Citiți în prezent: Anne Rice - Noile Cronici Ale Vampirilor - Vampirul Vittorio