Sunteți pe pagina 1din 4

Indatorirea sub pasiv de a avea o conduita coresp dreptului subiectului active respective

de a da a face sau a nu face si care in caz de nevoie poate fi impusa prin forta coercitiva a
statului

Clasificarea obligatiilor : 1
- avem obligatia de a da face sau a nu face ( nu trebuie sa confundam obligatia de a
da cu cea de a preda ( care este oblige de a face) )
- obligatia de a face care sunt aacele oblige de a executa o lucrare de a presta un
serviciu sau de a preda un bun
- obligatia de a nu face ( indatorirea sub pasiv de a se abtine de la o actiune sau de
la anumite actiuni) EX: obligatia depozitarului de a nu se folosi de bunul dat in
deposit

2. obligatii positive c- obligatii de a das au a face si care implica o actiune si


Olbigatii negative- oblige de a nu face care implica o abstentiune( retinere).
Obs! Aceasta clasificare este importanta din pdv al punerii in intarziere a debitorului ca o
conditie a angajarii raspunderii civile contractuale.

3. obligatii de mijloace obligatii prin care debitorul se oblige sa depuna toate eforturile
pentru atingerea unui rezultat fara a se oblige insa (art. 1481 alin (2) cod civil)
Ex: obligatia medicului de a restabili sanatatea unei personae si obligatia avocatului de a
castiga un proces
obligatii de rezultat obligatii determinate acele obligatii prin care debitorul se oblige
sa atinga un anumit rezultat binstabilit 1041 alin 1 CC
EX obligatia unui antreprenor de a verifica o constructie

Importanta clasificarii- se refera pe plan probatoriu , in sensul ca in cazul obligatiilor de


mijloace neatingerea rezultatului conduce doar la o prezumtie de vinovatie pe cand in
obligatiile de rez neatingerea rezultatului atrage o prezumtie de vinovatie.

DPDV al opozabilitatii distingem 3 categ de obigatii:


1. oblig civile obsinuite
2. oblig scripteinraem (opozabile tertilor)
3. obligatii propter raem ( oblig care apartin doar debitorului fata de care s-au
nascut)

opozabile tertilor- sunt strans legate de un lucru astfel incat creditorul isi poate realiza dr
sau numai daca titularul dr real asupra lucrului va fi obligat sa-i respecte acest drept desi
nu a participat la nasterea rap obligationale ( de ex art 1811 CC)

obligatii propter irem obligatii reale- obligatii care apartin in temeiul legii sau
conventiei partilor detinatorului unui bun. Ex. Oblig prop unui teren agricol de a cultiva
acel teren.
Oblig propter inraem care se bucura de sanctiune juridica in sensul ca, creditorul
le poate duce la implinire pe cazul executarii silite.
Sunt lipsite de sanctiune juridica in sensul ca, creditorul nu le poate
executa silit dar care indeplinite de buna voie nu sunt supuse restituirii ( art 1342 alin
CC)

Obiectul rap juridic civil:


- intelegem conduita partilor (actiunea sau inactiunea la care este indreptatit si la
care este oblig sub pasiv EX intr un contract de vanzare cumparare obiectul
acestui contract il reprezinta actiunea efectiva de predare si primire a bunului
vandut precum si a pretului convenit de parti.
- Obiectul derivat al rap jur civil il constituie bunurile .

Notiunea de bun are doua acceptiuni :1 . latosensu in notiunea de bun intra atat
lucrurile cat si drepturile referitoare la acestea

2. stricto sensu- intra doar lucrurile asupra


caruia pot exista drepturi patrimoniale ( art 535 din CC contin o definitie legala a
notiunii de bun)

O legatura cu notiunea de bun are si notiunea de patrimoniu (totalitatea drepturilor si


obligatiilor patrimoniale care apartin unei pers fizice sau juridice) ( art 31 din CC)

Patrimoniul este contituit dintr-o latura activa care cuprinde totalitatea drepturilor
patrimoniale. Si o latura pasiva care include totalitatea obligatiilor.

Relatia dintre notiunea de bun si cea de patrimoniu este o relatie de la parte la intreg

Clasificarea bunurilor:

Se clasifica in bunuri imobile si mobile

Bunuri imobile : la randul lor se subclasifica in 3 categ:

1. bunuri imobile prin natura lor sunt acele bunuri care nu se pot deplasa dintr-un
loc in altul art 537 CC terenurile izvoarele si puturile de apa, plantatiile prinse
in radacini platformele si alte instalatii etc

2. bunuri imobile prin destinatie- acele bunuri care sunt bunuri prin natura lor dar
care datorita destinatiei lor stabilite da proprietar sunt considerate bunuri imobile
art 538 din CC

3. bunuri imobile prin determinarea legii.- sunt bunuri imobile prin determinarea
legii bunuri reale imobiliare precum si actiunile in justitie care au ca obiect
valorificarea acestor drepturi reale( 542 alin 1 cod civil)
bunurile mobile se subclasifica:

1. bunuri prin natura lor- acele bunuri care pot fi deplasate dintr un loc in altul prin
forta proprie sau printr-o forta exterioara . art 539 alin (1) CC. Bunurile pe care
legea nu le considera imobile sunt bunuri mobile.

2. prin anticipatie- acele bunuri care prin natura lor sunt bunuri imobile dar pe care
partile le consideera bunuri mobile in virtutea a ceea ce ele vor deveni in viitor :
ex: recoltele sau plantatiile prinse in radacini, bogatiile solului si subsolului

3. prin determinarea legii- drepturi reale asupra bunurilor mobile care cuprind
dreptturile de creanta si toate drepturile de creatie intelectuala inclusiv act
referitoare la toate aceste drepturi.

Clasificarea e imp din punctul de vedere al publicitatii instrainarilor .

Executarea silita este supusa unor reguli diferite in cazul bunurilor mobile si imobile .

Alta clasificare a bunurilor : bunuri aflate in circuitul civil si bunuri care sunt scoase
din circuitul civil.

In cadrul acestei categorii exista si bunuri care pot fi dobandite detinute sau
instraintate numai cu resp unor conditii speciale

Bunurile scoase din circuitul civil sunt acele bunuri care nu pot forma obiectul unui
act juridic civil constitutiv sau tranzlativ de bunuri reale.

Alte ex: dupa cum pot fi sau nu inlocuite in executarea obligatiei avem bunuri
fungibile care pot fi inlocuite si bunuri nefungibile care nu pot fi inlocuite in
executarea obligatiei.

De regula bunurile fungibile sunt bunuri de gen ( generic determinata ) acele bunuri
care se individualizeaza prin insusirile categoriei din care fac parte, iar
individualizarea se realizeaza prin cantarire masurare numarare etc.

Bunurile nefungibile sunt numere individual nedeterminate care se individualizeaza


prin insusiri proprii

Dupa cum fol bunului implica consumarealui de la prima utilizare, distingem intre
bunuri consumtibile si neconsumtibile.

Consumtibile bunuri care se consuma la prima utilizare : de ex banii alimentele


combustibilul

Dpdv al uzufructului si din pdv al contractului de imprumut


Contract de comodat- imprumut de folosinta

O alta clasiicare: dupa cum sunt sau nu producatoare de fructe avem 2 categorii de
bunuri, : bunuri fructifere si bunuri nefructifere care nu sunt producatoare de fructe

Fructele sunt de 3 feluri: fructe naturale sunt produsele periodice si directe ale unui
bun obtinute fara interventia omului

Fructele industriale- produse ob cu interventia omului recoltele etc

Fructele civile- chiriile dobanzile dividentele precum si orice alte venituri rezultate
din folosirea bunului de catre o persoana.

Spre deosebire de fructele nat si industriale care se dobandesc prin percepere fructele
civile se dobandesc zi cu zi prin trecerea timpului .

Spre deosebie de fructe , productele sunt acele bunuri care sunt obtinute prin
consumarea substantei unui alt bun de ex: piatra dintr o cariera sau carbunele dintr o
mina