Sunteți pe pagina 1din 2

Teme curs SISTEME DE MENTENAN propuse master 2017

Nr. Titlul temei Masterand Observaii


crt.
1 Eficienta activitatii de mentenanta ntr-un ..... (de cucuteanu Sectie mente
exemplu atelier de reparatii, secie de mentenan)
2 Aplicarea metodei Pareto pentru un tip de SUCI
autovehicul
3 Analiza implementrii metodei celor 5S ntr-
un ........atelier auto
Realizarea unui plan de implementare a celor
metodei celor 5S ntr-o unitate specializat
4 Realizarea unui plan de implementare a
automentenanei (atelier, ... etc.)
5 Analiza comparativ a costurilor de exploatare camion
pentru autovehicule.
6 Analiza costurilor de utilizarea a unui autovehicul Tutunaru
de tipul ......
7 Aplicarea AMDEC pentru (un subsistem)al (unui
autovehicul)
8 Analiza mentenabilitii unui ............
9 Realizarea unui plan de mentenan bazat pe Florea
fiabilitate
10 Subcontractarea activitatii de menetenanta
11 Autorizarea unei unitati service Matei
12 Analiza parametrilor de eficien a activitii de Stoica
mentenan ntr-un service
13 Teleservice Iftene
Analiza sistemului de mentenanta aplicat la Mateescu
autocamioane in structurile organice
15 Tele Diagnosis ENACHE Singureanu
16 Realizarea unui plan de producie pentru (o panait
unitate productiv)

ALBU Vasile Ciprian-Ionu


CALCIU Constantin Ion-Ionu
CHIRI Cristian Vldu-Adrian
CRISTEA Vasile Oliviu-Bogdan
CUCUTEANU Tudorel Cristian-Ionu
DUNREANU Marian tefan-Ctlin
ENACHE Victor-Horia Nicolae-Alexandru
FLOREA Dumitru tefan-Laureniu
GHEORGHE Nelu Andreea
IFTENE Marian Cristi
MATEESCU Gheorghe Robert-Floriani Analiza
comparativa executare mentenanta autocamioane
MATEI Grigore Cristian-Victor
PANAIT Ionel Florin-Marian
POPA Vasilic Florin
SIMION Gheorghe Ctlin-Ionu
SINGUREANU tefan Marius
TEFNESCU Sorinel Alina
STOICA Nicolae Alexandru-Simion
SUCI Grigore Sorin Drago-Sorin
TURBATU Florin Petru
TUTUNARU Liviu Constantin-Robert
VIAN Dumitru Viorel-Laureniu
VOICU Gheorghe Marian