Sunteți pe pagina 1din 4

BACTERIOLOG IE GE N ERALA

t. Caracteristici comparative celula eucariota/ celula procarioata


2. Peretele bacterian: structura si rol
3. Membrana citoplasmatica: structura si rol, mezozomii
4. Ribozomii: structura si rol
5. Nucleul: structura si rol
5. Capsula: structura, rol, evidentiere
7. Flagelii: structura, rol, localizare
8. Sporii: structura, compozitie chimica, rol, localizare
9. Medii speciale: electiv, selectiv, de imbogatire, diferential: definitie si
exemple
10.Fazele dezvoltarii unei culturi bacteriene: enumerare, descriere, grafic
ll.Cultivarea (definitie) colonia izolata (definitie, tehnici de obtinere);
Aspectul culturilor pe medii solide si lichide (descriere si exemple)
12. nfluenta temperaturii rid icate asupra micro orga nismelor (enumera rea
I

metodelor si descrierea parametrilor caracteristici); definiti sterilizarea


13.Bacteriofagul: structura; relatii bacteriofag- bacterie, ciclul litic: etape,
modalitati de evidentiere la nivelul culturilor bacteriene
14.Bacteriofagul: structura; relatii bacteriofag- bacterie, ciclul reductiv (de
lizogenizare) - etape; propritatile bacteriei Iizogene
15. Plasmidele: definitie, clasificare; PlasmideleR, plasmidele col,
16.Factorul F: definitie, clasificarea bacteriilor in functie de prezenta
acestuia, conjugarea bacteriana - definitie, fiziologia conjugarii
bacteriene
17.Tra nsferul genetic mediat de bacteriofagi - tra nsd uctie, conversie,
lizogenica (exemple)
lS.Definiti patogenitatea si virulenta. Explicati multiplicarea si invazivitatea
manifestata de germenii patogenica factori ce conditioneaza
patogenitatea.
19.Definiti patogenitatea si virulenta. Explicati multiplicarea si toxinogeneza
germenilor patogeni, ca factori ce conditioneaza patogenitatea.
20.Definiti notiunile de exotoxina, antitoxina, anatoxina si endotoxina.
Exemplificati.
2l.Definiti infectia, starea de boala (clinica si subclinica), starea de purtator
de germeni
22.Definiti notiunile de antibiotic bacteriostatic si antibiotic bactericid,
exem plificati; clasifica rea agentilor antimicrobie ni dupa meca n ism ul de
actiune, dati exemple
23.Definiti notiunea de antibiotic bacteriostatic si antibiotic bactericid.
Antibiogra ma : definitie; Antibiogra ma difuzimetrica com una : teh nica,
interpretare. Reactiiadverse la antibiotice si chimioterapice; clasificare
dupa mecanismul patogenic

BACTERIOLOG I E SPECIALA

L. Genul Sta philococcus: ca ractere de patoge nitate, patologie specifica,


principalele afectiuni produse. Diagnostic de laborator in cazul
infectiei cu puroi ale tegumentelor si mucoaselor.
2. Genul Streptococcus: caractere de patogen itate, patologie specifica,
principalele afectiuni produse. Diagnostic de laborator in faringita
streptococica (Stre ptococcus pyogenes)
3. Genul Streptococcus pneumoniae: caractere de patogenitate,
patogenie, patologie specifica, principalele afectiuni produse.
Diagnostic de laborator in pneumonia pneumococica.
4. Genul Neisseria - Neisseria gonorrhoeoe: caractere de patogenitate,
patologie specifica, principalele afectiuni produse. Diagnostic in
gonoree.
5. Genul Neisserio - Neisseria meningitidis: caractere de patogenitate,
patogenie, principalele afectiuni produse. Diagnostic in meningita.
6. Genul Esche richia : caractere de patogen itate, patogen ie, principalele
afectiuni produse. Diagnostic de laborator microbiologic in infectiile
cu localizare digestiva.
7. Genul Escherichio; caractere de patogenitate, patogen ie, principa lele
afectiuni produse. Diagnostic de laborator rnicrobiologic in infectiile
u rina re.
8. Klebsiello pneumoniae: caractere de patogenitate, patogenie,
principalele afectiuni produse. Diagnostic de laborator in infectiile
tractu lui respi rator i nferior.
9. Genul Proteus: caractere de patogenitate, patogenie, principalele
afectiuni produse. Diagnostic de laborator in l.T.U.
10. Genul Solmonella: caractere de patogenitate, patogenie, principalele
afectiuni produse. Diagnostic de laborator in infectiile cu localizare
digestiva.
11. GenuI SaI monella; ca ractere de patogenitate, patogen ie, princi pa le le

afectiuni produse. Diagnostic de laborator in infectiile cu localizare


sistemica (febre enterale, febra tifoida).
12. Genul Shigello: caractere de patogenitate, patogenie, principalele
afectiuni produse. Diagnostic de laborator in dizenterie.
13.Genul Mycobocterium: caractere de patogenitate, patogenie,
principalele afectiuni produse. Diagnostic de laborator in tuberculoza.
14.Genul Corynebacterium: caractere de patogenitate, patogenie,
principalele afectiuni produse. Diagnostic de laborator in difterie.
!5.Bacillu s o nth racrs; ca ractere de patogenitate, patogen ie, principale le
afectiuni produse. Diagnostic de laborator in antrax.
l,6.Clostridium tetani: caractere de patogenitate, patogenie, atitudinea in
plaga cu risc tetanigen.
lT.Treponemo pollidum: caractere de patogenitate, patogenie.
Diagnostic de laborator in sifilis.

SUBIECTE IMUNOLOGIE

1. Anticorpogeneza.
2. Dinamica rapunsului imun.
3. lgG - structura si functii.
4. lgM - structura si functii.
5. lgA - structura sifunctii.
6. lnteractiuni celulare in manifestarea R.l. (directe si indirecte)
7. Definiti notiunea de antigen si explicati conditiile de imunogenicitate
8. Definiti notiunea de antigen si clasificati tipurile de antigene.
Exemplificati
9. Reactii Ag-Ac -interactiuni primare si secundare
10.R. de precipitare - princiupiu si exemole, minim doua.
11.R. de aglutinare -
principiu si tipuri de reactii
12.R.de fixare a complementului: principiu, exemple
13.R.de seroneutralizare: principiu, exemple.
14.Hipersensibilitatea - definitie, caracteristicile HS de tip l, anafilactica
15.HS: definitie, caracteristici: HS de tip ll, citotoxica
16.HS: definitie, caracteristici: HS de tip lll (boala serului, manifestata prin
ClC, R. Arthus)
17.HS: definitie, caracteristici: HS de tip lV (intarziata), fenomenul KOCH.