITAREA
I ARMONIZAREA LEGISLATIV..........................................................117
Capitolul 1 Regulile de concuren...........................................................................117
Seciunea 1 Reguli aplicabile ntreprinderilor.................................................117
Seciunea 2 Ajutoarele de stat..........................................................................121
Capitolul 2 Dispoziii fiscale.....................................................................................124
Capitolul 3 Apropierea legislaiilor...........................................................................125
TITLUL VIII POLITICA ECONOMIC I MONETAR...............................................128
Capitolul 1 Politica economic.................................................................................129
Capitolul 2 Politica monetar....................................................................................135
Capitolul 3 Dispoziii instituionale..........................................................................139
Capitolul 4 Dispoziii privind statele membre a cror moned este euro.................140
Capitolul 5 Dispoziii tranzitorii...............................................................................142
TITLUL IX OCUPAREA FOREI DE MUNC............................................................147
TITLUL X POLITICA SOCIAL..................................................................................150

3
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
TITLUL XI FONDUL SOCIAL EUROPEAN................................................................157
TITLUL XII EDUCAIA, FORMAREA PROFESIONAL, TINERETUL
I SPORTUL................................................................................................158
TITLUL XIII CULTURA...................................................................................................160
TITLUL XIV SNTATEA PUBLIC.............................................................................161
TITLUL XV PROTECIA CONSUMATORILOR..........................................................163
TITLUL XVI REELE TRANSEUROPENE....................................................................164
TITLUL XVII INDUSTRIA................................................................................................166
TITLUL XVIII COEZIUNEA ECONOMIC, SOCIAL I TERITORIAL...................167
TITLUL XIX CERCETAREA I DEZVOLTAREA TEHNOLOGIC
I SPAIUL.................................................................................................169
TITLUL XX MEDIUL......................................................................................................174
TITLUL XXI ENERGIA....................................................................................................177
TITLUL XXII TURISMUL..................................................................................................178
TITLUL XXIII PROTECIA CIVIL..................................................................................178
TITLUL XXIV COOPERAREA ADMINISTRATIV.........................................................179
PARTEA A PATRA ASOCIEREA RILOR I TERITORIILOR DE PESTE MRI..........180
PARTEA A CINCEA ACIUNEA EXTERN A UNIUNII......................................................183
TITLUL I DISPOZIII GENERALE PRIVIND
ACIUNEA EXTERN A UNIUNII..........................................................183
TITLUL II POLITICA COMERCIAL COMUN......................................................183

4
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
TITLUL III COOPERAREA CU RILE TERE I AJUTORUL UMANITAR........185
Capitolul 1 Cooperarea pentru dezvoltare.................................................................185
Capitolul 2 Cooperarea economic, financiar i tehnic cu rile tere...................187
Capitolul 3 Ajutorul umanitar...................................................................................188
TITLUL IV MSURILE RESTRICTIVE.......................................................................189
TITLUL V ACORDURILE INTERNAIONALE........................................................190
TITLUL VI RELAIILE UNIUNII CU ORGANIZAIILE
INTERNAIONALE I CU RILE TERE I DELEGAII
ALE UNIUNII..............................................................................................193
TITLUL VII CLAUZA DE SOLIDARITATE...................................................................194
PARTEA A ASEA DISPOZIII INSTITUIONALE I FINANCIARE..............................196
TITLUL I DISPOZIII INSTITUIONALE................................................................196
Capitolul 1 Instituiile................................................................................................196
Seciunea 1 Parlamentul European..................................................................196
Seciunea 2 Consiliul European.......................................................................201
Seciunea 3 Consiliul.......................................................................................202
Seciunea 4 Comisia.........................................................................................204
Seciunea 5 Curtea de justiie a Uniunii Europene..........................................207
Seciunea 6 Banca Central European...........................................................219
Seciunea 7 Curtea de conturi..........................................................................221

5
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
Capitolul 2 Actele juridice ale Uniunii, procedurile de adoptare
i alte dispoziii.......................................................................................225
Seciunea 1 Actele juridice ale Uniunii...........................................................225
Seciunea 2 Proceduri de adoptare a actelor i alte dispoziii..........................228
Capitolul 3 Organele consultative ale Uniunii..........................................................233
Seciunea 1 Comitetul Economic i Social......................................................233
Seciunea 2 Comitetul Regiunilor....................................................................235
Capitolul 4 Banca European de Investiii................................................................236
TITLUL II DISPOZIII FINANCIARE........................................................................238
Capitolul 1 Resursele proprii ale Uniunii..................................................................239
Capitolul 2 Cadrul financiar multianual....................................................................239
Capitolul 3 Bugetul anual al Uniunii.........................................................................240
Capitolul 4 Execuia bugetului i descrcarea...........................................................244
Capitolul 5 Dispoziii comune...................................................................................245
Capitolul 6 Combaterea fraudei................................................................................247
TITLUL III FORMELE DE COOPERARE CONSOLIDAT.......................................248
PARTEA A APTEA DISPOZIII GENERALE I FINALE..................................................252

6
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
PROTOCOALE..............................................................................................................................262
PROTOCOLUL (NR. 1) PRIVIND ROLUL PARLAMENTELOR NAIONALE N
UNIUNEA EUROPEAN.....................................................................263
PROTOCOLUL (NR. 2) PRIVIND APLICAREA PRINCIPIILOR SUBSIDIARITII
I PROPORIONALITII.................................................................267
PROTOCOLUL (NR. 3) PRIVIND STATUTUL CURII DE JUSTIIE
A UNIUNII EUROPENE.......................................................................271
PROTOCOLUL (NR. 4) PRIVIND STATUTUL SISTEMULUI EUROPEAN AL BNCILOR
CENTRALE I AL BNCII CENTRALE EUROPENE.........................300
PROTOCOLUL (NR. 5) PRIVIND STATUTUL BNCII EUROPENE DE INVESTIII..........327
PROTOCOLUL (NR. 6) PRIVIND STABILIREA SEDIILOR UNOR INSTITUII I ALE
ANUMITOR ORGANE, OFICII, AGENII I SERVICII
ALE UNIUNII EUROPENE..................................................................345
PROTOCOLUL (NR. 7) PRIVIND PRIVILEGIILE I IMUNITILE
UNIUNII EUROPENE...........................................................................347
PROTOCOLUL (NR. 8) CU PRIVIRE LA ARTICOLUL 6 ALINEATUL (2) DIN TRATATUL
PRIVIND UNIUNEA EUROPEAN REFERITOR LA ADERAREA
UNIUNII LA CONVENIA EUROPEAN PENTRU
APRAREA DREPTURILOR OMULUI I A
LIBERTILOR FUNDAMENTALE..................................................356
PROTOCOLUL (NR. 9) PRIVIND DECIZIA CONSILIULUI REFERITOARE LA PUNEREA N
APLICARE A ARTICOLULUI 16 ALINEATUL (4) DIN TRATATUL
PRIVIND UNIUNEA EUROPEAN I A ARTICOLULUI 238
ALINEATUL (2) DIN TRATATUL PRIVIND FUNCIONAREA
UNIUNII EUROPENE NTRE 1 NOIEMBRIE 2014
I 31 MARTIE 2017, PE DE O PARTE, I NCEPND
CU 1 APRILIE 2017, PE DE ALT PARTE.........................................357

7
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
PROTOCOLUL (NR. 10) PRIVIND COOPERAREA STRUCTURAT PERMANENT
STABILIT PRIN ARTICOLUL 42 DIN TRATATUL PRIVIND
UNIUNEA EUROPEAN.....................................................................358
PROTOCOLUL (NR. 11) PRIVIND ARTICOLUL 42 DIN TRATATUL PRIVIND
UNIUNEA EUROPEAN.....................................................................361
PROTOCOLUL (NR. 12) PRIVIND PROCEDURA APLICABIL
DEFICITELOR EXCESIVE..................................................................362
PROTOCOLUL (NR. 13) PRIVIND CRITERIILE DE CONVERGEN....................................364
PROTOCOLUL (NR. 14) PRIVIND EUROGRUPUL....................................................................366
PROTOCOLUL (NR. 15) PRIVIND UNELE DISPOZIII REFERITOARE LA REGATUL UNIT
AL MARII BRITANII I IRLANDEI DE NORD.................................367
PROTOCOLUL (NR. 16) PRIVIND ANUMITE DISPOZIII PRIVIND DANEMARCA...........370
PROTOCOLUL (NR. 17) PRIVIND DANEMARCA.....................................................................371
PROTOCOLUL (NR. 18) PRIVIND FRANA...............................................................................372
PROTOCOLUL (NR. 19) PRIVIND ACQUIS-UL SCHENGEN INTEGRAT N CADRUL
UNIUNII EUROPENE...........................................................................373
PROTOCOLUL (NR. 20) PRIVIND APLICAREA ANUMITOR ASPECTE ALE
ARTICOLULUI 26 DIN TRATATUL PRIVIND FUNCIONAREA
UNIUNII EUROPENE N REGATUL UNIT I N IRLANDA...........377
PROTOCOLUL (NR. 21) PRIVIND POZIIA REGATULUI UNIT I A IRLANDEI CU PRIVIRE
LA SPAIUL DE LIBERTATE, SECURITATE I JUSTIIE..............379
PROTOCOLUL (NR. 22) PRIVIND POZIIA DANEMARCEI....................................................384
PROTOCOLUL (NR. 23) PRIVIND RELAIILE EXTERNE ALE STATELOR MEMBRE N
CEEA CE PRIVETE TRECEREA FRONTIERELOR EXTERNE....391

8
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
PROTOCOLUL (NR. 24) PRIVIND DREPTUL DE AZIL PENTRU RESORTISANII
STATELOR MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE...........................392
PROTOCOLUL (NR. 25) PRIVIND EXERCITAREA COMPETENELOR PARTAJATE..........394
PROTOCOLUL (NR. 26) PRIVIND SERVICIILE DE INTERES GENERAL..............................395
PROTOCOLUL (NR. 27) PRIVIND PIAA INTERN I CONCURENA................................396
PROTOCOLUL (NR. 28) PRIVIND COEZIUNEA ECONOMIC,
SOCIAL I TERITORIAL...............................................................397
PROTOCOLUL (NR. 29) PRIVIND SISTEMUL DE RADIODIFUZIUNE PUBLIC
N STATELE MEMBRE........................................................................399
PROTOCOLUL (NR. 30) PRIVIND APLICAREA CARTEI DREPTURILOR FUNDAMENTALE
A UNIUNII EUROPENE N POLONIA I N REGATUL UNIT........400
PROTOCOLUL (NR. 31) PRIVIND IMPORTURILE N UNIUNEA EUROPEAN
DE PRODUSE PETROLIERE RAFINATE
N ANTILELE OLANDEZE.................................................................402
PROTOCOLUL (NR. 32) PRIVIND DOBNDIREA DE BUNURI IMOBILE
N DANEMARCA.................................................................................406
PROTOCOLUL (NR. 33) PRIVIND ARTICOLUL 157 DIN TRATATUL PRIVIND
FUNCIONAREA UNIUNII EUROPENE...........................................407
PROTOCOLUL (NR. 34) PRIVIND REGIMUL SPECIAL CARE SE APLIC
GROENLANDEI...................................................................................408
PROTOCOLUL (NR. 35) PRIVIND ARTICOLUL 40.3.3 DIN CONSTITUIA IRLANDEI......409
PROTOCOLUL (NR. 36) PRIVIND DISPOZIIILE TRANZITORII...........................................410
PROTOCOLUL (NR. 37) REFERITOR LA CONSECINELE FINANCIARE ALE EXPIRRII
TRATATULUI CECO I LA FONDUL DE CERCETARE PENTRU
CRBUNE I OEL.............................................................................419

9
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
ANEXE............................................................................................................................................421
ANEXA I LISTA PREVZUT LA ARTICOLUL 38 DIN TRATATUL PRIVIND
FUNCIONAREA UNIUNII EUROPENE...............................................................422
ANEXA II RI I TERITORII DE PESTE MRI CRORA LI SE APLIC
DISPOZIIILE PRII A PATRA DIN TRATATUL PRIVIND
FUNCIONAREA UNIUNII EUROPENE...............................................................426

DECLARAII
ANEXATE LA ACTUL FINAL AL CONFERINEI INTERGUVERNAMENTALE CARE A
ADOPTAT TRATATUL DE LA LISABONA SEMNAT LA 13 DECEMBRIE 2007................427
A. DECLARAIILE CU PRIVIRE LA DISPOZIIILE TRATATELOR..................................428
1. Declaraia cu privire la Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene................428
2. Declaraia cu privire la articolul 6 alineatul (2) din Tratatul privind
Uniunea European........................................................................................................428
3. Declaraia cu privire la articolul 8 din Tratatul privind Uniunea European.................428
4. Declaraia cu privire la componena Parlamentului European.......................................428
5. Declaraia cu privire la acordul politic al Consiliului European referitor la
proiectul de decizie privind componena Parlamentului European................................429
6. Declaraia cu privire la articolul 15 alineatele (5) i (6), la articolul 17
alineatele (6) i (7) i la articolul 18 din Tratatul privind Uniunea European..............429
7. Declaraia cu privire la articolul 16 alineatul (4) din Tratatul privind
Uniunea European i la articolul 238 alineatul (2) din Tratatul privind
funcionarea Uniunii Europene......................................................................................429

10
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
8. Declaraia cu privire la msurile practice de adoptat la data intrrii n vigoare a Tratatului
de la Lisabona n ceea ce privete preedinia Consiliului European
i cea a Consiliului Afaceri Externe...............................................................................432
9. Declaraia cu privire la articolul 16 alineatul (9) din Tratatul privind
Uniunea European referitor la decizia Consiliului European
privind exercitarea preediniei Consiliului...................................................................432
10. Declaraia cu privire la articolul 17 din Tratatul privind Uniunea European...............434
11. Declaraia cu privire la articolul 17 alineatele (6) i (7) din Tratatul privind
Uniunea European........................................................................................................434
12. Declaraia cu privire la articolul 18 din Tratatul privind Uniunea European...............435
13. Declaraia cu privire la politica extern i de securitate comun...................................435
14. Declaraia cu privire la politica extern i de securitate comun...................................436
15. Declaraia cu privire la articolul 27 din Tratatul privind Uniunea European...............436
16. Declaraia cu privire la articolul 55 alineatul (2) din Tratatul privind
Uniunea European........................................................................................................436
17. Declaraia cu privire la supremaie.................................................................................437
18. Declaraia cu privire la delimitarea competenelor........................................................437
19. Declaraia cu privire la articolul 8 din Tratatul privind funcionarea
Uniunii Europene...........................................................................................................438
20. Declaraia cu privire la articolul 16 din Tratatul privind funcionarea
Uniunii Europene...........................................................................................................438
21. Declaraia cu privire la protecia datelor cu caracter personal n domeniul cooperrii
judiciare n materie penal i al cooperrii poliieneti..................................................439
22. Declaraia cu privire la articolele 48 i 79 din Tratatul privind funcionarea
Uniunii Europene...........................................................................................................439

11
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
23. Declaraia cu privire la articolul 48 al doilea paragraf din Tratatul privind
funcionarea Uniunii Europene......................................................................................439
24. Declaraia cu privire la personalitatea juridic a Uniunii Europene..............................439
25. Declaraia cu privire la articolele 75 i 215 din Tratatul privind funcionarea
Uniunii Europene...........................................................................................................440
26. Declaraia cu privire la neparticiparea unui stat membru la o msur ntemeiat pe partea
a treia titlul V din Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene...............................440
27. Declaraia cu privire la articolul 85 alineatul (1) al doilea paragraf din
Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene............................................................440
28. Declaraia cu privire la articolul 98 din Tratatul privind funcionarea
Uniunii Europene...........................................................................................................441
29. Declaraia cu privire la articolul 107 alineatul (2) litera (c) din Tratatul privind
funcionarea Uniunii Europene......................................................................................441
30. Declaraia cu privire la articolul 126 din Tratatul privind funcionarea
Uniunii Europene...........................................................................................................441
31. Declaraia cu privire la articolul 156 din Tratatul privind funcionarea
Uniunii Europene...........................................................................................................442
32. Declaraia cu privire la articolul 168 alineatul (4) litera (c) din Tratatul privind
funcionarea Uniunii Europene......................................................................................443
33. Declaraia cu privire la articolul 174 din Tratatul privind funcionarea
Uniunii Europene...........................................................................................................443
34. Declaraia cu privire la articolul 179 din Tratatul privind funcionarea
Uniunii Europene...........................................................................................................443
35. Declaraia cu privire la articolul 194 din Tratatul privind funcionarea
Uniunii Europene...........................................................................................................443

12
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
36. Declaraia cu privire la articolul 218 din Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene
privind negocierea i ncheierea de ctre statele membre a unor acorduri
internaionale privind spaiul de libertate, securitate i justiie......................................444
37. Declaraia cu privire la articolul 222 din Tratatul privind funcionarea
Uniunii Europene...........................................................................................................444
38. Declaraia cu privire la articolul 252 din Tratatul privind funcionarea
Uniunii Europene referitor la numrul de avocai generali ai Curii de Justiie.............444
39. Declaraia cu privire la articolul 290 din Tratatul privind funcionarea
Uniunii Europene...........................................................................................................445
40. Declaraia cu privire la articolul 329 din Tratatul privind funcionarea
Uniunii Europene...........................................................................................................445
41. Declaraia cu privire la articolul 352 din Tratatul privind funcionarea
Uniunii Europene...........................................................................................................445
42. Declaraia cu privire la articolul 352 din Tratatul privind funcionarea
Uniunii Europene...........................................................................................................446
43. Declaraia cu privire la articolul 355 alineatul (6) din Tratatul privind funcionarea
Uniunii Europene...........................................................................................................446
B. DECLARAIILE CU PRIVIRE LA PROTOCOALELE ANEXATE TRATATELOR.........446
44. Declaraia cu privire la articolul 5 din Protocolul privind acquis-ul Schengen integrat n
cadrul Uniunii Europene................................................................................................446
45. Declaraia cu privire la articolul 5 alineatul (2) din Protocolul privind acquis-ul
Schengen integrat n cadrul Uniunii Europene...............................................................447
46. Declaraia cu privire la articolul 5 alineatul (3) din Protocolul privind acquis-ul
Schengen integrat n cadrul Uniunii Europene...............................................................447

13
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
47. Declaraia cu privire la articolul 5 alineatele (3), (4) i (5) din Protocolul privind acquis-
ul Schengen integrat n cadrul Uniunii Europene..........................................................447
48. Declaraia cu privire la Protocolul privind poziia Danemarcei.....................................447
49. Declaraia cu privire la Italia..........................................................................................448
50. Declaraia cu privire la articolul 10 din Protocolul privind dispoziiile tranzitorii........449
C. DECLARAIILE STATELOR MEMBRE.............................................................................449
51. Declaraia Regatului Belgiei cu privire la parlamentele naionale.................................449
52. Declaraia Regatului Belgiei, a Republicii Bulgaria, a Republicii Federale Germania, a
Republicii Elene, a Regatului Spaniei, a Republicii Italiene, a Republicii Cipru, a
Republicii Lituania, a Marelui Ducat al Luxemburgului, a Republicii Ungare, a
Republicii Malta, a Republicii Austria, a Republicii Portugheze, a Romniei, a
Republicii Slovenia i a Republicii Slovace, referitoare la simbolurile
Uniunii Europene...........................................................................................................450
53. Declaraia Republicii Cehe cu privire la Carta drepturilor fundamentale
a Uniunii Europene.........................................................................................................450
54. Declaraia Republicii Federale Germania, a Irlandei, a Republicii Ungare,
a Republicii Austria i a Regatului Suediei....................................................................451
55. Declaraia Regatului Spaniei i a Regatului Unit al Marii Britanii i
Irlandei de Nord..............................................................................................................451
56. Declaraia Irlandei cu privire la articolul 3 din Protocolul privind poziia
Regatului Unit i a Irlandei referitor la spaiul de libertate, securitate i justiie...........451
57. Declaraia Republicii Italiene cu privire la compunerea Parlamentului European........452

14
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
58. Declaraia Republicii Letonia, a Republicii Ungare i a Republicii Malta
cu privire la ortografierea denumirii monedei unice n tratate.......................................452
59. Declaraia Regatului rilor de Jos cu privire la articolul 312 din Tratatul privind
funcionarea Uniunii Europene......................................................................................453
60. Declaraia Regatului rilor de Jos cu privire la articolul 355 din Tratatul privind
funcionarea Uniunii Europene......................................................................................453
61. Declaraia Republicii Polone cu privire la Carta drepturilor fundamentale
a Uniunii Europene.........................................................................................................453
62. Declaraia Republicii Polone cu privire la Protocolul privind aplicarea
Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene n Polonia i n Regatul Unit......453
63. Declaraia Regatului Unit al Marii Britanii i Irlandei de Nord cu privire la
definiia noiunii resortisani.......................................................................................454
64. Declaraia Regatului Unit al Marii Britanii i Irlandei de Nord cu privire la
dreptul de vot la alegerile parlamentare europene..........................................................454
65. Declaraia Regatului Unit al Marii Britanii i Irlandei de Nord cu privire la
articolul 75 din Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene...................................454

15
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
PREAMBUL

MAIESTATEA SA REGELE BELGIENILOR, PREEDINTELE REPUBLICII FEDERALE


GERMANIA, PREEDINTELE REPUBLICII FRANCEZE, PREEDINTELE REPUBLICII
ITALIENE, ALTEA SA REGAL MAREA DUCES DE LUXEMBURG, MAIESTATEA SA
REGINA RILOR DE JOS1

DECII s pun bazele unei uniuni tot mai strnse ntre naiunile europene,

DECII s asigure, printr-o aciune comun, progresul economic i social al statelor lor prin
eliminarea barierelor care divizeaz Europa,

STABILIND drept scop esenial al eforturilor lor ameliorarea constant a condiiilor de via i de
munc a naiunilor lor,

RECUNOSCND c eliminarea obstacolelor existente presupune o aciune concertat n vederea


garantrii stabilitii n expansiune, a echilibrului n schimburi i a loialitii n concuren,

DORNICI s consolideze unitatea economiilor lor i s asigure dezvoltarea armonioas a acestora


prin reducerea decalajelor ntre anumite regiuni i a ntrzierii n cazul regiunilor defavorizate,

DORNICI s contribuie, printr-o politic comercial comun, la nlturarea progresiv a restriciilor


privind schimburile internaionale,

DORIND s confirme solidaritatea care leag Europa de rile de peste mri i s asigure
dezvoltarea prosperitii acestora n conformitate cu principiile Cartei Organizaiei Naiunilor Unite,

DECII s consolideze aprarea pcii i a libertii prin constituirea acestui ansamblu de resurse i
fcnd apel la celelalte naiuni ale Europei care mprtesc acelai ideal s-i uneasc eforturile,

1
Republica Bulgaria, Republica Ceh, Regatul Danemarcei, Republica Estonia, Irlanda,
Republica Elen, Regatul Spaniei, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania,
Republica Ungar, Republica Malta, Republica Austria, Republica Polon,
Republica Portughez, Romnia, Republica Slovenia, Republica Slovac, Republica Finlanda,
Regatul Suediei i Regatul Unit al Marii Britanii i Irlandei de Nord au devenit de atunci
membre ale Uniunii Europene.

6655/2/08 REV 2 DD/neg 16


JUR RO
HOTRI s promoveze dezvoltarea celui mai ridicat nivel de cunotine pentru popoarele lor
prin extinderea accesului la educaie i prin actualizarea permanent a cunotinelor,

AU DESEMNAT, n acest scop, drept plenipoteniari

(lista plenipoteniarilor nu este reprodus)

CARE, dup ce au fcut schimb de depline puteri, gsite n bun i cuvenit form, convin cu
privire la urmtoarele dispoziii:

17
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
PARTEA NTI

PRINCIPIILE

Articolul 1

(1) Prezentul tratat organizeaz funcionarea Uniunii i stabilete domeniile, limitele i


condiiile exercitrii competenelor sale.

(2) Prezentul tratat i Tratatul privind Uniunea European reprezint tratatele pe care se
ntemeiaz Uniunea. Aceste dou tratate, care au aceeai valoare juridic, sunt desemnate prin
cuvntul tratatele.

TITLUL I

CATEGORII I DOMENII DE COMPETENE ALE UNIUNII

Articolul 2

(1) n cazul n care tratatele atribuie Uniunii competen exclusiv ntr-un domeniu determinat,
numai Uniunea poate legifera i adopta acte cu for juridic obligatorie, statele membre putnd s
fac acest lucru numai n cazul n care sunt abilitate de Uniune sau pentru punerea n aplicare a
actelor Uniunii.

(2) n cazul n care tratatele atribuie Uniunii o competen partajat cu statele membre ntr-un
domeniu determinat, Uniunea i statele membre pot legifera i adopta acte obligatorii din punct de
vedere juridic n acest domeniu. Statele membre i exercit competena n msura n care Uniunea
nu i-a exercitat competena. Statele membre i exercit din nou competena n msura n care
Uniunea a hotrt s nceteze s i-o mai exercite.

(3) Statele membre i coordoneaz politicile economice i de ocupare a forei de munc n


conformitate cu condiiile prevzute n prezentul tratat, pentru definirea crora Uniunea dispune de
competen.

18
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
(4) Uniunea este competent, n conformitate cu dispoziiile Tratatului privind Uniunea
European, s defineasc i s pun n aplicare o politic extern i de securitate comun, inclusiv
s defineasc treptat o politic de aprare comun.

(5) n anumite domenii i n condiiile prevzute n tratate, Uniunea este competenta s


ntreprind aciuni de sprijinire, coordonare sau completare a aciunii statelor membre, fr a nlocui
ns prin aceasta competena lor n aceste domenii.

Actele Uniunii obligatorii din punct de vedere juridic, adoptate pe baza dispoziiilor tratatelor
referitoare la aceste domenii, nu pot implica armonizarea actelor cu putere de lege i a normelor
administrative ale statelor membre.

(6) ntinderea i condiiile exercitrii competenelor Uniunii sunt stabilite prin dispoziiile
tratatelor referitoare la fiecare domeniu.

Articolul 3

(1) Competena Uniunii este exclusiv n urmtoarele domenii:

(a) uniunea vamal;

(b) stabilirea normelor privind concurena necesare funcionrii pieei interne;

(c) politica monetar pentru statele membre a cror moned este euro;

(d) conservarea resurselor biologice ale mrii n cadrul politicii comune privind pescuitul;

(e) politica comercial comun.

(2) De asemenea, competena Uniunii este exclusiv n ceea ce privete ncheierea unui acord
internaional n cazul n care aceast ncheiere este prevzut de un act legislativ al Uniunii, ori este
necesar pentru a permite Uniunii s i exercite competena intern, sau n msura n care aceasta
ar putea aduce atingere normelor comune sau ar putea modifica domeniul de aplicare a acestora.

19
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
Articolul 4

(1) Competena Uniunii este partajat cu statele membre n cazul n care tratatele i atribuie o
competen care nu se refer la domeniile menionate la articolele 3 i 6.

(2) Competenele partajate ntre Uniune i statele membre se aplic n urmtoarele domenii
principale:

(a) piaa intern;

(b) politica social, pentru aspectele definite n prezentul tratat;

(c) coeziunea economic, social i teritorial;

(d) agricultura i pescuitul, cu excepia conservrii resurselor biologice ale mrii;

(e) mediul;

(f) protecia consumatorului;

(g) transporturile;

(h) reelele transeuropene;

(i) energia;

(j) spaiul de libertate, securitate i justiie;

(k) obiectivele comune de securitate n materie de sntate public, pentru aspectele definite n
prezentul tratat.

(3) n domeniile cercetrii, dezvoltrii tehnologice i spaiului, Uniunea dispune de competen


pentru a desfura aciuni i, n special, pentru definirea i punerea n aplicare a programelor, fr ca
exercitarea acestei competene s poat avea ca efect mpiedicarea statelor membre de a-i exercita
propria competen.

20
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
(4) n domeniile cooperrii pentru dezvoltare i ajutorului umanitar, Uniunea dispune de
competen pentru a ntreprinde aciuni i pentru a duce o politic comun, fr ca exercitarea
acestei competene s poat avea ca efect lipsirea statelor membre de posibilitatea de a-i exercita
propria competen.

Articolul 5

(1) Statele membre i coordoneaz politicile economice n cadrul Uniunii. n acest scop,
Consiliul adopt msuri i, n special, orientrile generale ale acestor politici.

Statelor membre a cror moned este euro li se aplic dispoziii speciale.

(2) Uniunea ia msuri pentru a asigura coordonarea politicilor de ocupare a forei de munc ale
statelor membre i, n special, prin definirea orientrilor acestor politici.

(3) Uniunea poate adopta iniiative pentru a asigura coordonarea politicilor sociale ale statelor
membre.

Articolul 6

Uniunea este competent s desfoare aciuni de sprijinire, de coordonare sau completare a aciunii
statelor membre. Prin finalitatea lor european, aceste aciuni au urmtoarele domenii:

(a) protecia i mbuntirea sntii umane;

(b) industria;

(c) cultura;

(d) turismul;

(e) educaia, formarea profesional, tineretul i sportul;

(f) protecia civil;

(g) cooperarea administrativ.

21
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
TITLUL II

DISPOZIII DE APLICARE GENERAL

Articolul 7

Uniunea asigur coerena ntre diferitele sale politici i aciuni, innd seama de ansamblul
obiectivelor Uniunii i respectnd principiul de atribuire a competenelor.

Articolul 8
(ex-articolul 3 alineatul (2) TCE)1

n toate aciunile sale, Uniunea urmrete s elimine inegalitile i s promoveze egalitatea ntre
brbai i femei.

Articolul 9

n definirea i punerea n aplicare a politicilor i aciunilor sale, Uniunea ine seama de cerinele
privind promovarea unui nivel ridicat al ocuprii forei de munc, garantarea unei protecii sociale
corespunztoare, combaterea excluziunii sociale, precum i de cerinele privind un nivel ridicat de
educaie, de formare profesional i de protecie a sntii umane.

Articolul 10

n definirea i punerea n aplicare a politicilor i aciunilor sale, Uniunea caut s combat orice
discriminare pe motive de sex, ras sau origine etnic, religie sau convingeri, handicap, vrst sau
orientare sexual.

Articolul 11
(ex-articolul 6 TCE)

Cerinele de protecie a mediului trebuie integrate n definirea i punerea n aplicare a politicilor i


aciunilor Uniunii, n special pentru promovarea dezvoltrii durabile.

1
Aceast trimitere are caracter indicativ. Pentru informaii detaliate, a se vedea tabelele de
coresponden ntre vechea i noua numerotare a tratatelor.
22
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
Articolul 12
(ex-articolul 153 alineatul (2) TCE)

Cerinele din domeniul proteciei consumatorilor se iau n considerare n definirea i punerea in


aplicare a celorlalte politici i aciuni ale Uniunii.

Articolul 13

La elaborarea i punerea n aplicare a politicii Uniunii n domeniul agriculturii, pescuitului,


transporturilor, pieei interne cercetrii i dezvoltrii tehnologice i al spaiului, Uniunea i statele
membre in seama de toate cerinele bunstrii animalelor ca fiine sensibile i respect actele cu
putere de lege i normele administrative, precum i obiceiurile statelor membre n privina riturilor
religioase, a tradiiilor culturale i a patrimoniilor regionale.

Articolul 14
(ex-articolul 16 TCE)

Fr a aduce atingere articolului 4 din Tratatul privind Uniunea European i articolelor 93, 106
i 107 din prezentul tratat i avnd n vedere locul ocupat de serviciile de interes economic general
n cadrul valorilor comune ale Uniunii, precum i rolul pe care l au acestea n promovarea coeziunii
sociale i teritoriale a Uniunii, Uniunea i statele membre, fiecare n limita competenelor care le
revin i n limita domeniului de aplicare a tratatelor, asigur funcionarea serviciilor respective pe
baza principiilor i n condiii, n special economice i financiare, care s le permit ndeplinirea
misiunilor lor. Parlamentul European i Consiliul, hotrnd prin regulamente, n conformitate cu
procedura legislativ ordinar, stabilesc aceste principii i prevd aceste condiii, fr a aduce
atingere competenei statelor membre de a furniza aceste servicii, de a ncredina prestarea lor i de
a le finana, cu respectarea tratatelor.

23
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
Articolul 15
(ex-articolul 255 TCE)

(1) n scopul promovrii unei bune guvernri i asigurrii participrii societii civile,
instituiile, organele, oficiile i ageniile Uniunii acioneaz respectnd n cel mai nalt grad
principiul transparenei.

(2) Parlamentul European se ntrunete n edine publice, de asemenea i Consiliul n cazul n


care dezbate i voteaz un proiect de act legislativ.

(3) Orice cetean al Uniunii i orice persoan fizic sau juridic, care are reedina sau sediul
statutar ntr-un stat membru, are drept de acces la documentele instituiilor, organelor, oficiilor i
ageniilor Uniunii, indiferent de suportul pe care se afl aceste documente, sub rezerva principiilor
i condiiilor care vor fi stabilite n conformitate cu prezentul alineat.

Principiile generale i limitele care, din motive de interes public sau privat, reglementeaz
exercitarea dreptului de acces la documente, se stabilesc prin regulamente de ctre Parlamentul
European i Consiliu, hotrnd n conformitate cu procedura legislativ ordinar.

Fiecare instituie, organ, oficiu sau agenie asigur transparena lucrrilor lor i elaboreaz, n
regulamentul su de procedur, dispoziii speciale privind accesul la propriile documente, n
conformitate cu regulamentele menionate la al doilea paragraf.

Dispoziiile prezentului alineat se aplic Curii de Justiie a Uniunii Europene, Bncii Centrale
Europene i Bncii Europene de Investiii numai n cazul n care exercit funcii administrative.

Parlamentul European i Consiliul asigur publicarea documentelor privind procedurile legislative


n condiiile prevzute de regulamentele menionate la al doilea paragraf.

Articolul 16
(ex-articolul 286 TCE)

(1) Orice persoan are dreptul la protecia datelor cu caracter personal care o privesc.

24
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
(2) Parlamentul European i Consiliul, hotrnd n conformitate cu procedura legislativ
ordinar, stabilesc normele privind protecia persoanelor fizice n ceea ce privete prelucrarea
datelor cu caracter personal de ctre instituiile, organele, oficiile i ageniile Uniunii, precum i de
ctre statele membre n exercitarea activitilor care fac parte din domeniul de aplicare a dreptului
Uniunii, precum i normele privind libera circulaie a acestor date. Respectarea acestor norme face
obiectul controlului unor autoriti independente.

Normele adoptate n temeiul prezentului articol nu aduc atingere normelor specifice prevzute la
articolul 39 din Tratatul privind Uniunea European.

Articolul 17

(1) Uniunea respect i nu aduce atingere statutului de care beneficiaz, n temeiul dreptului
naional, bisericile i asociaiile sau comunitile religioase din statele membre.

(2) Uniunea respect, de asemenea, statutul de care beneficiaz, n temeiul dreptului naional,
organizaiile filosofice i neconfesionale.

(3) Recunoscndu-le identitatea i contribuia specific, Uniunea menine un dialog deschis,


transparent i constant cu aceste biserici i organizaii.

25
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
PARTEA A DOUA

NEDISCRIMINAREA I CETENIA UNIUNII

Articolul 18
(ex-articolul 12 TCE)

n domeniul de aplicare a tratatelor i fr a aduce atingere dispoziiilor speciale pe care le prevede,


se interzice orice discriminare exercitat pe motiv de cetenie sau naionalitate.

Parlamentul European i Consiliul, hotrnd n conformitate cu procedura legislativ ordinar, pot


adopta orice norme n vederea interzicerii acestor discriminri.

Articolul 19
(ex-articolul 13 TCE)

(1) Fr a aduce atingere celorlalte dispoziii din tratate i n limitele competenelor pe care
acesta le confer Uniunii, Consiliul, hotrnd n unanimitate, n conformitate cu o procedur
legislativ special i cu aprobarea Parlamentului European, poate lua msurile necesare n vederea
combaterii oricrei discriminri bazate pe sex, ras sau origine etnic, pe religie sau convingeri, pe
handicap, vrst sau orientare sexual.

(2) Prin derogare de la alineatul (1), Parlamentul European i Consiliul, hotrnd n


conformitate cu procedura legislativ ordinar, pot adopta principiile de baz ale unor msuri de
ncurajare ale Uniunii, cu excepia oricrei armonizri a actelor cu putere de lege i a actelor
administrative ale statelor membre, menite s susin aciunile ntreprinse de statele membre pentru
realizarea obiectivelor menionate la alineatul (1).

Articolul 20
(ex-articolul 17 TCE)

(1) Se instituie cetenia Uniunii. Este cetean al Uniunii orice persoan care are cetenia unui
stat membru. Cetenia Uniunii nu nlocuiete cetenia naional, ci se adaug acesteia.

26
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
(2) Cetenii Uniunii au drepturile i obligaiile prevzute n tratate. Acetia se bucur, printre
altele, de:

(a) dreptul de liber circulaie i de edere pe teritoriul statelor membre;

(b) dreptul de a alege i de a fi alei n Parlamentul European, precum i la alegerile locale n


statul membru unde i au reedina, n aceleai condiii ca i resortisanii acestui stat;

(c) dreptul de a se bucura, pe teritoriul unei ri tere n care statul membru ai crui resortisani
sunt nu este reprezentat, de protecie din partea autoritilor diplomatice i consulare ale
oricrui stat membru, n aceleai condiii ca i resortisanii acestui stat;

(d) dreptul de a adresa petiii Parlamentului European, de a se adresa Ombudsmanului European,


precum i dreptul de a se adresa instituiilor i organelor consultative ale Uniunii n oricare
dintre limbile tratatelor i de a primi rspuns n aceeai limb.

Aceste drepturi se exercit n condiiile i limitele definite prin tratate i prin msurile adoptate
pentru punerea n aplicare a acestora.

Articolul 21
(ex-articolul 18 TCE)

(1) Orice cetean al Uniunii are dreptul de liber circulaie i de edere pe teritoriul statelor
membre, sub rezerva limitrilor i condiiilor prevzute de tratate i de dispoziiile adoptate n
vederea aplicrii acestora.

(2) n cazul n care o aciune a Uniunii se dovedete necesar pentru atingerea acestui obiectiv
i n care tratatele nu au prevzut puteri de aciune n acest sens, Parlamentul European i Consiliul,
hotrnd n conformitate cu procedura legislativ ordinar, pot adopta dispoziii menite s faciliteze
exercitarea drepturilor menionate la alineatul (1).

27
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
(3) n aceleai scopuri ca cele menionate la alineatul (1) i n cazul n care tratatele nu au
prevzut puteri de aciune n acest sens, Consiliul, hotrnd n conformitate cu o procedur
legislativ special, poate adopta msuri n domeniul securitii sociale sau al proteciei sociale.
Consiliul hotrte n unanimitate, dup consultarea Parlamentului European.

Articolul 22
(ex-articolul 19 TCE)

(1) Orice cetean al Uniunii care i are reedina ntr-un stat membru i care nu este resortisant
al acestuia are dreptul de a alege i de a fi ales la alegerile locale din statul membru n care i are
reedina n aceleai condiii ca i resortisanii acelui stat. Acest drept se va exercita n condiiile
adoptate de Consiliu, hotrnd n unanimitate n conformitate cu o procedur legislativ special i
dup consultarea Parlamentului European; aceste norme de aplicare pot prevedea dispoziii
derogatorii n cazul n care probleme specifice ale unui stat membru justific acest lucru.

(2) Fr a aduce atingere dispoziiilor articolului 223 alineatul (1) i dispoziiilor adoptate
pentru aplicarea acestuia, orice cetean al Uniunii care i are reedina ntr-un stat membru i care
nu este resortisant al acestuia, are dreptul de a alege i de a fi ales la alegerile pentru Parlamentul
European n statul membru n care i are reedina, n aceleai condiii ca i resortisanii acelui stat.
Acest drept se va exercita n condiiile adoptate de Consiliu, hotrnd n unanimitate n
conformitate cu o procedur legislativ special i dup consultarea Parlamentului European; aceste
norme de aplicare pot prevedea dispoziii derogatorii n cazul n care probleme specifice ale unui
stat membru justific acest lucru.

Articolul 23
(ex-articolul 20 TCE)

Orice cetean al Uniunii beneficiaz, pe teritoriul unei ri tere n care nu este reprezentat statul
membru al crui resortisant este, de protecie din partea autoritilor diplomatice i consulare ale
oricrui stat membru, n aceleai condiii ca i cetenii acelui stat. Statele membre adopt
dispoziiile necesare i angajeaz negocierile internaionale necesare n vederea asigurrii acestei
protecii.

Consiliul, hotrnd n conformitate cu o procedur legislativ special i dup consultarea


Parlamentului European, poate adopta directive care s stabileasc msurile de coordonare i de
cooperare necesare pentru a facilita aceast protecie.

28
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
Articolul 24
(ex-articolul 21 TCE)

Parlamentul European i Consiliul, hotrnd prin regulamente n conformitate cu procedura


legislativ ordinar, adopt dispoziiile referitoare la procedurile i condiiile necesare pentru
prezentarea unei iniiative ceteneti n nelesul articolului 11 din Tratatul privind Uniunea
European, inclusiv numrul minim de state membre din care trebuie s provin cetenii care
prezint o astfel de iniiativ.

Orice cetean al Uniunii are dreptul de a adresa petiii Parlamentului European, n conformitate cu
dispoziiile articolului 227.

Orice cetean al Uniunii se poate adresa Ombudsmanului instituit n conformitate cu dispoziiile


articolului 228.

Orice cetean al Uniunii poate s se adreseze n scris oricrei instituii sau oricrui organ prevzut
de prezentul articol sau la articolul 13 din Tratatul privind Uniunea European ntr-una din limbile
prevzute la articolul 55 alineatul (1) din Tratatul privind Uniunea European i s primeasc un
rspuns redactat n aceeai limb.

Articolul 25
(ex-articolul 22 TCE)

La fiecare trei ani, Comisia prezint Parlamentului European, Consiliului i Comitetului Economic
i Social un raport privind aplicarea dispoziiilor prezentei pri. Acest raport ine seama de
dezvoltarea Uniunii.

Pe aceast baz i fr a aduce atingere celorlalte dispoziii ale tratatelor, hotrnd n unanimitate n
conformitate cu o procedur legislativ special i cu aprobarea Parlamentului European, Consiliul
poate adopta dispoziii care urmresc s completeze drepturile enumerate la articolul 20
alineatul (2). Respectivele dispoziii intr n vigoare numai dup ce au fost aprobate de statele
membre n conformitate cu normele lor constituionale.

29
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
PARTEA A TREIA

POLITICILE I ACIUNILE INTERNE ALE UNIUNII

TITLUL I

PIAA INTERN

Articolul 26
(ex-articolul 14 TCE)

(1) Uniunea adopt msurile pentru instituirea sau asigurarea funcionrii pieei interne, n
conformitate cu dispoziiile incidente ale tratatelor.

(2) Piaa intern cuprinde un spaiu fr frontiere interne, n care libera circulaie a mrfurilor, a
persoanelor, a serviciilor i a capitalurilor este asigurat n conformitate cu dispoziiile tratatelor.

(3) Consiliul, la propunerea Comisiei, definete orientrile i condiiile necesare asigurrii unui
progres echilibrat n toate sectoarele vizate.

Articolul 27
(ex-articolul 15 TCE)

n redactarea propunerilor sale n vederea realizrii obiectivelor prevzute la articolul 26, Comisia
ine seama de amploarea efortului pe care anumite economii care prezint decalaje ale nivelului de
dezvoltare va trebui s l susin pentru instituirea pieei interne i poate propune dispoziii
corespunztoare.

n cazul n care aceste dispoziii iau forma unor derogri, acestea trebuie s aib caracter temporar
i s perturbe ct mai puin funcionarea pieei interne.

30
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
TITLUL II

LIBERA CIRCULAIE A MRFURILOR

Articolul 28
(ex-articolul 23 TCE)

(1) Uniunea este alctuit dintr-o uniune vamal care reglementeaz ansamblul schimburilor de
mrfuri i care implic interzicerea, ntre statele membre, a taxelor vamale la import i la export i a
oricror taxe cu efect echivalent, precum i adoptarea unui tarif vamal comun n relaiile cu ri
tere.

(2) Dispoziiile articolului 30 i cele ale capitolului 3 din prezentul titlu se aplic produselor
originare din statele membre, precum i produselor care provin din ri tere care se afl n liber
circulaie n statele membre.

Articolul 29
(ex-articolul 24 TCE)

Se consider c se afl n liber circulaie ntr-un stat membru produsele care provin din ri tere,
pentru care au fost ndeplinite formalitile de import i pentru care au fost percepute n statul
membru respectiv taxele vamale i taxele cu efect echivalent exigibile i care nu au beneficiat de o
restituire total sau parial a acestor taxe i impuneri.

Capitolul 1

Uniunea vamal

Articolul 30
(ex-articolul 25 TCE)

ntre statele membre sunt interzise taxele vamale la import i la export sau taxele cu efect
echivalent. Aceast interdicie se aplic de asemenea taxelor vamale cu caracter fiscal.

31
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
Articolul 31
(ex-articolul 26 TCE)

Taxele prevzute de Tariful Vamal Comun se stabilesc de ctre Consiliu, la propunerea Comisiei.

Articolul 32
(ex-articolul 27 TCE)

n executarea misiunilor care i sunt ncredinate n temeiul prezentului capitol, Comisia are n
vedere:

(a) necesitatea de a promova schimburile comerciale ntre statele membre i rile tere;

(b) evoluia condiiilor de concuren n cadrul Uniunii, n msura n care aceast evoluie are ca
efect creterea competitivitii ntreprinderilor;

(c) necesitile Uniunii de aprovizionare cu materii prime i produse semifinite, veghind n


acelai timp ca ntre statele membre s nu fie denaturate condiiile de concuren n ceea ce
privete produsele finite;

(d) necesitatea de a evita perturbri grave n viaa economic a statelor membre i de a asigura o
dezvoltare raional a produciei i o cretere a consumului n cadrul Uniunii.

Capitolul 2

Cooperarea vamal

Articolul 33
(ex-articolul 135 TCE)

n cadrul domeniului de aplicare a tratatelor, Parlamentul European i Consiliul, hotrnd n


conformitate cu procedura legislativ ordinar, adopt msuri n vederea consolidrii cooperrii
vamale ntre statele membre i ntre acestea i Comisie.

32
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
Capitolul 3

Interzicerea restriciilor
cantitative ntre statele membre

Articolul 34
(ex-articolul 28 TCE)

ntre statele membre sunt interzise restriciile cantitative la import, precum i orice msuri cu efect
echivalent.

Articolul 35
(ex-articolul 29 TCE)

ntre statele membre sunt interzise restriciile cantitative la export, precum i orice msuri cu efect
echivalent.

Articolul 36
(ex-articolul 30 TCE)

Dispoziiile articolelor 34 i 35 nu se opun interdiciilor sau restriciilor la import, la export sau de


tranzit, justificate pe motive de moral public, de ordine public, de siguran public, de protecie
a sntii i a vieii persoanelor i a animalelor sau de conservare a plantelor, de protejare a unor
bunuri de patrimoniu naional cu valoare artistic, istoric sau arheologic sau de protecie a
proprietii industriale i comerciale. Cu toate acestea, interdiciile sau restriciile respective nu
trebuie s constituie un mijloc de discriminare arbitrar i nici o restricie disimulat n comerul
dintre statele membre.

Articolul 37
(ex-articolul 31 TCE)

(1) Statele membre adapteaz monopolurile naionale cu caracter comercial, astfel nct s se
asigure excluderea oricrei discriminri ntre resortisanii statelor membre cu privire la condiiile de
aprovizionare i comercializare.

33
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
Dispoziiile prezentului articol se aplic oricrui organism prin intermediul cruia un stat membru,
de jure sau de facto, direct sau indirect, controleaz, conduce sau influeneaz n mod semnificativ
importurile sau exporturile dintre statele membre. Aceste dispoziii se aplic, de asemenea,
monopolurilor de stat concesionate.

(2) Statele membre se abin s introduc orice nou msur care contravine principiilor enunate
la alineatul (1) sau care restrnge domeniul de aplicare a articolelor care se refer la interzicerea
taxelor vamale i a restriciilor cantitative ntre statele membre.

(3) n cazul unui monopol cu caracter comercial care presupune o reglementare menit s
faciliteze desfacerea sau valorificarea produselor agricole, trebuie asigurate, n aplicarea normelor
prezentului articol, garanii echivalente pentru ocuparea forei de munc i pentru nivelul de trai al
productorilor n cauz.

TITLUL III

AGRICULTURA I PESCUITUL

Articolul 38
(ex-articolul 32 TCE)

(1) Uniunea definete i pune n aplicare o politic comun n domeniul agriculturii i pescuitului.

Piaa intern cuprinde agricultura, pescuitul i comerul cu produse agricole. Prin produse agricole
se neleg produsele solului, cele animaliere i pescreti, precum i produsele care au suferit o
prim transformare i se afl n raport direct cu aceste produse. Referirile la politica agricol
comun sau la agricultur i utilizarea termenului agricol se neleg ca fcnd referire i la
pescuit, avnd n vedere caracteristicile speciale ale acestui sector.

(2) Cu excepia unor dispoziii contrare prevzute la articolele 3944, normele prevzute n
vederea instituirii sau funcionrii pieei interne se aplic produselor agricole.

(3) Produsele care intr sub incidena articolelor 3944, sunt enumerate n lista care face obiectul
anexei I.

34
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
(4) Funcionarea i dezvoltarea pieei interne pentru produsele agricole trebuie s fie nsoite de
instituirea unei politici agricole comune.

Articolul 39
(ex-articolul 33 TCE)

(1) Politica agricol comun are ca obiective:

(a) creterea productivitii agriculturii prin promovarea progresului tehnic, prin asigurarea
dezvoltrii raionale a produciei agricole, precum i prin utilizarea optim a factorilor de
producie i, n special, a forei de munc;

(b) asigurarea n acest fel a unui nivel de trai echitabil pentru populaia agricol, n special prin
majorarea venitului individual al lucrtorilor din agricultur;

(c) stabilizarea pieelor;

(d) garantarea siguranei aprovizionrilor;

(e) asigurarea unor preuri rezonabile de livrare ctre consumatori.

(2) n elaborarea politicii agricole comune i a metodelor speciale pe care aceasta le poate
implica, vor fi avute n vedere urmtoarele:

(a) caracterul special al activitii agricole care rezult din structura social a agriculturii i din
discrepanele structurale i naturale existente ntre diferitele regiuni agricole;

(b) necesitatea de a opera treptat modificrile adecvate;

(c) faptul c, n statele membre, agricultura este un sector strns legat de ansamblul economiei.

35
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
Articolul 40
(ex-articolul 34 TCE)

(1) n vederea ndeplinirii obiectivelor prevzute la articolul 39, se instituie o organizare comun
a pieelor agricole.

n funcie de produse, aceast organizare mbrac una dintre urmtoarele forme:

(a) reguli comune de concuren;

(b) coordonarea obligatorie a diferitelor organizri naionale ale pieei;

(c) organizarea european a pieei.

(2) Organizarea comun n una dintre formele prevzute la alineatul (1) poate include toate
msurile necesare pentru realizarea obiectivelor definite la articolul 39 i, n special, reglementarea
preurilor, a subveniilor pentru producerea i comercializarea diferitelor produse, a sistemelor de
depozitare i de report i a mecanismelor comune de stabilizare a importurilor sau a exporturilor.

Organizarea comun trebuie s se limiteze la urmrirea obiectivelor enunate la articolul 39 i


trebuie s exclud orice discriminare ntre productorii sau consumatorii din Uniune.

O eventual politic de preuri comun trebuie s se bazeze pe criterii comune i pe metode de


calcul uniforme.

(3) Pentru ca organizarea comun menionat la alineatul (1) s i poat atinge obiectivele, se pot
nfiina unul sau mai multe fonduri de orientare i garantare agricole.

Articolul 41
(ex-articolul 35 TCE)

Pentru a permite realizarea obiectivelor definite la articolul 39, n cadrul politicii agricole comune
pot fi prevzute n special urmtoarele msuri:

(a) o coordonare eficient a eforturilor ntreprinse n domeniile formrii profesionale, cercetrii i


popularizrii cunotinelor agronomice, care poate include proiecte sau instituii finanate n
comun;

36
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
(b) aciuni comune pentru promovarea consumului anumitor produse.

Articolul 42
(ex-articolul 36 TCE)

Dispoziiile capitolului referitor la normele privind concurena se aplic produciei i


comercializrii produselor agricole numai n msura stabilit de Parlamentul European i de
Consiliu n cadrul dispoziiilor i n conformitate cu procedura prevzut la articolul 43
alineatul (2), avnd n vedere obiectivele enunate la articolul 39.

Consiliul poate autoriza, la propunerea Comisiei, acordarea de ajutoare:

(a) n vederea protejrii exploataiilor agricole defavorizate de condiii structurale sau naturale;

(b) n cadrul programelor de dezvoltare economic.

Articolul 43
(ex-articolul 37 TCE)

(1) Comisia prezint propuneri referitoare la elaborarea i punerea n aplicare a politicii agricole
comune, inclusiv nlocuirea organizrilor naionale cu una dintre formele de organizare comun
prevzute la articolul 40 alineatul (1), precum i la punerea n aplicare a msurilor special prevzute
de prezentul titlu.

Aceste propuneri trebuie s in seama de interdependena dintre chestiunile agricole prevzute de


prezentul titlu.

(2) Parlamentul European i Consiliul, hotrnd n conformitate cu procedura legislativ


ordinar i dup consultarea Comitetului Economic i Social, stabilesc organizarea comun a
pieelor agricole prevzut la articolul 40 alineatul (1), precum i celelalte dispoziii necesare pentru
ndeplinirea obiectivelor politicii comune n domeniul agriculturii i pescuitului.

37
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
(3) Consiliul, la propunerea Comisiei, adopt msurile privind stabilirea preurilor, a taxelor, a
ajutoarelor i a contingentelor, precum i privind stabilirea i repartizarea posibilitilor de pescuit.

(4) Organizarea comun prevzut la articolul 40 alineatul (1) poate nlocui, n condiiile
prevzute la alineatul (2), organizrile naionale ale pieei n cazul n care:

(a) organizarea comun ofer statelor membre care se opun acestei msuri i care dispun de o
organizare naional a produciei n cauz garanii echivalente pentru ocuparea forei de
munc i nivelul de trai al productorilor n cauz, lundu-se n considerare calendarul
adaptrilor posibile i al specializrilor necesare, i

(b) aceast organizare asigur, pentru schimburile comerciale din cadrul Uniunii, condiii similare
celor existente pe piaa naional.

(5) n cazul n care o organizare comun pentru anumite materii prime se instituie nainte s
existe o organizare comun pentru produsele transformate corespunztoare, materiile prime n cauz
folosite pentru produsele transformate destinate exportului n ri tere pot fi importate din afara
Uniunii.

Articolul 44
(ex-articolul 38 TCE)

n cazul n care, ntr-un stat membru, un produs face obiectul unei organizri naionale a pieei sau
al oricrei reglementri interne cu efect echivalent care afecteaz din punct de vedere concurenial o
producie similar dintr-un alt stat membru, statele membre aplic la import o tax compensatorie
acestui produs provenit din statul membru n care exist respectiva organizare sau reglementare, cu
excepia cazului n care acest stat membru aplic o tax compensatorie la export.

Comisia stabilete cuantumul acestor taxe la nivelul necesar pentru a restabili echilibrul; de
asemenea, Comisia poate autoriza recurgerea la alte msuri, pentru care le stabilete condiiile i
normele de aplicare.

38
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
TITLUL IV

LIBERA CIRCULAIE A PERSOANELOR,


A SERVICIILOR I A CAPITALURILOR

Capitolul 1

Lucrtorii

Articolul 45
(ex-articolul 39 TCE)

(1) Libera circulaie a lucrtorilor este garantat n cadrul Uniunii.

(2) Libera circulaie implic eliminarea oricrei discriminri pe motiv de cetenie ntre lucrtorii
statelor membre, n ceea ce privete ncadrarea n munc, remunerarea i celelalte condiii de
munc.

(3) Sub rezerva restriciilor justificate de motive de ordine public, siguran public i sntate
public, libera circulaie a lucrtorilor implic dreptul:

(a) de a accepta ofertele reale de ncadrare n munc;

(b) de a circula liber n acest scop pe teritoriul statelor membre;

(c) de edere ntr-un stat membru pentru a desfura o activitate salarizat n conformitate cu
actele cu putere de lege i actele administrative care reglementeaz ncadrarea n munc a
lucrtorilor statului respectiv;

(d) de a rmne pe teritoriul unui stat membru dup ce a fost ncadrat n munc n acest stat, n
condiiile care vor face obiectul unor regulamente adoptate de Comisie.

(4) Dispoziiile prezentului articol nu se aplic ncadrrii n administraia public.

39
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
Articolul 46
(ex-articolul 40 TCE)

Parlamentul European i Consiliul, hotrnd n conformitate cu procedura legislativ ordinar i


dup consultarea Comitetului Economic i Social, adopt, prin directive sau regulamente, msurile
necesare n vederea realizrii liberei circulaii a lucrtorilor, astfel cum este aceasta definit la
articolul 45, n special:

(a) asigurarea cooperrii strnse ntre serviciile naionale pentru ocuparea forei de munc;

(b) eliminarea acelor proceduri i practici administrative, precum i a acelor perioade de acces la
locurile de munc disponibile care decurg din dreptul intern sau din acordurile ncheiate
anterior ntre statele membre i a cror meninere ar constitui un obstacol n calea liberalizrii
circulaiei lucrtorilor;

(c) eliminarea tuturor perioadelor i restriciilor prevzute de dreptul intern sau de acordurile
ncheiate anterior ntre statele membre, care impun lucrtorilor din celelalte state membre
condiii diferite n ceea ce privete libera alegere a unui loc de munc n raport cu lucrtorii
statului respectiv;

(d) stabilirea unor mecanisme proprii n vederea corelrii cererii i ofertei de locuri de munc i
facilitarea realizrii echilibrului ntre cererea i oferta de locuri de munc n condiii care s
evite ameninarea grav a nivelului de trai i de ocupare a forei de munc n diferitele regiuni
i ramuri industriale.

Articolul 47
(ex-articolul 41 TCE)

Statele membre ncurajeaz schimburile de lucrtori tineri n cadrul unui program comun.

Articolul 48
(ex-articolul 42 TCE)

Parlamentul European i Consiliul, hotrnd n conformitate cu procedura legislativ ordinar,


adopt, n domeniul securitii sociale, msurile necesare pentru instituirea liberei circulaii a
lucrtorilor, n special prin instituirea unui sistem care s asigure lucrtorilor migrani salariai sau
care desfoar o activitate independent i persoanelor aflate n ntreinerea acestora:

40
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
(a) cumulul tuturor perioadelor luate n considerare de ctre diferitele legislaii interne, n vederea
dobndirii i pstrrii dreptului la prestaii, precum i pentru calcularea acestora;

(b) plata prestaiilor pentru persoanele rezidente pe teritoriile statelor membre.

n cazul n care un membru al Consiliului declar c un proiect de act legislativ menionat la primul
paragraf ar aduce atingere unor aspecte importante ale sistemului su de securitate social, inclusiv
n ceea ce privete domeniul su de aplicare, costul sau structura financiar, ori ar aduce atingere
echilibrului financiar al respectivului sistem, poate solicita sesizarea Consiliului European. n acest
caz, procedura legislativ ordinar se suspend. Dup dezbateri i n termen de patru luni de la
aceast suspendare, Consiliul European:

(a) retrimite proiectul Consiliului, caz n care nceteaz suspendarea procedurii legislative
ordinare, sau

(b) nu acioneaz n niciun fel sau solicit Comisiei s prezinte o nou propunere; n acest caz se
consider c actul propus iniial nu a fost adoptat.

Capitolul 2

Dreptul de stabilire

Articolul 49
(ex-articolul 43 TCE)

n conformitate cu dispoziiile care urmeaz, sunt interzise restriciile privind libertatea de stabilire
a resortisanilor unui stat membru pe teritoriul altui stat membru. Aceast interdicie vizeaz i
restriciile privind nfiinarea de agenii, sucursale sau filiale de ctre resortisanii unui stat membru
stabilii pe teritoriul altui stat membru.

41
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
Libertatea de stabilire presupune accesul la activiti independente i exercitarea acestora, precum i
constituirea i administrarea ntreprinderilor i, n special, a societilor n nelesul articolului 54 al
doilea paragraf, n condiiile definite pentru resortisanii proprii de legislaia rii de stabilire, sub
rezerva dispoziiilor capitolului privind capitalurile.

Articolul 50
(ex-articolul 44 TCE)

(1) n vederea realizrii libertii de stabilire cu privire la o activitate determinat, Parlamentul


European i Consiliul, hotrnd n conformitate cu procedura legislativ ordinar i dup
consultarea Comitetului Economic i Social, decid prin intermediul directivelor.

(2) Parlamentul European, Consiliul i Comisia exercit funciile care le revin n temeiul
dispoziiilor menionate anterior i, n special:

(a) acordnd prioritate, de regul, activitilor n cazul crora libertatea de stabilire constituie o
contribuie deosebit de util la dezvoltarea produciei i a schimburilor comerciale;

(b) asigurnd o strns cooperare ntre autoritile naionale competente pentru a cunoate
aspectele speciale ale diferitelor activiti din cadrul Uniunii;

(c) eliminnd acele proceduri i practici administrative care decurg fie din dreptul intern, fie din
acordurile ncheiate anterior ntre statele membre, a cror meninere ar constitui un obstacol
n calea libertii de stabilire;

(d) asigurnd lucrtorilor dintr-un stat membru, angajai n munc pe teritoriul unui alt stat
membru, posibilitatea de a rmne pe teritoriul acestuia pentru a desfura activiti
independente, n cazul n care ndeplinesc condiiile pe care ar trebui s le ndeplineasc n
cazul n care ar intra pe teritoriul acestui stat la data la care intenioneaz s iniieze aceast
activitate;

(e) asigurnd resortisantului unui stat membru posibilitatea de a dobndi i folosi terenuri i
construcii situate pe teritoriul altui stat membru, n msura n care aceasta nu aduce atingere
principiilor stabilite la articolul 39 alineatul (2);

42
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
(f) eliminnd treptat restriciile privind libertatea de stabilire n fiecare ramur de activitate avut
n vedere, n ceea ce privete, pe de o parte, condiiile de nfiinare de agenii, sucursale sau
filiale pe teritoriul unui stat membru i, pe de alt parte, condiiile de acces al personalului
angajat n cadrul sediului principal n funciile de conducere sau de supraveghere ale acestor
agenii, sucursale sau filiale;

(g) coordonnd, n msura n care este necesar i n vederea echivalrii lor, garaniile solicitate de
statele membre societilor n nelesul articolului 54 al doilea paragraf, pentru a proteja
deopotriv interesele asociailor i ale terilor;

(h) asigurndu-se c ajutoarele acordate de statele membre nu denatureaz condiiile de stabilire.

Articolul 51
(ex-articolul 45 TCE)

Sunt exceptate de la aplicarea dispoziiilor prezentului capitol, n ceea ce privete statul membru
interesat, activitile care sunt asociate n acest stat, chiar i cu titlu ocazional, exercitrii autoritii
publice.

Parlamentul European i Consiliul, hotrnd n conformitate cu procedura legislativ ordinar, pot


excepta anumite activiti de la aplicarea dispoziiilor prezentului capitol.

Articolul 52
(ex-articolul 46 TCE)

(1) Prevederile prezentului capitol i msurile adoptate n temeiul acesteia nu aduc atingere
aplicrii actelor cu putere de lege i actelor administrative care prevd un regim special pentru
resortisanii strini din motive de ordine public, siguran public i sntate public.

(2) Parlamentul European i Consiliul, hotrnd n conformitate cu procedura legislativ ordinar,


adopt directive privind coordonarea dispoziiilor menionate anterior.

43
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
Articolul 53
(ex-articolul 47 TCE)

(1) n vederea facilitrii accesului la activitile independente i a exercitrii acestora,


Parlamentul European i Consiliul, hotrnd n conformitate cu procedura legislativ ordinar,
adopt directivele privind recunoaterea reciproc a diplomelor, certificatelor i a altor titluri
oficiale de calificare, precum i privind coordonarea actelor cu putere de lege i a actelor
administrative ale statelor membre cu privire la accesul la activitile independente i la exercitarea
acestora.

(2) n ceea ce privete profesiile medicale, paramedicale i farmaceutice, eliminarea treptat a


restriciilor este subordonat coordonrii condiiilor de exercitare a acestora n diferitele state
membre.

Articolul 54
(ex-articolul 48 TCE)

Societile constituite n conformitate cu legislaia unui stat membru i avnd sediul social,
administraia central sau locul principal de desfurare a activitii n cadrul Uniunii sunt asimilate,
n aplicarea prezentei subseciuni, persoanelor fizice resortisante ale statelor membre.

Prin societi se neleg societile constituite n conformitate cu dispoziiile legislaiei civile sau
comerciale, inclusiv societile cooperative i alte persoane juridice de drept public sau privat, cu
excepia celor fr scop lucrativ.

Articolul 55
(ex-articolul 294 TCE)

Statele membre acord resortisanilor celorlalte state membre acelai tratament ca i propriilor
resortisani n ceea ce privete participarea la constituirea capitalului societilor n nelesul
articolului 54, fr a aduce atingere aplicrii celorlalte dispoziii din prezentul tratat.

44
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
Capitolul 3

Serviciile

Articolul 56
(ex-articolul 49 TCE)

n conformitate cu dispoziiile ce urmeaz, sunt interzise restriciile privind libera prestare a


serviciilor n cadrul Uniunii cu privire la resortisanii statelor membre stabilii ntr-un alt stat
membru dect cel al beneficiarului serviciilor.

Parlamentul European i Consiliul, hotrnd n conformitate cu procedura legislativ ordinar, pot


extinde beneficiul dispoziiilor prezentului capitol la prestatorii de servicii care sunt resortisani ai
unui stat ter i sunt stabilii n cadrul Uniunii.

Articolul 57
(ex-articolul 50 TCE)

n nelesul tratatelor, sunt considerate servicii prestaiile furnizate n mod obinuit n schimbul unei
remuneraii, n msura n care nu sunt reglementate de dispoziiile privind libera circulaie a
mrfurilor, a capitalurilor i a persoanelor.

Serviciile cuprind n special:

(a) activiti cu caracter industrial;

(b) activiti cu caracter comercial;

(c) activiti artizanale;

(d) activitile prestate n cadrul profesiunilor liberale.

Fr a aduce atingere dispoziiilor capitolului privind dreptul de stabilire, prestatorul poate, n


vederea executrii prestaiei, s i desfoare temporar activitatea n statul membru n care
presteaz serviciul, n aceleai condiii care sunt impuse de acest stat propriilor resortisani.

45
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
Articolul 58
(ex-articolul 51 TCE)

(1) Libera circulaie a serviciilor n domeniul transporturilor este reglementat de dispoziiile din
titlul privind transporturile.

(2) Liberalizarea serviciilor bancare i de asigurri asociate micrilor capitalurilor trebuie s se


realizeze concomitent cu liberalizarea circulaiei capitalurilor.

Articolul 59
(ex-articolul 52 TCE)

(1) Pentru realizarea liberalizrii unui anumit serviciu, Parlamentul European i Consiliul,
hotrnd n conformitate cu procedura legislativ ordinar, dup consultarea Comitetului Economic
i Social, hotrsc prin directive.

(2) Directivele menionate la alineatul (1) vizeaz n general, cu prioritate, serviciile care intervin
direct asupra costurilor de producie sau a cror liberalizare contribuie la facilitarea schimburilor de
mrfuri.

Articolul 60
(ex-articolul 53 TCE)

Statele membre depun eforturi pentru a proceda la liberalizarea serviciilor ntr-o msur mai mare
dect cea la care oblig directivele adoptate n vederea aplicrii articolului 59 alineatul (1), n cazul
n care situaia lor economic general i situaia din sectorul n cauz permite acest lucru.

n acest scop, Comisia adreseaz recomandri statelor membre n cauz.

Articolul 61
(ex-articolul 54 TCE)

Att timp ct restriciile impuse liberei prestri a serviciilor nu sunt eliminate, fiecare dintre statele
membre le aplic, fr a face distincie n funcie de cetenie ori naionalitate sau reedin ori
sediu tuturor prestatorilor de servicii menionai la articolul 56 primul paragraf.

46
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
Articolul 62
(ex-articolul 55 TCE)

Dispoziiile articolelor 5154 se aplic domeniului reglementat de prezentul capitol.

Capitolul 4

Capitalurile i plile

Articolul 63
(ex-articolul 56 TCE)

(1) n temeiul dispoziiilor prezentului capitol, sunt interzise orice restricii privind circulaia
capitalurilor ntre statele membre, precum i ntre statele membre i rile tere.

(2) n temeiul dispoziiilor prezentului capitol, sunt interzise orice restricii privind plile ntre
statele membre, precum i ntre statele membre i rile tere.

Articolul 64
(ex-articolul 57 TCE)

(1) Articolul 63 nu aduce atingere aplicrii, n raport cu rile tere, a restriciilor n vigoare la
31 decembrie 1993 n temeiul dreptului intern sau al dreptului Uniunii, adoptate cu privire la
circulaia capitalurilor avnd ca destinaie ri tere sau provenind din ri tere, n cazul n care
acestea implic investiii directe, inclusiv investiiile imobiliare, stabilirea, prestarea de servicii
financiare sau admiterea de valori mobiliare pe pieele de capital. n ceea ce privete restriciile n
vigoare n temeiul legislaiilor naionale n Bulgaria, n Estonia i n Ungaria, respectiva dat este
31 decembrie 1999.

47
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
(2) Depunnd eforturi pentru a realiza obiectivul liberei circulaii a capitalurilor ntre statele
membre i ri tere, n cea mai mare msur posibil i fr a aduce atingere celorlalte capitole ale
tratatelor, Parlamentul European i Consiliul, hotrnd n conformitate cu procedura legislativ
ordinar, adopt msurile referitoare la circulaia capitalurilor avnd ca destinaie ri tere sau
provenind din ri tere, n cazul n care acestea implic investiii directe, inclusiv investiiile
imobiliare, stabilirea, prestarea de servicii financiare sau admiterea de valori mobiliare pe pieele de
capital.

(3) Prin derogare de la alineatul (2), numai Consiliul, hotrnd n conformitate cu o procedur
legislativ special, n unanimitate i dup consultarea Parlamentului European, poate adopta
msuri care reprezint un regres n dreptul Uniunii n ceea ce privete liberalizarea circulaiei
capitalurilor avnd ca destinaie sau provenind din ri tere.

Articolul 65
(ex-articolul 58 TCE)

(1) Articolul 63 nu aduce atingere dreptului statelor membre:

(a) de a aplica dispoziiile incidente ale legislaiilor fiscale care stabilesc o distincie ntre
contribuabilii care nu se gsesc n aceeai situaie n ceea ce privete reedina lor sau locul
unde capitalurile lor au fost investite;

(b) de a adopta toate msurile necesare pentru a combate nclcarea actelor lor cu putere de lege
i a normelor lor administrative, n special n domeniul fiscal sau al supravegherii prudeniale
a instituiilor financiare, de a stabili proceduri de declarare a circulaiei capitalurilor n scopul
informrii administrative sau statistice ori de a adopta msuri justificate de motive de ordine
public sau siguran public.

(2) Prezentul capitol nu aduce atingere posibilitii de a aplica restricii privind dreptul de
stabilire care sunt compatibile cu prezentul tratat.

(3) Msurile i procedurile menionate la alineatele (l) i (2) nu trebuie s constituie un mijloc
de discriminare arbitrar i nici o restrngere disimulat a liberei circulaii a capitalurilor i plilor,
astfel cum este aceasta definit la articolul 63.

48
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
(4) n absena unor msuri de aplicare a articolului 64 alineatul (3), Comisia sau, n absena unei
decizii a Comisiei n termen de trei luni de la data solicitrii statului membru n cauz, Consiliul
poate adopta o decizie care s dispun ca msurile fiscale restrictive adoptate de un stat membru
fa de una sau mai multe ri tere s fie considerate conforme tratatelor, cu condiia ca acestea s
fie justificate n raport cu unul dintre obiectivele Uniunii i compatibile cu buna funcionare a pieei
interne. Consiliul hotrte n unanimitate, la solicitarea unui stat membru.

Articolul 66
(ex-articolul 59 TCE)

n cazul n care, n mprejurri excepionale, circulaia capitalurilor provenind din rile tere sau
destinate acestora provoac sau amenin s provoace dificulti grave n funcionarea uniunii
economice i monetare, Consiliul, la propunerea Comisiei i dup consultarea Bncii Centrale
Europene, poate adopta, n raport cu rile tere, msurile de salvgardare pentru o perioad de pn
la ase luni, n cazul n care aceste msuri sunt strict necesare.

TITLUL V

SPAIUL DE LIBERTATE, SECURITATE I JUSTIIE

Capitolul 1

Dispoziii generale

Articolul 67
(ex-articolul 61 TCE i ex-articolul 29 TUE)

(1) Uniunea constituie un spaiu de libertate, securitate i justiie, cu respectarea drepturilor


fundamentale i a diferitelor sisteme de drept i tradiii juridice ale statelor membre.

49
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
(2) Uniunea asigur absena controalelor asupra persoanelor la frontierele interne i dezvolt o
politic comun n domeniul dreptului de azil, al imigrrii i al controlului la frontierele externe
care este ntemeiat pe solidaritatea ntre statele membre i care este echitabil fa de resortisanii
rilor tere. n nelesul prezentului titlu, apatrizii sunt asimilai resortisanilor rilor tere.

(3) Uniunea acioneaz pentru a asigura un nalt nivel de securitate prin msuri de prevenire a
criminalitii, a rasismului i a xenofobiei, precum i de combatere a acestora, prin msuri de
coordonare i de cooperare ntre autoritile poliieneti i judiciare i alte autoriti competente,
precum i prin recunoaterea reciproc a deciziilor judiciare n materie penal i, dup caz, prin
apropierea legislaiilor penale.

(4) Uniunea faciliteaz accesul la justiie, n special pe baza principiului recunoaterii reciproce
a deciziilor judiciare i extrajudiciare n materie civil.

Articolul 68

Consiliul European definete orientrile strategice ale planificrii legislative i operaionale n


cadrul spaiului de libertate, securitate i justiie.

Articolul 69

Parlamentele naionale asigur, cu privire la propunerile i iniiativele legislative prezentate n


cadrul capitolelor 4 i 5, respectarea principiului subsidiaritii, n conformitate cu Protocolul
privind aplicarea principiilor subsidiaritii i proporionalitii.

Articolul 70

Fr a aduce atingere articolelor 258, 259 i 260, Consiliul, la propunerea Comisiei, poate adopta
msurile de stabilire a condiiilor n care statele membre, n colaborare cu Comisia, realizeaz o
evaluare obiectiv i imparial a punerii n aplicare, de ctre autoritile statelor membre, a
politicilor Uniunii prevzute n prezentul titlu, n special n scopul de a favoriza aplicarea deplin a
principiului recunoaterii reciproce. Parlamentul European i parlamentele naionale sunt informate
cu privire la coninutul i rezultatele evalurii.

50
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
Articolul 71
(ex-articolul 36 TUE)

n cadrul Consiliului se instituie un comitet permanent care s asigure n cadrul Uniunii promovarea
i consolidarea cooperrii operaionale n materie de securitate intern. Fr a aduce atingere
articolului 240, comitetul promoveaz coordonarea aciunii autoritilor competente ale statelor
membre. La lucrrile comitetului pot fi implicai reprezentanii organelor, ai oficiilor i ai ageniilor
n cauz ale Uniunii. Parlamentul European i parlamentele naionale sunt informate cu privire la
derularea acestor lucrri.

Articolul 72
(ex-articolul 64 alineatul (1) TCE i ex-articolul 33 TUE)

Prezentul titlu nu aduce atingere exercitrii responsabilitilor care revin statelor membre pentru
meninerea ordinii publice i pentru aprarea securitii interne.

Articolul 73

Statele membre au libertatea de a organiza ntre ele i sub autoritatea lor forme de cooperare i de
coordonare pe care le consider oportune, ntre serviciile competente ale administraiilor acestora
care rspund de asigurarea securitii naionale.

Articolul 74
(ex-articolul 66 TCE)

Consiliul adopt msuri n vederea asigurrii cooperrii administrative ntre serviciile competente
ale statelor membre n domeniile menionate n prezentul titlu, precum i ntre serviciile respective
i Comisie. Acesta hotrte la propunerea Comisiei, sub rezerva articolului 76 i dup consultarea
Parlamentului European.

51
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
Articolul 75
(ex-articolul 60 TCE)

n cazul n care este necesar, pentru realizarea obiectivelor enunate la articolul 67, n ceea ce
privete prevenirea i combaterea terorismului i a activitilor conexe, Parlamentul European i
Consiliul, hotrnd prin regulamente n conformitate cu procedura legislativ ordinar, definesc
cadrul msurilor administrative privind circulaia capitalurilor i plile, cum ar fi nghearea
fondurilor, a activelor financiare sau a beneficiilor economice care aparin unor persoane fizice sau
juridice, grupuri sau entiti fr caracter statal, sunt n proprietatea acestora sau sunt deinute de
acestea.

Consiliul, la propunerea Comisiei, adopt msurile pentru punerea n aplicare a cadrului prevzut la
primul paragraf.

Actele menionate la prezentul articol cuprind dispoziiile necesare n materie de garanii juridice.

Articolul 76

Actele menionate n capitolele 4 i 5, precum i msurile menionate la articolul 74 care asigur o


cooperare administrativ n domeniile menionate n aceste capitole, se adopt:

(a) la propunerea Comisiei; sau

(b) la iniiativa unei ptrimi din statele membre.

52
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
Capitolul 2

Politici privind controlul la frontiere,


dreptul de azil i imigrarea

Articolul 77
(ex-articolul 62 TCE)

(1) Uniunea dezvolt o politic care urmrete:

(a) s asigure absena oricrui control asupra persoanelor la trecerea frontierelor interne,
indiferent de cetenie;

(b) s asigure controlul persoanelor i supravegherea eficace la trecerea frontierelor externe;

(c) s introduc treptat un sistem integrat de administrare a frontierelor externe.

(2) n nelesul alineatului (1), Parlamentul European i Consiliul, hotrnd n conformitate cu


procedura legislativ ordinar, adopt msurile privind:

(a) politica comun a vizelor i a altor permise de edere de scurt durat;

(b) controalele la care sunt supuse persoanele la trecerea frontierelor externe;

(c) condiiile n care resortisanii rilor tere pot circula liber, pentru o durat scurt, n interiorul
Uniunii;

(d) orice msur necesar pentru instituirea treptat a unui sistem integrat de administrare a
frontierelor externe;

(e) absena oricrui control asupra persoanelor, indiferent de cetenie, la trecerea frontierelor
interne.

53
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
(3) n cazul n care o aciune a Uniunii se dovedete necesar pentru a facilita exercitarea
dreptului menionat la articolul 20 alineatul (2) litera (a), iar tratatele nu au prevzut atribuii n
acest sens, Consiliul, hotrnd n conformitate cu o procedur legislativ special, poate adopta
dispoziii referitoare la paapoarte, cri de identitate, permise de edere sau oricare alt document
asimilat. Consiliul hotrte n unanimitate, dup consultarea Parlamentului European.

(4) Prezentul articol nu aduce atingere competenei statelor membre privind delimitarea
geografic a frontierelor acestora, n conformitate cu dreptul internaional.

Articolul 78
(ex-articolul 63 punctele 1 i 2 i ex-articolul 64 alineatul (2) TCE)

(1) Uniunea dezvolt o politic comun n domeniul dreptului de azil, al proteciei subsidiare i
al proteciei temporare, cu scopul de a oferi un statut corespunztor oricrui resortisant dintr-o ar
ter care are nevoie de protecie internaional i de a asigura respectarea principiului nereturnrii.
Aceast politic trebuie s fie n conformitate cu Convenia de la Geneva la 28 iulie 1951 i cu
Protocolul din 31 ianuarie 1967 privind statutul refugiailor, precum i cu alte tratate din domeniu.

(2) n nelesul alineatului (1), Parlamentul European i Consiliul, hotrnd n conformitate cu


procedura legislativ ordinar, adopt msurile referitoare la un sistem european comun de azil,
care cuprinde:

(a) un regim unitar de azil n favoarea resortisanilor rilor tere, valabil n toat Uniunea;

(b) un regim unitar de protecie subsidiar pentru resortisanii rilor tere care, fr s obin azil
european, au nevoie de protecie internaional;

(c) un sistem comun de protecie temporar a persoanelor strmutate n cazul unui aflux masiv;

(d) proceduri comune de acordare i de retragere a regimului unitar de azil sau de protecie
subsidiar;

(e) criterii i mecanisme de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri
de azil sau de protecie subsidiar;

54
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
(f) norme referitoare la condiiile de primire a solicitanilor dreptului de azil sau de protecie
subsidiar;

(g) parteneriatul i cooperarea cu rile tere pentru gestionarea fluxurilor de persoane care
solicit drept de azil, protecie subsidiar sau temporar.

(3) n cazul n care unul sau mai multe state membre se afl ntr-o situaie de urgen
caracterizat de un aflux brusc de resortisani din ri tere, Consiliul, la propunerea Comisiei, poate
adopta msuri provizorii, n beneficiul statului sau al statelor membre n cauz. Acesta hotrte
dup consultarea Parlamentului European.

Articolul 79
(ex-articolul 63 punctele 3 i 4 TCE)

(1) Uniunea dezvolt o politic comun de imigrare, al crei scop este de a asigura, n toate
etapele, gestionarea eficient a fluxurilor de migrare, tratamentul echitabil al resortisanilor rilor
tere aflai n situaie de edere legal n statele membre, precum i prevenirea imigrrii ilegale i a
traficului de persoane i combaterea susinut a acestora.

(2) n nelesul alineatului (1), Parlamentul European i Consiliul, hotrnd n conformitate cu


procedura legislativ ordinar, adopt msuri n urmtoarele domenii:

(a) condiiile de intrare i de edere, precum i normele privind acordarea de ctre statele membre
a vizelor i a permiselor de edere pe termen lung, inclusiv n vederea rentregirii familiei;

(b) definirea drepturilor resortisanilor rilor tere aflai n situaie de edere legal pe teritoriul
unui stat membru, inclusiv condiiile care reglementeaz libertatea de circulaie i de edere n
celelalte state membre;

(c) imigrarea clandestin i ederea ilegal, inclusiv expulzarea i repatrierea persoanelor aflate n
situaie de edere ilegal;

(d) combaterea traficului de persoane, n special de femei i copii.

55
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
(3) Uniunea poate ncheia cu ri tere acorduri privind readmisia, n rile lor de origine sau de
provenien, a resortisanilor rilor tere care nu ndeplinesc sau nu mai ndeplinesc condiiile de
intrare, de prezen sau de edere pe teritoriul unuia dintre statele membre.

(4) Parlamentul European i Consiliul, hotrnd n conformitate cu procedura legislativ


ordinar, pot stabili msuri pentru ncurajarea i sprijinirea aciunii statelor membre, cu scopul de a
favoriza integrarea resortisanilor rilor tere aflai n situaie de edere legal pe teritoriul lor,
excluznd orice armonizare a actelor cu putere de lege i a normelor administrative ale statelor
membre.

(5) Prezentul articol nu aduce atingere dreptului statelor membre de a stabili volumul admiterii
pe teritoriul acestora a resortisanilor unor ri tere, provenind din ri tere, n cutarea unui loc de
munc n calitate de lucrtori salariai sau pentru a desfura o activitate independent.

Articolul 80

Politicile Uniunii menionate la prezentul capitol i punerea n aplicare a acestora sunt reglementate
de principiul solidaritii i al distribuirii echitabile a rspunderii ntre statele membre, inclusiv pe
plan financiar. Ori de cte ori este necesar, actele Uniunii adoptate n temeiul prezentului capitol
cuprind msuri adecvate pentru aplicarea acestui principiu.

Capitolul 3

Cooperarea judiciar n materie civil

Articolul 81
(ex-articolul 65 TCE)

(1) Uniunea dezvolt o cooperare judiciar n materie civil cu inciden transfrontalier,


ntemeiat pe principiul recunoaterii reciproce a deciziilor judiciare i extrajudiciare. Aceast
cooperare poate include adoptarea unor msuri de apropiere a actelor cu putere de lege i a
normelor administrative ale statelor membre.

56
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
(2) n nelesul alineatului (1), Parlamentul European i Consiliul, hotrnd n conformitate cu
procedura legislativ ordinar, adopt msuri, n special atunci cnd acestea sunt necesare pentru
buna funcionare a pieei interne, care urmresc s asigure:

(a) recunoaterea reciproc ntre statele membre a deciziilor judiciare i extrajudiciare i


executarea acestora;

(b) comunicarea i notificarea transfrontalier a actelor judiciare i extrajudiciare;

(c) compatibilitatea normelor aplicabile n statele membre n materie de conflict de legi i de


competen;

(d) cooperarea n materie de obinere a probelor;

(e) accesul efectiv la justiie;

(f) eliminarea obstacolelor din calea bunei desfurri a procedurilor civile, la nevoie prin
favorizarea compatibilitii normelor de procedur civil aplicabile n statele membre;

(g) dezvoltarea unor metode alternative de soluionare a litigiilor;

(h) sprijinirea formrii profesionale a magistrailor i a personalului din justiie.

(3) Prin derogare de la alineatul (2), msurile privind dreptul familiei care au implicaii
transfrontaliere sunt stabilite de ctre Consiliu, care hotrte n conformitate cu o procedur
legislativ special. Acesta hotrte n unanimitate, dup consultarea Parlamentului European.

Consiliul, la propunerea Comisiei, poate adopta o decizie care s determine aspectele din dreptul
familiei care au implicaii transfrontaliere, care ar putea face obiectul unor acte adoptate prin
procedura legislativ ordinar. Consiliul hotrte n unanimitate, dup consultarea Parlamentului
European.

Propunerea menionat la al doilea paragraf se transmite parlamentelor naionale. n cazul opoziiei


unui parlament naional, notificate n termen de ase luni de la aceast transmitere, decizia nu se
adopt. n cazul n care nu exist nicio opoziie, Consiliul poate adopta respectiva decizie.

57
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
Capitolul 4

Cooperarea judiciar n materie penal

Articolul 82
(ex-articolul 31 TUE)

(1) Cooperarea judiciar n materie penal n cadrul Uniunii se ntemeiaz pe principiul


recunoaterii reciproce a hotrrilor judectoreti i a deciziilor judiciare i include apropierea
actelor cu putere de lege i a normelor administrative ale statelor membre n domeniile prevzute la
alineatul (2) i la articolul 83.

Parlamentul European i Consiliul, hotrnd n conformitate cu procedura legislativ ordinar,


adopt msurile privind:

(a) instituirea unor norme i proceduri care s asigure recunoaterea, n ntreaga Uniune, a tuturor
categoriilor de hotrri judectoreti i decizii judiciare;

(b) prevenirea i soluionarea conflictelor de competen ntre statele membre;

(c) sprijinirea formrii profesionale a magistrailor i a personalului din justiie;

(d) facilitarea cooperrii dintre autoritile judiciare sau echivalente ale statelor membre n
materie de urmrire penal i executare a deciziilor.

(2) n msura n care este necesar pentru a facilita recunoaterea reciproc a hotrrilor
judectoreti i a deciziilor judiciare, precum i cooperarea poliieneasc i judiciar n materie
penal cu dimensiune transfrontalier, Parlamentul European i Consiliul, hotrnd prin directive n
conformitate cu procedura legislativ ordinar, pot stabili norme minime. Aceste norme minime iau
n considerare diferenele existente ntre tradiiile juridice i sistemele de drept ale statelor membre.

Acestea se refer la:

(a) admisibilitatea reciproc a probelor ntre statele membre;

58
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
(b) drepturile persoanelor n procedura penal;

(c) drepturile victimelor criminalitii;

(d) alte elemente speciale ale procedurii penale pe care Consiliul le-a identificat n prealabil
printr-o decizie; pentru adoptarea acestei decizii, Consiliul hotrte n unanimitate, dup
aprobarea Parlamentului European.

Adoptarea normelor minime prevzute la prezentul alineat nu mpiedic statele membre s menin
sau s adopte un nivel mai ridicat de protecie a persoanelor.

(3) n cazul n care un membru al Consiliului consider c un proiect de directiv prevzut la


alineatul (2) ar aduce atingere aspectelor fundamentale ale sistemului su de justiie penal, acesta
poate solicita sesizarea Consiliului European. n acest caz, procedura legislativ ordinar se
suspend. Dup dezbateri, n caz de consens, Consiliul European, n termen de patru luni de la
suspendare, retrimite proiectul Consiliului, prin aceasta ncetnd suspendarea procedurii legislative
ordinare.

n acelai termen, n cazul unui dezacord i n cazul n care cel puin nou state membre doresc
instituirea unei forme de cooperare consolidat pe baza proiectului de directiv respectiv, acestea
informeaz Parlamentul European, Consiliul i Comisia n consecin. n acest caz, autorizarea de a
institui o form de cooperare consolidat, prevzut la articolul 20 alineatul (2) din Tratatul privind
Uniunea European i la articolul 329 alineatul (1) din prezentul tratat se consider acordat i se
aplic dispoziiile privind formele de cooperare consolidat.

Articolul 83
(ex-articolul 31 TUE)

(1) Parlamentul European i Consiliul, hotrnd prin directive n conformitate cu procedura


legislativ ordinar, pot stabili norme minime cu privire la definirea infraciunilor i a sanciunilor
n domenii ale criminalitii de o gravitate deosebit de dimensiune transfrontalier ce rezult din
natura sau impactul acestor infraciuni ori din nevoia special de a le combate pornind de la o baz
comun.

59
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
Aceste domenii ale criminalitii sunt urmtoarele: terorismul, traficul de persoane i exploatarea
sexual a femeilor i a copiilor, traficul ilicit de droguri, traficul ilicit de arme, splarea banilor,
corupia, contrafacerea mijloacelor de plat, criminalitatea informatic i criminalitatea organizat.

n funcie de evoluia criminalitii, Consiliul poate adopta o decizie care s identifice alte domenii
ale criminalitii care ndeplinesc criteriile prevzute la prezentul alineat. Consiliul hotrte n
unanimitate, dup aprobarea Parlamentului European.

(2) n cazul n care apropierea actelor cu putere de lege i a normelor administrative ale statelor
membre n materie penal se dovedete indispensabil pentru a asigura punerea n aplicare eficient
a unei politici a Uniunii ntr-un domeniu care a fcut obiectul unor msuri de armonizare, prin
directive se pot stabili norme minime referitoare la definirea infraciunilor i a sanciunilor n
domeniul n cauz. Directivele se adopt printr-o procedur legislativ ordinar sau special
identic cu cea utilizat pentru adoptarea msurilor de armonizare n cauz, fr a aduce atingere
articolului 76.

(3) n cazul n care un membru al Consiliului consider c un proiect de directiv prevzut la


alineatul (1) sau (2) ar aduce atingere aspectelor fundamentale ale sistemului su de justiie penal,
acesta poate solicita sesizarea Consiliului European. n acest caz, procedura legislativ ordinar se
suspend. Dup dezbateri, n caz de consens, Consiliul European, n termen de patru luni de la
suspendare, retrimite proiectul Consiliului, prin aceasta ncetnd suspendarea procedurii legislative
ordinare.

n acelai termen, n cazul unui dezacord i n cazul n care cel puin nou state membre doresc
stabilirea unei cooperri consolidate pe baza proiectului de directiv respectiv, acestea informeaz
Parlamentul European, Consiliul i Comisia n consecin. n acest caz, autorizarea de a stabili o
form de cooperare consolidat, prevzut la articolul 20 alineatul (2) din Tratatul privind Uniunea
European i la articolul 329 alineatul (1) din prezentul tratat, se consider acordat i se aplic
dispoziiile privind formele de cooperare consolidat.

Articolul 84

Parlamentul European i Consiliul, hotrnd n conformitate cu procedura legislativ ordinar, pot


stabili msuri pentru a ncuraja i sprijini aciunea statelor membre n domeniul prevenirii
criminalitii, excluznd orice armonizare a actelor cu putere de lege i a normelor administrative
ale statelor membre.

60
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
Articolul 85
(ex-articolul 31 TUE)

(1) Eurojust are misiunea de a susine i consolida coordonarea i cooperarea dintre autoritile
naionale de cercetare i urmrire penal n legtur cu formele grave de criminalitate care afecteaz
dou sau mai multe state membre sau care impun urmrirea penal pe baze comune, prin operaiuni
ntreprinse de autoritile statelor membre i de Europol i prin informaii furnizate de acestea.

n acest context, Parlamentul European i Consiliul, hotrnd prin regulamente n conformitate cu


procedura legislativ ordinar, determin structura, funcionarea, domeniul de aciune i atribuiile
Eurojust. Aceste atribuii pot include:

(a) nceperea de cercetri penale, precum i propunerea de ncepere a urmririi penale efectuate
de autoritile naionale competente, n special cele referitoare la infraciuni care aduc atingere
intereselor financiare ale Uniunii;

(b) coordonarea cercetrilor i a urmririlor penale prevzute la litera (a);

(c) consolidarea cooperrii judiciare, inclusiv prin soluionarea conflictelor de competen i prin
strnsa cooperare cu Reeaua Judiciar European.

Aceste regulamente stabilesc, de asemenea, condiiile de implicare a Parlamentului European i a


parlamentelor naionale la evaluarea activitilor Eurojust.

(2) n cadrul urmririlor penale prevzute la alineatul (1) i fr a aduce atingere articolului 86,
actele oficiale de procedur judiciar sunt ndeplinite de autoritile naionale competente.

Articolul 86

(1) Pentru combaterea infraciunilor care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii,
Consiliul, hotrnd prin regulamente n conformitate cu o procedur legislativ special, poate
institui un Parchet European, pornind de la Eurojust. Consiliul hotrte n unanimitate, dup
aprobarea Parlamentului European.

61
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
n cazul n care nu exist unanimitate, un grup compus din cel puin nou state membre poate
solicita ca proiectul de regulament s fie trimis spre examinare Consiliului European. n acest caz,
procedura n cadrul Consiliului se suspend. Dup dezbateri, n cazul realizrii unui consens,
Consiliul European, n termen de patru luni de la suspendare, retrimite proiectul Consiliului, spre
adoptare.

n acelai termen, n cazul unui dezacord i n cazul n care cel puin nou state membre doresc
stabilirea unei forme de cooperare consolidat pe baza proiectului de regulament respectiv, acestea
informeaz Parlamentul European, Consiliul i Comisia n consecin. n acest caz, autorizarea de a
stabili o form de cooperare consolidat, menionat la articolul 20 alineatul (2) din Tratatul privind
Uniunea European i la articolul 329 alineatul (1) din prezentul tratat, se consider acordat i se
aplic dispoziiile privind formele de cooperare consolidat.

(2) Parchetul European are competena de a cerceta, de a urmri i de a trimite n judecat, dup
caz n colaborare cu Europol, autorii i coautorii infraciunilor care aduc atingere intereselor
financiare ale Uniunii, n conformitate cu normele stabilite n regulamentul prevzut la alineatul (1).
Parchetul European exercit n faa instanelor competente ale statelor membre aciunea public n
legtur cu aceste infraciuni.

(3) Regulamentele prevzute la alineatul (1) stabilesc statutul Parchetului European, condiiile
de exercitare a atribuiilor acestuia, regulamentul de procedur aplicabil activitilor sale, precum i
normele care reglementeaz admisibilitatea probelor i normele aplicabile controlului jurisdicional
al actelor de procedur adoptate n exercitarea atribuiilor sale.

(4) Consiliul European poate adopta, n acelai timp sau ulterior, o decizie de modificare a
alineatului (1) n scopul extinderii atribuiilor Parchetului European pentru a include combaterea
criminalitii grave de dimensiune transfrontalier i n scopul modificrii corespunztoare a
alineatului (2) n ceea ce privete autorii i coautorii infraciunilor grave care afecteaz mai multe
state membre. Consiliul European hotrte n unanimitate, dup aprobarea Parlamentului European
i dup consultarea Comisiei.

62
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
Capitolul 5

Cooperarea poliieneasc

Articolul 87
(ex-articolul 30 TUE)

(1) Uniunea instituie o cooperare poliieneasc care implic toate autoritile competente din
statele membre, inclusiv serviciile de poliie, serviciile vamale i alte servicii specializate de
aplicare a legii, n domeniul prevenirii sau al depistrii i al cercetrii infraciunilor.

(2) n nelesul alineatului (1), Parlamentul European i Consiliul, hotrnd n conformitate cu


procedura legislativ ordinar, pot stabili msuri referitoare la:

(a) colectarea, stocarea, prelucrarea i analizarea informaiilor n domeniu, precum i schimbul de


informaii;

(b) sprijinirea formrii profesionale a personalului, precum i cooperarea privind schimbul de


personal, echipamentele i cercetarea criminalistic;

(c) tehnicile comune de investigare privind depistarea unor forme grave de criminalitate
organizat.

(3) Consiliul, hotrnd n conformitate cu o procedur legislativ special, poate stabili msurile
privind cooperarea operativ ntre autoritile prevzute la prezentul articol. Consiliul hotrte n
unanimitate, dup consultarea Parlamentului European.

n cazul n care nu exist unanimitate, un grup compus din cel puin nou state membre poate
solicita ca proiectul de msuri s fie trimis spre examinare Consiliului European. n acest caz,
procedura n cadrul Consiliului se suspend. Dup dezbateri, n caz de consens, Consiliul European,
n termen de patru luni de la suspendare, retrimite proiectul Consiliului, spre adoptare.

63
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
n acelai termen, n cazul unui dezacord i n cazul n care cel puin nou state membre doresc
stabilirea unei forme de cooperare consolidat pe baza proiectului de msuri respectiv, acestea
informeaz Parlamentul European, Consiliul i Comisia n consecin. n acest caz, autorizarea de a
stabili o form de cooperare consolidat, menionat la articolul 20 alineatul (2) din Tratatul privind
Uniunea European i la articolul 329 alineatul (1) din prezentul tratat, se consider acordat i se
aplic dispoziiile privind formele de cooperare consolidat.

Procedura specific prevzut la al doilea i al treilea paragraf nu se aplic actelor care constituie o
dezvoltare a acquis-ului Schengen.

Articolul 88
(ex-articolul 30 TUE)

(1) Europol are misiunea de a susine i consolida aciunea autoritilor poliieneti i a altor
servicii de aplicare a legii din statele membre, precum i cooperarea acestora pentru prevenirea i
combaterea criminalitii grave care afecteaz dou sau mai multe state membre, a terorismului i a
formelor de criminalitate ce aduc atingere unui interes comun care face obiectul unei politici a
Uniunii.

(2) Parlamentul European i Consiliul, hotrnd prin regulamente n conformitate cu procedura


legislativ ordinar, stabilesc structura, funcionarea, domeniul de aciune i atribuiile Europol.
Aceste atribuii pot include:

(a) colectarea, stocarea, prelucrarea i analizarea informaiilor, precum i schimbul de informaii


transmise n special de autoritile statelor membre sau de ri ori autoriti tere;

(b) coordonarea, organizarea i realizarea de aciuni de cercetare i operative, desfurate


mpreun cu autoritile competente ale statelor membre sau n cadrul unor echipe comune de
cercetare i, dup caz, n colaborare cu Eurojust.

Aceste regulamente stabilesc, de asemenea, procedura de control al activitilor Europol de ctre


Parlamentul European, la care parlamentele naionale sunt asociate.

64
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
(3) Orice aciune cu caracter operativ a Europol trebuie desfurat n cooperare cu autoritile
statului sau ale statelor membre al cror teritoriu este implicat i cu acordul acestora. Aplicarea
msurilor coercitive este n sarcina exclusiv a autoritilor naionale competente.

Articolul 89
(ex-articolul 32 TUE)

Consiliul, hotrnd n conformitate cu o procedur legislativ special, stabilete condiiile i


limitele n care autoritile competente ale statelor membre prevzute la articolele 82 i 87 pot
interveni pe teritoriul unui alt stat membru, n cooperare i cu acordul autoritilor statului respectiv.
Consiliul hotrte n unanimitate i dup consultarea Parlamentului European.

TITLUL VI

TRANSPORTURILE

Articolul 90
(ex-articolul 70 TCE)

n ceea ce privete domeniul reglementat de prezentul titlu, se urmresc obiectivele tratatelor n


cadrul unei politici comune n domeniul transporturilor.

Articolul 91
(ex-articolul 71 TCE)

(1) n vederea punerii n aplicare a articolului 90 i innd seama de aspectele speciale privind
transporturile, Parlamentul European i Consiliul hotrnd n conformitate cu procedura legislativ
ordinar i dup consultarea Comitetului Economic i Social i a Comitetului Regiunilor, stabilesc:

(a) norme comune aplicabile transporturilor internaionale, efectuate dinspre sau ctre teritoriul
unui stat membru ori prin traversarea teritoriului unuia sau mai multor state membre;

65
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
(b) condiiile de admitere a transportatorilor nerezideni pentru a efectua transporturi naionale
ntr-un stat membru;

(c) msurile care permit mbuntirea siguranei transporturilor;

(d) orice alt dispoziie util.

(2) n cazul n care se adopt msurile prevzute la alineatul (1), trebuie avute n vedere cazurile
n care aplicarea lor ar putea afecta grav nivelul de trai i de ocupare a forei de munc n anumite
regiuni, precum i exploatarea echipamentelor de transport.

Articolul 92
(ex-articolul 72 TCE)

Pn la adoptarea dispoziiilor prevzute la articolul 91 alineatul (1), exceptnd cazul adoptrii n


unanimitate de ctre Consiliu a unei msuri prin care se acord o derogare, nici unul dintre statele
membre nu poate adopta dispoziii mai puin favorabile, prin efectul lor direct sau indirect asupra
transportatorilor celorlalte state membre n raport cu transportatorii naionali, dect diferitele
dispoziii din domeniu n vigoare la 1 ianuarie 1958 sau, n cazul statelor aderente, la data aderrii
acestora.

Articolul 93
(ex-articolul 73 TCE)

Sunt compatibile cu tratatele ajutoarele care rspund necesitilor de coordonare a transporturilor


sau care constituie compensarea anumitor obligaii inerente noiunii de serviciu public.

Articolul 94
(ex-articolul 74 TCE)

Orice msur adoptat n temeiul tratatelor n domeniul tarifelor i condiiilor de transport trebuie s
in seama de situaia economic a transportatorilor.

66
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
Articolul 95
(ex-articolul 75 TCE)

(1) n transporturile n interiorul Uniunii, sunt interzise discriminrile care const n aplicarea de
ctre un transportator, pentru aceleai mrfuri i pe aceleai rute de transport, a unor tarife i
condiii de transport diferite n funcie de ara de origine sau de destinaie a produselor transportate.

(2) Alineatul (1) nu mpiedic adoptarea de ctre Parlamentul European i Consiliu a altor
msuri, n conformitate cu articolul 91 alineatul (1).

(3) Consiliul adopt, la propunerea Comisiei i dup consultarea Parlamentului European i a


Comitetului Economic i Social, o reglementare prin care asigur punerea n aplicare a dispoziiilor
alineatului (1).

Consiliul poate adopta, n special, dispoziiile necesare pentru a permite instituiilor Uniunii s
asigure respectarea normei enunate la alineatul (1) i s asigure c utilizatorii beneficiaz pe deplin
de aceasta.

(4) Comisia, din proprie iniiativ sau la solicitarea unui stat membru, examineaz cazurile de
discriminare menionate la alineatul (1) i, dup consultarea oricrui stat membru n cauz, adopt
deciziile necesare n temeiul reglementrii adoptate n conformitate cu dispoziiile alineatului (3).

Articolul 96
(ex-articolul 76 TCE)

(1) Exceptnd cazul n care exist autorizare din partea Comisiei, se interzice aplicarea, de ctre
un stat membru, a unor tarife i condiii care includ orice element de sprijin sau de protecie n
beneficiul uneia sau mai multor ntreprinderi sau industrii anume, pentru transporturi efectuate n
cadrul Uniunii.

67
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
(2) Comisia, din proprie iniiativ sau la cererea unui stat membru, examineaz tarifele i
condiiile menionate la alineatul (1), innd seama, n special, de cerinele unei politici economice
regionale corespunztoare, de necesitile regiunilor subdezvoltate, precum i de problemele
regiunilor grav afectate de conjuncturi politice, pe de o parte, i de efectele acestor tarife i condiii
asupra concurenei ntre diferitele moduri de transport, pe de alt parte.

Dup consultarea oricrui stat membru n cauz, Comisia adopt deciziile necesare.

(3) Interdicia menionat la alineatul (1) nu se aplic tarifelor care urmresc asigurarea
concurenei.

Articolul 97
(ex-articolul 77 TCE)

Taxele sau redevenele percepute de ctre un transportator la trecerea frontierelor, independent de


tarifele de transport, nu trebuie s depeasc un cuantum rezonabil, innd seama de cheltuielile
reale pe care le implic efectiv aceast trecere.

Statele membre depun eforturi pentru reducerea treptat a acestor cheltuieli.

Comisia poate adresa recomandri statelor membre n vederea aplicrii prezentului articol.

Articolul 98
(ex-articolul 78 TCE)

Dispoziiile prezentului titlu nu contravin msurilor adoptate n Republica Federal Germania, n


msura n care acestea sunt necesare pentru compensarea dezavantajelor economice pe care
divizarea Germaniei le-a produs economiei anumitor regiuni din Republica Federal, afectate de
aceast divizare. La cinci ani de la intrarea n vigoare a Tratatului de la Lisabona, Consiliul,
hotrnd la propunerea Comisiei, poate adopta o decizie de abrogare a prezentului articol.

68
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
Articolul 99
(ex-articolul 79 TCE)

Se constituie pe lng Comisie un comitet consultativ, format din experi desemnai de guvernele
statelor membre. Ori de cte ori consider util, Comisia consult acest comitet n chestiunile de
domeniul transporturilor.

Articolul 100
(ex-articolul 80 TCE)

(1) Dispoziiile prezentului titlu se aplic transporturilor feroviare, rutiere i pe ci navigabile


interioare.

(2) Parlamentul European i Consiliul, hotrnd n conformitate cu procedura legislativ


ordinar, pot stabili dispoziiile corespunztoare n domeniul transporturilor maritime i aeriene.
Parlamentul European i Consiliul hotrsc dup consultarea Comitetului Economic i Social i a
Comitetului Regiunilor.

69
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
TITLUL VII

NORME COMUNE PRIVIND CONCURENA,


IMPOZITAREA I ARMONIZAREA LEGISLATIV

Capitolul 1

Regulile de concuren

Seciunea 1

Reguli aplicabile ntreprinderilor

Articolul 101
(ex-articolul 81 TCE)

(1) Sunt incompatibile cu piaa intern i interzise orice acorduri ntre ntreprinderi, orice decizii
ale asocierilor de ntreprinderi i orice practici concertate care pot afecta comerul dintre statele
membre i care au ca obiect sau efect mpiedicarea, restrngerea sau denaturarea concurenei n
cadrul pieei interne i, n special, cele care:

(a) stabilesc, direct sau indirect, preuri de cumprare sau de vnzare sau orice alte condiii de
tranzacionare;

(b) limiteaz sau controleaz producia, comercializarea, dezvoltarea tehnic sau investiiile;

(c) mpart pieele sau sursele de aprovizionare;

(d) aplic, n raporturile cu partenerii comerciali, condiii inegale la prestaii echivalente, crend
astfel acestora un dezavantaj concurenial;

(e) condiioneaz ncheierea contractelor de acceptarea de ctre parteneri a unor prestaii


suplimentare care, prin natura lor sau n conformitate cu uzanele comerciale, nu au legtur
cu obiectul acestor contracte.

70
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
(2) Acordurile sau deciziile interzise n temeiul prezentului articol sunt nule de drept.

(3) Cu toate acestea, prevederile alineatului (1) pot fi declarate inaplicabile n cazul:

oricror acorduri sau categorii de acorduri ntre ntreprinderi;

oricror decizii sau categorii de decizii ale asocierilor de ntreprinderi;

oricror practici concertate sau categorii de practici concertate

care contribuie la mbuntirea produciei sau distribuiei de produse ori la promovarea progresului
tehnic sau economic, asigurnd totodat consumatorilor o parte echitabil din beneficiul obinut i
care:

(a) nu impun ntreprinderilor n cauz restricii care nu sunt indispensabile pentru atingerea
acestor obiective;

(b) nu ofer ntreprinderilor posibilitatea de a elimina concurena n ceea ce privete o parte


semnificativ a produselor n cauz.

Articolul 102
(ex-articolul 82 TCE)

Este incompatibil cu piaa intern i interzis, n msura n care poate afecta comerul dintre statele
membre, folosirea n mod abuziv de ctre una sau mai multe ntreprinderi a unei poziii dominante
deinute pe piaa intern sau pe o parte semnificativ a acesteia.

Aceste practici abuzive pot consta n special n:

(a) impunerea, direct sau indirect, a preurilor de vnzare sau de cumprare sau a altor condiii de
tranzacionare inechitabile;

(b) limiteaz producia, comercializarea sau dezvoltarea tehnic n dezavantajul consumatorilor;

71
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
(c) aplicarea n raporturile cu partenerii comerciali a unor condiii inegale la prestaii echivalente,
crend astfel acestora un dezavantaj concurenial;

(d) condiionarea ncheierii contractelor de acceptarea de ctre parteneri a unor prestaii


suplimentare care, prin natura lor sau n conformitate cu uzanele comerciale, nu au legtur
cu obiectul acestor contracte.

Articolul 103
(ex-articolul 83 TCE)

(1) Regulamentele sau directivele utile n vederea aplicrii principiilor prevzute la articolele
101 i 102 se adopt de ctre Consiliu, la propunerea Comisiei i dup consultarea Parlamentului
European.

(2) Dispoziiile prevzute la alineatul (1) urmresc n special:

(a) s asigure respectarea interdiciilor prevzute la articolul 101 alineatul (1) i la articolul 102
prin instituirea de amenzi i penaliti cu titlu cominatoriu;

(b) s determine normele de aplicare a articolului 101 alineatul (3), lund n considerare
necesitatea, pe de o parte, de a asigura o supraveghere eficient i, pe de alt parte, de a
simplifica pe ct posibil controlul administrativ;

(c) s precizeze, dac este cazul, domeniul de aplicare a articolelor 101 i 102 n diferitele ramuri
economice;

(d) s defineasc rolul Comisiei i al Curii de Justiie a Uniunii Europene n aplicarea


dispoziiilor prevzute de prezentul alineat;

(e) s defineasc raporturile ntre legislaiile interne, pe de o parte, i dispoziiile prezentei


seciuni, precum i cele adoptate n temeiul prezentului articol, pe de alt parte.

72
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
Articolul 104
(ex-articolul 84 TCE)

Pn la intrarea n vigoare a dispoziiilor adoptate n temeiul articolului 103, autoritile statelor


membre hotrsc cu privire la admisibilitatea acordurilor, deciziilor i a practicilor concertate i cu
privire la folosirea n mod abuziv a unei poziii dominante pe piaa intern, n conformitate cu
legislaia naional i cu dispoziiile articolului 101 i, n special, ale alineatului (3), precum i ale
articolului 102.

Articolul 105
(ex-articolul 85 TCE)

(1) Fr a aduce atingere articolului 104, Comisia asigur aplicarea principiilor stabilite la
articolele 101 i 102. La cererea unui stat membru sau din oficiu i n cooperare cu autoritile
competente ale statelor membre, care i acord sprijin, Comisia investigheaz presupusele cazuri de
nclcare a principiilor menionate mai sus. n cazul n care constat existena unei nclcri,
Comisia propune msuri adecvate pentru ca aceasta s nceteze.

(2) n cazul n care nclcarea nu nceteaz, Comisia constat nclcarea principiilor printr-o
decizie motivat. Comisia poate publica decizia i poate autoriza statele membre s ia msurile
necesare pentru remedierea situaiei, msuri ale cror condiii i norme de aplicare le stabilete.

(3) Comisia poate adopta regulamente privind categoriile de acorduri cu privire la care Consiliul
a adoptat un regulament sau o directiv n temeiul articolului 103 alineatul (2) litera (b).

Articolul 106
(ex-articolul 86 TCE)

(1) n ceea ce privete ntreprinderile publice i ntreprinderile crora le acord drepturi speciale
sau exclusive, statele membre nu adopt i nu menin nici o msur care contravine normelor
tratatelor i, n special, celor prevzute la articolul 18 i la articolele 101-109.

73
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
(2) ntreprinderile care au sarcina de a gestiona serviciile de interes economic general sau care
prezint caracter de monopol fiscal se supun normelor tratatelor i, n special, regulilor de
concuren, n msura n care aplicarea acestor norme nu mpiedic, n drept sau n fapt,
ndeplinirea misiunii speciale care le-a fost ncredinat. Dezvoltarea schimburilor comerciale nu
trebuie s fie afectat ntr-o msur care contravine intereselor Uniunii.

(3) Comisia asigur aplicarea dispoziiilor prezentului articol i adreseaz statelor membre, n
cazul n care este necesar, directivele sau deciziile corespunztoare.

Seciunea 2

Ajutoarele de stat

Articolul 107
(ex-articolul 87 TCE)

(1) Cu excepia derogrilor prevzute de tratate, sunt incompatibile cu piaa intern ajutoarele
acordate de state sau prin intermediul resurselor de stat, sub orice form, care denatureaz sau
amenin s denatureze concurena prin favorizarea anumitor ntreprinderi sau a producerii
anumitor bunuri, n msura n care acestea afecteaz schimburile comerciale dintre statele membre.

(2) Sunt compatibile cu piaa intern:

(a) ajutoarele cu caracter social acordate consumatorilor individuali, cu condiia ca acestea s fie
acordate fr discriminare n funcie de originea produselor;

(b) ajutoarele destinate reparrii pagubelor provocate de calamiti naturale sau de alte
evenimente extraordinare;

(c) ajutoarele acordate economiei anumitor regiuni ale Republicii Federale Germania afectate de
divizarea Germaniei, n msura n care acestea sunt necesare pentru compensarea
dezavantajelor economice cauzate de aceast divizare. n termen de cinci ani de la intrarea n
vigoare a Tratatului de la Lisabona, Consiliul, hotrnd la propunerea Comisiei, poate adopta
o decizie de abrogare a prezentei litere.

74
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
(3) Pot fi considerate compatibile cu piaa intern:

(a) ajutoarele destinate s favorizeze dezvoltarea economic a regiunilor n care nivelul de trai
este anormal de sczut sau n care exist un grad de ocupare a forei de munc extrem de
sczut, precum i a regiunilor prevzute la articolul 349, avndu-se n vedere situaia lor
structural, economic i social;

(b) ajutoarele destinate s promoveze realizarea unui proiect important de interes european
comun sau s remedieze perturbri grave ale economiei unui stat membru;

(c) ajutoarele destinate s faciliteze dezvoltarea anumitor activiti sau a anumitor regiuni
economice, n cazul n care acestea nu modific n mod nefavorabil condiiile schimburilor
comerciale ntr-o msur care contravine interesului comun;

(d) ajutoarele destinate s promoveze cultura i conservarea patrimoniului, n cazul n care


acestea nu modific n mod nefavorabil condiiile schimburilor comerciale i de concuren n
Uniune ntr-o msur care contravine interesului comun;

(e) alte categorii de ajutoare stabilite prin decizie a Consiliului, care hotrte la propunerea
Comisiei.

Articolul 108
(ex-articolul 88 TCE)

(1) Comisia, mpreun cu statele membre, verific permanent regimurile ajutoarelor existente n
aceste state. Comisia propune acestora msurile utile cerute de dezvoltarea treptat sau de
funcionarea pieei interne.

(2) n cazul n care, dup ce prilor n cauz li s-a solicitat s-i prezinte observaiile, Comisia
constat c ajutorul acordat de un stat sau prin intermediul resurselor de stat nu este compatibil cu
piaa intern n conformitate cu articolul 107 sau c acest ajutor este utilizat n mod abuziv, aceasta
hotrte desfiinarea sau modificarea ajutorului de ctre statul n cauz n termenul stabilit de
Comisie.

75
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
n cazul n care statul n cauz nu se conformeaz deciziei n termenul stabilit, Comisia sau orice alt
stat interesat poate sesiza direct Curtea de Justiie a Uniunii Europene, prin derogare de la
articolele 258 i 259.

La cererea unui stat membru, Consiliul, hotrnd n unanimitate, poate decide c un ajutor acordat
sau care urmeaz s fie acordat de acest stat trebuie s fie considerat compatibil cu piaa intern,
prin derogare de la dispoziiile articolului 107 sau de la regulamentele prevzute la articolul 109, n
cazul n care o astfel de decizie este justificat de mprejurri excepionale. n cazul n care, n
legtur cu acest ajutor, Comisia a iniiat procedura prevzut la primul paragraf din prezentul
alineat, cererea adresat Consiliului de statul n cauz va avea ca efect suspendarea procedurii
menionate pn cnd Consiliul se pronun asupra acesteia.

Cu toate acestea, n cazul n care Consiliul nu se pronun n termen de trei luni de la formularea
cererii, Comisia hotrte.

(3) Comisia este informat n timp util pentru a-i prezenta observaiile cu privire la proiectele
care urmresc s instituie sau s modifice ajutoarele. n cazul n care apreciaz c un proiect nu este
compatibil cu piaa intern n conformitate cu dispoziiile articolului 107, Comisia iniiaz fr
ntrziere procedura prevzut la alineatul precedent. nainte de pronunarea unei decizii finale,
statul membru n cauz nu poate pune n aplicare msurile preconizate.

(4) Comisia poate adopta regulamente privind categoriile de ajutoare de stat cu privire la care
Consiliul, n temeiul articolului 109, a considerat c pot fi exceptate de la procedura prevzut la
alineatul (3) din prezentul articol.

Articolul 109
(ex-articolul 89 TCE)

Consiliul, la propunerea Comisiei i dup consultarea Parlamentului European, poate adopta toate
regulamentele utile pentru aplicarea articolelor 107 i 108, i poate stabili, n special, condiiile de
aplicare a articolului 108 alineatul (3) i categoriile de ajutoare care sunt exceptate de la aceast
procedur.

76
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
Capitolul 2

Dispoziii fiscale

Articolul 110
(ex-articolul 90 TCE)

Nici un stat membru nu aplic, direct sau indirect, produselor altor state membre impozite interne
de orice natur mai mari dect cele care se aplic, direct sau indirect, produselor naionale similare.

De asemenea, nici un stat membru nu aplic produselor altor state membre impozite interne de
natur s protejeze indirect alte sectoare de producie.

Articolul 111
(ex-articolul 91 TCE)

Produsele exportate pe teritoriul unuia dintre statele membru nu pot beneficia de nici o rambursare a
impozitelor interne mai mare dect impozitele aplicate direct sau indirect.

Articolul 112
(ex-articolul 92 TCE)

n ceea ce privete impozitele, altele dect cele pe cifra de afaceri, accizele i alte impozite
indirecte, pot fi acordate scutiri sau rambursri la exportul ctre celelalte state membre i pot fi
introduse taxe compensatorii la importurile care provin din statele membre numai n cazul n care
msurile preconizate au fost aprobate n prealabil pentru o perioad limitat de ctre Consiliu, care
hotrte la propunerea Comisiei.

77
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
Articolul 113
(ex-articolul 93 TCE)

Consiliul, hotrnd n unanimitate n conformitate cu o procedur legislativ special i dup


consultarea Parlamentului European i a Comitetului Economic i Social, adopt dispoziiile
referitoare la armonizarea legislaiilor privind impozitul pe cifra de afaceri, accizele i alte impozite
indirecte, n msura n care aceast armonizare este necesar pentru a asigura instituirea i
funcionarea pieei interne i pentru a evita denaturarea concurenei.

Capitolul 3

Apropierea legislaiilor

Articolul 114
(ex-articolul 95 TCE)

(1) Cu excepia cazului n care tratatele dispun altfel, dispoziiile urmtoare se aplic n vederea
realizrii obiectivelor enunate la articolul 26. Parlamentul European i Consiliul, hotrnd n
conformitate cu procedura legislativ ordinar i dup consultarea Comitetului Economic i Social,
adopt msurile privind apropierea actelor cu putere de lege i a actelor administrative ale statelor
membre care au ca obiect instituirea i funcionarea pieei interne.

(2) Alineatul (1) nu se aplic dispoziiilor fiscale, celor privind libera circulaie a persoanelor i
celor privind drepturile i interesele lucrtorilor salariai.

(3) n formularea propunerilor prevzute la alineatul (1) n domeniul sntii, securitii,


proteciei mediului i proteciei consumatorilor, Comisia pornete de la premisa asigurrii unui nivel
ridicat de protecie ridicat, innd seama n special de orice evoluie nou, ntemeiat pe fapte
tiinifice. n cadrul atribuiilor ce le revin, Parlamentul European i Consiliul depun eforturi, de
asemenea, pentru realizarea acestui obiectiv.

78
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
(4) n cazul n care, dup adoptarea unei msuri de armonizare de ctre Parlamentul European i
Consiliu, de ctre Consiliu sau Comisie, un stat membru consider necesar meninerea dispoziiilor
de drept intern justificate de cerinele importante prevzute la articolul 36 sau referitoare la protecia
mediului ambiant ori a mediului de lucru, acesta adreseaz Comisiei o notificare, indicnd motivele
meninerii acestor dispoziii.

(5) De asemenea, fr a aduce atingere alineatului (4), n cazul n care, dup adoptarea unei
msuri de armonizare de ctre Parlamentul European i Consiliu, de ctre Consiliu sau Comisie, un
stat membru consider necesar introducerea unor dispoziii de drept intern ntemeiate pe dovezi
tiinifice noi referitoare la protecia mediului ambiant ori a mediului de lucru, din cauza unei
probleme specifice statului membru respectiv, aprute dup adoptarea msurii de armonizare, acesta
adreseaz Comisiei o notificare privind msurile avute n vedere i motivele adoptrii acestora.

(6) n termen de ase luni de la notificrile prevzute la alineatele (4) i (5), Comisia aprob sau
respinge dispoziiile respective de drept intern, dup ce a verificat dac acestea constituie sau nu un
mijloc de discriminare arbitrar sau o restricie disimulat n comerul dintre statele membre i dac
acestea constituie sau nu un obstacol n funcionarea pieei interne.

n absena unei decizii a Comisiei adoptate n acest termen, dispoziiile de drept intern prevzute la
alineatele (4) i (5) se consider aprobate.

n cazul n care complexitatea problemei justific acest lucru i dac nu exist nici un pericol pentru
sntatea uman, Comisia poate notifica statului membru n cauz c termenul prevzut de
prezentul alineat poate fi prorogat cu un nou termen de pn la ase luni.

(7) n cazul n care, n temeiul alineatului (6), un stat membru este autorizat s menin sau s
introduc dispoziii de drept intern care derog de la o msur de armonizare, Comisia examineaz
de ndat dac este oportun s propun o adaptare a acestei msuri.

(8) n cazul n care un stat membru invoc o problem deosebit de sntate public ntr-un
domeniu care a fcut n prealabil obiectul msurilor de armonizare, acesta informeaz Comisia, care
analizeaz de ndat dac este necesar s propun Consiliului msuri adecvate.

(9) Prin derogare de la procedura prevzut la articolele 258 i 259, Comisia i orice stat
membru pot sesiza direct Curtea de Justiie a Uniunii Europene n cazul n care consider c un alt
stat membru exercit abuziv competenele prevzute de prezentul articol.

79
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
(10) Msurile de armonizare prevzute anterior includ, atunci cnd este cazul, o clauz de
salvgardare care autorizeaz statele membre s adopte, din unul sau mai multe dintre motivele fr
caracter economic prevzute la articolul 36, msuri provizorii care fac obiectul unei proceduri de
control a Uniunii.

Articolul 115
(ex-articolul 94 TCE)

Fr a aduce atingere articolului 114, Consiliul, hotrnd n unanimitate n conformitate cu o


procedur legislativ special i dup consultarea Parlamentului European i a Comitetului
Economic i Social, adopt directive pentru apropierea actelor cu putere de lege i a actelor
administrative ale statelor membre, care au inciden direct asupra instituirii sau funcionrii pieei
interne.

Articolul 116
(ex-articolul 96 TCE)

n cazul n care Comisia constat c o neconcordan ntre actele cu putere de lege i actele
administrative ale diferitelor state membre denatureaz condiiile de concuren pe piaa intern i
provoac din acest motiv o denaturare care trebuie eliminat, Comisia se consult cu statele
membre n cauz.

n cazul n care prin aceast consultare nu se ajunge la eliminarea denaturrii n cauz, Parlamentul
European i Consiliul, hotrnd n conformitate cu procedura legislativ ordinar, adopt directivele
utile. Pot fi adoptate orice alte msuri utile prevzute n tratate.

Articolul 117
(ex-articolul 97 TCE)

(1) n cazul n care exist temerea c introducerea sau modificarea unui act cu putere de lege
sau a unui act administrativ poate provoca o denaturare n nelesul articolului precedent, statul
membru care intenioneaz s procedeze astfel consult Comisia. Dup consultarea statelor
membre, Comisia recomand statelor n cauz msurile corespunztoare pentru a evita denaturarea
n cauz.

80
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
(2) n cazul n care statul membru care dorete s adopte sau s modifice dispoziii de drept
intern nu se conformeaz recomandrii adresate de Comisie, celorlalte state membre nu li se poate
cere, n temeiul articolului 116, s i modifice dispoziiile de drept intern n vederea eliminrii
acestei denaturri. n cazul n care statul membru care a nesocotit recomandarea Comisiei provoac
o denaturare numai n detrimentul su, dispoziiile articolului 116 nu se aplic.

Articolul 118

n cadrul instituirii sau al funcionrii pieei interne, Parlamentul European i Consiliul, hotrnd n
conformitate cu procedura legislativ ordinar, stabilesc msurile referitoare la crearea de titluri
europene de proprietate intelectual pentru a asigura o protecie uniform a drepturilor de
proprietate intelectual n Uniune, precum i la nfiinarea unor sisteme centralizate de autorizare,
coordonare i control la nivelul Uniunii.

Consiliul, hotrnd n conformitate cu o procedur legislativ special, stabilete prin regulamente


regimul lingvistic al titlurilor europene. Consiliul hotrte n unanimitate, dup consultarea
Parlamentului European.

TITLUL VIII

POLITICA ECONOMIC I MONETAR

Articolul 119
(ex-articolul 4 TCE)

(1) n vederea realizrii obiectivelor prevzute la articolul 3 din Tratatul privind Uniunea
European, aciunea statelor membre i a Uniunii presupune, n condiiile prevzute de tratate,
instituirea unei politici economice ntemeiate pe strnsa coordonare a politicilor economice ale
statelor membre, pe piaa intern i pe definirea obiectivelor comune i conduse n conformitate cu
principiul unei economii de pia deschise, n care concurena este liber.

81
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
(2) n paralel, n condiiile i n conformitate cu procedurile prevzute n tratate, aceast aciune
presupune o moned unic, euro, precum i definirea i aplicarea unei politici monetare unice i a
unei politici unice a cursurilor de schimb, al cror obiectiv principal l constituie meninerea
stabilitii preurilor i, fr a aduce atingere acestui obiectiv, susinerea politicilor economice
generale n Uniune, n conformitate cu principiul unei economii de pia deschise, n care
concurena este liber.

(3) Aceast aciune a statelor membre i a Uniunii implic respectarea urmtoarelor principii
directoare: preuri stabile, finane publice i condiii monetare sntoase, precum i o balan de
pli stabil.

Capitolul 1

Politica economic

Articolul 120
(ex-articolul 98 TCE)

Statele membre i conduc politicile economice pentru a contribui la realizarea obiectivelor Uniunii
definite la articolul 3 din Tratatul privind Uniunea European i n contextul orientrilor generale
menionate la articolul 121 alineatul (2). Statele membre i Uniunea acioneaz n conformitate cu
principiul unei economii de pia deschise, n care concurena este liber, favoriznd alocarea
eficient a resurselor, n conformitate cu principiile stabilite la articolul 119.

Articolul 121
(ex-articolul 99 TCE)

(1) Statele membre i consider politicile economice ca fiind o chestiune de interes comun i le
coordoneaz n cadrul Consiliului, n conformitate cu articolul 120.

(2) Consiliul, la recomandarea Comisiei, elaboreaz un proiect privind orientrile generale ale
politicilor economice ale statelor membre i ale Uniunii i prezint Consiliului European un raport
n acest sens.

82
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
Consiliul European, pe baza raportului Consiliului, dezbate concluziile privind orientrile generale
ale politicilor economice ale statelor membre i ale Uniunii.

n temeiul acestor concluzii, Consiliul adopt o recomandare care stabilete aceste orientri
generale. Consiliul informeaz Parlamentul European cu privire la recomandarea sa.

(3) n scopul asigurrii unei coordonri mai strnse a politicilor economice i a unei
convergene durabile a performanelor economice ale statelor membre, Consiliul, n temeiul
rapoartelor prezentate de Comisie, supravegheaz evoluia economic n fiecare dintre statele
membre i n Uniune, precum i conformitatea politicilor economice cu orientrile generale
menionate la alineatul (2) i efectueaz periodic o evaluare de ansamblu.

Pentru a realiza aceast supraveghere multilateral, statele membre transmit Comisiei informaii
privind msurile importante pe care le-au adoptat n domeniul politicii lor economice, precum i
orice alt informaie pe care o consider necesar.

(4) n cazul n care se constat, n cadrul procedurii prevzute la alineatul (3), c politicile
economice ale unui stat membru nu sunt conforme cu orientrile generale prevzute la alineatul (2)
sau c acestea risc s compromit buna funcionare a Uniunii economice i monetare, Comisia
poate adresa un avertisment respectivului stat membru. Consiliul, la recomandarea Comisiei, poate
adresa recomandrile necesare statului membru n cauz. Consiliul, la propunerea Comisiei, poate
decide s fac publice recomandrile sale.

n domeniul de aplicare a prezentului alineat, Consiliul hotrte fr a ine seama de votul


membrului Consiliului care reprezint statul membru n cauz.

Majoritatea calificat a celorlali membri ai Consiliului se definete n conformitate cu articolul 238


alineatul (3) litera (a).

(5) Preedintele Consiliului i Comisia raporteaz Parlamentului European cu privire la


rezultatele supravegherii multilaterale. Preedintele Consiliului poate fi invitat s se prezinte n faa
comisiei competente a Parlamentului European n cazul n care Consiliul a fcut publice
recomandrile.

(6) Parlamentul European i Consiliul, hotrnd prin regulamente n conformitate cu procedura


legislativ ordinar, pot hotr metodele procedurii de supraveghere multilateral menionat la
alineatele (3) i (4).

83
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
Articolul 122
(ex-articolul 100 TCE)

(1) Fr a aduce atingere celorlalte proceduri prevzute n tratate, Consiliul, la propunerea


Comisiei, poate decide, n spiritul solidaritii dintre statele membre, s adopte msuri
corespunztoare situaiei economice, n special n cazul n care apar dificulti grave n
aprovizionarea cu anumite produse, n special n domeniul energiei.

(2) n cazul n care un stat membru se confrunt cu dificulti sau este serios ameninat de
dificulti grave, datorit unor catastrofe naturale sau unor evenimente excepionale situate n afara
controlului su, Consiliul, la propunerea Comisiei, poate acorda statului membru n cauz asisten
financiar din partea Uniunii, n anumite condiii. Preedintele Consiliului informeaz Parlamentul
European cu privire la decizia adoptat.

Articolul 123
(ex-articolul 101 TCE)

(1) Se interzice Bncii Centrale Europene i bncilor centrale ale statelor membre, denumite n
continuare bnci centrale naionale, s acorde credite pe descoperit de cont sau orice alt tip de
facilitate de credit instituiilor, organelor, oficiilor sau ageniilor Uniunii, administraiilor publice
centrale, autoritilor regionale sau locale, celorlalte autoriti publice, celorlalte organisme sau
ntreprinderi publice din statele membre; de asemenea, se interzice cumprarea de titluri de crean
direct de la acestea de ctre Banca Central European sau de ctre bncile centrale naionale.

(2) Alineatul (l) nu se aplic instituiilor publice de credit care, n contextul furnizrii de
lichiditi de ctre bncile centrale, beneficiaz din partea bncilor centrale naionale i a Bncii
Centrale Europene de acelai tratament ca i instituiile private de credit.

Articolul 124
(ex-articolul 102 TCE)

Se interzice orice msur care nu se ntemeiaz pe considerente de ordin prudenial i care stabilete
accesul preferenial la instituiile financiare al instituiilor, organelor, oficiilor sau ageniilor
Uniunii, al autoritilor administraiilor publice centrale, al autoritilor regionale sau locale, al
celorlalte autoriti publice sau al altor organisme ori ntreprinderi publice din statele membre.

84
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
Articolul 125
(ex-articolul 103 TCE)

(1) Uniunea nu rspunde i nu i asum angajamentele autoritilor administraiilor publice


centrale, ale autoritilor regionale sau locale, ale celorlalte autoriti publice sau ale altor organisme
ori ntreprinderi publice dintr-un stat membru, fr a aduce atingere garaniilor financiare reciproce
pentru realizarea n comun a unui proiect specific. Un stat membru nu rspunde i nu i asum
angajamentele autoritilor administraiilor publice centrale, ale autoritilor regionale sau locale,
ale celorlalte autoriti publice sau ale altor organisme ori ntreprinderi publice din alt stat membru,
fr a aduce atingere garaniilor financiare reciproce pentru realizarea n comun a unui proiect
specific.

(2) Consiliul, hotrnd la propunerea Comisiei i dup consultarea Parlamentului European,


poate, dac este necesar, s precizeze definiiile privind aplicarea interdiciilor prevzute la
articolele 123 i 124, precum i n prezentul articol.

Articolul 126
(ex-articolul 104 TCE)

(1) Statele membre evit deficitele publice excesive.

(2) Pentru a identifica erorile evidente, Comisia supravegheaz evoluia situaiei bugetare i a
nivelului datoriei publice n statele membre. Comisia examineaz n special dac disciplina
bugetar a fost respectat, pe baza urmtoarelor dou criterii:

(a) dac raportul dintre deficitul public planificat sau real i produsul intern brut depete o
valoare de referin, cu excepia cazului n care:

raportul s-a diminuat n mod semnificativ i constant i atinge un nivel apropiat de


valoarea de referin, sau

depirea valorii de referin este excepional i temporar i respectivul raport se


menine aproape de valoarea de referin;

85
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
(b) dac raportul dintre datoria public i produsul intern brut depete o valoare de referin, cu
excepia cazului n care acest raport se diminueaz suficient i se apropie de valoarea de
referin ntr-un ritm satisfctor.

Valorile de referin sunt precizate n Protocolul privind procedura aplicabil deficitelor excesive,
care este anexat la tratate.

(3) n cazul n care un stat membru nu ndeplinete cerinele acestor criterii sau ale unuia dintre
ele, Comisia elaboreaz un raport. Raportul Comisiei examineaz de asemenea dac deficitul public
depete cheltuielile publice de investiii i ine seama de toi ceilali factori relevani, inclusiv de
poziia economic i bugetar pe termen mediu a statului membru.

De asemenea, Comisia poate ntocmi un raport n cazul n care, dei au fost respectate cerinele care
decurg din criterii, consider c exist un risc de producere a unui deficit excesiv ntr-un stat
membru.

(4) Comitetul Economic i Financiar emite un aviz cu privire la raportul Comisiei.

(5) n cazul n care Comisia consider c exist un deficit excesiv ntr-un stat membru sau c un
astfel de deficit se poate produce, aceasta adreseaz un aviz statului membru n cauz i informeaz
Consiliul n acest sens.

(6) Consiliul, la propunerea Comisiei, innd seama de eventualele observaii ale statului
membru n cauz i dup o evaluare global, decide dac exist sau nu un deficit excesiv.

(7) n cazul n care Consiliul constat c exist un deficit excesiv, n conformitate cu alineatul
(6), acesta adopt, la recomandarea Comisiei, fr ntrzieri nejustificate, recomandrile pe care le
adreseaz statului membru n cauz pentru ca acesta s pun capt situaiei ntr-un termen dat. Sub
rezerva dispoziiilor alineatul (8), aceste recomandri nu sunt fcute publice.

(8) n cazul n care Consiliul constat c n termenul indicat nu s-a ntreprins nici o aciune
eficient ca rspuns la recomandrile sale, acesta poate face publice recomandrile sale.

(9) n cazul n care un stat membru continu s nu dea curs recomandrilor Consiliului, acesta
poate hotr s someze statul membru n cauz ca, ntr-un termen dat, s adopte msurile de
reducere a deficitului, reducere pe care Consiliul o consider necesar pentru remedierea situaiei.

86
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
ntr-un asemenea caz, Consiliul poate cere statului membru n cauz s prezinte rapoarte potrivit
unui calendar precis, pentru a putea examina eforturile de ajustare acceptate de acest stat membru.

(10) Dreptul la aciune prevzut la articolele 258 i 259 nu poate fi exercitat n cadrul
alineatelor (1) - (9) din prezentul articol.

(11) Att timp ct un stat membru nu se conformeaz unei decizii luate n temeiul alineatului (9),
Consiliul poate decide s aplice sau, dac este cazul, s consolideze una sau mai multe dintre
msurile urmtoare:

s solicite statului membru n cauz s publice informaii suplimentare, care urmeaz s fie
precizate de Consiliu, nainte de a emite obligaiuni i titluri;

s invite Banca European de Investiii s-i revizuiasc politica de mprumuturi fa de statul


membru n cauz;

s solicite statului membru n cauz s constituie, pe lng Uniune, pn la data la care


Consiliul consider c deficitul excesiv a fost corectat, un depozit fr dobnd ntr-un
cuantum corespunztor;

s aplice amenzi ntr-un cuantum corespunztor.

Preedintele Consiliului informeaz Parlamentul European cu privire la deciziile luate.

(12) Consiliul abrog, n tot sau n parte, deciziile sau recomandrile sale menionate la
alineatele (6) - (9) i (11) n msura n care, din punctul su de vedere, consider c deficitul
excesiv din statul membru n cauz a fost corectat. n cazul n care, anterior, Consiliul a fcut
publice recomandrile sale, acesta declar public, de ndat ce a fost abrogat decizia menionat la
alineatul (8), c n statul membru respectiv nu mai exist deficit excesiv.

(13) n cazul n care adopt deciziile sau recomandrile menionate la alineatele (8), (9), (11)
i (12), Consiliul hotrte la recomandarea Comisiei.

n cazul n care adopt msurile menionate la alineatele (6)-(9), (11) i (12), Consiliul hotrte
fr a ine seama de votul membrului Consiliului care reprezint statul membru n cauz.

87
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
Majoritatea calificat a celorlali membri ai Consiliului se definete n conformitate cu articolul 238
alineatul (3) litera (a).

(14) Dispoziiile suplimentare referitoare la punerea n aplicare a procedurii prevzute de


prezentul articol sunt cuprinse n Protocolul privind procedura aplicabil deficitelor excesive,
anexat tratatelor.

Consiliul, hotrnd n unanimitate n conformitate cu o procedur legislativ special i dup


consultarea Parlamentului European i a Bncii Centrale Europene, adopt dispoziiile
corespunztoare care vor nlocui protocolul respectiv.

Sub rezerva celorlalte dispoziii din prezentul alineat, Consiliul, la propunerea Comisiei i dup
consultarea Parlamentului European, stabilete normele i definiiile pentru aplicarea dispoziiilor
protocolului menionat.

Capitolul 2

Politica monetar

Articolul 127
(ex-articolul 105 TCE)

(1) Obiectivul principal al Sistemului European al Bncilor Centrale, denumit n continuare


SEBC, este meninerea stabilitii preurilor. Fr a aduce atingere obiectivului privind stabilitatea
preurilor, SEBC susine politicile economice generale din Uniune cu scopul de a contribui la
realizarea obiectivelor Uniunii, definite la articolul 3 din Tratatul privind Uniunea European.
SEBC acioneaz n conformitate cu principiul unei economii de pia deschise n care concurena
este liber, favoriznd alocarea eficient a resurselor i respectnd principiile stabilite la articolul
119.

(2) Misiunile fundamentale care urmeaz s fie ndeplinite prin intermediul SEBC sunt:

definirea i punerea n aplicare a politicii monetare a Uniunii;

88
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
efectuarea operaiunilor de schimb valutar n conformitate cu articolul 219;

deinerea i administrarea rezervelor valutare oficiale ale statelor membre;

promovarea bunei funcionri a sistemelor de pli.

(3) Alineatul (2) a treia liniu se aplic fr a aduce atingere deinerii i administrrii, de ctre
guvernele statelor membre, a unor fonduri de rulment n valut.

(4) Banca Central European este consultat:

cu privire la orice act al Uniunii propus n domeniile care in de competenele sale;

de autoritile naionale, cu privire la orice proiect de reglementare n domeniile care sunt de


competena sa, dar n limitele i n condiiile stabilite de Consiliu, n conformitate cu
procedura prevzut la articolul 129 alineatul (4).

n domeniile care in de competenele sale, Banca Central European poate prezenta avize
respectivelor instituii, organe, oficii sau agenii ale Uniunii sau autoritilor naionale.

(5) SEBC contribuie la buna desfurare a politicilor promovate de autoritile competente n


ceea ce privete supravegherea prudenial a instituiilor de credit i stabilitatea sistemului financiar.

(6) Consiliul, hotrnd n unanimitate prin regulamente, n conformitate cu o procedur


legislativ special, dup consultarea Parlamentului European i a Bncii Centrale Europene, poate
ncredina Bncii Centrale Europene misiuni specifice privind politicile n domeniul supravegherii
prudeniale a instituiilor de credit i a altor instituii financiare, cu excepia ntreprinderilor de
asigurri.

Articolul 128
(ex-articolul 106 TCE)

(1) Banca Central European este singura abilitat s autorizeze emisiunea de bancnote euro n
Uniune. Banca Central European i bncile centrale naionale pot emite astfel de bancnote.
Bancnotele emise de Banca Central European i de bncile centrale naionale sunt singurele care
au statutul de mijloc legal de plat n cadrul Uniunii.

89
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
(2) Statele membre pot emite moned metalic euro, sub rezerva aprobrii de ctre Banca
Central European a volumului emisiunii. Consiliul, la propunerea Comisiei i dup consultarea
Parlamentului European i a Bncii Centrale Europene, poate adopta msuri de armonizare a
valorilor unitare i a specificaiilor tehnice ale tuturor monedelor metalice destinate punerii n
circulaie, n msura n care acest lucru este necesar pentru asigurarea bunei lor circulaii n Uniune.

Articolul 129
(ex-articolul 107 TCE)

(1) SEBC este condus de organele de decizie ale Bncii Centrale Europene, care sunt: Consiliul
guvernatorilor i Comitetul executiv.

(2) Statutul Sistemului European al Bncilor Centrale i al Bncii Centrale Europene, denumit
n continuare Statutul SEBC i al BCE este definit ntr-un protocol anexat la tratate.

(3) Articolele 5.1, 5.2, 5.3, 17, 18, 19.1, 22, 23, 24, 26, 32.2, 32.3, 32.4, 32.6, articolul 33.1
litera (a) i articolul 36 din Statutul SEBC i al BCE pot fi modificate de Parlamentul European i
de Consiliu, hotrnd n conformitate cu procedura legislativ ordinar. Aceste instituii hotrsc fie
la recomandarea Bncii Centrale Europene i dup consultarea Comisiei, fie la propunerea Comisiei
i dup consultarea Bncii Centrale Europene.

(4) Consiliul, fie la propunerea Comisiei i dup consultarea Parlamentului European i a Bncii
Centrale Europene, fie la recomandarea Bncii Centrale Europene i dup consultarea
Parlamentului European i a Comisiei, adopt dispoziiile prevzute la
articolele 4, 5.4, 19.2, 20, 28.1, 29.2, 30.4 i 34.3 din Statutul SEBC i al BCE.

Articolul 130
(ex-articolul 108 TCE)

n exercitarea competenelor i n ndeplinirea misiunilor i ndatoririlor care le-au fost conferite


prin tratate i prin Statutul SEBC i al BCE, Banca Central European, bncile centrale naionale
sau membrii organelor lor de decizie nu pot solicita i nici accepta instruciuni din partea
instituiilor, organelor, oficiilor sau ageniilor Uniunii, a guvernelor statelor membre sau a oricrui
alt organism. Instituiile, organele, oficiile i ageniile Uniunii, precum i guvernele statelor membre
se angajeaz s respecte acest principiu i s nu ncerce s influeneze membrii organelor de decizie
ale Bncii Centrale Europene sau ale bncilor centrale naionale n ndeplinirea misiunii lor.

90
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
Articolul 131
(ex-articolul 109 TCE)

Fiecare stat membru asigur compatibilitatea legislaiei sale interne, inclusiv a statutului bncii sale
centrale naionale, cu tratatele i cu Statutul SEBC i al BCE.

Articolul 132
(ex-articolul 110 TCE)

(1) Pentru ndeplinirea misiunilor ncredinate SEBC, n conformitate cu tratatele i n condiiile


stabilite de Statutul SEBC i al BCE, Banca Central European adopt:

regulamente, n msura necesar ndeplinirii misiunilor definite la articolul 3.1 prima liniu,
la articolele 19.1, 22 sau 25.2 din Statutul SEBC i al BCE, precum i n cazurile prevzute de
actele Consiliului menionate la articolul 129 alineatul (4);

deciziile necesare ndeplinirii misiunilor ncredinate SEBC n conformitate cu tratatele i cu


Statutul SEBC i al BCE;

recomandri i avize.

(2) Banca Central European poate decide publicarea deciziilor, recomandrilor i avizelor
sale.

(3) n limitele i n condiiile stabilite de Consiliu, n conformitate cu procedura prevzut la


articolul 129 alineatul (4), Banca Central European este abilitat s impun ntreprinderilor
amenzi i penaliti cu titlu cominatoriu n cazul nendeplinirii obligaiilor care rezult din
regulamentele i deciziile sale.

Articolul 133

Fr a aduce atingere atribuiilor Bncii Centrale Europene, Parlamentul European i Consiliul,


hotrnd n conformitate cu procedura legislativ ordinar, stabilesc msurile necesare pentru
utilizarea monedei euro ca moned unic. Aceste msuri sunt adoptate dup consultarea Bncii
Centrale Europene.

91
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
Capitolul 3

Dispoziii instituionale

Articolul 134
(ex-articolul 114 TCE)

(1) n vederea promovrii coordonrii politicilor statelor membre n msura necesar


funcionrii pieei interne, se nfiineaz un comitet economic i financiar.

(2) Comitetul Economic i Financiar are urmtoarele misiuni:

s formuleze avize, la cererea Consiliului sau a Comisiei ori din proprie iniiativ, destinate
acestor instituii;

s urmreasc situaia economic i financiar a statelor membre i a Uniunii i s prezinte


periodic un raport Consiliului i Comisiei n aceast privin, n special cu privire la relaiile
financiare cu rile tere i cu instituiile internaionale;

fr a aduce atingere articolului 240, s contribuie la pregtirea lucrrilor Consiliului


menionate la articolele 66 i 75, la articolul 121 alineatele (2), (3), (4) i (6), la
articolele 122, 124, 125 i 126, la articolul 127 alineatul (6), la articolul 128 alineatul (2), la
articolul 129 alineatele (3) i (4), la articolul 138, la articolul 140 alineatele (2) i (3), la
articolul 143, la articolul 144 alineatele (2) i (3) i la articolul 219 i s aduc la ndeplinire
celelalte misiuni consultative i pregtitoare care i sunt ncredinate de Consiliu;

s examineze cel puin o dat pe an situaia privind circulaia capitalurilor i libertatea plilor,
astfel cum rezult din aplicarea tratatelor i a msurilor luate de Consiliu; aceast examinare
are n vedere toate msurile referitoare la circulaia capitalurilor i la pli; Comitetul prezint
Comisiei i Consiliului un raport privind rezultatele acestei examinri.

Statele membre, Comisia i Banca Central European numesc fiecare cel mult doi membri ai
Comitetului.

92
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
(3) Consiliul, la propunerea Comisiei i dup consultarea Bncii Centrale Europene i a
comitetului menionat de prezentul articol, adopt normele referitoare la compunerea Comitetului
Economic i Financiar. Preedintele Consiliului informeaz Parlamentul European n legtur cu
aceast decizie.

(4) Pe lng misiunile stabilite la alineatul (2), dac i n msura n care exist state membre
care beneficiaz de o derogare n temeiul articolului 139, Comitetul urmrete situaia monetar i
financiar, precum i regimul general al plilor acestor state membre i prezint periodic un raport
Consiliului i Comisiei cu privire la aceasta.

Articolul 135
(ex-articolul 115 TCE)

Pentru chestiunile aflate sub incidena articolului 121 alineatul (4), a articolului 126, cu excepia
alineatului (14), a articolului 138, a articolului 140 alineatul (1), alineatul (2) primul paragraf i
alineatul (3) i a articolului 219, Consiliul sau un stat membru poate cere Comisiei s formuleze,
dup caz, o recomandare sau o propunere. Comisia examineaz aceast cerere i prezint fr
ntrziere concluziile sale Consiliului.

Capitolul 4

Dispoziii privind statele membre


a cror moned este euro

Articolul 136

(1) n scopul de a contribui la buna funcionare a uniunii economice i monetare i n


conformitate cu dispoziiile relevante ale tratatelor, Consiliul adopt, n conformitate cu procedura
relevant dintre cele prevzute la articolele 121 i 126, cu excepia procedurii prevzute la
articolul 126 alineatul (14), msuri privind statele membre a cror moned este euro pentru:

(a) a consolida coordonarea i supravegherea disciplinei lor bugetare;

93
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
(b) a elabora, n ceea ce le privete, orientrile de politic economic, veghind ca acestea s fie
compatibile cu cele adoptate pentru ntreaga Uniune i asigurnd supravegherea acestora.

(2) La votul privind msurile prevzute la alineatul (1) iau parte numai membrii Consiliului
reprezentnd statele membre a cror moned este euro.

Majoritatea calificat a membrilor menionai anterior se definete n conformitate cu articolul 238


alineatul (3) litera (a).

Articolul 137

Condiiile de organizare a reuniunilor minitrilor statelor membre a cror moned este euro se
stabilesc prin Protocolul privind Eurogrupul.

Articolul 138
(ex-articolul 111 alineatul (4) TCE)

(1) Pentru a asigura locul monedei euro n sistemul monetar internaional, Consiliul, la
propunerea Comisiei, adopt o decizie de stabilire a poziiilor comune cu privire la problemele de
interes special pentru uniunea economic i monetar n cadrul instituiilor i conferinelor
financiare internaionale competente. Consiliul hotrte dup consultarea Bncii Centrale
Europene.

(2) Consiliul, la propunerea Comisiei, poate adopta msurile corespunztoare pentru a asigura o
reprezentare unificat n cadrul instituiilor i al conferinelor financiare internaionale. Consiliul
hotrte dup consultarea Bncii Centrale Europene.

(3) La votul privind msurile prevzute la alineatele (1) i (2) iau parte numai membrii
Consiliului reprezentnd statele membre a cror moned este euro.

Majoritatea calificat a membrilor menionai anterior se definete n conformitate cu articolul 238


alineatul (3) litera (a).

94
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
Capitolul 5

Dispoziii tranzitorii

Articolul 139

(1) Statele membre cu privire la care Consiliul nu a decis c ndeplinesc condiiile necesare
pentru adoptarea monedei euro sunt denumite n continuare state membre care fac obiectul unei
derogri.

(2) Dispoziiile tratatelor, prevzute n continuare, nu se aplic statelor membre care fac
obiectul unei derogri:

(a) adoptarea prilor din orientrile generale ale politicilor economice care privesc zona euro n
general [articolul 121 alineatul (2)];

(b) mijloacele coercitive pentru remedierea deficitelor excesive [articolul 126 alineatele (9)
i (11)];

(c) obiectivele i misiunile SEBC [articolul 127 alineatele (1), (2), (3) i (5)];

(d) emisiunea de moned euro (articolul 128);

(e) actele Bncii Centrale Europene (articolul 132);

(f) msurile care reglementeaz utilizarea monedei euro (articolul 133);

(g) acorduri monetare i alte msuri referitoare la politica cursului de schimb (articolul 219);

(h) desemnarea membrilor Comitetului executiv al Bncii Centrale Europene [articolul 283
alineatul (2)];

(i) deciziile de stabilire a poziiilor comune cu privire la problemele de interes special pentru
uniunea economic i monetar n cadrul instituiilor competente i al conferinelor financiare
internaionale [articolul 138 alineatul (1)];

95
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
(j) msurile necesare asigurrii unei reprezentri unificate n cadrul instituiilor i conferinelor
financiare internaionale [articolul 138 alineatul (2)].

n consecin, la articolele menionate la literele (a)(j), prin state membre se nelege statele
membre a cror moned este euro.

(3) n conformitate cu capitolul IX din Statutul SEBC i al BCE, statele membre care fac
obiectul unei derogri i bncile lor centrale naionale sunt excluse de la drepturile i obligaiile din
cadrul SEBC.

(4) Drepturile de vot ale membrilor Consiliului reprezentnd statele membre care fac obiectul
unei derogri se suspend la data adoptrii de ctre Consiliu a msurilor prevzute la articolele
enumerate la alineatul (2), precum i n urmtoarele cazuri:

(a) recomandrile adresate statelor membre a cror moned este euro n cadrul supravegherii
multilaterale, inclusiv cu privire la programele de stabilitate i avertismente [articolul 121
alineatul (4)];

(b) msurile referitoare la deficitele excesive ale statelor membre a cror moned este euro
[articolul 126 alineatele (6), (7), (8), (12) i (13)].

Majoritatea calificat a celorlali membri ai Consiliului se definete n conformitate cu articolul 238


alineatul (3) litera (a).

Articolul 140
(ex-articolul 121 alineatul (1), ex-articolul 122 alineatul (2) teza a doua
i ex-articolul 123 alineatul (5) TCE)

(1) Cel puin la fiecare doi ani sau la solicitarea unui stat membru care face obiectul unei
derogri, Comisia i Banca Central European prezint Consiliului un raport privind progresele
efectuate de statele membre care fac obiectul unei derogri n ndeplinirea obligaiilor care le revin
pentru realizarea uniunii economice i monetare. Aceste rapoarte examineaz n special dac
legislaia naional a fiecruia dintre aceste state membre, inclusiv statutul bncii centrale naionale,
este compatibil cu articolele 130 i 131 i cu Statutul SEBC i al BCE. Rapoartele examineaz, de
asemenea, dac a fost realizat un grad nalt de convergen durabil, analiznd n ce msur fiecare
stat membru a ndeplinit urmtoarele criterii:

96
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
realizarea unui grad nalt de stabilitate a preurilor; acesta rezult dintr-o rat a inflaiei
apropiat de rata a cel mult trei state membre care au cele mai bune rezultate n materie de
stabilitate a preurilor;

caracterul solid al finanelor publice; acesta rezult dintr-o situaie bugetar care nu cunoate
deficit public excesiv n nelesul articolului 126 alineatul (6);

respectarea limitelor normale de fluctuaie prevzute de mecanismul cursului de schimb din


Sistemul Monetar European, timp de cel puin doi ani, fr devalorizarea monedei n raport cu
moneda euro;

caracterul durabil al convergenei atinse de statul membru care face obiectul unei derogri i
al participrii sale la mecanismul cursului de schimb, care se reflect n nivelul ratelor
dobnzilor pe termen lung.

Cele patru criterii prevzute de prezentul alineat i perioadele relevante pe durata crora fiecare
dintre acestea trebuie s fie respectat sunt precizate ntr-un protocol anexat la tratate. Rapoartele
Comisiei i ale Bncii Centrale Europene iau de asemenea n considerare rezultatele integrrii
pieelor, situaia i evoluia balanelor de pli curente, precum i o examinare a evoluiei costurilor
salariale unitare i a altor indici de preuri.

(2) Dup consultarea Parlamentului European i dup discutarea n cadrul Consiliului European,
Consiliul, la propunerea Comisiei, decide care state membre ce fac obiectul unei derogri
ndeplinesc condiiile necesare pe baza criteriilor stabilite la alineatul (1) i pune capt derogrilor
privind aceste state membre.

Consiliul hotrte dup ce a primit o recomandare din partea majoritii calificate a membrilor si
care reprezint statele membre a cror moned este euro. Aceti membri hotrsc n termen de ase
luni de la data primirii de ctre Consiliu a propunerii Comisiei.

Majoritatea calificat a membrilor, menionat la al doilea paragraf, se definete n conformitate cu


articolul 238 alineatul (3) litera (a).

(3) n cazul n care, n conformitate cu procedura prevzut la alineatul (2), se decide s se


revoce o derogare, Consiliul, hotrnd cu unanimitatea statelor membre a cror moned este euro i
a statului membru respectiv, la propunerea Comisiei i dup consultarea Bncii Centrale Europene,
stabilete n mod irevocabil cursul la care euro nlocuiete moneda statului respectiv i decide
celelalte msuri necesare introducerii euro n calitate de moned unic n statul membru respectiv.

97
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
Articolul 141
(ex-articolul 123 alineatul (3) i ex-articolul 117 alineatul (2)
primele cinci liniue TCE)

(1) n cazul n care i att timp ct exist state membre care fac obiectul unei derogri i fr a
aduce atingere articolului 129 alineatul (1), Consiliul general al Bncii Centrale Europene,
menionat la articolul 44 din Statutul SEBC i al BCE, se constituie ca al treilea organ de decizie al
Bncii Centrale Europene.

(2) n cazul n care i atta timp ct exist state membre care fac obiectul unei derogri, Banca
Central European, cu privire la aceste state membre:

consolideaz cooperarea dintre bncile centrale naionale;

consolideaz coordonarea politicilor monetare ale statelor membre pentru a asigura


stabilitatea preurilor;

supervizeaz funcionarea mecanismului cursului de schimb;

desfoar consultri privind problemele care sunt de competena bncilor centrale naionale
i care afecteaz stabilitatea instituiilor i pieelor financiare;

exercit funciile pe care le ndeplinea Fondul European de Cooperare Monetar, preluate


ulterior de Institutul Monetar European.

Articolul 142
(ex-articolul 124 alineatul (1) TCE)

Fiecare stat membru care face obiectul unei derogri consider politica sa de schimb ca pe o
problem de interes comun. Statele membre in seama astfel de experiena acumulat datorit
cooperrii n cadrul mecanismului cursului de schimb.

98
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
Articolul 143
(ex-articolul 119 TCE)

(1) n caz de dificulti sau n cazul riscului apariiei unor dificulti grave pentru balana de
pli a unui stat membru care face obiectul unei derogri, provenind fie dintr-un dezechilibru global
al balanei, fie din natura devizelor de care acesta dispune, i care pot compromite n special
funcionarea pieei interne sau realizarea politicii comerciale comune, Comisia examineaz fr
ntrziere situaia acestui stat, precum i aciunea pe care a ntreprins-o sau pe care poate s o
ntreprind n conformitate cu dispoziiile tratatelor, utiliznd toate mijloacele de care aceasta
dispune. Comisia indic msurile pe care le recomand spre adoptare statului n cauz.

n cazul n care aciunea ntreprins de un stat membru care face obiectul unei derogri i msurile
sugerate de Comisie nu par suficiente pentru a depi dificultile sau riscurile apariiei unor
dificulti, Comisia recomand Consiliului, dup consultarea Comitetului Economic i Financiar,
acordarea asistenei reciproce i normele corespunztoare.

Comisia informeaz periodic Consiliul n legtur cu situaia respectiv i cu evoluia acesteia.

(2) Consiliul acord asistena reciproc; acesta adopt directivele sau deciziile de stabilire a
condiiilor i normelor asistenei. Asistena reciproc poate lua, n special, forma:

(a) unei aciuni concertate pe lng alte organizaii internaionale crora li se pot adresa statele
membre care fac obiectul unei derogri;

(b) unor msuri necesare pentru a evita devierile schimburilor comerciale n cazul n care statul
membru care face obiectul unei derogri, aflat n dificultate, menine sau restabilete restricii
cantitative fa de rile tere;

(c) acordrii de credite limitate din partea altor state membre, sub rezerva acordului acestora.

(3) n cazul n care Consiliul nu a acordat asistena reciproc recomandat de Comisie sau n
care asistena reciproc acordat i msurile luate sunt insuficiente, Comisia autorizeaz statul
membru care face obiectul unei derogri, aflat n dificultate, s ia msurile de salvgardare ale cror
condiii i norme le definete.

Consiliul poate revoca aceast autorizare i modifica aceste condiii i norme.

99
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
Articolul 144
(ex-articolul 120 TCE)

(1) n cazul apariiei unei crize neprevzute n balana de pli i dac nu se adopt de ndat o
decizie n nelesul articolului 143 alineatul (2), un stat membru care face obiectul unei derogri
poate adopta, cu titlu provizoriu, msurile de salvgardare necesare. Aceste msuri trebuie s
provoace perturbri minime n funcionarea pieei interne i s nu depeasc limita absolut
necesar pentru remedierea dificultilor neprevzute care au aprut.

(2) Comisia i celelalte state membre trebuie s fie informate cu privire la aceste msuri de
salvgardare pn la data la care acestea intr n vigoare. Comisia poate recomanda Consiliului
acordarea asistenei reciproce n conformitate cu articolul 143.

(3) La recomandarea Comisiei i dup consultarea Comitetului Economic i Financiar, Consiliul


poate decide c statul membru respectiv este obligat s modifice, s suspende sau s elimine
msurile de salvgardare menionate mai sus.

TITLUL IX

OCUPAREA FOREI DE MUNC

Articolul 145
(ex-articolul 125 TCE)

Statele membre i Uniunea se angajeaz s elaboreze, n conformitate cu prezentul titlu, o strategie


coordonat de ocupare a forei de munc i, n special, s promoveze o for de munc format,
calificat i adaptabil, precum i piee ale muncii capabile s reacioneze rapid la evoluia
economiei, n vederea realizrii obiectivelor enunate la articolul 3 din Tratatul privind Uniunea
European.

100
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
Articolul 146
(ex-articolul 126 TCE)

(1) Statele membre, prin intermediul politicilor lor naionale de ocupare a forei de munc,
contribuie la realizarea obiectivelor menionate la articolul 145 ntr-un mod compatibil cu
orientrile generale ale politicilor economice ale statelor membre i ale Uniunii, adoptate n temeiul
articolului 121 alineatul (2).

(2) Statele membre, innd seama de practicile naionale legate de responsabilitile partenerilor
sociali, consider promovarea ocuprii forei de munc o problem de interes comun i i
coordoneaz aciunea n acest sens n cadrul Consiliului, n conformitate cu articolul 148.

Articolul 147
(ex-articolul 127 TCE)

(1) Uniunea contribuie la realizarea unui nivel ridicat al ocuprii forei de munc prin
ncurajarea cooperrii dintre statele membre, precum i prin susinerea i, n cazul n care este
necesar, prin completarea aciunii lor. Procednd astfel, Uniunea respect pe deplin competenele
statelor membre n aceast materie.

(2) Obiectivul atingerii unui nivel ridicat de ocupare a forei de munc se ia n considerare n
definirea i punerea n aplicare a politicilor i aciunilor Uniunii.

Articolul 148
(ex-articolul 128)

(1) Consiliul European analizeaz anual situaia ocuprii forei de munc din Uniune i adopt
concluzii n aceast privin, pe baza unui raport anual comun al Consiliului i Comisiei.

(2) Pe baza concluziilor Consiliului European, Consiliul, la propunerea Comisiei i dup


consultarea Parlamentului European, a Comitetului Economic i Social, a Comitetului Regiunilor i
a Comitetului pentru Ocuparea Forei de Munc prevzut la articolul 150, elaboreaz anual linii
directoare de care statele membre in seama n politicile naionale de ocupare a forei de munc.
Aceste linii directoare sunt compatibile cu orientrile generale adoptate n temeiul articolului 121
alineatul (2).

101
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
(3) Fiecare stat membru transmite Consiliului i Comisiei un raport anual privind principalele
msuri pe care le-a luat pentru a pune n aplicare propria politic de ocupare a forei de munc,
innd seama de liniile directoare privind ocuparea forei de munc menionate la alineatul (2).

(4) Pe baza rapoartelor menionate la alineatul (3) i dup obinerea avizului din partea
Comitetului pentru Ocuparea Forei de Munc, Consiliul analizeaz anual, innd seama de liniile
directoare privind ocuparea forei de munc, o analiz a punerii n aplicare a politicilor de ocupare a
forei de munc ale statelor membre. Consiliul, la recomandarea Comisiei, poate face recomandri
statelor membre, n cazul n care n urma analizei efectuate consider necesar acest lucru.

(5) Pe baza rezultatelor analizei respective, Consiliul i Comisia ntocmesc un raport anual
comun privind situaia ocuprii forei de munc n Uniune i punerea n aplicare a liniilor directoare
privind ocuparea forei de munc, pe care l adreseaz Consiliului European.

Articolul 149
(ex-articolul 129 TCE)

Parlamentul European i Consiliul, hotrnd n conformitate cu procedura legislativ ordinar i


dup consultarea Comitetului Economic i Social i a Comitetului Regiunilor, pot adopta msuri de
ncurajare destinate s favorizeze cooperarea dintre statele membre i s susin aciunea acestora n
domeniul ocuprii forei de munc prin iniiative care urmresc dezvoltarea schimburilor de
informaii i de bune practici, punnd la dispoziie analize comparative i ndrumri, precum i prin
promovarea abordrilor novatoare i prin evaluarea experienelor, n special prin recurgerea la
proiectele pilot.

Aceste msuri nu presupun armonizarea actelor cu putere de lege i a normelor administrative ale
statelor membre.

Articolul 150
(ex-articolul 130 TCE)

Consiliul hotrnd cu majoritate simpl, dup consultarea Parlamentului European, instituie un


Comitet pentru Ocuparea Forei de Munc, avnd un caracter consultativ, pentru a promova
coordonarea ntre statele membre a politicilor n materie de ocupare a forei de munc i de pia a
muncii. Comitetul are ca misiuni:

102
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
s urmreasc evoluia situaiei ocuprii forei de munc i a politicilor de ocupare a forei de
munc n statele membre i n Uniune;

fr a aduce atingere articolului 240, s formuleze avize la cererea Consiliului sau a Comisiei
ori din proprie iniiativ i s contribuie la pregtirea hotrrilor Consiliului prevzute la
articolul 148.

Pentru a-i ndeplini mandatul, Comitetul se consult cu partenerii sociali.

Fiecare stat membru i Comisia numesc cte doi membri ai Comitetului.

TITLUL X

POLITICA SOCIAL

Articolul 151
(ex-articolul 136 TCE)

Uniunea i statele membre, contiente de drepturile sociale fundamentale precum cele enunate n
Carta social european semnat la Torino la 18 octombrie 1961 i n Carta comunitar a drepturilor
sociale fundamentale ale lucrtorilor adoptat n 1989, au ca obiective promovarea ocuprii forei
de munc, mbuntirea condiiilor de trai i de munc, permind armonizarea acestora n condiii
de progres, o protecie social adecvat, dialogul social, dezvoltarea resurselor umane care s
permit un nivel ridicat i durabil al ocuprii forei de munc i combaterea excluziunii.

n acest scop, Uniunea i statele membre pun n aplicare msuri care in seama de diversitatea
practicilor naionale, n special n domeniul relaiilor convenionale, precum i de necesitatea de a
menine competitivitatea economiei Uniunii.

Acestea apreciaz c o asemenea de evoluie va rezulta att din funcionarea pieei interne, care va
favoriza armonizarea sistemelor sociale, ct i din procedurile prevzute de tratate i din apropierea
actelor cu putere de lege i a actelor administrative.

103
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
Articolul 152

Uniunea recunoate i promoveaz rolul partenerilor sociali la nivelul su, innd seama de
diversitatea sistemelor naionale. Aceasta faciliteaz dialogul dintre acetia, respectndu-le
autonomia.

Reuniunea social tripartit la nivel nalt pentru creterea economic i ocuparea forei de munc
contribuie la dialogul social.

Articolul 153
(ex-articolul 137 TCE)

(1) n vederea realizrii obiectivelor menionate la articolul 151, Uniunea susine i completeaz
aciunea statelor membre n domeniile urmtoare:

(a) mbuntirea, n special, a mediului de munc, pentru a proteja sntatea i securitatea


lucrtorilor;

(b) condiiile de munc;

(c) securitatea social i protecia social a lucrtorilor;

(d) protecia lucrtorilor n caz de reziliere a contractului de munc;

(e) informarea i consultarea lucrtorilor;

(f) reprezentarea i aprarea colectiv a intereselor lucrtorilor i angajatorilor, inclusiv


administrarea comun, sub rezerva alineatului (5);

(g) condiiile de munc pentru resortisanii din rile tere care sunt rezideni legali pe teritoriul
Uniunii;

(h) integrarea persoanelor excluse de pe piaa forei de munc, fr a aduce atingere


articolului 166;

(i) egalitatea dintre brbai i femei n ceea ce privete ansele pe piaa forei de munc i
tratamentul la locul de munc;

104
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
(j) lupta mpotriva marginalizrii sociale;

(k) modernizarea sistemelor de protecie social, fr a aduce atingere literei (c).

(2) n acest scop, Parlamentul European i Consiliul:

(a) pot adopta msuri menite s ncurajeze cooperarea ntre statele membre prin iniiative
destinate s sporeasc cunotinele, s dezvolte schimburile de informaii i a celor mai bune
practici, s promoveze abordrile novatoare i s evalueze experienele dobndite, cu
excluderea oricrei armonizri a actelor cu putere de lege i a normelor administrative;

(b) pot adopta n domeniile menionate la alineatul (1) literele (a)-(i), prin intermediul
directivelor, recomandri minime aplicabile treptat, innd seama de condiiile i de
reglementrile tehnice existente n fiecare dintre statele membre. Aceste directive evit
impunerea constrngerilor administrative, financiare i juridice susceptibile s frneze crearea
i dezvoltarea ntreprinderilor mici i mijlocii.

Parlamentul European i Consiliul hotrsc n conformitate cu procedura legislativ ordinar dup


consultarea Comitetului Economic i Social i a Comitetului Regiunilor.

n domeniile menionate la alineatul (1) literele (c), (d), (f) i (g), Consiliul hotrte n unanimitate,
n conformitate cu o procedur legislativ special, dup consultarea Parlamentului European i a
comitetelor menionate anterior.

Consiliul, hotrnd n unanimitate, la propunerea Comisiei i dup consultarea Parlamentului


European, poate decide ca procedura legislativ ordinar s se aplice alineatului (1) literele (d), (f)
i (g).

(3) Un stat membru poate ncredina partenerilor sociali, la cererea lor comun, punerea n
aplicare a directivelor adoptate n conformitate cu alineatul (2) sau, dup caz, punerea n aplicare a
unei decizii a Consiliului, adoptat n conformitate cu articolul 155.

105
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
n acest caz, statul membru respectiv se asigur c, pn la data la care o directiv sau o decizie
trebuie transpus sau pus n aplicare, partenerii sociali au luat msurile necesare, pe baz de acord,
iar statul membru n cauz ia toate msurile necesare care s-i permit, n orice moment, s
garanteze rezultatele impuse de directiva sau decizia menionat.

(4) Dispoziiile adoptate n temeiul prezentului articol:

nu aduc atingere dreptului recunoscut al statelor membre de a-i defini principiile


fundamentale ale sistemului lor de securitate social i nu trebuie s aduc atingere n mod
semnificativ echilibrul financiar;

nu pot mpiedica un stat membru s menin sau s adopte msuri de protecie mai stricte,
compatibile cu tratatele.

(5) Dispoziiile prezentului articol nu se aplic remuneraiilor, dreptului de asociere, dreptului la


grev i nici dreptului la lock-out.

Articolul 154
(ex-articolul 138 TCE)

(1) Comisia are misiunea de a promova consultarea partenerilor sociali la nivelul Uniunii i
adopt orice msur util pentru a facilita dialogul acestora, asigurnd o susinere echilibrat a
prilor.

(2) n acest scop, nainte de a prezenta propuneri n domeniul politicii sociale, Comisia se
consult cu partenerii sociali privind posibila orientare a unei aciuni a Uniunii.

(3) n cazul n care, dup aceast consultare, Comisia apreciaz c o aciune a Uniunii este de
dorit, aceasta se consult cu partenerii sociali privind coninutul propunerii preconizate. Partenerii
sociali prezint Comisiei un aviz sau, dup caz, o recomandare.

(4) Cu ocazia consultrilor menionate la alineatele (2) i (3), partenerii sociali pot informa
Comisia despre voina lor de a iniia procedura prevzut la articolul 155. Durata acestei proceduri
nu poate depi nou luni, cu excepia unei prelungiri hotrte de comun acord de partenerii sociali
n cauz i de Comisie.

106
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
Articolul 155
(ex-articolul 139 TCE)

(1) Dialogul ntre partenerii sociali la nivelul Uniunii poate conduce, n cazul n care acetia
doresc, la raporturi contractuale, inclusiv acorduri.

(2) Acordurile ncheiate la nivelul Uniunii sunt puse n aplicare n conformitate cu procedurile
i practicile proprii partenerilor sociali i statelor membre sau, n domeniile aflate sub incidena
articolului 153, la cererea comun a prilor semnatare, printr-o decizie a Consiliului la propunerea
Comisiei. Parlamentul European este informat.

Consiliul hotrte n unanimitate n cazul n care acordul n cauz conine una sau mai multe
dispoziii referitoare la unul din domeniile pentru care este necesar unanimitatea n temeiul
articolului 153 alineatul (2).

Articolul 156
(ex-articolul 140 TCE)

n vederea realizrii obiectivelor prevzute la articolul 151 i fr a aduce atingere celorlalte


dispoziii ale tratatelor, Comisia ncurajeaz cooperarea dintre statele membre i faciliteaz
coordonarea aciunii acestora n toate domeniile politicii sociale aflate sub incidena prezentului
capitol i, n special, n domeniile privind:

ocuparea forei de munc;

dreptul muncii i condiiile de munc;

formarea i perfecionarea profesional;

securitatea social;

protecia mpotriva accidentelor i a bolilor profesionale;

igiena muncii;

dreptul de asociere i negocierile colective dintre angajatori i lucrtori.

107
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
n acest scop, Comisia acioneaz n strns legtur cu statele membre, prin studii, avize i prin
organizarea de consultri, att n ceea ce privete problemele care apar pe plan intern, ct i cele
care privesc organizaiile internaionale, n special prin iniiative menite s stabileasc orientrile i
indicatorii, s organizeze schimbul celor mai bune practici i s pregteasc elementele necesare
pentru supravegherea i evaluarea periodice. Parlamentul European este pe deplin informat.

nainte de formularea avizelor prevzute de prezentul articol, Comisia consult Comitetul Economic
i Social.

Articolul 157
(ex-articolul 141 TCE)

(1) Fiecare stat membru asigur aplicarea principiului egalitii de remunerare ntre lucrtorii de
sex masculin i cei de sex feminin, pentru aceeai munc sau pentru o munc de aceeai valoare.

(2) n sensul prezentului articol, prin remuneraie se nelege salariul sau suma obinuite de baz
sau minime, precum i toate celelalte drepturi pltite, direct sau indirect, n numerar sau n natur,
de ctre angajator lucrtorului pentru munca prestat de acesta.

Egalitatea de remunerare, fr discriminare pe motiv de sex, presupune ca:

(a) remuneraia acordat pentru aceeai munc pltit la norm s fie stabilit pe baza aceleiai
uniti de msur;

(b) remuneraia acordat pentru aceeai munc pltit cu ora s fie aceeai pentru locuri de munc
echivalente.

(3) Parlamentul European i Consiliul hotrnd n conformitate cu procedura legislativ


ordinar i dup consultarea Comitetului Economic i Social, adopt msuri necesare pentru a
asigura punerea n aplicare a principiului egalitii anselor i al egalitii de tratament ntre brbai
i femei n ceea ce privete munca i locul de munc, inclusiv a principiului egalitii de remunerare
pentru aceeai munc sau pentru o munc echivalent.

(4) Pentru a asigura n mod concret o deplin egalitate ntre brbai i femei n viaa
profesional, principiul egalitii de tratament nu mpiedic un stat membru s menin sau s
adopte msuri care s prevad avantaje specifice menite s faciliteze exercitarea unei activiti
profesionale de ctre sexul mai slab reprezentat, s previn sau s compenseze dezavantaje n
cariera profesional.

108
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
Articolul 158
(ex-articolul 142 TCE)

Statele membre se oblig s menin echivalena care exist n privina regimurilor concediilor
pltite.

Articolul 159
(ex-articolul 143 TCE)

Comisia elaboreaz anual un raport cu privire la evoluia realizrii obiectivelor menionate la


articolul 151, inclusiv cu privire la situaia demografic n Uniune. Aceasta transmite raportul
Parlamentului European, Consiliului i Comitetului Economic i Social.

Articolul 160
(ex-articolul 144 TCE)

Consiliul hotrnd cu majoritate simpl, dup consultarea Parlamentului European, instituie un


comitet de protecie social cu caracter consultativ, n scopul de a promova cooperarea n materie de
protecie social ntre statele membre i cu Comisia. Comitetul are ca misiune:

s urmreasc situaia social i evoluia politicilor de protecie social n statele membre i n


Uniune;

s faciliteze schimbul de informaii, de experien i de bune practici ntre statele membre i


cu Comisia;

fr a aduce atingere articolului 240, s pregteasc rapoarte, s formuleze avize sau s


ntreprind alte activiti n domeniile care in de competena sa, att la cererea Consiliului sau
a Comisiei, ct i din proprie iniiativ.

Pentru ndeplinirea mandatului su, comitetul stabilete contacte adecvate cu partenerii sociali.

Fiecare stat membru i Comisia numesc doi membri ai comitetului.

109
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
Articolul 161
(ex-articolul 145 TCE)

n raportul su anual ctre Parlamentul European, Comisia consacr un capitol special evoluiei
situaiei sociale n Uniune.

Parlamentul European poate invita Comisia s elaboreze rapoarte pe probleme specifice ale situaiei
sociale.

TITLUL XI

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Articolul 162
(ex-articolul 146 TCE)

n scopul mbuntirii posibilitilor de ncadrare n munc a lucrtorilor pe piaa intern i pentru a


contribui astfel la ridicarea nivelului de trai, se instituie, n conformitate cu dispoziiile de mai jos,
un Fond Social European care urmrete promovarea n cadrul Uniunii a facilitilor de ocupare a
forei de munc i a mobilitii geografice i profesionale a lucrtorilor, precum i facilitarea
adaptrii la transformrile industriale i la evoluia sistemelor de producie, n special prin formare
i reconversie profesional.

Articolul 163
(ex-articolul 147 TCE)

Administrarea Fondului revine Comisiei.

n ndeplinirea acestei sarcini, Comisia este sprijinit de un Comitet prezidat de un membru al


Comisiei i format din reprezentani ai guvernelor i ai organizaiilor sindicale i patronale.

110
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
Articolul 164
(ex-articolul 148 TCE)

Parlamentul European i Consiliul hotrnd n conformitate cu procedura legislativ ordinar i


dup consultarea Comitetului Economic i Social i a Comitetului Regiunilor, adopt regulamentele
de aplicare privind Fondul Social European.

TITLUL XII

EDUCAIA, FORMAREA PROFESIONAL, TINERETUL I SPORTUL

Articolul 165
(ex-articolul 149 TCE)

(1) Uniunea contribuie la dezvoltarea unei educaii de calitate, prin ncurajarea cooperrii dintre
statele membre i, n cazul n care este necesar, prin sprijinirea i completarea aciunii acestora,
respectnd pe deplin responsabilitatea statelor membre fa de coninutul nvmntului i de
organizarea sistemului educaional, precum i diversitatea lor cultural i lingvistic.

Uniunea contribuie la promovarea obiectivelor europene ale sportului, avnd n vedere totodat
caracterul specific, structurile bazate pe voluntariat, precum i funcia social i educativ a
sportului.

(2) Aciunea Uniunii urmrete:

s dezvolte dimensiunea european a educaiei i, n special, prin nvarea i rspndirea


limbilor statelor membre;

s favorizeze mobilitatea studenilor i a profesorilor, inclusiv prin ncurajarea recunoaterii


universitare a diplomelor i a perioadelor de studiu;

s promoveze cooperarea dintre instituiile de nvmnt;

s dezvolte schimbul de informaii i de experien privind problemele comune sistemelor


educaionale din statele membre;

111
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
s favorizeze dezvoltarea schimburilor de tineri i de formatori socio-educativi i s sprijine
participarea tinerilor la viaa democratic a Europei;

s ncurajeze dezvoltarea educaiei la distan,

s dezvolte dimensiunea european a sportului, prin promovarea spiritului de echitate i de


deschidere n competiiile sportive i a cooperrii ntre organizaiile cu responsabiliti n
domeniul sportului, precum i prin protejarea integritii fizice i morale a sportivilor,
ndeosebi a celor mai tineri dintre acetia.

(3) Uniunea i statele membre favorizeaz cooperarea cu rile tere i cu organizaiile


internaionale care au competene n domeniul educaiei i sportului i, n special, cu Consiliul
Europei.

(4) Pentru a contribui la realizarea obiectivelor menionate de prezentul articol:

Parlamentul European i Consiliul adopt aciuni de ncurajare, cu excepia oricrei


armonizri a actelor cu putere de lege i a normelor administrative ale statelor membre,
hotrnd n conformitate cu procedura legislativ ordinar i dup consultarea Comitetului
Economic i Social i a Comitetului Regiunilor;

Consiliul adopt recomandri, la propunerea Comisiei.

Articolul 166
(ex-articolul 150 TCE)

(1) Uniunea pune n aplicare o politic de formare profesional care sprijin i completeaz
aciunile statelor membre, respectnd pe deplin responsabilitatea statelor membre fa de coninutul
i organizarea formrii profesionale.

(2) Aciunea Uniunii urmrete:

s faciliteze adaptarea la transformrile industriale, n special prin formarea i reconversia


profesional;

s mbunteasc formarea profesional iniial i formarea continu, pentru a facilita inseria


i reinseria profesional pe piaa forei de munc;

112
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
s faciliteze accesul la formarea profesional i s favorizeze mobilitatea formatorilor i a
persoanelor care urmeaz un program de formare i, n special, a tinerilor;

s stimuleze cooperarea n domeniul formrii dintre instituiile de nvmnt sau de formare


profesional i ntreprinderi;

s dezvolte schimbul de informaii i de experien privind problemele comune sistemelor de


formare ale statelor membre.

(3) Uniunea i statele membre favorizeaz cooperarea cu rile tere i cu organizaiile


internaionale care au competene n domeniul formrii profesionale.

(4) Parlamentul European i Consiliul, hotrnd n conformitate cu procedura legislativ


ordinar i dup consultarea Comitetului Economic i Social i a Comitetului Regiunilor, adopt
msuri pentru a contribui la realizarea obiectivelor menionate de prezentul articol, cu excepia
oricrei armonizri a actelor cu putere de lege i a normelor administrative ale statelor membre i
Consiliul adopt recomandri, la propunerea Comisiei.

TITLUL XIII

CULTURA

Articolul 167
(ex-articolul 151 TCE)

(1) Uniunea contribuie la nflorirea culturilor statelor membre, respectnd diversitatea naional
i regional a acestora i punnd n evident, n acelai timp, motenirea cultural comun.

(2) Aciunea Uniunii urmrete s ncurajeze cooperarea dintre statele membre i, n cazul n
care este necesar, s sprijine i s completeze aciunea acestora n urmtoarele domenii:

mbuntirea cunoaterii i a diseminrii culturii i istoriei popoarelor europene;

113
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
conservarea i protejarea patrimoniului cultural de importan european;

schimburile culturale necomerciale;

creaia artistic i literar, inclusiv n sectorul audiovizualului.

(3) Uniunea i statele membre favorizeaz cooperarea cu rile tere i cu organizaiile


internaionale care au competene n domeniul culturii i, n special, cu Consiliul Europei.

(4) n aciunile ntreprinse n temeiul celorlalte dispoziii ale tratatelor, Uniunea ine seama de
aspectele culturale, n special pentru a respecta i a promova diversitatea culturilor sale.

(5) Pentru a contribui la realizarea obiectivelor menionate de prezentul articol:

Parlamentul European i Consiliul adopt aciuni de ncurajare, cu excepia oricrei


armonizri a actelor cu putere de lege i a normelor administrative ale statelor membre,
hotrnd n conformitate cu procedura legislativ ordinar i dup consultarea Comitetului
Regiunilor;

Consiliul adopt recomandri, la propunerea Comisiei.

TITLUL XIV

SNTATEA PUBLIC

Articolul 168
(ex-articolul 152 TCE)

(1) n definirea i punerea n aplicare a tuturor politicilor i aciunilor Uniunii se asigur un


nivel ridicat de protecie a sntii umane.

114
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
Aciunea Uniunii, care completeaz politicile naionale, are n vedere mbuntirea sntii
publice i prevenirea bolilor i afeciunilor umane, precum i a cauzelor de pericol pentru sntatea
fizic i mental. Aceast aciune cuprinde, de asemenea, combaterea marilor epidemii, favoriznd
cercetarea cauzelor, a transmiterii i prevenirii acestora, precum i informarea i educaia n materie
de sntate, precum i supravegherea ameninrilor transfrontaliere grave privind sntatea, alerta n
cazul unor asemenea ameninri i combaterea acestora.

Uniunea completeaz aciunea statelor membre n vederea reducerii efectelor nocive ale drogurilor
asupra sntii, inclusiv prin informare i prevenire.

(2) Uniunea ncurajeaz cooperarea ntre statele membre n domeniile care intr sub incidena
prezentului articol i, n cazul n care este necesar, sprijin aciunea acestora. Aceasta ncurajeaz, n
special, cooperarea dintre statele membre pentru mbuntirea complementaritii serviciilor lor de
sntate n regiunile transfrontaliere.

Statele membre i coordoneaz, n cooperare cu Comisia, politicile i programele n domeniile


menionate la alineatul (1). Comisia poate adopta, n strns contact cu statele membre, orice
iniiativ util promovrii acestei coordonri, n special iniiative menite s stabileasc orientrile i
indicatorii, s organizeze schimbul celor mai bune practici i s pregteasc elementele necesare
pentru supravegherea i evaluarea periodic. Parlamentul European este pe deplin informat.

(3) Uniunea i statele membre favorizeaz cooperarea cu rile tere i cu organizaiile


internaionale competente n domeniul sntii publice.

(4) Prin derogare de la articolul 2 alineatul (5) i de la articolul 6 litera (a) i n conformitate cu
articolul 4 alineatul (2) litera (k), Parlamentul European i Consiliul, hotrnd n conformitate cu
procedura legislativ ordinar i dup consultarea Comitetului Economic i Social i a Comitetului
Regiunilor, contribuie la realizarea obiectivelor menionate de prezentul articol prin adoptarea,
pentru a face fa obiectivelor comune n materie de securitate:

(a) de msuri care instituie standarde ridicate de calitate i de securitate a organelor i


substanelor de origine uman, a sngelui i a derivatelor acestuia; aceste msuri nu pot
mpiedica un stat membru s menin sau s stabileasc msuri de protecie mai stricte;

(b) de msuri n domeniile veterinar i fitosanitar, avnd n mod direct ca obiectiv protecia
sntii publice;

115
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
(c) de msuri care instituie standarde nalte de calitate i de securitate a medicamentelor i a
dispozitivelor de uz medical.

(5) Parlamentul European i Consiliul, hotrnd n conformitate cu procedura legislativ


ordinar i dup consultarea Comitetului Economic i Social i a Comitetului Regiunilor, pot
adopta, de asemenea, msuri de ncurajare n scopul proteciei i mbuntirii sntii umane, n
special n scopul combaterii epidemiilor transfrontaliere, msuri privind supravegherea
ameninrilor transfrontaliere grave asupra sntii, alerta n cazul unor asemenea ameninri i
combaterea acestora, precum i msuri al cror obiectiv direct l reprezint protejarea sntii
publice n ceea ce privete tutunul i consumul excesiv de alcool, excluznd orice armonizare a
actelor cu putere de lege i a normelor administrative ale statelor membre.

(6) Consiliul, la propunerea Comisiei, poate adopta, de asemenea, recomandri n scopurile


enunate de prezentul articol.

(7) Aciunea Uniunii respect responsabilitile statelor membre n ceea ce privete definirea
politicii lor de sntate, precum i organizarea i prestarea de servicii de sntate i de ngrijire
medical. Responsabilitile statelor membre includ administrarea serviciilor de sntate i de
ngrijire medical, precum i repartizarea resurselor care sunt alocate acestora. Msurile menionate
la alineatul (4) litera (a) nu aduc atingere dispoziiilor naionale privind donarea de organe i de
snge sau privind utilizarea acestora n scopuri medicale.

TITLUL XV

PROTECIA CONSUMATORILOR

Articolul 169
(ex-articolul 153 TCE)

(1) Pentru a promova interesele consumatorilor i pentru a asigura un nivel ridicat de protecie a
consumatorilor, Uniunea contribuie la protecia sntii, a siguranei i a intereselor economice ale
consumatorilor, precum i la promovarea dreptului acestora la informare, educare i organizare n
vederea aprrii intereselor lor.

116
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
(2) Uniunea contribuie la realizarea obiectivelor menionate la alineatul (1) prin:

(a) msuri pe care le adopt n temeiul articolului 114 n cadrul realizrii pieei interne;

(b) msuri care sprijin i completeaz politica desfurat de statele membre i care asigur
continuarea acesteia.

(3) Parlamentul European i Consiliul, hotrnd n conformitate cu procedura legislativ


ordinar i dup consultarea Comitetului Economic i Social, adopt msurile prevzute la alineatul
(2) litera (b).

(4) Msurile adoptate n temeiul alineatului (3) nu pot mpiedica un stat membru s menin sau
s stabileasc msuri de protecie mai stricte. Aceste msuri trebuie s fie compatibile cu tratatele.
Acestea sunt notificate Comisiei.

TITLUL XVI

REELE TRANSEUROPENE

Articolul 170
(ex-articolul 154 TCE)

(1) Pentru a contribui la realizarea obiectivelor menionate la articolele 26 i 174 i pentru a


permite cetenilor Uniunii, agenilor economici, precum i colectivitilor regionale i locale s
beneficieze pe deplin de avantajele care decurg din realizarea unui spaiu fr frontiere interne,
Uniunea contribuie la crearea i dezvoltarea de reele transeuropene n sectoarele infrastructurilor de
transporturi, telecomunicaii i energie.

(2) n cadrul unui sistem de piee deschise i concureniale, aciunea Uniunii urmrete s
favorizeze interconectarea i interoperabilitatea reelelor naionale, precum i accesul la aceste
reele. Aceasta ine seama, n special, de necesitatea conectrii regiunilor insulare, a celor fr ieire
la mare i a celor periferice cu regiunile centrale ale Uniunii.

117
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
Articolul 171
(ex-articolul 155 TCE)

(1) n scopul realizrii obiectivelor menionate la articolul 170, Uniunea:

stabilete un ansamblu de orientri care cuprinde obiectivele, prioritile, precum i liniile


directoare ale aciunilor preconizate n domeniul reelelor transeuropene; aceste orientri
identific proiecte de interes comun;

pune n aplicare orice aciune care se poate dovedi necesar pentru a asigura
interoperabilitatea reelelor, n special n domeniul armonizrii standardelor tehnice;

poate susine proiecte de interes comun susinute de statele membre i definite n cadrul
orientrilor menionate la prima liniu, n special sub form de studii de fezabilitate, de
garanii pentru mprumuturi sau de dobnzi reduse; de asemenea, Uniunea poate contribui la
finanarea, n statele membre, a unor proiecte specifice n domeniul infrastructurii de
transporturi prin intermediul Fondului de Coeziune constituit n conformitate cu articolul 177.

Aciunea Uniunii ine seama de viabilitatea economic potenial a proiectelor.

(2) Statele membre i coordoneaz ntre ele i n cooperare cu Comisia, politicile duse la nivel
naional care pot avea un impact semnificativ asupra realizrii obiectivelor menionate la
articolul 170. Comisia, n strns colaborare cu statele membre, poate adopta orice iniiativ util
promovrii acestei coordonri.

(3) Uniunea poate decide s coopereze cu ri tere pentru promovarea proiectelor de interes
comun i pentru asigurarea interoperabilitii reelelor.

Articolul 172
(ex-articolul 156 TCE)

Orientrile i celelalte msuri menionate la articolul 171 alineatul (1) se adopt de ctre
Parlamentul European i Consiliu, hotrnd n conformitate cu procedura legislativ ordinar i
dup consultarea Comitetului Economic i Social i a Comitetului Regiunilor.

Orientrile i proiectele de interes comun care privesc teritoriul unui stat membru necesit
aprobarea statului membru n cauz.

118
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
TITLUL XVII

INDUSTRIA

Articolul 173
(ex-articolul 157 TCE)

(1) Uniunea i statele membre asigur condiiile necesare competitivitii industriei Uniunii.

n acest scop, n conformitate cu un sistem de piee deschise i concureniale, aciunea acestora


urmrete:

s accelereze adaptarea industriei la schimbrile structurale;

s ncurajeze un mediu favorabil iniiativei i dezvoltrii ntreprinderilor din ntreaga Uniune


i, n special, a ntreprinderilor mici i mijlocii;

s ncurajeze un mediu propice cooperrii dintre ntreprinderi;

s favorizeze o exploatare mai bun a potenialului industrial al politicilor de inovare,


cercetare i dezvoltare tehnologic.

(2) Statele membre se consult reciproc, n cooperare cu Comisia i, n msura n care este
necesar, i coordoneaz aciunile. Comisia poate adopta orice iniiativ util promovrii acestei
coordonri, n special iniiative menite s stabileasc orientrile i indicatorii, s organizeze
schimbul celor mai bune practici i s pregteasc elementele necesare pentru supravegherea i
evaluarea periodice. Parlamentul European este pe deplin informat.

(3) Uniunea contribuie la realizarea obiectivelor menionate la alineatul (1) prin politicile i
aciunile pe care le desfoar n temeiul altor dispoziii din tratate. Parlamentul European i
Consiliul hotrnd n conformitate cu procedura legislativ ordinar i dup consultarea Comitetului
Economic i Social, pot decide cu privire la unele msuri specifice menite s sprijine aciunile
ntreprinse n statele membre pentru realizarea obiectivelor menionate la alineatul (1) excluznd
orice armonizare a actelor cu putere de lege i a normelor administrative ale statelor membre.

119
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
Prezentul titlu nu constituie un temei pentru introducerea, de ctre Uniune, a vreunei msuri
susceptibile s provoace denaturri ale concurenei sau s conin dispoziii fiscale sau dispoziii
referitoare la drepturile i interesele lucrtorilor salariai.

TITLUL XVIII

COEZIUNEA ECONOMIC, SOCIAL I TERITORIAL

Articolul 174
(ex-articolul 158 TCE)

n scopul promovrii unei dezvoltri armonioase a ntregii Uniunii, aceasta i dezvolt i


desfoar aciunea care conduce la consolidarea coeziunii sale economice, sociale i teritoriale.

Uniunea urmrete, n special, reducerea decalajelor dintre nivelurile de dezvoltare a diferitelor


regiuni i a rmnerii n urm a regiunilor defavorizate.

Dintre regiunile avute n vedere, o atenie deosebit se acord zonelor rurale, zonelor afectate de
tranziia industrial, precum i regiunilor afectate de un handicap natural i demografic grav i
permanent, cum ar fi regiunile cele mai nordice cu densitate foarte sczut a populaiei, precum i
regiunile insulare, transfrontaliere i muntoase.

Articolul 175
(ex-articolul 159 TCE)

Statele membre i conduc politicile economice i le coordoneaz n vederea realizrii, n egal


msur, a obiectivelor menionate la articolul 174. Formularea i punerea n aplicare a politicilor i
aciunilor Uniunii, precum i realizarea pieei interne in seama de obiectivele menionate la
articolul 174 i particip la realizarea acestora. De asemenea, Uniunea susine realizarea acestor
obiective prin aciunea pe care o ntreprinde prin intermediul fondurilor structurale (Fondul
European de Orientare i Garantare Agricol, seciunea Orientare; Fondul Social European;
Fondul European de Dezvoltare Regional), al Bncii Europene de Investiii i al celorlalte
instrumente financiare existente.

120
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
La fiecare trei ani, Comisia prezint Parlamentului European, Consiliului, Comitetului Economic i
Social i Comitetului Regiunilor un raport privind progresele nregistrate n realizarea coeziunii
economice, sociale i teritoriale i modul n care au contribuit la acest progres diferitele mijloace
prevzute de prezentul articol. Acest raport este nsoit, dac este cazul, de propuneri
corespunztoare.

n cazul n care se dovedesc necesare aciuni specifice, n afara Fondurilor, i fr a aduce atingere
msurilor hotrte n cadrul altor politici ale Uniunii, Parlamentul European i Consiliul pot adopta
astfel de aciuni, hotrnd n conformitate cu procedura legislativ ordinar i dup consultarea
Comitetului Economic i Social i a Comitetului Regiunilor.

Articolul 176
(ex-articolul 160 TCE)

Fondul European de Dezvoltare Regional este menit s contribuie la corectarea principalelor


dezechilibre regionale din Uniune, prin participarea la dezvoltarea i ajustarea structural a
regiunilor rmase n urm i la reconversia regiunilor industriale aflate n declin.

Articolul 177
(ex-articolul 161 TCE)

Fr a aduce atingere articolului 178, Parlamentul European i Consiliul, hotrnd prin


regulamente, n conformitate cu procedura legislativ ordinar i dup consultarea Comitetului
Economic i Social i a Comitetului Regiunilor, definesc misiunile, obiectivele prioritare i
organizarea fondurilor structurale, ceea ce poate s implice regruparea fondurilor. De asemenea, se
definesc, n conformitate cu aceeai procedur, normele generale aplicabile fondurilor, precum i
dispoziiile necesare pentru a asigura eficiena i coordonarea fondurilor ntre ele i cu celelalte
instrumente financiare existente.

Fondul de Coeziune, constituit prin aceeai procedur, contribuie financiar la realizarea de proiecte
n domeniul mediului i n acela al reelelor transeuropene de infrastructur a transporturilor.

121
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
Articolul 178
(ex-articolul 162 TCE)

Parlamentul i Consiliul, hotrnd n conformitate cu procedura legislativ ordinar i dup


consultarea Comitetului Economic i Social i a Comitetului Regiunilor adopt regulamentele de
aplicare privind Fondul European de Dezvoltare Regional.

n ceea ce privete Fondul European de Orientare i de Garantare Agricol, seciunea Orientare, i


Fondul Social European, se aplic n continuare articolele 43 i, respectiv, 164.

TITLUL XIX

CERCETAREA I DEZVOLTAREA TEHNOLOGIC I SPAIUL

Articolul 179
(ex-articolul 163 TCE)

(1) Uniunea are ca obiectiv consolidarea bazelor sale tiinifice i tehnologice, prin crearea unui
spaiu european de cercetare n care cercettorii, cunotinele tiinifice i tehnologiile s circule
liber, precum i favorizarea creterii competitivitii sale, inclusiv n industrie, precum i
promovarea activitilor de cercetare considerate necesare n temeiul altor capitole din tratate.

(2) n acest scop, aceasta ncurajeaz n ntreaga Uniune ntreprinderile, inclusiv ntreprinderile
mici i mijlocii, centrele de cercetare i universitile, n eforturile lor de cercetare i dezvoltare
tehnologic de nalt calitate; aceasta susine eforturile de cooperare ale acestora, urmrind, n
special, s permit cercettorilor s coopereze liber, dincolo de frontiere, iar ntreprinderilor s
exploateze pe deplin potenialul pieei interne, ndeosebi prin deschiderea achiziiilor publice
naionale, prin definirea normelor comune i prin eliminarea obstacolelor juridice i fiscale din
calea acestei cooperri.

(3) Toate aciunile Uniunii desfurate n conformitate cu tratatele n domeniul cercetrii i


dezvoltrii tehnologice, inclusiv aciunile cu caracter demonstrativ, sunt decise i puse n aplicare n
conformitate cu dispoziiile prezentului titlu.

122
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
Articolul 180
(ex-articolul 164 TCE)

Urmrind aceste obiective, Uniunea desfoar urmtoarele aciuni care completeaz aciunile
ntreprinse n statele membre:

(a) pune n aplicare programele de cercetare, de dezvoltare tehnologic i demonstrative,


promovnd cooperarea cu i ntre ntreprinderi, centre de cercetare i universiti;

(b) promoveaz cooperarea n materie de cercetare, de dezvoltare tehnologic i demonstrativ a


Uniunii cu rile tere i organizaiile internaionale;

(c) disemineaz i valorific rezultatele activitilor n materie de cercetare, de dezvoltare


tehnologic i demonstrativ ale Uniunii;

(d) stimuleaz formarea profesional i mobilitatea cercettorilor din Uniune.

Articolul 181
(ex-articolul 165 TCE)

(1) Uniunea i statele membre i coordoneaz aciunile n domeniul cercetrii i dezvoltrii


tehnologice, n scopul asigurrii coerenei reciproce a politicilor naionale i a politicii Uniunii.

(2) Comisia, n strns colaborare cu statele membre, poate adopta orice iniiativ util
promovrii coordonrii menionate la alineatul (1), n special iniiative menite s stabileasc
orientrile i indicatorii, s organizeze schimbul celor mai bune practici i s pregteasc elementele
necesare pentru supravegherea i evaluarea periodice. Parlamentul European este pe deplin
informat.

Articolul 182
(ex-articolul 166 TCE)

(1) Parlamentul European i Consiliul, hotrnd n conformitate cu procedura legislativ


ordinar, dup consultarea Comitetului Economic i Social, adopt un program-cadru multianual, n
care sunt prevzute toate aciunile Uniunii.

123
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
Programul-cadru:

stabilete obiectivele tiinifice i tehnologice care trebuie realizate prin aciunile preconizate
la articolul 180, precum i prioritile conexe;

indicliniiledirectoarealeacestoraciuni;

stabiletecuantumulglobalmaximicondiiiledeparticiparefinanciaraUniuniila
programulcadru,precum i cotele-pri alocate fiecrei aciuni preconizate.

(2) Programul-cadru se adapteaz sau completeaz n funcie de evoluia situaiei.

(3) Programul-cadru este pus n aplicare prin intermediul unor programe specifice, dezvoltate n
cadrul fiecrei aciuni. Fiecare program specific precizeaz condiiile de realizare, stabilete durata
i prevede mijloacele considerate necesare. Totalul cuantumurilor considerate necesare, stabilite de
programele specifice, nu poate depi cuantumul global maxim stabilit pentru programul-cadru i
pentru fiecare aciune.

(4) Consiliul, hotrnd n conformitate cu o procedur legislativ special i dup consultarea


Parlamentului European i a Comitetului Economic i Social, adopt programele specifice.

(5) n completarea activitilor prevzute n programul-cadru multianual, Parlamentul European


i Consiliul, hotrnd n conformitate cu procedura legislativ ordinar i dup consultarea
Comitetului Economic i Social, stabilesc msurile necesare pentru punerea n aplicare a spaiului
european de cercetare.

Articolul 183
(ex-articolul 167 TCE)

Pentru punerea n aplicare a programului-cadru multianual, Uniunea:

stabiletenormeledeparticipareantreprinderilor,centrelordecercetareiuniversitilor;

stabiletenormeleaplicabiledifuzriirezultatelorcercetrii.

124
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
Articolul 184
(ex-articolul 168 TCE)

La punerea n aplicare a programului-cadru multianual pot fi decise programe complementare, la


care particip numai anumite state membre care le asigur finanarea, sub rezerva unei participri
eventuale a Uniunii.

Uniunea adopt normele aplicabile programelor suplimentare, n special n domeniul diseminrii


cunotinelor i al accesului altor state membre.

Articolul 185
(ex-articolul 169 TCE)

La punerea n aplicare a programului-cadru multianual, Uniunea poate s prevad, n acord cu


statele membre n cauz, participarea la programe de cercetare i dezvoltare derulate de mai multe
state membre, inclusiv participarea la structurile create pentru realizarea acestor programe.

Articolul 186
(ex-articolul 170 TCE)

La punerea n aplicare a programului-cadru multianual, Uniunea poate s prevad cooperarea n


materie de cercetare, de dezvoltare tehnologic i demonstrativ a Uniunii cu ri tere sau cu
organizaii internaionale.

Condiiile acestei cooperri pot face obiectul unor acorduri ntre Uniune i terele pri n cauz.

Articolul 187
(ex-articolul 171 TCE)

Uniunea poate constitui ntreprinderi comune sau orice alt structur necesar bunei desfurri a
programelor de cercetare, de dezvoltare tehnologic i demonstrative ale Uniunii.

125
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
Articolul 188
(ex-articolul 172 TCE)

Consiliul, la propunerea Comisiei i dup consultarea Parlamentului European i a Comitetului


Economic i Social, adopt dispoziiile prevzute la articolul 187.

Parlamentul European i Consiliul, hotrnd n conformitate cu procedura legislativ ordinar i


dup consultarea Comitetului Economic i Social, adopt dispoziiile prevzute la
articolele 183, 184 i 185. Adoptarea programelor complementare necesit acordul statelor membre
n cauz.

Articolul 189

(1) n scopul promovrii progresului tiinific i tehnic, a competitivitii industriale, precum i


pentru punerea n aplicare a politicilor sale, Uniunea elaboreaz o politic european a spaiului. n
acest scop, aceasta poate promova iniiative comune, poate sprijini cercetarea i dezvoltarea
tehnologic i poate coordona eforturile necesare explorrii i exploatrii spaiului.

(2) Pentru a contribui la realizarea obiectivelor prevzute la alineatul (1), Parlamentul European
i Consiliul, hotrnd n conformitate cu procedura legislativ ordinar, stabilesc msurile necesare,
care pot lua forma unui program spaial european, excluznd orice armonizare a actelor cu putere de
lege i a normelor administrative ale statelor membre.

(3) Uniunea stabilete orice relaie util cu Agenia Spaial European.

(4) Prezentul articol nu aduce atingere celorlalte dispoziii din prezentul titlu.

Articolul 190
(ex-articolul 173 TCE)

La nceputul fiecrui an, Comisia prezint un raport Parlamentului European i Consiliului. Acest
raport privete n special activitile desfurate n materie de cercetare i de dezvoltare tehnologic
i de propagare a rezultatelor n cursul anului precedent, precum i programul de lucru pe anul n
curs.

126
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
TITLUL XX

MEDIUL

Articolul 191
(ex-articolul 174 TCE)

(1) Politica Uniunii n domeniul mediului contribuie la urmtoarele obiective:

conservarea, protecia i mbuntirea calitii mediului;

ocrotirea sntii persoanelor ;

utilizarea prudent i raional a resurselor naturale;

promovarea pe plan internaional a unor msuri destinate s contracareze problemele de


mediu la scar regional sau mondial i n special lupta mpotriva schimbrilor climatice.

(2) Politica Uniunii n domeniul mediului urmrete un nivel ridicat de protecie, innd seama
de diversitatea situaiilor din diferitele regiuni ale Uniunii. Aceasta se bazeaz pe principiile
precauiei i aciunii preventive, pe principiul remedierii, cu prioritate la surs, a daunelor provocate
mediului i pe principiul poluatorul pltete.

n acest context, msurile de armonizare care rspund cerinelor n domeniul proteciei mediului
presupun, n cazurile adecvate, o clauz de salvgardare care autorizeaz statele membre s ia, din
motive de protecie a mediului fr caracter economic, msuri provizorii supuse unei proceduri de
control din partea Uniunii.

(3) n elaborarea politicii sale n domeniul mediului, Uniunea ine seama de:

datele tiinifice i tehnice disponibile;

condiiile de mediu din diferitele regiuni ale Uniunii;

127
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
avantajele i costurile care pot rezulta din aciune sau din inaciune;

dezvoltarea economic i social a Uniunii n ansamblul su i de dezvoltarea echilibrat a


regiunilor sale.

(4) n cadrul competenelor lor, Uniunea i statele membre coopereaz cu rile tere i cu
organizaiile internaionale competente. Condiiile cooperrii Uniunii pot face obiectul unor
acorduri ntre aceasta i terele pri n cauz.

Paragraful precedent nu aduce atingere competenei statelor membre de a negocia n cadrul


organismelor internaionale i de a ncheia acorduri internaionale.

Articolul 192
(ex-articolul 175 TCE)

(1) Parlamentul European i Consiliul, hotrnd n conformitate cu procedura legislativ


ordinar i dup consultarea Comitetului Economic i Social i a Comitetului Regiunilor, decid cu
privire la aciunile pe care Uniunea urmeaz s le ntreprind n vederea realizrii obiectivelor
menionate la articolul 191.

(2) Prin derogare de la procedura de decizie prevzut la alineatul (1) i fr a aduce atingere
articolului 114, Consiliul, hotrnd n unanimitate n conformitate cu o procedur legislativ
special, dup consultarea Parlamentului European, a Comitetului Economic i Social i a
Comitetului Regiunilor, adopt:

(a) dispoziii n special de natur fiscal;

(b) msuri privind:

- amenajarea teritoriului;

- administrarea cantitativ a resurselor de ap sau care au legtur direct sau indirect cu


disponibilitatea resurselor menionate;

- exploatarea solurilor, cu excepia managementului deeurilor;

(c) msurile care aduc atingere n mod semnificativ opiunii unui stat membru ntre diferite surse
de energie i structura general a alimentrii sale cu energie.

128
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
Consiliul, hotrnd n unanimitate la propunerea Comisiei, dup consultarea Parlamentului
European, a Comitetului Economic i Social i a Comitetului Regiunilor, poate face ca procedura
legislativ ordinar s fie aplicabil domeniilor menionate la primul paragraf.

(3) Parlamentul European i Consiliul, hotrnd n conformitate cu procedura legislativ


ordinar i dup consultarea Comitetului Economic i Social i a Comitetului Regiunilor, adopt
programe de aciune cu caracter general prin care se stabilesc obiectivele prioritare ce trebuie
realizate.

Msurile necesare pentru punerea n aplicare a acestor programe se adopt n conformitate cu


condiiile prevzute la alineatul (1) sau (2), dup caz.

(4) Fr a aduce atingere anumitor msuri adoptate de Uniune, statele membre asigur
finanarea i aplicarea politicii n domeniul mediului.

(5) Fr a aduce atingere principiului poluatorul pltete, n cazul n care o msur ntemeiat
pe alineatul (1) presupune costuri considerate disproporionate pentru autoritile publice dintr-un
stat membru, aceast msur prevede dispoziiile corespunztoare sub forma:

unor derogri temporare i

unei asistene financiare din partea Fondului de Coeziune constituit n conformitate cu


articolul 177.

Articolul 193
(ex-articolul 176 TCE)

Msurile de protecie adoptate n temeiul articolului 192 nu pot mpiedica nici un stat membru s
menin sau s stabileasc msuri de protecie mai stricte. Aceste msuri trebuie s fie compatibile
cu tratatele. Acestea sunt notificate Comisiei.

129
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
TITLUL XXI

ENERGIA

Articolul 194

(1) n contextul instituirii i al funcionrii pieei interne i din perspectiva necesitii de a


conserva i mbunti mediul, politica Uniunii n domeniul energiei urmrete, n spiritul
solidaritii ntre statele membre:

(a) s asigure funcionarea pieei energiei;

(b) s asigure sigurana aprovizionrii cu energie n Uniune,

(c) s promoveze eficiena energetic i economia de energie, precum i dezvoltarea de noi surse
de energie i energii regenerabile; i

(d) s promoveze interconectarea reelelor energetice.

(2) Fr a aduce atingere aplicrii altor dispoziii ale tratatelor, Parlamentul European i
Consiliul, hotrnd n conformitate cu procedura legislativ ordinar, stabilesc msurile necesare
pentru realizarea obiectivelor prevzute la alineatul (1). Aceste msuri se adopt dup consultarea
Comitetului Economic i Social i a Comitetului Regiunilor.

Acestea nu aduc atingere dreptului unui stat membru de a stabili condiiile de exploatare a propriilor
resurse energetice, dreptului su de a alege diferite surse de energie i structurii generale a
aprovizionrii sale cu energie, fr a aduce atingere articolului 192 alineatul (2) litera (c).

(3) Prin derogare de la alineatul (2), Consiliul, hotrnd n conformitate cu o procedur


legislativ special, n unanimitate i dup consultarea Parlamentului European, stabilete msurile
menionate la alineatul respectiv, n cazul n care acestea sunt n principal de natur fiscal.

130
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
TITLUL XXII

TURISMUL

Articolul 195

(1) Uniunea completeaz aciunea statelor membre n sectorul turismului, n special prin
promovarea competitivitii ntreprinderilor Uniunii n acest sector.

n acest scop, aciunea Uniunii urmrete:

(a) s ncurajeze crearea unui mediu favorabil dezvoltrii ntreprinderilor n acest sector;

(b) s promoveze cooperarea ntre statele membre, n special prin schimbul de bune practici.

(2) Parlamentul European i Consiliul, hotrnd n conformitate cu procedura legislativ


ordinar, stabilesc msurile speciale destinate s completeze aciunile ntreprinse n statele membre,
n vederea realizrii obiectivelor prevzute la prezentul articol, cu excepia oricrei armonizri a
actelor cu putere de lege i a normelor administrative ale statelor membre.

TITLUL XXIII

PROTECIA CIVIL

Articolul 196

(1) Uniunea ncurajeaz cooperarea ntre statele membre pentru a spori eficacitatea sistemelor
de prevenire a catastrofelor naturale sau provocate de om i de protecie mpotriva acestora.

131
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
Aciunea Uniunii urmrete:

(a) s susin i s completeze aciunea statelor membre la nivel naional, regional i local care
are ca scop prevenirea riscurilor, pregtirea factorilor implicai n protecia civil din statele
membre i intervenia n caz de catastrofe naturale sau provocate de om, n cadrul Uniunii;

(b) s promoveze o cooperare operaional rapid i eficient, n cadrul Uniunii, ntre serviciile
naionale de protecie civil;

(c) s promoveze consecvena aciunilor ntreprinse la nivel internaional n materie de protecie


civil.

(2) Parlamentul European i Consiliul, hotrnd n conformitate cu procedura legislativ


ordinar, stabilesc msurile necesare pentru a contribui la realizarea obiectivelor prevzute la
alineatul (1), cu excepia oricrei armonizri a actelor cu putere de lege i a normelor administrative
ale statelor membre.

TITLUL XXIV

COOPERAREA ADMINISTRATIV

Articolul 197

(1) Punerea n aplicare efectiv a dreptului Uniunii de ctre statele membre, care este esenial
pentru buna funcionare a Uniunii, constituie o chestiune de interes comun.

(2) Uniunea poate sprijini eforturile statelor membre pentru mbuntirea capacitii lor
administrative de punere n aplicare a dreptului Uniunii. Aceast aciune poate consta, n special, n
facilitarea schimburilor de informaii i de funcionari publici, precum i n sprijinirea programelor
de formare. Niciun stat membru nu este obligat s recurg la acest sprijin. Parlamentul European i
Consiliul, hotrnd prin regulamente n conformitate cu procedura legislativ ordinar, stabilesc
msurile necesare n acest scop, cu excepia oricrei armonizri a actelor cu putere de lege i a
normelor administrative ale statelor membre.

132
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
(3) Prezentul articol nu aduce atingere obligaiei statelor membre de a pune n aplicare dreptul
Uniunii, nici atribuiilor i ndatoririlor Comisiei. De asemenea, acesta nu aduce atingere celorlalte
dispoziii ale tratatelor, care prevd o cooperare administrativ ntre statele membre, precum i ntre
acestea i Uniune.

PARTEA A PATRA

ASOCIEREA RILOR I TERITORIILOR DE PESTE MRI

Articolul 198
(ex-articolul 182 TCE)

Statele membre convin s asocieze la Uniune rile i teritoriile neeuropene care ntrein relaii
speciale cu Danemarca, Frana, rile de Jos i Regatul Unit. Aceste ri i teritorii, numite n
continuare ri i teritorii, sunt enumerate n lista care face obiectul anexei II.

Scopul asocierii este promovarea dezvoltrii economice i sociale a rilor i teritoriilor i stabilirea
de relaii economice strnse ntre acestea i Uniune n ansamblul su.

Conform principiilor enunate n preambulul prezentului tratat, asocierea trebuie s permit n


primul rnd promovarea intereselor i a prosperitii locuitorilor acestor ri i teritorii, astfel nct
s conduc la dezvoltarea economic, social i cultural la care aspir.

Articolul 199
(ex-articolul 183 TCE)

Asocierea are urmtoarele obiective:

(1) Statele membre aplic schimburilor lor comerciale cu rile i teritoriile acelai regim pe care
i-l acord reciproc n temeiul tratatelor.

133
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
(2) Fiecare ar sau teritoriu aplic schimburilor sale comerciale cu statele membre i cu celelalte
ri i teritorii acelai regim pe care l aplic statului european cu care ntreine relaii speciale.

(3) Statele membre contribuie la investiiile necesare dezvoltrii treptate a acestor ri i teritorii.

(4) n cazul investiiilor finanate de Uniune, participarea la licitaii i achiziii este deschis, n
condiii egale, tuturor persoanelor fizice i juridice resortisante ale statelor membre i ale
rilor i teritoriilor.

(5) Sub rezerva dispoziiilor speciale adoptate n temeiul articolului 203, n relaiile dintre statele
membre i aceste ri i teritorii, dreptul de stabilire al resortisanilor i al societilor este
reglementat n conformitate cu dispoziiile i procedurile prevzute la capitolul privind dreptul
de stabilire, precum i ntr-un mod nediscriminatoriu.

Articolul 200
(ex-articolul 184 TCE)

(1) Sunt interzise taxele vamale la importurile n statele membre a mrfurilor originare din ri
i teritorii, n conformitate cu interzicerea taxelor vamale ntre statele membre n conformitate cu
dispoziiile tratatelor.

(2) Sunt interzise taxele vamale la importurile n orice ar i teritoriu, din statele membre i din
celelalte ri i teritorii, n conformitate cu dispoziiile articolului 30.

(3) Cu toate acestea, rile i teritoriile pot percepe taxe vamale care rspund necesitilor
dezvoltrii i industrializrii lor sau taxe vamale cu caracter fiscal care constituie venituri bugetare.

Taxele vamale menionate la paragraful precedent nu pot fi mai mari dect cele aplicate importurilor
de produse originare din statul membru cu care fiecare ar sau teritoriu ntreine relaii speciale.

134
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
(4) Alineatul (2) nu se aplic rilor i teritoriilor care, n temeiul unor obligaii internaionale
speciale asumate, aplic deja un tarif vamal nediscriminatoriu.

(5) Introducerea sau modificarea oricrei taxe vamale impuse mrfurilor importate n aceste ri
i teritorii nu trebuie s dea natere, n drept sau n fapt, unei discriminri directe sau indirecte ntre
importurile originare din diferite state membre.

Articolul 201
(ex-articolul 185 TCE)

n cazul n care nivelul taxelor vamale aplicabile mrfurilor importate dintr-o ar ter poate cauza,
la intrarea ntr-o ar sau ntr-un teritoriu, innd seama de aplicarea articolului 200 alineatul (1),
devierea schimburilor comerciale n detrimentul unuia dintre statele membre, acesta poate solicita
Comisiei s propun celorlalte state membre msurile necesare pentru remedierea acestei situaii.

Articolul 202
(ex-articolul 186 TCE)

Sub rezerva dispoziiilor care reglementeaz sntatea public, sigurana public i ordinea public,
libera circulaie a lucrtorilor din ri i teritorii n statele membre i a lucrtorilor din statele
membre n ri i teritorii este reglementat prin actele adoptate n conformitate cu articolul 203.

Articolul 203
(ex-articolul 187 TCE)

Consiliul, hotrnd n unanimitate la propunerea Comisiei, stabilete, pornind de la realizrile


obinute n cadrul asocierii dintre ri i teritorii i Uniune i pe baza principiilor prevzute n
tratate, dispoziiile privind normele i procedura pentru asocierea rilor i teritoriilor la Uniune. n
cazul n care dispoziiile respective sunt adoptate de Consiliu n conformitate cu o procedur
legislativ special, acesta hotrte n unanimitate, la propunerea Comisiei i dup consultarea
Parlamentului European.

135
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
Articolul 204
(ex-articolul 188 TCE)

Dispoziiile articolelor 198-203 se aplic Groenlandei sub rezerva dispoziiilor specifice pentru
Groenlanda, prevzute n Protocolul privind regimul special care se aplic Groenlandei, anexat la
tratate.

PARTEA A CINCEA

ACIUNEA EXTERN A UNIUNII

TITLUL I

DISPOZIII GENERALE PRIVIND


ACIUNEA EXTERN A UNIUNII

Articolul 205

Aciunea Uniunii pe scena internaional, n temeiul prezentei pri, are la baz principiile,
urmrete realizarea obiectivelor i se desfoar conform dispoziiilor generale prevzute n titlul
V capitolul 1 din Tratatul privind Uniunea European.

TITLUL II

POLITICA COMERCIAL COMUN

Articolul 206
(ex-articolul 131 TCE)

Prin stabilirea unei uniuni vamale, n conformitate cu articolele 28-32, Uniunea contribuie, n
interesul comun, la dezvoltarea armonioas a comerului mondial, la eliminarea treptat a
restriciilor n calea schimburilor comerciale internaionale i a investiiilor externe directe i la
reducerea barierelor vamale i de alt natur.

136
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
Articolul 207
(ex-articolul 133 TCE)

(1) Politica comercial comun se ntemeiaz pe principii uniforme, n special n ceea ce


privete modificrile tarifare, ncheierea de acorduri tarifare i comerciale privind schimburile de
mrfuri i servicii i aspectele comerciale ale proprietii intelectuale, investiiile strine directe,
uniformizarea msurilor de liberalizare, politica exporturilor, precum i msurile de protecie
comercial, printre care i cele care se adopt n caz de dumping i de subvenii. Politica comercial
comun se desfoar n cadrul principiilor i al obiectivelor aciunii externe a Uniunii.

(2) Parlamentul European i Consiliul, hotrnd prin regulamente n conformitate cu procedura


legislativ ordinar, adopt msurile care definesc cadrul n care este pus n aplicare politica
comercial comun.

(3) n cazul n care trebuie negociate i ncheiate acorduri cu una sau mai multe ri tere ori
organizaii internaionale, se aplic articolul 218, sub rezerva dispoziiilor speciale ale prezentului
articol.

Comisia prezint recomandri Consiliului, care o autorizeaz s deschid negocierile necesare.


Consiliului i Comisiei le revine rspunderea s asigure compatibilitatea acordurilor negociate cu
politicile i normele interne ale Uniunii.

Aceste negocieri sunt desfurate de Comisie, n consultare cu un comitet special desemnat de


Consiliu pentru a o asista n aceast misiune i cu respectarea directivelor pe care Consiliul i le-ar
putea adresa. Comisia raporteaz periodic comitetului special i Parlamentului European cu privire
la stadiul negocierilor.

(4) Pentru negocierea i ncheierea acordurilor prevzute la alineatul (3), Consiliul hotrte cu
majoritate calificat.

Pentru negocierea i ncheierea unui acord n domeniul comerului cu servicii i al aspectelor


comerciale ale proprietii intelectuale, precum i n cel al investiiilor strine directe, Consiliul
hotrte n unanimitate n cazul n care acest acord cuprinde dispoziii pentru care este necesar
unanimitatea pentru adoptarea de norme interne.

137
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
Consiliul hotrte, de asemenea n unanimitate, negocierea i ncheierea de acorduri:

(a) n domeniul comerului cu servicii culturale i audiovizuale, n cazul n care aceste acorduri
risc s aduc atingere diversitii culturale i lingvistice a Uniunii;

(b) n domeniul comerului cu servicii sociale, de educaie i de sntate, n situaia n care aceste
acorduri pot s perturbe n mod grav organizarea acestor servicii la nivel naional i s aduc
atingere rspunderii statelor membre pentru prestarea acestor servicii.

(5) Negocierea i ncheierea de acorduri internaionale n domeniul transporturilor sunt


reglementate n partea a treia titlul VI i la articolul 218.

(6) Exercitarea competenelor atribuite prin prezentul articol n domeniul politicii comerciale
comune nu aduce atingere delimitrii competenelor ntre Uniune i statele membre i nu implic
armonizarea dispoziiilor actelor cu putere de lege i ale normelor administrative ale statelor
membre n msura n care tratatele exclud o astfel de armonizare.

TITLUL III

COOPERAREA CU RILE TERE I AJUTORUL UMANITAR

Capitolul 1

Cooperarea pentru dezvoltare

Articolul 208
(ex-articolul 177 TCE)

(1) Politica Uniunii n domeniul cooperrii pentru dezvoltare se desfoar cu respectarea


principiilor i a obiectivelor aciunii externe a Uniunii. Politica de cooperare pentru dezvoltare a
Uniunii i politicile statelor membre se completeaz i se susin reciproc.

138
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
Obiectivul principal al politicii Uniunii n acest domeniu l reprezint reducerea i, n cele din urm,
eradicarea srciei. Uniunea ine seama de obiectivele cooperrii pentru dezvoltare la punerea n
aplicare a politicilor care pot afecta rile n curs de dezvoltare.

(2) Uniunea i statele membre i respect angajamentele i in seama de obiectivele pe care le-
au acceptat n cadrul Organizaiei Naiunilor Unite i al altor organizaii internaionale competente.

Articolul 209
(ex-articolul 179 TCE)

(1) Parlamentul European i Consiliul, hotrnd n conformitate cu procedura legislativ


ordinar, stabilesc msurile necesare pentru punerea n aplicare a politicii de cooperare pentru
dezvoltare, msuri care pot consta n programe multianuale de cooperare cu ri n curs de
dezvoltare sau n programe avnd o abordare tematic.

(2) Uniunea poate ncheia cu rile tere i cu organizaiile internaionale competente orice acord
util pentru realizarea obiectivelor prevzute la articolul 21 din Tratatul privind Uniunea European
i la articolul 208 din prezentul tratat.

Primul paragraf nu aduce atingere competenei statelor membre de a negocia i de a ncheia


acorduri n cadrul organismelor internaionale.

(3) Banca European de Investiii contribuie, n conformitate cu condiiile prevzute de statutul


su, la punerea n aplicare a msurilor menionate la alineatul (1).

Articolul 210
(ex-articolul 180 TCE)

(1) Pentru a favoriza complementaritatea i eficacitatea aciunilor lor, Uniunea i statele


membre i coordoneaz politicile n domeniul cooperrii pentru dezvoltare i se pun de acord cu
privire la programele de asisten, inclusiv n cadrul organizaiilor internaionale i al conferinelor
internaionale. Acestea pot ntreprinde aciuni comune. Statele membre contribuie, n cazul n care
este necesar, la punerea n aplicare a programelor Uniunii de asisten.

(2) Comisia poate adopta orice iniiativ util pentru promovarea coordonrii menionate la
alineatul (1).

139
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
Articolul 211
(ex-articolul 181 TCE)

n cadrul competenelor lor, Uniunea i statele membre coopereaz cu rile tere i cu organizaiile
internaionale competente.

Capitolul 2

Cooperarea economic, financiar i tehnic


cu rile tere

Articolul 212
(ex-articolul 181 A TCE)

(1) Fr a aduce atingere celorlalte dispoziii ale tratatelor, n special articolelor 208-211,
Uniunea desfoar aciuni de cooperare economic, financiar i tehnic, inclusiv de asisten, n
special n domeniul financiar, cu ri tere, altele dect rile n curs de dezvoltare. Aceste aciuni
sunt n concordan cu politica de dezvoltare a Uniunii i se desfoar cu respectarea principiilor i
a obiectivelor aciunii sale externe. Aciunile Uniunii i ale statelor membre se completeaz i se
susin reciproc.

(2) Parlamentul European i Consiliul, hotrnd n conformitate cu procedura legislativ


ordinar, stabilesc msurile necesare pentru punerea n aplicare a alineatului (1).

(3) n cadrul competenelor lor respective, Uniunea i statele membre coopereaz cu rile tere
i cu organizaiile internaionale competente. Modalitile de cooperare ale Uniunii pot face obiectul
unor acorduri ntre aceasta i prile tere interesate.

Primul paragraf nu aduce atingere competenei statelor membre de a negocia n cadrul organismelor
internaionale i de a ncheia acorduri internaionale.

140
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
Articolul 213

n cazul n care situaia dintr-o ar ter necesit o asisten financiar cu caracter urgent din partea
Uniunii, Consiliul, la propunerea Comisiei, adopt deciziile necesare.

Capitolul 3

Ajutorul umanitar

Articolul 214

(1) Aciunile Uniunii n domeniul ajutorului umanitar se desfoar n cadrul principiilor i al


obiectivelor aciunii externe a Uniunii. Aceste aciuni vizeaz, n mod punctual, s acorde asisten
i ajutor populaiei din rile tere, victime ale unor catastrofe naturale sau provocate de om, precum
i s le protejeze pentru a face fa nevoilor umanitare care apar n aceste situaii diferite. Aciunile
Uniunii i ale statelor membre se completeaz i se susin reciproc.

(2) Aciunile de ajutor umanitar se desfoar n conformitate cu principiile dreptului


internaional i cu principiile imparialitii, neutralitii i nediscriminrii.

(3) Parlamentul European i Consiliul, hotrnd n conformitate cu procedura legislativ


ordinar, stabilesc msurile de definire a cadrului n care sunt puse n aplicare aciunile de ajutor
umanitar ale Uniunii.

(4) Uniunea poate ncheia cu rile tere i cu organizaiile internaionale competente orice acord
util pentru realizarea obiectivelor prevzute la alineatul (1) i la articolul 21 din Tratatul privind
Uniunea European.

Primul paragraf nu aduce atingere competenei statelor membre de a negocia i de a ncheia


acorduri n cadrul organismelor internaionale.

141
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
(5) Pentru a stabili un cadru al contribuiilor comune ale tinerilor europeni la aciunile de ajutor
umanitar ale Uniunii, se creeaz un Corp voluntar european de ajutor umanitar. Parlamentul
European i Consiliul, hotrnd prin regulamente n conformitate cu procedura legislativ ordinar,
stabilesc statutul i modalitile de funcionare a acestuia.

(6) Comisia poate adopta orice iniiativ util pentru promovarea coordonrii aciunilor Uniunii
cu cele ale statelor membre, n scopul consolidrii eficienei i a complementaritii mecanismelor
de ajutor umanitar ale Uniunii i ale statelor naionale.

(7) Uniunea asigur ca aciunile sale umanitare sunt coordonate i coerente cu cele ale
organizaiilor i ale organismelor internaionale, ndeosebi cele care fac parte din sistemul
Organizaiei Naiunilor Unite.

TITLUL IV

MSURILE RESTRICTIVE

Articolul 215
(ex-articolul 301 TCE)

(1) n cazul n care o decizie, adoptat n conformitate cu titlul V capitolul 2 din Tratatul privind
Uniunea European, prevede ntreruperea sau restrngerea, total sau parial, a relaiilor economice
i financiare cu una sau mai multe ri tere, Consiliul, hotrnd cu majoritate calificat la
propunerea comun a naltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe i politica de
securitate i a Comisiei, adopt msurile necesare. Consiliul informeaz Parlamentul European cu
privire la aceasta.

(2) n cazul n care se prevede ntr-o decizie, adoptat n conformitate cu titlul V capitolul 2 din
Tratatul privind Uniunea European, Consiliul poate adopta, n conformitate cu procedura prevzut
la alineatul (1), msuri restrictive mpotriva unor persoane fizice sau juridice, grupuri sau entiti
fr caracter statal.

(3) Actele menionate la prezentul articol cuprind dispoziiile necesare n materie de garanii
juridice.

142
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
TITLUL V

ACORDURILE INTERNAIONALE

Articolul 216

(1) Uniunea poate ncheia acorduri cu una sau mai multe ri tere sau organizaii internaionale,
n cazul n care se prevede astfel n tratate sau n cazul n care ncheierea unui acord fie este
necesar pentru realizarea, n cadrul politicilor Uniunii, a unuia dintre obiectivele stabilite prin
tratate, fie este prevzut printr-un act juridic obligatoriu al Uniunii, fie poate influena normele
comune ori poate modifica domeniul de aplicare a acestora.

(2) Acordurile ncheiate de Uniune sunt obligatorii pentru instituiile Uniunii i pentru statele
membre.

Articolul 217
(ex-articolul 310 TCE)

Uniunea poate ncheia acorduri cu una sau mai multe ri tere sau organizaii internaionale, pentru
a crea o asociere caracterizat de drepturi i obligaii reciproce, de aciuni comune i proceduri
speciale.

Articolul 218
(ex-articolul 300 TCE)

(1) Fr a aduce atingere dispoziiilor speciale ale articolului 207, acordurile dintre Uniune i
ri tere sau organizaii internaionale sunt negociate i ncheiate n conformitate cu procedura de
mai jos.

(2) Consiliul autorizeaz nceperea negocierilor, adopt directivele de negociere, autorizeaz


semnarea i ncheie acordurile.

(3) Comisia sau naltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe i politica de securitate,
n cazul n care acordul n cauz privete exclusiv sau n principal politica extern i de securitate
comun, prezint recomandri Consiliului care adopt o decizie de autorizare a nceperii
negocierilor i desemneaz, n funcie de domeniul acordului n cauz, negociatorul sau eful
echipei de negociatori a Uniunii.

143
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
(4) Consiliul poate adresa directive negociatorului i poate desemna un comitet special,
negocierile trebuind s fie conduse n consultare cu acest comitet.

(5) Consiliul, la propunerea negociatorului, adopt o decizie care autorizeaz semnarea


acordului i, dup caz, de aplicare a sa cu titlu provizoriu nainte de intrarea n vigoare.

(6) Consiliul, la propunerea negociatorului, adopt o decizie privind ncheierea acordului.

Cu excepia cazului n care acordul se refer exclusiv la politica extern i de securitate comun,
Consiliul adopt decizia privind ncheierea acordului:

(a) dup aprobarea Parlamentului European n urmtoarele cazuri:

i)acorduri de asociere;

ii) acord privind aderarea Uniunii la Convenia european pentru aprarea drepturilor
omului i a libertilor fundamentale;

iii) acorduri de instituire a unui cadru instituional specific prin organizarea procedurilor de
cooperare;

iv) acorduri care au implicaii bugetare importante pentru Uniune;

v) acorduri n domeniile n care se aplic procedura legislativ ordinar sau procedura


legislativ special n cazul n care este necesar aprobarea Parlamentului European.

n caz de urgen, Parlamentul European i Consiliul pot conveni un termen pentru aprobare;

(b) dup consultarea Parlamentului European, n celelalte cazuri. Parlamentul European emite
avizul ntr-un termen pe care Consiliul l poate stabili n funcie de urgena problemei. n
absena unui aviz emis n acest termen, Consiliul poate decide.

144
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
(7) Prin derogare de la dispoziiile alineatelor (5), (6) i (9), la ncheierea unui acord, Consiliul
poate mputernici negociatorul s aprobe, n numele Uniunii, modificarea acordului, n cazul n care
acesta prevede c aceste modificri trebuie adoptate conform unei proceduri simplificate sau de
ctre un organism creat prin respectivul acord. Consiliul poate nsoi aceast mputernicire de
condiii speciale.

(8) Pe parcursul ntregii proceduri, Consiliul hotrte cu majoritate calificat.

Cu toate acestea, Consiliul hotrte n unanimitate n cazul n care acordul se refer la un domeniu
pentru care este necesar unanimitatea n vederea adoptrii unui act al Uniunii, precum i n cazul
acordurilor de asociere i al acordurilor prevzute la articolul 212 cu statele candidate la aderare.
Consiliul hotrte de asemenea n unanimitate n ceea ce privete acordul privind aderarea Uniunii
la Convenia european pentru aprarea drepturilor omului i a libertilor fundamentale; decizia
privind ncheierea acestui acord intr n vigoare dup aprobarea sa de ctre statele membre, n
conformitate cu normele lor constituionale.

(9) Consiliul, la propunerea Comisiei sau a naltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri
externe i politica de securitate, adopt o decizie privind suspendarea aplicrii unui acord i de
stabilire a poziiilor care trebuie adoptate n numele Uniunii n cadrul unui organism creat printr-un
acord, n cazul n care acest organism trebuie s adopte acte cu efecte juridice, cu excepia actelor
care modific sau completeaz cadrul instituional al acordului.

(10) Parlamentul European este informat de ndat i pe deplin pe parcursul tuturor etapelor
procedurii.

(11) Un stat membru, Parlamentul European, Consiliul sau Comisia poate obine avizul Curii de
Justiie cu privire la compatibilitatea unui acord preconizat cu dispoziiile tratatelor. n cazul unui
aviz negativ al Curii, acordul respectiv poate intra n vigoare numai dup modificarea acestuia sau
revizuirea tratatelor.

Articolul 219
(ex-articolul 111 alineatele (1)-(3) i (5) TCE)

(1) Prin derogare de la articolul 218, Consiliul, fie la recomandarea Bncii Centrale Europene,
fie la recomandarea Comisiei i dup consultarea Bncii Centrale Europene n vederea realizrii
unui consens compatibil cu obiectivul stabilitii preurilor, poate ncheia acorduri formale privind
un sistem al cursului de schimb al monedei euro n raport cu monedele statelor tere. Consiliul
hotrte n unanimitate, dup consultarea Parlamentului European i n conformitate cu procedura
prevzut la alineatul (3).

145
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
Consiliul, fie la recomandarea Bncii Centrale Europene, fie la recomandarea Comisiei i dup
consultarea Bncii Centrale Europene n vederea ajungerii la un consens compatibil cu obiectivul
stabilitii preurilor, poate adopta, modifica sau renuna la cursurile centrale ale euro n sistemul
cursurilor de schimb. Preedintele Consiliului informeaz Parlamentul European cu privire la
adoptarea, modificarea sau renunarea la cursurile centrale ale euro.

(2) n absena unui sistem al cursului de schimb n raport cu una sau mai multe monede ale
statelor tere n nelesul alineatului (1), Consiliul, la recomandarea Comisiei i dup consultarea
Bncii Centrale Europene, sau la recomandarea Bncii Centrale Europene, poate formula orientrile
generale ale politicii de schimb n raport cu aceste monede. Aceste orientri generale nu aduc
atingere obiectivului principal al SEBC, i anume meninerea stabilitii preurilor.

(3) Prin derogare de la articolul 218, n cazul n care acordurile asupra unor chestiuni referitoare
la regimul monetar sau de schimb trebuie s fac obiectul negocierilor ntre Uniune i unul sau mai
multe state tere sau organizaii internaionale, Consiliul, la recomandarea Comisiei i dup
consultarea Bncii Centrale Europene, decide asupra modalitilor de negociere i ncheiere a
acestor acorduri. Aceste modaliti trebuie s asigure exprimarea de ctre Uniune a unei poziii
unice. Comisia este asociat pe deplin n negocieri.

(4) Fr a aduce atingere competenelor i acordurilor Uniunii n domeniul uniunii economice i


monetare, statele membre pot negocia n cadrul organismelor internaionale i pot ncheia acorduri
internaionale.

TITLUL VI

RELAIILE UNIUNII CU ORGANIZAIILE INTERNAIONALE


I CU RILE TERE I DELEGAII ALE UNIUNII

Articolul 220
(ex-articolele 302-304 TCE)

(1) Uniunea stabilete orice form de cooperare util cu organele Organizaiei Naiunilor Unite
i cu instituiile sale specializate, cu Consiliul Europei, cu Organizaia pentru Securitate i
Cooperare n Europa i cu Organizaia pentru Cooperare i Dezvoltare Economic.

146
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
Uniunea asigur, de asemenea, legturile oportune cu alte organizaii internaionale.

(2) naltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe i politica de securitate i Comisiei
le revine responsabilitatea de a pune n aplicare dispoziiile prezentului articol.

Articolul 221

(1) Delegaiile Uniunii n rile tere i pe lng organizaiile internaionale asigur


reprezentarea Uniunii.

(2) Delegaiile Uniunii se afl sub autoritatea naltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri
externe i politica de securitate. Delegaiile acioneaz n strns cooperare cu misiunile diplomatice
i consulare ale statelor membre.

TITLUL VII

CLAUZA DE SOLIDARITATE

Articolul 222

(1) Uniunea i statele sale membre acioneaz n comun, n spiritul solidaritii, n cazul n care
un stat membru face obiectul unui atac terorist, ori al unei catastrofe naturale sau provocate de om.
Uniunea mobilizeaz toate instrumentele de care dispune, inclusiv mijloacele militare puse la
dispoziie de statele membre, pentru:

(a) prevenirea ameninrii teroriste pe teritoriul statelor membre;

protejarea instituiilor democratice i a populaiei civile de un eventual atac terorist;

acordarea de asisten unui stat membru pe teritoriul acestuia, la solicitarea autoritilor


sale politice, n cazul unui atac terorist;

(b) acordarea de asisten unui stat membru pe teritoriul acestuia, la solicitarea autoritilor sale
politice, n cazul unei catastrofe naturale sau provocate de om.

147
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
(2) n cazul n care un stat membru face obiectul unui atac terorist sau este victima unui
catastrofe naturale ori provocate de om, celelalte state membre i ofer asisten la solicitarea
autoritilor politice ale acestuia. n acest scop, statele membre se coordoneaz n cadrul
Consiliului.

(3) Modalitile de punere n aplicare de ctre Uniune a prezentei clauze de solidaritate sunt
definite printr-o decizie adoptat de Consiliu, la propunerea comun a Comisiei i a naltului
Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe i politica de securitate. n cazul n care aceast
decizie are implicaii n domeniul aprrii, Consiliul hotrte n conformitate cu articolul 31
alineatul (1) din Tratatul privind Uniunea European. Parlamentul European este informat.

n cadrul prezentului alineat i fr a aduce atingere articolului 240, Consiliul este asistat de
Comitetul Politic i de Securitate, cu sprijinul structurilor dezvoltate n cadrul politicii de securitate
i de aprare comune, i de comitetul prevzut la articolul 71, care i prezint, dup caz, avize
comune.

(4) Pentru a permite Uniunii i statelor membre s acioneze n mod eficient, Consiliul
European procedeaz periodic la evaluarea ameninrilor cu care se confrunt Uniunea.

148
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
PARTEA A ASEA

DISPOZIII INSTITUIONALE I FINANCIARE

TITLUL I

DISPOZIII INSTITUIONALE

Capitolul 1

Instituiile

Seciunea 1

Parlamentul European

Articolul 223
(ex-articolul 190 alineatele (4) i (5) TCE)

(1) Parlamentul European elaboreaz un proiect pentru a stabili dispoziiile necesare care s
permit alegerea membrilor si prin vot universal direct n conformitate cu o procedur uniform n
toate statele membre sau n conformitate cu principii comune tuturor statelor membre.

Consiliul, hotrnd n unanimitate, n conformitate cu o procedur legislativ special i dup


aprobarea Parlamentului European, care se pronun cu majoritatea membrilor care l compun,
stabilete dispoziiile necesare. Respectivele dispoziii intr n vigoare dup ce au fost aprobate de
statele membre n conformitate cu normele lor constituionale.

(2) Dup avizul Comisiei i cu aprobarea Consiliului, Parlamentul European, hotrnd prin
regulamente din proprie iniiativ, n conformitate cu o procedur legislativ special, stabilete
statutul i condiiile generale privind exercitarea funciilor membrilor si. Consiliul hotrte n
unanimitate cu privire la orice regul i orice condiie referitoare la regimul fiscal al membrilor sau
fotilor membri.

149
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
Articolul 224
(ex-articolul 191 al doilea paragraf TCE)

Parlamentul European i Consiliul, hotrnd prin regulamente, n conformitate cu procedura


legislativ ordinar, stabilesc statutul partidelor politice la nivel european, menionate la articolul 10
alineatul (4) din Tratatul privind Uniunea European, n special regulile legate de finanarea
acestora.

Articolul 225
(ex-articolul 192 al doilea paragraf TCE)

Parlamentul European, hotrnd cu majoritatea membrilor care l compun, poate cere Comisiei s
prezinte orice propunere corespunztoare privind chestiunile despre care consider c necesit
elaborarea unui act al Uniunii pentru punerea n aplicare a tratatelor. n cazul n care nu prezint
propuneri, Comisia comunic Parlamentului European motivele sale.

Articolul 226
(ex-articolul 193 TCE)

n ndeplinirea misiunilor sale, Parlamentul European poate constitui, la cererea unei ptrimi a
membrilor care l compun, o comisie temporar de anchet pentru a examina, fr a aduce atingere
atribuiilor conferite prin prezentul tratat altor instituii, organe, oficii sau agenii, pretinsa nclcare
a normelor de drept sau administrare defectuoas n aplicarea dreptului Uniunii, cu excepia cazului
n care pretinsele fapte sunt examinate de o instan judectoreasc i att timp ct procedura
jurisdicional nu este ncheiat.

Comisia temporar de anchet i nceteaz existena prin depunerea raportului su.

Modalitile de exercitare a dreptului de anchet se stabilesc de Parlamentul European, hotrnd


prin regulamente, din proprie iniiativ, n conformitate cu o procedur legislativ special, dup
aprobarea de ctre Consiliu i Comisie.

150
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
Articolul 227
(ex-articolul 194 TCE)

Orice cetean al Uniunii, precum i orice persoan fizic sau juridic avnd reedina sau sediul
social ntr-un stat membru are dreptul de a adresa Parlamentului European, cu titlu individual sau n
asociere cu ali ceteni sau cu alte persoane, o petiie privind un subiect care ine de domeniile de
activitate ale Uniunii i care l privete n mod direct.

Articolul 228
(ex-articolul 195 TCE)

(1) Ombudsmanul European, ales de Parlamentul European, este mputernicit s primeasc


plngeri din partea oricrui cetean al Uniunii sau a oricrei persoane fizice sau juridice cu
reedina sau sediul social ntr-un stat membru, care privesc cazuri de administrare defectuoas n
activitatea instituiilor, organelor, oficiilor sau ageniilor Uniunii, cu excepia Curii de Justiie a
Uniunii Europene n exercitarea funciilor jurisdicionale ale acesteia. Acesta investigheaz aceste
plngeri i ntocmete un raport cu privire la acestea.

Potrivit misiunii sale, Ombudsmanul efectueaz investigaiile pe care le consider justificate, din
proprie iniiativ sau pe baza plngerilor care i-au fost adresate direct sau prin intermediul unui
membru al Parlamentului European, cu excepia cazului n care pretinsele fapte fac sau au fcut
obiectul unei proceduri judiciare. n cazul n care Ombudsmanul constat un caz de administrare
defectuoas, acesta sesizeaz instituia, organul, oficiul sau agenia n cauz, care dispune de un
termen de trei luni pentru a-i comunica punctul su de vedere. Ombudsmanul transmite apoi un
raport Parlamentului European i instituiei n cauz. Persoana care a formulat plngerea este
informat cu privire la rezultatul acestor investigaii.

n fiecare an, Ombudsmanul prezint un raport Parlamentului European cu privire la rezultatele


investigaiilor sale.

(2) Ombudsmanul este ales, dup fiecare alegere a Parlamentului European, pe durata
legislaturii. Mandatul acestuia poate fi rennoit.

Ombudsmanul poate fi destituit de Curtea de Justiie, la plngerea Parlamentului European, n cazul


n care nu mai ndeplinete condiiile necesare exercitrii funciilor sale sau a comis o abatere grav.

151
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
(3) Ombudsmanul i exercit funciile n deplin independen. n ndeplinirea ndatoririlor
sale, acesta nu solicit i nici nu accept instruciuni din partea vreunui guvern, instituie, organ,
oficiu sau agenie. Pe durata exercitrii funciilor sale, Ombudsmanul nu poate exercita nici o alt
activitate profesional, remunerat sau nu.

(4) Parlamentul European, hotrnd prin regulamente din proprie iniiativ, n conformitate cu o
procedur legislativ special, stabilete statutul i condiiile generale de exercitare a funciilor
Ombudsmanului, dup avizul Comisiei i cu aprobarea Consiliului.

Articolul 229
(ex-articolul 196 TCE)

Parlamentul European se ntrunete n sesiune anual. Parlamentul se ntrunete de drept n a doua


zi de mari a lunii martie.

Parlamentul European se poate ntruni n perioada de sesiune extraordinar, la cererea majoritii


membrilor care l compun, a Consiliului sau a Comisiei.

Articolul 230
(ex-articolul 197 al doilea, al treilea i al patrulea paragraf TCE)

Comisia poate asista la toate edinele i, la cererea sa, este audiat.

Comisia rspunde oral sau n scris la ntrebrile pe care i le adreseaz Parlamentul European sau
membrii acestuia.

Consiliul European i Consiliul sunt audiate de Parlamentul European n condiiile prevzute de


regulamentul de procedur al Consiliului European i al Consiliului.

Articolul 231
(ex-articolul 198 TCE)

Cu excepia cazului n care tratatele dispun altfel, Parlamentul European hotrte cu majoritatea
voturilor exprimate.

Cvorumul se stabilete prin regulamentul de procedur.

152
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
Articolul 232
(ex-articolul 199 TCE)

Parlamentul European i adopt regulamentul de procedur cu majoritatea voturilor membrilor si.

Actele Parlamentului European se public n condiiile prevzute n tratate i de acest regulament.

Articolul 233
(ex-articolul 200 TCE)

Parlamentul European dezbate, n edin public, raportul general anual care i este prezentat de
ctre Comisie.

Articolul 234
(ex-articolul 201 TCE)

Parlamentul European, sesizat printr-o moiune de cenzur privind activitatea Comisiei, se poate
pronuna asupra acestei moiuni numai dup cel puin trei zile de la depunerea acesteia i numai prin
vot deschis. n cazul n care moiunea de cenzur se adopt cu o majoritate de dou treimi din
voturile exprimate i de ctre majoritatea membrilor care compun Parlamentul European, membrii
Comisiei trebuie s demisioneze colectiv din funciile lor, iar naltul Reprezentant al Uniunii pentru
afaceri externe i politica de securitate trebuie s demisioneze din funciile pe care le exercit n
cadrul Comisiei. Acetia rmn n funcie i continu s gestioneze afacerile curente pn la
nlocuirea lor n conformitate cu articolul 17 din Tratatul privind Uniunea European. n acest caz,
mandatul membrilor Comisiei numii pentru a-i nlocui expir la data la care ar fi trebuit s expire
mandatul membrilor Comisiei obligai s demisioneze colectiv din funciile lor.

153
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
Seciunea 2

Consiliul European

Articolul 235

(1) n caz de vot, fiecare membru al Consiliului European poate primi delegare din partea unui
singur alt membru.

n cazul n care hotrte cu majoritate calificat, Consiliului European i se aplic articolul 16


alineatul (4) din Tratatul privind Uniunea European i articolul 238 alineatul (2) din prezentul
tratat. n cazul n care Consiliul European se pronun prin vot, preedintele acestuia i preedintele
Comisiei nu particip la vot.

Abinerile membrilor prezeni sau reprezentai nu mpiedic adoptarea deliberrilor Consiliului


European pentru care este necesar unanimitatea.

(2) Preedintele Parlamentului European poate fi invitat de Consiliul European pentru a fi


audiat.

(3) Consiliul European hotrte cu majoritate simpl n chestiuni de procedur, precum i


pentru adoptarea regulamentului de procedur.

(4) Consiliul European este asistat de Secretariatul General al Consiliului.

Articolul 236

Consiliul European adopt cu majoritate calificat:

(a) o decizie de stabilire a listei formaiunilor Consiliului, altele dect cea Afaceri Generale i cea
Afaceri Externe, n conformitate cu articolul 16 alineatul (6) din Tratatul privind Uniunea
European;

(b) o decizie referitoare la preedinia formaiunilor Consiliului, cu excepia celei Afaceri


Externe, n conformitate cu articolul 16 alineatul (9) din Tratatul privind Uniunea European.

154
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
Seciunea 3

Consiliul

Articolul 237
(ex-articolul 204 TCE)

Consiliul se ntrunete la convocarea preedintelui su, la iniiativa acestuia, a unuia dintre membrii
si ori a Comisiei.

Articolul 238
(ex-articolul 205 TCE)

(1) n cazul deliberrilor pentru care este necesar majoritatea simpl, Consiliul hotrte cu
majoritatea membrilor care l compun.

(2) Prin derogare de la articolul 16 alineatul (4) din Tratatul privind Uniunea European,
ncepnd cu 1 noiembrie 2014 i sub rezerva dispoziiilor stabilite prin Protocolul privind
dispoziiile tranzitorii, n cazul n care Consiliul nu hotrte la propunerea Comisiei sau a naltului
Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe i politica de securitate, majoritatea calificat se
definete ca fiind egal cu cel puin 72 % din membrii Consiliului reprezentnd statele membre
participante, care reunesc cel puin 65 % din populaia Uniunii.

(3) ncepnd cu 1 noiembrie 2014 i sub rezerva dispoziiilor tranzitorii stabilite prin Protocolul
privind dispoziiile tranzitorii, n cazul n care, n temeiul tratatelor, nu toi membrii Consiliului
particip la vot, majoritatea calificat se definete dup cum urmeaz:

(a) Majoritatea calificat este definit ca fiind egal cu cel puin 55 % din membrii Consiliului
reprezentnd statele membre participante, care reunesc cel puin 65 % din populaia acestor
state.

Minoritatea de blocare trebuie s includ cel puin numrul minim de membri din Consiliu,
care reprezint mai mult de 35 % din populaia statelor membre participante, plus un membru,
n caz contrar majoritatea calificat se consider a fi ntrunit.

155
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
(b) Prin derogare de la litera (a), n cazul n care Consiliul nu hotrte la propunerea Comisiei
sau a naltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe i politica de securitate,
majoritatea calificat se definete ca fiind egal cu cel puin 72 % din membrii Consiliului
reprezentnd statele membre participante, care reunesc cel puin 65 % din populaia
respectivelor state.

(4) Abinerile membrilor prezeni sau reprezentai nu mpiedic adoptarea hotrrilor


Consiliului pentru care este necesar unanimitatea.

Articolul 239
(ex-articolul 206 TCE)

n caz de vot, fiecare membru al Consiliului poate primi mandat din partea unui singur alt membru.

Articolul 240
(ex-articolul 207 TCE)

(1) Un comitet constituit din reprezentanii permaneni ai guvernelor statelor membre rspunde
de pregtirea lucrrilor Consiliului i de executarea mandatelor care i sunt ncredinate de ctre
acesta. Comitetul poate adopta decizii de procedur n cazurile prevzute de regulamentul de
procedur al Consiliului.

(2) Consiliul este asistat de Secretariatul General, aflat sub autoritatea unui secretar general
numit de Consiliu.

Consiliul hotrte cu majoritate simpl n privina organizrii Secretariatului General.

(3) Consiliul hotrte cu majoritate simpl n chestiunile de procedur, precum i n privina


adoptrii regulamentului su de procedur.

156
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
Articolul 241
(ex-articolul 208 TCE)

Consiliul hotrnd cu majoritate simpl poate solicita Comisiei s efectueze toate studiile pe care
acesta le consider oportune pentru realizarea obiectivelor comune i s i prezinte orice propuneri
corespunztoare. n cazul n care Comisia nu prezint nicio propunere, aceasta comunic motivele
Consiliului.

Articolul 242
(ex-articolul 209 TCE)

Consiliul hotrnd cu majoritate simpl adopt, dup consultarea Comisiei, statutul comitetelor
prevzute de tratate.

Articolul 243
(ex-articolul 210 TCE)

Consiliul stabilete salariile, indemnizaiile i pensiile preedintelui Consiliului European, ale


preedintelui Comisiei, ale naltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe i politica de
securitate, ale membrilor Comisiei, ale preedinilor, membrilor i grefierilor Curii de Justiie a
Uniunii Europene, precum i ale secretarului general al Consiliului. Consiliul stabilete, de
asemenea, toate indemnizaiile care in loc de remuneraie.

Seciunea 4

Comisia

Articolul 244

n conformitate cu articolul 17 alineatul (5) din Tratatul privind Uniunea European, membrii
Comisiei sunt alei printr-un sistem de rotaie stabilit n unanimitate de ctre Consiliul European,
care se ntemeiaz pe urmtoarele principii:

157
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
(a) statele membre sunt tratate n mod absolut egal n ceea ce privete stabilirea ordinii de rotaie
i a duratei prezenei reprezentanilor lor n cadrul Comisiei; n consecin, diferena dintre
numrul total de mandate deinute de resortisanii a dou state membre date nu poate fi
niciodat mai mare de unu;

(b) sub rezerva dispoziiilor de la litera (a), fiecare dintre Comisiile succesive este constituit
astfel nct s reflecte n mod satisfctor diversitatea demografic i geografic a statelor
membre.

Articolul 245
(ex-articolul 213 TCE)

Membrii Comisiei se abin de la orice act incompatibil cu natura funciilor lor. Statele membre
respect independena acestora i nu ncearc s i influeneze n ndeplinirea sarcinilor lor.

Pe durata mandatului lor, membrii Comisiei nu pot exercita nici o alt activitate profesional,
remunerat sau nu. La instalarea n funcie, acetia se angajeaz solemn s respecte, pe durata
mandatului i dup ncetarea acestuia, obligaiile impuse de mandat i, n special, obligaia de
onestitate i pruden n a accepta, dup ncheierea mandatului, anumite funcii sau avantaje. n
cazul nerespectrii acestor obligaii, Curtea de Justiie, sesizat de Consiliu, hotrnd cu majoritate
simpl, sau de Comisie, poate hotr, dup caz, destituirea persoanei n cauz n condiiile
articolului 247 sau decderea din dreptul la pensie ori la alte avantaje echivalente.

Articolul 246
(ex-articolul 215 TCE)

n afara de nlocuirea ordinar i de deces, funciile membrilor Comisiei nceteaz n mod


individual prin demisie sau prin destituire.

Membrul Comisiei care a demisionat sau a decedat este nlocuit pe perioada rmas pn la
ncheierea mandatului de un nou membru avnd aceeai cetenie, numit de Consiliu, de comun
acord cu preedintele Comisiei, dup consultarea Parlamentului European i n conformitate cu
criteriile menionate la articolul 17 alineatul (3) al doilea paragraf din Tratatul privind Uniunea
European.

158
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
Consiliul, hotrnd n unanimitate, la propunerea preedintelui Comisiei, poate decide c nu este
necesar nlocuirea, n special n cazul n care durata rmas pn la ncheierea mandatului
membrului Comisiei este scurt.

n caz de demisie, de destituire sau de deces, preedintele este nlocuit pentru restul mandatului.
Pentru nlocuirea acestuia se aplic procedura prevzut la articolul 17 alineatul (7) primul paragraf
din Tratatul privind Uniunea European.

n caz de demisie, de destituire sau de deces, naltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe
i politica de securitate este nlocuit, pn la ncheierea mandatului, n conformitate cu articolul 18
alineatul (1) din Tratatul privind Uniunea European.

n cazul demisiei tuturor membrilor Comisiei, acetia rmn n funcie i continu, n perioada
rmas pn la ncheierea mandatului, pn la nlocuirea lor, s gestioneze afacerile curente n
conformitate cu articolul 17 din Tratatul privind Uniunea European.

Articolul 247
(ex-articolul 216 TCE)

n cazul n care nu mai ndeplinete condiiile necesare exercitrii funciilor sale sau n care a comis
o abatere grav, orice membru al Comisiei poate fi destituit de Curtea de Justiie, la plngerea
Consiliului hotrnd cu majoritate simpl sau a Comisiei.

Articolul 248
(ex-articolul 217 alineatul (2) TCE)

Fr a aduce atingere articolului 18 alineatul (4) din Tratatul privind Uniunea European,
responsabilitile care i revin Comisiei sunt structurate i repartizate ntre membrii si de ctre
preedinte, n conformitate cu articolul 17 alineatul (6) din respectivul tratat. Preedintele poate
modifica repartizarea acestor responsabiliti n cursul mandatului. Membrii Comisiei i exercit
funciile atribuite de preedinte sub autoritatea acestuia.

159
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
Articolul 249
(ex-articolul 218 alineatul (2) i ex-articolul 212 TCE)

(1) Comisia i stabilete regulamentul de procedur pentru a asigura funcionarea sa i a


serviciilor sale. Comisia asigur publicarea acestui regulament.

(2) Comisia public n fiecare an, cu cel puin o lun nainte de deschiderea sesiunii
Parlamentului European, un raport general privind activitatea Uniunii.

Articolul 250
(ex-articolul 219 TCE)

Hotrrile Comisiei sunt valabil adoptate cu majoritatea membrilor si.

Cvorumul este stabilit prin regulamentul de procedur al acesteia.

Seciunea 5

Curtea de justiie a Uniunii Europene

Articolul 251
(ex-articolul 221 TCE)

Curtea de Justiie se ntrunete n camere sau n Marea Camer, n conformitate cu regulile


prevzute n acest sens de Statutul Curii de Justiie a Uniunii Europene.

Curtea de Justiie se poate ntruni i n edin plenar atunci cnd Statutul prevede aceasta.

Articolul 252
(ex-articolul 222 TCE)

Curtea de Justiie este asistat de opt avocai generali. La cererea Curii de Justiie, Consiliul,
hotrnd n unanimitate, poate mri numrul de avocai generali.

160
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
Avocatul general are rolul de a prezenta n mod public, cu deplin imparialitate i n deplin
independen, concluzii motivate cu privire la cauzele care, n conformitate cu Statutul Curii de
Justiie a Uniunii Europene, necesit intervenia sa.

Articolul 253
(ex-articolul 223 TCE)

Judectorii i avocaii generali ai Curii de Justiie, alei dintre personaliti care ofer toate
garaniile de independen i care ntrunesc condiiile cerute pentru exercitarea, n rile lor, a celor
mai nalte funcii jurisdicionale, sau care sunt jurisconsuli ale cror competene sunt recunoscute,
sunt numii de comun acord de ctre guvernele statelor membre, pentru o perioad de ase ani, dup
consultarea comitetului prevzut la articolul 255.

La fiecare trei ani are loc o nlocuire parial a judectorilor i avocailor generali, n condiiile
prevzute de Statutul Curii de Justiie a Uniunii Europene.

Judectorii desemneaz dintre ei pe preedintele Curii de Justiie, pentru o perioad de trei ani.
Mandatul acestuia poate fi rennoit.

Judectorii i avocaii generali care i ncheie mandatul pot fi numii din nou.

Curtea de Justiie i numete grefierul i i stabilete statutul.

Curtea de Justiie i stabilete regulamentul de procedur. Acest regulament se supune aprobrii


Consiliului.

Articolul 254
(ex-articolul 224 TCE)

Numrul de judectori ai Tribunalului se stabilete prin Statutul Curii de Justiie a Uniunii


Europene. Statutul poate prevedea ca Tribunalul s fie asistat de avocai generali.

Membrii Tribunalului sunt alei dintre persoane care ofer depline garanii de independen i care
au capacitatea cerut pentru exercitarea unor nalte funcii jurisdicionale. Acetia sunt numii de
comun acord de ctre guvernele statelor membre, pentru o perioad de ase ani, dup consultarea
comitetului prevzut la articolul 255. La fiecare trei ani are loc o nlocuire parial. Membrii care i-
au ncheiat mandatul pot fi numii din nou.

161
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
Judectorii desemneaz dintre ei pe preedintele Tribunalului, pentru o perioad de trei ani.
Mandatul acestuia poate fi rennoit.

Tribunalul i numete grefierul i i stabilete statutul.

Tribunalul i stabilete regulamentul de procedur n acord cu Curtea de Justiie. Acest regulament


se supune aprobrii Consiliului, care hotrte.

Cu excepia cazului n care Statutul Curii de Justiie a Uniunii Europene dispune altfel, dispoziiile
prezentului tratat referitoare la Curtea de Justiie sunt aplicabile i Tribunalului.

Articolul 255

Se instituie un comitet care emite un aviz cu privire la capacitatea candidailor de a exercita


funciile de judector i avocat general n cadrul Curii de Justiie i al Tribunalului, nainte ca
guvernele statelor membre s fac nominalizrile, n conformitate cu dispoziiile articolelor 253
i 254.

Comitetul este format din apte personaliti alese dintre fotii membri ai Curii de Justiie i ai
Tribunalului, dintre membrii instanelor naionale supreme i din juriti reputai, dintre care unul
este propus de Parlamentul European. Consiliul adopt o decizie care stabilete regulamentul de
funcionare al acestui comitet, precum i o decizie prin care sunt desemnai membrii comitetului.
Comitetul hotrte la iniiativa preedintelui Curii de Justiie.

Articolul 256
(ex-articolul 225 TCE)

(1) Tribunalul are competena s judece n prim instan aciunile menionate la


articolele 263, 265, 268, 270 i 272, cu excepia celor care sunt atribuite unui tribunal specializat,
instituit n conformitate cu articolul 257 i a celor rezervate prin statut Curii de Justiie. Statutul
poate s prevad pentru Tribunal competene n alte categorii de aciuni.

Deciziile pronunate de Tribunal n temeiul prezentului alineat pot face obiectul unui recurs la
Curtea de Justiie, limitat la chestiuni de drept, n condiiile i limitele prevzute de statut.

162
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
(2) Tribunalul are competena s judece aciunile formulate mpotriva deciziilor tribunalelor
specializate.

Deciziile pronunate de Tribunal n temeiul prezentului alineat pot face, n mod excepional,
obiectul unei reexaminri de ctre Curtea de Justiie, n condiiile i limitele prevzute de statut, n
cazul n care exist un risc serios pentru unitatea sau coerena dreptului Uniunii.

(3) Tribunalul are competena s judece trimiteri preliminare adresate n temeiul articolului 267,
n domenii specifice stabilite de statut.

n cazul n care consider c respectiva cauz necesit o decizie de principiu susceptibil de a aduce
atingere unitii sau coerenei dreptului Uniunii, Tribunalul poate trimite cauza spre soluionare
Curii de Justiie.

Deciziile pronunate de Tribunal n trimiteri preliminare pot face, n mod excepional, obiectul unei
reexaminri de ctre Curtea de Justiie, n condiiile i limitele prevzute de statut, n cazul n care
exist un risc serios pentru unitatea sau coerena dreptului Uniunii.

Articolul 257
(ex-articolul 225 A TCE)

Parlamentul European i Consiliul, hotrnd n conformitate cu procedura legislativ ordinar, pot


nfiina tribunale specializate pe lng Tribunal, care s aib competena de a judeca n prim
instan anumite categorii de aciuni n materii speciale. Parlamentul European i Consiliul hotrsc
prin regulamente, fie la propunerea Comisiei i dup consultarea Curii de Justiie, fie la solicitarea
Curii de Justiie i dup consultarea Comisiei.

Regulamentul de nfiinare a unui tribunal specializat stabilete normele referitoare la compunerea


acestui tribunal i precizeaz ntinderea competenelor care i sunt atribuite.

Deciziile tribunalelor specializate pot face obiectul unui recurs la Tribunal, limitat la chestiuni de
drept sau, n cazul n care regulamentul privind nfiinarea tribunalului specializat prevede aceasta,
i la chestiuni de fapt.

163
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
Membrii tribunalului specializat sunt alei dintre persoane care ofer depline garanii de
independen i care au capacitatea cerut pentru exercitarea unor funcii jurisdicionale. Acetia
sunt numii de Consiliu, care hotrte n unanimitate.

Tribunalele specializate i stabilesc regulamentul de procedur n acord cu Curtea de Justiie. Acest


regulament se supune aprobrii Consiliului.

Cu excepia cazului n care regulamentul de nfiinare a tribunalului specializat dispune altfel,


dispoziiile tratatelor referitoare la Curtea de Justiie a Uniunii Europene i dispoziiile Statutului
Curii de Justiie a Uniunii Europene se aplic i tribunalelor specializate. Titlul I i articolul 64 din
Statut se aplic n orice situaie tribunalelor specializate.

Articolul 258
(ex-articolul 226 TCE)

n cazul n care Comisia consider c un stat membru a nclcat oricare dintre obligaiile care i
revin n temeiul tratatelor, aceasta emite un aviz motivat cu privire la acest aspect, dup ce a oferit
statului n cauz posibilitatea de a-i prezenta observaiile.

n cazul n care statul n cauz nu se conformeaz acestui aviz n termenul stabilit de Comisie,
aceasta poate sesiza Curtea de Justiie a Uniunii Europene.

Articolul 259
(ex-articolul 227 TCE)

Oricare dintre statele membre poate sesiza Curtea de Justiie a Uniunii Europene n cazul n care
consider c un alt stat membru a nclcat oricare dintre obligaiile care i revin n temeiul tratatelor.

nainte ca un stat membru s introduc mpotriva unui alt stat membru o aciune ntemeiat pe o
pretins nclcare a obligaiilor care i revin n temeiul tratatelor, acesta trebuie s sesizeze Comisia.

Comisia emite un aviz motivat, dup ce a oferit posibilitatea statelor n cauz s i prezinte n
contradictoriu observaiile scrise i orale.

164
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
n cazul n care Comisia nu a emis avizul n termen de trei luni de la introducerea cererii, absena
avizului nu mpiedic sesizarea Curii.

Articolul 260
(ex-articolul 228 TCE)

(1) n cazul n care Curtea de Justiie a Uniunii Europene constat c un stat membru a nclcat
oricare dintre obligaiile care i revin n temeiul tratatelor, acest stat este obligat s ia msurile pe
care le impune executarea hotrrii Curii.

(2) n cazul n care consider c statul membru n cauz nu a luat msurile pe care le impune
executarea hotrrii Curii, Comisia poate sesiza Curtea, dup ce a dat statului n cauz posibilitatea
de a-i prezenta observaiile. Comisia indic cuantumul sumei forfetare sau al penalitii cu titlu
cominatoriu pe care statul membru n cauz trebuie s le plteasc i pe care l consider adecvat
situaiei.

n cazul n care Curtea constat c statul membru n cauz nu a respectat hotrrea sa, aceasta i
poate impune plata unei sume forfetare sau a unor penaliti cu titlu cominatoriu.

Aceast procedur nu aduce atingere articolului 259.

(3) n cazul n care sesizeaz Curtea printr-o aciune n temeiul articolului 258, considernd c
statul respectiv nu i-a ndeplinit obligaia de a comunica msurile de transpunere a unei directive
adoptate n conformitate cu o procedur legislativ, Comisia poate indica, n cazul n care consider
necesar, cuantumul sumei forfetare sau al penalitii cu titlu cominatoriu care urmeaz a fi pltit de
statul respectiv i pe care l consider adecvat situaiei.

n cazul n care constat nendeplinirea obligaiei, Curtea poate impune statului membru respectiv
plata unei sume forfetare sau a unei penaliti cu titlu cominatoriu, n limita valorii indicate de
Comisie. Obligaia de plat intr n vigoare la data stabilit de Curte prin hotrrea sa.

Articolul 261
(ex-articolul 229 TCE)

Regulamentele adoptate de Consiliu i cele adoptate n comun de Parlamentul European i de


Consiliu n conformitate cu dispoziiile tratatelor pot s confere Curii de Justiie a Uniunii
Europene competena de fond n ceea ce privete sanciunile prevzute de aceste regulamente.

165
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
Articolul 262
(ex-articolul 229 A TCE)

Fr a aduce atingere celorlalte dispoziii ale tratatelor, Consiliul, hotrnd n unanimitate, n


conformitate cu o procedur legislativ special i dup consultarea Parlamentului European, poate
adopta dispoziii prin care atribuie Curii de Justiie a Uniunii Europene, n msura stabilit de
Consiliu, competena de a judeca litigii legate de aplicarea actelor adoptate n temeiul tratatelor care
creeaz titluri comunitare de proprietate intelectual. Respectivele dispoziii intr n vigoare dup ce
au fost aprobate de statele membre n conformitate cu normele lor constituionale.

Articolul 263
(ex-articolul 230 TCE)

Curtea de Justiie a Uniunii Europene controleaz legalitatea actelor legislative, a actelor


Consiliului, ale Comisiei i ale Bncii Centrale Europene, altele dect recomandrile i avizele, i a
actelor Parlamentului European i ale Consiliului European menite s produc efecte juridice fa
de teri. Aceasta controleaz, de asemenea, legalitatea actelor organelor, oficiilor sau ageniilor
Uniunii destinate s produc efecte juridice fa de teri.

n acest scop, Curtea are competena s se pronune cu privire la aciunile formulate de un stat
membru, de Parlamentul European, de Consiliu sau de Comisie, pentru motive de necompeten, de
nclcare a unor norme fundamentale de procedur, de nclcare a tratatelor sau a oricrei norme de
drept privind aplicarea acestuia ori de abuz de putere.

n aceleai condiii, Curtea are competena s se pronune cu privire la aciunile formulate de Curtea
de Conturi, de Banca Central European i de Comitetul Regiunilor, care urmresc salvgardarea
prerogativelor acestora.

Orice persoan fizic sau juridic poate formula, n condiiile prevzute la primul i al doilea
paragraf, o aciune mpotriva actelor al cror destinatar este sau care o privesc direct i individual,
precum i mpotriva actelor normative care o privesc direct i care nu presupun msuri de executare.

Actele de constituire a organelor, oficiilor i ageniilor Uniunii pot s prevad condiii i proceduri
speciale privind aciunile formulate de persoanele fizice sau juridice mpotriva actelor acestor
organe, oficii sau agenii care sunt destinate s produc efecte juridice fa de ele.

166
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
Aciunile prevzute de prezentul articol trebuie formulate n termen de dou luni, dup caz, de la
publicarea actului, de la notificarea acestuia reclamantului sau, n lips, de la data la care
reclamantul a luat cunotin de actul respectiv.

Articolul 264
(ex-articolul 231 TCE)

n cazul n care aciunea este ntemeiat, Curtea de Justiie a Uniunii Europene declar actul
contestat nul i neavenit.

Cu toate acestea, Curtea indic, n cazul n care consider c este necesar, care sunt efectele actului
anulat, care trebuie considerate ca fiind irevocabile.

Articolul 265
(ex-articolul 232 TCE)

n cazul n care, prin nclcarea prevederilor tratatelor, Parlamentul European, Consiliul European,
Consiliul, Comisia sau Banca Central European se abin s hotrasc, statele membre i celelalte
instituii ale Uniunii pot sesiza Curtea de Justiie a Uniunii Europene pentru a constata aceast
nclcare. Prezentul articol se aplic, n aceleai condiii, organelor, oficiilor i ageniilor Uniunii
care se abin s hotrasc.

Aceast aciune este admisibil numai n cazul n care instituia, organul, oficiul sau agenia
respectiv a fost solicitat n prealabil s acioneze. n cazul n care, la expirarea unui termen de
dou luni de la data acestei solicitri, instituia, organul, oficiul sau agenia nu i-a precizat poziia,
aciunea poate fi formulat ntr-un nou termen de dou luni.

Orice persoan fizic sau juridic poate sesiza Curtea n condiiile stabilite la paragrafele precedente
n legtur cu omisiunea unei instituii, organ, oficiu sau agenie a Uniunii de a-i adresa un act, altul
dect o recomandare sau un aviz.

167
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
Articolul 266
(ex-articolul 233 TCE)

Instituia, organul, oficiul sau agenia emitent a actului anulat sau a crei abinere a fost declarat
contrar tratatelor este obligat s ia msurile impuse de executarea hotrrii Curii de Justiie a
Uniunii Europene.

Aceast obligaie nu aduce atingere obligaiei care poate rezulta din aplicarea articolului 340 al
doilea paragraf.

Articolul 267
(ex-articolul 234 TCE)

Curtea de Justiie a Uniunii Europene este competent s se pronune, cu titlu preliminar, cu privire
la:

(a) interpretarea tratatelor;

(b) validitatea i interpretarea actelor adoptate de instituiile, organele, oficiile sau ageniile
Uniunii;

n cazul n care o asemenea chestiune se invoc n faa unei instane dintr-un stat membru, aceast
instan poate, n cazul n care apreciaz c o decizie n aceast privin i este necesar pentru a
pronuna o hotrre, s cear Curii s se pronune cu privire la aceast chestiune.

n cazul n care o asemenea chestiune se invoc ntr-o cauz pendinte n faa unei instane naionale
ale crei decizii nu sunt supuse vreunei ci de atac n dreptul intern, aceast instan este obligat s
sesizeze Curtea.

n cazul n care o asemenea chestiune se invoc ntr-o cauz pendinte n faa unei instane
judectoreti naionale privind o persoan supus unei msuri privative de libertate, Curtea
hotrte n cel mai scurt termen.

Articolul 268
(ex-articolul 235 TCE)

Curtea de Justiie a Uniunii Europene este competent s judece litigiile care au ca obiect repararea
prejudiciilor menionate la articolul 340 al doilea paragraf i al treilea paragraf.

168
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
Articolul 269

Curtea de Justiie este competent s se pronune n privina legalitii unui act adoptat de Consiliul
European sau de Consiliu n temeiul articolului 7 din Tratatul privind Uniunea European numai la
solicitarea statului membru care face obiectul unei constatri a Consiliului European sau a
Consiliului i numai n privina respectrii dispoziiilor de procedur prevzute de respectivul
articol.

Aceast cerere trebuie prezentat n termen de o lun de la data respectivei constatri. Curtea
hotrte n termen de o lun de la data cererii.

Articolul 270
(ex-articolul 236 TCE)

Curtea de Justiie a Uniunii Europene este competent s se pronune asupra oricrui litigiu dintre
Uniune i agenii acesteia, n limitele i condiiile stabilite prin Statutul funcionarilor Uniunii i
regimul aplicabil celorlali ageni ai Uniunii.

Articolul 271
(ex-articolul 237 TCE)

Curtea de Justiie a Uniunii Europene este competent, n limitele prevzutencontinuare, s judece


litigiile privind:

(a) ndeplinirea obligaiilor statelor membre care rezult din Statutul Bncii Europene de
Investiii. Consiliul de administraie al Bncii dispune n aceast privin de atribuiile
recunoscute Comisiei prin articolul 258,

(b) hotrrile Consiliului guvernatorilor Bncii Europene de Investiii. Fiecare stat membru,
Comisia i Consiliul de administraie al Bncii pot formula o aciune n aceast materie, n
condiiile prevzute la articolul 263,

(c) hotrrile Consiliului de administraie al Bncii Europene de Investiii. Aciunile mpotriva


acestor hotrri pot fi formulate, n condiiile prevzute la articolul 263, numai de ctre statele
membre sau de ctre Comisie i numai pentru nerespectarea procedurilor prevzute la
articolul 19 alineatele (2) i (5)-(7) din statutul Bncii,

169
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
(d) ndeplinirea de ctre bncile centrale naionale a obligaiilor care rezult din tratate i din
Statutul SEBC i al BCE. n aceast privin, Consiliul guvernatorilor Bncii Centrale
Europene dispune, fa de bncile centrale naionale, de competenele recunoscute Comisiei
prin articolul 258 n raport cu statele membre. n cazul n care Curtea constat c o banc
central naional nu i-a ndeplinit una dintre obligaiile care i revin n temeiul tratatelor,
aceast banc este obligat s adopte msurile impuse de executarea hotrrii Curii.

Articolul 272
(ex-articolul 238 TCE)

Curtea de Justiie a Uniunii Europene este competent s se pronune n temeiul unei clauze
compromisorii cuprins ntr-un contract de drept public sau de drept privat, ncheiat de Uniune sau
n numele acesteia.

Articolul 273
(ex-articolul 239 TCE)

Curtea de Justiie este competent s se pronune asupra oricrui diferend dintre statele membre n
legtur cu obiectul tratatelor, n cazul n care este sesizat cu privire la acest diferend n temeiul
unui compromis.

Articolul 274
(ex-articolul 240 TCE)

Calitatea de parte a Uniunii nu nltura competena instanelor naionale cu privire la litigiile


respective, cu excepia cazurilor n care prin tratate competena este atribuit Curii de Justiie a
Uniunii Europene.

Articolul 275

Curtea de Justiie a Uniunii Europene nu este competent n ceea ce privete dispoziiile privind
politica extern i de securitate comun, nici n ceea ce privete actele adoptate n temeiul acestora.

170
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
Cu toate acestea, Curtea este competent s controleze respectarea dispoziiilor articolului 40 din
Tratatul privind Uniunea European i s se pronune n ceea ce privete aciunile formulate n
condiiile prevzute la articolul 263 al patrulea paragraf din prezentul tratat, privind controlul
legalitii deciziilor care prevd msuri restrictive mpotriva persoanelor fizice sau juridice adoptate
de Consiliu n temeiul titlului V capitolul 2 din Tratatul privind Uniunea European.

Articolul 276

n exercitarea atribuiilor sale privind dispoziiile prii a treia titlul V capitolele 4 i 5, referitoare la
spaiul de libertate, securitate i justiie, Curtea de Justiie a Uniunii Europene nu este competent s
verifice legalitatea sau proporionalitatea operaiunilor efectuate de poliie sau de alte servicii de
aplicare a legii ntr-un stat membru i nici s hotrasc cu privire la exercitarea responsabilitilor
care le revin statelor membre n vederea meninerii ordinii publice i a aprrii securitii interne.

Articolul 277
(ex-articolul 241 TCE)

Sub rezerva expirrii termenului prevzut la articolul 263 al aselea paragraf, n cazul unui litigiu
privind un act cu caracter general adoptat de o instituie, un organ, un oficiu sau o agenie a Uniunii,
orice parte se poate prevala de motivele de drept prevzute la articolul 263 al doilea paragraf pentru
a invoca n faa Curii de Justiie a Uniunii Europene inaplicabilitatea acestui act.

Articolul 278
(ex-articolul 242 TCE)

Aciunile cu care este sesizat Curtea de Justiie a Uniunii Europene nu au efect suspensiv. Cu toate
acestea, n msura n care consider c mprejurrile o impun, Curtea poate ordona suspendarea
executrii actului atacat.

171
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
Articolul 279
(ex-articolul 243 TCE)

n cauzele cu care este sesizat, Curtea de Justiie a Uniunii Europene poate dispune msurile
provizorii necesare.

Articolul 280
(ex-articolul 244 TCE)

Hotrrile Curii de Justiie a Uniunii Europene au for executorie n condiiile stabilite la


articolul 299.

Articolul 281
(ex-articolul 245 TCE)

Statutul Curii de Justiie a Uniunii Europene se stabilete printr-un protocol separat.

Parlamentul European i Consiliul, hotrnd n conformitate cu procedura legislativ ordinar, pot


modifica dispoziiile Statutului, cu excepia titlului I i a articolului 64. Parlamentul European i
Consiliul hotrsc fie la solicitarea Curii de Justiie i dup consultarea Comisiei, fie la propunerea
Comisiei i dup consultarea Curii de Justiie.

Seciunea 6

Banca Central European

Articolul 282

(1) Banca Central European i bncile centrale naionale constituie Sistemul European al
Bncilor Centrale (SEBC). Banca Central European i bncile centrale naionale ale statelor
membre a cror moned este euro, care constituie Eurosistemul, conduc politica monetar a
Uniunii.

172
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
(2) SEBC este condus de organele de decizie ale Bncii Centrale Europene. Obiectivul principal
al SEBC l reprezint meninerea stabilitii preurilor. Fr a aduce atingere acestui obiectiv, SEBC
sprijin politicile economice generale n cadrul Uniunii pentru a contribui la realizarea obiectivelor
acesteia.

(3) Banca Central European are personalitate juridic. Aceasta este singura abilitat s
autorizeze emisiunea de moned euro. Aceasta este independent n exercitarea competenelor i n
administrarea finanelor sale. Instituiile, organele, oficiile i ageniile Uniunii, precum i guvernele
statelor membre, respect aceast independen.

(4) Banca Central European adopt msurile necesare ndeplinirii misiunilor sale n
conformitate cu articolele 127-133 i cu articolul 138 i n condiiile prevzute n Statutul SEBC i
al BCE. Statele membre a cror moned nu este euro, precum i bncile lor centrale, i pstreaz
competenele n domeniul monetar, n conformitate cu articolele menionate.

(5) n domeniile n care are atribuii, Banca Central European este consultat asupra oricrui
proiect de act al Uniunii, precum i asupra oricrui proiect de reglementare la nivel naional i poate
emite avize.

Articolul 283
(ex-articolul 112 TCE)

(1) Consiliul guvernatorilor Bncii Centrale Europene este constituit din membrii Comitetului
executiv al Bncii Centrale Europene i din guvernatorii bncilor centrale naionale ale statelor
membre a cror moned este euro.

(2) Comitetul executiv este constituit din preedinte, un vicepreedinte i ali patru membri.

Preedintele, vicepreedintele i ceilali membri ai Comitetului executiv sunt numii de Consiliul


European, hotrnd cu majoritate calificat, la recomandarea Consiliului i dup consultarea
Parlamentului European i a Consiliului guvernatorilor Bncii Centrale Europene, dintre persoane a
cror autoritate i experien profesional n domeniul monetar sau bancar sunt recunoscute.

Mandatul acestora este pe termen de opt ani i nu poate fi rennoit.

173
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
Doar resortisanii statelor membre pot fi membri ai Comitetului executiv.

Articolul 284
(ex-articolul 113 TCE)

(1) Preedintele Consiliului i un membru al Comisiei pot s participe fr drept de vot la


reuniunile Consiliului guvernatorilor Bncii Centrale Europene.

Preedintele Consiliului poate propune o moiune spre deliberare Consiliului guvernatorilor Bncii
Centrale Europene.

(2) Preedintele Bncii Centrale Europene este invitat s participe la reuniunile Consiliului n
cazul n care acesta delibereaz asupra problemelor referitoare la obiectivele i misiunile SEBC.

(3) Banca Central European prezint Parlamentului European, Consiliului i Comisiei,


precum i Consiliului European un raport anual privind activitatea SEBC i politica monetar din
anul precedent i din anul n curs. Preedintele Bncii Centrale Europene prezint acest raport
Consiliului i Parlamentului European, care poate organiza o dezbatere general pe acest temei.

Preedintele Bncii Centrale Europene i ceilali membri ai Comitetului executiv pot, la cererea
Parlamentului European sau din proprie iniiativ, s fie audiai de comisiile competente ale
Parlamentului European.

Seciunea 7

Curtea de conturi

Articolul 285
(ex-articolul 246 TCE)

Curtea de Conturi asigur controlul conturilor Uniunii.

Curtea de Conturi este format din cte un resortisant din fiecare stat membru. Membrii si i
exercit funciile n deplin independen, n interesul general al Uniunii.

174
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
Articolul 286
(ex-articolul 247 TCE)

(1) Membrii Curii de Conturi sunt alei dintre personalitile care fac parte ori au fcut parte, n
statul lor, din instituiile de control financiar extern sau care au o calificare deosebit pentru aceast
funcie. Acetia trebuie s prezinte toate garaniile de independen.

(2) Membrii Curii de Conturi se numesc pentru o perioad ase ani. Consiliul, dup consultarea
Parlamentului European, adopt lista membrilor stabilit n conformitate cu propunerile fcute de
fiecare stat membru. Mandatul membrilor Curii de Conturi poate fi rennoit.

Membrii Curii de Conturi desemneaz dintre ei pe preedintele Curii de Conturi, pentru o perioad
de trei ani. Mandatul acestuia poate fi rennoit.

(3) n ndeplinirea ndatoririlor lor, membrii Curii de Conturi nu solicit i nici nu accept
instruciuni de la nici un guvern i de la nici un alt organism. Acetia se abin de la orice act
incompatibil cu funciile lor.

(4) Pe durata mandatului lor, membrii Curii de Conturi nu pot exercita nici o alt activitate
profesional, remunerat sau nu. La instalarea n funcie, acetia se angajeaz solemn s respecte, pe
durata mandatului i dup ncetarea acestuia, obligaiile impuse de mandat i, n special, obligaia
de onestitate i pruden n a accepta, dup ncheierea mandatului, anumite funcii sau avantaje.

(5) n afar de schimbarea ordinar i de deces, funciile membrilor Curii de Conturi nceteaz
n mod individual prin demisie sau prin destituire, declarat de Curtea de Justiie n conformitate cu
alineatul (6).

Persoana n cauz este nlocuit pn la ncheierea mandatului.

Cu excepia destituirii, membrii Curii de Conturi rmn n funcie pn la nlocuirea lor.

175
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
(6) Membrii Curii de Conturi pot fi destituii din funciile lor sau pot fi declarai deczui din
dreptul la pensie sau la alte avantaje echivalente numai n cazul n care Curtea de Justiie constat,
la cererea Curii de Conturi, c au ncetat s corespund condiiilor cerute sau s ndeplineasc
obligaiile care decurg din funcia lor.

(7) Consiliul stabilete condiiile de ncadrare n munc i, n special, salariile, indemnizaiile i


pensiile preedintelui i ale membrilor Curii de Conturi. Consiliul stabilete, de asemenea, orice
indemnizaie care ine loc de remuneraie.

(8) Dispoziiile Protocolului privind privilegiile i imunitile Uniunii Europene care se aplic
judectorilor Curii de Justiie a Uniunii Europene se aplic, de asemenea, membrilor Curii de
Conturi.

Articolul 287
(ex-articolul 248 TCE)

(1) Curtea de Conturi verific totalitatea conturilor de venituri i cheltuieli ale Uniunii. De
asemenea, aceasta verific totalitatea conturilor de venituri i cheltuieli ale oricrui organ, oficiu sau
agenie nfiinat de Uniune, n msura n care actul constitutiv nu exclude acest control.

Curtea de Conturi prezint Parlamentului European i Consiliului o declaraie de asigurare


referitoare la veridicitatea conturilor, precum i la legalitatea operaiunilor i nregistrarea acestora
n conturi, declaraie care se public n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Declaraia poate fi
completat cu aprecieri specifice pentru fiecare domeniu major de activitate a Uniunii.

(2) Curtea de Conturi examineaz legalitatea i corectitudinea veniturilor i cheltuielilor i


asigur buna gestiune financiar. n acest context, Curtea de Conturi semnaleaz ndeosebi orice
neregul.

Controlul veniturilor se efectueaz pe baza veniturilor de realizat i a celor realizate efectiv de


Uniune.

Controlul cheltuielilor se efectueaz pe baza angajamentelor, precum i a plilor.

Aceste controale pot fi efectuate nainte de ncheierea conturilor exerciiului bugetar avut n vedere.

176
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
(3) Controlul se efectueaz asupra actelor justificative i, dac este cazul, la faa locului, la
celelalte instituii ale Uniunii, n sediile oricrui organ, oficiu sau agenie care administreaz
venituri sau cheltuieli fcute n numele Uniunii i n statele membre, inclusiv n imobilele oricrei
persoane fizice sau juridice care beneficiaz de vrsminte provenite de la buget. n statele membre,
controlul se efectueaz n colaborare cu instituiile naionale de control sau, n cazul n care acestea
nu dispun de competenele necesare, cu serviciile naionale competente. Curtea de Conturi i
instituiile naionale de control ale statelor membre practic o cooperare bazat pe ncredere i pe
respectarea independenei acestora. Aceste instituii sau servicii informeaz Curtea de Conturi n
cazul n care intenioneaz s participe la control.

Orice document sau informaie necesar ndeplinirii misiunii sale se comunic Curii de Conturi, la
cererea sa, de ctre celelalte instituii ale Uniunii, de ctre orice organ, oficiu sau agenie care
gestioneaz venituri sau cheltuieli n numele Uniunii, de ctre persoanele fizice sau juridice care
beneficiaz de vrsminte de la buget i de ctre instituiile naionale de control sau, n cazul n care
acestea nu dispun de competenele necesare, de ctre serviciile naionale competente.

n ceea ce privete activitatea de gestionare a veniturilor i cheltuielilor Uniunii exercitat de Banca


European de Investiii, dreptul de acces al Curii la informaiile deinute de Banc este reglementat
printr-un acord ncheiat ntre Curte, banc i Comisie. n lipsa acestui acord, Curtea are, cu toate
acestea, acces la informaiile necesare pentru a efectua controlul veniturilor i cheltuielilor Uniunii
administrate de banc.

(4) Curtea de Conturi ntocmete un raport anual dup ncheierea fiecrui exerciiu financiar.
Acest raport se transmite celorlalte instituii ale Uniunii i se public n Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene mpreun cu rspunsurile formulate de aceste instituii la observaiile Curii de Conturi.

n plus, Curtea de Conturi i poate prezenta n orice moment observaiile, n special sub forma unor
rapoarte speciale cu privire la chestiuni specifice i poate emite avize la cererea uneia dintre
celelalte instituii ale Uniunii.

Curtea de Conturi adopt rapoarte anuale, rapoarte speciale sau avize cu majoritatea membrilor care
o compun. Cu toate acestea, n vederea adoptrii unor categorii de rapoarte sau de avize, aceasta i
poate nfiina camere interne, n condiiile prevzute de regulamentul su de procedur.

177
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
Aceasta sprijin Parlamentul European i Consiliul n exercitarea funciei lor de control al execuiei
bugetare.

Curtea de Conturi i stabilete regulamentul de procedur. Acest regulament se aprob de ctre


Consiliu.

Capitolul 2

Actele juridice ale Uniunii, procedurile de adoptare


i alte dispoziii

Seciunea 1

Actele juridice ale Uniunii

Articolul 288
(ex-articolul 249 TCE)

Pentru exercitarea competenelor Uniunii, instituiile adopt regulamente, directive, decizii,


recomandri i avize.

Regulamentul are aplicabilitate general. Acesta este obligatoriu n toate elementele sale i se aplic
direct n fiecare stat membru.

Directiva este obligatorie pentru fiecare stat membru destinatar cu privire la rezultatul care trebuie
atins, lsnd autoritilor naionale competena n ceea ce privete forma i mijloacele.

Decizia este obligatorie n toate elementele sale. n cazul n care se indic destinatarii, decizia este
obligatorie numai pentru acetia.

Recomandrile i avizele nu sunt obligatorii.

178
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
Articolul 289

(1) Procedura legislativ ordinar const n adoptarea n comun de ctre Parlamentul European
i Consiliu a unui regulament, a unei directive sau a unei decizii, la propunerea Comisiei. Aceast
procedur este definit la articolul 294.

(2) n cazurile specifice prevzute n tratate, adoptarea unui regulament, a unei directive sau a
unei decizii de ctre Parlamentul European cu participarea Consiliului sau de ctre Consiliu cu
participarea Parlamentului European constituie o procedur legislativ special.

(3) Actele juridice adoptate prin procedur legislativ constituie acte legislative.

(4) n cazurile specifice prevzute n tratate, actele legislative se pot adopta la iniiativa unui
grup de state membre sau a Parlamentului European, la recomandarea Bncii Centrale Europene sau
la solicitarea Curii de Justiie sau a Bncii Europene de Investiii.

Articolul 290

(1) Un act legislativ poate delega Comisiei competena de a adopta acte fr caracter legislativ
i cu domeniu de aplicare general, care completeaz sau modific anumite elemente neeseniale ale
actului legislativ.

Actele legislative definesc n mod expres obiectivele, coninutul, domeniul de aplicare i durata
delegrii de competene. Elementele eseniale ale unui anumit domeniu sunt rezervate actului
legislativ i nu pot face, prin urmare, obiectul delegrii de competene.

(2) Actele legislative stabilesc n mod expres condiiile de aplicare a delegrii; aceste condiii
pot fi urmtoarele:

(a) Parlamentul European sau Consiliul pot decide revocarea delegrii;

(b) actul delegat poate intra n vigoare numai n cazul n care, n termenul stabilit prin actul
legislativ, Parlamentul European sau Consiliul nu formuleaz obieciuni.

179
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
n nelesul literelor (a) i (b), Parlamentul European hotrte cu majoritatea membrilor care l
compun, iar Consiliul hotrte cu majoritate calificat.

(3) n titlul actelor delegate se introduce adjectivul delegat sau delegat.

Articolul 291

(1) Statele membre iau toate msurile de drept intern necesare pentru a pune n aplicare actele
obligatorii din punct de vedere juridic ale Uniunii.

(2) n cazul n care sunt necesare condiii unitare de punere n aplicare a actelor obligatorii din
punct de vedere juridic ale Uniunii, aceste acte confer Comisiei competene de executare sau, n
cazuri speciale i temeinic justificate, precum i n cazurile prevzute la articolele 24 i 26 din
Tratatul privind Uniunea European, Consiliului.

(3) n nelesul alineatului (2), Parlamentul European i Consiliul, hotrnd prin regulamente, n
conformitate cu procedura legislativ ordinar, stabilesc, n prealabil, normele i principiile generale
privind mecanismele de control de ctre statele membre al exercitrii competenelor de executare de
ctre Comisie.

(4) n titlul actelor de punere n aplicare se introduc cuvintele de punere n aplicare.

Articolul 292

Consiliul adopt recomandri. Acesta hotrte, la propunerea Comisiei, n toate cazurile n care
tratatele prevd c adopt acte la propunerea Comisiei. Consiliul hotrte n unanimitate n
domeniile n care este necesar unanimitatea pentru adoptarea unui act al Uniunii. Comisia, precum
i Banca Central European n cazurile specifice prevzute n tratate, adopt recomandri.

180
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
Seciunea 2

Proceduri de adoptare a actelor i alte dispoziii

Articolul 293
(ex-articolul 250 TCE)

(1) n cazul n care, n temeiul tratatelor, Consiliul hotrte la propunerea Comisiei, acesta
poate modifica propunerea numai hotrnd n unanimitate, cu excepia cazurilor prevzute la
articolul 294 alineatele (10) i (13), la articolele 310, 312, 314 i la articolul 315 al doilea paragraf.

(2) Att timp ct Consiliul nu a luat o hotrre, Comisia i poate modifica propunerea pe tot
parcursul procedurilor care duc la adoptarea unui act al Uniunii.

Articolul 294
(ex-articolul 251 TCE)

(1) n cazul n care, n tratate, se face trimitere la procedura legislativ ordinar pentru
adoptarea unui act, se aplic procedura de mai jos.

(2) Comisia prezint o propunere Parlamentului European i Consiliului.

Prima lectur

(3) Parlamentul European adopt poziia sa n prim lectur i o transmite Consiliului.

(4) n cazul n care poziia Parlamentului European este aprobat de Consiliu, actul respectiv se
adopt cu formularea care corespunde poziiei Parlamentului European.

(5) n cazul n care poziia Parlamentului European nu este aprobat de Consiliu, acesta adopt
poziia sa n prim lectur i o transmite Parlamentului European.

(6) Consiliul informeaz pe deplin Parlamentul asupra motivelor care l-au condus la adoptarea
poziiei sale n prim lectur. Comisia informeaz pe deplin Parlamentul European cu privire la
poziia sa.

181
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
A doua lectur

(7) n cazul n care, n termen de trei luni de la data transmiterii, Parlamentul European:

(a) aprob poziia Consiliului din prima lectur sau nu s-a pronunat, actul respectiv se consider
adoptat cu formularea care corespunde poziiei Consiliului;

(b) respinge, cu majoritatea membrilor care l compun, poziia Consiliului din prima lectur, actul
propus este considerat ca nefiind adoptat;

(c) propune, cu majoritatea membrilor care l compun, modificri la poziia Consiliului din prima
lectur, textul astfel modificat se transmite Consiliului i Comisiei, care emite un aviz cu
privire la aceste modificri.

(8) n cazul n care, n termen de trei luni de la primirea modificrilor Parlamentului European,
Consiliul, hotrnd cu majoritate calificat:

(a) aprob toate aceste modificri, actul respectiv este considerat aprobat;

(b) nu aprob toate modificrile, preedintele Consiliului, n consens cu preedintele


Parlamentului European, convoac comitetul de conciliere, ntr-un termen de ase sptmni.

(9) Consiliul hotrte n unanimitate cu privire la modificrile care au fcut obiectul unui aviz
negativ din partea Comisiei.

Concilierea

(10) Comitetul de conciliere, care reunete membrii Consiliului sau reprezentanii lor i tot atia
membri care reprezint Parlamentul European, are misiunea de a ajunge la un acord asupra unui
proiect comun, cu majoritatea calificat a membrilor Consiliului sau a reprezentanilor acestora i
cu majoritatea membrilor care reprezint Parlamentul European, n termen de ase sptmni de la
data convocrii, pe baza poziiilor Parlamentului i ale Consiliului din a doua lectur.

(11) Comisia particip la lucrrile comitetului de conciliere i ia toate iniiativele necesare pentru
promovarea unei apropieri ntre poziiile Parlamentului European i ale Consiliului.

182
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
(12) n cazul n care, n termen de ase sptmni de la convocare, comitetul de conciliere nu
aprob niciun proiect comun, actul propus este considerat neadoptat.

A treia lectur

(13) n cazul n care, n acest termen, comitetul de conciliere aprob un proiect comun,
Parlamentul European i Consiliul dispun fiecare de un termen de ase sptmni de la aceast
aprobare, pentru a adopta actul respectiv n conformitate cu acest proiect, Parlamentul European
hotrnd cu majoritatea voturilor exprimate iar Consiliul cu majoritate calificat. n caz contrar,
actul propus este considerat neadoptat.

(14) Termenele de trei luni i ase sptmni prevzute la prezentul articol sunt prelungite cu cel
mult o lun i, respectiv, dou sptmni, la iniiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

Dispoziii speciale

(15) n cazul n care, n situaiile prevzute n tratate, un act legislativ face obiectul procedurii
legislative ordinare la iniiativa unui grup de state membre sau la recomandarea Bncii Centrale
Europene ori la solicitarea Curii de Justiie, alineatul (2), alineatul (6) a doua tez i alineatul (9) nu
se aplic.

n aceste cazuri, Parlamentul European i Consiliul transmit Comisiei proiectul de act, precum i
poziiile lor din prima i din a doua lectur. Parlamentul European sau Consiliul poate solicita
avizul Comisiei n orice faz a procedurii, aviz pe care Comisia l poate emite i din proprie
iniiativ. Comisia poate, de asemenea, n cazul n care consider necesar, s participe la comitetul
de conciliere n condiiile prevzute la alineatul (11).

Articolul 295

Parlamentul European, Consiliul i Comisia se consult reciproc i organizeaz, de comun acord,


condiiile cooperrii lor. n acest scop, acestea pot, cu respectarea tratatelor, s ncheie acorduri
interinstituionale care pot avea un caracter obligatoriu.

183
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
Articolul 296
(ex-articolul 253 TCE)

n cazul n care tratatele nu prevd tipul actului care trebuie adoptat, instituiile l aleg de la caz la
caz, cu respectarea procedurilor aplicabile i a principiului proporionalitii.

Actele juridice se motiveaz i fac trimitere la propunerile, iniiativele, recomandrile, cererile sau
avizele prevzute n tratate.

n cazul n care examineaz un proiect de act legislativ, Parlamentul European i Consiliul se abin
de la adoptarea de acte care nu au fost prevzute de procedura legislativ aplicabil domeniului
respectiv.

Articolul 297
(ex-articolul 254 TCE)

(1) Actele legislative adoptate n conformitate cu procedura legislativ ordinar se semneaz de


preedintele Parlamentului European i de preedintele Consiliului.

Actele legislative adoptate n conformitate cu o procedur legislativ special se semneaz de


preedintele instituiei care le-a adoptat.

Actele legislative se public n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Acestea intr n vigoare la
data prevzut de textul lor sau, n absena acesteia, n a douzecea zi de la publicare.

(2) Actele fr caracter legislativ, adoptate sub form de regulamente, directive i decizii, n
cazul n care acestea din urm nu indic destinatarii, se semneaz de preedintele instituiei care le-a
adoptat.

Regulamentele i directivele care se adreseaz tuturor statelor membre, precum i deciziile, n cazul
n care acestea nu indic destinatarii, se public n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Acestea
intr n vigoare la data prevzut de textul lor sau, n absena acesteia, n a douzecea zi de la data
publicrii.

Celelalte directive, precum i deciziile care se adreseaz unui destinatar se notific destinatarilor lor
i produc efecte prin aceast notificare.

184
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
Articolul 298

(1) n ndeplinirea misiunilor lor, instituiile, organele, oficiile i ageniile Uniunii sunt susinute
de o administraie european transparent, eficient i independent.

(2) n scopul respectrii Statutului i a regimului adoptate n temeiul articolului 336,


Parlamentul European i Consiliul, hotrnd prin regulamente, n conformitate cu procedura
legislativ ordinar, stabilesc dispoziiile necesare.

Articolul 299
(ex-articolul 256 TCE)

Actele Consiliului, ale Comisiei sau ale Bncii Centrale Europene care impun o obligaie pecuniar
n sarcina altor persoane dect statele membre constituie titlu executoriu.

Executarea silit este reglementat de normele de procedur civil n vigoare n statul pe teritoriul
cruia are loc aceast procedur. Decizia este nvestit cu formul executorie, fr ndeplinirea nici
unei alte formaliti dect cea a verificrii autenticitii acestui titlu de ctre autoritatea naional pe
care guvernul fiecrui stat membru o desemneaz n acest scop i a crei desemnare este adus la
cunotina Comisiei i Curii de Justiie a Uniunii Europene.

Dup ndeplinirea acestor formaliti, la cererea prii interesate, aceasta poate proceda la
executarea silit, sesiznd direct autoritatea competent n conformitate cu legislaia intern.

Executarea silit poate fi suspendat numai n temeiul unei decizii a Curii. Cu toate acestea,
controlul legalitii msurilor de executare este de competena instanelor naionale.

185
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
Capitolul 3

Organele consultative ale Uniunii

Articolul 300

(1) Parlamentul European, Consiliul i Comisia sunt asistate de un Comitet Economic i Social
i de un Comitet al Regiunilor, care exercit funcii consultative.

(2) Comitetul Economic i Social este format din reprezentani ai organizaiilor patronale,
salariale i ai altor reprezentani ai societii civile, n special din domeniile socio-economic, civic,
profesional i cultural.

(3) Comitetul Regiunilor este format din reprezentani ai colectivitilor regionale i locale care
sunt fie titularii unui mandat electoral n cadrul unei autoriti regionale sau locale, fie rspund din
punct de vedere politic n faa unei adunri alese.

(4) Mandatul membrilor Comitetului Economic i Social i ai Comitetului Regiunilor nu este


imperativ. Acetia i exercit funciile n deplin independen, n interesul general al Uniunii.

(5) Normele menionate la alineatele (2) i (3) referitoare la natura compunerii acestor Comitete
sunt revizuite periodic de Consiliu, pentru a ine seama de evoluia economic, social i
demografic a Uniunii. Consiliul, la propunerea Comisiei, adopt decizii n acest scop.

Seciunea 1

Comitetul Economic i Social

Articolul 301
(ex-articolul 258 TCE)

Numrul de membri ai Comitetului Economic i Social nu poate depi trei sute cincizeci.

186
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
Consiliul, hotrnd n unanimitate, la propunerea Comisiei, adopt o decizie care stabilete
componena Comitetului.

Consiliul stabilete indemnizaiile membrilor Comitetului.

Articolul 302
(ex-articolul 259 TCE)

(1) Membrii Comitetului sunt numii pentru un mandat de cinci ani. Consiliul adopt lista
membrilor stabilit potrivit propunerilor fiecrui stat membru. Mandatul membrilor Comitetului
poate fi rennoit.

(2) Consiliul hotrte dup consultarea Comisiei. Acesta poate obine opinia organizaiilor
europene reprezentative pentru diferitele sectoare economice i sociale i ale societii civile, pe
care activitatea Uniunii le privete.

Articolul 303
(ex-articolul 260 TCE)

Comitetul i desemneaz, dintre membrii si, preedintele i biroul pentru un mandat de doi ani i
jumtate.

Comitetul i adopt regulamentul de procedur.

Comitetul este convocat de preedinte, la cererea Parlamentului European, a Consiliului sau a


Comisiei. Acesta se poate ntruni i din proprie iniiativ.

Articolul 304
(ex-articolul 262 TCE)

Comitetul este consultat de Parlamentul European, de Consiliu sau de Comisie n cazurile prevzute
de tratate. Comitetul poate fi consultat de aceste instituii n toate cazurile n care acestea consider
oportun. Acesta poate emite un aviz i din proprie iniiativ, n toate cazurile n care consider
oportun.

187
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
n cazul n care consider necesar, Parlamentul European, Consiliul sau Comisia acord Comitetului
un termen pentru ca acesta s i prezinte avizul, termen care nu poate fi mai mic de o lun de la
data la care comunicarea este adresat preedintelui n acest scop. Dup expirarea termenului
acordat, lipsa avizului nu mpiedic desfurarea procedurilor.

Avizul Comitetului, precum i procesul verbal al dezbaterilor sale se transmit Parlamentului


European, Consiliului i Comisiei.

Seciunea 2

Comitetul Regiunilor

Articolul 305
(ex-articolul 263 al doilea, al treilea i al patrulea paragraf TCE)

Numrul de membri ai Comitetului Regiunilor nu poate depi trei sute cincizeci.

Consiliul, hotrnd n unanimitate, la propunerea Comisiei, adopt o decizie care stabilete


componena Comitetului.

Membrii Comitetului, precum i un numr egal de supleani se numesc pentru o perioad de cinci
ani. Mandatul acestora poate fi rennoit. Consiliul adopt lista membrilor i a supleanilor stabilit
n conformitate cu propunerile fiecrui stat membru. La ncheierea mandatului menionat la
articolul 300 alineatul (3), n temeiul cruia au fost propui, mandatul membrilor Comitetului
nceteaz din oficiu i acetia sunt nlocuii pentru restul mandatului respectiv n conformitate cu
aceeai procedur. Acetia nu pot fi n acelai timp i membri ai Parlamentului European.

Articolul 306
(ex-articolul 264 TCE)

Comitetul Regiunilor i desemneaz dintre membrii si preedintele i biroul, pentru un mandat de


doi ani i jumtate.

188
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
Comitetul i stabilete regulamentul de procedur.

Comitetul este convocat de preedinte, la cererea Parlamentului European, a Consiliului sau a


Comisiei. Acesta se poate ntruni i din proprie iniiativ.

Articolul 307
(ex-articolul 265 TCE)

Comitetul Regiunilor este consultat de ctre Parlamentul European, Consiliu sau Comisie n
cazurile prevzute de tratate i n toate celelalte cazuri i, n special, n care acestea privesc
cooperarea transfrontalier sau n cazul n care una dintre instituii consider oportun acest lucru.

n cazul n care consider necesar, Parlamentul European, Consiliul sau Comisia acord Comitetului
un termen pentru ca acesta s i prezinte avizul, termen care nu poate fi mai mic de o lun de la
data la care comunicarea este adresat preedintelui n acest scop. Dup expirarea termenului
acordat, lipsa avizului nu mpiedic desfurarea procedurilor.

n cazul n care Comitetul Economic i Social este consultat n conformitate cu articolul 304,
Comitetul Regiunilor este informat de Parlamentul European, Consiliu sau de Comisie cu privire la
cererea de aviz. n cazul n care consider c sunt n joc interese regionale specifice, Comitetul
Regiunilor poate emite un aviz n acest sens.

Acesta poate emite un aviz din proprie iniiativ, n cazurile n care consider util acest lucru.

Avizul Comitetului, precum i procesul verbal al dezbaterilor sale se transmit Parlamentului


European, Consiliului i Comisiei.

Capitolul 4

Banca European de Investiii

Articolul 308
(ex-articolul 266 TCE)

Banca European de Investiii are personalitate juridic.

189
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
Membrii Bncii Europene de Investiii sunt statele membre.

Statutul Bncii Europene de Investiii face obiectul unui protocol anexat la tratate. Consiliul,
hotrnd n unanimitate n conformitate cu o procedur legislativ special, la cererea Bncii
Europene de Investiii i dup consultarea Parlamentului European i a Comisiei, sau la propunerea
Comisiei i dup consultarea Parlamentului European i a Bncii Europene de Investiii, poate
modifica Statutul Bncii.

Articolul 309
(ex-articolul 267 TCE)

Banca European de Investiii are misiunea de a contribui, recurgnd la pieele de capital i la


resursele proprii, la dezvoltarea echilibrat i nentrerupt a pieei interne n interesul Uniunii. n
acest scop, Banca faciliteaz, prin acordarea de mprumuturi i garanii i fr a urmri un scop
lucrativ, finanarea proiectelor de mai jos n toate sectoarele economiei:

(a) proiecte care urmresc punerea n valoare a regiunilor mai puin dezvoltate;

(b) proiecte care urmresc modernizarea sau conversia ntreprinderilor ori crearea de noi activiti
care sunt rezultatul realizrii sau funcionrii pieei interne i care, prin amploarea sau natura
lor, nu pot fi finanate n ntregime prin diferitele mijloace de finanare existente n fiecare
dintre statele membre;

(c) proiecte de interes comun pentru mai multe state membre care, prin amploarea sau natura lor,
nu pot fi finanate n ntregime prin diferitele mijloace de finanare existente n fiecare dintre
statele membre.

n ndeplinirea misiunii sale, Banca faciliteaz finanarea programelor de investiii n legtur cu


interveniile fondurilor structurale i ale altor instrumente financiare ale Uniunii.

190
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
TITLUL II

DISPOZIII FINANCIARE

Articolul 310
(ex-articolul 268 TCE)

(1) Toate veniturile i cheltuielile Uniunii trebuie estimate pentru fiecare exerciiu bugetar i
trebuie nscrise n buget.

Bugetul anual al Uniunii este stabilit de Parlamentul European i de Consiliu, n conformitate cu


articolul 314.

Veniturile i cheltuielile bugetare trebuie s fie echilibrate.

(2) Cheltuielile nscrise n buget sunt autorizate pe durata exerciiului bugetar anual, n
conformitate cu regulamentul prevzut la articolul 322.

(3) Execuia cheltuielilor nscrise n buget necesit adoptarea n prealabil a unui act al Uniunii
avnd for juridic obligatorie, care confer un temei juridic aciunii Uniunii i execuiei cheltuielii
corespunztoare, n conformitate cu regulamentul prevzut la articolul 322, cu excepia cazurilor
prevzute de respectivul regulament.

(4) n vederea asigurrii disciplinei bugetare, Uniunea nu adopt acte care ar putea avea
implicaii importante asupra bugetului fr a oferi garania c cheltuielile care decurg din aceste
acte pot fi finanate n limita resurselor proprii ale Uniunii i cu respectarea cadrului financiar
multianual prevzut la articolul 312.

(5) Bugetul Uniunii se execut n conformitate cu principiul bunei gestiuni financiare. Statele
membre i Uniunea coopereaz pentru a face posibil utilizarea alocrilor nscrise n buget, n
conformitate cu acest principiu.

(6) Uniunea i statele membre, n conformitate cu articolul 325, combat frauda i orice alt
activitate ilegal care aduce atingere intereselor financiare ale Uniunii.

191
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
Capitolul 1

Resursele proprii ale Uniunii

Articolul 311
(ex-articolul 269 TCE)

Uniunea i asigur mijloacele necesare pentru atingerea obiectivelor sale i pentru realizarea
politicilor sale.

Bugetul este finanat integral din resurse proprii, fr a aduce atingere altor venituri.

Consiliul, hotrnd n unanimitate, n conformitate cu o procedur legislativ special i dup


consultarea Parlamentului European, adopt o decizie care prevede dispoziiile aplicabile sistemului
de resurse proprii ale Uniunii. n acest cadru, se pot stabili categorii de resurse noi sau se poate
abroga o categorie existent. Aceast decizie intr n vigoare numai dup aprobarea de ctre statele
membre, n conformitate cu normele lor constituionale.

Consiliul, hotrnd prin regulamente, n conformitate cu o procedur legislativ special, stabilete


msurile de punere n aplicare a sistemului de resurse proprii ale Uniunii, n msura n care decizia
adoptat n temeiul celui de-al treilea paragraf prevede acest lucru. Consiliul hotrte dup
aprobarea Parlamentului European.

Capitolul 2

Cadrul financiar multianual

Articolul 312

(1) Cadrul financiar multianual vizeaz asigurarea evoluiei ordonate a cheltuielilor Uniunii n
limita resurselor proprii.

192
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
Acesta se adopt pentru o perioad de cel puin cinci ani.

Bugetul anual al Uniunii respect cadrul financiar multianual.

(2) Consiliul, hotrnd n conformitate cu o procedur legislativ special, adopt un


regulament care stabilete cadrul financiar multianual. Consiliul hotrte n unanimitate dup
aprobarea Parlamentului European, care se pronun cu majoritatea membrilor care l compun.

Consiliul European poate adopta, n unanimitate, o decizie care autorizeaz Consiliul s hotrasc
cu majoritate calificat n cazul n care adopt regulamentul menionat la primul paragraf.

(3) Cadrul financiar stabilete valorile plafoanelor anuale ale alocrilor pentru angajamente pe
categorii de cheltuieli i ale plafonului anual de credite pentru pli. Categoriile de cheltuieli, al
cror numr este limitat, corespund marilor sectoare de activitate ale Uniunii.

Cadrul financiar prevede orice alte dispoziii utile bunei desfurri a procedurii bugetare anuale.

(4) n cazul n care regulamentul Consiliului de stabilire a unui nou cadru financiar nu a fost
adoptat la ncheierea cadrului financiar precedent, plafoanele i celelalte dispoziii corespunztoare
ultimului an al acestui cadru se prorog pn la adoptarea acestui act.

(5) Pe tot parcursul procedurii care conduce la adoptarea cadrului financiar, Parlamentul
European, Consiliul i Comisia iau toate msurile necesare pentru a facilita adoptarea.

Capitolul 3

Bugetul anual al Uniunii

Articolul 313
(ex-articolul 272 alineatul (1) TCE)

Exerciiul bugetar ncepe la 1 ianuarie i se ncheie la 31 decembrie.

193
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
Articolul 314
(ex-articolul 272 alineatele (2)-(10) TCE)

Parlamentul European i Consiliul, hotrnd n conformitate cu o procedur legislativ special,


adopt bugetul anual al Uniunii, n conformitate cu urmtoarele dispoziii.

(1) Fiecare instituie, cu excepia Bncii Centrale Europene, ntocmete, nainte de 1 iulie, o
situaie estimativ a cheltuielilor sale pentru exerciiul bugetar urmtor. Comisia grupeaz aceste
situaii ntr-un proiect de buget ce poate conine previziuni divergente.

Acest proiect cuprinde veniturile i cheltuielile estimate.

(2) Propunerea care cuprinde proiectul de buget se prezint de ctre Comisie Parlamentului
European i Consiliului pn la data de 1 septembrie a anului care precede anul execuiei bugetului.

Comisia poate modifica proiectul de buget n cursul procedurii pn la convocarea comitetului de


conciliere prevzut la alineatul (5).

(3) Consiliul adopt poziia sa asupra proiectului de buget i o transmite Parlamentului


European pn la data de 1 octombrie a anului care precede anul execuiei bugetului. Acesta
informeaz pe deplin Parlamentul European asupra motivelor care l-au condus la adoptarea poziiei
respective.

(4) n cazul n care, n termen de patruzeci i dou de zile de la transmitere, Parlamentul


European:

(a) aprob poziia Consiliului, bugetul este adoptat;

(b) nu a luat o hotrre, bugetul este considerat aprobat;

(c) adopt amendamente cu majoritatea membrilor care l compun, proiectul astfel modificat se
transmite Consiliului i Comisiei. Preedintele Parlamentului European, n consens cu
preedintele Consiliului, convoac fr ntrziere comitetul de conciliere. Cu toate acestea,
comitetul de conciliere nu se ntrunete n cazul n care, n termen de zece zile, Consiliul
informeaz Parlamentul European c aprob toate amendamentele sale.

(5) Comitetul de conciliere, ce reunete membrii Consiliului sau reprezentanii acestora i tot
atia membri reprezentnd Parlamentul European, are misiunea de a ajunge, pe baza poziiilor
Parlamentului European i ale Consiliului, la un acord asupra unui proiect comun, cu majoritatea
calificat a membrilor Consiliului sau a reprezentanilor lor i cu majoritatea membrilor
reprezentnd Parlamentul European, n termen de douzeci i una de zile de la data convocrii sale.

194
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
Comisia particip la lucrrile comitetului de conciliere i adopt toate iniiativele necesare pentru
promovarea apropierii poziiilor Parlamentului European i ale Consiliului.

(6) n cazul n care, n termenul de douzeci i una de zile prevzut la alineatul (5), comitetul de
conciliere ajunge la un acord asupra unui proiect comun, Parlamentul European i Consiliul dispun
fiecare de un termen de paisprezece zile calculat de la data acordului pentru aprobarea proiectului
comun.

(7) n cazul n care, n termenul de paisprezece zile prevzut la alineatul (6):

(a) Parlamentul European i Consiliul aprob fiecare proiectul comun sau nu iau o hotrre, ori n
cazul n care una dintre aceste instituii aprob proiectul comun iar cealalt nu ia o hotrre,
bugetul este considerat adoptat definitiv n conformitate cu proiectul comun, sau

(b) Parlamentul European, hotrnd cu majoritatea membrilor care l compun, i Consiliul resping
proiectul comun, ori n cazul n care una dintre aceste instituii respinge proiectul comun iar
cealalt nu ia o hotrre, Comisia prezint un nou proiect de buget, sau

(c) Parlamentul European, hotrnd cu majoritatea membrilor care l compun, respinge proiectul
comun, iar Consiliul l aprob, Comisia prezint un nou proiect de buget, sau

(d) Parlamentul European aprob proiectul comun dar Consiliul l respinge, Parlamentul
European poate decide, ntr-un termen de paisprezece zile de la data respingerii de ctre
Consiliu i hotrnd cu majoritatea membrilor care l compun i a trei cincimi din totalul
voturilor exprimate, confirmarea tuturor sau doar a anumitor amendamente prevzute la
alineatul (4) litera (c). n cazul n care unul dintre amendamentele Parlamentului European nu
este confirmat, se reine poziia aprobat n cadrul comitetului de conciliere referitoare la linia
bugetar care face obiectul acestui amendament. Pe aceast baz, bugetul este considerat
adoptat definitiv.

(8) n cazul n care, n termenul de douzeci i una de zile prevzut la alineatul (5), comitetul de
conciliere nu ajunge la un acord asupra unui proiect comun, Comisia prezint un nou proiect de
buget.

(9) La ncheierea procedurii prevzute la prezentul articol, preedintele Parlamentului European


constat c bugetul este adoptat definitiv.

195
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
(10) Fiecare instituie i exercit atribuiile care i sunt acordate prin prezentul articol cu
respectarea tratatelor i a actelor adoptate n temeiul acestora, n special n ceea ce privete resursele
proprii ale Uniunii i echilibrul veniturilor i cheltuielilor.

Articolul 315
(ex-articolul 273 TCE)

n cazul n care, la nceputul unui exerciiu bugetar, bugetul nu a fost nc adoptat definitiv,
cheltuielile pot fi efectuate lunar pe capitole, n funcie de dispoziiile regulamentului adoptat pentru
punerea n aplicare a articolului 322, n limita unei doisprezecimi din creditele deschise n capitolul
corespunztor din bugetul din exerciiul precedent, fr s poat depi o doisprezecime din
creditele prevzute la acelai capitol din proiectul de buget.

Consiliul, la propunerea Comisiei i sub rezerva respectrii celorlalte condiii stabilite la primul
paragraf, poate autoriza cheltuieli care depesc doisprezecimea prevzut, n conformitate cu
dispoziiile regulamentului adoptat pentru punerea n aplicare a articolului 322. Acesta transmite de
ndat decizia Parlamentului European.

Decizia menionat la al doilea paragraf prevede msurile necesare n materie de resurse pentru
asigurarea aplicrii prezentului articol, cu respectarea actelor prevzute la articolul 311.

Aceasta intr n vigoare la treizeci de zile de la data adoptrii n cazul n care, n acest termen,
Parlamentul European, hotrnd cu majoritatea membrilor care l compun, nu decide s reduc
aceste cheltuieli.

Articolul 316
(ex-articolul 271 TCE)

n condiiile care se stabilesc n conformitate cu articolul 322, creditele, altele dect cele pentru
cheltuielile de personal, neutilizate pn la sfritul exerciiului financiar, pot fi reportate exclusiv
pentru exerciiul urmtor.

Creditele sunt clasificate pe capitole care grupeaz cheltuielile dup natura i destinaia lor i pe
subdiviziuni, n conformitate cu regulamentul elaborat n temeiul articolului 322.

196
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
Cheltuielile Parlamentului European, ale Consiliului European i ale Consiliului, ale Comisiei i ale
Curii de Justiie a Uniunii Europene fac obiectul unor pri separate din buget, fr a aduce atingere
regimului special al anumitor cheltuieli comune.

Capitolul 4

Execuia bugetului i descrcarea

Articolul 317
(ex-articolul 274 TCE)

Comisia, n cooperare cu statele membre, execut bugetul, n conformitate cu dispoziiile


regulamentelor adoptate pentru punerea n aplicare a articolului 322, pe propria rspundere i n
limita creditelor alocate, n conformitate cu principiul bunei gestiuni financiare. Statele membre
coopereaz cu Comisia astfel nct creditele s fie folosite n conformitate cu principiile bunei
gestiuni financiare.

Regulamentul prevede obligaiile de control i de audit ale statelor membre n execuia bugetului,
precum i rspunderile care decurg din acestea. Acesta stabilete, de asemenea, rspunderile i
normele potrivit crora fiecare instituie particip la execuia propriilor cheltuieli.

n cadrul bugetului, Comisia poate proceda, n limitele i condiiile prevzute de regulamentul


elaborat n temeiul articolului 322, la transferarea de credite dintr-un capitol n altul sau dintr-o
subdiviziune n alta.

Articolul 318
(ex-articolul 275 TCE)

Comisia prezint anual Parlamentului European i Consiliului conturile exerciiului ncheiat,


aferente operaiunilor bugetare. De asemenea, aceasta le comunic un bilan financiar care descrie
activul i pasivul Uniunii.

197
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
De asemenea, Comisia prezint Parlamentului European i Consiliului un raport de evaluare a
finanelor Uniunii bazat pe rezultatele obinute, n special raportndu-se la indicaiile date de
Parlamentul European i de Consiliu n temeiul articolului 319.

Articolul 319
(ex-articolul 276 TCE)

(1) Parlamentul European adopt, la recomandarea Consiliului, descrcarea Comisiei de


execuia bugetar. n acest scop, Parlamentul European analizeaz, ulterior Consiliului, conturile,
bilanul financiar i raportul de evaluare prevzute la articolul 318, raportul anual al Curii de
Conturi nsoit de rspunsurile instituiilor controlate la observaiile Curii de Conturi, declaraia de
certificare prevzut la articolul 287 alineatul (1) al doilea paragraf, precum i rapoartele speciale
corespunztoare ale Curii de Conturi.

(2) nainte de a da descrcare Comisiei sau n orice alt scop care se ncadreaz n exercitarea
atribuiilor acesteia n materie de execuie bugetar, Parlamentul European poate cere s audieze
Comisia cu privire la efectuarea cheltuielilor sau la funcionarea sistemelor de control financiar.
Comisia prezint Parlamentului European, la cererea acestuia, orice informaie necesar.

(3) Comisia depune toate eforturile pentru a da curs observaiilor care nsoesc deciziile de
descrcare i celelalte observaii ale Parlamentului European cu privire la executarea cheltuielilor,
precum i a comentariilor care nsoesc recomandrile de descrcare adoptate de Consiliu.

La cererea Parlamentului European sau a Consiliului, Comisia face un raport referitor la msurile
luate pe baza acestor observaii i comentarii i, n special, cu privire la instruciunile date
serviciilor nsrcinate cu execuia bugetar. Aceste rapoarte se transmit i Curii de Conturi.

Capitolul 5

Dispoziii comune

Articolul 320
(ex-articolul 277 TCE)

Cadrul financiar multianual i bugetul anual se stabilesc n euro.

198
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
Articolul 321
(ex-articolul 278 TCE)

Sub rezerva informrii autoritilor competente ale statelor interesate, Comisia poate transfera n
moneda unuia dintre statele membre activele pe care le deine n moneda unui alt stat membru, n
msura necesar utilizrii lor pentru obiectivele crora le sunt destinate prin tratate. Comisia evit,
n msura n care este posibil, s efectueze astfel de transferuri, n cazul n care deine active
disponibile sau care pot fi mobilizate n monedele de care are nevoie.

Comisia comunic cu fiecare dintre statele membre prin intermediul autoritii desemnate de statul
n cauz. Pentru efectuarea operaiunilor financiare, Comisia poate recurge la serviciile bncii de
emisiune a statului membru n cauz sau la o alt instituie financiar autorizat de acesta.

Articolul 322
(ex-articolul 279 TCE)

(1) Parlamentul European i Consiliul, hotrnd n conformitate cu procedura legislativ


ordinar i dup consultarea Curii de Conturi, adopt prin regulamente:

(a) normele financiare care definesc n special procedura care trebuie adoptat pentru stabilirea i
execuia bugetului i pentru predarea i verificarea conturilor;

(b) normele de organizare a controlului rspunderii participanilor la execuia bugetului, n


special a ordonatorilor i contabililor.

(2) Consiliul, hotrnd la propunerea Comisiei i dup consultarea Parlamentului European i a


Curii de Conturi, stabilete metodele i procedura prin care veniturile bugetare prevzute de
regimul resurselor proprii ale Uniunii se pun la dispoziia Comisiei i definete msurile care
trebuie aplicate pentru a rspunde, dac este cazul, necesitilor trezoreriei.

Articolul 323

Parlamentul European, Consiliul i Comisia asigur disponibilitatea mijloacelor financiare care


permit Uniunii s i ndeplineasc obligaiile juridice fa de teri.

199
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
Articolul 324

La iniiativa Comisiei se convoac ntlniri periodice ntre preedinii Parlamentului European,


Consiliului i Comisiei, n cadrul procedurilor bugetare prevzute de prezentul titlu. Preedinii iau
toate msurile necesare pentru a promova concertarea i apropierea poziiilor instituiilor pe care le
conduc, n vederea facilitrii punerii n aplicare a dispoziiilor prezentului titlu.

Capitolul 6

Combaterea fraudei

Articolul 325
(ex-articolul 280 TCE)

(1) Uniunea i statele membre combat frauda i orice alt activitate ilegal care aduce atingere
intereselor financiare ale Uniunii prin msuri luate n conformitate cu prezentul articol, msuri care
descurajeaz fraudele i ofer o protecie efectiv n statele membre, precum i n instituiile,
organele, oficiile i ageniile Uniunii.

(2) Pentru a combate frauda care aduce atingere intereselor financiare ale Uniunii, statele
membre adopt aceleai msuri pe care le adopt pentru a combate frauda care aduce atingere
propriilor lor interese financiare.

(3) Fr a aduce atingere altor dispoziii ale tratatelor, statele membre i coordoneaz aciunea
urmrind s apere interesele financiare ale Uniunii mpotriva fraudei. n acest scop, statele membre
organizeaz, mpreun cu Comisia, o cooperare strns i constant ntre autoritile competente.

(4) Parlamentul European i Consiliul, hotrnd n conformitate cu procedura legislativ


ordinar, adopt, dup consultarea Curii de Conturi, msurile necesare n domeniul prevenirii
fraudei care aduce atingere intereselor financiare ale Uniunii i al combaterii acestei fraude, pentru
a oferi o protecie efectiv i echivalent n statele membre, precum i n instituiile, organele,
oficiile i ageniile Uniunii.

200
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
(5) Comisia, n cooperare cu statele membre, prezint anual Parlamentului European i
Consiliului un raport privind msurile adoptate pentru punerea n aplicare a prezentului articol.

TITLUL III

FORMELE DE COOPERARE CONSOLIDAT

Articolul 326
(ex-articolele 27 A-27 E, 40-40 B i 43-45 TUE
i ex-articolele 11 i 11 A TCE)

Formele de cooperare consolidat respect tratatele i dreptul Uniunii.

Acestea nu pot aduce atingere pieei interne i nici coeziunii economice, sociale i teritoriale.
Formele de cooperare consolidat nu pot s constituie o barier sau o discriminare n schimburile
dintre statele membre ori s provoace o denaturare a concurenei ntre acestea.

Articolul 327
(ex-articolele 27 A-27 E, 40-40 B i 43-45 TUE
i ex-articolele 11 i 11 A TCE)

Formele de cooperare consolidat trebuie s respecte competenele, drepturile i obligaiile statelor


membre neparticipante. Acestea din urm nu mpiedic punerea lor n aplicare de ctre statele
membre participante.

Articolul 328
(ex-articolele 27 A-27 E, 40-40 B i 43-45 TUE
i ex-articolele 11 i 11 A TCE)

(1) De la data stabilirii lor, formele de cooperare consolidat sunt deschise tuturor statelor
membre, sub rezerva respectrii eventualelor condiii de participare stabilite prin decizia de
autorizare. De asemenea, acestea rmn deschise oricnd pe durata funcionrii lor, sub rezerva
respectrii, pe lng condiiile menionate anterior, i a actelor deja adoptate n cadrul lor.

201
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
Comisia i statele membre participante la o form de cooperare consolidat asigur promovarea
participrii unui numr ct mai mare de state membre.

(2) Comisia i, dup caz, naltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe i politica de
securitate informeaz periodic Parlamentul European i Consiliul cu privire la evoluia formelor de
cooperare consolidat.

Articolul 329
(ex-articolele 27 A-27 E, 40-40 B i 43-45 TUE
i ex-articolele 11 i 11 A TCE)

(1) Statele membre care doresc s stabileasc ntre ele o form de cooperare consolidat ntr-
unul din domeniile prevzute n tratate, cu excepia domeniilor de competen exclusiv i a
politicii externe i de securitate comune, nainteaz Comisiei o cerere preciznd domeniul de
aplicare i obiectivele urmrite prin forma de cooperare consolidat preconizat. Comisia poate
prezenta Consiliului o propunere n acest sens. n cazul n care nu prezint o astfel de propunere,
Comisia comunic statelor membre n cauz motivele pentru care a procedat astfel.

Autorizarea de a recurge la o form de cooperare consolidat prevzut la primul paragraf se acord


de ctre Consiliu, care hotrte la propunerea Comisiei i dup aprobarea Parlamentului European.

(2) Cererea statelor membre care doresc s stabileasc ntre ele o form de cooperare
consolidat n cadrul politicii externe i de securitate comun este adresat Consiliului. Aceasta se
transmite naltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe i politica de securitate, care i d
avizul asupra coerenei formei de cooperare consolidat preconizat cu politica extern i de
securitate comun a Uniunii, precum i Comisiei, care i d avizul n special asupra coerenei
formei de cooperare consolidat preconizat cu celelalte politici ale Uniunii. Cererea se transmite,
de asemenea, Parlamentului European spre informare.

Autorizarea de a recurge la o form de cooperare consolidat este acordat prin decizie a


Consiliului, care hotrte n unanimitate.

202
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
Articolul 330
(ex-articolele 27 A-27 E, 40-40 B i 43-45 TUE
i ex-articolele 11 i 11 A TCE)

Toi membrii Consiliului pot participa la deliberri, dar la vot particip numai membrii Consiliului
care reprezint statele membre participante la o form de cooperare consolidat.

Unanimitatea se constituie numai prin voturile reprezentanilor statelor participante.

Majoritatea calificat se definete n conformitate cu articolul 238 alineatul (3).

Articolul 331
(ex-articolele 27 A-27 E, 40-40 B i 43-45 TUE
i ex-articolele 11 i 11 A TCE)

(1) Orice stat membru care dorete s participe la o form de cooperare consolidat n curs ntr-
unul dintre domeniile prevzute la articolul 329 alineatul (1) notific intenia sa Consiliului i
Comisiei.

n termen de patru luni de la data primirii notificrii, Comisia confirm participarea statului
membru n cauz. Dup caz, aceasta constat ndeplinirea condiiilor de participare i adopt orice
msuri tranzitorii necesare privind aplicarea actelor deja adoptate n cadrul formei de cooperare
consolidate.

Cu toate acestea, n cazul n care consider c nu sunt ndeplinite condiiile de participare, Comisia
indic dispoziiile ce trebuie adoptate pentru ndeplinirea lor i stabilete un termen pentru a
reexamina cererea de participare. La expirarea acestui termen, Comisia reexamineaz cererea, n
conformitate cu procedura prevzut la al doilea paragraf. n cazul n care Comisia consider c n
continuare nu sunt ndeplinite condiiile de participare, statul membru n cauz poate sesiza n
legtur cu aceasta Consiliul, care se pronun asupra cererii. Consiliul hotrte n conformitate cu
articolul 330. Acesta poate, de asemenea, s adopte, la propunerea Comisiei, msurile tranzitorii
prevzute la al doilea paragraf.

(2) Orice stat membru care dorete s participe la o form de cooperare consolidat n cadrul
politicii externe i de securitate comune notific intenia sa Consiliului, naltului Reprezentant al
Uniunii pentru afaceri externe i politica de securitate i Comisiei.

203
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
Consiliul confirm participarea statului membru n cauz dup consultarea naltului Reprezentant al
Uniunii pentru afaceri externe i politica de securitate i dup ce a constatat, dup caz, ndeplinirea
eventualelor condiii de participare. Consiliul, la propunerea naltului Reprezentant, poate s
adopte, de asemenea, orice msuri tranzitorii necesare privind aplicarea actelor deja adoptate n
cadrul formei de cooperare consolidat. Cu toate acestea, n cazul n care consider c nu sunt
ndeplinite condiiile de participare, Consiliul indic dispoziiile care trebuie adoptate pentru
ndeplinirea acestor condiii i stabilete un termen pentru reexaminarea cererii de participare.

n nelesul prezentului alineat, Consiliul hotrte n unanimitate i n conformitate cu


articolul 330.

Articolul 332
(ex-articolele 27 A-27 E, 40-40 B i 43-45 TUE
i ex-articolele 11 i 11 A TCE)

Cheltuielile care rezult din punerea n aplicare a unei forme de cooperare consolidat, altele dect
costurile administrative necesare instituiilor, sunt n sarcina statelor membre participante, cu
excepia cazului n care Consiliul, hotrnd n unanimitate, dup consultarea Parlamentului
European, decide altfel.

Articolul 333
(ex-articolele 27 A-27 E, 40-40 B i 43-45 TUE
i ex-articolele 11 i 11 A TCE)

(1) n cazul n care o dispoziie a tratatelor, care poate fi aplicat n cadrul unei forme de
cooperare consolidat, prevede adoptarea n unanimitate a hotrrii Consiliului, Consiliul, hotrnd
n unanimitate n conformitate cu condiiile prevzute la articolul 330, poate adopta o decizie care
s prevad faptul c acesta va hotr cu majoritate calificat.

(2) n cazul n care o dispoziie a tratatelor, care poate fi aplicat n cadrul unei forme de
cooperare consolidat, prevede adoptarea de ctre Consiliu a actelor n conformitate cu o procedur
legislativ special, Consiliul, hotrnd n unanimitate n conformitate cu condiiile prevzute la
articolul 330, poate adopta o decizie care s prevad faptul c acesta va hotr n conformitate cu
procedura legislativ ordinar. Consiliul hotrte dup consultarea Parlamentului European.

(3) Alineatele (1) i (2) nu se aplic deciziilor care au implicaii militare sau n domeniul
aprrii.

204
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
Articolul 334
(ex-articolele 27 A-27 E, 40-40 B i 43-45 TUE
i ex-articolele 11 i 11 A TCE)

Consiliul i Comisia asigur coerena aciunilor ntreprinse n cadrul unei forme de cooperare
consolidat, precum i coerena acestor aciuni cu politicile Uniunii, i coopereaz n acest scop.

PARTEA A APTEA

DISPOZIII GENERALE I FINALE

Articolul 335
(ex-articolul 282 TCE)

n fiecare dintre statele membre, Uniunea are cea mai larg capacitate juridic recunoscut
persoanelor juridice de ctre legislaiile intern; Uniunea poate, n special, s dobndeasc sau s
nstrineze bunuri mobile i imobile i poate sta n justiie. n acest scop, Uniunea este reprezentat
de Comisie. Cu toate acestea, Uniunea este reprezentat de fiecare instituie, n temeiul autonomiei
lor administrative, pentru chestiunile referitoare la funcionarea lor.

Articolul 336
(ex-articolul 283 TCE)

Parlamentul European i Consiliul, hotrnd prin regulamente n conformitate cu procedura


legislativ ordinar i dup consultarea celorlalte instituii interesate, adopt Statutul funcionarilor
Uniunii Europene i Regimul aplicabil altor ageni ai Uniunii.

Articolul 337
(ex-articolul 284 TCE)

Pentru ndeplinirea sarcinilor care i sunt ncredinate, Comisia poate solicita i primi toate
informaiile i poate proceda la toate verificrile necesare, n limitele i condiiile stabilite de
Consiliu hotrnd cu majoritate simpl, n conformitate cu dispoziiile tratatelor.

205
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
Articolul 338
(ex-articolul 285 TCE)

(1) Fr a aduce atingere articolului 5 din Protocolul privind Statutul Sistemului European al
Bncilor Centrale i al Bncii Centrale Europene, Parlamentul European i Consiliul, hotrnd n
conformitate cu procedura legislativ ordinar, adopt msuri n vederea elaborrii de statistici, n
cazul n care acest lucru este necesar pentru ndeplinirea activitilor Uniunii.

(2) Elaborarea statisticilor se face respectnd imparialitatea, fiabilitatea, obiectivitatea,


independena tiinific, eficiena costurilor i confidenialitatea informaiilor statistice; aceasta nu
trebuie s implice costuri excesive pentru operatorii economici.

Articolul 339
(ex-articolul 287 TCE)

Membrii instituiilor Uniunii, membrii comitetelor, precum i funcionarii i agenii Uniunii sunt
obligai, chiar i dup ncetarea funciilor lor, s nu divulge informaiile care, prin natura lor,
constituie secret profesional i, ndeosebi, informaiile referitoare la ntreprinderi i la relaiile lor
comerciale sau la elementele de pre de cost.

Articolul 340
(ex-articolul 288 TCE)

Rspunderea contractual a Uniunii este guvernat de legea aplicabil contractului respectiv.

n materie de rspundere extracontractual, Uniunea este obligat s repare, n conformitate cu


principiile generale comune ordinilor juridice ale statelor membre, prejudiciile cauzate de instituiile
sale sau de agenii si n exerciiul funciunilor lor.

Prin derogare de la dispoziiile celui de-al doilea paragraf, Banca Central European trebuie s
repare, n conformitate cu principiile generale comune statelor membre, prejudiciile cauzate de
aceasta sau de agenii si n exercitarea funciilor lor.

206
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
Rspunderea personal a agenilor fa de Uniune este reglementat de dispoziiile care le stabilesc
statutul sau regimul care li se aplic.

Articolul 341
(ex-articolul 289 TCE)

Sediul instituiilor Uniunii se stabilete de comun acord de ctre guvernele statelor membre.

Articolul 342
(ex-articolul 290 TCE)

Regimul lingvistic al instituiilor Uniunii se stabilete, fr a aduce atingere dispoziiilor prevzute


de Statutul Curii de Justiie a Uniunii Europene, de ctre Consiliu, hotrnd n unanimitate prin
regulamente.

Articolul 343
(ex-articolul 291 TCE)

Uniunea se bucur, pe teritoriile statelor membre, de privilegiile i imunitile necesare pentru


ndeplinirea misiunii sale, n condiiile definite n Protocolul ncheiat la 8 aprilie 1965 privind
privilegiile i imunitile Uniunii Europene. Acelai regim se aplic i n cazul Bncii Centrale
Europene i al Bncii Europene de Investiii.

Articolul 344
(ex-articolul 292 TCE)

Statele membre se angajeaz s nu supun un diferend cu privire la interpretarea sau aplicarea


tratatelor unui alt mod de soluionare dect cele prevzute de acestea.

207
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
Articolul 345
(ex-articolul 295 TCE)

Tratatele nu aduc atingere regimului proprietii n statele membre.

Articolul 346
(ex-articolul 296 TCE)

(1) Dispoziiile tratatelor nu contravin urmtoarelor norme:

(a) nici un stat membru nu are obligaia de a furniza informaii a cror divulgare o consider
contrar intereselor eseniale ale siguranei sale;

(b) orice stat membru poate lua msurile pe care le consider necesare pentru protecia intereselor
eseniale ale siguranei sale i care se refer la producia sau comerul cu armament, muniie i
material de rzboi; aceste msuri nu trebuie s modifice condiiile de concuren pe piaa
intern n ce privete produsele ce nu sunt destinate unor scopuri specific militare.

(2) Consiliul, hotrnd n unanimitate la propunerea Comisiei, poate modifica lista stabilit
la 15 aprilie 1958 cuprinznd produsele crora li se aplic dispoziiile alineatului (1) litera (b).

Articolul 347
(ex-articolul 297 TCE)

Statele membre se consult n vederea adoptrii n comun a dispoziiilor necesare pentru a evita ca
funcionarea pieei interne s fie afectat de msurile la care un stat membru poate fi obligat s le
adopte n caz de probleme interne grave care aduc atingere ordinii publice, n caz de rzboi sau de
tensiune internaional grav care constituie o ameninare de rzboi ori pentru a face fa
angajamentelor contractate de acesta n vederea meninerii pcii i securitii internaionale.

208
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
Articolul 348
(ex-articolul 298 TCE)

n cazul n care msurile adoptate n cazurile prevzute la articolele 346 i 347 au ca efect
denaturarea condiiilor concurenei pe piaa intern, Comisia examineaz mpreun cu statul n
cauz condiiile n care aceste msuri pot fi adaptate normelor prevzute de tratate.

Prin derogare de la procedura prevzut la articolele 258 i 259, Comisia sau orice stat membru
poate sesiza direct Curtea de Justiie n cazul n care consider c un alt stat membru abuzeaz de
competenele prevzute la articolele 346 i 347. Curtea de Justiie hotrte n camera de consiliu.

Articolul 349
(ex-articolul 299 alineatul (2) al doilea, al treilea i al patrulea paragraf TCE)

innd seama de situaia economic i social structural din Guadelupa, Guyana Francez,
Martinica, Reunion, Saint-Barthelemy i Saint-Martin, a insulelor Azore, Madeira i Canare, situaie
care este agravat de deprtare, insularitate, suprafaa redus, relieful i clima dificile, dependena
economic de un numr redus de produse, factori a cror persisten i combinare duneaz grav
dezvoltrii acestora, Consiliul, la propunerea Comisiei i dup consultarea Parlamentului European,
adopt msuri specifice care urmresc s stabileasc, n special, condiiile de aplicare a tratatelor n
regiunile respective, inclusiv n ceea ce privete politicile comune. n cazul n care msurile
respective sunt adoptate de Consiliu n conformitate cu o procedur legislativ special, acesta
hotrte, de asemenea, la propunerea Comisiei i dup consultarea Parlamentului European.

Msurile prevzute la primul paragraf se refer n special la politicile vamale i comerciale, politica
fiscal, zonele libere, politicile din domeniul agriculturii i pescuitului, condiiile de aprovizionare
cu materii prime i bunuri de consum de prim necesitate, ajutoarele de stat i condiiile de acces la
fondurile structurale i la programele orizontale ale Uniunii.

Consiliul adopt msurile prevzute la primul paragraf innd seama de caracteristicile i


constrngerile specifice regiunilor ultraperiferice fr s aduc atingere integritii i coerenei
ordinii juridice a Uniunii, inclusiv pieei interne i politicilor comune.

209
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
Articolul 350
(ex-articolul 306 TCE)

Dispoziiile tratatelor nu mpiedic existena i realizarea uniunilor regionale ntre Belgia i


Luxemburg, ca i ntre Belgia, Luxemburg i rile de Jos, n msura n care obiectivele acestor
uniuni regionale nu sunt atinse prin aplicarea tratatelor.

Articolul 351
(ex-articolul 307 TCE)

Dispoziiile tratatelor nu aduc atingere drepturilor i obligaiilor care rezult din conveniile
ncheiate pn la 1 ianuarie 1958 sau, pentru statele membre aderente, nainte de data aderrii
acestora, ntre unul sau mai multe state membre pe de o parte i unul sau mai multe state tere pe de
alt parte.

n msura n care aceste convenii nu sunt compatibile cu tratatele, statul sau statele membre n
cauz recurg la toate mijloacele corespunztoare pentru a elimina incompatibilitile constatate. La
nevoie, statele membre i acord reciproc sprijin n vederea atingerii acestui scop i adopt, dac
este cazul, o poziie comun.

n aplicarea conveniilor menionate la primul paragraf, statele membre iau n considerare faptul c
avantajele consimite prin tratate de fiecare dintre statele membre fac parte integrant din instituirea
Uniunii i, din aceast cauz, sunt inseparabil legate de crearea instituiilor comune, de atribuirea de
competene n favoarea acestora i de acordarea acelorai avantaje de ctre toate celelalte state
membre.

Articolul 352
(ex-articolul 308 TCE)

(1) n cazul n care o aciune a Uniunii se dovedete necesar n cadrul politicilor definite n
tratate, pentru a atinge unul dintre obiectivele menionate n tratate, fr ca acestea s fi prevzut
atribuiile necesare n acest sens, Consiliul, hotrnd n unanimitate la propunerea Comisiei i dup
aprobarea Parlamentului European, adopt msurile corespunztoare. La data la care dispoziiile
respective sunt adoptate de Consiliu n conformitate cu o procedur legislativ special, acesta
hotrte n unanimitate, la propunerea Comisiei i dup aprobarea Parlamentului European.

210
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
(2) Comisia, n cadrul procedurii de control al principiului subsidiaritii menionate la
articolul 5 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea European, atrage atenia parlamentelor
naionale asupra propunerilor ntemeiate pe prezentul articol.

(3) Msurile ntemeiate pe prezentul articol nu pot implica armonizarea actelor cu putere de
lege i a normelor administrative ale statelor membre n cazul n care tratatele exclud o astfel de
armonizare.

(4) Prezentul articol nu poate fi folosit pentru atingerea obiectivelor din domeniul politicii
externe i de securitate comun i orice act adoptat n conformitate cu prezentul articol trebuie s
respecte limitele prevzute la articolul 40 al doilea paragraf din Tratatul privind Uniunea
European.

Articolul 353

Articolul 48 alineatul (7) din Tratatul privind Uniunea European nu se aplic urmtoarelor articole:

- articolul 311 al treilea i al patrulea paragraf;

- articolul 312 alineatul (2) primul paragraf;

- articolul 352 i

- articolul 354.

Articolul 354
(ex-articolul 309 TCE)

n nelesul articolului 7 din Tratatul privind Uniunea European, n ceea ce privete suspendarea
anumitor drepturi care decurg din apartenena la Uniune, membrul Consiliului European sau al
Consiliului care reprezint statul membru n cauz nu particip la vot, iar statul membru n cauz nu
este luat n considerare la calcularea treimii sau a patru cincimi din statele membre prevzute la
alineatele (1) i (2) din articolul menionat anterior. Abinerea membrilor prezeni sau reprezentai
nu mpiedic adoptarea deciziilor menionate la alineatul (2) din articolul menionat anterior.

Pentru adoptarea deciziilor prevzute la articolul 7 alineatele (3) i (4) din Tratatul privind Uniunea
European, majoritatea calificat se definete n conformitate cu dispoziiile articolului 238
alineatul (3) litera (b) din prezentul tratat.

211
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
n cazul n care, ca urmare a unei decizii de suspendare a drepturilor de vot adoptate n conformitate
cu articolul 7 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea European, Consiliul hotrte cu majoritate
calificat, pe baza uneia dintre dispoziiile tratatelor, aceast majoritate calificat se definete n
conformitate cu articolul 238 alineatul (3) litera (b) din prezentul tratat sau, n cazul n care
Consiliul acioneaz la propunerea Comisiei sau a naltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri
externe i politica de securitate, n conformitate cu articolul 238 alineatul (3) litera (a).

n nelesul articolului 7 din Tratatul privind Uniunea European, Parlamentul European hotrte
cu o majoritate de dou treimi din voturile exprimate, reprezentnd majoritatea membrilor care l
compun.

Articolul 355
(ex-articolul 299 alineatul (2) primul paragraf
i alineatele (3)-(6) TCE)

Pe lng dispoziiile articolului 52 din Tratatul privind Uniunea European cu privire la domeniul
de aplicare teritorial a tratatelor, se aplic urmtoarele dispoziii:

(1) Dispoziiile tratatelor se aplic n Guadelupa, Guyana Francez, Martinica, Reunion, Saint-
Barthelemy, Saint-Martin i insulelor Azore, Madeira i Canare, n conformitate cu dispoziiile
articolului 349.

(2) rile i teritoriile de peste mri, a cror list figureaz n anexa II, fac obiectul unui regim
special de asociere definit n partea a patra.

Tratatele nu se aplic rilor i teritoriilor care au relaii speciale cu Regatul Unit al Marii Britanii i
Irlandei de Nord i nu figureaz n lista menionat.

(3) Dispoziiile tratatelor se aplic teritoriilor europene ale cror relaii externe sunt asumate de
ctre un stat membru.

(4) Dispoziiile tratatelor se aplic insulelor land n conformitate cu dispoziiile cuprinse n


Protocolul nr. 2 la Actul privind condiiile de aderare a Republicii Austria, a Republicii Finlanda i a
Regatului Suediei.

212
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
(5) Prin derogare de la articolul 52 din Tratatul privind Uniunea European i de la
alineatele (1)-(4) din prezentul articol:

(a) tratatele nu se aplic insulelor Fere;

(b) tratatele se aplic zonelor de suveranitate ale Regatului Unit al Marii Britanii i Irlandei de
Nord n Cipru, Akrotiri i Dhekelia, numai n msura necesar asigurrii aplicrii regimului
prevzut de protocol cu privire la zonele de suveranitate ale Regatului Unit al Marii Britanii i
Irlandei de Nord n Cipru anexat la Actul privind condiiile de aderare la Uniunea European a
Republicii Cehe, a Republicii Estonia, a Republicii Cipru, a Republicii Letonia, a Republicii
Lituania, a Republicii Ungare, a Republicii Malta, a Republicii Polone, a Republicii Slovenia
i a Republicii Slovace i n conformitate cu prevederile respectivului protocol;

(c) dispoziiile tratatelor se aplic insulelor Anglo-Normande i insulei Man numai n msura
necesar pentru a se asigura aplicarea regimului prevzut pentru aceste insule prin Tratatul
privind aderarea de noi state membre la Comunitatea Economic European i la Comunitatea
European a Energiei Atomice, semnat la 22 ianuarie 1972.

(6) Consiliul European, la iniiativa statului membru n cauz, poate adopta o decizie de
modificare a statutului n raport cu Uniunea al unei ri sau teritoriu danez, francez sau olandez
prevzut la alineatele (1) i (2). Consiliul European hotrte n unanimitate, dup consultarea
Comisiei.

Articolul 356
(ex-articolul 312 TCE)

Prezentul tratat se ncheie pe durat nelimitat.

Articolul 357
(ex-articolul 313 TCE)

Prezentul tratat se ratific de ctre naltele Pri Contractante n conformitate cu normele lor
constituionale. Instrumentele de ratificare se depun la Guvernul Republicii Italiene.

213
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
Prezentul tratat intr n vigoare n prima zi a lunii urmtoare depunerii instrumentului de ratificare
de ctre ultimul stat semnatar care ndeplinete aceast formalitate. Cu toate acestea, n cazul n care
aceast depunere are loc la mai puin de cincisprezece zile naintea nceperii lunii urmtoare,
intrarea n vigoare a tratatului va fi reportat la prima zi a celei de-a doua luni, dup data depunerii.

Articolul 358

Dispoziiile articolului 55 din Tratatul privind Uniunea European se aplic prezentului tratat.

DREPT CARE subsemnaii plenipoteniari au semnat prezentul tratat.

ncheiat la Roma la douzeci i cinci martie una mie nou sute cincizeci i apte.
(lista semnatarilor nu este reprodus)

214
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
PROTOCOALE

215
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
PROTOCOLUL (nr. 1)

PRIVIND ROLUL PARLAMENTELOR NAIONALE N UNIUNEA EUROPEAN

NALTELE PRI CONTRACTANTE,

REAMINTIND faptul c modul n care parlamentele naionale i exercit controlul asupra


guvernelor lor respective n ceea ce privete activitile Uniunii Europene ine de organizarea i
practicile constituionale proprii fiecrui stat membru;

DORIND s ncurajeze o participare sporit a parlamentelor naionale la activitile Uniunii


Europene i s consolideze capacitatea acestora de a-i exprima punctul de vedere asupra
proiectelor de acte legislative ale Uniunii Europene, precum i asupra altor chestiuni care pot
prezenta un interes deosebit pentru acestea;

AU CONVENIT cu privire la dispoziiile urmtoare, care se anexeaz la Tratatul privind Uniunea


European, la Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene i la Tratatul de instituire a
Comunitii Europene a Energiei Atomice:

TITLUL I

INFORMAII DESTINATE PARLAMENTELOR NAIONALE

Articolul 1

Documentele de consultare ale Comisiei (cri verzi, cri albe i comunicri) se transmit direct de
Comisie parlamentelor naionale la data publicrii acestora. De asemenea, Comisia transmite
parlamentelor naionale i programul legislativ anual, precum i orice alt instrument de programare
legislativ sau de strategie politic, simultan cu transmiterea acestora Parlamentului European i
Consiliului.

6655/2/08 REV 2 DD/neg 216


JUR RO
Articolul 2

Proiectele de acte legislative adresate Parlamentului European i Consiliului se transmit


parlamentelor naionale.

n nelesul prezentului protocol, proiect de act legislativ nseamn propunerile Comisiei,


iniiativele unui grup de state membre, iniiativele Parlamentului European, cererile Curii de
Justiie, recomandrile Bncii Centrale Europene i cererile Bncii Europene de Investiii, privind
adoptarea unui act legislativ.

Proiectele de acte legislative emise de Comisie se transmit direct de Comisie parlamentelor


naionale, n acelai timp n care se transmit Parlamentului European i Consiliului.

Proiectele de acte legislative emise de Parlamentul European se transmit direct de Parlamentul


European parlamentelor naionale.

Proiectele de acte legislative emise de un grup de state membre, de Curtea de Justiie, de Banca
Central European sau de Banca European de Investiii se transmit de Consiliu parlamentelor
naionale.

Articolul 3

Parlamentele naionale pot adresa preedintelui Parlamentului European, al Consiliului i, respectiv,


al Comisiei, un aviz motivat privind conformitatea unui proiect de act legislativ cu principiul
subsidiaritii, n conformitate cu procedura prevzut n Protocolul privind aplicarea principiilor
subsidiaritii i proporionalitii.

n cazul n care un proiect de act legislativ este emis de un grup de state membre, preedintele
Consiliului transmite avizul sau avizele motivate respective guvernelor statelor membre n cauz.

n cazul n care un proiect de act legislativ este emis de Curtea de Justiie, de Banca Central
European sau de Banca European de Investiii, preedintele Consiliului transmite avizul sau
avizele motivate respective instituiei sau organului n cauz.

217
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
Articolul 4

Se prevede un termen de opt sptmni ntre data la care un proiect de act legislativ este pus la
dispoziia parlamentelor naionale n limbile oficiale ale Uniunii Europene i data la care proiectul
n cauz este nscris pe ordinea de zi provizorie a Consiliului, n vederea adoptrii acestuia sau n
vederea adoptrii unei poziii n cadrul unei proceduri legislative. Sunt posibile excepii n cazuri de
urgen, ale cror motive sunt indicate n actul sau n poziia Consiliului. Cu excepia cazurilor de
urgen, motivate n mod corespunztor, nu se poate ajunge la niciun acord asupra unui proiect de
act legislativ n cauz n decursul acestor opt sptmni. Cu excepia cazurilor de urgen motivate
n mod corespunztor, se respect un termen de zece zile ntre nscrierea unui proiect de act
legislativ pe ordinea de zi provizorie a Consiliului i adoptarea unei poziii.

Articolul 5

Ordinea de zi i rezultatele edinelor Consiliului, inclusiv procesele-verbale ale edinelor n cadrul


crora Consiliul delibereaz asupra proiectelor de acte legislative, se transmit direct parlamentelor
naionale, simultan cu transmiterea acestora guvernelor statelor membre.

Articolul 6

n cazul n care Consiliul European are n vedere s recurg la articolul 48 alineatul (7) primul sau
al doilea paragraf din Tratatul privind Uniunea European, parlamentele naionale sunt informate cu
privire la iniiativa Consiliului European cu cel puin ase luni nainte de adoptarea unei decizii.

Articolul 7

Curtea de Conturi transmite raportul su anual parlamentelor naionale, cu titlu informativ, simultan
cu transmiterea acestuia Parlamentului European i Consiliului.

218
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
Articolul 8

n cazul n care sistemul parlamentar naional nu este monocameral, dispoziiile articolelor 1-7 se
aplic camerelor din care acesta este format.

TITLUL II

COOPERAREA INTERPARLAMENTAR

Articolul 9

Parlamentul European i parlamentele naionale definesc mpreun organizarea i promovarea unei


cooperri interparlamentare eficiente i periodice n cadrul Uniunii.

Articolul 10

O conferin a organelor parlamentare specializate n chestiunile Uniunii poate supune ateniei


Parlamentului European, a Consiliului i a Comisiei orice contribuie pe care o consider adecvat.
n plus, o astfel de conferin promoveaz schimbul de informaii i schimbul celor mai bune
practici ntre parlamentele naionale i Parlamentul European, inclusiv ntre comisiile specializate
ale acestora. De asemenea, conferina organelor parlamentare poate organiza conferine
interparlamentare pe teme specifice, n special pentru a dezbate chestiuni de politic extern i de
securitate comun, inclusiv politica de securitate i de aprare comun. Contribuiile conferinei nu
angajeaz parlamentele naionale i nu aduc atingere poziiei acestora.

219
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
PROTOCOLUL (nr. 2)

PRIVIND APLICAREA PRINCIPIILOR SUBSIDIARITII


I PROPORIONALITII

NALTELE PRI CONTRACTANTE,

DORIND s acioneze astfel nct deciziile s fie luate la un nivel ct mai apropiat de cetenii
Uniunii;

HOTRTE s stabileasc condiiile de aplicare a principiilor subsidiaritii i proporionalitii


prevzute la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea European i s instituie un sistem de control al
aplicrii respectivelor principii,

AU CONVENIT cu privire la dispoziiile urmtoare, care se anexeaz la Tratatul privind Uniunea


European i la Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene:

Articolul 1

Fiecare instituie asigur n permanen respectarea principiilor subsidiaritii i proporionalitii


definite la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea European.

Articolul 2

nainte de a propune un act legislativ, Comisia procedeaz la consultri extinse. Dup caz, aceste
consultri trebuie s aib n vedere dimensiunea regional i local a aciunilor preconizate. n caz
de urgen excepional, Comisia nu procedeaz la consultrile menionate. Comisia i motiveaz
decizia n cadrul propunerii.

220
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
Articolul 3

n nelesul prezentului protocol, proiect de act legislativ nseamn propunerile Comisiei,


iniiativele unui grup de state membre, iniiativele Parlamentului European, cererile Curii de
Justiie, recomandrile Bncii Centrale Europene i cererile Bncii Europene de Investiii privind
adoptarea unui act legislativ.

Articolul 4

Comisia transmite parlamentelor naionale proiectele sale de acte legislative i proiectele sale
modificate, n acelai timp n care le transmite organului legislativ al Uniunii.

Parlamentul European transmite parlamentelor naionale proiectele sale de acte legislative, precum
i proiectele sale modificate.

Consiliul transmite parlamentelor naionale proiectele de acte legislative emise de un grup de state
membre, de Curtea de Justiie, Banca Central European sau Banca European de Investiii,
precum i proiectele modificate.

La adoptarea acestora, rezoluiile legislative ale Parlamentului European i poziiile Consiliului se


transmit de ctre acestea parlamentelor naionale.

Articolul 5

Proiectele de acte legislative se motiveaz n raport cu principiile subsidiaritii i proporionalitii.


Orice proiect de act legislativ ar trebui s cuprind o fi detaliat care s permit evaluarea
conformitii cu principiile subsidiaritii i proporionalitii. Fia menionat anterior ar trebui s
cuprind elemente care s permit evaluarea impactului financiar al proiectului n cauz i, n cazul
unei directive, evaluarea implicaiilor acesteia asupra reglementrilor care urmeaz s fie puse n
aplicare de statele membre, inclusiv asupra legislaiei regionale, dup caz. Motivele care conduc la
concluzia c un obiectiv al Uniunii poate fi realizat mai bine la nivelul Uniunii se bazeaz pe
indicatori calitativi i, ori de cte ori este posibil, pe indicatori cantitativi. Proiectele de acte
legislative au n vedere necesitatea de a proceda astfel nct orice obligaie, financiar sau
administrativ, care revine Uniunii, guvernelor naionale, autoritilor regionale sau locale,
operatorilor economici i cetenilor s fie ct mai redus posibil i proporional cu obiectivul
urmrit.

221
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
Articolul 6

n termen de opt sptmni de la data transmiterii unui proiect de act legislativ n limbile oficiale
ale Uniunii, orice parlament naional sau orice camer a unui parlament naional poate adresa
preedintelui Parlamentului European, al Consiliului i, respectiv, al Comisiei un aviz motivat n
care s se expun motivele pentru care consider c proiectul n cauz nu este conform cu principiul
subsidiaritii. Dup caz, fiecrui parlament naional sau fiecrei camere a unui parlament naional
i revine sarcina de a consulta parlamentele regionale cu competene legislative.

n cazul n care proiectul de act legislativ n cauz este emis de un grup de state membre,
preedintele Consiliului transmite avizul guvernelor respectivelor state membre.

n cazul n care proiectul de act legislativ este emis de Curtea de Justiie, de Banca Central
European sau de Banca European de Investiii, preedintele Consiliului transmite avizul instituiei
sau organului n cauz.

Articolul 7

(1) Parlamentul European, Consiliul i Comisia, precum i, dup caz, grupul de state membre,
Curtea de Justiie, Banca Central European sau Banca European de Investiii, n cazul n care
proiectul de act legislativ european este emis de acestea, in seama de avizele motivate adresate de
parlamentele naionale sau de o camer a unuia dintre aceste parlamente naionale.

Fiecare parlament naional dispune de dou voturi, repartizate n funcie de sistemul parlamentar
naional. n cadrul unui sistem parlamentar naional bicameral, fiecare dintre cele dou camere
dispune de un vot.

(2) n cazul n care avizele motivate privind nerespectarea de ctre un proiect legislativ a
principiului subsidiaritii reprezint cel puin o treime din totalul voturilor atribuite parlamentelor
naionale n conformitate cu alineatul (1) al doilea paragraf, proiectul trebuie reexaminat. Acest prag
este de o ptrime n cazul unui proiect de act legislativ prezentat n temeiul articolului 76 din
Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene referitor la spaiul de libertate, securitate i justiie.

n urma acestei reexaminri, Comisia sau, dup caz, grupul de state membre, Parlamentul European,
Curtea de Justiie, Banca Central European sau Banca European de Investiii, n cazul n care
proiectul de act legislativ este emis de acestea, pot hotr fie s menin proiectul, fie s l modifice,
fie s l retrag. Aceast decizie trebuie motivat.

222
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
(3) De asemenea, n cadrul procedurii legislative ordinare, n cazul n care avizele motivate
privind nerespectarea de ctre un proiect de act legislativ a principiului subsidiaritii reprezint cel
puin o majoritate simpl din voturile atribuite parlamentelor naionale n conformitate cu
alineatul (1) al doilea paragraf, proiectul trebuie reexaminat. Ca urmare a unei astfel de reevaluri,
Comisia poate hotr fie s menin propunerea, fie s o modifice, fie s o retrag.

n cazul n care decide meninerea propunerii, Comisia va trebui s justifice, printr-un aviz motivat,
motivele pentru care consider c propunerea este conform cu principiul subsidiaritii. Acest aviz
motivat, precum i avizele motivate ale parlamentelor naionale, vor trebui prezentate organului
legislativ al Uniunii, pentru a putea fi luate n considerare n cadrul procedurii:

(a) nainte de ncheierea primei lecturi, organul legislativ (Parlamentul European i Consiliul)
examineaz compatibilitatea propunerii legislative cu principiul subsidiaritii, innd seama
n special de motivele invocate i mprtite de majoritatea parlamentelor naionale, precum
i de avizul motivat al Comisiei;

(b) n cazul n care, cu o majoritate de 55% a membrilor Consiliului sau cu o majoritate a


voturilor exprimate n Parlamentul European, organul legislativ consider c propunerea
legislativ nu este compatibil cu principiul subsidiaritii, aceasta nu va mai fi examinat.

Articolul 8

Curtea de Justiie a Uniunii Europene este competent s se pronune cu privire la aciunile


referitoare la nclcarea principiului subsidiaritii de ctre un act legislativ, formulate, n
conformitate cu normele prevzute la articolul 263 din Tratatul privind funcionarea Uniunii
Europene, de un stat membru sau transmise de acesta n conformitate cu dreptul su intern n
numele parlamentului su naional sau al unei camere a acestuia.

n conformitate cu normele prevzute la articolul menionat, astfel de aciuni pot fi formulate i de


Comitetul Regiunilor mpotriva actelor legislative n vederea adoptrii crora Tratatul privind
funcionarea Uniunii Europene prevede consultarea respectivului comitet.

Articolul 9

n fiecare an, Comisia prezint Consiliului European, Parlamentului European, Consiliului i


parlamentelor naionale un raport privind aplicarea articolului 5 din Tratatul privind Uniunea
European. Respectivul raport anual se transmite, de asemenea, Comitetului Economic i Social i
Comitetului Regiunilor.

223
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
PROTOCOLUL (nr. 3)

PRIVIND STATUTUL CURII DE JUSTIIE A UNIUNII EUROPENE

NALTELE PRI CONTRACTANTE,

DORIND s stabileasc Statutul Curii de Justiie a Uniunii Europene prevzut la articolul 281 din
Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene,

AU CONVENIT cu privire la dispoziiile urmtoare, care se anexeaz la Tratatul privind Uniunea


European, la Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene i la Tratatul de instituire a
Comunitii Europene a Energiei Atomice:

Articolul 1

Curtea de Justiie a Uniunii Europene se constituie i i exercit funciile n conformitate cu


dispoziiile tratatelor, ale Tratatului de instituire a Comunitii Europene a Energiei Atomice
(Tratatul CEEA) i ale prezentului statut.

TITLUL I

STATUTUL JUDECTORILOR I AVOCAILOR GENERALI

Articolul 2

nainte de a intra n funcie, fiecare judector depune, n faa Curii de Justiie reunit n edin
public, jurmntul c i va exercita atribuiile cu deplin imparialitate i potrivit contiinei sale i
c nu va divulga nimic din secretul deliberrilor.

224
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
Articolul 3

Judectorii beneficiaz de imunitate de jurisdicie. n ceea ce privete actele ndeplinite de acetia,


inclusiv cuvintele rostite i scrise n calitatea lor oficial, judectorii continu s beneficieze de
imunitate dup ncetarea funciei lor.

Curtea de Justiie, ntrunit n edin plenar, poate ridica imunitatea. n cazul n care decizia se
refer la un membru al Tribunalului sau al unui tribunal specializat, Curtea decide dup consultarea
tribunalului n cauz.

n cazul n care, dup ridicarea imunitii, se declaneaz o aciune penal mpotriva unui judector,
acesta poate fi judecat, n oricare stat membru, numai de instana care are competena de a judeca
magistraii celei mai nalte autoriti judiciare naionale.

Articolele 11-14 i articolul 17 din Protocolul privind privilegiile i imunitile Uniunii Europene se
aplic judectorilor, avocailor generali, grefierului i raportorilor adjunci ai Curii de Justiie a
Uniunii Europene, fr a aduce atingere dispoziiilor privind imunitatea de jurisdicie a judectorilor
menionate de paragrafele precedente.

Articolul 4

Judectorii nu pot exercita nici o funcie politic sau administrativ.

Acetia nu pot exercita nici o activitate profesional, fie c este sau nu remunerat, n afara cazului
n care Consiliul, hotrnd cu majoritate simpl, acord o derogare cu titlu excepional.

La instalarea n funcie, judectorii i iau angajamentul solemn de a respecta, pe durata funciei lor
i dup ncetarea acesteia, obligaiile care decurg din aceast funcie, n special ndatoririle de a da
dovad de onestitate i de discreie n acceptarea anumitor poziii sau avantaje, dup ncetarea
funciei lor.

n caz de dubiu n aceast privin, Curtea de Justiie ia o decizie. n cazul n care decizia se refer
la un membru al Tribunalului sau al unui tribunal specializat, Curtea decide dup consultarea
tribunalului n cauz.

225
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
Articolul 5

n afar de schimbarea ordinar i de deces, funcia de judector nceteaz n mod individual prin
demisie.

n caz de demisie a unui judector, scrisoarea de demisie se adreseaz preedintelui Curii de


Justiie, pentru a fi transmis preedintelui Consiliului. Aceast ultim notificare antreneaz
eliberarea postului.

Cu excepia cazurilor n care se aplic articolul 6, judectorul i continu activitatea pn la


preluarea funciei de ctre succesorul su.

Articolul 6

Judectorii pot fi nlturai din funcie sau declarai deczui din dreptul la pensie sau din alte
avantaje echivalente numai n cazul n care, n opinia unanim a judectorilor i avocailor generali
ai Curii de Justiie, nu mai corespund condiiilor cerute sau nu mai ndeplinesc obligaiile aferente
funciei lor. Judectorul n cauz nu ia parte la aceste deliberri. n cazul n care persoana n cauz
este membru al Tribunalului sau al unui tribunal specializat, Curtea decide dup consultarea
tribunalului n cauz.

Grefierul aduce decizia Curii la cunotina preedintelui Parlamentului European i al Comisiei i o


notific preedintelui Consiliului.

n cazul deciziei de nlturare din funcie a unui judector, aceast ultim notificare antreneaz
eliberarea postului.

Articolul 7

Judectorii ale cror funcii nceteaz nainte de expirarea mandatului sunt nlocuii pentru restul
mandatului.

Articolul 8

Dispoziiile articolelor 2-7 se aplic i avocailor generali.

226
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
TITLUL II

ORGANIZAREA CURII DE JUSTIIE

Articolul 9

n cazul n care, la fiecare trei ani, judectorii sunt nlocuii parial, se nlocuiesc alternativ cte
paisprezece, respectiv treisprezece judectori.

nlocuirea parial a avocailor generali, care are loc la fiecare trei ani, privete de fiecare dat patru
avocai generali.

Articolul 10

Grefierul depune jurmnt n faa Curii de Justiie c i va exercita funciile cu deplin


imparialitate i potrivit contiinei sale i c nu va divulga nimic din secretul deliberrilor.

Articolul 11

Curtea de Justiie organizeaz suplinirea grefierului n cazul n care acesta nu i poate exercita
funcia.

Articolul 12

Funcionari i personal auxiliar sunt pui la dispoziia Curii de Justiie, pentru a permite
funcionarea acesteia. Acetia se subordoneaz grefierului, care la rndul lui se subordoneaz
preedintelui.

Articolul 13

La cererea Curii de Justiie, Parlamentul European i Consiliul, hotrnd n conformitate cu


procedura legislativ ordinar, pot dispune numirea unor raportori adjunci i stabili statutul
acestora. Raportorii adjunci pot fi chemai s participe la instrumentarea cauzelor n curs i s
colaboreze cu judectorul raportor, n condiii care se stabilesc prin regulamentul de procedur.

227
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
Raportorii adjunci, alei dintre persoane care ofer toate garaniile de independen i dein titlurile
juridice necesare, se numesc de Consiliu hotrnd cu majoritate simpl. Acetia depun jurmnt n
faa Curii c i vor exercita funciile cu deplin imparialitate i potrivit contiinei lor i c nu vor
divulga nimic din secretul deliberrilor.

Articolul 14

Judectorii, avocaii generali i grefierul au reedina la sediul Curii de Justiie.

Articolul 15

Curtea de Justiie funcioneaz cu caracter permanent. Durata vacanei judectoreti se stabilete de


Curte, n funcie de necesitile serviciului.

Articolul 16

Curtea de Justiie nfiineaz n cadrul ei camere formate din trei i din cinci judectori. Judectorii
aleg dintre ei pe preedinii camerelor. Preedinii camerelor de cinci judectori sunt alei pe trei
ani. Mandatul acestora poate fi rennoit o dat.

Marea Camer este alctuit din treisprezece judectori. Aceasta este prezidat de preedintele
Curii. Din Marea Camer mai fac parte preedinii camerelor de cinci judectori i ali judectori
desemnai n condiiile prevzute de regulamentul de procedur.

Curtea se ntrunete n Marea Camer la cererea unui stat membru sau a unei instituii a Uniunii,
care este parte ntr-un proces.

Curtea se ntrunete n edin plenar atunci cnd este sesizat n temeiul articolului 228
alineatul (2), articolului 245 alineatul (2), articolului 247 sau articolului 286 alineatul (6) din
Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene.

n plus, n cazul n care consider c o cauz cu care este sesizat are o importan excepional,
Curtea aceasta poate decide, dup ascultarea avocatului general, s trimit cauza la edina plenar.

228
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
Articolul 17

Deciziile Curii de Justiie sunt valabile numai n cazul n care numrul de judectori care particip
la deliberri este impar.

Deciziile camerelor formate din trei sau din cinci judectori sunt valabile numai n cazul n care se
iau de trei judectori.

Deciziile Marii Camere sunt valabile numai n cazul n care sunt prezeni nou judectori.

Deciziile Curii ntrunite n edin plenar sunt valabile numai n cazul n care sunt prezeni
cincisprezece judectori.

n caz de mpiedicare a unuia dintre judectorii unei camere, se poate face apel la un judector
membru al altei camere, n condiiile stabilite de regulamentul de procedur.

Articolul 18

Judectorii i avocaii generali nu pot participa la soluionarea nici unei cauze n care au fost
implicai anterior ca ageni, consilieri sau avocai ai uneia dintre pri, sau cu privire la care au fost
chemai s se pronune ca membri ai unui tribunal, ai unei comisii de anchet sau n oricare alt
calitate.

n cazul n care, dintr-un motiv special, un judector sau un avocat general consider c nu poate
participa la judecarea sau la examinarea unei anumite cauze, acesta l informeaz pe preedinte. n
cazul n care preedintele consider c un judector sau un avocat general nu trebuie, dintr-un motiv
special, s participe sau s prezinte concluzii ntr-o anumit cauz, acesta l informeaz pe
respectivul judector sau avocat general n acest sens.

n caz de dificultate legat de aplicarea prezentului articol, Curtea de Justiie hotrte.

O parte nu poate invoca cetenia unui judector sau lipsa din componena Curii sau a uneia din
camere a unui judector avnd aceeai cetenie cu a sa pentru a cere modificarea compunerii Curii
sau a uneia din camerele sale.

229
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
TITLUL III

PROCEDURA N FAA CURII DE JUSTIIE

Articolul 19

Statele membre precum i instituiile Uniunii sunt reprezentate n faa Curii de Justiie de un agent
numit pentru fiecare cauz; agentul poate fi asistat de un consilier sau de un avocat.

Statele pri la Acordul privind Spaiul Economic European, altele dect statele membre, precum i
Autoritatea de supraveghere AELS menionat de acest acord, sunt reprezentate n acelai fel.

Celelalte pri trebuie s fie reprezentate de un avocat.

Numai un avocat autorizat s practice n faa unei instane a unui stat membru sau a unui alt stat
parte la Acordul privind Spaiul Economic European poate reprezenta sau asista o parte n faa
Curii.

Agenii, consilierii i avocaii care compar n faa Curii se bucur de drepturile i garaniile
necesare exercitrii independente a funciei lor, n condiii care se stabilesc prin regulamentul de
procedur.

n raporturile cu consilierii i avocaii care se prezint n faa ei, Curtea se bucur de competenele
atribuite n mod normal curilor i tribunalelor, n condiii care se stabilesc prin acelai regulament.

Profesorii universitari resortisani ai statelor membre a cror legislaie le recunoate dreptul de a


pleda se bucur n faa Curii de drepturile acordate avocailor prin prezentul articol.

Articolul 20

Procedura n faa Curii de Justiie const n dou faze: o faz scris i una oral.

230
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
Procedura scris cuprinde comunicarea adresat prilor i instituiilor Uniunii ale cror decizii sunt
n cauz, cereri, memorii, aprri i observaii i eventual replici, precum i toate actele i
documentele ce le susin sau copiile acestora certificate conform.

Comunicrile se fac prin grija grefierului, n ordinea i la termenele prevzute de regulamentul de


procedur.

Procedura oral cuprinde lectura raportului prezentat de un judector raportor, audierea de ctre
Curte a agenilor, consilierilor i avocailor, concluziile avocatului general precum i audierea
martorilor i experilor, dac este cazul.

n cazul n care consider c respectiva cauz nu pune o problem nou de drept, Curtea poate
decide, dup ascultarea avocatului general, ca aceasta s fie judecat fr concluziile avocatului
general.

Articolul 21

Curtea de Justiie este sesizat printr-o cerere adresat grefierului. Cererea trebuie s cuprind
numele i domiciliul reclamantului, calitatea semnatarului, numele prii sau prilor mpotriva
crora se nainteaz cererea, obiectul litigiului, concluziile i o expunere sumar a motivelor
invocate.

Dup caz, cererea trebuie s fie nsoit de actul a crui anulare este cerut sau, n situaia
menionat la articolul 265 din Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene, de o prob scris a
datei invitaiei de a aciona adresate unei instituii, n conformitate cu articolul menionat. n cazul
n care aceste acte nu sunt anexate la cerere, grefierul cere prii n cauz s le prezinte ntr-un
termen rezonabil, fr ca decderea din drepturi s poat fi opus prii n cazul n care actele sunt
prezentate dup expirarea termenului de introducere a aciunii.

Articolul 22

n cazurile menionate la articolul 18 din Tratatul CEEA, Curtea de Justiie este sesizat printr-o
aciune adresat grefierului. Aciunea trebuie s cuprind numele i domiciliul petentului, calitatea
semnatarului, menionarea deciziei mpotriva creia este naintat recursul, prile adverse, obiectul
litigiului, concluziile i expunerea sumar a motivelor invocate.

231
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
Aciunea trebuie s fie nsoit de o copie certificat pentru conformitate a hotrrii Comitetului de
Arbitraj care este atacat.

n cazul n care Curtea respinge aciunea, decizia Comitetului de Arbitraj devine definitiv.

n cazul n care Curtea anuleaz decizia Comitetului de Arbitraj, procedura poate fi reluat, eventual
la cererea uneia din pri, n faa Comitetului de Arbitraj. Acesta se conformeaz tuturor deciziilor
cu privire la chestiunile de drept pronunate de Curte.

Articolul 23

n cazurile prevzute la articolul 267 din Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene, decizia
instanei naionale care i suspend procedura i sesizeaz Curtea de Justiie este notificat Curii
de ctre instana naional respectiv. Aceast decizie este apoi notificat de ctre grefierul Curii,
prilor n cauz, statelor membre i Comisiei, precum i instituiei, organului, oficiului sau ageniei
Uniunii care a adoptat actul a crui valabilitate sau interpretare este contestat.

n termen de dou luni de la data ultimei notificri, prile, statele membre, Comisia i, dac este
cazul, instituia, organul, oficiul sau agenia Uniunii care a adoptat actul a crui valabilitate sau
interpretare este contestat, au dreptul de a depune la Curte memorii sau observaii scrise.

n cazurile menionate la articolul 267 din Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene, decizia
instanei naionale este notificat, prin grija grefierului Curii, i statelor pri la Acordul privind
Spaiul Economic European, altele dect statele membre, precum i Autoritii de supraveghere
AELS menionat n acordul respectiv, care, n cazul n care este vizat unul dintre domeniile de
aplicare ale acordului, pot depune la Curte memorii sau observaii scrise, n termen de dou luni de
la data notificrii.

n cazul n care un acord privind un domeniu determinat, ncheiat de Consiliu cu unul sau mai multe
state tere, prevede c acestea din urm pot prezenta memorii sau observaii scrise n cazul n care o
instan a unui stat membru adreseaz Curii o ntrebare preliminar privind domeniul de aplicare al
acordului, decizia instanei naionale referitoare la o astfel de ntrebare se notific, de asemenea,
statelor tere n cauz, care pot depune la Curte, n termen de dou luni de la data notificrii,
memorii sau observaii scrise.

232
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
Articolul 23a*

Regulamentul de procedur poate prevedea o procedur accelerat, iar pentru trimiterile preliminare
referitoare la spaiul de libertate, securitate i justiie, o procedur de urgen.

Aceste proceduri pot prevedea, pentru depunerea memoriilor sau a observaiilor scrise, un termen
mai scurt dect cel prevzut la articolul 23 i, prin derogare de la articolul 20 al patrulea paragraf,
judecarea cauzei fr concluziile avocatului general.

n plus, procedura de urgen poate prevedea limitarea prilor i a celorlalte persoane interesate
menionate la articolul 23 autorizate s depun memorii sau observaii scrise, i, n cazuri de
extrem urgen, omiterea fazei scrise a procedurii.

Articolul 24

Curtea de Justiie poate cere prilor s prezinte toate documentele i s furnizeze toate informaiile
pe care le consider necesare. n caz de refuz, Curtea ia act de aceasta.

De asemenea, Curtea poate cere statelor membre i instituiilor, organelor, oficiilor i ageniilor care
nu sunt pri n cauz toate informaiile pe care le consider necesare pentru soluionarea
procesului.

Articolul 25

n orice moment, Curtea de Justiie poate ncredina efectuarea unei expertize oricrei persoane,
autoriti, birou, comisii sau organizaii, la alegerea sa.

Articolul 26

Pot fi audiai martori n condiii care se stabilesc prin regulamentul de procedur.

*
articol introdus prin Decizia 2008/79/CE, Euratom (JO L 24, 29.1.2008, p. 42).
233
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
Articolul 27

Cu privire la martorii care nu se prezint, Curtea de Justiie beneficiaz de puterile acordate n mod
normal curilor i tribunalelor i poate aplica sanciuni pecuniare, n condiii care se stabilesc prin
regulamentul de procedur.

Articolul 28

Martorii i experii pot fi audiai sub jurmnt depus potrivit formulei stabilite de regulamentul de
procedur sau modalitilor prevzute de legislaia intern a martorului sau a expertului.

Articolul 29

Curtea de Justiie poate ordona ca un martor sau un expert s fie audiat de autoritatea judiciar de la
locul su de domiciliu.

Ordonana se adreseaz n vederea executrii autoritii judiciare competente, n condiiile stabilite


de regulamentul de procedur. Actele care rezult din activitatea comisiei rogatorii se napoiaz
Curii n aceleai condiii.

Curtea suport cheltuielile, sub rezerva de a le pune, dac este cazul, n sarcina prilor.

Articolul 30

Fiecare stat membru trateaz orice nclcare a jurmntului de ctre martori sau experi n acelai
fel ca un delict comis n faa unei instane judectoreti naionale competente n materie civil. n
temeiul denunului Curii de Justiie, statul membru urmrete n justiie pe autorii acestui delict n
instana naional competent.

Articolul 31

edina este public, cu excepia cazurilor n care, din motive grave, Curtea de Justiie decide altfel,
din oficiu sau la cererea prilor.

234
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
Articolul 32

n cursul dezbaterilor, Curtea de Justiie poate audia experi, martori, precum i prile. Cu toate
acestea, prile pot pleda numai prin reprezentanii lor.

Articolul 33

La fiecare edin se ntocmete un proces verbal semnat de preedinte i de grefier.

Articolul 34

Rolul edinelor se stabilete de preedinte.

Articolul 35

Deliberrile Curii de Justiie sunt i rmn secrete.

Articolul 36

Hotrrile se motiveaz. Acestea menioneaz numele judectorilor care au deliberat.

Articolul 37

Hotrrile se semneaz de preedinte i de grefier. Acestea se citesc n edin public.

Articolul 38

Curtea de Justiie decide cu privire la cheltuielile de judecat.

235
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
Articolul 39

Preedintele Curii de Justiie poate decide, n conformitate cu o procedur sumar care, n msura
n care este necesar, se aplic prin derogare de la anumite reguli din prezentul statut, care se
stabilete prin regulamentul de procedur, cu privire la concluziile care urmresc fie obinerea
suspendrii menionate la articolul 278 din Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene i la
articolul 157 din Tratatul CEEA, fie aplicarea unor msuri provizorii n temeiul articolului 279 din
Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene, fie suspendarea executrii silite n conformitate cu
articolul 299 al patrulea paragraf din Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene sau cu articolul
164 al treilea paragraf din Tratatul CEEA.

n cazul n care preedintele nu poate participa, acesta va fi nlocuit de un alt judector n condiiile
stabilite de regulamentul de procedur.

Ordonana preedintelui sau a judectorului care l nlocuiete are doar un caracter provizoriu i nu
prejudec fondul asupra cruia Curtea se pronun n aciunea principal.

Articolul 40

Statele membre i instituiile Uniunii pot interveni n litigiile supuse Curii de Justiie.

Organele, oficiile i ageniile Uniunii, precum i orice alt persoan dispun de acelai drept n cazul
n care pot dovedi faptul c au un interes n soluionarea litigiului naintat Curii. Persoanele fizice
sau juridice nu pot interveni n litigiile dintre statele membre, dintre instituiile Uniunii sau dintre
statele membre, pe de-o parte, i instituiile Uniunii, pe de alt parte.

Fr a aduce atingere dispoziiilor celui de-al doilea paragraf, statele pri la Acordul privind Spaiul
Economic European, altele dect statele membre, precum i Autoritatea de supraveghere AELS
menionat de respectivul acord pot interveni n litigiile supuse Curii n cazul n care acestea se
refer la unul dintre domeniile de aplicare ale acestui acord.

Concluziile cererii de intervenie pot avea ca obiect numai susinerea concluziilor uneia dintre pri.

236
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
Articolul 41

n cazul n care prtul, chemat n judecat n conformitate cu procedura, nu depune concluzii


scrise, hotrrea se pronun n lips. Hotrrea poate fi atacat n termen de o lun de la
comunicarea ei. n lipsa unei decizii contrare a Curii de Justiie, aceast opoziie nu suspend
executarea hotrrii pronunate n lips.

Articolul 42

n cazurile i n condiiile care se stabilesc prin regulamentul de procedur, statele membre,


instituiile, organele, oficiile i ageniile Uniunii, precum i orice alte persoane fizice i juridice pot
formula ter opoziie mpotriva hotrrilor pronunate fr ca acestea s fi fost audiate, n cazul n
care aceste hotrri le lezeaz drepturile.

Articolul 43

n caz de dificultate privind nelegerea sensului sau a domeniului de aplicare a unei hotrri,
sarcina de a o interpreta revine Curii de Justiie, la cererea unei pri sau a unei instituii a Uniunii
al crei interes este justificat.

Articolul 44

Revizuirea unei hotrri poate fi cerut Curii de Justiie numai n urma descoperirii unui fapt de
natur s aib o influen decisiv i care, nainte de pronunarea hotrrii, era necunoscut Curii i
prii care solicit revizuirea.

Procedura de revizuire este deschis printr-o hotrre a Curii care constat n mod expres existena
unui fapt nou, recunoate c acesta este de natur s conduc la deschiderea revizuirii i declar
cererea ca fiind admisibil din acest motiv.

Nici o cerere de revizuire nu va putea fi formulat dup expirarea unui termen de zece ani de la data
hotrrii.

237
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
Articolul 45

Regulamentul de procedur va stabili termene care iau n considerare distana.

n cazul n care cel interesat dovedete existena unui caz fortuit sau a unui caz de for major, nu i
se poate opune nici o decdere care decurge din expirarea termenelor.

Articolul 46

Aciunile formulate mpotriva Uniunii n materie de rspundere extracontractual se prescriu dup


cinci ani de la producerea faptului care a stat la baza lor. Prescripia este ntrerupt fie prin cerere de
chemare n judecat n faa Curii de Justiie, fie prin cererea prealabil pe care partea prejudiciat o
poate adresa instituiei competente a Uniunii. n acest ultim caz, cererea trebuie naintat n
termenul de dou luni prevzut la articolul 263 din Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene;
dac este cazul, se aplic dispoziiile articolului 265 al doilea paragraf din Tratatul privind
funcionarea Uniunii Europene.

Prezentul articol se aplic, de asemenea, n cazul aciunilor mpotriva Bncii Centrale Europene n
materie de rspundere extracontractual.

TITLUL IV

TRIBUNALUL

Articolul 47

Articolul 9 primul paragraf, articolele 14 i 15, articolul 17 primul, al doilea, al patrulea i al


cincilea paragraf i articolul 18 se aplic Tribunalului i membrilor acestuia.

Articolul 3 al patrulea paragraf, articolele 10, 11 i 14 se aplic, mutatis mutandis, grefierului


Tribunalului.

238
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
Articolul 48

Tribunalul se compune din douzeci i apte de judectori.

Articolul 49

Membrii Tribunalului pot fi chemai s exercite funcia de avocat general.

Avocatul general are rolul de a prezenta n edin public, cu deplin imparialitate i n deplin
independen, concluziile motivate cu privire la anumite cauze naintate Tribunalului, pentru a-l
asista n ndeplinirea misiunii sale.

Criteriile de selecie a cauzelor, precum i metodele de desemnare a avocailor generali se stabilesc


prin regulamentul de procedur al Tribunalului.

Un membru al Tribunalului chemat s exercite funcia de avocat general ntr-o cauz nu poate lua
parte la judecarea acelei cauze.

Articolul 50

Tribunalul se ntrunete n camere compuse din trei sau din cinci judectori. Judectorii aleg dintre
ei pe preedinii camerelor. Preedinii camerelor de cinci judectori sunt alei pe trei ani. Mandatul
acestora poate fi rennoit o dat.

Regulamentul de procedur stabilete compunerea camerelor i repartizarea cauzelor ctre acestea.


n anumite cazuri, stabilite de regulamentul de procedur, Tribunalul se poate ntruni n edin
plenar sau cu judector unic.

Regulamentul de procedur poate prevedea de asemenea ca Tribunalul s se ntruneasc n Marea


Camer, n cazurile i n condiiile prevzute de acest regulament.

239
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
Articolul 51

Prin derogare de la regula prevzut la articolul 256 alineatul (1) din Tratatul privind funcionarea
Uniunii Europene, se rezerv Curii de Justiie aciunile menionate la articolele 263 i 265 din
Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene, atunci cnd acestea sunt introduse de un stat
membru mpotriva:

(a) unui act sau a unei abineri de a hotr a Parlamentului European sau a Consiliului, sau a celor
dou instituii mpreun, cu excepia:

deciziilor adoptate de Consiliu conform articolului 108 alineatul (2) al treilea paragraf
din Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene;

actelor Consiliului adoptate n temeiul unui regulament al Consiliului privind msuri de


aprare comercial n sensul articolului 207 din Tratatul privind funcionarea Uniunii
Europene;

actelor Consiliului prin care acesta i exercit competenele de executare n


conformitate cu articolul 291 alineatul (2) din Tratatul privind funcionarea Uniunii
Europene;

(b) unui act sau a unei abineri de a hotr a Comisiei n temeiul articolului 331 alineatul (1) din
Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene.

Se rezerv Curii, de asemenea, aciunile menionate la aceleai articole, atunci cnd acestea sunt
introduse de o instituie a Uniunii mpotriva unui act sau a unei abineri de a hotr a Parlamentului
European sau a Consiliului, a celor dou instituii mpreun sau a Comisiei sau sunt introduse de o
instituie a Uniunii mpotriva unui act sau a unei abineri de a hotr a Bncii Centrale Europene.

Articolul 52

Preedintele Curii de Justiie i preedintele Tribunalului stabilesc de comun acord modul n care
funcionarii i ceilali membri ai personalului repartizat Curii i desfoar activitatea n cadrul
Tribunalului, pentru a-i asigura funcionarea. Anumii funcionari sau membri ai personalului
auxiliar se subordoneaz grefierului Tribunalului, care la rndul lui se subordoneaz preedintelui
Tribunalului.

240
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
Articolul 53

Procedura n faa Tribunalului este reglementat de titlul III.

Procedura n faa Tribunalului este precizat i completat, n msura necesar, de regulamentul su


de procedur. Regulamentul de procedur poate face derogare de la articolul 40 al patrulea paragraf
i de la articolul 41 pentru a ine seama de specificul contenciosului n domeniul proprietii
intelectuale.

Prin derogare de la articolul 20 al patrulea paragraf, avocatul general i poate prezenta concluziile
motivate, n scris.

Articolul 54

n cazul n care o cerere sau un alt act de procedur adresat Tribunalului se depune, din greeal, la
grefierul Curii de Justiie, acesta l transmite imediat grefierului Tribunalului; n mod similar, n
cazul n care o cerere sau un alt act de procedur adresat Curii se depune, din greeal, la grefierul
Tribunalului, acesta l transmite imediat grefierului Curii.

n cazul n care constat c nu are competena de a soluiona o cauz care ine de competena Curii,
Tribunalul o transmite Curii; n mod similar, n cazul n care constat c o cauz ine de competena
Tribunalului, Curtea o transmite acestuia, care nu mai i mai poate declina competena n acest caz.

Atunci cnd Curtea i Tribunalul sunt sesizate cu cauze avnd acelai obiect, care ridic aceeai
chestiune de interpretare sau care pun n discuie validitatea aceluiai act, Tribunalul, dup audierea
prilor, poate suspenda procedura pn la pronunarea hotrrii de ctre Curte sau, atunci cnd
aciunea este introdus n temeiul articolului 263 din Tratatul privind funcionarea Uniunii
Europene, i poate declina competena pentru a permite Curii s se pronune cu privire la aceste
aciuni. n aceeai situaie, Curtea poate, de asemenea, decide s suspende procedura; n acest caz,
procedura n faa Tribunalului continu.

Atunci cnd un stat membru i o instituie a Uniunii contest acelai act, Tribunalul i declin
competena, astfel nct Curtea s se poat pronuna cu privire la aceste aciuni.

241
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
Articolul 55

Deciziile Tribunalului prin care se finalizeaz judecata, prin care se soluioneaz parial fondul unui
litigiu, prin care se pune capt unui incident de procedur referitor la o excepie de necompeten
sau de inadmisibilitate se notific de grefierul Tribunalului tuturor prilor, precum i tuturor
statelor membre i instituiilor Uniunii, chiar n cazul n care acestea nu au intervenit n litigiul
naintat Tribunalului.

Articolul 56

Deciziile Tribunalului prin care se finalizeaz judecata, prin care se soluioneaz parial fondul unui
litigiu, prin care se pune capt unui incident de procedur referitor la o excepie de necompeten
sau de inadmisibilitate pot fi atacate cu recurs la Curtea de Justiie n termen de dou luni de la
notificarea deciziei atacate.

Recursul poate fi introdus de oricare parte ale crei concluzii au fost respinse, n totalitate sau n
parte. Cu toate acestea, prile care intervin, altele dect statele membre i instituiile Uniunii pot
introduce acest recurs numai n cazul n care decizia Tribunalului le privete n mod direct.

Cu excepia litigiilor ntre Uniune i agenii si, recursul poate fi introdus, de asemenea, de statele
membre i de instituiile Uniunii care nu au intervenit n litigiul naintat Tribunalului. n acest caz,
statele membre i instituiile se afl ntr-o poziie identic cu cea a statelor membre sau a instituiilor
care intervin n prim instan.

Articolul 57

Orice persoan a crei cerere de intervenie a fost respins de Tribunal poate formula un recurs la
Curtea de Justiie, n termen de dou sptmni de la comunicarea deciziei de respingere.

Prile n proces pot introduce n faa Curii un recurs mpotriva deciziilor Tribunalului pronunate
n temeiul articolelor 278 sau 279 sau al articolului 299 al patrulea paragraf din Tratatul privind
funcionarea Uniunii Europene, sau al articolelor 157 sau 164 al treilea paragraf din Tratatul CEEA,
n termen de dou luni de la notificarea acestor decizii.

Recursurile menionate la primul i al doilea paragraf din prezentul articol se judec n conformitate
cu procedura prevzut la articolul 39.

242
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
Articolul 58

Recursul naintat Curii de Justiie se limiteaz la chestiuni de drept. Acesta poate fi ntemeiat pe
motive care privesc lipsa de competen a Tribunalului, neregulariti ale procedurii n faa
Tribunalului care aduc atingere intereselor recurentului, precum i nclcarea dreptului Uniunii de
ctre Tribunal.

Recursul nu poate privi exclusiv taxele i cheltuielile de judecat.

Articolul 59

n caz de recurs mpotriva unei decizii a Tribunalului, procedura n faa Curii de Justiie const n o
faz scris i o faz oral. n condiiile stabilite de regulamentul de procedur, Curtea se poate
pronuna fr procedur oral, dup ascultarea avocatului general i a prilor.

Articolul 60

Fr a aduce atingere articolelor 278 i 279 din Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene sau
articolului 157 din Tratatul CEEA, recursul nu are efect suspensiv.

Prin derogare de la articolul 280 din Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene, deciziile
Tribunalului care anuleaz un regulament intr n vigoare numai dup expirarea termenului
menionat la articolul 56 primul paragraf din prezentul statut sau, n cazul n care n acest termen s-a
introdus un recurs, dup respingerea acestuia, fr a aduce atingere dreptului vreunei pri de a cere
Curii de Justiie, n temeiul articolelor 278 i 279 din Tratatul privind funcionarea Uniunii
Europene sau al articolului 157 din Tratatul CEEA, suspendarea efectelor regulamentului anulat sau
prescrierea oricrei alte msuri provizorii.

Articolul 61

n cazul n care recursul este ntemeiat, Curtea de Justiie anuleaz decizia Tribunalului. n acest
caz, Curtea poate fie s soluioneze ea nsi n mod definitiv litigiul atunci cnd acesta este n stare
de judecat, fie s trimit cauza Tribunalului pentru a se pronuna asupra acesteia.

n caz de trimitere spre rejudecare, Tribunalul este legat de chestiunile de drept soluionate prin
decizia Curii.

243
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
n cazul n care un recurs introdus de un stat membru sau de o instituie a Uniunii care nu a
intervenit n litigiul aflat n faa Tribunalului este ntemeiat, Curtea poate indica, n cazul n care se
consider necesar, acele efecte ale deciziei anulate a Tribunalului care trebuie considerate ca
definitive pentru prile n litigiu.

Articolul 62

n cazurile prevzute la articolul 256 alineatele (2) i (3) din Tratatul privind funcionarea Uniunii
Europene, primul avocat general poate, n cazul n care consider c exist un risc grav pentru
unitatea sau coerena dreptului Uniunii, s propun Curii de Justiie reexaminarea deciziei
Tribunalului.

Propunerea trebuie fcut n termen de o lun de la pronunarea deciziei Tribunalului. n termen de


o lun de la prezentarea propunerii de ctre primul avocat general, Curtea decide dac este cazul sau
nu s reexamineze decizia.

Articolul 62a

Curtea de Justiie hotrte n chestiunile care fac obiectul reexaminrii printr-o procedur urgent,
pe baza dosarului care i este transmis de Tribunal.

Cei interesai, menionai la articolul 23 din prezentul statut, i, n cauzele prevzute la articolul 256
alineatul (2) din Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene, prile din procedura n faa
Tribunalului au dreptul s depun n faa Curii memorii sau observaii scrise privind chestiunile
care fac obiectul reexaminrii n termenul stabilit n acest scop.

Curtea poate dispune deschiderea procedurii orale nainte de a se pronuna asupra cauzei.

244
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
Articolul 62b

n cazurile prevzute la articolul 256 alineatul (2) din Tratatul privind funcionarea Uniunii
Europene, fr a aduce atingere articolelor 278 i 279 din Tratatul privind funcionarea Uniunii
Europene, propunerea de reexaminare i decizia de deschidere a procedurii de reexaminare nu au
efect suspensiv. n cazul n care Curtea de Justiie constat c hotrrea Tribunalului aduce atingere
unitii sau coerenei dreptului Uniunii, aceasta trimite cauza spre rejudecare Tribunalului, care este
inut de dezlegarea dat chestiunilor de drept de ctre Curte; Curtea poate preciza care dintre
efectele deciziei Tribunalului urmeaz a fi considerate definitive n raport cu prile aflate n litigiu.
Cu toate acestea, dac soluia litigiului decurge, avnd n vedere soluia pronunat n reexaminare,
din constatrile privind faptele pe care s-a bazat decizia Tribunalului, Curtea hotrte definitiv.

n cazurile menionate la articolul 256 alineatul (3) din Tratatul privind funcionarea Uniunii
Europene, n lipsa unei propuneri de reexaminare sau a unei decizii de deschidere a procedurii de
reexaminare, rspunsul sau rspunsurile date de Tribunal chestiunilor deduse judecii sale produc
efecte la epuizarea termenelor prevzute n acest scop la articolul 62 al doilea paragraf. n cazul
deschiderii unei proceduri de reexaminare, rspunsul sau rspunsurile care fac obiectul reexaminrii
produc efecte la ncheierea acestei proceduri, cu excepia cazului n care Curtea stabilete altfel. n
cazul n care Curtea constat c decizia Tribunalului aduce atingere unitii sau coerenei dreptului
Uniunii, rspunsul dat de Curte la chestiunile care fac obiectul reexaminrii nlocuiete decizia
pronunat de Tribunal.

TITLUL IVa

TRIBUNALELE SPECIALIZATE

Articolul 62c

Dispoziiile referitoare la competena, compunerea, organizarea i procedura tribunalelor


specializate constituite n temeiul articolului 257 din Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene
sunt stabilite n anexa la prezentul statut.

245
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
TITLUL V

DISPOZIII FINALE

Articolul 63

Regulamentele de procedur ale Curii de Justiie i Tribunalului cuprind toate dispoziiile necesare
aplicrii i, dac este cazul, completrii prezentului statut.

Articolul 64

Normele privind regimul lingvistic aplicabil Curii de Justiie a Uniunii Europene se stabilesc
printr-un regulament al Consiliului, care hotrte n unanimitate. Regulamentul menionat se
adopt fie la cererea Curii de Justiie i dup consultarea Comisiei i a Parlamentului European, fie
la propunerea Comisiei i dup consultarea Curii de Justiie i a Parlamentului European.

Pn la adoptarea normelor menionate anterior, se aplic n continuare dispoziiile regulamentului


de procedur al Curii de Justiie i ale regulamentului de procedur al Tribunalului referitoare la
regimul lingvistic. Prin derogare de la articolele 253 i 254 din Tratatul privind funcionarea Uniunii
Europene, dispoziiile n cauz se pot modifica sau abroga numai cu aprobarea unanim a
Consiliului.

246
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
ANEXA I

TRIBUNALUL FUNCIEI PUBLICE A UNIUNII EUROPENE

Articolul 1

Tribunalul Funciei Publice a Uniunii Europene, denumit n continuare Tribunalul Funciei


Publice, exercit n prim instan competene n litigiile dintre Uniune i funcionarii acesteia n
temeiul articolului 270 din Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene, inclusiv n litigiile
dintre orice organe, oficii sau agenii i funcionarii acestora pentru care competena este atribuit
Curii de Justiie a Uniunii Europene.

Articolul 2

Tribunalul Funciei Publice este alctuit din apte judectori. La cererea Curii de Justiie, Consiliul,
hotrnd cu majoritate calificat, poate s mreasc numrul de judectori.

Judectorii sunt numii pentru o perioad de ase ani. Judectorii al cror mandat se ncheie pot fi
numii din nou.

Orice post vacant este completat prin numirea unui nou judector pe o perioad de ase ani.

Articolul 3

(1) Judectorii sunt numii de Consiliu, hotrnd n conformitate cu articolul 257 al patrulea
paragraf din Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene, dup consultarea comitetului prevzut
de prezentul articol. La numirea judectorilor, Consiliul asigur o componen ct mai echilibrat a
Tribunalului Funciei Publice pe criteriul geografic ct mai extins posibil dintre resortisanii statelor
membre i n ceea ce privete sistemele juridice naionale reprezentate.

247
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
(2) Orice persoan care este cetean al Uniunii Europene i ndeplinete condiiile prevzute la
articolul 257 al patrulea paragraf din Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene i poate
prezenta candidatura. Consiliul, hotrnd la recomandarea Curii de Justiie, determin condiiile i
modalitile de depunere i de prelucrare a acestor candidaturi.

(3) Se constituie un comitet alctuit din apte persoane selectate dintre foti membri ai Curii de
Justiie i ai Tribunalului i dintre juriti recunoscui pentru competenele lor. Desemnarea
membrilor comitetului i normele de funcionare sunt determinate de Consiliu, hotrnd la
recomandarea preedintelui Curii de Justiie.

(4) Comitetul i d avizul asupra caracterului corespunztor al candidailor de a exercita funcia


de judector al Tribunalului Funciei Publice. Comitetul ataeaz avizului su o list de candidai
care dein cea mai potrivit experien de nivel nalt. O astfel de list conine numele a cel puin de
dou ori mai muli candidai fa de numrul judectorilor ce urmeaz a fi numii de Consiliu.

Articolul 4

(1) Judectorii aleg dintre ei preedintele Tribunalului Funciei Publice pentru un mandat de trei
ani. Preedintele poate fi reales.

(2) Tribunalul Funciei Publice judec n camere formate din trei judectori. n anumite cazuri
prevzute de regulamentul su de procedur, cauzele pot fi judecate n edin plenar, n camer
alctuit din cinci judectori sau de un judector unic.

(3) Preedintele Tribunalului Funciei Publice prezideaz plenul i camera format din cinci
judectori. Preedinii camerelor formate din trei judectori sunt desemnai n condiiile precizate la
alineatul (1). n cazul n care preedintele Tribunalului Funciei Publice face parte dintr-o camer
format din trei judectori, acesta prezideaz aceast camer.

(4) Competenele plenului i cvorumul necesar, precum i compunerea camerelor i repartizarea


cauzelor sunt reglementate prin regulamentul de procedur.

248
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
Articolul 5

Articolele 2-6, 14, 15, articolul 17 primul, al doilea i al cincilea paragraf, precum i articolul 18 din
Statutul Curii de Justiie a Uniunii Europene se aplic Tribunalului Funciei Publice i membrilor
acestuia.

Jurmntul la care se face referire la articolul 2 din statut este depus n faa Curii de Justiie, iar
deciziile prevzute la articolele 3, 4 i 6 sunt adoptate de Curtea de Justiie, dup consultarea
Tribunalului Funciei Publice.

Articolul 6

(1) Tribunalul Funciei Publice este sprijinit de serviciile din cadrul Curii de Justiie i
Tribunalului. Preedintele Curii de Justiie sau, dup caz, preedintele Tribunalului stabilete, de
comun acord cu preedintele Tribunalului Funciei Publice, condiiile n care funcionarii i ceilali
ageni de pe lng Curte sau Tribunal i aduc contribuia la funcionarea Tribunalului Funciei
Publice. Anumii funcionari sau ali ageni sunt subordonai grefierului Tribunalului Funciei
Publice, sub autoritatea preedintelui Tribunalului menionat.

(2) Tribunalul Funciei Publice numete grefierul i stabilete statutul acestuia. Articolul 3 al
patrulea paragraf i articolele 10, 11 i 14 din Statutul Curii de Justiie a Uniunii Europene se aplic
grefierului Tribunalului.

Articolul 7

(1) Procedura n faa Tribunalului Funciei Publice este reglementat de titlul III din Statutul
Curii de Justiie a Uniunii Europene, cu excepia articolelor 22 i 23. n msura n care este
necesar, procedura este completat i detaliat n regulamentul de procedur.

(2) Dispoziiile referitoare la regimul lingvistic al Tribunalului se aplic i Tribunalului Funciei


Publice.

249
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
(3) Faza scris a procedurii cuprinde prezentarea cererii i a memoriului n aprare, cu excepia
cazului n care Tribunalul Funciei Publice hotrte c este necesar un al doilea schimb de memorii
scrise. Atunci cnd are loc un al doilea schimb de memorii, Tribunalul Funciei Publice poate
decide, cu acordul prilor, s se pronune fr procedur oral.

(4) n toate etapele procedurii, inclusiv n momentul depunerii cererii, Tribunalul Funciei
Publice poate examina posibilitile unei soluionri pe cale amiabil a litigiului i poate ncerca
facilitarea unei asemenea soluionri.

(5) Tribunalul Funciei Publice se pronun cu privire la cheltuielile de judecat. Sub rezerva
dispoziiilor specifice din regulamentul de procedur, partea care cade n pretenii este obligat, la
cerere, la plata cheltuielilor de judecat.

Articolul 8

(1) Atunci cnd o cerere sau un alt act de procedur adresat Tribunalului Funciei Publice este
depus din greeal la grefierul Curii de Justiie sau al Tribunalului, acesta va fi transmis de ndat
de grefierul respectiv grefierului Tribunalului Funciei Publice. De asemenea, atunci cnd o cerere
sau un alt act de procedur adresat Curii sau Tribunalului este depus din greeal la grefierul
Tribunalului Funciei Publice, acesta va fi trimis de ndat de grefierul respectiv grefierului Curii
sau celui al Tribunalului.

(2) Atunci cnd Tribunalul Funciei Publice constat c nu are competena s judece o aciune
care este de competena Curii sau a Tribunalului, Tribunalul Funciei Publice trimite cauza Curii
sau Tribunalului. De asemenea, atunci cnd Curtea sau Tribunalul constat c o cauz este de
competena Tribunalului Funciei Publice, instana sesizat trimite cauza Tribunalului Funciei
Publice, care nu-i mai poate declina competena.

(3) Atunci cnd Tribunalul Funciei Publice i Tribunalul sunt sesizate n cauze n care se ridic
aceeai chestiune de interpretare sau n care este pus n discuie validitatea aceluiai act, Tribunalul
Funciei Publice, dup audierea prilor, poate suspenda procedura pn la pronunarea hotrrii de
ctre Tribunal.

Atunci cnd Tribunalul Funciei Publice i Tribunalul sunt sesizate n cauze care au acelai obiect,
Tribunalul Funciei Publice i declin competena, astfel nct Tribunalul s se poat pronuna n
aceste cauze.

250
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
Articolul 9

Se poate formula recurs n faa Tribunalului n termen de dou luni de la notificarea deciziei atacate
mpotriva deciziilor Tribunalului Funciei Publice prin care se finalizeaz judecata i a deciziilor
acestuia prin care se soluioneaz parial fondul unui litigiu sau prin care se pune capt unui incident
de procedur referitor la o excepie de necompeten sau de inadmisibilitate.

Un asemenea recurs poate fi formulat de oricare dintre pri care cade, n tot sau n parte, n
pretenii. Cu toate acestea, intervenienii, alii dect statele membre i instituiile Uniunii, pot
formula recurs numai atunci cnd decizia Tribunalului Funciei Publice i afecteaz n mod direct.

Articolul 10

(1) Orice persoan a crei cerere de intervenie a fost respins de Tribunalul Funciei Publice
poate formula recurs la Tribunal n termen de dou sptmni de la notificarea deciziei de
respingere a cererii.

(2) Prile la procedur pot formula recurs n faa Tribunalului mpotriva deciziilor Tribunalului
Funciei Publice adoptate n temeiul articolului 278 sau 279 sau al articolului 299 al patrulea
paragraf din Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene i al articolului 157 sau 164 al treilea
paragraf din Tratatul CEEA n termen de dou luni de la notificarea acestora.

(3) Preedintele Tribunalului poate s se pronune asupra recursurilor formulate n conformitate


cu alineatele (1) i (2), conform unei proceduri sumare care derog, dup cum este necesar, de la
unele dintre normele coninute n prezenta anex i care va fi prevzut de regulamentul de
procedur al Tribunalului.

Articolul 11

(1) Un recurs n faa Tribunalului este limitat la chestiuni de drept. Acesta poate fi fondat pe
lipsa de competen a Tribunalului Funciei Publice, pe nclcarea procedurii n faa Tribunalului
care aduce atingere intereselor prii n cauz, ct i pe nclcarea dreptului Uniunii de ctre
Tribunalul Funciei Publice.

(2) Recursul nu poate privi numai cheltuielile de judecat sau partea obligat s le plteasc.

251
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
Articolul 12

(1) Fr a aduce atingere articolelor 278 i 279 din Tratatul privind funcionarea Uniunii
Europene i articolului 157 din Tratatul CEEA, recursul n faa Tribunalului nu are efect suspensiv.

(2) n cazul unui recurs mpotriva unei decizii a Tribunalului Funciei Publice, procedura n faa
Tribunalului const dintr-o faz scris i o faz oral. n conformitate cu condiiile prevzute de
regulamentul de procedur, Tribunalul poate, dup audierea prilor, s se pronune fr procedur
oral.

Articolul 13

(1) Atunci cnd recursul este ntemeiat, Tribunalul anuleaz decizia Tribunalului Funciei
Publice i se pronun el nsui asupra litigiului. Acesta trimite cauza Tribunalului Funciei Publice
spre rejudecare n cazul n care litigiul nu este n stare de judecat.

(2) Atunci cnd cauza este trimis Tribunalului Funciei Publice spre rejudecare, acesta este
inut de dezlegarea dat chestiunilor de drept prin decizia Tribunalului.

252
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
PROTOCOLUL (nr. 4)

PRIVIND STATUTUL SISTEMULUI EUROPEAN AL BNCILOR CENTRALE


I AL BNCII CENTRALE EUROPENE

NALTELE PRI CONTRACTANTE,

DORIND s stabileasc Statutul Sistemului European al Bncilor Centrale i al Bncii Centrale


Europene menionat la articolul 129 alineatul (2) din Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene,

AU CONVENIT cu privire la urmtoarele dispoziii, care se anexeaz la Tratatul privind Uniunea


European i la Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene:

Capitolul I

Sistemul european al bncilor centrale

Articolul 1
Sistemul European al Bncilor Centrale

n conformitate cu articolul 282 alineatul (1) din Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene,
Banca Central European (BCE) i bncile centrale naionale constituie Sistemul European al
Bncilor Centrale (SEBC). BCE i bncile centrale naionale ale statelor membre a cror moned
este euro constituie Eurosistemul.

SEBC i BCE i ndeplinesc funciile i i desfoar activitile n conformitate cu dispoziiile


tratatelor i ale prezentului statut.

253
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
Capitolul II

Obiectivele i misiunile SEBC

Articolul 2
Obiectivele

n conformitate cu articolul 127 alineatul (1) i cu articolul 282 alineatul (2) din Tratatul privind
funcionarea Uniunii Europene, obiectivul principal al SEBC este meninerea stabilitii preurilor.
Fr a aduce atingere obiectivului privind stabilitatea preurilor, SEBC sprijin politicile economice
generale din Uniune, cu scopul de a contribui la realizarea obiectivelor Uniunii, definite la articolul 3
din Tratatul privind Uniunea European. SEBC acioneaz potrivit principiului unei economii de
pia deschise n care concurena este liber, favoriznd o alocare eficient a resurselor i respectnd
principiile stabilite la articolul 119 din Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene.

Articolul 3
Misiunile

3.1. n conformitate cu articolul 127 alineatul (2) din Tratatul privind funcionarea Uniunii
Europene, misiunile fundamentale care urmeaz s fie ndeplinite prin intermediul SEBC sunt:

definirea i aplicarea politicii monetare a Uniunii;

desfurarea operaiunilor de schimb valutar, n conformitate cu articolul 219 din tratatul


menionat;

deinerea i administrarea rezervelor valutare oficiale ale statelor membre;

promovarea bunei funcionri a sistemelor de pli.

3.2. n conformitate cu articolul 127 alineatul (3) din tratatul menionat, a treia liniu din
articolul 3.1 se aplic fr s aduc atingere deinerii i administrrii fondurilor de rulment n valut
de ctre guvernele statelor membre.

254
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
3.3. n conformitate cu articolul 127 alineatul (5) din tratatul menionat, SEBC contribuie la buna
desfurare a politicilor promovate de autoritile competente n ceea ce privete supravegherea
prudenial a instituiilor de credit i stabilitatea sistemului financiar.

Articolul 4
Funciile consultative

n conformitate cu articolul 127 alineatul (4) din Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene:

(a) BCE este consultat:

cu privire la orice act al Uniunii propus n domeniile care sunt de competena sa;

de autoritile naionale cu privire la orice proiect de reglementare n domeniile care sunt


de competena sa, dar n limitele i n condiiile stabilite de Consiliu, n conformitate cu
procedura prevzut la articolul 41;

(b) n domeniile care sunt de competena sa, BCE poate prezenta avize instituiilor, organelor,
oficiilor i ageniilor Uniunii sau autoritilor naionale.

Articolul 5
Culegerea de informaii statistice

5.1. Pentru realizarea misiunilor SEBC, BCE, sprijinit de bncile centrale naionale, culege
informaiile statistice necesare, fie de la autoritile naionale competente, fie direct de la agenii
economici. n acest scop, BCE coopereaz cu instituiile, organele, oficiile i ageniile Uniunii, cu
autoritile competente ale statelor membre sau ale rilor tere, precum i cu organizaiile
internaionale.

5.2. n msura n care este posibil, bncile centrale naionale ndeplinesc misiunile descrise la
articolul 5.1.

5.3. BCE are datoria s promoveze, n cazul n care este necesar, armonizarea regulilor i
practicilor privind culegerea, elaborarea i difuzarea datelor statistice din domeniile care sunt de
competena sa.

255
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
5.4. n conformitate cu procedura prevzut la articolul 41, Consiliul stabilete persoanele fizice i
juridice supuse obligaiei de raportare, regimul de confidenialitate i dispoziiile corespunztoare
de executare i de sancionare.

Articolul 6
Cooperarea internaional

6.1. n domeniul cooperrii internaionale privind misiunile ncredinate SEBC, BCE decide modul
de reprezentare a SEBC.

6.2. BCE i, sub rezerva acordului acesteia, bncile centrale naionale pot s participe la
instituiile monetare internaionale.

6.3. Articolele 6.1 i 6.2 se aplic fr a aduce atingere articolului 138 din Tratatul privind
funcionarea Uniunii Europene.

Capitolul III

Organizarea SEBC

Articolul 7
Independena

n conformitate cu articolul 130 din Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene, n exercitarea
competenelor i n ndeplinirea misiunilor i ndatoririlor care le-au fost conferite prin tratate i prin
prezentul statut, BCE, bncile centrale naionale sau membrii organelor lor de decizie nu pot solicita
sau accepta instruciuni de la instituiile, organele, oficiile i ageniile Uniunii, de la guvernele statelor
membre sau de la orice alt organism. Instituiile, organele, oficiile i ageniile Uniunii, precum i
guvernele statelor membre se angajeaz s respecte acest principiu i s nu ncerce s influeneze
membrii organelor de decizie ale BCE sau ale bncilor centrale naionale n ndeplinirea misiunilor
acestora.

256
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
Articolul 8
Principiul general

SEBC este condus de organele de decizie ale BCE.

Articolul 9
Banca Central European

9.1. BCE care, n conformitate cu articolul 282 alineatul (3) din Tratatul privind funcionarea
Uniunii Europene, are personalitate juridic, se bucur n fiecare din statele membre de capacitatea
juridic cea mai larg, recunoscut persoanelor juridice prin legislaia intern; BCE poate n special s
dobndeasc sau s nstrineze bunuri mobile i imobile i s stea n justiie.

9.2. BCE se asigur ca misiunile conferite SEBC n conformitate cu articolul 127 alineatele (2), (3)
i (5) din tratatul menionat s fie ndeplinite prin propriile sale activiti, n conformitate cu prezentul
statut, sau prin intermediul bncilor centrale naionale, n conformitate cu articolele 12.1. i 14.

9.3. n conformitate cu articolul 129 alineatul (1) din tratatul menionat, organele de decizie ale
BCE sunt Consiliul guvernatorilor i Comitetul executiv.

Articolul 10
Consiliul guvernatorilor

10.1. n conformitate cu articolul 283 alineatul (1) din Tratatul privind funcionarea Uniunii
Europene, Consiliul guvernatorilor este format din membrii Comitetului executiv i guvernatorii
bncilor centrale naionale ale statelor membre a cror moned este euro.

10.2. Fiecare membru al Consiliului guvernatorilor dispune de un vot. ncepnd cu data de la care
numrul membrilor Consiliului guvernatorilor depete douzeci i unu, fiecare membru al
Comitetului executiv dispune de un vot, iar numrul guvernatorilor cu drept de vot este de
cincisprezece. Aceste drepturi de voturi se repartizeaz i se exercit prin rotaie dup cum urmeaz:

257
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
ncepnd cu data de la care numrul guvernatorilor depete cincisprezece i pn cnd
acesta ajunge la douzeci i doi, guvernatorii sunt repartizai n dou grupuri, conform unui
clasament n funcie de mrimea cotei deinute de statul membru cruia i aparine banca
central naional din produsul intern brut total la preul pieei i din bilanul agregat total al
instituiilor financiare monetare ale statelor membre a cror moned este euro. Cotelor din
produsul intern brut total la preul pieei i din bilanul agregat total al instituiilor financiare
monetare le sunt atribuite ponderi de 5/6 i, respectiv, de 1/6. Primul grup este format din cinci
guvernatori, iar cel de-al doilea din restul guvernatorilor. Frecvena exercitrii drepturilor de
vot ale guvernatorilor din primul grup nu este mai mic dect cea a exercitrii drepturilor de
vot ale guvernatorilor din cel de-al doilea grup. Sub rezerva tezei anterioare, primului grup i
se atribuie patru voturi, iar celui de-al doilea i se atribuie unsprezece voturi;

ncepnd cu data la care numrul guvernatorilor ajunge la douzeci i doi, guvernatorii sunt
repartizai n trei grupuri, n funcie de un clasament care se bazeaz pe criteriile menionate
anterior. Primul grup este format din cinci guvernatori i i se atribuie patru voturi. Al doilea
grup este format din jumtate din numrul total al guvernatorilor, orice fraciune fiind
rotunjit n sus pn la numrul ntreg cel mai apropiat i i se atribuie opt voturi. Al treilea
grup este format din ceilali guvernatori i i se atribuie trei voturi;

n cadrul fiecrui grup, guvernatorii dispun de dreptul de vot pentru perioade egale de timp;

pentru calcularea cotelor din produsul intern brut total la preul pieei, se aplic articolul 29.2.
Bilanul agregat total al instituiilor financiare monetare se calculeaz n conformitate cu
cadrul statistic aplicabil n Uniune la data efecturii calculului;

de fiecare dat cnd produsul intern brut total la preul pieei se ajusteaz n conformitate cu
articolul 29.3, sau de fiecare dat cnd numrul guvernatorilor crete, mrimea i/sau structura
grupurilor se adapteaz n conformitate cu principiile menionate anterior;

Consiliul guvernatorilor, hotrnd cu o majoritate de dou treimi din numrul total al


membrilor si, cu sau fr drept de vot, ia toate msurile necesare pentru punerea n aplicare a
principiilor menionate anterior i poate decide amnarea utilizrii sistemului de rotaie pn
la data la care numrul de guvernatori depete optsprezece.

258
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
Dreptul de vot se exercit personal. Prin derogare de la aceast norm, regulamentul intern
menionat la articolul 12.3 poate s prevad c membrii Consiliului guvernatorilor i pot exercita
dreptul de vot prin intermediul teleconferinei. De asemenea, regulamentul prevede c un membru
al Consiliului guvernatorilor care nu poate participa la reuniunile acestui Consiliu pe o perioad
ndelungat, poate desemna un supleant n calitate de membru al Consiliului guvernatorilor.

Dispoziiile alineatelor anterioare nu aduc atingere dreptului de vot al tuturor membrilor Consiliului
guvernatorilor, cu sau fr drept de vot, n conformitate cu articolele 10.3, 40.2 i 40.3.

Cu excepia cazului n care se prevede altfel n prezentul statut, Consiliul guvernatorilor hotrte
cu majoritatea simpl a membrilor cu drept de vot. n caz de egalitate, preedintele are votul decisiv.

Cvorumul necesar pentru ca Consiliul guvernatorilor s poat vota este de dou treimi din membrii
cu drept de vot. n cazul n care cvorumul nu este ntrunit, preedintele poate convoca o edin
extraordinar n cadrul creia deciziile pot fi luate indiferent de cvorum.

10.3 Pentru toate deciziile care trebuie luate n temeiul articolelor 28, 29, 30, 32 i 33, voturile
membrilor Consiliului guvernatorilor sunt ponderate n funcie de cotele pe care bncile centrale
naionale le dein n capitalul subscris al BCE. Ponderea voturilor membrilor Comitetului
executiv este egal cu zero. O decizie care necesit o majoritate calificat se consider adoptat n
cazul n care voturile favorabile exprimate reprezint cel puin dou treimi din capitalul subscris al BCE
i cel puin jumtate din acionari. n cazul n care un guvernator nu poate fi prezent, acesta poate
desemna un supleant pentru a exprima votul su ponderat.

10.4. Reuniunile sunt confideniale. Consiliul guvernatorilor poate decide s fac public rezultatul
deliberrilor sale.

10.5. Consiliul guvernatorilor se ntrunete de cel puin zece ori pe an.

Articolul 11
Comitetul executiv

11.1. n conformitate cu articolul 283 alineatul (2) primul paragraf din Tratatul privind
funcionarea Uniunii Europene, Comitetul executiv este format din preedinte, vicepreedinte i ali
patru membri.

259
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
Membrii i exercit funciile cu norm ntreag. Niciun membru nu poate exercita o alt profesie,
remunerat sau nu, n afar de cazul n care i s-a acordat n mod excepional o derogare de ctre
Consiliul guvernatorilor.

11.2. n conformitate cu articolul 283 alineatul (2) al doilea paragraf din tratatul menionat,
preedintele, vicepreedintele i ceilali membri ai Comitetului executiv sunt numii de Consiliul
European, hotrnd cu majoritate calificat, la recomandarea Consiliului i dup consultarea
Parlamentului European i a Consiliului guvernatorilor, dintre persoanele a cror autoritate i
experien profesional n domeniul monetar sau bancar sunt recunoscute.

Mandatul acestora are o durat de opt ani i nu poate fi rennoit.

Numai resortisanii statelor membre pot fi membri ai Comitetului executiv.

11.3. Condiiile de angajare a membrilor Comitetului executiv, n special salariile, pensiile i


alte prestaii de asigurri sociale fac obiectul contractelor ncheiate cu BCE i se stabilesc de
Consiliul guvernatorilor la propunerea unui comitet format din trei membri numii de Consiliul
guvernatorilor i din trei membri numii de Consiliu. Membrii Comitetului executiv nu au drept
de vot n chestiunile reglementate de prezentul alineat.

11.4. n cazul n care un membru al Comitetului executiv nu mai ndeplinete condiiile


necesare exercitrii funciilor sale sau n care a comis o abatere grav, Curtea de Justiie l poate
demite, la cererea Consiliului guvernatorilor sau a Comitetului executiv.

11.5. Fiecare membru al Comitetului executiv prezent la edine are dreptul s voteze i
dispune n acest scop de un vot. n cazul n care nu exist dispoziii contrare, deciziile
Comitetului executiv se iau cu majoritatea simpl a voturilor exprimate. n cazul n care exist
un numr egal de voturi, votul preedintelui este hotrtor. Procedura de vot este precizat n
regulamentul de procedur menionat la articolul 12.3.

11.6. Comitetul executiv este rspunztor pentru administrarea curent a BCE.

11.7. Locurile vacante din Comitetul executiv sunt ocupate prin numirea de noi membri, n
conformitate cu articolul 11.2.

260
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
Articolul 12
Responsabilitile organelor de decizie

12.1. Consiliul guvernatorilor adopt orientrile i ia deciziile necesare pentru ndeplinirea


misiunilor ncredinate SEBC prin tratate i prin prezentul statut. Consiliul guvernatorilor
definete politica monetar a Uniunii, inclusiv, dac este cazul, deciziile privind obiectivele
monetare intermediare, ratele dobnzilor de referin i constituirea rezervelor n cadrul SEBC, i
stabilete orientrile necesare aplicrii lor.

Comitetul executiv pune n aplicare politica monetar n conformitate cu orientrile i deciziile


adoptate de Consiliul guvernatorilor. n acest cadru, Comitetul executiv d instruciunile
necesare bncilor centrale naionale. n afar de aceasta, Comitetului executiv i pot fi delegate
anumite competene prin decizia Consiliului guvernatorilor.

n msura n care se consider c acest lucru este posibil i oportun, i fr a aduce atingere
prevederilor prezentului articol, BCE recurge la bncile centrale naionale pentru executarea
operaiunilor care in de misiunile SEBC.

12.2. Comitetul executiv rspunde de pregtirea reuniunilor Consiliului guvernatorilor.

12.3. Consiliul guvernatorilor adopt un regulament intern prin care stabilete organizarea
intern a BCE i a organelor sale de decizie.

12.4. Funciile consultative menionate la articolul 4 sunt exercitate de Consiliul guvernatorilor.

12.5. Consiliul guvernatorilor ia deciziile menionate la articolul 6.

Articolul 13
Preedintele

13.1. Preedintele sau, n absena acestuia, vicepreedintele, prezideaz Consiliul


guvernatorilor i Comitetul executiv al BCE.

13.2. Fr a aduce atingere articolului 38, preedintele sau persoana pe care acesta o
desemneaz n acest scop reprezint BCE n exterior.

261
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
Articolul 14
Bncile centrale naionale

14.1. n conformitate cu articolul 131 din Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene,
fiecare stat membru asigur compatibilitatea legislaiei sale naionale, inclusiv a statutului bncii
sale centrale naionale, cu tratatele i cu prezentul statut.

14.2. Statutele bncilor centrale naionale prevd, n special, c durata mandatului


guvernatorului bncii centrale naionale nu poate fi mai mic de cinci ani.

Un guvernator poate fi eliberat din funcie numai n cazul n care nu mai ndeplinete condiiile
necesare exercitrii ndatoririlor sale sau n care a comis o abatere grav. mpotriva deciziei luate
n aceast privin, guvernatorul respectiv sau Consiliul guvernatorilor poate introduce la Curtea
de Justiie o aciune ntemeiat pe nclcarea tratatelor sau a oricrei norme de drept de aplicare a
acestora. Aciunea respectiv trebuie s fie formulat ntr-un termen de dou luni, dup caz, fie
de la publicarea deciziei sau de la notificarea sa reclamantului fie, n absena unei astfel de
notificri, din ziua n care reclamantul a luat cunotin de decizie.

14.3. Bncile centrale naionale fac parte integrant din SEBC i acioneaz n conformitate cu
orientrile i instruciunile BCE. Consiliul guvernatorilor ia msurile necesare pentru a asigura
respectarea orientrilor i instruciunilor BCE, i solicit s-i fie furnizate toate informaiile
necesare.

14.4. Bncile centrale naionale pot ndeplini i alte funcii n afara celor menionate de
prezentul statut, cu excepia cazurilor n care Consiliul guvernatorilor decide, cu o majoritate de
dou treimi din voturile exprimate, c funciile respective interfereaz cu obiectivele i misiunile
SEBC. Aceste funcii, pe care bncile centrale naionale le exercit pe propria rspundere i pe
propriul risc, nu sunt considerate ca fcnd parte din funciile SEBC.

Articolul 15
Obligaii de raportare

15.1. BCE ntocmete i public rapoarte asupra activitii SEBC cel puin o dat pe trimestru.

15.2. n fiecare sptmn se public o situaie financiar consolidat a SEBC.

262
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
15.3. n conformitate cu articolul 284 alineatul (3) din Tratatul privind funcionarea Uniunii
Europene, BCE prezint Parlamentului European, Consiliului i Comisiei, precum i Consiliului
European un raport anual privind activitatea SEBC i politica monetar din anul precedent i din
anul n curs.

15.4. Rapoartele i situaiile menionate de prezentul articol se pun la dispoziia persoanelor


interesate n mod gratuit.

Articolul 16
Bancnotele

n conformitate cu articolul 128 alineatul (1) din Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene,
Consiliul guvernatorilor este singurul mputernicit s autorizeze emisiunea de bancnote n euro n
cadrul Uniunii. BCE i bncile centrale naionale pot emite asemenea bancnote. Bancnotele emise de
BCE i de bncile centrale naionale sunt singurele care au statutul de mijloc legal de plat n cadrul
Uniunii.

BCE respect, pe ct posibil, practicile existente n ceea ce privete emisiunea i grafica


bancnotelor.

Capitolul IV

Funciile monetare i operaiunile SEBC

Articolul 17
Conturi la BCE i la bncile centrale naionale

Pentru a-i desfura operaiunile, BCE i bncile centrale naionale pot deschide conturi pentru
instituiile de credit, pentru organismele publice i pentru ali participani pe pia i pot accepta
active drept garanie, inclusiv titluri n form dematerializat.

263
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
Articolul 18
Operaiunile de pia monetar i de credit

18.1. Pentru a atinge obiectivele SEBC i a-i ndeplini misiunile, BCE i bncile centrale
naionale pot:

s intervin pe pieele financiare, fie prin operaiuni simple de vnzare i cumprare (la vedere
i la termen) sau prin contracte de report, fie prin primirea sau acordarea de mprumuturi de
creane i instrumente tranzacionabile exprimate n moneda euro sau n alte monede, precum
i de metale preioase;

s desfoare operaiuni de creditare cu instituiile de credit i cu ali participani pe pia,


pe baza unor garanii corespunztoare.

18.2. BCE stabilete principiile generale ale operaiunilor de pia monetar i de credit desfurate
de ea nsi sau de bncile centrale naionale, inclusiv cele privind comunicarea condiiilor n care
acestea sunt dispuse s participe la aceste operaiuni.

Articolul 19
Rezervele minime obligatorii

19.1. Sub rezerva articolului 2, BCE este mputernicit s impun instituiilor de credit stabilite
n statele membre obligaia constituirii de rezerve minime obligatorii la BCE i la bncile centrale
naionale, n conformitate cu obiectivele de politic monetar. Consiliul guvernatorilor poate
adopta regulamente privind calcularea i determinarea rezervelor minime obligatorii. n cazul
nerespectrii acestei obligaii, BCE are dreptul de a percepe dobnzi penalizatoare sau de a
impune alte sanciuni cu efect similar.

19.2. n vederea aplicrii prezentului articol, Consiliul definete, n conformitate cu procedura


prevzut la articolul 41, baza de calcul a rezervelor minime obligatorii i raportul maxim admisibil
dintre aceste rezerve i baza lor de calcul, precum i sanciunile corespunztoare n caz de
nerespectare.

Articolul 20
Alte instrumente de control monetar

Consiliul guvernatorilor poate hotr, cu o majoritate de dou treimi din voturile exprimate, s recurg la
alte metode operaionale de control monetar pe care le consider adecvate, cu respectarea articolului 2.

264
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
n cazul n care aceste metode implic obligaii pentru teri, Consiliul stabilete sfera lor de aplicare, n
conformitate cu procedura prevzut la articolul 41.

Articolul 21
Operaiunile cu organismele publice

21.1. n conformitate cu articolul 123 din Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene, se
interzice BCE i bncilor centrale naionale s acorde credite pe descoperit de cont sau orice alt
tip de facilitate de credit instituiilor, organelor, oficiilor i ageniilor Uniunii, administraiilor
centrale, autoritilor regionale sau locale, celorlalte autoriti publice, celorlalte organisme sau
ntreprinderi publice din statele membre; se interzice, de asemenea, cumprarea de titluri de
crean, direct de la acestea, de ctre BCE sau de ctre bncile centrale naionale.

21.2. BCE i bncile centrale naionale pot aciona n calitate de ageni fiscali pentru instituiile
menionate la articolul 21.1.

21.3. Dispoziiile prezentului articol nu se aplic instituiilor publice de credit care, n contextul
furnizrii de lichiditi de ctre bncile centrale, beneficiaz, din partea bncilor centrale naionale i a
BCE, de acelai tratament ca i instituiile private de credit.

Articolul 22
Sistemele de compensare i de pli

BCE i bncile centrale naionale pot acorda faciliti, iar BCE poate adopta regulamente n vederea
asigurrii eficienei i soliditii sistemelor de compensare i de pli n cadrul Uniunii i n raporturile
cu rile tere.

Articolul 23
Operaiunile externe

BCE i bncile centrale naionale pot:

s stabileasc relaii cu bncile centrale i instituiile financiare din rile tere i, n cazul n
care este necesar, cu organizaiile internaionale;

265
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
s dobndeasc i s vnd, la vedere sau la termen, orice tip de active valutare i de metale
preioase. Termenul active valutare" include titlurile i toate celelalte active exprimate n
moneda oricrei ri sau n uniti de cont, indiferent de forma n care sunt deinute;

s dein i s administreze activele menionate la prezentul articol;

sa desfoare toate tipurile de operaiuni bancare cu rile tere i cu organizaiile


internaionale, inclusiv operaiuni de mprumut i credit.

Articolul 24
Alte operaiuni

n afara operaiunilor care rezult din misiunile lor, BCE i bncile centrale naionale pot desfura
operaiuni n scopuri administrative sau n beneficiul personalului acestora.

Capitolul V

Supravegherea prudenial

Articolul 25
Supravegherea prudenial

25.1. BCE poate s adopte avize i s fie consultat de Consiliu, de Comisie i de autoritile
competente din statele membre, cu privire la domeniul de aplicare i punerea n aplicare a
legislaiei Uniunii privind supravegherea prudenial a instituiilor de credit i stabilitatea sistemului
financiar.

25.2. n conformitate cu orice regulament adoptat de Consiliu n temeiul articolului 127 alineatul (6)
din Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene, BCE poate ndeplini misiuni specifice n legtur cu
politicile n materie de supraveghere prudenial a instituiilor de credit i a altor instituii financiare,
cu excepia ntreprinderilor de asigurri.

266
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
Capitolul VI

Dispoziii financiare ale SEBC

Articolul 26
Conturile financiare

26.1. Exerciiul financiar al BCE i al bncilor centrale naionale ncepe n prima zi a lunii ianuarie
i se ncheie n ultima zi a lunii decembrie.

26.2. Conturile anuale ale BCE sunt ntocmite de Comitetul executiv n conformitate cu principiile
stabilite de Consiliul guvernatorilor. Conturile se aprob de Consiliul guvernatorilor i apoi se public.

26.3. n scopuri de analiz i administrare, Comitetul executiv ntocmete un bilan consolidat al


SEBC, cuprinznd activele i pasivele bncilor centrale naionale care fac parte din SEBC.

26.4. n vederea aplicrii prezentului articol, Consiliul guvernatorilor adopt normele necesare
standardizrii procedurilor contabile i de raportare cu privire la operaiunile bncilor centrale naionale.

Articolul 27
Auditul

27.1. Conturile BCE i ale bncilor centrale naionale sunt supuse auditrii de auditori externi
independeni, desemnai la recomandarea Consiliului guvernatorilor i agreai de Consiliu. Auditorii
sunt pe deplin mputernicii s examineze toate registrele i conturile BCE i ale bncilor centrale
naionale, i s obin toate informaiile privind operaiunile lor.

27.2. Dispoziiile articolului 287 din Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene se aplic numai cu
privire la examinarea eficienei administrrii BCE.

267
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
Articolul 28
Capitalul BCE

28.1. Capitalul BCE este de 5 miliarde euro. Capitalul poate fi majorat, dac este cazul, prin
decizia Consiliului guvernatorilor hotrnd cu majoritatea calificat menionat la articolul 10.3, n
limitele i n condiiile stabilite de Consiliu n conformitate cu procedura prevzut la articolul 41.

28.2. Bncile centrale naionale sunt singurele autorizate s subscrie i s dein capitalul BCE.
Subscrierea capitalului se realizeaz potrivit grilei de repartiie stabilite n conformitate cu
articolul 29.

28.3. Consiliul guvernatorilor, hotrnd cu majoritatea calificat menionat la articolul 10.3,


stabilete cuantumul i modalitile de vrsare a capitalului.

28.4. Sub rezerva articolului 28.5, cotele bncilor centrale naionale din capitalul subscris al
BCE nu pot fi cesionate, nu pot face obiectul garaniilor reale mobiliare i nu pot fi supuse
popririi/sechestrului.

28.5. n cazul n care grila de repartiie menionat la articolul 29 este ajustat, bncile centrale
naionale transfer ntre ele cotele din capital corespunztoare, astfel nct repartiia acestor cote s
corespund noii grile. Consiliul guvernatorilor stabilete modalitile i condiiile de transfer.

Articolul 29
Grila de repartiie pentru subscrierea capitalului

29.1. Grila de repartiie pentru subscrierea capitalului BCE, stabilit pentru prima dat n 1998 cu
ocazia instituirii SEBC, se determin prin atribuirea unei ponderi n aceast gril fiecrei bnci
centrale naionale, egal cu suma a:

50 % din cota pe care statul membru respectiv o deine n cadrul populaiei Uniunii n
penultimul an dinaintea nfiinrii SEBC;

50 % din cota pe care statul membru respectiv o deine din produsul intern brut al Uniunii la
preurile pieei, aa cum a fost nregistrat pe durata ultimilor cinci ani care au precedat
penultimul an dinaintea nfiinrii SEBC;

Procentele se rotunjesc n sus sau n jos pn la cel mai apropiat multiplu de 0,0001%.

268
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
29.2. Datele statistice necesare aplicrii prezentului articol sunt furnizate de Comisie n
conformitate cu normele adoptate de Consiliu, potrivit procedurii menionate la articolul 41.

29.3. Ponderile atribuite bncilor centrale naionale se ajusteaz la fiecare cinci ani dup nfiinarea
SEBC, prin analogie cu dispoziiile articolului 29.1. Grila de repartiie ajustat se aplic din prima zi
a anului urmtor.

29.4. Consiliul guvernatorilor ia orice alte msuri necesare pentru aplicarea prezentului articol.

Articolul 30
Transferul activelor din rezervele valutare la BCE

30.1. Fr a aduce atingere dispoziiilor articolului 28, bncile centrale naionale pun la dispoziia
BCE active din rezervele valutare, altele dect monedele statelor membre, euro, poziii de rezerv la
FMI i DST, pn la echivalentul sumei de 50 de miliarde euro. Consiliul guvernatorilor decide asupra
cotei care poate fi solicitat de BCE dup nfiinarea acesteia, precum i asupra sumelor solicitate
ulterior. BCE are dreptul deplin de a deine i a administra activele din rezervele valutare care i-au fost
transferate i de a le utiliza n scopurile prevzute de prezentul statut.

30.2. Contribuia fiecrei bnci centrale naionale se stabilete proporional cu cota sa din capitalul
subscris al BCE.

30.3. BCE crediteaz fiecrei bnci centrale naionale o crean echivalent cu contribuia sa.
Consiliul guvernatorilor stabilete valoarea nominal i remunerarea acestor creane.

30.4. BCE poate solicita active suplimentare din rezervele valutare, n conformitate cu
articolul 30.2, dincolo de limita stabilit la articolul 30.1, n limitele i potrivit condiiilor stabilite
de Consiliu n conformitate cu procedura prevzut la articolul 41.

30.5. BCE poate deine i administra poziii de rezerv la FMI, precum i DST, i poate s accepte
cumularea (pooling) acestor active.

30.6. Consiliul guvernatorilor ia orice alte msuri necesare pentru aplicarea prezentului articol.

269
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
Articolul 31
Active din rezervele valutare deinute de bncile centrale naionale

31.1. Bncile centrale naionale sunt autorizate s desfoare operaiuni n vederea ndeplinirii
obligaiilor lor fa de organizaiile internaionale n conformitate cu articolul 23.

31.2. Toate celelalte operaiuni cu activele din rezervele valutare care rmn la bncile centrale
naionale dup transferurile menionate la articolul 30 i tranzaciile statelor membre cu fondurile lor de
rulment n valut, peste o anumit limit care urmeaz s fie stabilit n cadrul articolului 31.3, sunt
supuse autorizrii de ctre BCE, pentru a asigura coerena cu politica de curs de schimb i politica
monetar a Uniunii.

31.3 Consiliul guvernatorilor adopt orientri cu scopul de a facilita aceste operaiuni.

Articolul 32
Repartizarea veniturilor monetare ale bncilor centrale naionale

32.1. Venitul acumulat de bncile centrale naionale ca urmare a exercitrii funciei de politic
monetar a SEBC, denumit n continuare venit monetar, este repartizat la sfritul fiecrui
exerciiu financiar n conformitate cu prezentul articol.

32.2. Valoarea venitului monetar al fiecrei bnci centrale naionale este egal cu venitul anual al
acesteia obinut din activele deinute n contrapartid cu bancnotele aflate n circulaie i cu depozitele
constituite de instituiile de credit. Aceste active sunt identificate de bncile centrale naionale n
conformitate cu orientrile stabilite de Consiliul guvernatorilor.

32.3. n cazul n care, dup introducerea monedei euro, Consiliul guvernatorilor consider c
structura bilanurilor bncilor centrale naionale nu permite aplicarea articolului 32.2, acesta poate
decide, cu majoritate calificat, c, prin derogare de la articolul 32.2, venitul monetar trebuie s fie
calculat dup o alt metod pe parcursul unei perioade de cel mult cinci ani.

32.4. Din cuantumul venitului monetar al fiecrei bnci centrale naionale se scade o sum echivalent
cu dobnda pltit de respectiva banc central pentru depozitele constituite de instituiile de credit n
conformitate cu articolul 19.

270
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
Consiliul guvernatorilor poate decide s compenseze bncile centrale naionale pentru costurile
suportate cu ocazia emisiunii de bancnote sau, n situaii excepionale, pentru pierderile specifice
rezultate din operaiunile de politic monetar desfurate n contul SEBC. Compensarea ia forma pe
care Consiliul guvernatorilor o consider corespunztoare; aceste sume pot fi compensate cu venitul
monetar al bncilor centrale naionale.

32.5. Suma veniturilor monetare ale bncilor centrale naionale se repartizeaz ntre acestea
proporional cu cotele vrsate la capitalul BCE, sub rezerva oricrei alte decizii luate de Consiliul
guvernatorilor n conformitate cu articolul 33.2.

32.6. Compensarea i decontarea soldurilor care provin din repartizarea venitului monetar se
efectueaz de BCE n conformitate cu orientrile stabilite de Consiliul guvernatorilor.

32.7. Consiliul guvernatorilor adopt orice alte msuri necesare pentru aplicarea prezentului articol.

Articolul 33
Repartizarea profiturilor i pierderilor nete ale BCE

33.1. Profitul net al BCE se transfer n urmtoarea ordine:

(a) o sum care urmeaz a fi stabilit de Consiliul guvernatorilor i care nu poate depi 20% din
profitul net, este transferat n fondul general de rezerv n limita a 100 % din capital;

(b) profitul net rmas se distribuie acionarilor BCE, proporional cu cotele vrsate la capital.

33.2. n cazul n care BCE nregistreaz o pierdere, aceasta se acoper din fondul general de
rezerv al BCE i, dac este necesar, dup decizia Consiliului guvernatorilor, din veniturile
monetare aferente exerciiului financiar respectiv, proporional cu i n limita sumelor alocate bncilor
centrale naionale n conformitate cu articolul 32.5.

271
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
Capitolul VII

Dispoziii generale

Articolul 34
Actele juridice

34.1. n conformitate cu articolul 132 din Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene, BCE
adopt:

regulamente, n msura necesar ndeplinirii misiunilor stabilite la articolul 3.1 prima liniu, la
articolele 19.1, 22 sau 25.2 din Statutul SEBC i al BCE, precum i n cazurile prevzute de
actele Consiliului menionate la articolul 41;

deciziile necesare ndeplinirii misiunilor ncredinate SEBC n conformitate cu tratatele i cu


Statutul SEBC i al BCE;

recomandri i avize.

34.2. BCE poate decide publicarea deciziilor, recomandrilor i avizelor sale.

34.3. n limitele i n condiiile stabilite de Consiliu, n conformitate cu procedura menionat la


articolul 41 din statut, BCE este abilitat s impun ntreprinderilor amenzi i penaliti cu titlu
cominatoriu, n cazul nendeplinirii obligaiilor care rezult din regulamentele i deciziile sale.

Articolul 35
Controlul jurisdicional i aspecte conexe

35.1. Actele sau omisiunile BCE sunt supuse controlului i interpretrii Curii de Justiie a Uniunii
Europene n cazurile i n condiiile prevzute de tratate. BCE poate introduce aciuni n justiie n
cazurile i n condiiile prevzute de tratate.

35.2 Litigiile dintre BCE, pe de o parte, i creditorii sau debitorii acesteia sau orice alt
persoan, pe de alt parte, sunt soluionate de instanele naionale competente, cu excepia
cazurilor n care competena a fost atribuit Curii de Justiie a Uniunii Europene.

272
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
35.3. BCE se supune regimului rspunderii prevzut la articolul 340 din Tratatul privind
funcionarea Uniunii Europene. Rspunderea bncilor centrale naionale se stabilete n conformitate cu
dreptul intern respectiv.

35.4. Curtea de Justiie a Uniunii Europene este competent s hotrasc n temeiul unei clauze
compromisorii prevzut ntr-un contract de drept public sau de drept privat ncheiat de BCE sau
n numele acesteia.

35.5. Decizia BCE de a sesiza Curtea de Justiie a Uniunii Europene se adopt de ctre
Consiliul guvernatorilor.

35.6. Curtea de Justiie a Uniunii Europene este competent s hotrasc n privina litigiilor privind
ndeplinirea de ctre bncile centrale naionale a obligaiilor care le revin n conformitate cu tratatele
i cu prezentul statut. n cazul n care BCE consider c o banc central naional nu i-a ndeplinit
una din obligaiile care i revin n temeiul tratatelor i al prezentului statut, aceasta poate adopta un
aviz motivat n aceast privin dup ce a oferit bncii centrale naionale n cauz posibilitatea de a-
i prezenta observaiile. n cazul n care banca central naional respectiv nu respect avizul n
termenul stabilit de BCE, aceasta din urm poate sesiza Curtea de Justiie a Uniunii Europene.

Articolul 36
Personalul

36.1. Consiliul guvernatorilor stabilete, la propunerea Comitetului executiv, regimul care se aplic
personalului BCE.

36.2. Curtea de Justiie a Uniunii Europene este competent s soluioneze orice litigiu dintre BCE i
agenii acesteia, n limitele i n condiiile stabilite prin regimul care se aplic personalului.

Articolul 37 (ex-articolul 38)


Secretul profesional

37.1. Membrii organelor de conducere, precum i personalul BCE i cel al bncilor centrale
naionale au obligaia, chiar i dup ncetarea funciilor lor, de a nu divulga informaii care, prin natura
lor, intr sub incidena obligaiei de pstrare a secretului profesional.

273
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
37.2. Persoanele care au acces la date care intr sub incidena legislaiei Uniunii care impune
obligaia pstrrii secretului se supun acestei legislaii.

Articolul 38 (ex-articolul 39)


Persoanele cu drept de semntur

BCE se angajeaz din punct de vedere juridic fa de teri prin preedinte sau doi membri ai Comitetului
executiv, ori prin semntura a doi membri ai personalului acesteia, autorizai n mod corespunztor de
preedinte s semneze n numele BCE.

Articolul 39 (ex-articolul 40)


Privilegiile i imunitile

BCE se bucur pe teritoriul statelor membre de privilegiile i imunitile necesare ndeplinirii


misiunilor sale, n condiiile stabilite de Protocolul privind privilegiile i imunitile Uniunii Europene.

Capitolul VIII

Modificarea statutului i legislaia complementar

Articolul 40 (ex-articolul 41)


Procedura simplificat de revizuire

40.1. n conformitate cu articolul 129 alineatul (3) din Tratatul privind funcionarea Uniunii
Europene, articolele 5.1, 5.2, 5.3, 17, 18, 19.1, 22, 23, 24, 26, 32.2, 32.3, 32.4 i 32.6, articolul 33.1
litera (a) i articolul 36 din prezentul statut pot fi revizuite de ctre Parlamentul European i de ctre
Consiliu, hotrnd n conformitate cu procedura legislativ ordinar, fie la recomandarea BCE,
dup consultarea Comisiei, fie la propunerea Comisiei i dup consultarea BCE.

274
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
40.2. Articolul 10.2 poate fi modificat printr-o decizie a Consiliului European, hotrnd n
unanimitate, fie la recomandarea Bncii Centrale Europene i dup consultarea Parlamentului
European i a Comisiei, fie la recomandarea Comisiei i dup consultarea Parlamentului European
i a Bncii Centrale Europene. Respectivele modificri intr n vigoare numai dup ce au fost
aprobate de statele membre n conformitate cu normele lor constituionale.

40.3. Pentru ca BCE s adopte o recomandare n temeiul prezentului articol, este necesar decizia
unanim a Consiliului guvernatorilor.

Articolul 41(ex-articolul 42)


Legislaia complementar

n conformitate cu articolul 129 alineatul (4) din Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene,
Consiliul, fie la propunerea Comisiei i dup consultarea Parlamentului European i a BCE, fie la
recomandarea BCE i dup consultarea Parlamentului European i a Comisiei, adopt dispoziiile
menionate la articolele 4, 5.4, 19.2, 20, 28.1, 29.2, 30.4 i 34.3 din prezentul statut.

Capitolul IX

Dispoziii tranzitorii i alte dispoziii privind SEBC

Articolul 42 (ex-articolul 43)


Dispoziii generale

42.1. Prin efectul derogrii menionate la articolul 139 din Tratatul privind funcionarea Uniunii
Europene, urmtoarele articole din prezentul statut: 3, 6, 9.2, 12.1, 14.3, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 26.2,
27, 30, 31, 32, 33, 34 i 49 nu confer nici un drept i nu impun nici o obligaie statului membru
respectiv.

275
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
42.2. Bncile centrale ale statelor membre, care fac obiectul unei derogri, conform articolului 139 din
tratatul menionat, i pstreaz competenele n domeniul politicii monetare, n conformitate cu
dreptul intern.

42.3. n conformitate cu articolul 139 din tratatul menionat, la articolele urmtoare din prezentul
statut: 3, 11.2 i 19, state membre nseamn statele membre a cror moned este euro.

42.4. La articolele urmtoare din prezentul statut: 9.2, 10.2, 10.3, 12.1, 16, 17, 18, 22, 23, 27, 30,
31, 32, 33.2 i 49, bnci centrale naionale nseamn bncile centrale ale statelor membre a cror
moned este euro.

42.5. La articolele 10.3 i 33.1, acionari nseamn bncile centrale ale statelor membre a cror
moned este euro.

42.6. La articolele 10.3 i 30.2, capital subscris nseamn capitalul BCE subscris de bncile centrale
ale statelor membre a cror moned este euro.

Articolul 43 (ex-articolul 44)


Misiuni tranzitorii ale BCE

BCE ndeplinete fostele atribuii ale IME, menionate la articolul 141 alineatul (2) din Tratatul privind
funcionarea Uniunii Europene care, date fiind derogrile privind unul sau mai multe state membre,
trebuie s fie ndeplinite i dup introducerea monedei euro.

BCE adopt avize n cursul perioadei de pregtire privind abrogarea derogrilor menionate la articolul
140 din tratatul menionat.

Articolul 44 (ex-articolul 45)


Consiliul general al BCE

44.1. Fr a aduce atingere articolului 129 alineatul (3) din Tratatul privind funcionarea Uniunii
Europene, Consiliul general se constituie ca cel de-al treilea organ de decizie al BCE.

44.2. Consiliul general este format din preedintele i vicepreedintele BCE, precum i din
guvernatorii bncilor centrale naionale. Ceilali membri ai Comitetului executiv pot participa, fr
drept de vot, la reuniunile Consiliului general.

276
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
44.3. Responsabilitile Consiliului general sunt enumerate n mod exhaustiv la articolul 46 din
prezentul statut.

Articolul 45 (ex-articolul 46)


Regulamentul intern al Consiliului general

45.1. Preedintele sau, n absena acestuia, vicepreedintele BCE prezideaz Consiliul general al
BCE.

45.2. Preedintele Consiliului i un membru al Comisiei pot participa, fr drept de vot, la


reuniunile Consiliului general.

45.3. Preedintele pregtete reuniunile Consiliului general.

45.4. Prin derogare de la articolul 12.3, Consiliul general i adopt regulamentul intern.

45.5. Secretariatul Consiliului general se asigur de ctre BCE.

Articolul 46 (ex-articolul 47)


Responsabilitile Consiliului general

46.1. Consiliul general:

ndeplinete misiunile menionate la articolul 43;

contribuie la ndeplinirea funciilor consultative menionate la articolele 4 i 25.1.

46.2. Consiliul general contribuie la:

culegerea informaiilor statistice menionate la articolul 5;

ntocmirea rapoartelor de activitate ale BCE menionate la articolul 15;

stabilirea normelor menionate n articolul 26.4, necesare aplicrii articolului 26;

277
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
luarea tuturor celorlalte msuri menionate la articolul 29.4, necesare aplicrii articolului 29;

stabilirea regimului care se aplic personalului BCE, menionate la articolul 36.

46.3. Consiliul general contribuie la pregtirile necesare pentru stabilirea irevocabil a cursurilor de
schimb ale monedelor statelor membre care fac obiectul unei derogri n raport cu moneda euro,
aa cum este prevzut aceasta la articolul 140 alineatul (3) din Tratatul privind funcionarea Uniunii
Europene.

46.4. Consiliul general este informat de preedintele BCE cu privire la deciziile Consiliului
guvernatorilor.

Articolul 47 (ex-articolul 48)


Dispoziii tranzitorii privind capitalul BCE

n conformitate cu articolul 29.1, fiecrei bnci centrale naionale i se atribuie o pondere n grila de
repartiie pentru subscrierea la capitalul BCE. Prin derogare de la articolul 28.3, bncile centrale ale
statelor membre care fac obiectul unei derogri nu vars capitalul subscris, n afara cazului n care
Consiliul general, hotrnd cu o majoritate care reprezint cel puin dou treimi din capitalul subscris al
BCE i cel puin jumtate din acionari, decide c un procent minim trebuie vrsat cu titlu de
participare la costurile funcionrii BCE.

Articolul 48 (ex-articolul 49)


Plata amnat a capitalului, rezervelor i provizioanelor BCE

48.1. Banca central a unui stat membru a crui derogare a fost abrogat vars cota subscris la
capitalul BCE n aceeai proporie ca i bncile centrale ale statelor membre a cror moned este
euro i transfer ctre BCE active din rezervele valutare, n conformitate cu articolul 30.1. Suma
care trebuie transferat se stabilete nmulind valoarea n euro, calculat la cursul de schimb n
vigoare, a activelor din rezervele valutare care au fost deja transferate ctre BCE, n conformitate cu
articolul 30.1 cu raportul dintre numrul prilor subscrise de banca central naional respectiv i
numrul prilor deja vrsate de celelalte bnci centrale naionale.

278
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
48.2. n afara plii menionate la articolul 48.1, banca central respectiv contribuie la
rezervele BCE, la provizioanele echivalente rezervelor i la suma care mai trebuie afectat
rezervelor i provizioanelor, care corespunde soldului contului de profit i pierderi la dat de 31
decembrie a anului anterior abrogrii derogrii. Suma care trebuie vrsat se calculeaz nmulind
volumul rezervelor, aa cum sunt ele definite mai sus i aa cum figureaz n bilanul aprobat al BCE, cu
raportul dintre numrul prilor subscrise de banca central respectiv i numrul prilor deja vrsate de
ctre celelalte bnci centrale.

48.3. Atunci cnd unul sau mai multe state devin membre ale Uniunii Europene, iar bncile lor
centrale naionale devin parte integrant din SEBC, capitalul subscris al BCE i plafonul pn la
care activele constnd din rezerve valutare care pot fi transferate BCE se majoreaz automat.
Valoarea majorrii se determin prin nmulirea valorilor respective aflate n vigoare la data
respectiv cu raportul, n cadrul grilei de repartiie pentru capitalul majorat, dintre ponderea
bncilor centrale naionale care ader i ponderea bncilor centrale naionale care sunt deja membre
ale SEBC. Ponderea fiecrei bnci centrale naionale n grila de repartiie se calculeaz prin
analogie cu articolul 29.1 i n conformitate cu articolul 29.2. Perioadele de referin utilizate pentru
datele statistice sunt identice cu cele utilizate pentru ultima ajustare cincinal a ponderilor n
conformitate cu articolul 29.3.

Articolul 49 (ex-articolul 52)


Schimbul bancnotelor exprimate n monedele statelor membre

Dup stabilirea irevocabil a cursurilor de schimb potrivit articolului 140 alineatul (3) din Tratatul
privind funcionarea Uniunii Europene, Consiliul guvernatorilor adopt msurile necesare pentru a
asigura c bancnotele exprimate n monedele pentru care a fost stabilit n mod irevocabil cursul de schimb
sunt schimbate de bncile centrale naionale la paritatea respectiv.

Articolul 50 (ex-articolul 53)


Aplicabilitatea msurilor tranzitorii

Articolele 42-47 se aplic att timp ct exist state membre care fac obiectul unei derogri.

279
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
PROTOCOLUL (nr. 5)

PRIVIND STATUTUL BNCII EUROPENE DE INVESTIII

NALTELE PRI CONTRACTANTE,

DORIND s stabileasc Statutul Bncii Europene de Investiii, prevzut la articolul 308 din Tratatul
privind funcionarea Uniunii Europene,

AU CONVENIT cu privire la urmtoarele dispoziii, care se anexeaz la Tratatul privind Uniunea


European i la Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene:

Articolul 1

Banca European de Investiii instituit prin articolul 308 din Tratatul privind funcionarea Uniunii
Europene, n continuare numit Banca, se constituie i i exercit funciile i activitatea n
conformitate cu dispoziiile tratatelor i ale prezentului statut.

Articolul 2

Misiunea Bncii este definit la articolul 309 din Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene.

Articolul 3

n conformitate cu articolul 308 din Tratatul privind funcionarea Uniunii europene, statele membre
sunt membri ai Bncii.

280
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
Articolul 4

(1) Banca dispune de un capital de 232 392 989 000 EUR, subscris de statele membre pn la
concurena urmtoarelor valori:

Germania 37 578 019 000


Frana 37 578 019 000
Italia 37 578 019 000
Regatul Unit 37 578 019 000
Spania 22 546 811 500
Belgia 10 416 365 500
rile de Jos 10 416 365 500
Suedia 6 910 226 000
Danemarca 5 274 105 000
Austria 5 170 732 500
Polonia 4 810 160 500
Finlanda 2 970 783 000
Grecia 2 825 416 500
Portugalia 1 820 820 000
Republica Ceh 1 774 990 500
Ungaria 1 679 222 000
Irlanda 1 318 525 000
Romnia 1 217 626 000
Slovacia 604 206 500
Slovenia 560 951 500
Bulgaria 410 217 500
Lituania 351 981 000
Luxemburg 263 707 000
Cipru 258 583 500
Letonia 214 805 000
Estonia 165 882 000
Malta 98 429 500

281
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
Statele membre nu sunt rspunztoare dect pn la concurena cotei pri de capital subscris i
nevrsat.

(2) Admiterea unui nou membru determin o majorare a capitalului subscris corespunztoare
aportului noului membru.

(3) Consiliul guvernatorilor, hotrnd n unanimitate, poate decide o majorare a capitalului


subscris.

(4) Cota parte de capital subscris nu poate fi cesionat, nu poate face obiectul garaniilor reale
mobiliare i nici supus sechestrului.

Articolul 5

(1) Capitalul subscris este vrsat de ctre statele membre pn la concurena a 5 % n medie din
sumele prevzute la articolul 4 alineatul (1).

(2) In cazul majorrii capitalului subscris, Consiliul guvernatorilor, hotrnd n unanimitate,


stabilete procentul care trebuie vrsat, precum i modalitile de plat. Plile n numerar se
efectueaz exclusiv n euro.

(3) Consiliul de administraie poate solicita vrsarea restului de capital subscris, n cazul n care
acest vrsmnt este necesar pentru a face fa obligaiilor Bncii

Vrsmntul este efectuat de fiecare stat membru proporional cu cota sa parte de capital subscris.

Articolul 6
(ex-articolul 8)

Banca este administrat i condus de un Consiliu al guvernatorilor, un Consiliu de administraie i


un Comitet de direcie.

282
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
Articolul 7
(ex-articolul 9)

(1) Consiliul guvernatorilor este format din minitrii desemnai de statele membre.

(2) Consiliul guvernatorilor stabilete directivele generale referitoare la politica de creditare a


Bncii n conformitate cu obiectivele Uniunii.

Consiliul guvernatorilor vegheaz la executarea acestor directive.

(3) n plus, Consiliul guvernatorilor:

(a) decide cu privire la majorarea capitalului subscris, conform articolului 4 alineatul (3) i
articolului 5 alineatul (2);

(b) n nelesul articolului 9 alineatul (1), stabilete principiile aplicabile operaiunilor de finanare
n cadrul misiunii Bncii;

(c) exercit puterile prevzute n articolele 9 i 11, pentru numirea i demiterea din oficiu a
membrilor Consiliului de administraie i ai Comitetului de direcie, precum i a celor
prevzute la articolul 11 alineatul (1) paragraful al doilea;

(d) decide cu privire la acordarea finanrii pentru investiiile care urmeaz s fie realizate total
sau parial n afara teritoriilor statelor membre, n conformitate cu articolul 16 alineatul (1);

(e) aprob raportul anual ntocmit de Consiliul de administraie;

(f) aprob bilanul anual, precum i contul de profit i pierderi;

(g) exercit puterile i atribuiile celelalte conferite prin prezentul statut;

(h) aprob regulamentul intern al Bncii.

(4) Consiliul guvernatorilor are competena de a adopta n unanimitate, n cadrul tratatului i al


prezentului statut, orice decizii cu privire la suspendarea activitii Bncii i la eventuala sa
lichidare.

283
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
Articolul 8
(ex-articolul 10)

Cu excepia cazurilor n care se prevede altfel n prezentul statut, deciziile Consiliului


guvernatorilor se adopt cu majoritatea membrilor si. Statele care constituie aceast majoritate
trebuie s reprezinte cel puin 50 % din capitalul subscris.

Pentru ntrunirea majoritii calificate, sunt necesare optsprezece voturi i 68 % din capitalul
subscris.
Abinerile din partea membrilor prezeni sau reprezentai nu mpiedic adoptarea deciziilor care
necesit ntrunirea unanimitii.

Articolul 9
(ex-articolul 11)

(1) Consiliul de administraie decide cu privire la acordarea de finanri, n special sub form de
credite i de garanii, precum i cu privire la contractarea de mprumuturi, stabilete ratele
dobnzilor pentru mprumuturi, precum i comisioanele i celelalte speze. n temeiul unei decizii
adoptate cu majoritate calificat, Consiliul de administraie poate delega anumite atribuii
Comitetului de direcie. Consiliul de administraie stabilete condiiile i modul n care se realizeaz
aceast delegare i supravegheaz punerea sa n aplicare.

Consiliul de administraie verific administrarea corect a Bncii i asigur conformitatea acesteia


cu dispoziiile tratatelor i ale statutului i cu directivele generale stabilite de Consiliul
guvernatorilor.

La ncheierea exerciiului, Consiliul de administraie trebuie s prezinte un raport Consiliului


guvernatorilor i s-l publice dup aprobare.

(2) Consiliul de administraie este format din douzeci i opt de administratori i optsprezece
supleani.

Administratorii sunt numii pentru cinci ani de Consiliul guvernatorilor, fiecare stat membru
desemnnd cte un administrator iar Comisia desemnnd, de asemenea, un administrator.

Administratorii supleani sunt numii pentru cinci ani de Consiliul guvernatorilor dup cum
urmeaz:

doi supleani desemnai de Republica Federal Germania;

284
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
doi supleani desemnai de Republica Francez;

doi supleani desemnai de Republica Italian;

doi supleani desemnai de Regatul Unit al Marii Britanii i Irlandei de Nord;

un supleant desemnat de comun acord de Regatul Spaniei i Republica Portughez;

un supleant desemnat de comun acord de Regatul Belgiei, Marele Ducat al Luxemburgului i


Regatul rilor de Jos;

doi supleani desemnai de comun acord de Regatul Danemarcei, Republica Elen, Irlanda i
Romnia;

doi supleani desemnai de comun acord de Republica Estonia, Republica Letonia, Republica
Lituania, Republica Austria, Republica Finlanda i Regatul Suediei;

trei supleani desemnai de comun acord de Republica Bulgaria, Republica Ceh, Republica
Cipru, Republica Ungar, Republica Malta, Republica Polon, Republica Slovenia i
Republica Slovac;

un supleant desemnat de Comisie.

Consiliul de administraie coopteaz ase experi fr drept de vot: trei n calitate de membri i trei
supleani.

Mandatul administratorilor i al supleanilor poate fi rennoit.

Regulamentul de procedur prevede modul de participare la edinele Consiliului de administraie i


dispoziiile aplicabile membrilor supleani, precum i experilor cooptai.

Preedintele sau, n absena acestuia, unul din vice-preedinii Comitetului de direcie, prezideaz
edinele Consiliului de administraie, fr s ia parte la vot.

Membrii Consiliul de administraie sunt selectai dintre personalitile care prezint toate garaniile
de independen i competen; acetia nu sunt rspunztori dect fa de Banc.

285
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
(3) n cazul n care administratorul nu mai ndeplinete condiiile necesare pentru exercitarea
funciilor sale, Consiliul guvernatorilor hotrnd cu majoritate calificat poate pronuna demiterea
sa din oficiu.

Neaprobarea raportului anual determin demisia Consiliul de administraie.

(4) Pentru locurile care rmn vacante, ca urmare a decesului sau demisiei voluntare, din oficiu
sau colective, se procedeaz la nlocuire conform normelor stabilite n alineatul (2). Cu excepia
rennoirii generale, membrii sunt nlocuii pe durata rmas pn la ncheierea mandatului.

(5) Consiliul guvernatorilor stabilete retribuia membrilor Consiliului de administraie. Acesta


stabilete eventualele incompatibiliti cu funciile de administrator i de supleant.

Articolul 10
(ex-articolul 12)

(1) Fiecare administrator dispune de un vot n Consiliul de administraie. Acesta i poate delega
votul n orice situaie, conform normelor care urmeaz s fie stabilite n regulamentul de procedur
al Bncii.

(2) Dac prezentul statut nu prevede altfel, deciziile Consiliului de administraie se adopt de
cel puin o treime din membrii consiliului cu drept de vot i care reprezint cel puin 50 % din
capitalul subscris. Pentru ntrunirea majoritii calificate sunt necesare optsprezece voturi pentru i
68 % din capitalul subscris. Regulamentul de procedur al Bncii prevede cvorumul necesar pentru
adoptarea deciziilor Consiliului de administraie.

Articolul 11
(ex-articolul 13)

(1) Comitetul de direcie este format dintr-un preedinte i din opt vicepreedini, numii pe o
perioad de ase ani de Consiliul guvernatorilor, la propunerea Consiliului de administraie.
Mandatul lor poate fi rennoit.

Consiliul guvernatorilor, hotrnd n unanimitate, poate modifica numrul membrilor Comitetului


de direcie.

286
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
(2) La propunerea Consiliul de administraie, care a hotrt cu majoritate calificat, Consiliul
guvernatorilor, hotrnd la rndul su cu majoritate calificat, poate pronuna demiterea din oficiu a
membrilor Comitetului de direcie.

(3) Comitetul de direcie asigur gestionarea afacerilor curente ale Bncii, sub autoritatea
preedintelui i sub controlul Consiliului de administraie.

Comitetul de direcie pregtete deciziile Consiliului de administraie, mai ales n ceea ce privete
ncheierea de mprumuturi i acordarea finanrilor, n special sub form de credite i garanii;
asigur executarea acestor decizii.

(4) Comitetul de direcie i formuleaz, cu majoritate, avizele privind proiectele de contractare


de mprumuturi i de acordare de finanri, n special sub form de credite i de garanii.

(5) Consiliul guvernatorilor stabilete retribuia membrilor Comitetului de direcie i


incompatibilitile cu funciile acestora.

(6) Preedintele sau, n cazul n care acesta este mpiedicat s participe, unul dintre
vicepreedini, reprezint Banca n materie judiciar sau extrajudiciar.

(7) Membrii personalului Bncii se gsesc sub autoritatea preedintelui. Acetia sunt angajai i
concediai de ctre preedinte. n alegerea personalului, trebuie s se in cont nu numai de
aptitudinile personale i de calificrile profesionale, ci i de participarea echitabil a resortisanilor
statelor membre. Regulamentul de procedur prevede organul competent pentru adoptarea
dispoziiilor aplicabile personalului.

(8) Comitetul de direcie i personalul Bncii nu sunt rspunztori dect fa de aceasta i i


exercit funciile n deplin independen.

Articolul 12
(ex-articolul 14)

(1) Un comitet compus din ase membri numii de Consiliul guvernatorilor - n temeiul
competenei lor - verific dac activitile Bncii sunt n conformitate cu cele mai bune practici din
domeniul bancar i rspunde de verificarea conturilor Bncii.

287
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
(2) Comitetul menionat la alineatul (1) verific, n fiecare an, dac operaiunile Bncii s-au
desfurat n mod corespunztor i dac evidenele sale au fost corect ntocmite. n acest scop,
comitetul verific dac operaiunile Bncii s-au efectuat n conformitate cu formalitile i
procedurile prevzute n prezentul statut i n regulamentul de procedur.

(3) Comitetul menionat la alineatul (1) confirm faptul c declaraiile financiare, precum i
toate informaiile financiare cuprinse n conturile anuale elaborate de consiliul de administraie
ofer o imagine fidel a situaiei financiare a Bncii, att pentru active ct i pentru pasive, precum
i a rezultatelor operaiunilor desfurate de aceasta i a fluxurilor de trezorerie aferente exerciiului
financiar respectiv.

(4) Regulamentul de procedur precizeaz calificrile necesare membrilor comitetului


menionat la alineatul (1) i stabilete condiiile i modul de desfurare a activitii comitetului.

Articolul 13
(ex-articolul 15)

Comunicrile Bncii cu fiecare stat membru se realizeaz prin intermediul autoritii desemnate de
acesta. Pentru executarea operaiunilor financiare Banca poate apela la banca central naional a
statului membru n cauz sau la alte instituii financiare autorizate de acesta.

Articolul 14
(ex-articolul 16)

(1) Banca colaboreaz cu toate organizaiile internaionale care exercit activiti n domenii de
activitate similare.

(2) Banca caut toate contactele necesare n vederea cooperrii cu instituiile bancare i
financiare ale rilor n care i desfoar operaiunile.

Articolul 15
(ex-articolul 17)

La solicitarea unui stat membru sau a Comisiei sau din oficiu, Consiliul guvernatorilor interpreteaz
sau completeaz, n condiiile n care ele au fost adoptate, directivele stabilite de el conform
articolului 7 din prezentul statut.

288
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
Articolul 16
(ex-articolul 18)

(1) n cadrul mandatului definit la articolul 309 din Tratatul privind funcionarea Uniunii
Europene, Banca acord finanri, n special sub form de credite i de garanii, membrilor si sau
ntreprinderilor private sau publice pentru investiii care se vor realiza pe teritoriile statelor membre,
n cazul n care nu sunt disponibile, n condiii rezonabile, mijloace provenind din alte resurse.

Cu toate acestea, prin decizia majoritii calificate a Consiliului guvernatorilor la propunerea


Consiliul de administraie, Banca poate acorda finanri pentru investiii care se vor realiza n
totalitate sau n parte n afara teritoriilor statelor membre.

(2) Pe ct este posibil, acordarea de credite este condiionat de utilizarea altor mijloace de
finanare.

(3) Dac se acord un mprumut unei ntreprinderi sau unei colectiviti, alta dect un stat
membru, banca condiioneaz acordarea acestui mprumut fie de garania statului membru pe
teritoriul cruia va fi realizat investiia, fie de alte garanii suficiente, fie de soliditatea financiar a
debitorului.

n plus, n cadrul principiilor stabilite de Consiliul guvernatorilor n nelesul articolului 7


alineatul (3) litera (b) i n cazul n care realizarea operaiunilor prevzute la articolul 309 din
Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene impune acest lucru, Consiliul de administraie
adopt, cu majoritate calificat, condiiile i modul de acordare a oricrei finanri care prezint un
profil de risc specific i care este considerat, n consecin, ca fiind o activitate special.

(4) Banca poate garanta mprumuturi contractate de ntreprinderi publice sau private sau de
ctre colectiviti pentru realizarea operaiunilor prevzute n articolul 309 din Tratatul privind
funcionarea Uniunii Europene.

(5) Valoarea total contractat a mprumuturilor i garaniilor acordate de Banc nu poate


depi 250 % din valoarea capitalului subscris, a rezervelor, a provizioanelor nealocate i a
excedentului din contul de profit i pierderi. Din valoarea total a posturilor menionate se scade o
sum egal cu valoarea subscris, vrsat sau nu, a oricrei participri a Bncii la capital.

289
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
Suma vrsat reprezentnd participarea Bncii nu trebuie s depeasc niciodat valoarea total a
prii vrsate din capitalul acesteia, a rezervelor sale, a provizioanelor nealocate, precum i a
excedentului contului de profit i pierderi.

n mod excepional, se aloc o rezerv special pentru activitile speciale ale Bncii, stabilite de
Consiliul guvernatorilor i de Consiliul de administraie n conformitate cu alineatul (3).

Prezentul alineat se aplic, de asemenea, conturilor consolidate ale Bncii.

(6) Banca se protejeaz mpotriva riscului valutar insernd n contractele de mprumut i de


garanie clauzele pe care le consider adecvate.

Articolul 17
(ex-articolul 19)

(1) Ratele dobnzilor pentru mprumuturile acordate de Banc, precum i comisioanele i


celelalte speze, trebuie adaptate condiiilor predominante pe piaa de capital i trebuie calculate
astfel nct ncasrile care rezult s-i permit Bncii s fac fa obligaiilor sale, s-i acopere
cheltuielile i riscurile i s constituie un fond de rezerv conform articolului 22.

(2) Banca nu acord reduceri la ratele dobnzilor. n cazul n care, innd cont de caracterul
specific al investiiei finanate, pare indicat o reducere a ratei dobnzii, statul membru interesat sau
o autoritate ter poate acorda bonificaii la dobnd, n msura n care acordarea lor este
compatibil cu normele stabilite n articolul 107 din Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene.

Articolul 18
(ex-articolul 20)

n cadrul operaiunilor sale de finanare, Banca trebuie s respecte urmtoarele principii:

(1) Banca vegheaz ca fondurile sale s fie utilizate ct mai raional posibil n interesul Uniunii.

290
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
Banca nu poate acorda mprumuturi sau garanii dect n urmtoarele condiii:

(a) dac plata dobnzii i a amortizrii este asigurat din beneficiile de exploatare, n cazul
investiiilor realizate de ntreprinderi din sectorul de producie, sau n cazul altor investiii prin
angajament asumat de statul n care se realizeaz investiia sau n orice alt mod i

(b) dac executarea investiiei contribuie la creterea productivitii economice n general i dac
favorizeaz realizarea pieei interne.

(2) Banca nu trebuie s dobndeasc nici o participaie la ntreprinderi i nici s-i asume
rspundere de gestiune dect dac protecia drepturilor sale nu solicit acest lucru n vederea
garantrii recuperrii creanei sale.

Cu toate acestea, n cadrul principiilor stabilite de Consiliul guvernatorilor n temeiul articolului 7


alineatul (3) litera (b), n cazul n care realizarea operaiunilor prevzute la articolul 309 din Tratatul
privind funcionarea Uniunii Europene impune acest lucru, Consiliul de administraie adopt, cu
majoritate calificat, condiiile i modul de realizare a unei participri la capitalul unei societi
comerciale, n general pentru a completa un mprumut sau o garanie, n msura n care acest lucru
este necesar pentru finanarea unei investiii sau a unui program.

(3) Banca poate ceda creanele sale pe piaa de capital i poate, n acest scop, solicita de la
debitorii si emisiunea de obligaiuni sau alte titluri.

(4) Nici Banca, nici statele membre nu trebuie s impun condiii conform crora sumele
mprumutate trebuie cheltuite n cadrul unui anume stat membru.

(5) Banca poate condiiona acordarea de mprumuturi de organizarea de licitaii internaionale.

(6) Banca nu finaneaz, parial sau n totalitate, nicio investiie la care se opune statul membru
pe teritoriul cruia aceast investiie trebuie realizat.

(7) Pe lng activitile de credit, Banca poate asigura servicii de asisten tehnic, n condiiile
i modalitile stabilite de Consiliul guvernatorilor, care hotrte cu majoritate calificat,
respectnd n acelai timp prezentul statut.

291
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
Articolul 19
(ex-articolul 21)

(1) Orice ntreprindere sau organism public sau privat poate adresa direct o cerere de finanare
Bncii. Cererile pot fi adresate i prin intermediul Comisiei sau al statului membru pe teritoriul
cruia urmeaz s se realizeze investiia.

(2) Dac cererile sunt adresate prin intermediul Comisiei, ele vor fi supuse avizului statului
membru pe teritoriul cruia va fi realizat investiia. Dac ele sunt adresate prin intermediul statului,
sunt supuse avizului Comisiei. Dac sunt emise direct de o ntreprindere, sunt prezentate statului
membru interesat i Comisiei.

Statele membre interesate i Comisia trebuie s-i dea avizul n termen de maximum dou luni. n
lipsa unui rspuns n acest termen, Banca poate considera c proiectul n cauz nu ridic obieciuni.

(3) Consiliul de administraie decide asupra operaiunilor de finanare care i sunt prezentate de
Comitetul de direcie.

(4) Comitetul de direcie analizeaz dac operaiunile de finanare care i sunt prezentate sunt
conforme cu dispoziiile prezentului statut, n special cu dispoziiile articolului 16 i 18. Dac
Comitetul de direcie se pronun n favoarea finanrii, trebuie s prezinte propunerea aferent
Consiliului de administraie; Comitetul de direcie poate condiiona avizul su favorabil unor cerine
pe care le consider eseniale. Dac Comitetul de direcie se pronun mpotriva acordrii finanrii,
trebuie s prezinte Consiliului de administraie documentele necesare, nsoite de avizul su.

(5) n cazul avizului negativ al Comitetului de direcie, Consiliul de administraie nu poate


acorda finanarea n cauz dect n unanimitate.

(6) n cazul avizului negativ al Comisiei, Consiliul de administraie nu poate acorda finanarea
n cauz dect cu unanimitate, administratorul numit prin desemnarea Comisiei abinndu-se de la
vot.

(7) n cazul avizului negativ al Comitetului de direcie i al Comisiei, Consiliul de administraie


nu poate acorda finanarea n cauz.

292
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
(8) n cazul n care, n vederea protejrii drepturilor i intereselor Bncii, se impune
restructurarea unei operaiuni de finanare aferente investiiilor aprobate, Comitetul executiv adopt
imediat msurile de urgen pe care le consider necesare, sub rezerva naintrii fr ntrziere a
unui raport cu privire la aceasta Consiliului de administraie.

Articolul 20
(ex-articolul 22)

(1) Banca mprumut de pe pieele de capital resursele necesare ndeplinirii obiectivelor sale.

(2) Banca poate contracta mprumuturi de pe pieele de capital ale statelor membre, n
conformitate cu dispoziiile legale aplicabile pieelor n cauz.

Autoritile competente ale unui stat membru care face obiectul unei derogri n nelesul
articolului 139 alineatul (1) din Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene se pot opune acestor
operaiuni numai n cazul n care exist riscul unor tulburri grave pe piaa de capital a statului n
cauz.

Articolul 21
(ex-articolul 23)

(1) Banca poate utiliza disponibilitile de care nu are imediat nevoie pentru a face fa
obligaiilor sale n urmtoarele condiii:

(a) pentru efectuarea de plasamente pe pieele monetare;

(b) pentru cumprarea sau vnzarea de titluri, sub rezerva dispoziiilor articolului 18 alineatul (2);

(c) pentru efectuarea oricrei alte operaiuni financiare n legtur cu obiectul su de activitate.

(2) Fr a aduce atingere dispoziiilor articolului 23, Banca nu efectueaz n gestionarea


plasamentelor sale nici un arbitraj de devize care nu este neaprat necesar pentru realizarea
mprumuturilor sale sau pentru ndeplinirea angajamentelor pe care le-a contractat ca urmare a
mprumuturilor sau garaniilor acordate de ea.

(3) n domeniile vizate de prezentul articol, Banca acioneaz de comun acord cu autoritile
competente ale statelor membre sau cu bncile centrale naionale ale acestora.

293
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
Articolul 22
(ex-articolul 24)

(1) Se constituie treptat un fond de rezerv n limita a 10 % din capitalul subscris. Dac situaia
angajamentelor Bncii o justific, Consiliul de administraie poate decide constituirea unor rezerve
suplimentare. Ct timp acest fond de rezerv nu va fi fost n ntregime constituit, trebuie alimentat
prin:

(a) ncasri din dobnzi provenind din mprumuturile acordate de Banc din sumele vrsate de
statele membre n temeiul articolului 5;

(b) ncasri din dobnzi provenite din mprumuturile acordate de Banc din sumele constituite din
rambursarea mprumuturilor menionate la litera (a),

n msura n care aceste ncasri din dobnzi nu sunt necesare pentru executarea obligaiilor i
pentru acoperirea cheltuielilor Bncii.

(2) Resursele fondului de rezerv trebuie plasate astfel nct s fie n orice moment n stare s
rspund obiectului acestui fond.

Articolul 23
(ex-articolul 25)

(1) Banca este ntotdeauna autorizat s transfere ntr-una din monedele statelor membre a cror
moned nu este euro activele pe care le deine pentru a realiza operaiuni financiare n conformitate
cu obiectul su de activitate, aa cum este definit n articolul 309 din Tratatul privind funcionarea
Uniunii Europene i lund n considerare dispoziiile articolului 21 din prezentul statut. Banca evit
s procedeze pe ct posibil la astfel de transferuri dac deine active disponibile sau care pot fi
mobilizate n moneda de care are nevoie.

(2) Banca nu poate converti n devize ale rilor tere activele pe care le deine n moneda unuia
dintre statele membre a cror moned nu este euro, fr acordul acestui stat.

(3) Banca poate dispune liber de fraciunea din capitalul vrsat, precum i de devizele
mprumutate pe tere piee.

294
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
(4) Statele membre se angajeaz s pun la dispoziia debitorilor Bncii devizele necesare
rambursrii mprumuturilor acordate i dobnzilor la mprumuturile acordate sau garantate de
Banc pentru investiii care se realizeaz pe teritoriul lor.

Articolul 24
(ex-articolul 26)

n cazul n care un stat membru nu-i ndeplinete obligaiile de membru decurgnd din prezentul
statut, n special obligaia de a vrsa cota parte sau de a asigura rambursarea mprumuturilor sale,
acordarea de mprumuturi sau garanii acestui stat membru sau resortisanilor acestuia poate fi
suspendat prin decizia Consiliului guvernatorilor adoptat cu majoritate calificat.

Aceast decizie nu exonereaz statul i nici pe resortisanii si de obligaiile lor fa de Banc.

Articolul 25
(ex-articolul 27)

(1) n cazul n care Consiliul guvernatorilor decide suspendarea activitii Bncii, toate
activitile trebuie ntrerupte imediat, cu excepia operaiunilor necesare pentru a asigura utilizarea,
protecia i conservarea bunurilor, precum i lichidarea angajamentelor.

(2) n cazul lichidrii, Consiliul guvernatorilor numete lichidatorii i le d instruciuni pentru a


efectua lichidarea. Consiliul Guvernatorilor asigur protecia drepturilor membrilor personalului.

Articolul 26
(ex-articolul 28)

(1) Banca se bucur n fiecare din statele membre de capacitatea juridic cea mai larg
recunoscut persoanelor juridice prin legislaiile naionale; n special poate s dobndeasc i s
nstrineze bunuri imobile i mobile i poate sta n justiie.

(2) Bunurile Bncii sunt exceptate de la confiscare sau expropriere sub orice form.

295
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
Articolul 27
(ex-articolul 29)

Litigiile dintre Banc pe de o parte, i creditorii, debitorii si sau teri, pe de alt parte, sunt
soluionate de instanele naionale competente, sub rezerva competenelor atribuite Curii de Justiie
a Uniunii Europene. n cadrul contractelor ncheiate, Banca poate prevedea o procedur de arbitraj.

Banca trebuie s aleag un sediu n fiecare dintre statele membre. Cu toate acestea, n orice
contract, Banca poate s aleag un sediu special.

Bunurile i activele Bncii nu pot face obiectul sechestrului sau executrii silite dect prin hotrre
judectoreasc.

Articolul 28
(ex-articolul 30)

(1) Consiliul guvernatorilor, hotrnd n unanimitate, poate decide s nfiineze filiale sau alte
entiti, care au personalitate juridic i autonomie financiar.

(2) Consiliul guvernatorilor adopt n unanimitate statutele organismelor menionate la


alineatul (1). Statutele definesc, n special, obiectivele acestora, structura, capitalul, membrii, sediul,
resursele financiare, instrumentele de intervenie, normele de control, precum i relaia acestora cu
organele Bncii.

(3) Banca este competent s participe la administrarea organismelor menionate anterior i s


contribuie la capitalul subscris al acestora cu suma stabilit de Consiliul guvernatorilor care
hotrte n unanimitate.

(4) Protocolul privind privilegiile i imunitile Uniunii Europene se aplic organismelor


menionate la alineatul (1), n msura n care acestea sunt reglementate de dreptul Uniunii,
membrilor organelor acestora n exerciiul funciilor lor, precum i personalului acestora, n termeni
i condiii identice cu cele aplicabile Bncii.

Dividendele, ctigurile din capital sau alte forme de venit obinute de astfel de organisme, la care
au dreptul ali membri dect Uniunea European i Banca, rmn, cu toate acestea, sub incidena
dispoziiilor fiscale prevzute de legislaia aplicabil.

296
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
(5) n limitele stabilite n continuare, Curtea de Justiie a Uniunii Europene este competent s
judece litigiile cu privire la msurile adoptate de organele unui organism care intr sub incidena
dreptului Uniunii. Orice membru al unui astfel de organism, n aceast calitate, sau statele membre,
pot nainta o aciune mpotriva unor astfel de msuri n condiiile prevzute la articolul 263 din
Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene.

(6) Consiliul guvernatorilor, hotrnd n unanimitate, poate decide s admit personalul


organismelor care intr sub incidena dreptului Uniunii n regimuri comune cu Banca, n
conformitate cu procedurile interne respective.

297
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
PROTOCOLUL (nr. 6)

PRIVIND STABILIREA SEDIILOR UNOR INSTITUII I ALE ANUMITOR


ORGANE, OFICII, AGENII I SERVICII ALE UNIUNII EUROPENE

REPREZENTANII GUVERNELOR STATELOR MEMBRE,

AVND N VEDERE articolul 341 din Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene i
articolul 189 din Tratatul de instituire a Comunitii Europene a Energiei Atomice,

REAMINTIND I CONFIRMND decizia adoptat la 8 aprilie 1965 i fr a aduce atingere


deciziilor privind sediul instituiilor, organelor, oficiilor, ageniilor i serviciilor viitoare,

AU CONVENIT cu privire la urmtoarele dispoziii, care se anexeaz la Tratatul privind Uniunea


European, la Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene i la Tratatul de instituire a
Comunitii Europene a Energiei Atomice,

Articol unic

(a) Parlamentul European are sediul la Strasbourg, unde au loc cele dousprezece sesiuni plenare
lunare, inclusiv sesiunea bugetar. Perioadele sesiunilor plenare suplimentare se in la
Bruxelles. Comisiile Parlamentului European au sediul la Bruxelles. Secretariatul General al
Parlamentului European i serviciile acestuia i pstreaz sediul la Luxemburg.

(b) Consiliul are sediul la Bruxelles. n timpul lunilor aprilie, iunie i octombrie, Consiliul i ine
sesiunile la Luxemburg.

(c) Comisia are sediul la Bruxelles. Serviciile enumerate la articolele 7, 8 i 9 din Decizia
din 8 aprilie 1965 se stabilesc la Luxemburg.

(d) Curtea de Justiie a Uniunii Europene are sediul la Luxemburg.

(e) Curtea de Conturi are sediul la Luxemburg.

298
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
(f) Comitetul Economic i Social are sediul la Bruxelles.

(g) Comitetul Regiunilor are sediul la Bruxelles.

(h) Banca European de Investiii are sediul la Luxemburg.

(i) Banca Central European are sediul la Frankfurt.

(j) Oficiul European de Poliie (Europol) are sediul la Haga.

299
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
PROTOCOLUL (nr. 7)

PRIVIND PRIVILEGIILE I IMUNITILE UNIUNII EUROPENE

NALTELE PRI CONTRACTANTE,

ntruct, n conformitate cu dispoziiile articolul 343 din Tratatul privind funcionarea Uniunii
Europene i cu articolul 191 din Tratatul de instituire a Comunitii Europene a Energiei Atomice
(CEEA), Uniunea European i CEEA beneficiaz pe teritoriul statelor membre de privilegiile i
imunitile necesare pentru ndeplinirea misiunii lor,

AU CONVENIT cu privire la urmtoarele dispoziii, care se anexeaz la Tratatul privind Uniunea


European, la Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene i la Tratatul de instituire a
Comunitii Europene a Energiei Atomice:

Capitolul I

Patrimoniu, bunuri fixe, active i operaiuni ale Uniunii Europene

Articolul 1

Spaiile i cldirile Uniunii sunt inviolabile. Acestea sunt exceptate de la percheziie, rechiziie,
confiscare sau expropriere. Patrimoniul i activele Uniunii nu pot face obiectul nici unei msuri
administrative sau judiciare de constrngere fr autorizaie din partea Curii de Justiie.

Articolul 2

Arhivele Uniunii sunt inviolabile.

300
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
Articolul 3

Uniunea, activele acestora, veniturile i alte bunuri sunt scutite de orice impozit direct.

Guvernele statelor membre iau, ori de cte ori este posibil, msuri corespunztoare n vederea
anulrii sau rambursrii sumei reprezentnd impozitele indirecte i taxele pe vnzri care intr n
preul bunurilor fixe i mobile atunci cnd Uniunea, pentru uz oficial, face achiziii importante al
cror pre cuprinde impuneri i taxe de aceast natur. Totui, aplicarea acestor msuri nu trebuie s
aib drept efect distorsionarea concurenei n cadrul Uniunii.

Nu se acord nici o scutire cu privire la impozitele, taxele i impunerile care nu constituie dect
simpla remunerare a serviciilor de utilitate public.

Articolul 4

Uniunea este scutit de orice taxe vamale, interdicii i restricii la importul i exportul articolelor
destinate uzului lor oficial; articolele astfel importate nu vor fi cedate cu titlu oneros sau gratuit pe
teritoriul rii n care sunt introduse, dect n condiii permise de guvernul acelei ri.

Uniunea este de asemenea scutit de orice taxe vamale, interdicii i restricii la importul i exportul
publicaiilor sale.

Capitolul II

Comunicarea i permisele de liber trecere

Articolul 5
(ex-articolul 6)

Pentru comunicrile oficiale i transmiterea tuturor documentelor aferente, instituiile Uniunii


beneficiaz, pe teritoriul fiecrui stat membru, de regimul acordat de ctre statul respectiv
misiunilor diplomatice.

301
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
Corespondena oficial, precum i celelalte informaii oficiale ale instituiilor Uniunii nu pot fi
cenzurate.

Articolul 6
(ex-articolul 7)

Preedinii instituiilor Uniunii pot emite pentru membrii i agenii acestor instituii permise de
liber trecere a cror form este stabilit de ctre Consiliu, hotrnd cu majoritate simpl, i care
sunt recunoscute cu titlu valabil de liber circulaie de ctre autoritile statelor membre. Aceste
permise de liber trecere se elibereaz funcionarilor i altor ageni, n condiiile prevzute de
statutul funcionarilor Uniunii i de regimul aplicabil celorlali ageni.

Comisia poate ncheia acorduri n vederea recunoaterii acestor permise de liber trecere cu titlu
valabil de liber circulaie pe teritoriul statelor tere.

Capitolul III

Membrii Parlamentului European

Articolul 7
(ex-articolul 8)

Nu se impun nici un fel de restricii administrative sau de alt natur n privina liberei circulaii a
membrilor Parlamentului European spre locul de desfurare a reuniunii Parlamentului European
sau la ntoarcere.

Membrii Parlamentului European beneficiaz n privina formalitilor vamale i a controlului


valutar:

(a) din partea propriului guvern, de aceleai faciliti precum cele recunoscute nalilor
funcionari aflai n strintate n misiune oficial temporar;

(b) din partea guvernelor celorlalte state membre, de aceleai faciliti precum cele recunoscute
reprezentanilor guvernelor strine n misiune oficial temporar.

302
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
Articolul 8
(ex-articolul 9)

Membrii Parlamentului European nu pot fi cercetai, reinui sau urmrii datorit opiniilor sau
voturilor exprimate n cadrul exercitrii funciilor lor.

Articolul 9
(ex-articolul 10)

Pe durata sesiunilor Parlamentului European, membrii acesteia beneficiaz:

(a) pe teritoriul naional, de imunitile recunoscute membrilor Parlamentului propriei ri;

(b) pe teritoriul oricrui alt stat membru, de exceptare privind orice msur de detenie sau
urmrire penal.

Imunitatea este valabil inclusiv pe perioada deplasrii la locul reuniunii Parlamentului European,
ct i la ntoarcere.

Imunitatea nu poate fi invocat n caz de flagrant delict i nici nu poate constitui o piedic pentru
Parlamentul European de a ridica imunitatea unuia dintre membri.

Capitolul IV

Reprezentanii statelor membre care particip


la lucrrile instituiilor Uniunii Europene

Articolul 10
(ex-articolul 11)

Reprezentanii statelor membre care particip la lucrrile instituiilor Uniunii, consilierii acestora i
experii tehnici beneficiaz, pe perioada exercitrii funciilor lor, a cltoriei spre locul de
desfurare a reuniunii i retur, de privilegiile, imunitile sau facilitile obinuite.

303
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
Prezentul articol se aplic de asemenea membrilor organelor consultative ale Uniunii.

Capitolul V

Funcionarii i agenii Uniunii Europene

Articolul 11
(ex-articolul 12)

Pe teritoriul fiecruia dintre statele membre i indiferent de cetenia lor, funcionarii i agenii
Uniunii:

(a) beneficiaz de imunitate de jurisdicie pentru actele ndeplinite de acetia, inclusiv afirmaiile
scrise sau verbale n calitatea lor oficial, sub rezerva aplicrii dispoziiilor din tratatele care
reglementeaz, pe de o parte, rspunderea funcionarilor i agenilor fa de Uniune i, pe de
alt parte, competena Curii de Justiie a Uniunii Europene de a decide asupra litigiilor dintre
Uniune i funcionarii, respectiv ali ageni ai Uniunii; acetia beneficiaz de imunitate i dup
ncetarea funciilor lor;

(b) nu sunt supui, nici ei i nici soii/soiile sau membrii de familie aflai n ntreinerea lor,
dispoziiilor privind limitarea imigraiei i formalitilor de nregistrare pentru strini;

(c) beneficiaz, cu privire la reglementrile monetare sau de schimb valutar, de facilitile


recunoscute n mod obinuit funcionarilor organizaiilor internaionale;

(d) beneficiaz de dreptul de a importa, fr taxe vamale, mobilierul i bunurile personale cu


ocazia numirii n funcie n ara respectiv i de dreptul de a-i reexporta, fr taxe vamale,
mobilierul i bunurile personale la ncheierea misiunii n ara de destinaie, sub rezerva ca
guvernul rii de destinaie s considere aceste condiii, fie ntr-un caz, fie n cellalt, ca fiind
necesare;

(e) beneficiaz de dreptul de a importa, fr taxe vamale, automobilele personale, achiziionate


din ara unde au avut ultima reedin sau din ara lor de origine n condiiile pieei interne din
ara de destinaie i de a le reexporta, fr taxe vamale, sub rezerva potrivit creia, guvernul
rii de destinaie consider aceste condiii, fie ntr-un caz fie n cellalt, ca fiind necesare.

304
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
Articolul 12
(ex-articolul 13)

n condiiile i respectnd procedura stabilit de Parlamentul European i de Consiliu, hotrnd prin


regulamente, n conformitate cu procedura legislativ ordinar i dup consultarea instituiilor n
cauz, toate indemnizaiile, salariile i retribuiile pltite de Uniune funcionarilor i altor ageni ai
acesteia sunt impozitate de aceasta.

Sunt scutite de impozite naionale indemnizaiile, salariile i retribuiile pltite de Uniune propriilor
funcionari i ageni.

Articolul 13
(ex-articolul 14)

n vederea aplicrii impozitelor pe venituri i pe motenire conform drepturilor de succesiune,


precum i a conveniilor de evitare a dublei impuneri ncheiate ntre statele membre ale Uniunii,
funcionarii i ali ageni ai Uniunii care, din motive exclusiv legate de exercitarea funciilor lor n
serviciul Uniunii, i stabilesc reedina pe teritoriul unui stat membru, altul dect statul n care au
domiciliul fiscal la data intrrii n serviciul Uniunii, sunt considerai att n statul de reedin, ct i
n cel de domiciliu fiscal ca i cum i-ar fi pstrat domiciliul n ara lor de origine, dac aceasta din
urm este membr a Uniunii. Aceast dispoziie se aplic de asemenea soului/soiei, n msura n
care acesta/aceasta nu desfoar activiti profesionale proprii, precum i copiilor aflai n
ntreinerea si n grija persoanelor prevzute de prezentul articol.

Bunurile mobile aparinnd persoanelor prevzute la paragraful anterior i care se afl pe teritoriul
statului de edere sunt scutite de impozit pe succesiuni n acest stat; pentru stabilirea acestui
impozit, bunurile mobile se consider ca aflndu-se n statul de domiciliu fiscal, sub rezerva
drepturilor statelor tere i a aplicrii eventuale a dispoziiilor i conveniilor internaionale
referitoare la dubla impunere.

Domiciliile dobndite numai n scopul exercitrii de funcii n serviciul altor organizaii


internaionale nu sunt avute n vedere n aplicarea dispoziiilor prezentului articol.

305
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
Articolul 14
(ex-articolul 15)

Parlamentul European i Consiliul, hotrnd prin regulamente, n conformitate cu procedura


legislativ ordinar i dup consultarea instituiilor n cauz, stabilesc regimul prestaiilor sociale
aplicabile funcionarilor i altor ageni ai Uniunii.

Articolul 15
(ex-articolul 16)

Parlamentul European i Consiliul, hotrnd prin regulamente, n conformitate cu procedura


legislativ ordinar i dup consultarea celorlalte instituii interesate, stabilesc categoriile de
funcionari i ali ageni ai Uniunii crora li se aplic, total sau parial, dispoziiile articolului 11,
articolului 12 paragraful al doilea i articolului 13.

Numele, poziiile i adresele funcionarilor care fac parte din aceste categorii sunt comunicate
periodic guvernelor statelor membre.

Capitolul VI

Privilegiile i imunitile misiunilor statelor tere


acreditate pe lng Uniunea European

Articolul 16
(ex-articolul 17)

Statul membru pe teritoriul cruia se afl sediul Uniunii acord misiunilor statelor tere acreditate pe
lng Uniune imunitile diplomatice obinuite.

306
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
Capitolul VII

Dispoziii generale

Articolul 17
(ex-articolul 18)

Privilegiile, imunitile i facilitile sunt acordate funcionarilor i altor ageni ai Uniunii exclusiv
n interesul acesteia din urm.

Fiecare instituie a Uniunii are libertatea de a ridica imunitatea acordat unui funcionar sau agent n
toate cazurile n care apreciaz c, ridicarea acestei imunitii nu contravine intereselor Uniunii.

Articolul 18
(ex-articolul 19)

n aplicarea prezentului protocol, instituiile Uniunii acioneaz de comun acord cu autoritile


responsabile ale statelor membre interesate.

Articolul 19
(ex-articolul 20)

Articolele 11-14 i articolul 17 se aplic preedintelui Consiliului European.

Acestea se aplic, de asemenea, membrilor Comisiei.

Articolul 20
(ex-articolul 21)

Articolele 11-14 i articolul 17 se aplic judectorilor, avocailor generali, grefierului i raportorilor


adjunci ai Curii de Justiie a Uniunii Europene, fr s aduc atingere dispoziiilor articolului 3 din
Protocolul privind Statutul Curii de Justiie a Uniunii Europene referitoare la imunitatea de
jurisdicie a judectorilor i avocailor generali.

307
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
Articolul 21
(ex-articolul 22)

Prezentul protocol se aplic i Bncii Europene de Investiii, membrilor organelor acesteia,


personalului ei i reprezentanilor statelor membre, care particip la lucrrile acesteia, fr a aduce
atingere dispoziiilor protocolului privind statutul acesteia.

Totodat, Banca European de Investiii va fi scutit de orice impunere fiscal i de alt natur cu
ocazia majorrilor capitalului su, precum i de diversele formaliti pe care le comport aceste
operaiuni n statul n care i are sediul. De asemenea, eventuala ei dizolvare i lichidare nu vor
atrage dup sine nici un fel de impunere. n afar de aceasta, n msura n care se desfoar n
condiii statutare, activitatea Bncii i a organelor acesteia nu va fi supus impozitelor pe cifra de
afaceri.

Articolul 22
(ex-articolul 23)

Prezentul protocol se aplic de asemenea Bncii Centrale Europene, membrilor organelor sale i
personalului su, fr a aduce atingere dispoziiilor din Protocolul privind Statutul Sistemului
European al Bncilor Centrale i al Bncii Centrale Europene.

n plus, Banca Central European va fi exonerat de orice impozitare fiscal i cvasifiscal cu


ocazia mririlor de capital, precum i a diferitelor formaliti pe care aceste operaiuni le pot
presupune n statul n care se afl sediul. ntruct activitatea Bncii i a organelor sale se desfoar
n condiiile prevzute n Statutul Sistemului European al Bncilor Centrale i al Bncii Centrale
Europene, nu se vor aplica impozite pe cifra de afaceri.

308
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
PROTOCOLUL (nr. 8)

CU PRIVIRE LA ARTICOLUL 6 ALINEATUL (2)


DIN TRATATUL PRIVIND UNIUNEA EUROPEAN REFERITOR LA
ADERAREA UNIUNII LA CONVENIA EUROPEAN PENTRU
APRAREA DREPTURILOR OMULUI I A LIBERTILOR FUNDAMENTALE

NALTELE PRI CONTRACTANTE

AU CONVENIT cu privire la dispoziiile urmtoare, care se anexeaz la Tratatul privind Uniunea


European i la Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene:

Articolul 1

Acordul privind aderarea Uniunii la Convenia european pentru aprarea drepturilor omului i a
libertilor fundamentale (denumit n continuare Convenia european), prevzut la articolul 6
alineatul (2) din Tratatul privind Uniunea European, trebuie s reflecte necesitatea de a conserva
caracteristicile specifice ale Uniunii i ale dreptului Uniunii, n special n ceea ce privete:

(a) modalitile speciale ale participrii eventuale a Uniunii la autoritile de control ale
Conveniei europene;

(b) mecanismele necesare pentru a garanta c aciunile formulate de statele nemembre i aciunile
individuale sunt ndreptate n mod corect mpotriva statelor membre i/sau, dup caz,
mpotriva Uniunii.

Articolul 2

Acordul menionat la articolul 1 trebuie s garanteze c aderarea Uniunii nu aduce atingere nici
competenelor Uniunii, nici atribuiilor instituiilor acesteia. Acesta trebuie s garanteze c niciuna
dintre dispoziiile sale nu aduce atingere situaiei speciale a statelor membre n ceea ce privete
Convenia european i, n special, protocoalele acesteia, msurile adoptate de statele membre prin
derogare de la Convenia european, n conformitate cu articolul 15 din convenie, precum i
rezervele cu privire la Convenia european formulate de statele membre, n conformitate cu
articolul 57 din convenie.

Articolul 3

Nicio dispoziie a acordului menionat la articolul 1 nu trebuie s aduc atingere articolului 344 din
Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene.

309
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
PROTOCOLUL (nr. 9)

PRIVIND DECIZIA CONSILIULUI REFERITOARE LA PUNEREA N APLICARE


A ARTICOLULUI 16 ALINEATUL (4) DIN TRATATUL PRIVIND
UNIUNEA EUROPEAN I A ARTICOLULUI 238 ALINEATUL (2)
DIN TRATATUL PRIVIND FUNCIONAREA UNIUNII EUROPENE
NTRE 1 NOIEMBRIE 2014 I 31 MARTIE 2017, PE DE O PARTE,
I NCEPND CU 1 APRILIE 2017, PE DE ALT PARTE

NALTELE PRI CONTRACTANTE,

LUND N CONSIDERARE faptul c, nc de la data aprobrii Tratatului de la Lisabona, a avut o


importan fundamental s reias un acord cu privire la decizia Consiliului referitoare la punerea n
aplicare a articolului 16 alineatul (4) din Tratatul privind Uniunea European i a articolului 238
alineatul (2) din Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene ntre 1 noiembrie 2014
i 31 martie 2017, pe de o parte, i ncepnd cu 1 aprilie 2017, pe de alt parte (denumit n
continuare decizia);

AU CONVENIT cu privire la urmtoarele dispoziii care se anexeaz la Tratatul privind Uniunea


European i la Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene:

Articol unic

nainte de examinarea de ctre Consiliu a oricrui proiect care ar urmri fie s modifice sau s
abroge decizia ori o dispoziie din aceasta, fie s modifice indirect domeniul de aplicare sau
nelesul acesteia prin modificarea unui alt act juridic al Uniunii, Consiliul European va purta
discuii preliminare asupra proiectului menionat, hotrnd prin consens n conformitate cu
articolul 15 alineatul (4) din Tratatul privind Uniunea European.

310
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
PROTOCOLUL (nr. 10)

PRIVIND COOPERAREA STRUCTURAT PERMANENT STABILIT


PRIN ARTICOLUL 42 DIN TRATATUL PRIVIND UNIUNEA EUROPEAN

NALTELE PRI CONTRACTANTE,

AVND N VEDERE articolul 42 alineatul (6) i articolul 46 din Tratatul privind Uniunea
European,

REAMINTIND c Uniunea desfoar o politic extern i de securitate comun bazat pe


realizarea unui grad tot mai ridicat de convergen a aciunilor statelor membre;

REAMINTIND c politica de securitate i de aprare comun face parte integrant din politica
extern i de securitate comun; reamintind c aceasta asigur Uniunii o capacitate operaional
bazat pe mijloace civile i militare; reamintind c Uniunea poate recurge la aceasta, pentru
misiunile menionate la articolul 43 din Tratatul privind Uniunea European, desfurate n afara
granielor Uniunii pentru a asigura meninerea pcii, prevenirea conflictelor i consolidarea
securitii internaionale n conformitate cu principiile Cartei Organizaiei Naiunilor Unite;
reamintind c ndeplinirea acestor atribuii se bazeaz pe capacitile militare furnizate de statele
membre, n conformitate cu principiul pachetului unic de fore;

REAMINTIND c politica de securitate i de aprare comun a Uniunii nu aduce atingere


caracterului specific al politicii de securitate i de aprare a anumitor state membre;

REAMINTIND c politica de securitate i de aprare comun a Uniunii respect obligaiile ce


decurg din Tratatul Atlanticului de Nord pentru statele membre care consider c aprarea lor
comun se realizeaz n cadrul Organizaiei Tratatului Atlanticului de Nord, care rmne baza
aprrii comune a membrilor si, i c aceasta este compatibil cu politica de securitate i de
aprare comun adoptat n acest cadru;

CONVINSE c un rol din ce n ce mai pronunat al Uniunii n materie de securitate i de aprare va


contribui la vitalitatea unei aliane atlantice rennoite, n conformitate cu acordurile numite Berlin
plus;

HOTRTE s confere Uniunii capacitatea de a-i asuma integral responsabilitile care i revin n
cadrul comunitii internaionale;

311
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
RECUNOSCND c Organizaia Naiunilor Unite poate solicita asisten din partea Uniunii pentru
punerea n aplicare de urgen a misiunilor ntreprinse n temeiul capitolelor VI i VII din Carta
Organizaiei Naiunilor Unite;

RECUNOSCND c o consolidare a politicii de securitate i de aprare va necesita eforturi din


partea statelor membre n domeniul capacitilor;

CONTIENTE c depirea unei noi etape n dezvoltarea politicii europene de securitate i de


aprare presupune ca statele membre n cauz s depun eforturi hotrte;

REAMINTIND importana asocierii depline a naltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri


externe i politica de securitate la lucrrile din domeniul cooperrii structurate permanente;

AU CONVENIT cu privire la dispoziiile urmtoare, care se anexeaz la Tratatul privind Uniunea


European i la Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene:

Articolul 1

Cooperarea structurat permanent menionat la articolul 42 alineatul (6) din Tratatul privind
Uniunea European este deschis oricrui stat membru care se angajeaz, de la data intrrii n
vigoare a Tratatului de la Lisabona:

(a) s intensifice dezvoltarea capacitilor lor de aprare, prin dezvoltarea contribuiilor naionale
i prin participarea, dup caz, la fore multinaionale, la principalele programe europene de
echipare i la activitatea Ageniei din domeniul dezvoltrii capacitilor de aprare, de
cercetare, de achiziii i de armament (Agenia European de Aprare); i

(b) s dispun de capacitatea de a furniza, pn n 2010, fie cu titlu naional, fie ca o component
a grupurilor multinaionale de fore, uniti de lupt pentru misiunile preconizate, configurate
pe plan tactic ca o grupare tactic, cu elemente de susinere, inclusiv n ceea ce privete
transportul i logistica, capabile s ntreprind, n termen de 5 pn la 30 de zile, misiunile
menionate la articolul 43 din Tratatul privind Uniunea European, n special pentru a
rspunde la solicitrile Organizaiei Naiunilor Unite, care pot fi meninute pentru o perioad
iniial de 30 de zile, cu posibilitatea prelungirii pn la cel puin 120 de zile.

312
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
Articolul 2

Statele membre care particip la cooperarea structurat permanent se angajeaz, n vederea


atingerii obiectivelor stabilite la articolul 1:

(a) s coopereze, nc de la intrarea n vigoare a Tratatului de la Lisabona, n vederea atingerii


obiectivelor stabilite privind nivelul cheltuielilor de investiii n materie de echipamente de
aprare i s reexamineze cu regularitate aceste obiective din perspectiva mediului de
securitate i a responsabilitilor internaionale ale Uniunii;

(b) s i uniformizeze, n msura posibilului, mijloacele de aprare, n special prin armonizarea


identificrii necesitilor militare, prin punerea n comun i, dup caz, prin specializarea
mijloacelor i capacitilor de aprare, precum i prin ncurajarea cooperrii n domeniul
formrii i al logisticii;

(c) s adopte msuri concrete pentru sporirea disponibilitii, a interoperabilitii, a flexibilitii i


a capacitii de desfurare a forelor, n special prin identificarea unor obiective comune n
materie de proiectare a forelor, inclusiv prin reexaminarea eventual a procedurilor de decizie
naionale;

(d) s coopereze pentru a se asigura adoptarea msurilor necesare pentru acoperirea, inclusiv prin
abordri multinaionale i fr a aduce atingere angajamentelor referitoare la acestea, luate n
cadrul Organizaiei Tratatului Atlanticului de Nord, a lacunelor constatate n cadrul
Mecanismului de dezvoltare a capacitilor;

(e) s participe, dup caz, la dezvoltarea de programe comune sau europene de echipamente
majore n cadrul Ageniei Europene de Aprare.

Articolul 3

Agenia European de Aprare contribuie la evaluarea periodic a contribuiilor statelor membre


participante n materie de capaciti, n special a contribuiilor furnizate n funcie de criteriile
stabilite, ntre altele, n temeiul articolului 2 i elaboreaz un raport n acest sens, cel puin o dat pe
an. Evaluarea poate constitui baza recomandrilor i a deciziilor Consiliului, adoptate n
conformitate cu articolul 46 din Tratatul privind Uniunea European.

313
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
PROTOCOLUL (nr. 11)

PRIVIND ARTICOLUL 42 DIN TRATATUL PRIVIND UNIUNEA EUROPEAN

NALTELE PRI CONTRACTANTE,

LUND N CONSIDERARE necesitatea aplicrii depline a dispoziiilor articolului 42 alineatul (2)


din Tratatul privind Uniunea European;

CONSIDERND c politica Uniunii n conformitate cu articolul 42 nu trebuie s aduc atingere


caracterului specific al politicii de securitate i de aprare a anumitor state membre, c trebuie s
respecte obligaiile care decurg din Tratatul Atlanticului de Nord pentru anumite state membre care
consider c aprarea comun se realizeaz n cadrul NATO i c aceasta trebuie s fie compatibil
cu politica comun de securitate i aprare adoptat n cadrul respectiv;

AU CONVENIT cu privire la urmtoarele dispoziii care se anexeaz la Tratatul privind Uniunea


European i la Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene:

Uniunea European, n colaborare cu Uniunea Europei Occidentale, elaboreaz acorduri n vederea


consolidrii cooperrii dintre ele.

314
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
PROTOCOLUL (nr. 12)

PRIVIND PROCEDURA APLICABIL DEFICITELOR EXCESIVE

NALTELE PRI CONTRACTANTE,

DORIND s stabileasc normele de procedur privind deficitele excesive menionate la


articolul 126 din Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene,

AU CONVENIT cu privire la urmtoarele dispoziii, care se anexeaz la Tratatul privind Uniunea


European i la Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene:

Articolul 1

Valorile de referin menionate la articolul 126 alineatul (2) din Tratatul privind funcionarea
Uniunii Europene sunt urmtoarele:

3 % pentru raportul dintre deficitul public prevzut sau realizat i produsul intern brut la
preurile pieei;

60 % pentru raportul dintre datoria public i produsul intern brut la preurile pieei.

Articolul 2

n articolul 126 din tratatul menionat i n prezentul protocol:

public nseamn ceea ce se refer la administraia public, adic administraiile centrale,


autoritile regionale sau locale i fondurile de securitate social, cu excepia operaiunilor
comerciale, definite n Sistemul european al conturilor economice integrate;

deficit nseamn necesarul net de finanare, definit n Sistemul european al conturilor


economice integrate;

investiie nseamn formarea brut de capital fix, definit n Sistemul european al conturilor
economice integrate;

315
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
datorie nseamn totalul datoriilor brute, la valoarea lor nominal, la sfritul anului i
consolidate n cadrul sectoarelor administraiei publice, definit la prima liniu.

Articolul 3

Pentru a asigura eficacitatea procedurii privind deficitele excesive, n conformitate cu aceast


procedur guvernele statelor membre sunt rspunztoare pentru deficitele administraiei publice,
definit n articolul 2 prima liniu. Statele membre vegheaz ca procedurile naionale din domeniul
bugetar s le permit s-i ndeplineasc obligaiile care le revin n aceast privin n temeiul tratatelor.
Statele membre adreseaz Comisiei notificri prompte i periodice privind deficitele lor prevzute i
realizate, precum i nivelul datoriilor lor.

Articolul 4

Datele statistice utilizate pentru aplicarea prezentului protocol sunt furnizate de Comisie.

316
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
PROTOCOLUL (nr. 13)

PRIVIND CRITERIILE DE CONVERGEN

NALTELE PRI CONTRACTANTE,

DORIND s stabileasc normele de aplicare a criteriilor de convergen care trebuie s orienteze


Uniunea n deciziile sale de a pune capt derogrilor statelor membre care fac obiectul unei derogri
menionate la articolul 140 din Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene,

AU CONVENIT cu privire la urmtoarele dispoziii, care se anexeaz la Tratatul privind Uniunea


European i la Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene:

Articolul 1

Criteriul stabilitii preurilor, menionat la articolul 140 alineatul (1) prima liniu din Tratatul
privind funcionarea Uniunii Europene nseamn c un stat membru are o stabilitate durabil a
nivelului preurilor i o rat medie a inflaiei, n cursul unei perioade de un an naintea examinrii, care
nu poate depi cu mai mult de 1,5 % rata inflaiei a cel mult trei state membre care au nregistrat cele
mai bune rezultate n domeniul stabilitii preurilor. Inflaia se calculeaz cu ajutorul indicelui
preurilor de consum pe o baz comparabil, innd seama de diferenele dintre definiiile naionale.

Articolul 2

Criteriul situaiei finanelor publice, menionat la articolul 140 alineatul (1) a doua liniu din tratatul
menionat nseamn c, n momentul examinrii, un stat membru nu face obiectul unei decizii a
Consiliului menionat la articolul 126 alineatul (6) din tratatul menionat, privind existena unui
deficit excesiv n statul membru respectiv.

317
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
Articolul 3

Criteriul de participare la mecanismul cursului de schimb al Sistemului Monetar European,


menionat la articolul 140 alineatul (1) a treia liniu din tratatul menionat, nseamn c un stat
membru a respectat marjele normale de fluctuaie prevzute de mecanismul cursului de schimb al
Sistemului Monetar European, fr s cunoasc tensiuni grave cel puin pe parcursul ultimilor doi
ani dinaintea examinrii. n special, statul membru nu a devalorizat din proprie iniiativ cursul de
schimb central bilateral al monedei sale n raport cu euro pentru aceeai perioad.

Articolul 4

Criteriul de convergen al ratelor dobnzilor menionat la articolul 140 alineatul (1) a patra liniu din
tratatul menionat, n cursul unei perioade de un an naintea examinrii, nseamn c un stat
membru a avut o rat a dobnzii nominal medie pe termen lung care nu poate depi cu mai
mult de 2 % pe aceea a cel mult trei state membre care au nregistrat cele mai bune rezultate n
domeniul stabilitii preurilor. Ratele dobnzilor sunt calculate pe baza obligaiunilor de stat pe
termen lung sau a unor titluri comparabile, innd seama de diferenele dintre definiiile naionale.

Articolul 5

Datele statistice utilizate pentru aplicarea prezentului protocol sunt furnizate de Comisie.

Articolul 6

Consiliul, hotrnd n unanimitate la propunerea Comisiei i dup consultarea Parlamentului


European, a BCE, precum i a Comitetului Economic i Financiar, adopt dispoziiile
corespunztoare pentru a preciza n detaliu criteriile de convergen menionate la articolul 140 din
tratatul menionat, care vor nlocui atunci prezentul protocol.

318
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
PROTOCOLUL (nr. 14)

PRIVIND EUROGRUPUL

NALTELE PRI CONTRACTANTE,

DORIND s promoveze condiiile unei creteri economice mai puternice n Uniunea European i,
n acest scop, s dezvolte o cooperare din ce n ce mai strns ntre politicile economice din zona
euro;

CONTIENTE de necesitatea prevederii unor dispoziii specifice pentru un dialog susinut ntre
statele membre a cror moned este euro, ateptnd ca euro s devin moneda tuturor statelor
membre ale Uniunii,

AU CONVENIT cu privire la dispoziiile urmtoare, care se anexeaz la Tratatul privind Uniunea


European i la Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene:

Articolul 1

Minitrii statelor membre a cror moned este euro se ntlnesc n reuniuni informale. Reuniunile
au loc, n msura necesar, pentru a se discuta chestiuni legate de responsabilitile specifice care le
revin n ceea ce privete moneda unic. Comisia particip la reuniuni. Banca Central European
este invitat s participe la aceste reuniuni, care sunt pregtite de reprezentanii minitrilor
responsabili cu finanele statelor membre a cror moned este euro, precum i de reprezentanii
Comisiei.

Articolul 2

Minitrii statelor membre a cror moned este euro aleg un preedinte pentru doi ani i jumtate,
hotrnd cu majoritatea statelor membre n cauz.

319
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
PROTOCOLUL (nr. 15)

PRIVIND UNELE DISPOZIII REFERITOARE LA REGATUL UNIT


AL MARII BRITANII I IRLANDEI DE NORD

NALTELE PRI CONTRACTANTE,

RECUNOSCND c Regatul Unit nu este obligat i nu s-a angajat s adopte moneda euro, fr o
decizie special n acest sens a guvernului i a parlamentului su;

AVND N VEDERE c, la 16 octombrie 1996 i la 30 octombrie 1997, Guvernul Regatului Unit a


notificat Consiliului intenia sa de a nu participa la a treia etap a Uniunii economice i monetare;

LUND ACT de faptul c guvernul Regatului Unit are obiceiul s-i finaneze mprumuturile prin
vnzarea de titluri de crean ctre sectorul privat;

AU CONVENIT cu privire la urmtoarele dispoziii, care se anexeaz la Tratatul privind Uniunea


European i la Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene:

1. Regatul Unit nu este obligat s adopte moneda euro, cu excepia cazului n care notific
Consiliului intenia sa de a face acest lucru.

2. Punctele 38 i 10 se aplic Regatului Unit, avnd n vedere notificarea efectuat de


guvernul su Consiliului la 16 octombrie 1996 i la 30 octombrie 1997.

3. Regatul Unit i pstreaz competenele n domeniul politicii monetare n conformitate cu


dreptul intern.

4. Articolul 119 al doilea paragraf, articolul 126 alineatele (1), (9) i (11), articolul 127
alineatele (1)(5), articolul 128, articolele 130, 131, 132 i 133, 138 i 140 alineatul (3),
articolul 219, articolul 282 alineatul (2), cu excepia primei i ultimei teze, articolul 282
alineatul (5) i articolul 283 din Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene nu se aplic
Regatului Unit. De asemenea, nu se aplic articolul 121 alineatul (2) din tratatul amintit, n ceea ce
privete adoptarea de ctre pri a orientrilor generale ale politicilor economice care privesc zona
euro n general. n aceste dispoziii, referirile la Uniune i la statele membre nu includ Regatul
Unit, iar referirile la bncile centrale naionale nu includ Banca Angliei.

320
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
5. Regatul Unit face eforturi s evite un deficit public excesiv.

Articolele 143 i 144 din Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene continu s se aplice
Regatului Unit. Articolul 134 alineatul (4) i articolul 142 se aplic Regatului Unit ca i cum
acesta ar face obiectul unei derogri.

6. Drepturile de vot ale Regatului Unit se suspend n ceea ce privete actele Consiliului
menionate la articolele enumerate la punctul 4 i n cazurile prevzute la articolul 139 alineatul (4)
primul paragraf din Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene. n acest scop, se aplic articolul
139 alineatul (4) al doilea paragraf din tratatul menionat.

Regatul Unit nu are dreptul de a participa la numirea preedintelui, vicepreedintelui i a celorlali


membri ai Comitetului executiv al BCE, menionat la articolul 283 alineatul (2) al doilea
paragraf din tratatul menionat.

7. Articolele 3, 4, 6, 7, 9.2, 10.1, 10.3, 11.2, 12.1, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 26, 27, 30, 31,
32, 33, 34 i 49 din Protocolul privind Statutul Sistemului European al Bncilor Centrale i al
Bncii Centrale Europene (Statutul) nu se aplic Regatului Unit.

n aceste articole, referirile la Uniune sau la statele membre nu includ Regatul Unit, iar referirile la
bncile centrale naionale sau la acionari nu includ Banca Angliei.

Referirile din articolele 10.3 i 30.2 din Statut la capitalul subscris al BCE nu includ capitalul
subscris de Banca Angliei.

8. Articolul 141 alineatul (1) din Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene i articolele 43-
47 din Statut se aplic, fie c un stat membru face sau nu obiectul unei derogri, sub rezerva
urmtoarelor modificri:

(a) n articolul 43, referirile la misiunile BCE i IME vizeaz misiunile care mai trebuie
ndeplinite dup introducerea monedei euro datorit unei eventuale decizii a Regatului
Unit de a nu adopta moneda euro;

(b) n plus fa de misiunile menionate la articolul 46, BCE ndeplinete o funcie de


consiliere i asisten n pregtirea oricrei decizii pe care Consiliul ar putea fi obligat
s o ia n privina Regatului Unit, n conformitate cu dispoziiile punctului 9 literele (a)
i (c);

321
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
(c) Banca Angliei vars contribuia sa la capitalul BCE cu titlu de participare la cheltuielile
acesteia de funcionare, pe aceeai baz ca i bncile centrale naionale ale statelor membre
care fac obiectul unei derogri.

9. Regatul Unit poate notifica n orice moment Consiliului intenia sa de a adopta moneda
euro. n acest caz:

(a) Regatul Unit are dreptul s adopte moneda euro, n cazul n care ndeplinete condiiile
necesare. Consiliul, hotrnd la cererea Regatului Unit, n condiiile i n conformitate cu
procedura stabilite n articolul 140 alineatul (1) i (2) din Tratatul privind funcionarea Uniunii
Europene, decide dac Regatul Unit ndeplinete condiiile necesare;

(b) Banca Angliei vars partea sa de capitalul subscris i transfer la BCE active din rezervele
valutare i contribuie la rezervele BCE pe aceeai baz ca i banca central naional a unui
stat membru pentru care derogarea a luat sfrit;

(c) Consiliul, hotrnd n condiiile i n conformitate cu procedura stabilite n articolul 140


alineatul (3) din tratatul menionat, adopt orice alt decizie necesar pentru a permite
Regatului Unit s adopte moneda euro.

n cazul n care Regatul Unit adopt moneda euro n conformitate cu dispoziiile prezentului
punct, punctele 3 - 8 nceteaz s se aplice.

10. Prin derogare de la articolul 123 din Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene i de la
articolul 21.1 din Statut, guvernul Regatului Unit i poate pstra linia de credit Ways and
Means de care dispune la Banca Angliei, n cazul n care i att timp ct Regatul Unit nu adopt
moneda euro.

322
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
PROTOCOLUL (nr. 16)

PRIVIND ANUMITE DISPOZIII PRIVIND DANEMARCA

NALTELE PRI CONTRACTANTE,

AVND N VEDERE Constituia Danemarcei care conine dispoziii care ar putea face necesar
organizarea n Danemarca a unui referendum nainte ca acest stat s renune la derogarea sa,

AVND N VEDERE c, la 3 noiembrie 1993, Guvernul Danemarcei a notificat Consiliului


intenia sa de a nu participa la cea de-a treia etap a Uniunii economice i monetare,

AU CONVENIT cu privire la urmtoarele dispoziii, care se anexeaz la Tratatul privind Uniunea


European i la Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene:

1. Danemarca beneficiaz de o derogare, avnd n vedere notificarea efectuat Consiliului de


ctre Guvernul Danemarcei la 3 noiembrie 1993. Efectul acestei derogri este c toate articolele i
toate dispoziiile tratatelor i Statutului SEBC i al BCE care se refer la o derogare se aplic
Danemarcei.

2. Procedura menionat la articolul 140 din Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene
pentru a pune capt derogrii este iniiat numai la cererea Danemarcei.

3. n cazul n care se pune capt derogrii, dispoziiile prezentului protocol nceteaz s se


aplice.

323
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
PROTOCOLUL (nr. 17)

PRIVIND DANEMARCA

NALTELE PRI CONTRACTANTE,

DORIND s reglementeze anumite probleme speciale care privesc Danemarca,

AU CONVENIT cu privire la urmtoarele dispoziii, care se anexeaz la Tratatul privind Uniunea


European i la Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene:

Dispoziiile articolului 14 din Protocolul privind Statutul Sistemului European al Bncilor Centrale i
al Bncii Centrale Europene nu aduc atingere dreptului Bncii Naionale a Danemarcei de a-i
ndeplini sarcinile pe care i le asum n prezent cu privire la teritoriile Regatului Danemarcei care nu
fac parte din Uniune.

324
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
PROTOCOLUL (nr. 18)

PRIVIND FRANA

NALTELE PRI CONTRACTANTE,

DORIND s in seama de un element special referitor la Frana,

AU CONVENIT cu privire la urmtoarele dispoziii, care se anexeaz la Tratatul privind Uniunea


European i la Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene:

Frana i va pstra privilegiul de a emite monede n Noua Caledonie, n Polinezia Francez i n


Insulele Wallis i Furtuna, n conformitate cu metodele stabilite de legislaia sa intern i va fi
singura mputernicit s determine paritatea francului CFP.

325
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
PROTOCOLUL (nr. 19)

PRIVIND ACQUIS-UL SCHENGEN INTEGRAT N CADRUL


UNIUNII EUROPENE

NALTELE PRI CONTRACTANTE,

CONSTATND faptul c acordurile privind eliminarea treptat a controalelor la frontierele


comune, semnate de unele state membre ale Uniunii Europene la Schengen, la 14 iunie 1985 i,
respectiv, la 19 iunie 1990, precum i acordurile conexe i normele adoptate n temeiul acordurilor
menionate, au fost integrate n cadrul Uniunii Europene prin Tratatul de la Amsterdam
din 2 octombrie 1997;

DORIND s pstreze acquis-ul Schengen, cu toate modificrile i completrile de la intrarea n


vigoare a Tratatului de la Amsterdam, i s l dezvolte astfel nct s contribuie la ndeplinirea
obiectivului de a oferi cetenilor Uniunii un spaiu de libertate, securitate i justiie fr frontiere
interne;

INND CONT de poziia special a Danemarcei;

INND CONT de faptul c Irlanda i Regatul Unit al Marii Britanii i Irlandei de Nord nu
particip la toate prevederile acquis-ului Schengen; c ar trebui, cu toate acestea, s se prevad
dispoziii care s permit acestor state s accepte, total sau parial, alte prevederi ale acestui acquis;

RECUNOSCND c este necesar, n consecin, s se recurg la dispoziiile tratatelor privind


cooperarea consolidat ntre unele state membre;

INND CONT de necesitatea de a menine relaii privilegiate cu Republica Islanda i cu Regatul


Norvegiei, ntruct aceste dou state, precum i statele membre nordice ale Uniunii Europene
trebuie s respecte dispoziiile Uniunii nordice a paapoartelor;

AU CONVENIT cu privire la urmtoarele dispoziii, care se anexeaz la Tratatul privind Uniunea


European i la Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene:

326
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
Articolul 1

Regatul Belgiei, Republica Bulgaria, Republica Ceh, Regatul Danemarcei, Republica Federal
Germania, Republica Estonia, Republica Elen, Regatul Spaniei, Republica Francez, Republica
Italian, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului,
Republica Ungar, Republica Malta, Regatul rilor de Jos, Republica Austria, Republica Polon,
Republica Portughez, Romnia, Republica Slovenia, Republica Slovac, Republica Finlanda i
Regatul Suediei sunt autorizate s pun bazele unei colaborri consolidate n domeniile care intr
sub incidena dispoziiilor prevzute de Consiliu, care alctuiesc acquis-ul Schengen. Aceast
cooperare se realizeaz n cadrul juridic i instituional al Uniunii Europene i cu respectarea
dispoziiilor aplicabile din tratate.

Articolul 2

Acquis-ul Schengen se aplic statelor membre menionate la articolul 1, fr a aduce atingere


articolului 3 din Actul de aderare din 16 aprilie 2003 i articolului 4 din Actul de aderare
din 25 aprilie 2005. Consiliul se substituie Comitetului executiv nfiinat prin acordurile de la
Schengen.

Articolul 3

Participarea Danemarcei la adoptarea msurilor care constituie o dezvoltare a acquis-ului Schengen,


precum i punerea n aplicare a msurilor respective n Danemarca, sunt reglementate de dispoziiile
incidente prevzute n Protocolul privind poziia Danemarcei.

Articolul 4

Irlanda i Regatul Unit al Marii Britanii i Irlandei de Nord pot solicita n orice moment s participe
la toate sau la unele din dispoziiile acquis-ului Schengen.

Consiliul decide la cererea unanimitii membrilor si menionai la articolul 1 i a reprezentantului


guvernului statului respectiv.

327
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
Articolul 5

(1) Propunerile i iniiativele care constituie o dezvoltare a acquis-ului Schengen intr sub
incidena dispoziiilor relevante din tratate.

n acest context, n cazul n care Irlanda sau Regatul Unit nu a notificat n scris Consiliului, ntr-un
termen rezonabil, intenia sa de a participa, autorizarea prevzut la articolul 329 din Tratatul
privind funcionarea Uniunii Europene se consider a fi fost acordat statelor membre prevzute la
articolul 1, precum i Irlandei sau Regatului Unit, dac oricare dintre aceste dou state dorete s
participe la domeniile de cooperare respective.

(2) Chiar dac se consider, n conformitate cu o decizie n temeiul articolului 4, c Irlanda sau
Regatul Unit a procedat la o notificare, statul respectiv poate s notifice n scris Consiliului, n
termen de trei luni, faptul c nu dorete s participe la propunerea sau iniiativa respectiv. n acest
caz, Irlanda sau Regatul Unit nu particip la adoptarea respectivei propuneri sau iniiative. ncepnd
cu data ultimei notificri, procedura de adoptare a msurii care constituie o dezvoltare a acquis-ului
Schengen se suspend pn la terminarea procedurii prevzute la alineatele (3) sau (4) sau pn la
retragerea acelei notificri n orice moment pe durata acestei proceduri.

(3) Pentru statul membru care a procedat la notificarea prevzut la alineatul (2), orice decizie
adoptat de Consiliu n temeiul articolului 4 nceteaz s se aplice, de la data intrrii n vigoare a
msurii propuse, n msura considerat necesar de Consiliu i n condiiile ce urmeaz s fie
stabilite printr-o decizie a Consiliului, hotrnd cu majoritate calificat, la propunerea Comisiei.
Aceast decizie este adoptat n conformitate cu urmtoarele criterii: Consiliul ncearc s menin
participarea ct mai larg a statului membru vizat fr a afecta grav funcionarea practic a
diverselor pri ale acquis-ului Schengen, respectnd, totodat, coerena lor. Comisia i prezint
propunerea ct mai curnd posibil dup notificarea prevzut la alineatul (2). Dac acest lucru este
necesar, dup ntrunirea a dou reuniuni succesive, Consiliul hotrte n termen de patru luni de la
data propunerii Comisiei.

(4) n cazul n care, la expirarea perioadei de patru luni, Consiliul nu a adoptat o decizie, orice
stat membru poate solicita, de ndat, ca respectiva chestiune s fie naintat Consiliului European.
n acest caz, n cadrul urmtoarei sale reuniuni, Consiliul European, hotrnd cu majoritate
calificat, la propunerea Comisiei, adopt o decizie n conformitate cu criteriile menionate la
alineatul (3).

328
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
(5) n cazul n care, pn la ncheierea procedurii prevzute la alineatele (3) sau (4), Consiliul
sau, dup caz, Consiliul European nu a adoptat o decizie, suspendarea procedurii de adoptare a
msurii care constituie o dezvoltare a acquis-ului Schengen nceteaz. Dac msura menionat
anterior se adopt ulterior, orice decizie a Consiliului, adoptat n conformitate cu articolul 4, nu se
mai aplic, ncepnd cu data intrrii n vigoare a msurii respective, statului membru vizat, n
msura stabilit de Comisie i conform condiiilor stabilite de aceasta, cu excepia cazului n care
statul membru respectiv i retrage notificarea prevzut la alineatul (2) nainte de adoptarea
msurii. Comisia hotrte pn la data adoptrii msurii. La adoptarea deciziei sale, Comisia
respect criteriile menionate la alineatul (3).

Articolul 6

Republica Islanda i Regatul Norvegiei sunt asociate la punerea n aplicare a acquis-ului Schengen
i la dezvoltarea n continuare a acestuia. n acest scop se prevd proceduri corespunztoare n
cuprinsul unui acord cu statele respective, ncheiat de Consiliu, care hotrte cu unanimitatea
membrilor menionai la articolul 1. Un astfel de acord trebuie s conin dispoziii cu privire la
contribuia Islandei i a Norvegiei la orice consecin financiar care decurge din punerea n
aplicare a prezentului protocol.

Consiliul, hotrnd n unanimitate, ncheie un acord separat cu Islanda i Norvegia pentru stabilirea
drepturilor i obligaiilor ntre Irlanda i Regatul Unit al Marii Britanii i Irlandei de Nord, pe de o
parte, i Islanda i Norvegia, pe de alt parte, n domeniile acquis-ului Schengen care se aplic
acestor state.

Articolul 7

n vederea negocierilor pentru aderarea a noi state membre la Uniunea European, acquis-ul
Schengen i celelalte msuri luate de ctre instituii n domeniul de aplicare a acestuia sunt
considerate ca acquis care trebuie s fie acceptat n ntregime de ctre toate statele candidate la
aderare.

329
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
PROTOCOLUL (nr. 20)

PRIVIND APLICAREA ANUMITOR ASPECTE ALE ARTICOLULUI 26


DIN TRATATUL PRIVIND FUNCIONAREA UNIUNII EUROPENE
N REGATUL UNIT I N IRLANDA

NALTELE PRI CONTRACTANTE,

DORIND s clarifice anumite aspecte referitoare la Regatul Unit i Irlanda,

LUND N CONSIDERARE existena, de mai muli ani, a unor acorduri speciale ntre Regatul
Unit i Irlanda privind cltoriile,

AU CONVENIT cu privire la urmtoarele dispoziii, care se anexeaz la Tratatul privind Uniunea


European i la Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene:

Articolul 1

Sub rezerva articolelor 26 i 77 din Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene, a oricrei alte
dispoziii din tratatul respectiv sau din Tratatul privind Uniunea European, a oricrei msuri
adoptate n temeiul acestor tratate sau a oricrui acord internaional ncheiat de ctre Uniune sau de
ctre Uniune i statele membre cu una sau mai multe ri tere, Regatul Unit are dreptul s exercite,
la frontierele cu celelalte state membre, controalele pe care le consider necesare asupra persoanelor
care doresc s intre pe teritoriul su, pentru:

(a) a verifica dac cetenii statelor membre sau persoanele aflate n ntreinerea acestora care
exercit drepturi conferite de dreptul Uniunii, precum i cetenii altor state crora le-au fost
conferite astfel de drepturi printr-un acord care este obligatoriu pentru Regatul Unit, au drept
de intrare pe teritoriul Regatului Unit; i

(b) a decide s acorde sau s nu acorde altor persoane permisiunea de a intra pe teritoriul
Regatului Unit.

330
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
Articolele 26 i 77 din Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene, orice alt dispoziie din
prezentul tratat sau din Tratatul privind Uniunea European sau orice msur adoptat n aplicarea
tratatelor respective nu aduce n nici un fel atingere drepturilor Regatului Unit de a institui sau de a
exercita astfel de controale. Trimiterile la Regatul Unit n prezentul articol includ teritoriile ale cror
relaii externe se afl sub incidena responsabilitii Regatului Unit.

Articolul 2

Regatul Unit i Irlanda pot continua s ncheie ntre ele acorduri privind circulaia persoanelor pe
teritoriile lor (zona comun de cltorie), respectnd pe deplin drepturile persoanelor prevzute la
articolul 1 primul paragraf litera (a) din prezentul protocol. n consecin, att timp ct aceste
acorduri sunt n vigoare, dispoziiile articolului 1 din prezentul protocol se aplic Irlandei n
aceleai condiii ca i Regatului Unit. Articolele 26 i 77 din Tratatul privind funcionarea Uniunii
Europene, orice alt dispoziie din prezentul tratat sau din Tratatul privind Uniunea European,
menionate anterior, sau orice msur adoptat n temeiul acestora nu aduc nici o atingere
acordurilor respective.

Articolul 3

Celelalte state membre au dreptul s exercite astfel de controale la frontierele naionale sau la orice
punct de intrare pe teritoriul lor, asupra persoanelor care ncearc s intre pe teritoriul lor venind din
Regatul Unit, sau din orice alt teritoriu ale crui relaii externe se afl sub incidena responsabilitii
Regatului Unit n scopurile enunate la articolul 1 din prezentul protocol, n msura n care
dispoziiile articolului 1 din prezentul protocol se aplic rii respective.

Articolele 26 i 77 din Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene, orice alt dispoziie din
prezentul tratat sau din Tratatul privind Uniunea European sau orice msur adoptat n temeiul
acestora nu aduce nici o atingere dreptului celorlalte state membre de a institui sau exercita astfel de
controale.

331
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
PROTOCOLUL (nr. 21)

PRIVIND POZIIA REGATULUI UNIT I A IRLANDEI


CU PRIVIRE LA SPAIUL DE LIBERTATE, SECURITATE I JUSTIIE

NALTELE PRI CONTRACTANTE,

DORIND s clarifice anumite chestiuni privind Regatul Unit i Irlanda,

LUND N CONSIDERARE protocolul privind aplicarea anumitor aspecte ale articolului 26 din
Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene n Regatul Unit i n Irlanda,

AU CONVENIT cu privire la urmtoarele dispoziii, care se anexeaz la Tratatul privind Uniunea


European i la Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene:

Articolul 1

Sub rezerva articolului 3, Regatul Unit i Irlanda nu particip la adoptarea de ctre Consiliu a
msurilor propuse care intr sub incidena prii a treia titlul V din Tratatul privind funcionarea
Uniunii Europene. Pentru deciziile pe care Consiliul trebuie s le adopte n unanimitate este
necesar unanimitatea membrilor Consiliului, cu excepia reprezentanilor guvernelor Regatului
Unit i Irlandei.

n nelesul prezentului articol, majoritatea calificat se definete n conformitate cu articolul 238


alineatul (3) din Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene.

332
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
Articolul 2

n temeiul articolului 1 i sub rezerva articolelor 3, 4 i 6, nici una dintre dispoziiile prii a treia
titlul V din Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene, nici o msur adoptat n temeiul
titlului respectiv, nici o dispoziie din acordurile internaionale ncheiate de Uniune n temeiul
titlului respectiv i nici o hotrre a Curii de Justiie a Uniunii Europene de interpretare a
dispoziiilor sau msurilor respective, nu este obligatorie pentru Regatul Unit sau pentru Irlanda sau
nu se aplic acestora. Dispoziiile, msurile sau hotrrile respective nu aduc atingere
competenelor, drepturilor i obligaiilor statelor menionate. Dispoziiile, msurile sau hotrrile
respective nu aduc nici o modificare nici acquis-ului comunitar, nici acquis-ului Uniunii i nu fac
parte din dreptul Uniunii astfel cum acestea se aplic n Regatul Unit i n Irlanda.

Articolul 3

(1) Regatul Unit sau Irlanda pot s notifice n scris preedintelui Consiliului, n termen de trei
luni de la prezentarea ctre Consiliu a unei propuneri sau a unei iniiative n temeiul prii a treia
titlul V din Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene, intenia sa de a participa la adoptarea i
la aplicarea msurii propuse, n urma creia statul respectiv este ndreptit la aceasta.

Pentru deciziile pe care Consiliul trebuie s le adopte n unanimitate este necesar unanimitatea
membrilor Consiliului, cu excepia membrului care nu a efectuat o astfel de notificare. O msur
adoptat n conformitate cu prezentul paragraf este obligatorie pentru toate statele membre care au
participat la adoptarea sa.

Msurile adoptate n temeiul articolului 70 din Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene
stabilesc condiiile participrii Regatului Unit i a Irlandei la evalurile privind domeniile aflate sub
incidena prii a treia titlul V din tratatul menionat.

n nelesul prezentului articol, majoritatea calificat se definete n conformitate cu articolul 238


alineatul (3) din Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene.

(2) n cazul n care, o msur menionat la alineatul (1) nu se poate adopta cu participarea
Regatului Unit sau a Irlandei, ntr-un termen rezonabil, Consiliul poate adopta aceast msur n
conformitate cu articolul 1, fr participarea Regatului Unit sau a Irlandei. n acest caz se aplic
articolul 2.

333
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
Articolul 4

Regatul Unit sau Irlanda pot s notifice Consiliului i Comisiei, n orice moment dup adoptarea de
ctre Consiliu a unei msuri n temeiul prii a treia titlul V din Tratatul privind funcionarea
Uniunii Europene, intenia sa de a accepta msura respectiv. n acest caz, se aplic mutatis
mutandis procedura prevzut la articolul 331 alineatul (1) din Tratatul privind funcionarea Uniunii
Europene.

Articolul 4a

(1) n ceea ce privete Regatul Unit i Irlanda, prevederile prezentului protocol se aplic, de
asemenea, msurilor propuse sau adoptate n temeiul prii a treia titlul V din Tratatul privind
funcionarea Uniunii Europene, care modific o msur existent care este obligatorie pentru
acestea.

(2) Cu toate acestea, n cazul n care Consiliul, hotrnd la propunerea Comisiei, decide c
neparticiparea Regatului Unit sau a Irlandei la versiunea modificat a unei msuri existente face ca
respectiva msur s devin inaplicabil pentru alte state membre sau pentru Uniune, acesta poate
solicita Regatului Unit sau Irlandei s procedeze la o notificare n conformitate cu articolul 3 sau 4.
n nelesul articolului 3, un nou termen de dou luni ncepe s curg de la data adoptrii de ctre
Consiliu a unei astfel de decizii.

Dac, la expirarea termenului de dou luni de la data deciziei Consiliului, Regatul Unit sau Irlanda
nu a procedat la o notificare n conformitate cu articolul 3 sau 4, msura existent nu mai este
obligatorie pentru acestea i nu se mai aplic acestora, cu excepia cazului n care, nainte de
intrarea n vigoare a msurii de modificare, respectivul stat membru a procedat la o notificare n
conformitate cu articolul 4. Aceste efecte se produc de la data intrrii n vigoare a msurii de
modificare sau de la data expirrii termenului de dou luni, dac aceast dat este ulterioar.

n nelesul prezentului alineat, dup dezbaterea tuturor aspectelor chestiunii, Consiliul hotrte cu
majoritatea calificat a membrilor si, reprezentnd statele membre care au particip sau au
participat la adoptarea msurii de modificare. Majoritatea calificat a Consiliului se definete n
conformitate cu articolul 238 alineatul (3) litera (a) din Tratatul privind funcionarea Uniunii
Europene.

334
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
(3) Consiliul, hotrnd cu majoritate calificat la propunerea Comisiei, poate decide de
asemenea ca Regatul Unit sau Irlanda s suporte, dup caz, consecinele financiare directe care
decurg n mod necesar i inevitabil din ncetarea participrii sale la msura existent.

(4) Prezentul articol nu aduce atingere articolului 4.

Articolul 5

Un stat membru pentru care nu este obligatorie o msur adoptat n temeiul prii a treia titlul V
din Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene nu suport consecinele financiare ale msurii
respective, altele dect cheltuielile administrative care revin instituiilor, cu excepia cazului n care
Consiliul, hotrnd cu unanimitatea membrilor si i dup consultarea Parlamentului European, nu
decide altfel.

Articolul 6

Atunci cnd, n cazurile menionate n prezentul protocol, pentru Regatul Unit sau Irlanda este
obligatorie o msur adoptat de Consiliu n temeiul prii a treia titlul V din Tratatul privind
funcionarea Uniunii Europene, statului respectiv i se aplic, n ceea ce privete msura n discuie,
dispoziiile incidente ale tratatelor.

Articolul 6a

Regatul Unit sau Irlanda nu va fi obligat s aplice normele stabilite n temeiul articolului 16 din
Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene referitoare la prelucrarea datelor cu caracter
personal de ctre statele membre n exercitarea activitilor aflate sub incidena domeniului de
aplicare a prii a treia titlul V capitolul 4 sau 5 din tratatul menionat, att timp ct Regatul Unit sau
Irlanda nu este obligat s aplice normele Uniunii privind formele de cooperare judiciar n materie
penal sau de cooperare poliieneasc care necesit respectarea dispoziiilor stabilite n temeiul
articolului 16.

335
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
Articolul 7

Articolele 3, 4 i 4a se interpreteaz fr a aduce atingere Protocolului privind acquis-ul Schengen


integrat n cadrul Uniunii Europene.

Articolul 8

Irlanda poate s notifice n scris Consiliului intenia sa de a nu se mai afla sub incidena dispoziiilor
prezentului protocol. n acest caz, Irlandei i se aplic dispoziiile obinuite din tratate.

Articolul 9

n ceea ce privete Irlanda, prezentul protocol nu se aplic articolului 75 din Tratatul privind
funcionarea Uniunii Europene.

336
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
PROTOCOLUL (nr. 22)

PRIVIND POZIIA DANEMARCEI

NALTELE PRI CONTRACTANTE,

REAMINTIND decizia efilor de stat sau de guvern, reunii n cadrul Consiliului European la
Edinburgh, la 12 decembrie 1992, referitoare la anumite probleme invocate de Danemarca n
legtur cu Tratatul privind Uniunea European,

LUND ACT de poziia Danemarcei n ceea ce privete cetenia, uniunea economic i monetar,
politica de aprare, justiia i afacerile interne, enunat n decizia de la Edinburgh,

CONTIENTE de faptul c meninerea n cadrul tratatelor a unui regim juridic datnd de la decizia
de la Edinburgh va restrnge n mod considerabil participarea Danemarcei n domenii de cooperare
importante ale Uniunii i c ar fi n interesul Uniunii s se asigure integritatea acquis-ului n
domeniul libertii, securitii i justiiei,

DORIND, aadar, s instituie un cadru juridic care s ofere Danemarcei posibilitatea de a participa
la adoptarea unor msuri propuse n temeiul titlului V din partea a treia a Tratatului privind
funcionarea Uniunii Europene i salutnd intenia Danemarcei de a se prevala de aceast
posibilitate cnd acest lucru va fi posibil n conformitate cu cerinele sale constituionale,

LUND NOT de faptul c Danemarca nu se va opune ca celelalte state membre s continue


dezvoltarea cooperrii lor n ceea ce privete msurile pe care aceasta nu este obligat s le
respecte,

AVND N VEDERE articolul 3 din Protocolul privind acquis-ul Schengen integrat n cadrul
Uniunii Europene,

AU CONVENIT cu privire la urmtoarele dispoziii, care se anexeaz la Tratatul privind Uniunea


European i la Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene:

337
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
PARTEA I

Articolul 1

Danemarca nu particip la adoptarea de ctre Consiliu a msurilor propuse care intr sub incidena
prii a treia titlul V din Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene. Pentru deciziile pe care
Consiliul trebuie s le adopte n unanimitate este necesar unanimitatea membrilor Consiliului, cu
excepia reprezentantului guvernului Danemarcei.

n nelesul prezentului articol, majoritatea calificat se definete n conformitate cu articolul 238


alineatul (3) din Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene.

Articolul 2

Niciuna dintre dispoziiile prii a treia titlul V din Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene,
nicio msur adoptat n conformitate cu titlul menionat, nicio dispoziie a unui acord internaional
ncheiat de Uniune n conformitate cu titlul menionat i nicio decizie a Curii de Justiie a Uniunii
Europene de interpretare a oricrei astfel de dispoziii sau msuri sau a oricrei msuri modificate
sau modificabile n conformitate cu titlul menionat nu este obligatorie pentru Danemarca i nu se
aplic n Danemarca. Respectivele dispoziii, msuri sau decizii nu aduc n niciun fel atingere
competenelor, drepturilor i obligaiilor Danemarcei. Respectivele dispoziii, msuri sau decizii nu
modific n niciun fel acquis-ul comunitar i nici pe cel al Uniunii i nu fac parte din dreptul
Uniunii n forma n care se aplic Danemarcei. n mod deosebit, actele Uniunii n domeniul
cooperrii poliieneti i al cooperrii judiciare n materie penal, adoptate nainte de intrarea n
vigoare a Tratatului de la Lisabona, care sunt modificate, continu s fie obligatorii pentru
Danemarca i s se aplice n Danemarca, nemodificate.

Articolul 2a

Articolul 2 din prezentul protocol se aplic, de asemenea, n privina acelor norme stabilite n
temeiul articolului 16 din Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene referitor la prelucrarea
datelor cu caracter personal de ctre statele membre n exercitarea activitilor care intr sub
incidena domeniului de aplicare al prii a treia titlul V capitolul 4 sau 5 din tratatul menionat.

338
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
Articolul 3

Danemarca nu suport consecinele financiare ale msurilor menionate la articolul 1, altele dect
cheltuielile administrative care revin instituiilor.

Articolul 4

(1) n termen de ase luni de la adoptarea de ctre Consiliul a unei msuri referitoare la o
propunere sau la o iniiativ care urmrete dezvoltarea acquis-ului Schengen i care se afl sub
incidena prezentei pri, Danemarca decide cu privire la transpunerea msurii respective n
legislaia sa intern. n cazul n care decide s o transpun, msura respectiv va crea o obligaie de
drept internaional ntre Danemarca i celelalte state membre pentru care respectiva msur este
obligatorie.

(2) n cazul n care Danemarca decide s nu aplice o msur a Consiliului menionat la


alineatul (1), statele membre pentru care respectiva msur este obligatorie analizeaz mpreun cu
Danemarca msurile adecvate care trebuie luate n acest caz.

PARTEA II

Articolul 5

n ceea ce privete msurile adoptate de Consiliu n domeniul reglementat prin articolul 26


alineatul (1), articolul 42 i articolele 43-46 din Tratatul privind Uniunea European, Danemarca nu
particip la elaborarea i la punerea n aplicare a deciziilor i aciunilor Uniunii care au implicaii n
materie de aprare. n consecin, Danemarca nu particip la adoptarea acestora. Danemarca nu se
opune ca celelalte state membre s continue dezvoltarea cooperrii lor n acest domeniu. Danemarca
nu este obligat s contribuie la finanarea cheltuielilor operaionale care decurg din msurile
respective, nici s pun la dispoziia Uniunii capaciti militare.

n cazul actelor pe care Consiliul este invitat s le adopte n unanimitate, este necesar unanimitatea
membrilor Consiliului, cu excepia reprezentantului guvernului danez.

n nelesul prezentului articol, majoritatea calificat se definete n conformitate cu articolul 238


alineatul (3) din Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene.

339
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
PARTEA III

Articolul 6

Articolele 1, 2 i 3 nu se aplic msurilor prin care se stabilesc rile tere ai cror resortisani
trebuie s posede o viz la trecerea frontierelor externe ale statelor membre i nici msurilor privind
instituirea unui model tip de viz.

PARTEA IV

Articolul 7

n orice moment Danemarca poate, n conformitate cu cerinele sale constituionale, s informeze


celelalte state membre c nu mai dorete s se prevaleze integral sau parial de prezentul protocol.
n acest caz, Danemarca va aplica n ntregime toate msurile incidente n vigoare la data respectiv
care sunt adoptate n cadrul Uniunii Europene.

Articolul 8

(1) Danemarca poate, n orice moment i fr s aduc atingere articolului 7, n conformitate cu


cerinele sale constituionale, s notifice celorlalte state membre c partea I cuprinde dispoziiile
prevzute n anex, cu efect din prima zi a lunii urmtoare notificrii. n acest caz, articolele 5-8 se
renumeroteaz n consecin.

(2) n termen de ase luni de la data la care notificarea prevzut la alineatul (1) produce efecte,
ntregul acquis Schengen, precum i msurile adoptate pentru dezvoltarea acestui acquis i care,
pn la data respectiv, se aplicau Danemarcei cu titlu de obligaii de drept internaional se aplic
Danemarcei cu titlu de drept al Uniunii.

340
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
ANEX

Articolul 1

Sub rezerva articolului 3, Danemarca nu particip la adoptarea de ctre Consiliu a msurilor


propuse n conformitate cu partea a treia titlul V din Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene.
n cazul actelor pe care Consiliul trebuie s le adopte n unanimitate, este necesar unanimitatea
membrilor Consiliului, cu excepia reprezentantului Guvernului danez.

n nelesul prezentului articol, majoritatea calificat se definete n conformitate cu articolul 238


alineatul (3) din Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene.

Articolul 2

n conformitate cu articolul 1 i sub rezerva articolelor 3, 4 i 8, niciuna dintre dispoziiile prii a


treia titlul V din Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene, nicio msur adoptat n
conformitate cu titlul menionat, nicio dispoziie a unui acord internaional ncheiat de Uniune n
conformitate cu titlul menionat i nicio decizie a Curii de Justiie a Uniunii Europene de
interpretare a acestor dispoziii sau msuri nu este obligatorie pentru Danemarca i nu se aplic n
Danemarca. Respectivele dispoziii, msuri sau decizii nu aduc n niciun fel atingere competenelor,
drepturilor i obligaiilor Danemarcei. Respectivele dispoziii, msuri sau decizii nu modific n
niciun fel acquis-ul comunitar i nici pe cel al Uniunii i nu fac parte din dreptul Uniunii n forma n
care se aplic Danemarcei.

Articolul 3

(1) Danemarca poate notifica n scris preedintelui Consiliului, n termen de trei luni de la
prezentarea ctre Consiliu a unei propuneri sau iniiative n conformitate cu partea a treia titlul V
din Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene, intenia sa de a participa la adoptarea i la
aplicarea msurii propuse, n urma creia Danemarca este abilitat s fac acest lucru.

(2) n cazul n care, dup un termen rezonabil, nu se poate adopta o msur prevzut la
alineatul (1) cu participarea Danemarcei, Consiliul poate adopta msura prevzut la alineatul (1),
n conformitate cu articolul 1, fr participarea Danemarcei. n acest caz se aplic articolul 2.

341
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
Articolul 4

Danemarca poate, n orice moment dup adoptarea unei msuri n conformitate cu partea a treia
titlul V din Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene, s notifice Consiliului i Comisiei
intenia sa de a accepta respectiva msur. n acest caz, procedura prevzut la articolul 331
alineatul (1) din tratatul menionat se aplic mutatis mutandis.

Articolul 5

(1) n ceea ce privete Danemarca, prevederile prezentului protocol se aplic de asemenea


msurilor, propuse sau adoptate n temeiul prii a treia titlul V din Tratatul privind funcionarea
Uniunii Europene, care modific o msur existent care este obligatorie pentru aceasta.

(2) Cu toate acestea, n cazul n care Consiliul, hotrnd la propunerea Comisiei, decide c
neparticiparea Danemarcei la versiunea modificat a unei msuri existente face ca respectiva
msur s devin inaplicabil pentru alte state membre sau pentru Uniune, acesta poate solicita
Danemarcei s procedeze la o notificare n conformitate cu articolul 3 sau 4. n nelesul articolului
3, un nou termen de dou luni ncepe s curg de la data adoptrii de ctre Consiliu a unei astfel de
decizii.

Dac, la expirarea termenului de dou luni de la data deciziei Consiliului, Danemarca nu a procedat
la o notificare n conformitate cu articolul 3 sau 4, msura existent nu mai este obligatorie pentru
aceasta i nu se mai aplic acesteia, cu excepia cazului n care, nainte de intrarea n vigoare a
msurii de modificare, respectivul stat membru a procedat la o notificare n conformitate cu
articolul 4. Aceste efecte se produc de la data intrrii n vigoare a msurii de modificare sau de la
data expirrii termenului de dou luni, dac aceast dat este ulterioar.

n nelesul prezentului alineat, dup dezbaterea tuturor aspectelor chestiunii, Consiliul hotrte cu
majoritatea calificat a membrilor si, reprezentnd statele membre care au particip sau au
participat la adoptarea msurii de modificare. Majoritatea calificat a Consiliului se definete n
conformitate cu articolul 238 alineatul (3) litera (a) din Tratatul privind funcionarea Uniunii
Europene.

(3) Consiliul, hotrnd cu majoritate calificat la propunerea Comisiei, poate decide, de


asemenea, ca Danemarca s suporte, dup caz, consecinele financiare directe care decurg n mod
necesar i inevitabil din ncetarea participrii sale la msura existent.

(4) Prezentul articol nu aduce atingere articolului 4.

342
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
Articolul 6

(1) Notificarea prevzut la articolul 4 se prezint n termen de cel mult ase luni de la
adoptarea definitiv a unei msuri care constituie o dezvoltare a acquis-ului Schengen.

n cazul n care Danemarca nu procedeaz la o notificare n conformitate cu articolul 3 sau 4 cu


privire la o msur care constituie o dezvoltare a acquis-ului Schengen, statele membre obligate s
aplice respectiva msur examineaz, mpreun cu Danemarca, dispoziiile corespunztoare care
trebuie prevzute.

(2) O notificare efectuat n conformitate cu articolul 3 cu privire la o msur care constituie o


dezvoltare a acquis-ului Schengen constituie n mod irevocabil o notificare efectuat n
conformitate cu articolul 3 cu privire la orice alt propunere sau iniiativ care constituie o
dezvoltare a respectivei msuri, n msura n care propunerea sau iniiativa n cauz constituie o
dezvoltare a acquis-ului Schengen.

Articolul 7

Danemarca nu va fi obligat s aplice normele stabilite n temeiul articolului 16 din Tratatul privind
funcionarea Uniunii Europene referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal de ctre statele
membre n exercitarea activitilor aflate sub incidena domeniului de aplicare a prii a treia titlul V
capitolul 4 sau 5 din tratatul menionat, att timp ct Danemarca nu este obligat s aplice normele
Uniunii privind formele de cooperare judiciar n materie penal sau de cooperare poliieneasc
care necesit respectarea dispoziiilor stabilite n temeiul articolului 16.

Articolul 8

Atunci cnd, n cazurile prevzute de prezenta parte, Danemarca este obligat s respecte o msur
adoptat de Consiliu n conformitate cu partea a treia titlul V din Tratatul privind funcionarea
Uniunii Europene, dispoziiile pertinente din tratate se aplic Danemarcei n ceea ce privete msura
n cauz.

Articolul 9

n cazul n care Danemarca nu este obligat s respecte o msur adoptat n conformitate cu partea
a treia titlul V din Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene, nu suport alte consecine
financiare ale respectivei msuri n afara costurilor administrative ocazionate pentru instituii, cu
excepia cazului n care Consiliul, hotrnd cu unanimitatea tuturor membrilor si i dup
consultarea Parlamentului European, nu decide altfel.

343
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
PROTOCOLUL (nr. 23)

PRIVIND RELAIILE EXTERNE ALE STATELOR MEMBRE


N CEEA CE PRIVETE TRECEREA FRONTIERELOR EXTERNE

NALTELE PRI CONTRACTANTE,

INND CONT de necesitatea ca statele membre s asigure controale efective la frontierele lor
externe, la nevoie n cooperare cu ri tere,

AU CONVENIT cu privire la urmtoarele dispoziii, care se anexeaz la Tratatul privind Uniunea


European i la Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene:

Dispoziiile privind msurile referitoare la trecerea frontierelor externe, prevzute la articolul 77


alineatul (2) litera (b) din Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene nu aduc atingere
competenei statelor membre de a negocia sau de a ncheia acorduri cu ri tere, att timp ct
acordurile respective respect dreptul Uniunii i celelalte acorduri internaionale incidente.

344
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
PROTOCOLUL (nr. 24)

PRIVIND DREPTUL DE AZIL PENTRU RESORTISANII


STATELOR MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE

NALTELE PRI CONTRACTANTE,

AVND N VEDERE faptul c, n conformitate cu articolul 6 alineatul (1) din Tratatul privind
Uniunea European, Uniunea recunoate drepturile, libertile i principiile enunate n Carta
drepturilor fundamentale;

AVND N VEDERE c, n conformitate cu articolul 6 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea
European, drepturile fundamentale, astfel cum acestea sunt garantate de Convenia european
pentru aprarea drepturilor omului i a libertilor fundamentale, fac parte din legislaia Uniunii n
calitate de principii generale;

CONSIDERND c Curtea de Justiie a Uniunii Europene este competent s asigure respectarea


legislaiei de ctre Uniunea European, n interpretarea i aplicarea articolului 6 alineatele (1) i (3)
din Tratatul privind Uniunea European;

CONSIDERND c, n conformitate cu articolul 49 din Tratatul privind Uniunea European, orice


stat european care solicit s devin membru al Uniunii trebuie s respecte valorile enunate la
articolul 2 din Tratatul privind Uniunea European;

RECUNOSCND c articolul 7 din Tratatul privind Uniunea European creeaz un mecanism de


suspendare a anumitor drepturi n caz de nclcare grav i persistent a valorilor respective de ctre
un stat membru;

REAMINTIND c orice resortisant al unui stat membru se bucur, ca cetean al Uniunii, de un


statut special i de o protecie special care sunt garantate de ctre statele membre n conformitate
cu dispoziiile din partea a doua din Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene;

RECUNOSCND c tratatele instituie un spaiu fr frontiere interne i acord fiecrui cetean al


Uniunii dreptul de circulaie i de edere pe teritoriul statelor membre;

345
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
DORIND s mpiedice folosirea instituiei azilului n alte scopuri dect cele pentru care a fost
creat;

CONSIDERND c prezentul protocol respect finalitatea i obiectivele Conveniei de la Geneva


ncheiate la 28 iulie 1951 privind statutul refugiailor;

AU CONVENIT cu privire la urmtoarele dispoziii, care se anexeaz la Tratatul privind Uniunea


European i la Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene:

Articol unic

Avnd n vedere nivelul de protecie a drepturilor fundamentale i a libertilor fundamentale n


statele membre ale Uniunii Europene, acestea sunt considerate ca reprezentnd ri de origine sigure
unele fa de celelalte n privina tuturor chestiunilor juridice i practice conexe problemelor de azil.
n consecin, orice cerere de azil formulat de ctre un resortisant al unui stat membru poate fi
luat n considerare sau declarat admisibil spre a fi analizat de ctre un alt stat membru numai n
cazurile urmtoare:

(a) n cazul n care statul membru al crui resortisant este solicitantul, invocnd articolul 15 din
Convenia de la Roma privind aprarea drepturilor omului i a libertilor fundamentale, ia,
dup intrarea n vigoare a Tratatului de la Amsterdam, msuri de derogare, pe teritoriul su, de
la obligaiile care i revin n temeiul acestei convenii;

(b) n cazul n care a fost declanat procedura prevzut la articolul 7 alineatul (1) din Tratatul
privind Uniunea European i pn cnd Consiliul sau, dup caz, Consiliul European adopt o
decizie n aceast privin;

(c) n cazul n care Consiliul a adoptat o decizie n conformitate cu articolul 7 alineatul (1) din
Tratatul privind Uniunea European n privina statului membru al crui resortisant este
solicitantul sau n cazul care Consiliul European a adoptat o decizie n conformitate cu
articolul 7 alineatul (2) din tratatul menionat n privina statului membru al crui resortisant
este solicitantul;

(d) n cazul n care un stat membru ar trebui s decid unilateral n ceea ce privete cererea unui
resortisant al unui alt stat membru; n acest caz, Consiliul este informat de ndat; cererea este
soluionat pe baza prezumiei c este evident nefondat, fr ca prerogativele de decizie ale
statului membru s fie afectate n vreun fel, indiferent de caz.

346
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
PROTOCOLUL (nr. 25)

PRIVIND EXERCITAREA COMPETENELOR PARTAJATE

NALTELE PRI CONTRACTANTE

AU CONVENIT cu privire la dispoziiile urmtoare, care se anexeaz la Tratatul privind Uniunea


European i la Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene:

Articol unic

n ceea ce privete articolul 2 alineatul (2) din Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene
referitor la competenele partajate, n cazul n care Uniunea desfoar o aciune ntr-un anumit
domeniu, domeniul de aplicare al exercitrii competenelor sale include doar acele elemente care
sunt reglementate de respectivul act al Uniunii i, prin urmare, nu include ntregul domeniu.

347
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
PROTOCOLUL (nr. 26)

PRIVIND SERVICIILE DE INTERES GENERAL

NALTELE PRI CONTRACTANTE,

DORIND s sublinieze importana serviciilor de interes general,

AU CONVENIT cu privire la urmtoarele dispoziiile interpretative, care se anexeaz la Tratatul


privind Uniunea European i la Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene:

Articolul 1

Valorile comune ale Uniunii n privina serviciilor de interes economic general n nelesul
articolului 14 din Tratatul privind funcionarea Uniunii includ n special:

rolul esenial i competenele discreionare ample ale autoritilor naionale, regionale i


locale n ceea ce privete furnizarea, punerea n funciune i organizarea serviciilor de interes
economic general ntr-un mod care s rspund ct mai bine nevoilor utilizatorilor;

diversitatea existent la nivelul diferitelor servicii de interes economic general i diferenele


dintre nevoile i preferinele utilizatorilor, care pot rezulta din circumstane geografice,
sociale sau culturale diferite;

un nivel ridicat al calitii, siguranei i accesibilitii, egalitatea de tratament i promovarea


accesului universal i a drepturilor utilizatorilor;

Articolul 2

Dispoziiile tratatelor nu aduc n niciun fel atingere competenei statelor membre n ceea ce privete
furnizarea, punerea n funciune i organizarea de servicii de natur non-economic de interes
general.

348
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
PROTOCOLUL (nr. 27)

PRIVIND PIAA INTERN I CONCURENA

NALTELE PRI CONTRACTANTE,

LUND N CONSIDERARE faptul c piaa intern, astfel cum este definit la articolul 3 din
Tratatul privind Uniunea European, include un sistem care s garanteze faptul c nu exist
denaturri ale concurenei,

AU CONVENIT c

n acest scop, n cazul n care acest lucru este necesar, Uniunea adopt msuri n conformitate cu
dispoziiile tratatelor, inclusiv cu articolul 352 din Tratatul privind funcionarea Uniunii europene.

Prezentul protocol se anexeaz la Tratatul privind Uniunea European i la Tratatul privind


funcionarea Uniunii Europene.

349
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
PROTOCOLUL (nr. 28)

PRIVIND COEZIUNEA ECONOMIC, SOCIAL I TERITORIAL

NALTELE PRI CONTRACTANTE,

REAMINTIND c articolul 3 din Tratatul privind Uniunea European menioneaz, ntre alte
obiective, promovarea coeziunii economice, sociale i teritoriale i a solidaritii ntre statele
membre, c aceast coeziune este prevzut printre domeniile de competen partajat ale Uniunii,
enumerate la articolul 4 alineatul (2) litera (c) din Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene;

AMINTIND c dispoziiile ntregii prii a treia, titlul XVIII, consacrat coeziunii economice, sociale
i teritoriale, constituie baza juridic ce permite consolidarea i dezvoltarea n continuare a aciunii
Uniunii n domeniul coeziunii economice, sociale i teritoriale, n special crearea unui nou fond;

REAMINTIND c dispoziiile articolului 177 din Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene
prevd crearea unui Fond de coeziune;

CONSTATND c Banca European de Investiii (BEI) mprumut sume considerabile i din ce n


ce mai importante regiunilor celor mai srace;

CONSTATND dorina ca modurile de alocare a resurselor provenite din fondurile structurale s fie
mai flexibile;

CONSTATND dorina de a adapta nivelurile de participare a Uniunii la programele i proiectele


din anumite ri;

CONSTATND propunerea de a se lua n considerare ntr-o msur mai mare, n sistemul de resurse
proprii, prosperitatea relativ a statelor membre;

REAFIRM c promovarea coeziunii economice, sociale i teritoriale este vital pentru dezvoltarea
integral i pentru succesul durabil al Uniunii;

350
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
I REAFIRM convingerea c fondurile structurale trebuie s continue s aib un rol considerabil
n realizarea obiectivelor Uniunii n domeniul coeziunii;

I REAFIRM convingerea c BEI este obligat s consacre n continuare cea mai mare parte a
resurselor sale promovrii coeziunii economice, sociale i teritoriale i se declar dispuse s
reexamineze capitalul de care are nevoie BEI, de ndat ce acest lucru va fi necesar n acest scop;

CONVIN ca Fondul de coeziune s aloce contribuii financiare de la Uniune unor proiecte privind
mediul i reelele transeuropene n statele membre al cror PNB pe cap de locuitor este mai mic de 90
% din media Uniunii i care au aplicat un program care urmrete satisfacerea condiiilor de
convergen economic menionate la articolul 126 din Tratatul privind funcionarea Uniunii
Europene;

DECLAR c au intenia de a permite o mai mare flexibilitate n acordarea creditelor provenind din
fondurile structurale, pentru a ine seama de nevoile specifice care nu sunt satisfcute de actuala
reglementare a fondurilor structurale;

SE DECLAR dispuse s adapteze nivelurile de participare a Uniunii n cadrul programelor i


proiectelor fondurilor structurale, pentru a evita creterea excesiv a cheltuielilor bugetare pentru
statele membre cele mai puin prospere;

RECUNOSC necesitatea de a urmri ndeaproape progresele realizate pe calea coeziunii economice,


sociale i teritoriale i se declar dispuse s studieze toate msurile necesare n aceast privin;

I AFIRM intenia de a lua n considerare ntr-o msur mai mare capacitatea diferitelor state
membre de a contribui la sistemul de resurse proprii i de a studia mijloacele de corectare, pentru
statele membre cele mai puin prospere, a elementelor de regres din sistemul actual de resurse
proprii;

CONVIN s anexeze prezentul protocol la Tratatul privind Uniunea European i la Tratatul privind
funcionarea Uniunii Europene.

351
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
PROTOCOLUL (nr. 29)

PRIVIND SISTEMUL DE RADIODIFUZIUNE PUBLIC


N STATELE MEMBRE

NALTELE PRI CONTRACTANTE,

CONSIDERND c radiodifuziunea ca serviciu public n statele membre este direct legat de


nevoile democratice, sociale i culturale ale fiecrei societi, precum i de necesitatea de a pstra
pluralismul n mass-media,

AU CONVENIT asupra dispoziiilor interpretative urmtoare, care sunt anexate la Tratatul privind
Uniunea European i la Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene:

Dispoziiile tratatelor nu aduc atingere competenei statelor membre de a participa la finanarea


serviciului public de radiodifuziune n msura n care finanarea se acord organismelor de
radiodifuziune cu scopul ca acestea s-i ndeplineasc misiunea de serviciu public aa cum a fost
ea conferit, definit i organizat de fiecare stat membru i n msura n care finanarea respectiv
nu aduce atingere condiiilor schimburilor i concurenei n Uniune ntr-o msur care ar fi contrar
interesului comun, fiind de la sine neles c realizarea mandatului acestui serviciu public trebuie s
fie luat n considerare.

352
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
PROTOCOLUL (nr. 30)

PRIVIND APLICAREA CARTEI DREPTURILOR FUNDAMENTALE


A UNIUNII EUROPENE N POLONIA I N REGATUL UNIT

NALTELE PRI CONTRACTANTE,

NTRUCT la articolul 6 din Tratatul privind Uniunea European, Uniunea recunoate drepturile,
libertile i principiile prevzute n Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene;

NTRUCT Carta trebuie aplicat n strict conformitate cu dispoziiile articolului 6 menionat


anterior i cu titlul VII din Cart;

NTRUCT articolul 6 menionat anterior prevede aplicarea i interpretarea Cartei de ctre


instanele Poloniei i ale Regatului Unit n strict conformitate cu explicaiile menionate la articolul
respectiv;

NTRUCT Carta conine att drepturi, ct i principii;

NTRUCT Carta conine att dispoziii cu caracter civil i politic, ct i dispoziii cu caracter
economic i social;

NTRUCT Carta reafirm drepturile, libertile i principiile recunoscute n cadrul Uniunii i


sporete vizibilitatea acestora, fr a crea, cu toate acestea, noi drepturi sau principii;

REAMINTIND obligaiile care revin Poloniei i Regatului Unit n temeiul Tratatului privind
Uniunea European, al Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene i al dreptului Uniunii n
general;

LUND NOT de intenia Poloniei i a Regatului Unit de a clarifica anumite aspecte ale aplicrii
Cartei;

DORIND, prin urmare, s clarifice aplicarea Cartei n ceea ce privete actele cu putere de lege i
aciunile administrative ale Poloniei i ale Regatului Unit i capacitatea acesteia de a fi invocat n
faa unei instane n Polonia i n Regatul Unit;

353
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
REAFIRMND c trimiterile din cuprinsul prezentului protocol, la punerea n aplicare a
dispoziiilor specifice ale Cartei, nu aduc n niciun fel atingere punerii n aplicare a celorlalte
dispoziii ale Cartei;

REAFIRMND c prezentul protocol nu aduce atingere punerii n aplicare a Cartei n celelalte


state membre;

REAFIRMND c prezentul protocol nu aduce atingere celorlalte obligaii care revin Poloniei i
Regatului Unit n temeiul Tratatului privind Uniunea European, al Tratatului privind funcionarea
Uniunii Europene i al dreptului Uniunii n general;

AU CONVENIT cu privire la dispoziiile urmtoare, care se anexeaz la Tratatul privind Uniunea


European i la Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene:

Articolul 1

(1) Carta nu extinde capacitatea Curii de Justiie a Uniunii Europene i a niciunei alte instane a
Poloniei sau a Regatului Unit, de a considera c actele cu putere de lege i actele administrative,
practicile sau aciunile administrative ale Poloniei sau ale Regatului Unit sunt incompatibile cu
drepturile, libertile i principiile fundamentale pe care aceasta le reafirm.

(2) n special i pentru eliminarea oricrei ndoieli, nicio dispoziie din titlul IV al Cartei nu
creeaz pentru Polonia sau pentru Regatul Unit drepturi care s poat fi invocate n faa unei
instane dect n msura n care Polonia sau Regatul Unit a prevzut astfel de drepturi n legislaia
sa naional.

Articolul 2

Atunci cnd o dispoziie a cartei face trimitere la legislaiile i practicile naionale, aceasta se aplic
Poloniei sau Regatului Unit numai n msura n care drepturile i principiile pe care le conine sunt
recunoscute de legislaiile sau practicile din Polonia ori din Regatul Unit.

354
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
PROTOCOLUL (nr. 31)

PRIVIND IMPORTURILE N UNIUNEA EUROPEAN


DE PRODUSE PETROLIERE RAFINATE N ANTILELE OLANDEZE

NALTELE PRI CONTRACTANTE,

DORIND s aduc precizri cu privire la regimul de schimburi comerciale aplicabil la importurile


n Uniunea European de produse petroliere rafinate n Antilele Olandeze,

AU CONVENIT cu privire la urmtoarele dispoziii, care se anexeaz la Tratatul privind Uniunea


European i la Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene:

Articolul 1

Prezentul protocol se aplic produselor petroliere corespunztoare poziiilor 27.10, 27.11, 27.12,
ex 27.13 (parafin, sortimente de cear din petrol sau din isturi i reziduuri parafinice) i 27.14 din
Nomenclatura de la Bruxelles, importate pentru a fi consumate n statele membre.

Articolul 2

Statele membre se angajeaz s acorde produselor petroliere rafinate n Antilele Olandeze


avantajele tarifare care rezult din asocierea acestora din urm la Uniune, n condiiile prevzute n
prezentul protocol. Aceste dispoziii sunt valabile indiferent de regulile de origine aplicate de ctre
statele membre.

355
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
Articolul 3

(1) Atunci cnd, la cererea unui stat membru sau din proprie iniiativ, Comisia constat c
importurile n Uniune de produse petroliere rafinate n Antilele Olandeze, sub regimul prevzut la
articolul 2, provoac dificulti reale pe piaa unuia sau mai multor state membre, aceasta decide c,
pentru a face fa acestei situaii, statele membre interesate vor introduce, majora sau reintroduce,
treptat i pentru perioada necesar, taxele vamale care se aplic importurilor respective. Nivelurile
taxelor vamale astfel introduse, majorate sau reintroduse nu pot depi pe cele ale taxelor vamale
care se aplic statelor tere pentru aceleai produse.

(2) Dispoziiile prevzute la alineatul precedent vor putea fi aplicate n orice situaie, n cazul n
care importurile n Uniune de produse petroliere rafinate n Antilele Olandeze vor atinge dou
milioane de tone pe an.

(3) Deciziile adoptate de ctre Comisie n temeiul alineatelor precedente, inclusiv cele care
vizeaz respingerea cererii unui stat membru, sunt aduse la cunotina Consiliului. Acesta poate s
se sesizeze la cererea oricrui stat membru i poate n orice moment s le modifice sau s le abroge.

Articolul 4

(1) Dac un stat membru consider c importurile de produse petroliere rafinate n Antilele
Olandeze, efectuate direct sau prin intermediul unui alt stat membru, sub regimul prevzut la
articolul 2, provoac dificulti reale pe piaa sa i c sunt necesare msuri imediate pentru a le face
fa, acesta poate decide cu de la sine putere s aplice pentru aceste importuri taxe vamale al cror
nivel nu poate s depeasc pe cel al taxelor vamale aplicate terelor state pentru aceleai produse.
Statul respectiv notific aceast decizie Comisiei, care decide ntr-un interval de o lun dac
msurile luate pot fi meninute, sau trebuie modificate sau anulate. Dispoziiile articolului 3
alineatul (3) se aplic acestei decizii a Comisiei.

(2) Atunci cnd importurile de produse petroliere rafinate n Antilele Olandeze efectuate direct
sau prin intermediul unui alt stat membru, sub regimul prevzut la articolul 2, n unul sau mai multe
state membre ale Uniunii Europene, depesc, pe durata unui an calendaristic, tonajele indicate n
anexa la prezentul protocol, msurile eventual adoptate de ctre acest stat membru sau aceste state
membre, pentru anul n curs, n temeiul alineatului (1), vor fi considerate ca legitime: Comisia va
lua act de msurile luate, dup ce verific dac s-au realizat tonajele fixate. n acest caz, celelalte
state se vor abine s sesizeze Consiliul.

356
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
Articolul 5

n cazul n care Uniunea decide s aplice restricii cantitative la importurile de produse petroliere de
orice provenien, acestea vor putea s fie n egal msur aplicate importurilor acestor produse
provenite din Antilele Olandeze. n acest caz, se va asigura Antilelor Olandeze un tratament
preferenial n raport cu rile tere.

Articolul 6

(1) Dispoziiile prevzute la articolele 2-5 vor fi revizuite de ctre Consiliu, care hotrte n
unanimitate, dup consultarea Parlamentului European i a Comisiei, cu ocazia adoptrii unei
definiii comune a originii pentru produsele petroliere care provin din ri tere i din ri asociate
sau cu ocazia lurii unor decizii n cadrul unei politici comerciale comune pentru produsele
respective sau cu ocazia stabilirii unei politici comune n domeniul energiei.

(2) Cu toate acestea, cu ocazia unei asemenea revizuiri, vor trebui meninute n orice caz, pentru
Antilele Olandeze, avantaje de nivel echivalent, sub o form adecvat i pentru o cantitate de cel
puin dou milioane i jumtate de tone de produse petroliere.

(3) Obligaiile asumate de Uniune cu privire la avantajele de nivel echivalent menionate la


alineatul (2) din prezentul articol vor putea, la nevoie, s fac obiectul unei repartiii pe ri, innd
cont de tonajele indicate n anexa la prezentul protocol.

Articolul 7

n vederea aplicrii prezentului protocol, Comisia este nsrcinat s urmreasc evoluia


importurilor n statele membre de produse petroliere rafinate n Antilele Olandeze. Statele membre
comunic Comisiei, care va asigura difuzarea lor, toate informaiile utile n acest sens, conform
modalitilor administrative pe care aceasta le recomand.

357
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
ANEX LA PROTOCOL

Pentru punerea n aplicare a articolului 4 alineatul (2) din protocolul privind importurile n Uniunea
European de produse petroliere rafinate n Antilele Olandeze, naltele Pri Contractante au decis
s repartizeze cantitatea de 2 milioane de tone de produse petroliere din Antilele Olandeze ntre
statele membre, dup cum urmeaz:

Germania 625 000 tone


Uniunea Economic Belgiano-Luxemburghez 200 000 tone
Frana 75 000 tone
Italia 100 000 tone
rile de Jos 1 000 000 tone

358
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
PROTOCOLUL (nr. 32)

PRIVIND DOBNDIREA DE BUNURI IMOBILE N DANEMARCA

NALTELE PRI CONTRACTANTE,

DORIND s reglementeze unele probleme speciale care prezint interes pentru Danemarca,

AU CONVENIT cu privire la urmtoarele dispoziii, care se anexeaz la Tratatul privind Uniunea


European i la Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene:

Fr s aduc atingere dispoziiilor tratatelor, Danemarca i poate menine legislaia n vigoare n


domeniul dobndirii de reedine secundare.

359
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
PROTOCOLUL (nr. 33)

PRIVIND ARTICOLUL 157 DIN TRATATUL


PRIVIND FUNCIONAREA UNIUNII EUROPENE

NALTELE PRI CONTRACTANTE,

AU CONVENIT cu privire la urmtoarele dispoziii, care se anexeaz la Tratatul privind Uniunea


European i la Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene:

n vederea aplicrii articolului 157 din Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene, prestaiile
efectuate n baza unui regim profesional de asigurri sociale nu sunt considerate remuneraii, n
cazul i n msura n care acestea pot fi atribuite unor perioade de munc anterioare datei
de 17 mai 1990, cu excepia lucrtorilor sau a persoanelor aflate n ntreinerea acestora care,
nainte de aceast dat, au introdus o aciune n justiie sau o reclamaie echivalent, n
conformitate cu legislaia naional care se aplic.

360
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
PROTOCOLUL (nr. 34)

PRIVIND REGIMUL SPECIAL CARE SE APLIC GROENLANDEI

Articol unic

(1) Regimul de import n Uniune al produselor care fac obiectul organizrii comune a pieelor
de produse pescreti originare din Groenlanda se realizeaz, n conformitate cu mecanismele de
organizare comun a pieelor, cu scutirea de taxe vamale i de alte taxe cu efect echivalent i fr
restricii cantitative sau msuri cu efect echivalent, dac posibilitile de acces la zonele de pescuit
ale Groenlandei deschise Uniunii n temeiul unui acord ntre Uniune i autoritatea competent
pentru Groenlanda sunt satisfctoare pentru Uniune.

(2) n conformitate cu procedura prevzut la articolul 43 din Tratatul privind funcionarea


Uniunii Europene, se adopt orice msuri privind regimul importurilor pentru produsele menionate,
inclusiv cele privind adoptarea msurilor menionate.

361
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
PROTOCOLUL (nr. 35)

PRIVIND ARTICOLUL 40.3.3 DIN CONSTITUIA IRLANDEI

NALTELE PRI CONTRACTANTE,

AU CONVENIT cu privire la urmtoarele dispoziii, care se anexeaz la Tratatul privind Uniunea


European, la Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene i la Tratatul de instituire a
Comunitii Europene a Energiei Atomice:

Nici o dispoziie din tratate, din Tratatul de instituire a Comunitii Europene a Energiei Atomice
sau din tratatele i actele de modificare ori completare a respectivelor tratate nu aduce atingere
aplicrii n Irlanda a articolului 40.3.3 din Constituia Irlandei.

362
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
PROTOCOLUL (nr. 36)

PRIVIND DISPOZIIILE TRANZITORII

NALTELE PRI CONTRACTANTE,

AVND N VEDERE c, pentru a organiza tranziia de la dispoziiile instituionale ale tratatelor


aplicabile nainte de intrarea n vigoare a Tratatului de la Lisabona la cele prevzute n tratatul
menionat anterior, este necesar s se prevad dispoziii tranzitorii,

AU CONVENIT cu privire la dispoziiile urmtoare, care se anexeaz la Tratatul privind Uniunea


European, la Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene i la Tratatul de instituire a
Comunitii Europene a Energiei Atomice:

Articolul 1

n prezentul protocol, cuvntul tratatele desemneaz Tratatul privind Uniunea European, Tratatul
privind funcionarea Uniunii Europene i Tratatul de instituire a Comunitii Europene a Energiei
Atomice.

TITLUL I

DISPOZIII PRIVIND PARLAMENTUL EUROPEAN

Articolul 2

n timp util nainte de alegerile parlamentare europene din 2009, Consiliul European adopt, n
conformitate cu articolul 14 alineatul (2) al doilea paragraf din Tratatul privind Uniunea European,
o decizie de stabilire a componenei Parlamentului European.

Pn la ncheierea legislaturii 2004-2009, componena i numrul membrilor Parlamentului


European rmn cele existente la data intrrii n vigoare a Tratatului de la Lisabona.

363
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
TITLUL II

DISPOZIII PRIVIND MAJORITATEA CALIFICAT

Articolul 3

(1) n conformitate cu articolul 16 alineatul (4) din Tratatul privind Uniunea European,
dispoziiile alineatului menionat i dispoziiile articolului 238 alineatul (2) din Tratatul privind
funcionarea Uniunii Europene, referitoare la definirea majoritii calificate n Consiliul European i
n Consiliu, intr n vigoare la 1 noiembrie 2014.

(2) ntre 1 noiembrie 2014 i 31 martie 2017, n cazul n care trebuie adoptat o hotrre cu
majoritate calificat, un membru al Consiliului poate solicita ca aceast hotrre s fie adoptat cu o
majoritate calificat astfel cum este definit la alineatul (3). n acest caz, se aplic alineatele (3)
i (4).

(3) Pn la 31 octombrie 2014, fr a aduce atingere articolului 235 alineatul (1) al doilea
paragraf din Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene, rmn n vigoare urmtoarele
dispoziii:

364
6655/2/08 REV 2 DD/neg
JUR RO
Pentru deliberrile Consiliului European i ale Consiliului, care necesit majoritate calificat,
voturile membrilor sunt ponderate dup cum urmeaz:

Belgia 12
Bulgaria 10
Republica Ceh 12
Danemarca 7
Germania 29
Estonia 4
Irlanda 7
Grecia 12
Spania 27
Frana 29
Italia