Sunteți pe pagina 1din 122

INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ

DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE STATISTICĂ CONSTANŢA

ANUARUL STATISTIC
AL JUDEŢULUI CONSTANŢA
2009
INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ
DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE STATISTICĂ CONSTANŢA

ANUARUL STATISTIC
AL JUDEŢULUI CONSTANŢA
2009
Coordonator:
Nicoleta Trandafir

Colectivul de elaborare:
Nicoleta Trandafir
Alina Enache

Procesare şi tehnoredactare:
Nicoleta Trandafir

Grafica:
Nicolae Toancă

Direcţia Judeţeană de Statistică Constanţa


B-dul Tomis 51, Constanţa
Telefon: 0241/616849
Fax: 0241/672032, 0241/611125
e-mail: tele@constanta.insse.ro
http://www.constanta.insse.ro

Reproducerea conţinutului acestei publicaţii, integrală sau parţială, în forma originală sau modificată, precum şi stocarea într-un sistem de
regăsire sau transmiterea sub orice formă şi prin orice mijloace sunt interzise fără autorizarea scrisă a Direcţiei Judeţene de Statistică Constanţa.

Utilizarea conţinutului acestei publicaţii, cu titlu explicativ sau justificativ, în articole, studii, cărţi este autorizată numai cu indicarea clară şi
precisă a sursei.
Cuprins

Pagina
1 GEOGRAFIE, METEOROLOGIE........................................................................ 1

2 POPULAŢIE......................................................................................................... 5

3 FORŢA DE MUNCĂ............................................................................................ 39

4 LOCUINŢE ŞI UTILITĂŢI PUBLICE.................................................................... 51

5 PENSII.................................................................................................................. 57

6 SĂNĂTATE.......................................................................................................... 59

7 EDUCAŢIE........................................................................................................... 63

8 CULTURĂ ŞI SPORT.......................................................................................... 73

9 CONTURI REGIONALE....................................................................................... 77

10 AGRICULTURĂ ŞI SILVICULTURĂ................................................................... 79

11 ACTIVITATEA ÎNTREPRINDERII........................................................................ 89

12 TRANSPORTURI ŞI COMUNICAŢII................................................................... 101

13 COMERŢ EXTERIOR.......................................................................................... 105

14 TURISM............................................................................................................... 109

15 JUSTIŢIE.............................................................................................................. 115
GEOGRAFIE, METEOROLOGIE
1

Anuarul Statistic al Judeţului Constanţa 2009


1
Cuprins

Pagina

1.1 Organizarea administrativă a teritoriului .................................................................... 3


1.2 Lacuri naturale............................................................................................................ 3
1.3 Temperatura aerului (Staţia Meteorologică Constanţa).............................................. 4
1.4 Precipitaţii atmosferice (Staţia Meteorologică Constanţa).......................................... 4

2
ORGANIZAREA ADMINISTRATIVĂ A TERITORIULUI
1.1 (la sfârşitul anului)

1990 2000 2005 2006 2007 2008

Suprafaţa - kmp 7071

Numărul municipiilor 3 3 3 3 3 3

Numărul oraşelor 8 8 9 9 9 9

Numărul comunelor 52 54 58 58 58 58

Numărul satelor 189 189 188 188 188 188

1.2 LACURI NATURALE

Suprafaţa Volum
(hectare) (milioane m.c.)

Lacuri fluviatile

Oltina 2509 60,0


Hazarlâc 168 0,8

Limane fluvio-maritime

Taşaul 2335 57,0


Techirgiol 1161 41,8
Mangalia 261 15,7
Tatlageac 178 14,0

Lagune marine

Sinoie 17150 210,7


Siutghiol 1900 88,7

3
TEMPERATURA AERULUI
1.3 ( Staţia meteorologică Constanţa )

grade Celsius
Media lunară 1901-2000 2008
Maxima Minima Maxima Minima
1901-2000 2008 Anul Anul Ziua Ziua
lunară lunară lunară lunară

Ianuarie 0,1 1,1 18,0 1988 -24,7 1942 15,7 22 -11,1 5


Februarie 1,2 3,7 24,5 1995 -25,0 1929 18,2 23 -9,1 18
Martie 4,5 9,0 30,8 1952 -12,8 1929 22,0 4 1,2 20
Aprilie 9,6 12,3 31,9 1985 -4,5 1923 25,4 20 4,6 2
Mai 15,2 16,0 36,9 1969 1,8 1915 28,2 21 7,9 6
Iunie 19,7 21,6 36,9 1982 6,4 1913 30,9 11 12,8 4
Iulie 22,2 23,1 38,5 1927 7,6 1944 31,6 5 15,6 9
August 22,0 24,5 36,8 1902 8,0 1936/1949 31,3 22 14,5 31
Septembrie 18,2 18,1 34,8 1987 1,0 1931 29,8 13 9,2 20
Octombrie 13,2 14,3 31,0 1928 -12,4 1920 25,5 17 6,2 28
Noiembrie 7,6 9,0 26,5 1990 -11,7 1953 19,3 1/2 -1,0 24
Decembrie 2,8 5,7 21,0 1903 -18,6 1948 19,0 5 -8,2 29

Media anuală 11,4 13,2


Amplitudinea
22,1 23,4
anuală
Maxima absolută
10 iulie
anuală şi data 38,5 31,6 5 iulie
1927
înregistrării

Minima absolută
10 februarie
anuală şi data -25,0 -11,1 5 ianuarie
1929
înregistrării

PRECIPITAŢII ATMOSFERICE
1.4 (Staţia Meteorologică Constanţa)

litri/mp
Cantitatea lunară
1901-2000 2008

Ianuarie 28,8 39,8


Februarie 26,3 0,5
Martie 24,9 24,2
Aprilie 28,7 108,6
Mai 36,6 52,8
Iunie 42,2 50,2
Iulie 33,7 27,4
August 29,8 1,8
Septembrie 29,7 20,6
Octombrie 33,7 9,6
Noiembrie 39,6 39,4
Decembrie 34,3 49,0

Total anual 368,1 423,9

4
POPULAŢIE
2

5 Anuarul Statistic al Judeţului Constanţa 2009


Cuprins
Pagina Pagina
2.1 Populaţia, pe sexe............................................................................. 7 2.17 Speranţa de viaţă la naştere, pe sexe şi medii............................. 29
2.18 Speranţa de viaţă la anumite vârste (după tabela de mortalitate),
2.2 Populaţia, pe medii............................................................................ 7
pe sexe şi medii, în anii 2006-2008............................................... 29
2.3 Populaţia pe localităţi, la recensămintele din 1966,1977,1992 şi
2.19 Căsătoriile, după grupa de vârstă a soţului................................... 30
2002................................................................................................... 8
2.4 Populaţia, pe grupe de vârstă şi sexe, la 1 iulie................................. 15 2.20 Căsătoriile, după grupa de vârstă a soţiei..................................... 30
2.5 Populaţia, pe vârste, sexe şi medii, la 1 iulie 2008........................... 16 2.21 Căsătoriile, după grupa de vârstă a soţilor, în anul 2008.............. 31
2.22 Căsătoriile, după starea civilă a soţilor înainte de căsătorie, în
2.6 Mişcarea naturală a populaţiei........................................................... 18
anul 2008...................................................................................... 31
2.7 Născuţii-vii, după grupa de vârstă a părinţilor, în anul 2008.............. 20 2.23 Căsătoriile, după rangul căsătoriei încheiate, în anul 2008.......... 32
2.8 Născuţii-vii, după rangul născutului-viu şi grupa de vârstă a mamei, 2.24 Vârsta medie la căsătorie şi vârsta medie la prima căsătorie, pe
în anul 2008....................................................................................... 20 medii.............................................................................................. 32
2.9 Născuţii-vii, după grupa de vârstă a mamei, pe medii....................... 22 2.25 Divorţurile, după grupa de vârstă a soţului.................................... 33
2.10 Născuţii-vii, după situaţia juridică a născuţilor-vii............................... 22 2.26 Divorţurile, după grupa de vârstă a soţiei...................................... 33
2.11 Ratele de fertilitate, pe grupe de vârstă............................................. 23 2.27 Divorţurile, după grupa de vârstă a soţilor, în anul 2008............... 34
2.12 Vârsta medie a mamei la naştere...................................................... 23 2.28 Divorţurile, după durata căsătoriei................................................ 34
2.29 Divorţurile, după numărul copiilor minori rămaşi prin desfacerea
2.13 Decedaţi, pe grupe de vârstă şi sexe................................................. 24
căsătoriei....................................................................................... 34
2.14 Decedaţi la o vârstă sub 1 an, după grupa de vârstă....................... 25 2.30 Populaţia, pe municipii, oraşe şi comune, la 1 iulie 2008.............. 35
2.31 Migraţia internă şi internaţională determinată de schimbarea
2.15 Decedaţi şi rate specifice de mortalitate, pe cauze de deces.......... 26
domiciliului..................................................................................... 37
2.16 Decedaţi, pe cauze de deces şi sexe............................................... 28

POPULAŢIA PE VÂRSTE ŞI SEXE, LA 1 IULIE


85>
80
75
70
65
60
55
50
45
40
2008 35 2008
30
1990 25 1990
20
15
10
5
0
0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000
10000

9000

8000

7000

6000

5000

4000

3000

2000

1000

NATALITATEA, MORTALITATEA ŞI SPORUL NATURAL AL POPULAŢIEI


Rate la 1000 locuitori

Spor natural pozitiv Spor natural negativ

6
2.1 POPULAŢIA, PE SEXE

Numărul locuitorilor În procente faţă de total


Total Masculin Feminin Masculin Feminin

01-iul-90 754356 378317 376039 50,2 49,8


01-iul-91 757941 379417 378524 50,1 49,9
7 ianuarie 1) 1992 748769 373871 374898 49,9 50,1
01-iul-92 742980 370370 372610 49,8 50,2
01-iul-93 745345 370846 374499 49,8 50,2
01-iul-94 747441 370907 376534 49,6 50,4
01-iul-95 746839 369802 377037 49,5 50,5
01-iul-96 747122 369181 377941 49,4 50,6
01-iul-97 746686 368599 378087 49,4 50,6
01-iul-98 747218 368257 378961 49,3 50,7
01-iul-99 745954 367040 378914 49,2 50,8
01-iul-00 746041 366408 379633 49,1 50,9
01-iul-01 746908 366318 380590 49,0 51,0
18 martie 1) 2002 715151 350093 365058 49,0 51,0
01-iul-02 713783 348977 364806 48,9 51,1
01-iul-03 713563 348348 365215 48,8 51,2
01-iul-04 713825 348292 365533 48,8 51,2
01-iul-05 715148 348609 366539 48,7 51,3
01-iul-06 716576 349163 367413 48,7 51,3
01-iul-07 718330 349731 368599 48,7 51,3
01-iul-08 720303 350418 369885 48,6 51,4

1)
Recensamânt

2.2 POPULAŢIA, PE MEDII

Numărul locuitorilor În procente faţă de total


Total Urban Rural Urban Rural

01-iul-90 754356 551194 203162 73,1 26,9


01-iul-91 757941 555483 202458 73,3 26,7
7 ianuarie 1) 1992 748769 550360 198409 73,5 26,5
01-iul-92 742980 547231 195749 73,7 26,3
01-iul-93 745345 550249 195096 73,8 26,2
01-iul-94 747441 551281 196160 73,8 26,2
01-iul-95 746839 551334 195505 73,8 26,2
01-iul-96 747122 549882 197240 73,6 26,4
01-iul-97 746686 549114 197572 73,5 26,5
01-iul-98 747218 546628 200590 73,2 26,8
01-iul-99 745954 544486 201468 73,0 27,0
01-iul-00 746041 541698 204343 72,6 27,4
01-iul-01 746908 541842 205066 72,5 27,5
18 martie 1) 2002 715151 501981 213170 70,2 29,8
01-iul-02 713783 506077 207706 70,9 29,1
01-iul-03 713563 504681 208882 70,7 29,3
01-iul-04 713825 507731 206094 71,1 28,9
01-iul-05 715148 507031 208117 70,9 29,1
01-iul-06 716576 506852 209724 70,7 29,3
01-iul-07 718330 505937 212393 70,4 29,6
01-iul-08 720303 504462 215841 70,0 30,0

1)
Recensamânt

7
POPULAŢIA, PE LOCALITĂŢI,
2.3 LA RECENSĂMINTELE DIN 1966,1977,1992 ŞI 2002

locuitori
Municipiul, oraşul, comuna, satul (localitatea
15 martie 1966 5 ianuarie 1977 7 ianuarie 1992 18 martie 2002
componentă)

Total 465752 608817 748769 715151

Municipiul Constanţa 150276 256978 350581 310471


Constanţa 147062 252082 346867 306288
Mamaia 242 97 - 7
Palazu Mare 2972 4799 3714 4176

Municipiul Mangalia 12674 26821 43960 40150


Mangalia 12674 26821 43960 40150

Municipiul Medgidia 27981 40328 46657 43841


Medgidia 26525 38648 45162 42112
Remus Opreanu 347 369 264 324
Valea Dacilor 1109 1311 1231 1405

Oraşul Băneasa 6613 5720 5260 5353


Băneasa 4062 3811 3583 3557
Făurei 867 895 878 933
Negureni 1065 883 758 799
Tudor Vladimirescu 408 131 41 64
1)
Valea Ţapului 211 - - -

Oraşul Basarabi 5401 8283 10742 10857


Basarabi 4618 7262 9728 9799
Siminoc 783 1021 1014 1058

Oraşul Cernavodă 11259 13608 22043 18915


Cernavodă 11259 13608 22043 18915

Oraşul Eforie 6617 9507 9316 9465


Eforie Nord 2592 4499 4598 4748
Eforie Sud 4025 5008 4718 4717

Oraşul Hârşova 7519 8239 10394 10097


Hârşova 7068 7774 10154 9674
Vadu Oii 451 465 240 423

Oraşul Năvodari 6344 9717 31746 32390


Năvodari 5704 9297 31746 32190
Mamaia-Sat 640 420 - 200

Oraşul Negru Vodă 6290 5479 5458 5552


Negru Vodă 4209 4168 4521 4484
Darabani 1100 711 659 772
Grăniceru 212 235 - -
Vâlcelele 769 365 278 296

Oraşul Ovidiu 7008 11077 12591 13134


Ovidiu 6511 10393 11921 12337
Poiana 497 684 670 797

1)
desfiinţat

8
POPULAŢIA, PE LOCALITĂŢI,
2.3 LA RECENSĂMINTELE DIN 1966,1977,1992 ŞI 2002 - continuare
locuitori
Municipiul, oraşul, comuna, satul (localitatea
15 martie 1966 5 ianuarie 1977 7 ianuarie 1992 18 martie 2002
componentă)

Oraşul Techirghiol 4278 5988 6872 7109


Techirghiol 4278 5988 6872 7109

Comune

23 August 4637 5039 4828 5279


23 August 1711 2323 2247 2646
Dulceşti 1255 1439 1315 1370
Moşneni 1671 1277 1266 1263

Adamclisi 3741 2617 2382 2320


Adamclisi 1243 1178 1230 1186
Abrud 578 199 129 114
Haţeg 294 74 29 36
Urluia 641 360 333 328
Zorile 985 806 661 656

Agigea 2561 3718 4611 5482


Agigea 1697 2788 3438 4078
Lazu 499 671 542 1032
Sanatoriul Agigea 347 257 618 368
Staţiunea Zoologică Marină Agigea 18 2 13 4

Albeşti 4090 3365 3262 3503


Albeşti 1216 1130 1252 1421
Arsa 497 575 607 561
Coroana 392 245 154 148
Cotu Vaii 1368 994 958 1081
Vîrtop 617 421 291 292

Aliman 4553 3666 3123 3083


Aliman 1126 896 770 783
Dunăreni 1903 1898 1649 1575
Floriile 260 187 132 153
Vlahii 893 679 572 572
1)
Adîncata 371 6 - -

Amzacea 3269 2735 2749 2694


Amzacea 1100 1153 1300 1295
Casicea 802 517 494 432
General Scărişoreanu 1367 1065 955 967

Bărăganu 2504 2110 1833 2029


Bărăganu 1285 1103 948 1092
Lanurile 1219 1007 885 937

Castelu 3724 4425 4215 4695


Castelu 2142 2784 2537 2833
Nisipari 1582 1641 1678 1862

1)
desfiinţat

9
POPULAŢIA, PE LOCALITĂŢI,
2.3 LA RECENSĂMINTELE DIN 1966,1977,1992 ŞI 2002 - continuare
locuitori
Municipiul, oraşul, comuna, satul (localitatea
15 martie 1966 5 ianuarie 1977 7 ianuarie 1992 18 martie 2002
componentă)

Cerchezu 2728 2041 1597 1568


Cerchezu 973 670 590 558
Căscioarele 415 348 296 312
Măgura 409 281 149 148
Viroaga 931 742 562 550

Chirnogeni 4669 4115 3444 3580


Chirnogeni 2476 2159 1897 2008
Credinţa 372 309 311 326
Plopeni 1821 1647 1236 1246

Ciobanu 3897 3908 3721 3517


Ciobanu 3316 3398 3307 3153
Mioriţa 581 510 414 364

Ciocârlia 3363 3266 2882 3041


Ciocârlia 1641 2173 1650 1619
Ciocârlia De Sus 1722 1093 1232 1422

Cobadin 9677 9237 8762 9116


Cobadin 6051 6539 6234 6428
Conacu 792 522 365 435
Curcani 292 84 - 19
Negreşti 854 547 588 530
Viişoara 1688 1545 1575 1704

Cogealac 6833 5845 5560 5452


Cogealac 3266 3503 3452 3316
Gura Dobrogei 263 209 166 172
Râmnicu De Jos 1189 683 676 710
Râmnicu De Sus 441 153 114 127
Tariverde 1483 1297 1152 1127
1)
Colelia 191 - - -

Comana 2538 2068 1862 1877


Comana 977 916 901 917
Pelinu 509 364 318 312
Tătaru 1052 788 643 648

Corbu 4184 4258 4254 5261


Corbu 3302 3496 3559 4471
Luminiţa 137 94 55 86
Vadu 745 668 640 704

Costineşti 1463 1751 2006 2530


Costineşti 555 658 751 905
Schitu 908 1093 1255 1625

1)
desfiinţat

10
POPULAŢIA, PE LOCALITĂŢI,
2.3 LA RECENSĂMINTELE DIN 1966,1977,1992 ŞI 2002 - continuare
locuitori
Municipiul, oraşul, comuna, satul (localitatea
15 martie 1966 5 ianuarie 1977 7 ianuarie 1992 18 martie 2002
componentă)

Crucea 4157 3640 3522 3439


Crucea 1312 1324 1184 1188
Băltăgeşti 799 584 508 510
Crişan 443 463 467 392
Gălbiori 345 346 276 332
Şiriu 401 350 297 246
Stupina 857 573 790 771

Cumpăna 3755 6707 7409 9871


Cumpăna 2570 5692 7409 9871
Straja 1185 1015 - -

Cuza Vodă 1683 2363 2742 3197


Cuza Vodă 1683 2363 2742 3197

Deleni 3638 2810 2638 2534


Deleni 528 392 376 420
Petroşani 1036 774 636 641
Pietreni 1072 982 1061 909
Şipotele 904 662 565 564
1)
Poeniţa 98 - - -

Dobromir 3571 2582 2328 2636


Dobromir 981 759 671 790
Cetatea 413 255 255 241
Dobromiru din Deal 875 555 397 406
Lespezi 510 382 345 464
Pădureni 403 265 164 157
Văleni 389 366 496 578

Dumbrăveni 1167 753 555 614


Dumbrăveni 841 603 469 522
Furnica 326 150 86 92

Fântânele 2184 1990 1679 1693


Fântânele 2184 1990 1679 1693

Gârliciu 2770 2350 1924 1828


Gârliciu 2770 2350 1924 1828

Ghindăreşti 2332 2830 2865 2712


Ghindăreşti 2332 2830 2865 2712

Grădina 1848 1371 1253 1227


Grădina 1188 964 854 843
Casian 200 36 27 28
Cheia 460 371 372 356

Horia 2016 1592 1356 1284


Horia 1013 887 761 762
Cloşca 297 155 141 129
Tichileşti 706 550 454 393

1)
desfiinţat

11
POPULAŢIA, PE LOCALITĂŢI,
2.3 LA RECENSĂMINTELE DIN 1966,1977,1992 ŞI 2002 - continuare
locuitori
Municipiul, oraşul, comuna, satul (localitatea
15 martie 1966 5 ianuarie 1977 7 ianuarie 1992 18 martie 2002
componentă)

Independenţa 4862 3649 3182 3196


Independenţa 1757 1440 1300 1291
Fântâna Mare 540 424 361 374
Movila Verde 911 658 612 650
Olteni 989 626 487 483
Tufani 665 501 422 398

Ion Corvin 4179 2829 2085 2172


Ion Corvin 826 655 536 564
Brebeni 208 97 45 22
Crângu 435 208 176 142
Rariştea 727 392 300 367
Viile 1905 1475 1028 1077
1)
Mirceşti 78 2 - -

Istria 3229 2685 2416 2634


Istria 1737 1408 1272 1438
Nuntaşi 1492 1277 1144 1196

Limanu 3775 4321 3838 4747


Limanu 1834 1902 1703 2170
2 Mai 1433 2100 1881 2248
Hagieni 402 224 139 151
Vama Veche 106 95 115 178

Lipniţa 6143 4471 3801 3793


Lipniţa 1616 1232 1196 1187
Canlia 955 677 651 703
Carvăn 883 668 522 512
Coşlugea 1343 978 860 843
Cuiugiuc 681 421 232 238
Goruni 326 234 159 148
Izvoarele 339 261 181 162

Lumina 3859 6517 5753 7389


Lumina 2966 5271 4776 6225
Oituz 405 567 565 717
Sibioara 488 679 412 447

Mereni 2956 2513 2156 2179


Mereni 1245 1179 1157 1246
Ciobăniţa 505 434 365 322
Miriştea 312 144 35 31
Osmancea 894 756 599 580

Mihai Viteazu 4596 3061 3020 3337


Mihai Viteazu 2258 1707 1755 1932
Sinoie 2338 1354 1265 1405

1)
desfiinţat

12
POPULAŢIA, PE LOCALITĂŢI,
2.3 LA RECENSĂMINTELE DIN 1966,1977,1992 ŞI 2002 - continuare
locuitori
Municipiul, oraşul, comuna, satul (localitatea
15 martie 1966 5 ianuarie 1977 7 ianuarie 1992 18 martie 2002
componentă)

Mihail Kogălniceanu 7524 8622 9438 10072


Mihail Kogălniceanu 5997 7343 7808 8386
Palazu Mic 540 375 311 339
Piatra 987 904 1319 1347

Mircea Vodă 4348 4533 4221 4734


Mircea Vodă 1940 1929 1772 1897
Gherghina 264 131 25 28
Satu Nou 1962 2328 2319 2686
Ţibrinu 182 145 105 123

Nicolae Bălcescu 4314 5224 5080 4868


Nicolae Bălcescu 2771 3342 3406 3108
Dorobanţu 1543 1882 1674 1760

Oltina 5215 4127 3125 3095


Oltina 3422 2745 2114 2098
Răzoarele 761 712 646 701
Satu Nou 819 579 347 276
Strunga 213 91 18 20

Ostrov 8092 6124 5718 5599


Ostrov 3977 3193 3163 2929
Almălău 1487 1172 981 998
Bugeac 520 327 272 263
Esechioi 842 534 352 312
Galiţa 625 357 629 722
Gârliţa 641 541 321 375

Pantelimon 3063 1994 1787 1894


Pantelimon 1105 690 712 813
Călugareni 373 195 107 94
Nistoreşti 532 336 254 240
Pantelimon de Jos 390 306 265 281
Runcu 663 467 449 466

Pecineaga 2811 2896 2652 3063


Pecineaga 2555 2705 2470 2833
Vânători 256 191 182 230

Peştera 4606 3702 3454 3545


Peştera 1901 1816 1821 1818
Ivrinezu Mare 680 572 509 537
Ivrinezu Mic 509 438 420 431
Izvoru Mare 1164 713 680 729
Veteranu 352 163 24 30

Poarta Albă 5221 5866 4212 4790


Poarta Albă 3912 5459 3412 4306
Nazarcea 1309 407 800 484

13
POPULAŢIA, PE LOCALITĂŢI,
2.3 LA RECENSĂMINTELE DIN 1966,1977,1992 ŞI 2002 - continuare
locuitori
Municipiul, oraşul, comuna, satul (localitatea
15 martie 1966 5 ianuarie 1977 7 ianuarie 1992 18 martie 2002
componentă)

Rasova 4024 4198 4027 3958


Rasova 2746 2814 2765 2673
Cochirleni 1278 1384 1262 1285

Săcele 2186 2157 2083 2233


Săcele 2040 2048 2025 2148
Traian 146 109 58 85

Saligny 2681 2969 2382 2350


Saligny 830 871 730 800
Faclia 1006 1277 1188 977
Ştefan Cel Mare 845 821 464 573

Saraiu 2624 1867 1463 1483


Saraiu 1198 1083 892 853
Dulgheru 933 662 531 587
Stejaru 347 122 40 43
1)
Albina 146 - - -

Seimeni 2964 2470 2145 2250


Seimeni 698 584 514 555
Dunărea 1071 871 771 787
Seimenii Mici 1195 1015 860 908

Siliştea 1754 1557 1473 1462


Siliştea 723 687 676 676
Ţepeş Voda 1031 870 797 786

Târguşor 1947 1878 1743 1746


Târguşor 1463 1491 1402 1374
Mireasa 484 387 341 372

Topalu 2538 2276 2040 1951


Topalu 2362 2181 1942 1825
Capidava 176 95 98 126

Topraisar 5418 5363 5018 5457


Topraisar 3177 3431 3227 3268
Biruinţa 756 682 597 766
Moviliţa 805 761 766 939
Potârnichea 680 489 428 484

Tortomanu 1336 1335 1607 1817


Tortoman 1171 1232 1513 1737
Dropia 165 103 94 80

Tuzla 3299 5802 5769 6366


Tuzla 3299 5802 5769 6366

Valu lui Traian 5525 8199 7354 8824


Valu lui Traian 5525 8199 7354 8824

Vulturu 851 715 745 751


Vulturu 851 715 745 751

1)
desfiinţat

14
2.4 POPULAŢIA, PE GRUPE DE VÂRSTĂ ŞI SEXE, LA 1 IULIE
persoane

Grupa de vârstă (ani) 2000 2005 2006 2007 2008

Total
Total 746041 715148 716576 718330 720303
0-4 36239 35294 35756 36628 37659
5-9 37964 34289 34618 34815 34849
10-14 62473 37212 35646 34356 34276
15-19 58888 60297 57447 52518 47268
20-24 67332 56792 56175 58015 60596
25-29 60794 61953 62424 61974 60160
30-34 64843 56037 56627 57962 60391
35-39 46280 60519 64703 66974 58761
40-44 60714 43172 40729 40365 49864
45-49 60258 56087 52919 49607 46596
50-54 46151 55756 57154 58211 57956
55-59 34066 42345 45779 48514 51697
60-64 35895 30796 30551 31033 31754
65-69 30124 31307 30699 30221 29442
70-74 22233 24880 25457 25604 25929
75-79 13526 16545 17235 17924 18459
80-84 4508 8580 9130 9660 10285
85 şi peste 3753 3287 3527 3949 4361

Masculin
Total 366408 348609 349163 349731 350418
0-4 18561 18102 18331 18784 19315
5-9 19375 17572 17818 17956 17929
10-14 31659 18878 18017 17418 17481
15-19 29796 30624 29069 26516 23852
20-24 34056 29072 28873 29632 30750
25-29 30594 31405 31820 31768 30934
30-34 32466 28020 28267 29004 30353
35-39 22913 29871 32119 33247 29284
40-44 30324 21007 19769 19643 24346
45-49 29666 27432 25811 24133 22614
50-54 22766 26801 27473 27986 27882
55-59 16506 20316 21913 23124 24537
60-64 16678 14361 14243 14563 14826
65-69 13388 13733 13446 13192 12961
70-74 9627 10526 10770 10783 10748
75-79 5176 6718 6886 7060 7246
80-84 1551 3061 3392 3599 3897
85 şi peste 1306 1110 1146 1323 1463

Feminin
Total 379633 366539 367413 368599 369885
0-4 17678 17192 17425 17844 18344
5-9 18589 16717 16800 16859 16920
10-14 30814 18334 17629 16938 16795
15-19 29092 29673 28378 26002 23416
20-24 33276 27720 27302 28383 29846
25-29 30200 30548 30604 30206 29226
30-34 32377 28017 28360 28958 30038
35-39 23367 30648 32584 33727 29477
40-44 30390 22165 20960 20722 25518
45-49 30592 28655 27108 25474 23982
50-54 23385 28955 29681 30225 30074
55-59 17560 22029 23866 25390 27160
60-64 19217 16435 16308 16470 16928
65-69 16736 17574 17253 17029 16481
70-74 12606 14354 14687 14821 15181
75-79 8350 9827 10349 10864 11213
80-84 2957 5519 5738 6061 6388
85 şi peste 2447 2177 2381 2626 2898

15
2.5 POPULAŢIA, PE VÂRSTE, SEXE ŞI MEDII, LA 1 IULIE 2008

persoane

Vârsta (ani) Total Masculin Feminin Urban Rural

Total 720303 350418 369885 504462 215841


0-4 37659 19315 18344 24407 13252
0 7995 4074 3921 5235 2760
1 7608 3929 3679 4939 2669
2 7633 3961 3672 4963 2670
3 7313 3670 3643 4769 2544
4 7110 3681 3429 4501 2609
5-9 34849 17929 16920 21160 13689
5 6992 3556 3436 4339 2653
6 6802 3530 3272 4200 2602
7 7103 3677 3426 4338 2765
8 6865 3494 3371 4065 2800
9 7087 3672 3415 4218 2869
10-14 34276 17481 16795 21151 13125
10 6993 3607 3386 4174 2819
11 6640 3398 3242 4136 2504
12 6793 3431 3362 4204 2589
13 6759 3419 3340 4188 2571
14 7091 3626 3465 4449 2642
15-19 47268 23852 23416 30968 16300
15 7118 3573 3545 4412 2706
16 7940 4009 3931 5034 2906
17 8340 4269 4071 5499 2841
18 12143 6154 5989 8038 4105
19 11727 5847 5880 7985 3742
20-24 60596 30750 29846 42085 18511
20 12638 6351 6287 8684 3954
21 13194 6689 6505 8943 4251
22 11379 5915 5464 7918 3461
23 12421 6213 6208 8725 3696
24 10964 5582 5382 7815 3149
25-29 60160 30934 29226 43058 17102
25 10484 5410 5074 7427 3057
26 11712 6075 5637 8402 3310
27 12358 6324 6034 8911 3447
28 12737 6516 6221 9052 3685
29 12869 6609 6260 9266 3603
30-34 60391 30353 30038 42740 17651
30 12512 6382 6130 8935 3577
31 12305 6190 6115 8829 3476
32 11913 5960 5953 8483 3430
33 12409 6252 6157 8620 3789
34 11252 5569 5683 7873 3379
35-39 58761 29284 29477 41351 17410
35 10000 5015 4985 6902 3098
36 11040 5474 5566 7627 3413
37 11296 5720 5576 7873 3423
38 12455 6178 6277 8816 3639
39 13970 6897 7073 10133 3837
40-44 49864 24346 25518 36435 13429
40 18129 8924 9205 13402 4727
41 8668 4292 4376 6234 2434
42 7006 3402 3604 5108 1898
43 7668 3683 3985 5595 2073
44 8393 4045 4348 6096 2297

16
2.5 POPULAŢIA, PE VÂRSTE, SEXE ŞI MEDII, LA 1 IULIE 2008 - continuare

persoane

Vârsta (ani) Total Masculin Feminin Urban Rural

45-49 46596 22614 23982 34031 12565


45 8466 4108 4358 6196 2270
46 8912 4332 4580 6361 2551
47 9252 4551 4701 6753 2499
48 9552 4560 4992 7029 2523
49 10414 5063 5351 7692 2722
50-54 57956 27882 30074 43502 14454
50 11234 5462 5772 8388 2846
51 11818 5738 6080 8798 3020
52 12007 5850 6157 9059 2948
53 12033 5700 6333 9021 3012
54 10864 5132 5732 8236 2628
55-59 51697 24537 27160 38430 13267
55 10968 5199 5769 8274 2694
56 10182 4862 5320 7625 2557
57 10056 4811 5245 7419 2637
58 10724 5062 5662 7942 2782
59 9767 4603 5164 7170 2597
60-64 31754 14826 16928 22740 9014
60 7161 3378 3783 5303 1858
61 6867 3244 3623 4906 1961
62 6091 2847 3244 4334 1757
63 5556 2563 2993 3887 1669
64 6079 2794 3285 4310 1769
65-69 29442 12961 16481 20898 8544
65 5829 2692 3137 4141 1688
66 5774 2526 3248 4175 1599
67 5702 2543 3159 4012 1690
68 6119 2681 3438 4303 1816
69 6018 2519 3499 4267 1751
70-74 25929 10748 15181 18267 7662
70 5769 2395 3374 4115 1654
71 5317 2225 3092 3755 1562
72 5368 2230 3138 3754 1614
73 4791 1996 2795 3365 1426
74 4684 1902 2782 3278 1406
75-79 18459 7246 11213 12971 5488
75 4381 1810 2571 3078 1303
76 4111 1617 2494 2851 1260
77 3715 1440 2275 2622 1093
78 3315 1292 2023 2328 987
79 2937 1087 1850 2092 845
80-84 10285 3897 6388 7128 3157
80 2719 1084 1635 1905 814
81 2361 929 1432 1633 728
82 1934 748 1186 1359 575
83 1758 608 1150 1217 541
84 1513 528 985 1014 499
85 şi peste 4361 1463 2898 3140 1221

17
2.6 MIŞCAREA NATURALĂ A POPULAŢIEI

Date absolute

Anii Decese la o vârstă


Născuţi - vii Decese Sporul natural Casătorii Divorţuri Născuţi - morţi
sub 1 an

1990 10315 6478 3837 6654 1112 49 376


1991 8437 6397 2040 6134 1453 46 281
1992 7553 6625 928 5819 897 18 280
1993 7393 6722 671 5368 957 27 249
1994 7265 7237 28 4915 870 19 223
1995 7070 7499 -429 5022 693 25 203
1996 7071 7644 -573 5021 841 20 199
1997 7378 7619 -241 4971 905 28 196
1998 7494 7473 21 4995 924 37 204
1999 7648 7374 274 4717 880 42 179
2000 7668 7159 509 4690 1259 27 171
2001 7446 7505 -59 4479 1409 51 152
2002 6982 7546 -564 4562 1174 40 179
2003 7203 7374 -171 4829 1039 52 178
2004 7425 7113 312 6022 1023 51 140
2005 7525 7286 239 5315 974 59 149
2006 7805 7359 446 5416 882 67 124
2007 7859 7389 470 6945 957 47 95
2008 8349 7510 839 5764 935 50 114
Urban
1990 6899 4001 2898 4836 970 37 205
1995 4526 4792 -266 3672 583 16 107
2000 4810 4690 120 3469 1048 20 92
2001 4633 4992 -359 3335 1187 28 80
2002 4316 4989 -673 3370 996 26 99
2003 4458 4841 -383 3613 850 36 86
2004 4838 4771 67 4228 796 33 78
2005 4955 4910 45 4005 748 27 74
2006 5043 4944 99 3995 667 40 62
2007 5145 4992 153 4698 709 31 46
2008 5397 5031 366 4206 685 24 51
Rural
1990 3416 2477 939 1818 142 12 171
1995 2544 2707 -163 1350 110 9 96
2000 2858 2469 389 1221 211 7 79
2001 2813 2513 300 1144 222 23 72
2002 2666 2557 109 1192 178 14 80
2003 2745 2533 212 1216 189 16 92
2004 2587 2342 245 1794 227 18 62
2005 2570 2376 194 1310 226 32 75
2006 2762 2415 347 1421 215 27 62
2007 2714 2397 317 2247 248 16 49
2008 2952 2479 473 1558 250 26 63

18
Rate (la 1000 locuitori)

Născuţi-morţi la Decese la o vârstă Anii


Născuţi-vii Decese Sporul natural Casătorii Divorţuri 1000 născuţi sub 1 an la 1000
(vii + morţi) născuţi-vii

14,0 8,8 5,2 9,0 1,50 4,7 36,5 1990


11,3 8,5 2,8 8,2 1,94 5,4 33,3 1991
10,3 9,0 1,3 7,9 1,22 2,4 37,1 1992
10,0 9,1 0,9 7,3 1,30 3,6 33,7 1993
9,8 9,8 - 6,6 1,17 2,6 30,7 1994
9,5 10,1 -0,6 6,8 0,93 3,5 28,7 1995
9,5 10,3 -0,8 6,8 1,13 2,8 28,1 1996
9,9 10,3 -0,4 6,7 1,22 3,8 26,6 1997
10,1 10,0 0,1 6,7 1,24 4,9 27,2 1998
10,3 9,9 0,4 6,3 1,18 5,5 23,4 1999
10,3 9,6 0,7 6,3 1,69 3,5 22,3 2000
10,0 10,1 -0,1 6,0 1,89 6,8 20,4 2001
9,8 10,6 -0,8 6,4 1,65 5,7 25,6 2002
10,1 10,3 -0,2 6,8 1,46 7,2 24,7 2003
10,4 10,0 0,4 8,4 1,43 6,8 18,9 2004
10,5 10,2 0,3 7,4 1,36 7,8 19,8 2005
10,9 10,3 0,6 7,6 1,23 8,5 15,9 2006
10,9 10,3 0,6 9,7 1,33 5,9 12,1 2007
11,6 10,4 1,2 8,0 1,30 6,0 13,7 2008
Urban
12,9 7,5 5,4 9,0 1,81 5,3 29,7 1990
8,3 8,8 -0,5 6,7 1,07 3,5 23,6 1995
8,9 8,7 0,2 6,4 1,94 4,1 19,1 2000
8,6 9,2 -0,6 6,2 2,19 6,0 17,3 2001
8,6 9,9 -1,3 6,7 1,97 6,0 22,9 2002
8,9 9,6 -0,7 7,2 1,69 8,0 19,3 2003
9,5 9,4 0,1 8,3 1,57 6,8 16,1 2004
9,8 9,7 0,1 7,9 1,48 5,4 14,9 2005
10,0 9,8 0,2 7,9 1,32 7,9 12,3 2006
10,2 9,9 0,3 9,3 1,40 6,0 8,9 2007
10,7 10,0 0,7 8,3 1,36 4,4 9,4 2008
Rural
16,8 12,2 4,6 8,9 0,70 3,5 50,1 1990
13,0 13,9 -0,9 6,9 0,56 3,5 37,7 1995
14,0 12,1 1,9 6,0 1,04 2,4 27,6 2000
13,7 12,2 1,5 5,6 1,08 8,1 25,6 2001
12,8 12,3 0,5 5,7 0,86 5,2 30,0 2002
13,1 12,1 1,0 5,8 0,90 5,8 33,5 2003
12,5 11,3 1,2 8,7 1,10 6,9 24,0 2004
12,3 11,4 0,9 6,3 1,08 12,3 29,2 2005
13,1 11,5 1,7 6,8 1,02 9,7 22,4 2006
12,8 11,3 1,5 10,6 1,68 5,9 18,1 2007
13,7 11,5 2,2 7,2 1,16 8,8 21,3 2008

19
2.7 NĂSCUŢII-VII, DUPĂ GRUPA DE VÂRSTĂ A PĂRINŢILOR, ÎN ANUL 2008

Grupa de vârstă
Grupa de vârstă a tatălui (ani) Total
sub 15 15-19 20-24 25-29 30-34

Total 8349 21 1028 1992 2660 1892

sub 15 - - - - - -
15-19 143 5 118 19 1 -
20-24 972 6 412 455 76 18
25-29 2287 1 234 818 1021 183
30-34 2538 - 56 401 1069 915
35-39 1170 - 18 83 269 515
40-44 416 - 6 22 75 128
45-49 126 - 2 7 24 29
50-54 54 - - 3 7 14
55-59 10 - - - 1 -
60-64 - - - - - -
65 şi peste - - - - - -
Nedeclarată 633 9 182 184 117 90

2.8 NĂSCUŢII-VII, DUPĂ RANGUL NĂSCUTULUI-VIU ŞI GRUPA DE VÂRSTĂ A MAMEI, ÎN ANUL 2008

Grupa de vârstă
Rangul născutului-viu Total
sub 15 15-19 20-24 25-29 30-34

Total 8349 21 1028 1992 2660 1892

Primul 4542 21 816 1222 1501 770


Al 2-lea 2589 - 187 559 797 763
Al 3-lea 634 - 23 157 207 143
Al 4-lea 284 - 2 43 89 98
Al 5-lea 149 - - 10 45 58
Al 6-lea 68 - - 1 12 35
Al 7-lea 40 - - - 7 16
Al 8-lea 17 - - - 1 5
Al 9-lea 13 - - - 1 1
Al 10-lea şi peste 13 - - - - 3

20
a mamei (ani)
Nedeclarată Grupa de vârstă a tatălui (ani)
35-39 40-44 45-49 50 şi peste

636 111 9 - -
Total

- - - - - sub 15

- - - - - 15-19

5 - - - - 20-24

26 4 - - - 25-29

89 8 - - - 30-34

257 28 - - - 35-39

153 31 1 - - 40-44

36 23 5 - - 45-49

22 7 1 - - 50-54

7 1 1 - - 55-59

- - - - - 60-64

- - - - - 65 şi peste

41 9 1 - - Nedeclarată

a mamei (ani)
Rangul născutului-viu
35-39 40-44 45-49 50 şi peste

636 111 9 -
Total

179 32 1 - Primul

254 28 1 - Al 2-lea

86 18 - - Al 3-lea

41 9 2 - Al 4-lea

29 6 1 - Al 5-lea

11 8 1 - Al 6-lea

12 5 - - Al 7-lea

11 - - - Al 8-lea

7 2 2 - Al 9-lea

6 3 1 - Al 10-lea şi peste

21
2.9 NĂSCUŢII-VII, DUPĂ GRUPA DE VÂRSTĂ A MAMEI, PE MEDII

Vârsta mamei (ani) 1995 2000 2005 2006 2007 2008

Total

Total 7070 7668 7525 7805 7859 8349


sub 15 21 26 19 21 25 21
15-19 1297 1078 1033 1070 989 1028
20-24 2773 2763 1826 1807 1848 1992
25-29 2043 2223 2611 2681 2550 2660
30-34 594 1251 1396 1604 1710 1892
35-39 261 268 555 564 645 636
40-44 74 56 79 55 87 111
45-49 7 2 6 3 5 9
50 şi peste - 1 - - - -
Urban

Total 4526 4810 4955 5043 5145 5397


sub 15 9 17 12 7 12 9
15-19 621 510 468 498 453 479
20-24 1735 1597 1058 960 1014 1065
25-29 1499 1543 1900 1929 1838 1868
30-34 440 935 1059 1204 1307 1445
35-39 180 178 401 407 468 459
40-44 39 30 53 35 50 70
45-49 3 - 4 3 3 2
50 şi peste - - - - - -
Rural

Total 2544 2858 2570 2762 2714 2952


sub 15 12 9 7 14 13 12
15-19 676 568 565 572 536 549
20-24 1038 1166 768 847 834 927
25-29 544 680 711 752 712 792
30-34 154 316 337 400 403 447
35-39 81 90 154 157 177 177
40-44 35 26 26 20 37 41
45-49 4 2 2 - 2 7
50 şi peste - 1 - - - -

2.10NĂSCUŢII-VII, DUPĂ SITUAŢIA JURIDICĂ A NĂSCUŢILOR-VII

Situaţia juridică a născuţilor-vii 1995 2000 2005 2006 2007 2008

Total 7070 7668 7525 7805 7859 8349


Născuţi în cadrul căsătoriei 4526 5353 5263 5513 5708 6023
Născuţi în afara căsătoriei 2544 2315 2262 2292 2151 2326

22
2.11 RATELE DE FERTILITATE 1), PE GRUPE DE VÂRSTĂ

Grupa de vârstă (ani)


Anii Rata generală de
fertilitate 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49

1990 52,8 58,6 141,1 90,8 42,1 16,4 4,2 0,2


1991 42,1 52,9 118,2 67,5 27,5 10,1 3,1 0,4
1992 38,9 45,3 108,1 63,1 25,3 10,7 2,5 0,2
1993 37,4 46,2 108,3 64,9 21,6 8,4 2,7 0,2
1994 36,1 42,0 106,3 65,1 21,5 8,6 2,2 -
1995 34,6 39,6 96,0 63,4 25,2 8,4 2,4 0,3
1996 34,1 39,5 89,6 64,4 25,6 8,2 1,9 0,1
1997 35,4 38,2 89,9 66,5 29,9 9,4 2,3 0,2
1998 35,7 40,1 85,8 72,0 33,5 9,5 1,9 0,1
1999 36,5 40,3 84,3 74,4 35,0 12,0 1,9 0,2
2000 36,5 36,9 82,5 74,0 38,7 11,5 1,8 0,1
2001 35,5 34,5 77,4 75,1 35,5 11,1 2,7 0,1
2002 35,3 33,8 75,3 76,6 36,2 14,7 2,5 0,1
2003 36,3 32,0 75,8 80,4 40,8 15,4 3,4 0,1
2004 37,4 34,5 72,1 79,9 48,9 17,9 2,7 0,1
2005 38,0 34,8 66,0 85,4 49,9 18,1 3,6 0,2
2006 39,9 37,7 66,1 87,6 56,6 17,3 2,6 0,1
2007 40,5 38,0 65,1 84,5 59,1 19,1 4,2 0,2
2008 43,5 44,0 66,7 91,0 62,9 21,6 4,3 0,4

1)
născuţi-vii la 1000 femei

2.12 VÂRSTA MEDIE A MAMEI LA NAŞTERE

ani
La prima naştere La toate naşterile
Total Urban Rural Total Urban Rural

2000 23,9 24,8 21,8 25,5 26,1 24,4


2001 24,2 25,1 22,0 25,7 26,4 24,6
2002 24,5 25,6 21,9 26,0 26,8 24,7
2003 24,5 25,6 22,1 26,2 26,9 25,1
2004 24,9 26,0 22,1 26,5 27,2 25,1
2005 25,1 26,3 22,3 26,7 27,5 25,2
2006 25,4 26,5 22,6 26,8 27,6 25,2
2007 25,5 26,6 22,6 27,1 27,9 25,5
2008 25,7 26,8 22,8 27,2 28,0 25,7

23
2.13 DECEDAŢI, PE GRUPE DE VÂRSTĂ ŞI SEXE

Grupa de vârstă (ani) 2000 2005 2006 2007 2008

Total

Total 7159 7286 7359 7389 7510

0- 4 201 176 145 111 130


5-9 26 16 9 10 11
10-14 103 18 11 15 13
15-19 54 38 68 46 40
20-24 63 37 34 41 45
25-29 67 48 51 53 55
30-34 97 81 83 75 83
35-39 106 129 129 129 119
40-44 289 147 143 147 152
45-49 382 315 322 298 265
50-54 429 468 510 510 518
55- 59 537 554 565 606 653
60-64 725 601 557 583 593
65-69 835 827 824 788 784
70-74 1027 1076 1083 1052 1033
75-79 979 1106 1087 1139 1113
80-84 492 942 1006 1024 1067
85 şi peste 747 707 732 762 836

Masculin

Total 4034 4063 4109 4114 4252

0- 4 119 95 81 58 74
5-9 16 6 6 4 8
10-14 52 13 6 6 7
15-19 36 23 44 31 23
20-24 52 28 20 29 37
25-29 54 41 38 39 43
30-34 67 67 62 63 56
35-39 82 95 85 88 85
40-44 213 98 99 105 104
45-49 264 216 237 214 198
50-54 301 325 354 357 374
55- 59 360 381 369 420 438
60-64 488 400 361 377 401
65-69 476 517 533 477 505
70-74 536 604 619 609 591
75-79 445 535 544 546 555
80-84 195 377 400 442 442
85 şi peste 278 242 251 249 311

24
2.13 DECEDAŢI, PE GRUPE DE VÂRSTĂ ŞI SEXE - continuare

Grupa de vârstă (ani) 2000 2005 2006 2007 2008

Feminin

Total 3125 3223 3250 3275 3258

0- 4 82 81 64 53 56
5-9 10 10 3 6 3
10-14 51 5 5 9 6
15-19 18 15 24 15 17
20-24 11 9 14 12 8
25-29 13 7 13 14 12
30-34 30 14 21 12 27
35-39 24 34 44 41 34
40-44 76 49 44 42 48
45-49 118 99 85 84 67
50-54 128 143 156 153 144
55- 59 177 173 196 186 215
60-64 237 201 196 206 192
65-69 359 310 291 311 279
70-74 491 472 464 443 442
75-79 534 571 543 593 558
80-84 297 565 606 582 625
85 şi peste 469 465 481 513 525

2.14 DECEDAŢI LA O VÂRSTĂ SUB 1 AN, DUPĂ GRUPA DE VÂRSTĂ

Grupa de vârstă 2000 2005 2006 2007 2008

Total 171 149 124 95 114

Neonatal 68 77 76 55 68

Sub 7 zile 38 57 54 38 50
7-13 zile 7 7 10 10 10
14-29 zile 23 13 12 7 8

Postneonatal 103 72 48 40 46

1 lună 30 16 16 12 9
2 luni 12 13 13 7 11
3-4 luni 31 21 10 8 13
5-6 luni 15 8 4 4 7
7-8 luni 7 6 2 3 3
9-11 luni 8 8 3 6 3

25
2.15 DECEDAŢI ŞI RATE SPECIFICE DE MORTALITATE, PE CAUZE DE DECES

Numărul decedaţilor
Cauze de deces
2000 2005 2006 2007 2008

Total 7159 7286 7359 7389 7510

Boli infecţioase şi parazitare 207 106 102 95 114

din care:

Tuberculoza 100 69 64 73 72

Tumori 1305 1623 1561 1638 1649

Boli endocrine, de nutriţie şi metabolism 83 85 93 85 99

din care:

Diabet zaharat 81 79 92 85 94

Tulburări mentale şi de comportament 67 20 13 15 24

Boli ale sistemului nervos 90 68 50 75 65

Boli ale aparatului circulator 3746 3946 4001 3942 4009

din care:

Boala ischemică a inimii 910 1098 1153 1158 1157

Boli cerebro-vasculare 1030 909 921 892 888

Boli ale aparatului respirator 434 403 405 445 367

Boli ale aparatului digestiv 511 437 489 474 482

Boli ale aparatului genito-urinar 93 66 94 89 94

Sarcina, naştere şi lăuzie 3 1 2 1 2

Unele afecţiuni a căror origine se situează în perioada


40 53 42 33 48
perinatală

Malformaţii congenitale, deformaţii si anomalii cromozomiale 26 50 50 19 24

Leziuni traumatice, otrăviri şi alte consecinţe ale cauzelor


538 410 415 435 476
externe

Alte cauze 16 18 42 43 57

26
Decedaţi la 100000 locuitori
Cauze de deces
2000 2005 2006 2007 2008

960,7 1019,6 1027,7 1029,2 1042,9 Total

27,8 14,8 14,2 13,2 15,8 Boli infecţioase şi parazitare

din care:

13,4 9,7 8,9 10,2 10,0 Tuberculoza

175,1 227,1 218,0 228,2 229,0 Tumori

11,1 11,9 13,0 11,8 13,7 Boli endocrine, de nutriţie şi metabolism

din care:

10,9 11,1 12,8 11,8 13,1 Diabet zaharat

9,0 2,8 1,8 2,1 3,3 Tulburări mentale şi de comportament

12,1 9,5 7,0 10,4 9,0 Boli ale sistemului nervos

502,7 552,2 558,7 549,1 556,7 Boli ale aparatului circulator

din care:

122,1 153,7 161,0 161,3 160,7 Boala ischemică a inimii

138,2 127,2 128,6 124,2 123,3 Boli cerebro-vasculare

58,2 56,4 56,6 62,0 51,0 Boli ale aparatului respirator

68,6 61,2 68,3 66,0 66,9 Boli ale aparatului digestiv

12,5 9,2 13,1 12,4 13,1 Boli ale aparatului genito-urinar

0,4 0,1 0,3 0,1 0,3 Sarcina, naştere şi lăuzie

Unele afecţiuni a căror origine se situează în perioada


5,4 7,4 5,9 4,6 6,7
perinatală

3,5 7,0 7,0 2,6 3,3 Malformaţii congenitale, deformaţii si anomalii cromozomiale

Leziuni traumatice, otrăviri şi alte consecinţe ale cauzelor


72,2 57,4 58,0 60,6 66,1
externe

2,1 2,5 5,9 6,0 7,9 Alte cauze

27
2.16 DECEDAŢI, PE CAUZE DE DECES ŞI SEXE

2000 2005 2006 2007 2008


Cauze de deces
Masculin Feminin Masculin Feminin Masculin Feminin Masculin Feminin Masculin Feminin

Total 4034 3125 4063 3223 4109 3250 4114 3275 4252 3258

Boli infecţioase şi parazitare 135 72 82 24 73 29 71 24 79 35

din care:

Tuberculoza 85 15 61 8 52 12 60 13 61 11

Tumori 769 536 1013 610 943 618 995 643 1013 636
Boli endocrine, de nutriţie şi
41 42 36 49 42 51 44 41 59 40
metabolism
din care:

Diabet zaharat 40 41 32 47 41 51 44 41 54 40
Tulburări mentale şi de
53 14 16 4 10 3 13 2 21 3
comportament
Boli ale sistemului nervos 56 34 38 30 23 27 41 34 35 30

Boli ale aparatului circulator 1866 1880 1933 2013 1987 2014 1933 2009 2012 1997

din care:

Boala ischemică a inimii 543 367 577 521 639 514 652 506 638 519

Boli cerebro-vasculare 484 546 448 461 436 485 412 480 439 449

Boli ale aparatului respirator 273 161 265 138 273 132 309 136 250 117

Boli ale aparatului digestiv 303 208 276 161 295 194 271 203 274 208

Boli ale aparatului genito-urinar 59 34 31 35 59 35 47 42 54 40

Sarcina, naştere şi lăuzie - 3 - 1 - 2 - 1 - 2

Unele afecţiuni a căror origine se


23 17 29 24 24 18 17 16 30 18
situează în perioada perinatală

Malformaţii congenitale, deformaţii


10 16 27 23 30 20 9 10 7 17
si anomalii cromozomiale

Leziuni traumatice, otrăviri şi alte


434 104 306 104 322 93 336 99 383 93
consecinţe ale cauzelor externe

Alte cauze 12 4 11 7 28 14 28 15 35 22

28
2.17 SPERANŢA DE VIAŢĂ LA NAŞTERE, PE SEXE ŞI MEDII

ani
Pe sexe Pe medii
Urban Rural
Anii
Ambele sexe Masculin Feminin
Ambele sexe Masculin Feminin Ambele sexe Masculin Feminin

1989-1991 67,84 64,36 71,61 69,27 65,60 73,27 65,07 61,70 68,85
1990-1992 68,27 64,74 72,10 69,53 65,78 73,68 65,50 62,21 69,13
1991-1993 68,12 64,37 72,19 69,31 65,49 73,41 65,48 61,65 69,86
1992-1994 67,94 64,19 72,07 69,33 65,48 73,38 64,89 60,95 69,48
1993-1995 67,60 63,61 72,05 69,08 64,96 73,45 64,32 60,18 69,26
1994-1996 67,23 63,19 71,77 68,77 64,75 73,23 63,86 59,67 68,94
1995-1997 67,46 63,48 71,91 69,07 65,02 73,50 63,94 60,00 68,70
1996-1998 67,86 63,80 72,40 69,44 65,47 73,73 64,28 60,08 69,40
1997-1999 68,27 64,39 72,55 69,72 65,91 73,81 65,06 61,08 69,80
1998-2000 68,82 65,20 72,72 70,17 66,58 73,95 65,90 62,17 70,24
1999-2001 69,65 65,78 73,80 70,80 66,98 74,81 66,94 63,08 71,39
2000-2002 69,87 66,11 73,89 71,12 67,18 75,29 67,08 63,62 71,11
2001-2003 69,74 66,05 73,68 70,76 67,02 74,72 67,57 63,97 71,73
2002-2004 70,27 66,64 74,11 71,22 67,58 74,97 68,24 64,67 72,30
2003-2005 71,02 67,50 74,69 71,99 68,57 75,45 68,95 65,39 72,98
2004-2006 71,58 68,11 75,14 72,63 69,10 76,14 69,27 66,04 72,92
2005-2007 71,83 68,26 75,52 72,90 69,15 76,67 69,50 66,36 73,05
2006-2008 72,22 68,57 76,02 73,21 69,48 76,97 70,01 66,56 73,95

SPERANŢA DE VIAŢĂ LA ANUMITE VÂRSTE (după Tabela de mortalitate),


2.18 PE SEXE ŞI MEDII, ÎN ANII 2006-2008

ani
Urban Rural
Vârsta Ambele sexe Masculin Feminin
Masculin Feminin Masculin Feminin

0 72,22 68,57 76,02 69,48 76,97 66,56 73,95


5 68,37 64,72 72,16 65,43 72,78 63,08 70,69
10 63,47 59,83 67,24 60,50 67,85 58,23 65,79
15 58,58 54,90 62,40 55,59 62,92 53,27 61,08
20 53,84 50,22 57,59 50,84 58,10 48,73 56,29
25 49,03 45,47 52,70 46,05 53,21 44,07 51,40
30 44,22 40,72 47,81 41,32 48,32 39,25 46,51
35 39,49 36,11 42,93 36,64 43,43 34,80 41,66
40 34,85 31,57 38,19 32,09 38,64 30,27 37,07
45 30,40 27,29 33,52 27,70 33,92 26,24 32,52
50 26,22 23,41 28,98 23,71 29,36 22,60 28,05
55 22,29 19,85 24,61 20,05 24,92 19,33 23,92
60 18,60 16,51 20,49 16,60 20,77 16,29 19,92
65 15,15 13,45 16,58 13,46 16,85 13,41 16,00
70 11,92 10,63 12,93 10,63 13,18 10,63 12,43
75 9,10 8,29 9,66 8,34 9,88 8,18 9,21
80 6,54 6,04 6,86 6,06 7,06 5,98 6,48

29
2.19 CĂSĂTORIILE, DUPĂ GRUPA DE VÂRSTĂ A SOŢULUI

Grupa de vârstă a soţului (ani) 2000 2005 2006 2007 2008

Total 4690 5315 5416 6945 5764

Sub 20 64 54 69 86 60

20-24 1418 930 919 1186 989

25-29 1687 2167 2207 2667 2144

30-34 726 1043 1081 1437 1334

35-39 276 477 563 692 541

40-44 207 202 179 252 242

45-49 129 172 151 242 160

50-54 95 98 113 173 133

55-59 32 79 64 105 84

60 şi peste 56 93 70 105 77

2.20 CĂSĂTORIILE, DUPĂ GRUPA DE VÂRSTĂ A SOŢIEI

Grupa de vârstă a soţiei (ani) 2000 2005 2006 2007 2008

Total 4690 5315 5416 6945 5764

Sub 20 608 550 593 801 526

20-24 2145 1770 1688 2101 1863

25-29 1035 1692 1713 2082 1781

30-34 413 608 692 902 769

35-39 157 325 355 470 366

40-44 144 125 122 187 186

45-49 95 108 124 157 112

50-54 54 65 68 123 76

55-59 17 40 27 78 61

60 şi peste 22 32 34 44 24

30
2.21CĂSĂTORIILE, DUPĂ GRUPA DE VÂRSTĂ A SOŢILOR, ÎN ANUL 2008

Grupa de Grupa de vârstă a soţiei (ani)


vârstă a Total
soţului (ani) Sub 20 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60 şi peste

Total 5764 526 1863 1781 769 366 186 112 76 61 24


Sub 20 60 37 23 - - - - - - - -
20-24 989 279 559 118 29 3 1 - - - -
25-29 2144 160 897 934 124 26 3 - - - -
30-34 1334 44 316 553 338 64 12 5 1 1 -
35-39 541 5 53 117 180 132 45 7 1 1 -
40-44 242 1 10 35 67 72 41 9 5 2 -
45-49 160 - 4 17 18 38 44 26 10 3 -
50-54 133 - 1 7 7 20 27 30 27 13 1
55-59 84 - - - 4 7 9 23 16 20 5
60 şi peste 77 - - - 2 4 4 12 16 21 18

2.22CĂSĂTORIILE, DUPĂ STAREA CIVILĂ A SOŢILOR ÎNAINTE DE CĂSĂTORIE, ÎN ANUL 2008

Starea civilă a soţiei


Starea civilă a soţului Total
Necăsătorită Divorţată Văduvă

Total 5764 4910 742 112


Necăsătorit 4912 4537 341 34
Divorţat 779 360 368 51
Văduv 73 13 33 27

31
2.23 CĂSĂTORIILE, DUPĂ RANGUL CĂSĂTORIEI ÎNCHEIATE, ÎN ANUL 2008

Rangul căsătoriei soţiei


Rangul căsătoriei soţului Total
Prima A doua A treia A patra A cincea şi peste

Total 5764 4910 823 31 - -


Prima 4912 4537 368 7 - -
A doua 825 363 442 20 - -
A treia 26 9 13 4 - -
A patra 1 1 - - - -
A cincea şi peste - - - - - -

2.24 VĂRSTA MEDIE LA CĂSĂTORIE, PE MEDII

ani
La prima căsătorie La toate căsătoriile
Anii
Soţ Soţie Soţ Soţie

Total
1990 25,3 22,1 27,5 24,3
1995 26,3 22,8 28,6 25,2
2000 27,3 24,0 29,6 26,1
2001 27,6 24,3 29,6 26,2
2002 28,0 24,6 29,8 26,4
2003 28,3 24,9 30,4 26,8
2004 29,4 25,7 31,2 27,5
2005 29,2 25,8 31,2 27,5
2006 28,9 25,7 31,0 27,6
2007 29,8 26,5 31,5 28,0
2008 29,4 26,1 31,4 28,0
Urban
2000 27,4 24,4 29,7 26,5
2001 27,8 24,9 29,9 26,8
2002 28,3 25,2 30,2 27,0
2003 28,6 25,5 30,8 27,4
2004 29,7 26,3 31,7 28,2
2005 29,5 26,4 31,4 27,9
2006 29,2 26,4 31,4 28,3
2007 29,6 26,6 31,4 28,2
2008 29,5 26,5 31,5 28,3
Rural
2000 27,2 22,9 29,3 25,0
2001 26,9 22,8 28,6 24,5
2002 27,0 23,0 28,8 24,8
2003 27,5 23,2 29,4 25,2
2004 28,8 24,4 30,2 25,9
2005 28,1 23,9 30,5 26,2
2006 28,1 23,9 29,9 25,8
2007 30,3 26,2 31,6 27,6
2008 29,1 25,0 31,2 27,1

32
2.25 DIVORŢURILE, DUPĂ GRUPA DE VÂRSTĂ A SOŢULUI
Grupa de vârstă a soţului (ani) 2000 2005 2006 2007 2008

Total 1259 974 882 957 935

Sub 20 1 1 1 1 1

20-24 78 30 27 22 26

25-29 238 137 126 128 92

30-34 304 184 183 216 169

35-39 173 230 194 204 195

40-44 172 122 92 113 156

45-49 147 109 110 109 107

50-54 81 86 77 91 109

55-59 38 43 46 44 46

60 şi peste 27 32 26 29 34

2.26 DIVORŢURILE, DUPĂ GRUPA DE VÂRSTĂ A SOŢIEI


Grupa de vârstă a soţiei (ani) 2000 2005 2006 2007 2008

Total 1259 974 882 957 935

Sub 20 19 9 16 6 8

20-24 211 83 63 81 67

25-29 262 198 194 217 148

30-34 287 229 194 196 201

35-39 132 190 164 176 196

40-44 144 81 86 109 130

45-49 116 77 72 84 85

50-54 56 70 48 47 57

55-59 17 17 30 28 27

60 şi peste 15 20 15 13 16

33
2.27 DIVORŢURILE, DUPĂ GRUPA DE VÂRSTĂ A SOŢILOR, ÎN ANUL 2008

Grupa de vârstă a soţiei (ani)


Grupa de
vârstă a Total
soţului (ani) Sub 20 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60 şi peste

Total 935 8 67 148 201 196 130 85 57 27 16


Sub 20 1 1 - - - - - - - - -
20-24 26 5 16 2 2 1 - - - - -
25-29 92 1 26 46 16 3 - - - - -
30-34 169 1 22 66 65 10 3 - 1 1 -
35-39 195 - 2 27 80 78 7 - - 1 -
40-44 156 - 1 5 27 75 40 7 1 - -
45-49 107 - - 2 4 19 50 27 3 1 1
50-54 109 - - - 5 7 25 38 30 3 1
55-59 46 - - - 1 3 2 10 18 10 2
60 şi peste 34 - - - 1 - 3 3 4 11 12

2.28 DIVORŢURILE, DUPĂ DURATA CĂSĂTORIEI

Durata căsătoriei 2000 2005 2006 2007 2008

Total 1259 974 882 957 935


Până la 1 an 57 13 18 12 17
1 an 95 49 46 46 42
2 ani 87 52 64 74 49
3 ani 91 50 64 58 49
4 ani 74 56 48 45 51
5-9 ani 312 236 208 229 217
10-14 ani 201 198 151 152 162
15-19 ani 136 138 115 133 139
20 ani şi peste 206 182 168 208 209

2.29 DIVORŢURILE, DUPĂ NUMĂRUL COPIILOR MINORI RĂMAŞI PRIN DESFACEREA CĂSĂTORIEI

Numărul de copii minori 2000 2005 2006 2007 2008

Total 1259 974 882 957 935


Fără copii 749 508 515 550 590
Cu 1 copil 356 337 284 308 239
Cu 2 copii 124 113 69 84 94
Cu 3 copii 23 11 7 12 10
Cu 4 copii 7 3 5 1 2
Cu 5 copii şi peste - 2 2 2 -

34
2.30 POPULAŢIA, PE MUNICIPII, ORAŞE ŞI COMUNE, LA 1 IULIE 2008
Total Masculin Feminin

Total
720303 350418 369885
Municipii

Constanţa 302242 142233 160009


Mangalia 40139 19529 20610
Medgidia 44100 21450 22650

Oraşe

Băneasa 5481 2757 2724


Cernavodă 18590 9130 9460
Eforie 10133 4772 5361
Hârşova 10442 5102 5340
Murfatlar 10907 5387 5520
Năvodari 35453 17456 17997
Negru Vodă 5511 2752 2759
Ovidiu 14169 6994 7175
Techirghiol 7295 3558 3737

Comune

23 August 5395 2719 2676


Adamclisi 2294 1197 1097
Agigea 6608 3345 3263
Albeşti 3456 1724 1732
Aliman 2940 1547 1393
Amzacea 2673 1362 1311
Bărăganu 1922 964 958
Castelu 5103 2597 2506
Cerchezu 1524 763 761
Chirnogeni 3423 1683 1740
Ciobanu 3463 1797 1666
Ciocârlia 2979 1508 1471
Cobadin 8963 4526 4437
Cogealac 5533 2849 2684
Comana 1870 987 883
Corbu 5873 2985 2888
Costineşti 2558 1249 1309
Crucea 3233 1708 1525
Cumpăna 11089 5503 5586
Cuza Vodă 3577 1768 1809
Deleni 2427 1220 1207
Dobromir 2981 1539 1442
Dumbrăveni 627 319 308
Fântânele 1707 867 840

35
2.30 POPULAŢIA, PE MUNICIPII, ORAŞE ŞI COMUNE, LA 1 IULIE 2008 - continuare
Total Masculin Feminin

Gârliciu 1802 928 874


Ghindăreşti 2740 1395 1345
Grădina 1177 603 574
Horia 1714 855 859
Independenţa 3115 1620 1495
Ion Corvin 2131 1097 1034
Istria 2669 1361 1308
Limanu 5661 2840 2821
Lipniţa 3334 1690 1644
Lumina 9007 4516 4491
Mereni 2349 1203 1146
Mihai Viteazu 3491 1834 1657
Mihail Kogălniceanu 10132 5021 5111
Mircea Vodă 4909 2534 2375
Nicolae Bălcescu 5061 2549 2512
Oltina 2897 1438 1459
Ostrov 5472 2760 2712
Pantelimon 1886 995 891
Pecineaga 3244 1638 1606
Peştera 3430 1796 1634
Poarta Albă 4850 2409 2441
Rasova 3900 2039 1861
Săcele 2228 1157 1071
Saligny 2430 1239 1191
Saraiu 1383 711 672
Seimeni 2140 1098 1042
Siliştea 1404 705 699
Târguşor 1689 873 816
Topalu 1812 924 888
Topraisar 5623 2827 2796
Tortoman 1752 908 844
Tuzla 6713 3282 3431
Valu lui Traian 10733 5346 5387
Vulturu 745 381 364

36
2.31 MIGRAŢIA INTERNĂ ŞI INTERNAŢIONALĂ DETERMINATĂ DE SCHIMBAREA DOMICILIULUI

1990 2000 2005 2006 2007 2008

Migraţia internă

Sosiţi 61998 8854 10492 12600 14679 15260

În urban 56808 5305 6122 7661 8408 8392

În rural 5190 3549 4370 4939 6271 6868

Plecaţi 34137 8560 9610 11258 13005 13908

Din urban 11610 6432 6685 7922 9189 9825

Din rural 22527 2128 2925 3336 3816 4083

Sold 27861 294 882 1342 1674 1352

În urban 45198 -1127 -563 -261 -781 -1433

În rural -17337 1421 1445 1603 2455 2785

Migraţia internaţională

Imigranţi 128 1) 128 93 185 276 342

Emigranţi 659 1) 516 300 325 217 248

Sold -531 1) -388 -207 -140 59 94

1)
Anul 1991.

37
FORŢA DE MUNCĂ
3

39 Anuarul Statistic al Judeţului Constanţa 2009


Cuprins
Pagina
3.1 Populaţia ocupată civilă, pe activităţi ale economiei naţionale.................................................. 41
3.2 Populaţia ocupată civilă, pe activităţi ale economiei naţionale şi sexe, în anul 2008................ 41
3.3 Numărul mediu al salariaţilor, pe activităţi ale economiei naţionale.......................................... 42
3.4 Salariaţii, pe activităţi ale economiei naţionale, la 31 decembrie 2008..................................... 43
3.5 Salariaţii, pe activităţi ale economiei naţionale şi sexe, la 31 decembrie 2008......................... 43
3.6 Numărul mediu al salariaţilor din industrie, pe diviziuni CAEN.................................................. 44
3.7 Câştigul salarial nominal mediu brut lunar, pe activităţi ale economiei naţionale...................... 46
3.8 Câştigul salarial nominal mediu net lunar, pe activităţi ale economiei naţionale....................... 47
3.9 Şomeri înregistraţi şi rata şomajului ......................................................................................... 48
3.10 Cheltuieli pentru protecţia socială a şomerilor........................................................................... 49

POPULAŢIA OCUPATĂ CIVILĂ, PE PRINCIPALELE ACTIVITĂŢI ALE ECONOMIEI NAŢIONALE (CAEN Rev.1)
%
100,0
90,0 24,2 24,4 22,2 21,4 20,6
29,0 27,4
80,0 34,7 34,2
0,1 0,0 0,1
0,0 0,1
70,0 0,1 0,1 18,0 18,0
18,2 17,8 17,9
0,2 0,1 17,6
60,0 18,1
16,4 16,0 9,2 9,9 11,3
7,9 8,7 8,3
50,0 7,9
7,2 7,4
40,0
30,0
44,9 47,0 48,9 49,4 50,6 50,7 50,0
20,0 41,5 42,3
10,0
0,0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Agricultură Pescuit şi piscicultură Industrie Construcţii Servicii

ŞOMERI ÎNREGISTRAŢI ŞI RATA ŞOMAJULUI


mii persoane %
35,0 12,0
10,0
30,0 9,0 10,0
8,7
25,0
7,0 8,0
20,0 5,9
5,6
6,0
15,0 30,5 4,3
27,4 26,1
3,5 4,0
20,7 3,0
10,0 17,8 18,0
16,1 17,0
13,3 13,3
5,0 10,5 9,7 9,1 10,9 9,6 2,0
7,5 6,8 6,3
0,0 0,0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Total şomeri din care: femei Rata şomajului

40
POPULAŢIA OCUPATĂ CIVILĂ, PE ACTIVITĂŢI ALE ECONOMIEI NAŢIONALE
3.1 (la sfârşitul anului)
Activitatea (secţiuni CAEN Rev.1) 2000 2005 2006 2007 2008

Mii persoane
Total 275,6 286,9 294,5 302,8 309,0

Agricultură, vânătoare şi silvicultură 95,7 69,9 65,5 64,7 63,6


Pescuit şi piscicultură 0,6 0,4 0,3 0,1 0,2
Industrie 45,3 51,0 52,7 54,6 55,7
Industrie extractivă 2,8 2,4 1,9 1,8 2,0
Industrie prelucrătoare 35,2 42,1 44,2 46,3 47,1
Energie electrică şi termică, gaze şi apă 7,3 6,5 6,6 6,5 6,6
Construcţii 19,9 23,9 27,0 29,9 35,1
Comerţ 30,1 42,6 45,6 46,0 45,8
Hoteluri şi restaurante 6,8 7,5 7,7 8,7 10,5
Transport, depozitare şi comunicaţii 30,4 31,1 30,9 31,2 30,1
Intermedieri financiare 2,3 3,2 2,9 3,4 3,6
Tranzacţii imobiliare şi alte servicii 8,3 17,0 19,2 19,0 18,5
Administraţie publică şi apărare 4,7 5,3 5,5 6,3 7,1
Învăţământ 12,5 12,8 13,1 13,2 12,8
Sănătate şi asistenţă socială 13,0 13,1 13,8 13,8 14,3
Celelalte activităţi ale economiei naţionale 6,0 9,1 10,3 11,9 11,7

POPULAŢIA OCUPATĂ CIVILĂ, PE ACTIVITĂŢI ALE ECONOMIEI NAŢIONALE ŞI SEXE,


3.2 ÎN ANUL 2008 (la sfâşitul anului)
Mii persoane În procente
Activitatea (secţiuni CAEN Rev.2)
Ambele sexe Bărbaţi Femei Bărbaţi Femei

Total 309,0 180,5 128,5 58,4 41,6

Agricultură, silvicultură şi pescuit 63,0 30,6 32,4 48,6 51,4


Industrie 60,3 44,4 15,9 73,6 26,4
Industrie extractivă 2,0 1,7 0,3 85,0 15,0
Industrie prelucrătoare 45,9 33,6 12,3 73,2 26,8
Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze,
4,3 3,2 1,1 74,4 25,6
apă caldă şi aer condiţionat

Distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi


8,1 5,9 2,2 72,8 27,2
de decontaminare a terenurilor
Construcţii 35,7 30,6 5,1 85,7 14,3
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, repararea şi întreţinerea
45,7 22,3 23,4 48,8 51,2
autovehiculelor şi motocicletelor
Transport şi depozitare 29,2 23,3 5,9 79,8 20,2
Hoteluri şi restaurante 10,5 2,9 7,6 27,6 72,4
Informaţii şi comunicaţii 2,6 1,4 1,2 53,8 46,2
Intermedieri financiare şi asigurări 3,6 1,0 2,6 27,8 72,2
Tranzacţii imobiliare 1,7 0,8 0,9 47,1 52,9
Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice 3,9 1,8 2,1 46,2 53,8

Activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport 10,4 8,0 2,4 76,9 23,1

Administraţie publică şi apărare; asigurări sociale din sistemul


7,0 2,7 4,3 38,6 61,4
public
Învăţământ 12,8 3,1 9,7 24,2 75,8
Sănătate şi asistenţă socială 14,1 2,7 11,4 19,1 80,9
Activităţi de spectacole, culturale şi recreative 2,4 1,6 0,8 66,7 33,3
Alte activităţi ale economiei naţionale 6,1 3,3 2,8 54,1 45,9

41
NUMĂRUL MEDIU AL SALARIAŢILOR, PE ACTIVITĂŢI
3.3 ALE ECONOMIEI NAŢIONALE
persoane

Activitatea
2000 2005 2006 2007 2008
(secţiuni CAEN Rev.1)

Total 170041 173762 178498 183586 193725

Agricultură, vânătoare şi silvicultură 11903 6127 5328 5693 5646


Pescuit şi piscicultură 231 243 289 165 180
Industrie 43070 41944 43079 43697 44946
Industrie extractivă 2913 2341 1763 1864 1752
Industrie prelucrătoare 32726 33302 34937 35524 36771
Energie electrică şi termică, gaze şi apă 7431 6301 6379 6309 6423
Construcţii 17135 16151 17503 18677 19520
Comerţ 21029 28371 30927 31040 33472
Hoteluri şi restaurante 8996 6573 7567 6683 8879
Transport, depozitare şi comunicaţii 28571 26936 25540 24520 25582
Intermedieri financiare 2249 2839 2596 3225 3264
Tranzacţii imobiliare şi alte servicii 5053 12658 12379 14305 14460
Administraţie publică şi apărare 4665 5073 5103 5896 6454
Învăţământ 12199 11659 11830 12139 12284
Sănătate şi asistenţă socială 10920 10791 11140 11310 11471
Celelalte activităţi ale economiei naţionale 4020 4397 5217 6236 7567

NUMĂRUL MEDIU AL SALARIAŢILOR, PE ACTIVITĂŢI


3.3 ALE ECONOMIEI NAŢIONALE - continuare
persoane

Activitatea
2008
(secţiuni CAEN Rev.2)

Total 193725

Agricultură, silvicultură şi pescuit 5280


Industrie 48541
Industrie extractivă 1752
Industrie prelucrătoare 35405
Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze,
4270
apă şi aer condiţionat
Distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi
7114
de decontaminare
Construcţii 19662
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor
33262
şi motocicletelor
Transport şi depozitare 24302
Hoteluri şi restaurante 8879
Informaţii şi comunicaţii 2387
Intermedieri financiare şi asigurări 3283
Tranzacţii imobiliare 1597
Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice 3293

Activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport 9983

Administraţie publică şi apărare; asigurări sociale din sistemul


6358
public
Învăţământ 12284
Sănătate şi asistenţă socială 11331
Activităţi de spectacole, culturale şi recreative 1501
Alte activităţi de servicii 1782

42
SALARIAŢII, PE ACTIVITĂŢI ALE ECONOMIEI NAŢIONALE,
3.4 LA 31 DECEMBRIE 2008

Activitatea (secţiuni CAEN Rev.1) 2000 2005 2006 2007 2008

Persoane
Total 165238 179609 185799 192608 198279

Agricultură, vânătoare şi silvicultură 8854 5187 4580 5283 4932


Pescuit şi piscicultură 274 359 326 142 157
Industrie 43202 44196 44242 46326 45734
Industrie extractivă 2825 2370 1873 1827 2007
Industrie prelucrătoare 33098 35316 35755 38009 37149
Energie electrică şi termică, gaze şi apă 7279 6510 6614 6490 6578
Construcţii 17419 17210 18318 18995 20141
Comerţ 21229 30401 33064 33591 35741
Hoteluri şi restaurante 6078 4603 4955 5702 7614
Transport, depozitare şi comunicaţii 28193 27698 26800 26413 25548
Intermedieri financiare 2157 2922 2767 3279 3589
Tranzacţii imobiliare şi alte servicii 5413 13242 15330 15087 14955
Administraţie publică şi apărare 4682 5310 5472 6330 7065
Învăţământ 12279 12483 12866 12990 12569
Sănătate şi asistenţă socială 11425 11297 11519 11934 12526
Celelalte activităţi ale economiei naţionale 4033 4701 5560 6536 7708

SALARIAŢII, PE ACTIVITĂŢI ALE ECONOMIEI NAŢIONALE ŞI SEXE,


3.5 LA 31 DECEMBRIE 2008

Persoane În procente
Activitatea (secţiuni CAEN Rev.2)
Ambele sexe Bărbaţi Femei Bărbaţi Femei

Total 198279 115284 82995 58,1 41,9

Agricultură, silvicultură şi pescuit 4519 3503 1016 77,5 22,5


Industrie 49556 35564 13992 71,8 28,2
Industrie extractivă 2007 1719 288 85,7 14,3
Industrie prelucrătoare 35879 25482 10397 71,0 29,0
Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică,
4291 3230 1061 75,3 24,7
gaze, apă caldă şi aer condiţionat

Distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor,


7379 5133 2246 69,6 30,4
activităţi de decontaminare a terenurilor
Construcţii 20301 17529 2772 86,3 13,7
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, repararea şi întreţinerea
35530 16193 19337 45,6 54,4
autovehiculelor şi motocicletelor
Transport şi depozitare 24282 18567 5715 76,5 23,5
Hoteluri şi restaurante 7614 2152 5462 28,3 71,7
Informaţii şi comunicaţii 2297 1174 1123 51,1 48,9
Intermedieri financiare şi asigurări 3611 1060 2551 29,4 70,6
Tranzacţii imobiliare 1353 567 786 41,9 58,1
Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice 3597 1701 1896 47,3 52,7
Activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii
10288 7842 2446 76,2 23,8
suport
Administraţie publică şi apărare; asigurări sociale din
6960 2658 4302 38,2 61,8
sistemul public
Învăţământ 12569 3053 9516 24,3 75,7
Sănătate şi asistenţă socială 12388 2385 10003 19,3 80,7
Activităţi de spectacole, culturale şi recreative 1525 680 845 44,6 55,4
Alte activităţi ale economiei naţionale 1889 656 1233 34,7 65,3

43
NUMĂRUL MEDIU AL SALARIAŢILOR DIN INDUSTRIE,
3.6 PE DIVIZIUNI CAEN

persoane

Activitatea (diviziuni CAEN Rev.1) 2000 2005 2006 2007 20081)

Total 43070 41944 43079 43697 44946

Industrie extractivă 2913 2341 1763 1864 1752

Extracţia şi prepararea cărbunelui - - - -


Extracţia hidrocarburilor şi servicii anexe 2022 1212 877 896
Extracţia şi prepararea minereurilor metalifere - 26 30 3
Alte activităţi extractive 891 1103 856 965

Industrie prelucrătoare 32726 33302 34937 35524 36771

Alimentară şi băuturi 7692 4593 5311 5286


Produse din tutun - - - -
Produse textile 144 32 113 78
Articole de îmbrăcăminte 3116 3608 3437 2550
Pielărie şi încălţăminte 40 56 65 167
Prelucrarea lemnului şi a produselor din lemn (exclusiv
mobilă) 139 106 254 356
Celuloză, hârtie şi produse din hârtie 172 91 210 167

Edituri, poligrafie şi reproducerea pe suporţi a înregistrărilor 950 728 870 962


Prelucrarea ţiţeiului, cocsificarea cărbunelui şi tratarea
combustibililor nucleari 2123 1199 1035 926
Substanţe şi produse chimice 1131 967 1197 1558
Produse din cauciuc şi mase plastice 395 971 1103 1402
Fabricarea materialelor de construcţii şi alte produse din
minerale nemetalice 2286 1376 1558 2058
Metalurgie 52 75 211 266
Construcţii metalice şi produse din metal 1809 2198 2548 2288
Maşini şi echipamente (exclusiv echipamente electrice şi
optice) 982 833 1218 1306
Mijloace ale tehnicii de calcul şi de birou 25 210 18 28
Maşini şi aparate electrice 15 65 60 303

Echipamente, aparate de radio, televiziune şi comunicaţii 23 - - 3


Aparatură şi instrumente medicale, de precizie, optice şi
ceasornicărie 98 29 77 140
Mijloace de transport rutier 112 - - -
Mijloace de transport neincluse la cele rutiere 8576 13524 13295 13285
Mobilier şi alte activităţi industriale neclasificate în altă
parte 2295 1803 1524 1521
Recuperarea deşeurilor 551 838 833 874

Energie electrică şi termică, gaze şi apă 7431 6301 6379 6309 6423
Producţia, transportul şi distribuţia de energie electrică şi
termică, gaze şi apă caldă 5423 4385 4408 4212
Captarea, tratarea şi distribuţia apei 2008 1916 1971 2097

1)
Date estimate.

44
NUMĂRUL MEDIU AL SALARIAŢILOR DIN INDUSTRIE,
3.6 PE DIVIZIUNI CAEN - continuare

persoane

Activitatea (diviziuni CAEN Rev.2) 20081)

Total 48541

Industrie extractivă 1752

Extracţia cărbunelui superior şi inferior -


Extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale 409
Extracţia minereurilor metalifere 42
Alte activităţi extractive 970
Activităţi de servicii anexe extracţiei 331

Industrie prelucrătoare 35405

Industria alimentară 4241


Fabricarea băuturilor 669
Fabricarea produselor din tutun -
Fabricarea produselor textile 131
Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte 2283
Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi
încălţămintei; preparearea şi vopsirea blănurilor 141
Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn şi plută, cu excepţia mobilei; fabricarea
articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite 286
Fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie 152
Tipărirea şi reproducerea pe suporţi a înregistrărilor 472
Fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucarea ţiţeiului 1340
Fabricarea substanţelor şi a produselor chimice 1207
Fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice 119
Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice 1283
Fabricarea altor produse din minerale nemetalice 2368
Industria metalurgică 211

Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii
2931
Fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice 89
Fabricarea echipamentelor electrice 55
Fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente neclasificate în altă parte 1100
Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor -
Fabricarea altor mijloace de transport 6225
Fabricarea de mobilă 962
Alte activităţi industriale neclasificate în altă parte 115
Repararea, întreţinerea şi instalarea maşinilor şi echipamentelor 9025

Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat
4270
Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat 4270

Distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare 7114


Captarea, tratatarea şi distribuţia apei 2153
Colectarea şi epurarea apelor uzate 401
Colectarea , tratarea şi eliminarea deşeurilor; activităţi de recuperare a materialelor reciclabile;
activităţi şi servicii de decontaminare 4560

1)
Date estimate.

45
CÂŞTIGUL SALARIAL NOMINAL MEDIU BRUT LUNAR,
3.7 PE ACTIVITĂŢI ALE ECONOMIEI NAŢIONALE
lei (RON)/salariat

Activitatea (secţiuni CAEN Rev.1) 2000 2005 2006 2007 2008

Total 325 1017 1217 1428 1736

Agricultură, vânătoare şi silvicultură 225 563 830 857 1086


Pescuit şi piscicultură 171 453 607 668 656
Industrie 432 1253 1453 1663 1954
Industrie extractivă 904 2319 3208 3148 3598
Industrie prelucrătoare 350 1055 1232 1384 1615
Energie electrică şi termică, gaze şi apă 606 1903 2177 2797 3450
Construcţii 250 919 1111 1256 1496
Comerţ 202 636 929 1045 1194
Hoteluri şi restaurante 194 604 728 975 1021
Transport, depozitare şi comunicaţii 437 1429 1550 1895 2318
Intermedieri financiare 645 1894 2179 2768 3197
Tranzacţii imobiliare şi alte servicii 234 585 710 922 1270
Administraţie publică şi apărare 411 1541 2111 2622 3389
Învăţământ 275 1080 1374 1554 2114
Sănătate şi asistenţă socială 227 816 997 1186 1651
Celelalte activităţi ale economiei naţionale 220 741 796 921 1191

CÂŞTIGUL SALARIAL NOMINAL MEDIU BRUT LUNAR,


3.7 PE ACTIVITĂŢI ALE ECONOMIEI NAŢIONALE - continuare
lei (RON)/salariat

Activitatea (secţiuni CAEN Rev.2) 2008

Total 1736

Agricultură, silvicultură şi pescuit 1034


Industrie 1909
Industrie extractivă 3598
Industrie prelucrătoare 1633
Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică,
4293
gaze, apă şi aer condiţionat
Distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor,
1431
activităţi de decontaminare
Construcţii 1500
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea
1202
autovehiculelor şi motocicletelor
Transport şi depozitare 2289
Hoteluri şi restaurante 1021
Informaţii şi comunicaţii 1956
Intermedieri financiare şi asigurări 3194
Tranzacţii imobiliare 1397
Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice 2079
Activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii
1005
suport
Administraţie publică şi apărare; asigurări sociale din
3430
sistemul public
Învăţământ 2114
Sănătate şi asistenţă socială 1629
Activităţi de spectacole, culturale şi recreative 1224
Alte activităţi de servicii 927

46
CÂŞTIGUL SALARIAL NOMINAL MEDIU NET LUNAR,
3.8 PE ACTIVITĂŢI ALE ECONOMIEI NAŢIONALE
lei (RON)/salariat
Activitatea
2000 2005 2006 2007 2008
(secţiuni CAEN Rev.1)

Total 241 780 914 1065 1291

Agricultură, vânătoare şi silvicultură 178 444 638 649 827


Pescuit şi piscicultură 138 362 468 516 495
Industrie 313 949 1088 1232 1446
Industrie extractivă 595 1693 2362 2304 2629
Industrie prelucrătoare 260 808 929 1033 1205
Energie electrică şi termică, gaze şi apă 434 1420 1607 2032 2502
Construcţii 195 712 842 944 1119
Comerţ 157 502 706 791 898
Hoteluri şi restaurante 153 469 557 738 775
Transport, depozitare şi comunicaţii 314 1093 1165 1403 1705
Intermedieri financiare 426 1418 1609 2038 2348
Tranzacţii imobiliare şi alte servicii 179 458 549 699 957
Administraţie publică şi apărare 296 1155 1573 1939 2530
Învăţământ 211 815 980 1150 1576
Sănătate şi asistenţă socială 179 640 762 897 1225
Celelalte activităţi ale economiei naţionale 173 576 616 699 894

CÂŞTIGUL SALARIAL NOMINAL MEDIU NET LUNAR,


3.8 PE ACTIVITĂŢI ALE ECONOMIEI NAŢIONALE - continuare
lei (RON)/salariat
Activitatea
2008
(secţiuni CAEN Rev.2)

Total 1291

Agricultură, silvicultură şi pescuit 787


Industrie 1413
Industrie extractivă 2629
Industrie prelucrătoare 1219
Producţia şi furnizarea de energie electrică şi
3098
termică, gaze, apă şi aer condiţionat
Distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor,
1072
activităţi de decontaminare
Construcţii 1122
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea
904
autovehiculelor şi motocicletelor
Transport şi depozitare 1685
Hoteluri şi restaurante 775
Informaţii şi comunicaţii 1436
Intermedieri financiare şi asigurări 2346
Tranzacţii imobiliare 1035
Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice 1518
Activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii
772
suport
Administraţie publică şi apărare; asigurări sociale din
2560
sistemul public
Învăţământ 1576
Sănătate şi asistenţă socială 1210
Activităţi de spectacole, culturale şi recreative 906
Alte activităţi de servicii 699

47
ŞOMERI ÎNREGISTRAŢI 1) ŞI RATA ŞOMAJULUI
3.9 (la sfârşitul anului)
persoane
Categorii de şomeri
2000 2005 2006 2007 2008
Nivelul de instruire

Şomeri înregistraţi

Total 30546 16995 13287 10858 9612

Beneficiari de ajutor de şomaj, ajutor de integrare


11689 7700 6420 5612 5652
profesională
Primar, gimanzial, profesional 7338 5291 4590 3928 4046
Liceal, postliceal 3961 2018 1595 1460 1330
Universitar 390 391 235 224 276

Beneficiari de alocaţie de sprijin 10597 - - - -


Primar, gimanzial, profesional 6982 - - - -
Liceal, postliceal 3384 - - - -
Universitar 231 - - - -

Beneficiari de plăţi compensatorii 1025 - - - -


Primar, gimanzial, profesional 402 - - - -
Liceal, postliceal 393 - - - -
Universitar 230 - - - -

Şomeri neindemnizaţi 7235 9295 6867 5246 3960


Primar, gimanzial, profesional 4557 7383 5871 4583 3499
Liceal, postliceal 2548 1498 636 433 317
Universitar 130 414 360 230 144

Rata şomajului (%) 10,0 5,6 4,3 3,5 3,0

din care: femei

Total 17769 9072 7501 6779 6299

Beneficiari de ajutor de şomaj, ajutor de integrare


7477 5018 4510 4232 4214
profesională
Primar, gimanzial, profesional 4451 3300 3120 2914 2970
Liceal, postliceal 2793 1448 1213 1156 1036
Universitar 233 270 177 162 208

Beneficiari de alocaţie de sprijin 6251 - - - -


Primar, gimanzial, profesional 3661 - - - -
Liceal, postliceal 2460 - - - -
Universitar 130 - - - -

Beneficiari de plăţi compensatorii 189 - - - -


Primar, gimanzial, profesional 65 - - - -
Liceal, postliceal 96 - - - -
Universitar 28 - - - -

Şomeri neindemnizaţi 3852 4054 2991 2547 2085


Primar, gimanzial, profesional 2660 3222 2500 2160 1782
Liceal, postliceal 1102 667 322 265 204
Universitar 90 165 169 122 99

Rata şomajului (%) 12,5 6,8 5,7 5,0 4,7

1)
La agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă.

48
3.10 CHELTUIELI PENTRU PROTECŢIA SOCIALĂ A ŞOMERILOR

mii lei (RON)

2000 2005 2006 2007 2008

Total 22925 38840 37108 36030 38117

Indemnizaţie de şomaj 8708 21617 21127 20386 21968

Şomeri cu experienţă în muncă 7756 20296 20352 19766 21406

Şomeri fără experienţă în muncă 952 1321 775 620 562

Alocaţie de sprijin 3840 - - - -


Cheltuieli pentru formarea profesională 63 460 349 325 225

Plata absolvenţilor 110 1367 1197 966 601

Plăţi pentru stimularea absolvenţilor - - 15 35 28

Plăţi pentru stimularea şomerilor care se angajează înainte


- 409 297 304 333
de expirarea perioadei de şomaj

Combaterea marginalizării sociale - - 415 400 550

Plăţi pentru stimularea mobilităţii forţei de muncă - 25 36 28 22

Plăţi pentru stimularea angajatorilor care încadrează


- 548 820 810 809
şomeri din categoria defavorizaţi

Plăţi compensatorii efectuate în cadrul programelor de


6661 2970 927 589 1413
restructurare, privatizare şi lichidare

Alte cheltuieli 3543 11444 11925 12187 12168

49
LOCUINŢE ŞI UTILITĂŢI
PUBLICE
4

Anuarul Statistic al Judeţului Constanţa 2009


51
Cuprins
Pagina
4.1 Fondul de locuinţe...................................................................................................... 53
4.2 Locuinţe construite, după numărul camerelor de locuit şi sursele de finanţare.......... 53
4.3 Locuinţe construite, după sursele de finanţare, pe medii........................................... 54
4.4 Transportul urban de pasageri.................................................................................... 55
4.5 Străzile orăşeneşti şi spaţiile verzi.............................................................................. 56
4.6 Reţeaua şi volumul apei potabile distribuite............................................................... 56
4.7 Reţeaua şi volumul gazelor naturale distribuite.......................................................... 56
4.8 Canalizarea publică.................................................................................................... 56

LOCUINŢE CONSTRUITE, PE SURSE DE FINANŢARE


număr locuinţe
3600

3200

2800

2400

2000
3418
1600

1200 1848 2372


1715
1255 1072 1279
800
1336
1073
400
10 206 294 273 246 296 140
0 69
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Finanţate din fonduri private Finanţate din fonduri bugetare

APĂ POTABILĂ DISTRIBUITĂ


milioane m.c.
100
90
80
70
60
50
89,4
40 80,9
66,0
30 57,6 58,0 55,1
52,1 52,8 53,2 50,5 51,0
20 39,0 33,3 32,1 31,2 32,1 32,5 32,1
10
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Apă potabilă distribuită consumatorilor din care: pentru uz casnic

52
FONDUL DE LOCUINŢE
4.1 (la sfârşitul anului)

2000 2005 2006 2007 2008

Total

Locuinţe 238542 253134 254877 257174 260422


Camere de locuit 653636 698883 705648 714268 725592
Suprafaţa locuibilă (mii mp) 8688,4 9732,1 9870,1 10044,6 10273,0

Proprietate de stat
Locuinţe 6952 9910 10155 10030 10144
Camere de locuit 16937 17748 18109 17862 18044
Suprafaţa locuibilă (mii mp) 234,7 270,8 277,5 276,4 280,8

Proprietate privată
Locuinţe 231590 243224 244722 247144 250278
Camere de locuit 636699 681135 687539 696406 707548
Suprafaţa locuibilă (mii mp) 8453,7 9461,3 9592,6 9768,2 9992,2

Urban

Locuinţe 176275 185458 186362 187644 189081


Camere de locuit 454953 480634 484163 488921 494256
Suprafaţa locuibilă (mii mp) 6306,5 6930,3 7007,2 7107,9 7221,1

Rural

Locuinţe 62267 67676 68515 69530 71341


Camere de locuit 198683 218249 221485 225347 231336
Suprafaţa locuibilă (mii mp) 2381,9 2801,8 2862,9 2936,7 3051,9

4.2 LOCUINŢE CONSTRUITE, DUPĂ NUMĂRUL CAMERELOR DE LOCUIT ŞI SURSELE DE FINANŢARE

2000 2005 2006 2007 2008

Total
Total 1083 1961 2144 2441 3558
Cu o cameră 97 156 226 132 222
Cu două camere 267 397 402 497 1177
Cu trei camere 341 640 683 798 919
Cu patru camere 210 345 346 458 566
Cu cinci camere şi peste 168 423 487 556 674

Finanţate din fonduri private


Total 1073 1715 1848 2372 3418
Cu o cameră 97 64 84 114 190
Cu două camere 262 248 264 470 1072
Cu trei camere 336 635 667 774 916
Cu patru camere 210 345 346 458 566
Cu cinci camere şi peste 168 423 487 556 674

Finanţate din fonduri publice


Total 10 246 296 69 140
Cu o cameră - 92 142 18 32
Cu două camere 5 149 138 27 105
Cu trei camere 5 5 16 24 3
Cu patru camere - - - - -
Cu cinci camere şi peste - - - - -

53
LOCUINŢE CONSTRUITE, DUPĂ SURSELE
4.3 DE FINANŢARE, PE MEDII

2000 2005 2006 2007 2008

Total
Total
Locuinţe 1083 1961 2144 2441 3558
Suprafaţa (mp)
Construită 135582 289903 310466 372446 507565
Utilă 103754 224482 241384 291552 397023
Locuibilă 64169 127150 147710 175447 231051

Finanţate din fonduri private


Locuinţe 1073 1715 1848 2372 3418
Suprafaţa (mp)
Construită 134278 271297 289193 363201 495963
Utilă 102969 212277 227613 284309 389797
Locuibilă 63813 119809 139401 170179 225271

Finanţate din fonduri publice


Locuinţe 10 246 296 69 140
Suprafaţa (mp)
Construită 1304 18606 21273 9245 11602
Utilă 785 12205 13771 7243 7226
Locuibilă 356 7341 8309 5268 5780

Urban
Total
Locuinţe 569 1181 1245 1403 1739
Suprafaţa (mp)
Construită 77297 186714 191888 237489 288808
Utilă 58271 145188 149319 185721 225063
Locuibilă 34258 80146 85509 101765 117268

Finanţate din fonduri private


Locuinţe 559 946 978 1366 1663
Suprafaţa (mp)
Construită 75993 168808 172664 230056 282546
Utilă 57486 133522 137156 179974 221237
Locuibilă 33902 73143 78212 97525 114208

Finanţate din fonduri publice


Locuinţe 10 235 267 37 76
Suprafaţa (mp)
Construită 1304 17906 19224 7433 6262
Utilă 785 11666 12163 5747 3826
Locuibilă 356 7003 7297 4240 3060

54
LOCUINŢE CONSTRUITE, DUPĂ SURSELE
4.3 DE FINANŢARE, PE MEDII - continuare

2000 2005 2006 2007 2008

Rural
Total
Locuinţe 514 780 899 1038 1819
Suprafaţa (mp)
Construită 58285 103189 118578 134957 218757
Utilă 45483 79294 92065 105831 171960
Locuibilă 29911 47004 62201 73682 113783

Finanţate din fonduri private


Locuinţe 514 769 870 1006 1755
Suprafaţa (mp)
Construită 58285 102489 116529 133145 213417
Utilă 45483 78755 90457 104335 168560
Locuibilă 29911 46666 61189 72654 111063

Finanţate din fonduri publice


Locuinţe - 11 29 32 64
Suprafaţa (mp)
Construită - 700 2049 1812 5340
Utilă - 539 1608 1496 3400
Locuibilă - 338 1012 1028 2720

1)
Date rectificate faţă de cele publicate anterior. Din anul 2005, s-au defalcat pe surse de finanţare locuinţele construite pentru sinistraţi.

4.4 TRANSPORTUL URBAN DE PASAGERI

2000 2005 2006 2007 2008

Oraşe cu transport urban de pasageri 2 3 4 3 3

Lungimea liniei simple 1)


Tramvaie 45,8 45,8 45,8 36,0 -
Troleibuze 91,0 23,7 19,0 19,0 19,0

Vehicule în inventar 1)
Tramvaie 82 45 45 45 -
Troleibuze 129 20 20 20 20
Autobuze şi microbuze 2) 111 228 293 276 318

Pasageri transportaţi (mii)


Tramvaie 31589 16108 16870 17006 11881
Troleibuze 36879 7091 7535 8466 6107
Autobuze şi microbuze 2) 26130 68287 71215 69078 60959

1)
La sfărşitul anului.
2)
Microbuzele sunt incluse începând din anul 2004.

55
STRĂZILE ORĂŞENEŞTI ŞI SPAŢIILE VERZI
4.5 (la sfârşitul anului)

2000 2005 2006 2007 2008

Lungimea străzilor orăşeneşti (km) 865 982 991 991 1026


din care:
Modernizate (km) 736 756 769 792 798
(%) (85,1) (77,0) (77,6) (79,9) (77,8)
Suprafaţa spaţiilor verzi din
1073 899 899 823 795
municipii şi oraşe (ha)

4.6 REŢEAUA ŞI VOLUMUL APEI POTABILE DISTRIBUITE

2000 2005 2006 2007 2008

Localităţi 1) cu instalaţii de alimentare de apă


59 69 69 69 69
potabilă 2)
din care:
Municipii şi oraşe 11 12 12 12 12
Lungimea totală simplă a reţelei de distribuţie a
1965,7 2206,6 2253,0 2294,9 2805,0
apei potabile 2) (km)
din care:
Municipii şi oraşe 1061,6 1139,7 1148,1 1152,0 1321,2

Apă potabilă distribuită consumatorilor


89350 52808 53185 50491 50975
(mii m.c.)

din care:
Pentru uz casnic 57645 31205 32117 32478 32095

Din total: Apă potabilă distribuită consumatorilor la


64305 43255 44507 41749 45417
care sunt instalate apometre (mii m.c.)

(%) (72,0) (81,9) (83,7) (82,7) (89,1)

1)
Municipii, oraşe, comune.
2)
La sfârşitul anului.

4.7 REŢEAUA ŞI VOLUMUL GAZELOR NATURALE DISTRIBUITE

2000 2005 2006 2007 2008

Localităţi 1) în care se distribuie gaze naturale 2)


3 4 5 6 6

Lungimea totală simplă a conductelor de


45,9 274,7 396,0 531,4 601,3
distribuţie a gazelor naturale 2) (km)

Gaze naturale distribuite (milioane m.c.) 7,4 299,8 312,5 294,1 289,4

din care:
Pentru uz casnic 3,7 17,4 27,1 26,0 33,7

1)
Municipii, oraşe, comune.
2)
La sfârşitul anului.

CANALIZAREA PUBLICĂ
4.8 (la sfârşitul anului)

2000 2005 2006 2007 2008

Localităţi cu instalaţii de canalizare 25 32 32 32 33


din care:
Municipii şi oraşe 11 12 12 12 12
Lungimea totală simplă a conductelor de
1017,7 1069,7 1079,4 1097,5 1177,2
canalizare (km)

56
PENSII
5

57 Anuarul Statistic al Judeţului Constanţa 2009


5.1 NUMĂRUL MEDIU AL PENSIONARILOR ŞI PENSIA MEDIE LUNARĂ

2000 2005 2006 2007 2008

Pensionari - persoane

Pensionari de asigurări sociale de stat 119727 129392 128894 129193 130855

Pensionari de asigurări sociale - agricultori 30793 22691 17015 15293 13969

Beneficiari de ajutor social - tip pensie 223 92 75 64 52

Pensionari I.O.V.R. 554 349 299 253 221

Invaliditate 257 141 120 98 84

De urmaş 297 208 179 155 137

Pensia medie - lei (RON)

Pensionari de asigurări sociale de stat 94 272 314 401 593

Pensionari de asigurări sociale - agricultori 18 80 108 151 245

Beneficiari de ajutor social - tip pensie 34 79 89 113 163

Pensionari I.O.V.R. 139 248 260 268 271

Invaliditate 198 383 402 421 420

De urmaş 89 155 165 172 180

58
SĂNĂTATE
6

59 Anuarul Statistic al Judeţului Constanţa 2009


Cuprins
Pagina
6.1 Unităţile sanitare.................................................................................................................. 61
6.2 Personalul medico – sanitar................................................................................................. 62
6.3 Paturile şi internaţii din unităţile sanitare.............................................................................. 62

PERSONALUL MEDICO-SANITAR
persoane
2000 1865
1762
1800 1634 1634
1545 1557 1544 1565
1600 1523
1400
1200
1000
800
600
570 622
400 427 438 443 462
372 399 415
200
348 352 358 417 430 429 424 519 556
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Medici Stomatologi Farmacişti

PATURILE ŞI INTERNAŢII DIN SPITALE

paturi mii internaţi


6000 200
177,3
138,7 151,5 162,4 180
5000 154,1 152,2 158,6
150,6 148,9 160
4000 140
120
3000 100
5010 5030 4731 80
2000 4276 4292 4292 4184 4200 4211
60
40
1000
20
0 0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Paturi în spitale (inclusiv în centre de sănătate)


Internaţi în spitale (inclusiv în centre de sănătate)

60
UNITĂŢILE SANITARE
6.1 (la sfârşitul anului)

2000 2005 2006 2007 2008

Total

Spitale 11 13 13 13 15
Ambulatorii de spital şi de specialitate 7 11 12 13 13

Policlinici 14 4 4 8 6

Dispensare medicale 26 12 6 6 6

Centre de sănătate 1 2 2 2 2

Sanatorii TBC 1 - - - -

Sanatorii balneare 3 2 2 2 2

Unităţi medico-sociale - - - 1 1

Centre de diagnostic şi tratament - - - - 4

Centre medicale de specialitate 1 - - - -

Cabinete medicale de medicină generală 238 123 186 181 179

Cabinete medicale şcolare şi studenţeşti - 25 25 24 25

Cabinete medicale de familie 273 424 362 373 401

Societăţi medicale civile - 16 2 - 7

Cabinete stomatologice 276 480 495 528 556

Cabinete stomatologice şcolare şi studenţeşti - - 14 15 15

Societăţi stomatologice civile medicale - 2 - - 2

Cabinete medicale de specialitate 12 324 329 346 395

Societăţi civile medicale de specialitate 1 - - - 11

Farmacii 154 194 194 242 259

Puncte farmaceutice 30 30 31 17 15

Depozite farmaceutice 18 21 21 21 21

Creşe 13 11 11 11 11

Laboratoare medicale 15 37 84 84 80

Laboratoare de tehnică dentară 30 10 7 11 15

Centre de transfuzie sanguină - 1 1 1 1

Centre medicale 1 - - - 2

Alte tipuri de cabinete medicale - 9 8 8 9

din care: sector privat

Policlinici 9 3 3 7 5

Cabinete medicale de medicină generală 238 120 181 177 175

Cabinete medicale de familie - 74 12 25 27

Societăţi medicale civile - 14 - - 6

Cabinete stomatologice 158 317 338 372 371

Farmacii 142 181 180 229 247

Puncte farmaceutice 30 29 30 15 13

Depozite farmaceutice 18 21 21 21 21

61
PERSONALUL MEDICO - SANITAR
6.2 (la sfârşitul anului)

2000 2005 2006 2007 2008

Medici 1523 1544 1565 1762 1865


din care: femei 1028 1100 1056 1294 1355
Locuitori la un medic 491 464 458 408 386
Medici la 10000 locuitori 20,4 21,6 21,8 24,5 25,9

Stomatologi 372 462 415 570 622


din care: femei 264 338 283 351 376
Locuitori la un stomatolog 2008 1550 1553 1260 1158
Stomatologi la 10000 locuitori 5,0 6,5 6,4 7,9 8,6

Farmacişti 348 429 424 519 556


din care: femei 323 385 381 486 518
Locuitori la un farmacist 2147 1669 1692 1384 1296
Farmacişti la 10000 locuitori 4,7 6,0 5,9 7,2 7,7

Personal sanitar mediu 3971 3939 4071 4182 4294


din care: femei 3593 3733 3883 3918 4016
Locuitori la un cadru sanitar mediu 188 182 176 172 168
Personal sanitar mediu la 10000 locuitori 53,2 55,0 56,8 58,2 59,6

Personal sanitar auxiliar 2186 2282 2341 2528 2550


din care: femei 1851 2021 2025 2221 2254

6.3 PATURILE ŞI INTERNAŢII DIN UNITĂŢILE SANITARE

2000 2005 2006 2007 2008

Paturi în spitale 1) 4925 4222 4134 4105 4101


Paturi în centre de sănătate 1) 85 70 50 95 110
Paturi în unităţi medico-sociale 1) - - - 40 40
Paturi în sanatorii TBC 1) 450 30 30 25 25
Paturi în sanatorii balneare 1) … 710 710 710 685

Paturi în spitale la 1000 locuitori 1);2) 6,7 6,0 5,8 5,7 5,8

Internaţi în spitale 2) 138743 150627 148854 152144 158608


Om - zile spitalizare 1204545 1214425 1165515 1166685 1236044

Internaţi în sanatorii TBC 1725 268 278 264 337


Om - zile spitalizare 77498 6907 8292 7255 6840

1)
la sfârşitul anului
2)
inclusiv centre de sănătate şi unităţi medico-sociale
… = lipsă date

62
EDUCAŢIE
7

63 Anuarul Statistic al Judeţului Constanţa 2009


Cuprins
Pagina
7.1 Învăţământul, pe niveluri de educaţie........................................................................................ 65
7.2 Populaţia şcolară, pe niveluri de educaţie şi sexe..................................................................... 67
7.3 Absolvenţii, pe niveluri de educaţie........................................................................................... 68
7.4 Personalul didactic, pe sexe...................................................................................................... 68
7.5 Învăţământul liceal, pe profiluri.................................................................................................. 69
7.6 Structura populaţiei şcolare, pe niveluri de educaţie................................................................. 70
7.7 Rata abandonului în învăţământul preuniversitar...................................................................... 70
7.8 Învăţământul preşcolar, învăţământul primar şi gimnazial şi învăţământul liceal, pe municipii,
oraşe şi comune, în anul şcolar 2008/2009............................................................................... 71

POPULAŢIA ŞCOLARĂ

mii
180
160
17,1 17,4 18,6 18,7 20,7 21,0
140 19,8 19,9 20,2

120
100
98,0 95,2
80 118,6 116,2 111,9 109,7 105,5 102,9 99,9

60
40
20 29,9 32,7 38,9 40,1
22,3 24,8 25,6 27,0 28,0
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Studenţi Elevi Copii în grădiniţe

64
ÎNVĂŢĂMÂNTUL, PE NIVELURI DE EDUCAŢIE
7.1 (învăţământ de zi, seral, cu frecvenţă redusă şi deschis la distanţă)

2000/2001 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009

Total

Unităţi 555 300 299 299 293


Populaţia şcolară 157971 152811 152859 157659 156332

Copii în grădiniţe 17138 19944 20248 20720 21023

Elevi 118574 102939 99910 98024 95216


Invăţământ de zi 113257 97178 93769 90653 87120
Învăţământ seral 3725 2589 2512 2405 2435
Învăţământ cu frecvenţă redusă 1592 3172 3629 4966 5661
Învăţământ deschis la distanţă - - - - -

Studenţi 22259 29928 32701 38915 40093


Invăţământ de zi 17070 21796 22906 24269 23767
Învăţământ seral - - - - -
Învăţământ cu frecvenţă redusă 3235 6699 7704 11073 12703
Învăţământ deschis la distanţă 1954 1433 2091 3573 3623

Personal didactic 9359 8966 8923 8937 8973

Învăţământ preşcolar

Grădiniţe de copii 254 102 104 104 101


Copii înscrişi 17138 19944 20248 20720 21023
Personal didactic 955 1118 1160 1188 1205

Învăţământ primar şi gimnazial

Şcoli 235 135 132 131 127

Elevi înscrişi 81872 61192 59543 58607 58104


Învăţământ primar 35732 30636 30477 28957 29245
Învăţământ gimnazial 46140 30556 29066 29650 28859

Personal didactic 4957 4304 4271 4284 4327


Învăţământ primar 1806 1621 1575 1566 1570
Învăţământ gimnazial 3151 2683 2696 2718 2757

Din învăţământul primar şi gimnazial:


Învăţământ special
Şcoli 2 2 2 2 2
Elevi înscrişi 635 490 457 426 399
Personal didactic 120 136 141 148 152

Învăţământ liceal

Licee 54 54 54 54 56
Elevi înscrişi 27190 30580 30743 30547 29067
Personal didactic 2444 2399 2355 2290 2283

65
ÎNVĂŢĂMÂNTUL, PE NIVELURI DE EDUCAŢIE - continuare
7.1 (învăţământ de zi, seral, cu frecvenţă redusă şi deschis la distanţă)

2000/2001 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009

Învăţământ profesional şi de ucenici

Şcoli - 1 1 1 1
Elevi înscrişi 7188 10062 8540 7466 6473
din care:
În învăţământul de ucenici 1329 - - - -
Personal didactic 16 118 86 86 68
din care:
În învăţământul de ucenici - - - - -

Învăţământ postliceal şi de maiştri

Şcoli 6 3 4 4 3
Elevi înscrişi 2324 1105 1084 1404 1572
Personal didactic 101 25 61 68 67

Învăţământ de maiştri
Şcoli 1 - - - -
Elevi înscrişi 183 82 85 138 217
Personal didactic - - - - -

Învăţământ superior

Instituţii de învăţământ superior 6 5 4 5 5


Facultăţi 28 32 32 30 28
Studenţi înscrişi 22259 29928 32701 38915 40093
din care:
Învăţământ de scurtă durată (colegii) 1551 1295 817 489 398
Studenţi străini care studiază în România 983 386 275 312 375
Personal didactic 886 1002 990 1021 1023

Rate la 10000 locuitori

Elevi 1589 1439 1394 1365 1322


Studenţi 298 419 456 542 557

66
POPULAŢIA ŞCOLARĂ, PE NIVELURI DE EDUCAŢIE ŞI SEXE
7.2 (învăţământ de zi, seral, cu frecvenţă redusă şi deschis la distanţă)

Total = T
Masculin = M 2000/2001 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009
Feminin = F

Populaţia şcolară T 157971 152811 152859 157659 156332


M 79299 76708 76576 78701 79463
F 78672 76103 76283 78958 76869

Învăţământ preşcolar T 17138 19944 20248 20720 21023


M 8658 10169 10324 10583 10748
F 8480 9775 9924 10137 10275

Învăţământ primar şi gimnazial T 81872 61192 59543 58607 58104


M 42169 31517 30721 30245 30003
F 39703 29675 28822 28362 28101

din care:
Învăţământ special T 635 490 457 426 399
M 383 304 288 266 247
F 252 186 169 160 152

Învăţământ liceal T 27190 30580 30743 30547 29067


M 12505 14557 14845 15099 14487
F 14685 16023 15898 15448 14580

Învăţământ profesional şi de ucenici T 7188 10062 8540 7466 6473


M 4628 6279 5343 4671 4116
F 2560 3783 3197 2795 2357

din care:
Învăţământ de ucenici T 1329 - - - -
M 835 - - - -
F 494 - - - -

Învăţământ postliceal şi de maiştri T 2324 1105 1084 1404 1572


M 924 296 282 383 470
F 1400 809 802 1021 1102

din care:
Învăţământ de maiştri T 183 82 85 138 217
M 169 80 85 136 211
F 14 2 - 2 6

Învăţământ superior T 22259 29928 32701 38915 40093


M 10415 13890 15061 17720 19639
F 11844 16038 17640 21195 20454

din care:
Învăţământ de scurtă durată (colegii) T 1551 1231 817 489 398
M 395 562 306 79 46
F 1156 669 511 410 352

67
ABSOLVENŢII, PE NIVELURI DE EDUCAŢIE
7.3 (învăţământ de zi, seral, cu frecvenţă redusă şi deschis la distanţă)

2000/2001 2005/2006 2006/2007 2007/2008

Învăţământ gimnazial 10337 7582 6770 6541


din care: feminin 5228 3782 3304 3247

Învăţământ liceal 6076 7550 7757 8948


din care: feminin 3288 3935 4101 4564

Învăţământ profesional şi de ucenici 2223 5391 4702 3708

din care: feminin 722 2037 1726 1350

Învăţământ postliceal şi de maiştri 1021 426 321 391

din care: feminin 628 282 209 272

Învăţământ superior 2662 4847 4991 8400


din care: feminin 1360 2747 2936 5578

PERSONALUL DIDACTIC, PE SEXE


7.4 (învăţământ de zi, seral, cu frecvenţă redusă şi deschis la distanţă)

Total = T
Masculin = M 2000/2001 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009
Feminin = F

Personal didactic - total T 9359 8966 8923 8937 8973


M 2136 1827 1780 1792 1787
F 7223 7139 7143 7145 7186

Învăţământ preşcolar T 955 1118 1160 1188 1205


M - - - - -
F 955 1118 1160 1188 1205

Învăţământ primar şi gimnazial T 4957 4304 4271 4284 4327


M 765 659 657 659 683
F 4192 3645 3614 3625 3644
din care:
Învăţământ special T 120 136 141 148 152
M 13 19 22 19 19
F 107 117 119 129 133

Învăţământ liceal T 2444 2399 2355 2290 2283


M 755 591 582 579 546
F 1689 1808 1773 1711 1737

Învăţământ profesional şi de ucenici T 16 118 86 86 68


M 8 40 21 23 24
F 8 78 65 63 44

Învăţământ postliceal şi de maiştri T 101 25 61 68 67

M 59 7 36 32 41
F 42 18 25 36 26

Învăţământ superior T 886 1002 990 1021 1023


M 549 530 484 499 493
F 337 472 506 522 530

68
ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL, PE PROFILURI
7.5 (învăţământ de zi, seral, cu frecvenţă redusă şi deschis la distanţă)

2000/2001 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009

Licee 54 54 54 54 56

Licee şi colegii teoretice 22 23 23 24 25


Licee industriale 15 16 18 18 17
Licee agricole şi silvice 5 3 2 1 1
Licee economice, administrative şi de servicii 7 7 6 6 8
Licee pedagogice 1 1 1 1 1
Licee de artă 1 1 1 1 1
Licee cu program de educaţie fizică 1 1 1 1 1
Seminarii teologice 1 2 2 2 2
Licee speciale 1 - - - -

Elevi înscrişi 27190 30580 30743 30547 29067

Licee şi colegii teoretice 12741 13176 12629 12466 12250


Licee industriale 9024 11043 11789 11689 10720
Licee agricole şi silvice 870 813 623 410 389
Licee economice, administrative şi de servicii 3319 4036 4291 4599 4381
Licee pedagogice 415 313 246 193 145
Licee de artă 330 440 430 404 411
Licee cu program de educaţie fizică 344 541 529 572 596
Seminarii teologice 88 218 206 214 175
Licee speciale 59 - - - -

Absolvenţi 6076 7550 7757 8948

Licee şi colegii teoretice 2919 3511 3184 3177


Licee industriale 1903 2466 2837 3810
Licee agricole şi silvice 221 224 326 193
Licee economice, administrative şi de servicii 714 983 1063 1392
Licee pedagogice 135 85 79 73
Licee de artă 65 106 115 110
Licee cu program de educaţie fizică 76 118 105 141
Seminarii teologice 17 57 48 52
Licee speciale 26 - - -

Personal didactic 2444 2399 2355 2290 2283

Licee şi colegii teoretice 758 767 789 802 818


Licee industriale 1041 1021 988 953 910
Licee agricole şi silvice 176 116 81 26 23
Licee economice, administrative şi de servicii 254 303 321 340 345
Licee pedagogice 50 77 64 63 70
Licee de artă 49 63 64 55 59
Licee cu program de educaţie fizică 77 41 40 38 41
Seminarii teologice 5 11 8 13 17
Licee speciale 34 - - - -

69
7.6 STRUCTURA POPULAŢIEI ŞCOLARE, PE NIVELURI DE EDUCAŢIE

procente

2000/2001 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Preşcolar 10,8 13,1 13,3 13,1 13,5

Primar (clasele I-IV) 22,6 20,0 19,9 18,3 18,7

Secundar 51,0 46,6 44,7 43,1 41,2

29,2 20,0 19,0 18,3 18,5


Gimnazial (clasele V-VIII)
Liceal 17,2 20,0 20,1 19,4 18,6
Profesional 4,6 6,6 5,6 4,9 4,1

Post secundar (postliceal de maiştri) 1,5 0,7 0,7 0,9 1,0

Superior 14,1 19,6 21,4 24,6 25,6

7.7 RATA ABANDONULUI ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

procente

2000/2001 2005/2006 2006/2007 2007/2008

Învăţământ primar şi gimnazial 1,1 2,3 3,0 3,2

Învăţământ primar 1,7 2,0 2,6 2,9


Învăţământ gimnazial 0,7 2,7 3,5 3,5

Învăţământ liceal 4,1 2,5 3,0 2,1

Învăţământ profesional şi de ucenici 7,4 7,8 8,0 10,2

Învăţământ postliceal şi de maiştri 9,6 6,5 6,8 7,0

70
ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR, ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR ŞI GIMNAZIAL
7.8 ŞI ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL, PE MUNICIPII, ORAŞE ŞI COMUNE, ÎN ANUL ŞCOLAR 2008/2009

Învăţământ preşcolar Învăţământ primar si gimnazial Învăţământ liceal


Municipiul,
Oraşul,
Comuna Copii Personal Elevi Personal Elevi Personal
Grădiniţe Şcoli Licee
inscrişi didactic înscrişi didactic înscrişi didactic

Total 101 21023 1205 127 58104 4327 56 29067 2283

Municipii

Constanţa 52 7705 502 36 19809 1529 31 17204 1379


Mangalia 5 1192 82 5 3242 232 3 2232 186
Medgidia 9 1264 72 7 3473 215 4 2231 166

Oraşe

Băneasa 1 257 13 1 607 42 1 450 27


Cernavodă 2 464 33 3 1857 111 2 838 71
Eforie - 168 8 1 746 42 1 441 30
Hârşova 2 360 23 1 1022 58 2 624 35
Murfatlar 2 338 17 1 1053 61 1 175 34
Năvodari 4 920 52 3 2693 159 1 1059 92
Negru Vodă 1 220 10 - 569 56 1 418 49
Ovidiu 2 322 13 1 1090 70 1 578 32
Techirghiol 1 214 14 - 513 52 1 258 22

Comune

23 August 1 190 8 2 482 48 - - -


Adamclisi - 72 4 1 226 16 - - -
Agigea 1 162 8 1 424 25 - - -
Albeşti - 123 6 1 360 29 - - -
Aliman - 104 4 2 377 29 - - -
Amzacea - 92 5 2 333 31 - - -
Băraganu - 80 4 1 182 15 - - -
Castelu - 205 10 2 577 51 1 372 19
Cerchezu - 55 3 1 140 29 - - -
Chirnogeni - 173 7 1 375 31 - - -
Ciobanu 1 195 9 1 270 16 - - -
Ciocârlia - 113 6 2 353 23 - - -
Cobadin 1 295 14 1 893 63 1 566 30
Cogealac 1 209 11 - 566 57 1 291 21
Comana - 81 5 - 263 23 - - -
Corbu 1 202 9 2 551 37 - - -
Costineşti - 106 5 1 213 20 - - -
Crucea 1 134 7 1 314 23 - - -
Cumpăna 2 383 21 1 956 52 - - -
Cuza Vodă 1 120 4 1 503 30 - - -
Deleni - 103 5 1 269 21 - - -
Dobromir 1 154 8 1 472 28 - - -
Dumbrăveni - 18 2 1 117 12 - - -

71
ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR, ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR ŞI GIMNAZIAL
7.8 ŞI ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL, PE MUNICIPII, ORAŞE ŞI COMUNE, ÎN ANUL ŞCOLAR 2008/2009 - continuare

Învăţământ preşcolar Învăţământ primar si gimnazial Învăţământ liceal


Municipiul,
Oraşul,
Comuna Copii Personal Elevi Personal Elevi Personal
Grădiniţe Şcoli Licee
inscrişi didactic înscrişi didactic înscrişi didactic

Fântânele - 45 2 1 136 15 - - -
Gârliciu - - - 1 157 12 - - -
Ghindăreşti - 144 8 1 197 17 - - -
Grădina - 45 3 1 86 14 - - -
Horia - 20 2 1 112 16 - - -
Independenţa - 157 8 1 334 34 - - -
Ion Corvin - 69 4 1 257 20 - - -
Istria - 89 4 1 249 34 - - -
Limanu - 152 6 2 386 24 - - -
Lipniţa - 82 4 1 347 41 - - -
Lumina 1 294 13 2 692 47 - - -
Mereni - 103 6 1 236 24 - - -
Mihai Viteazu 114 5 1 393 33 - - -
Mihail Kogălniceanu 2 271 14 1 885 59 1 285 15
Mircea Vodă - 95 4 2 573 47 - - -
Nicolae Bălcescu - 158 7 2 506 32 - - -
Oltina 1 114 5 1 257 20 - - -
Ostrov - 206 10 1 542 33 1 537 34
Pantelimon - 108 6 1 222 18 - - -
Pecineaga - 115 5 1 341 26 - - -
Peştera - 128 6 1 373 24 - - -
Poarta Albă 1 257 9 2 791 69 1 173 23
Rasova - 116 6 1 466 32 - - -
Săcele - 90 5 1 228 22 - - -
Saligny - 71 4 1 216 17 - - -
Saraiu - 41 2 1 162 16 - - -
Seimeni - 73 4 1 213 18 - - -
Siliştea - 58 3 1 169 15 - - -
Târguşor - 64 4 1 161 15 - - -
Topalu - 60 3 1 169 14 - - -
Topraisar 1 277 14 1 603 50 1 335 18
Tortoman - 88 4 1 220 21 - - -
Tuzla 1 170 6 1 515 38 - - -
Valu lui Traian 2 314 13 2 940 63 - - -
Vulturu - 42 2 1 80 11 - - -

72
CULTURĂ ŞI SPORT
8

73 Anuarul Statistic al Judeţului Constanţa 2009


Cuprins
Pagina
8.1 Biblioteci.......................................................................................................................... 75
8.2 Cinematografe................................................................................................................. 75
8.3 Muzee.............................................................................................................................. 75
8.4 Instituţii de spectacol....................................................................................................... 76
8.5 Activităţi de telefonie........................................................................................................ 76
8.6 Activitatea sportivă.......................................................................................................... 76

74
8.1 BIBLIOTECI

Volume existente
Biblioteci Volume eliberate
Anii (mii) Cititori înscrişi (mii)
(mii)
la sfârşitul anului

Biblioteci - total 2000 299 3987 385 3086


2005 294 4066 325 3358
2006 307 4200 324 3443
2007 329 4074 319 3101
2008 335 4421 329 3223

Biblioteci ale instituţiilor de învăţământ


superior 2000 2 557 187 212
2005 2 606 168 431
2006 2 619 171 454
2007 2 549 164 183
2008 3 821 174 281

Biblioteci specializate 2000 34 523 26 282


2005 28 380 16 107
2006 28 382 16 97
2007 28 385 16 105
2008 29 440 19 111

Biblioteci şcolare 2000 199 1493 96 891


2005 199 1622 60 609
2006 212 1731 57 613
2007 235 1696 58 614
2008 239 1700 56 611

Biblioteci publice 2000 64 1414 76 1701


2005 65 1458 81 2211
2006 65 1467 79 2280
2007 64 1443 80 2200
2008 64 1460 80 2220

8.2 CINEMATOGRAFE

2000 2005 2006 2007 2008

Unităţi 1) 20 9 9 8 9
1)
Locuri 17506 10027 10027 8600 10113
Spectacole 11885 5518 3745 1393 6881
Spectatori (mii) 276 93 58 33 142

8.3 MUZEE

2000 2005 2006 2007 2008

Unităţi 1) 19 19 22 22 22
Vizitatori (mii) 445 492 377 453 452

1)
la sfârşitul anului

75
8.4 INSTITUŢII DE SPECTACOL

2000 2005 2006 2007 2008

Unităţi 1) - total 6 3 3 3 3
Teatre dramatice 1 1 2 1 1
Teatre de păpuşi şi marionete 1 1 - 1 1
Opere 1 1 1 1 1
Teatre muzicale de estradă sau de operetă 1 - - - -
Filarmonici şi orchestre simfonice 1 - - - -
Ansambluri artistice 1 - - - -

Spectacole şi concerte - total 644 433 422 410 459


Teatre dramatice 71 70 269 59 140
Teatre de păpuşi şi marionete 172 209 - 167 153
Opere 72 154 153 184 166
Teatre muzicale de estradă sau de operetă 159 - - - -
Filarmonici şi orchestre simfonice 79 - - - -
Ansambluri artistice 91 - - - -

Spectatori şi auditori - total (mii) 107 89 68 96 112


Teatre dramatice 12 8 40 6 20
Teatre de păpuşi şi marionete 18 40 - 25 25
Opere 19 41 28 65 67
Teatre muzicale de estradă sau de operetă 23 - - - -
Filarmonici şi orchestre simfonice 4 - - - -
Ansambluri artistice 31 - - - -

1)
La sfârşitul anului.

8.5 ACTIVITĂŢI DE TELEFONIE

2000 2005 2006 2007 2008

Numărul total de conexiuni - la sfârşitul anului 154315 145872 121479 175082 206461

Convorbiri telefonice
Interne
Interurbane - 28607 24207 25738 42046
Locale - 205832 151056 114563 148387
Internaţionale - 4414 3548 7477 14288
Fix-mobil - 24585 23792 32726 122165
Fix-fix - 2297 5905 35207 148515
1)
Trafic de acces - internet - 39271 29794 11163 3220

1)
Servicii prin care se asigură accesul public prin dial-up şi ISDN la Internet a utilizatorilor Internet prin reţeaua telefonică publică fixă naţională, diferenţiat faţă de serviciul telefonic de bază.

8.6 ACTIVITATEA SPORTIVĂ

2000 2005 2006 2007 2008

Secţii sportive afiliate 258 158 169 178 202


Sportivi legitimaţi 8904 4925 5306 6027 11417
Antrenori cu normă întreagă 227 208 226 254 313
Instructori 139 54 114 126 190
Arbitri 428 169 158 171 275

76
CONTURI REGIONALE
9

77 Anuarul Statistic al Judeţului Constanţa 2009


9.1 VALOAREA ADĂUGATĂ BRUTĂ ŞI PRODUSUL INTERN BRUT

milioane lei (RON) preţuri curente

1998 1999 2000 2005 2006 2007

Agricultură, vânătoare şi silvicultură 157,1 212,7 261,7 734,3 810,8 615,2

Pescuit şi piscicultură 0,3 0,3 0,4 0,9 0,8 1,8

Industrie 467,7 478,3 806,6 3205,7 3730,2 3963,5

Construcţii 108,6 140,1 227,6 1049,2 1597,4 2036,9

Comerţ 158,2 299,6 336,0 999,8 1539,2 1573,9

Hoteluri şi restaurante 135,3 157,6 215,0 391,6 557,5 582,7

Transport, depozitare şi comunicaţii 186,6 283,1 436,2 2327,8 2080,2 2562,9

Intermedieri financiare 20,1 26,1 31,7 148,7 135,1 207,0

Tranzacţii imobiliare, închirieri şi activităţi


de servicii prestate în principal 210,6 268,5 300,8 961,4 1072,1 1263,1
întreprinderilor

Administraţie publică şi apărare 42,2 60,6 102,3 427,8 450,8 549,4

Învăţământ 25,8 44,6 70,9 278,6 311,1 351,9

Sănătate şi asistenţă socială 24,3 39,2 56,3 257,2 273,9 335,9


Servicii de intermediere financiară indirect
-25,4 -34,6 -33,9 - - -
măsurate
Alte activităţi de servicii colective, sociale
- - - 268,2 342,0 450,6
şi personale

Valoarea adăugată brută 1511,4 1976,1 2811,6 11051,2 12901,1 14494,8

Produsul intern brut (PIB) 1711,8 2254,0 3187,6 12480,8 14653,3 16296,6

Produsul intern brut pe locuitor - lei


2291 3022 4273 17452 20449 22687
(RON)

78
AGRICULTURĂ ŞI
SILVICULTURĂ
10

Anuarul Statistic al Judeţului Constanţa 2009


79
Cuprins
Pagina Pagina
10.1 Fondul funciar, după modul de folosinţă............................................ 81 10.9 Producţia agricolă animală............................................................ 86
10.2 Exploataţii agricole şi suprafaţa agricolă utilizată, după statutul
10.10 Parcul de tractoare şi maşini agricole principale din agricultură... 87
juridic al acestora, în anul 2007......................................................... 81
10.11 Îngrăşăminte chimice şi îngrăşăminte naturale folosite în
10.3 Suprafaţa cultivată cu principalele culturi........................................... 82
agricultură..................................................................................... 87
10.4 Producţia agricolă vegetală, la principalele culturi............................. 83 10.12 Producţia ramurii agricultură......................................................... 87
10.5 Producţia medie, la principalele culturi.............................................. 84 10.13 Fondul forestier............................................................................. 88
10.6 Suprafaţa viilor pe rod şi producţia de struguri.................................. 85 10.14 Împăduriri...................................................................................... 88
10.7 Producţia de fructe............................................................................. 85 10.15 Volumul de lemn recoltat............................................................... 88
10.8 Efectivele de animale......................................................................... 86

PRODUCŢIA DE CEREALE
mii tone
1200

1000

800

600
1021,8
947,7
852,0
400
713,3
607,1
536,2
460,3
200 360,7
264,4

0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

INDICII PRODUCŢIEI RAMURII AGRICULTURĂ


(anul 2000 = 100)
%
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Total Vegetală Animală

80
FONDUL FUNCIAR, DUPĂ MODUL DE FOLOSINŢĂ
10.1 (la sfârşitul anului)
mii hectare

2000 2005 2006 2007 2008

Suprafaţa totală a fondului funciar 707,1 707,1 707,1 707,1 707,1

Suprafaţa agricolă 568,4 563,9 564,4 564,4 564,3

Arabil 487,3 486,2 485,8 485,8 485,7

Păşuni 61,8 61,3 61,8 61,8 61,8

Fâneţe - - - - -

Vii şi pepiniere viticole 15,2 12,4 12,7 12,7 12,7

Livezi şi pepiniere pomicole 4,1 4 4,1 4,1 4,1


Păduri şi alte terenuri cu vegetaţie forestieră 35,4 40,2 39,3 39,3 39,3

Păduri 30,2 32,1 33,7 34,0 33,8


Construcţii 29,5 29,7 29,7 29,7 29,7

Drumuri şi căi ferate 13,1 13,2 13,4 13,4 13,4

Ape şi bălţi 45,9 45,6 45,6 45,6 45,6

Alte suprafeţe 14,8 14,5 14,7 14,7 14,8

EXPLOATAŢII AGRICOLE ŞI SUPRAFAŢA AGRICOLĂ UTILIZATĂ,


10.2 DUPĂ STATUTUL JURIDIC AL ACESTORA, ÎN ANUL 2007

Suprafaţa agricolă Suprafaţa agricolă medie utilizată


Statutul juridic al exploataţiilor agricole Exploataţii agricole
utilizată (hectare) pe o exploataţie (hectare)

  
Total 65592 560895 8,5

Exploataţii agricole individuale 64871 265769 4,1


Unităţi cu personalitate juridică 721 295127 409,3
Societăţi/asociaţii agricole 53 22736 429,0
Societăţi comerciale 408 174739 428,3
Unităţi ale administraţiei publice 78 54471 698,3
Unităţi cooperatiste - - -
Alte tipuri 182 43181 237,3

1)
Date rezultate din Ancheta Strutucturală în Agricultură în 2007.

81
10.3 SUPRAFAŢA CULTIVATĂ CU PRINCIPALELE CULTURI
hectare

2000 2005 2006 2007 2008

Suprafaţa cultivată - total 461748 432228 1) 400472 1) 434280 1) 477893 1)

Cereale pentru boabe 282118 265059 201950 253729 286333


Grâu 151613 135112 88335 129189 177826
Secară 121 125 95 129 164
Orz şi orzoiacă 31812 47219 21505 47907 45405
Ovăz 8210 8731 6972 8176 5396
Porumb boabe 89816 73574 84863 67845 57173
Sorg 443 55 11 - -
Orez - - - - 243

Leguminoase pentru boabe 5257 10107 9453 6884 6635


Mazăre boabe 2503 7990 6601 5926 4352
Fasole boabe 2732 2085 2802 955 2259

Rădăcinoase 2528 3080 2722 2570 2790


Cartofi 2432 3056 2715 2565 2790
Cartofi de toamnă 1172 1607 1285 1420 1150
Sfeclă de zahăr - - - - -
Rădăcinoase furajere 96 24 7 5 -

Plante industriale 120602 129053 155230 142394 157668


Plante textile 300 153 276 - -
In pentru fibră 300 153 276 - -
Cânepă pentru fibră - - - - -
Plante uleioase 118499 126034 151806 140365 155578
Floarea soarelui 103947 103367 141731 96489 89870
Rapiţă 12688 20438 8281 41459 64058
Soia boabe 1157 1859 1079 1100 290
In pentru ulei 49 - 50 112 50
Alte plante industriale 1803 2866 3148 2029 2090
Tutun 3 - - - 317
Plante medicinale şi aromatice 1797 2866 3148 2029 1773

Legume 6896 6643 2) 7206 2) 5621 2) 5771 2)


Tomate 1399 1206 1732 938 1392
Ceapă uscată 896 1000 1024 1010 838
Usturoi uscat 255 216 297 112 145
Varză 754 1184 1165 642 958
Ardei 569 348 532 372 342
Pepeni verzi şi galbeni 1380 1019 956 741 691

Furaje verzi din teren arabil 43825 20120 25705 24781 20349
Furaje verzi anuale 28639 13067 16866 14264 13044
Furaje perene 15186 7053 8839 10517 7305
Lucernă 9955 5439 6984 9056 7249
Trifoi 8 28 - - -

Căpşunerii pe rod 6 11 5 16 17

1)
Nu este cuprinsă suprafaţa grădinilor familiale, serelor şi solariilor, culturilor intercalate şi succesive .
2)
Inclusiv suprafaţa grădinilor familiale, serelor şi solariilor, culturilor intercalate şi succesive .

82
10.4 PRODUCŢIA AGRICOLĂ VEGETALĂ, LA PRINCIPALELE CULTURI
tone

2000 2005 2006 2007 2008

Cereale pentru boabe 607091 851993 713279 264443 1021784


Grâu 379908 458594 312073 187439 697368
Secară 135 260 197 34 421
Orz şi orzoiacă 78299 90800 54780 55466 166494
Ovăz 8773 14591 13341 5561 10874
Porumb boabe 139646 287644 332600 15806 145816
Sorg 300 48 32 - -
Orez - - - - 729

Leguminoase pentru boabe 4865 19071 17604 4242 11213


Mazăre boabe 3097 15414 14092 3901 8353
Fasole boabe 1754 3657 3477 341 2835

Rădăcinoase 36725 54903 48456 35629 41321


Cartofi 34956 53951 48318 35572 41321
Cartofi de toamnă 13079 32273 26409 20787 17410
Sfeclă de zahăr - - - - -
Rădăcinoase furajere 1769 952 138 57 -

Plante industriale 125301 209166 272735 196832 279322


Plante textile 746 516 415 - -
In pentru fibră 746 516 415 - -
Cânepă pentru fibră - - - - -
Plante uleioase 123751 206750 268693 196232 276394
Floarea soarelui 104737 171658 254171 92961 136164
Rapiţă 17841 30797 12208 102974 138527
Soia boabe 952 3994 1612 29 290
In pentru ulei 14 - 100 39 40
Alte plante industriale 804 1900 3627 600 2928
Tutun 2 - - - 798
Plante medicinale şi aromatice 800 1900 3627 600 2130

Legume 78383 96068 1) 109150 1) 72660 1) 91632 1)


Tomate 17913 15664 21190 13837 26375
Ceapă uscată 8205 13250 12330 15001 10605
Usturoi uscat 1350 1358 1548 547 776
Varză 12117 21831 26045 12876 16251
Ardei 5678 3507 7175 3096 4548
Pepeni verzi şi galbeni 17279 22583 24717 9214 13190

Furaje verzi din teren arabil 407074 283421 300965 272257 317881
Furaje verzi anuale 225551 134116 151595 170836 170853
Furaje perene 181523 149305 149370 101421 147028
Lucernă 137270 121664 134035 96895 145986
Trifoi 85 280 - - -

1)
Inclusiv producţia din grădinile familiale, sere şi solarii, culturi intercalate şi succesive.

83
10.5 PRODUCŢIA MEDIE, LA PRINCIPALELE CULTURI
kg/ha

2000 2005 2006 2007 2008

Cereale pentru boabe

Grâu 2506 3394 3533 1451 3922

Secară 1116 2080 2074 264 2567

Orz şi orzoiacă 2461 1923 2547 1158 3667

Ovăz 1069 1671 1914 680 2015

Porumb boabe 1550 3910 3918 233 2550

Sorg 677 873 2909 - -

Orez - - - - 3000

Leguminoase pentru boabe

Mazăre boabe 1237 1929 2135 658 1919

Fasole boabe 637 1754 1237 357 1255

Rădăcinoase

Cartofi 14258 17654 17545 13541 14520

Cartofi de toamnă 11160 20083 20552 14272 14687

Sfeclă de zahăr - - - - -

Rădăcinoase furajere 18427 39667 19714 11400 -

Plante industriale

Plante textile 2489 3373 1504 - -

Floarea soarelui 1007 1661 1793 963 1515

Rapiţă 1406 1507 1474 2484 2163

Soia boabe 823 2148 1494 26 1000

In pentru ulei 286 - 2000 348 800

Tutun 667 - - - 2517

Legume

Tomate 12778 12988 12234 14752 18948

Ceapă uscată 9157 13250 12041 14852 12655

Usturoi uscat 5294 6287 5212 4884 5352

Varză 15509 18438 22356 20056 16963

Ardei 9979 10078 13487 8323 13298

Pepeni verzi şi galbeni 12521 22162 25855 12435 19088

Furaje verzi din teren arabil

Furaje verzi anuale 7942 10264 8949 11977 13059

Furaje verzi perene 11957 21169 16898 9644 20047

84
10.6 SUPRAFAŢA VIILOR PE ROD ŞI PRODUCŢIA DE STRUGURI

2000 2005 2006 2007 2008

Suprafaţa (hectare)

Vii pe rod 14625 10099 10665 11099 11849

Vii altoite pe rod 12250 8894 9432 9878 10575

Vii hibride pe rod 2375 1205 1233 1221 1274

Producţia de struguri (tone)

Vii pe rod 95734 50375 1) 69014 1) 67977 1) 80941 1)

Vii altoite pe rod 83286 46245 64331 63939 76456

Vii hibride pe rod 12448 3144 4230 4038 4485

Producţia medie (kg/ha)

Vii pe rod 6546 4890 6429 6125 6831

Vii altoite pe rod 6799 5200 6821 6473 7230

Vii hibride pe rod 5241 2609 3431 3307 3520

1)
Inclusiv producţia de struguri din grădinile familiale.

10.7 PRODUCŢIA DE FRUCTE


tone

2000 2005 1) 2006 1) 2007 1) 2008 1)

Fructe - total 13013 27912 16613 21620 14040

Prune 1593 3463 2078 2074 2664

Mere 1680 3011 2127 1952 1161

Pere 400 425 467 3 11

Piersici şi nectarine 4286 11328 4098 6347 2618

Cireşe şi vişine 1173 1708 1776 5236 1264

Caise şi zarzăre 3149 6549 5336 5793 5739

Nuci 300 980 310 33 137

Căpşuni 13 41 26 49 96

Alte fructe 419 407 395 133 350

1)
Inclusiv producţia de fructe din grădinile familiale.

85
EFECTIVELE DE ANIMALE
10.8 (la sfârşitul anului)

2000 2005 1) 2006 1) 2007 1) 2008 1)

Bovine (capete) 42541 44050 45386 41330 40278


Vaci 22960 22943 23288 23035 23124
Porcine (capete) 110147 134674 161790 174520 140046
Scroafe de prăsilă 9517 19909 18380 16482 12218
Ovine (capete) 242290 299426 299306 299058 329204
Oi şi mioare 191897 245910 246630 250651 287189
Caprine (capete) 24860 68802 72131 71911 72284
Capre 20616 56594 65935 64654 63661
Cabaline (capete) 17026 19465 20839 23738 18876

Păsări (mii capete) 2264,1 2040,4 1934,8 1528,8 1777,5


Păsări ouătoare 1077,0 1151,8 1426,2 1109,3 1015,8
Albine (familii) 12619 26601 16974 32687 33640

1)
la 1 decembrie

10.9 PRODUCŢIA AGRICOLĂ ANIMALĂ

U.M. 2000 2005 1) 2006 1) 2007 1) 2008 1)

Carne 2) tone 43730

greutate în viu 46503 35770 37012 37007 26915


Carne de bovine 2) 5613
6625 4121 7306 7170 2589
Carne de porcine 2) 12237
13704 12264 14696 16576 11490
2)
Carne de ovine şi caprine 4904
6374 5100 7731 9132 6188
Carne de pasăre 2) 20954
19779 14247 7277 4129 6642

Lapte 3) mii hl 855,0 1152,4 1475,9 1247,8 1153


760,7 1084,7 1395,4 1146,1 1073
Lapte de vacă 4) 760,0 790,9 903,7 841,0 788
665,7 723,2 823,1 739,3 708

Lână tone 947,8 830,9 845,8 1124,8 1207

Ouă milioane buc 211,7 194,3 226,0 180,6 159

Miere extrasă tone 210,1 449,9 314,7 577,7 505

1)
Începând cu anul 2004 se renunţă la indicatorul „producţie agricolă de carne”; se utilizează indicatorul „greutatea în viu a animalelor destinate sacrificării pentru consum”.
2)
Pe rândul 1: producţia agricolă de carne; pe rândul 2: greutatea în viu a animalelor destinate sacrificării pentru consum .
3)
Pe rândul 1: laptele de vacă (inclusiv consumul viţeilor) plus laptele de oaie şi capră muls; pe rândul 2: laptele de vacă (fără consumul viţeilor) plus laptele de oaie şi
capră muls.
4)
Pe rândul 1: laptele de vacă inclusiv consumul viţeilor; pe rândul 2: laptele de vacă fără consumul viţeilor.

86
PARCUL DE TRACTOARE ŞI MAŞINI AGRICOLE
PRINCIPALE DIN AGRICULTURĂ
10.10 (la sfârşitul anului)

2000 2005 2006 2007 2008

Tractoare agricole 5003 4834 4866 4875 4767

Pluguri pentru tractor 3547 3865 3859 3740 3710

Cultivatoare mecanice 796 1004 971 965 1009

Semănători mecanice 1857 2343 2418 2327 2315

Maşini de stropit şi prăfuit cu tracţiune


578 269 221 233 223
mecanică

Combine autopropulsate pentru recoltat cereale 823 782 783 835 815

Combine autopropulsate pentru recoltat furaje 91 43 45 43 40

Vindrovere autopropulsate pentru recoltat


73 65 75 63 73
furaje
Prese pentru balotat paie şi fân 353 287 315 296 307

ÎNGRĂŞĂMINTE CHIMICE ŞI ÎNGRĂŞĂMINTE NATURALE


10.11 FOLOSITE ÎN AGRICULTURĂ
tone

2000 2005 2006 2007 2008

Îngrăşăminte chimice
14836 9658 17308 14240 18533
(substanţă activă)
Azotoase 9896 6653 9732 8009 10687
Fosfatice 4646 2869 7576 6123 7846
Potasice 294 136 - 108 -

Îngrăşăminte naturale 16130 16341 5400 1200 12993

10.12 PRODUCŢIA RAMURII AGRICULTURĂ


2000 2005 2006 2007 2008

milioane lei (RON) preţuri curente

Total 481,2 1424,0 1538,2 1297,2 2380,5

Vegetală 319,9 982,0 1041,8 791,1 1890,2


Animală 161,3 405,3 460,4 451,2 447,7
Servicii agricole - 36,7 36,0 54,9 42,6

Indicii producţiei ramurii agricultură (anul precedent = 100)

Total 90,0 88,5 106,6 74,3 152,0

Vegetală 87,6 90,6 103,9 62,0 197,7


Animală 94,9 83,0 115,0 97,1 82,1

87
FONDUL FORESTIER
10.13 (la sfârşitul anului)

mii hectare

2000 2005 2006 2007 2008

Total 35,4 39,9 39,0 39,0 39,0

Suprafaţa pădurilor 30,2 32,1 33,7 34,0 33,8


Răşinoase 1,9 1,7 1,7 1,7 1,7
Foioase 28,3 30,4 32,1 32,3 32,1

Alte terenuri 5,2 7,8 5,3 5,0 5,2

10.14 ÎMPĂDURIRI

hectare

2000 2005 2006 2007 2008

Total 114 700 1767 505 284

Răşinoase - 7 26 4 -
Foioase 114 693 1741 501 284

10.15 VOLUMUL DE LEMN RECOLTAT

mii m.c.

2000 2005 2006 2007 2008

Total 77,0 59,6 63,6 64,3 61,9

Răşinoase 0,3 0,2 - 0,2 -


Fag - - - - -
Stejar 0,2 1,5 0,7 2,1 1,3
Diverse specii tari 31,8 23,8 21,2 16,7 21,6
Diverse specii moi 44,7 34,1 41,7 45,3 39,0

88
ACTIVITATEA ÎNTREPRINDERII
11

89 Anuarul Statistic al Judeţului Constanţa 2009


Cuprins
Pagina
11.1 Întreprinderile şi unităţile locale active din industrie, construcţii, comerţ şi alte servicii, pe
activităţi ale economiei naţionale................................................................................................... 91
11.2 Personalul întreprinderilor şi unităţilor locale active din industrie, construcţii, comerţ şi alte
servicii, pe activităţi ale economiei naţionale................................................................................. 91
11.3 Cifra de afaceri a întreprinderilor şi unităţilor locale active din industrie, construcţii, comerţ şi
alte servicii, pe activităţi ale economiei naţionale........................................................................... 92
11.4 Investiţii brute ale întreprinderilor şi unităţilor locale active din industrie, construcţii, comerţ şi
alte servicii, pe activităţi ale economiei naţionale........................................................................... 92
11.5 Investiţii nete ale întreprinderilor şi unităţilor locale active din industrie, construcţii, comerţ şi alte
servicii, pe activităţi ale economiei naţionale.................................................................................. 93
11.6 Întreprinderile şi unităţile locale active din industrie, construcţii, comerţ şi alte servicii, pe
activităţi ale economiei naţionale, pe clase de mărime, în anul 2008......................................... 94
11.7 Personalul întreprinderilor şi unităţilor locale active din industrie, construcţii, comerţ şi alte
servicii, pe activităţi ale economiei naţionale, pe clase de mărime, în anul 2008.......................... 95
11.8 Cifra de afaceri a întreprinderilor şi unităţilor locale active din industrie, construcţii, comerţ şi
alte servicii, pe activităţi ale economiei naţionale, pe clase de mărime, în anul 2008.................... 96
11.9 Investiţii brute ale întreprinderilor şi unităţilor locale active din industrie, construcţii, comerţ şi
alte servicii, pe activităţi ale economiei naţionale, pe clase de mărime, în anul 2008.................... 97
11.10 Investiţii nete ale întreprinderilor şi unităţilor locale active din industrie, construcţii, comerţ şi alte
servicii, pe activităţi ale economiei naţionale, pe clase de mărime, în anul 2008........................... 98
11.11 Întreprinderile şi unităţile locale mici şi mijlocii din industrie, construcţii, comerţ şi alte servicii,
pe activităţi ale economiei naţionale............................................................................................... 99

ÎNTREPRINDERILE ŞI UNITĂŢILE LOCALE ACTIVE DIN INDUSTRIE, CONSTRUCŢII, COMERŢ ŞI ALTE SERVICII

număr întreprinderi
25000

20000

15000

23249
21593
10000 18542
19921
16738
14837
13121 13113 13319
5000

0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

STRUCTURA CIFREI DE AFACERI ŞI A INVESTIŢIILOR BRUTE ALE ÎNTREPRINDERILOR ŞI UNITĂŢILOR LOCALE ACTIVE DIN
INDUSTRIE, CONSTRUCŢII, COMERŢ ŞI ALTE SERVICII, PE CLASE DE MĂRIME, DUPĂ NUMĂRUL DE SALARIAŢI, ÎN ANUL 2008

17%
18,8%

41,5% 46,5%
16,1%
20,6%

19,1% 20,4%

Cifra de afaceri Investiţii brute

0-9 10-49 50-249 250 salariaţi şi

90
ÎNTREPRINDERILE ŞI UNITĂŢILE LOCALE ACTIVE DIN INDUSTRIE, CONSTRUCŢII,
11.1 COMERŢ ŞI ALTE SERVICII, PE ACTIVITĂŢI ALE ECONOMIEI NAŢIONALE

Activitatea (secţiuni CAEN Rev. 1) 2000 2005 2006 2007 2008

Total 13121 18542 19921 21593 23240

Industrie extractivă 15 32 32 39 49
Industrie prelucrătoare 1383 1948 1995 2056 2404
Energie electrică şi termică, gaze şi apă 16 54 53 64 78
Construcţii 676 1244 1476 1831 1951

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, repararea şi întreţinerea


8157 8332 8736 9071 9357
autovehiculelor şi motocicletelor şi a bunurilor personale şi casnice

Hoteluri şi restaurante 762 1434 1486 1596 1712


Transport, depozitare şi comunicaţii 854 1848 2042 2240 2494
Tranzacţii imobiliare, inchirieri şi activităţi de servicii prestate în
789 2734 3070 3543 3906
principal întreprinderilor
Învăţământ 1) 27 56 64 88 115
Sănătate şi asistenţă socială 1) 111 272 301 317 338

Alte activităţi de servicii colective, sociale şi personale 331 588 666 748 836

1)
Organizate ca societăţi comerciale.

PERSONALUL ÎNTREPRINDERILOR ŞI UNITĂŢILOR LOCALE ACTIVE


11.2 DIN INDUSTRIE, CONSTRUCŢII, COMERŢ ŞI ALTE SERVICII, PE ACTIVITĂŢI ALE ECONOMIEI NAŢIONALE
persoane

Activitatea (secţiuni CAEN Rev. 1) 2000 2005 2006 2007 2008

Total 154831 168562 174309 180173 185269

Industrie extractivă 3088 2263 2164 2075 2531


Industrie prelucrătoare 37518 39198 38677 37893 39207
Energie electrică şi termică, gaze şi apă 8507 6733 6601 7579 7294
Construcţii 19544 22473 24184 24548 23868

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, repararea şi întreţinerea


37396 37458 39774 41876 43852
autovehiculelor şi motocicletelor şi a bunurilor personale şi casnice

Hoteluri şi restaurante 10163 10293 10631 10786 12324


Transport, depozitare şi comunicaţii 27703 28447 27732 28253 27665
Tranzacţii imobiliare, inchirieri şi activităţi de servicii prestate în
7135 16732 18437 20241 20904
principal întreprinderilor
Învăţământ 1) 205 301 406 531 638
1)
Sănătate şi asistenţă socială 526 988 1125 1233 1505
Alte activităţi de servicii colective, sociale şi personale 3046 3676 4578 5158 5481

1)
Organizate ca societăţi comerciale.

91
CIFRA DE AFACERI A ÎNTREPRINDERILOR ŞI UNITĂŢILOR LOCALE ACTIVE DIN INDUSTRIE,
11.3 CONSTRUCŢII, COMERŢ ŞI ALTE SERVICII, PE ACTIVITĂŢI ALE ECONOMIEI NAŢIONALE
milioane lei (RON) preţuri curente

Activitatea (secţiuni CAEN Rev. 1) 2000 2005 2006 2007 2008

Total 5884 25160 28698 33924 46198

Industrie extractivă 97 581 708 741 977


Industrie prelucrătoare 1534 9674 10347 11168 16014
Energie electrică şi termică, gaze şi apă 567 1266 1594 2340 2377
Construcţii 430 1571 2028 2448 3706

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, repararea şi întreţinerea


2163 8228 9438 11596 15949
autovehiculelor şi motocicletelor şi a bunurilor personale şi casnice

Hoteluri şi restaurante 165 463 597 679 923


Transport, depozitare şi comunicaţii 806 2458 2874 3464 4319
Tranzacţii imobiliare, inchirieri şi activităţi de servicii prestate în
79 677 807 1026 1325
principal întreprinderilor
Învăţământ 1) 1 6 10 17 22
Sănătate şi asistenţă socială 1) 3 32 38 55 96
Alte activităţi de servicii colective, sociale şi personale 39 204 257 389 490

1)
Organizate ca societăţi comerciale.

INVESTIŢII BRUTE ALE ÎNTREPRINDERILOR ŞI UNITĂŢILOR LOCALE ACTIVE


11.4 DIN INDUSTRIE, CONSTRUCŢII, COMERŢ ŞI ALTE SERVICII, PE ACTIVITĂŢI ALE ECONOMIEI NAŢIONALE
milioane lei (RON) preţuri curente

Activitatea (secţiuni CAEN Rev. 1) 2003 2005 2006 2007 2008

Total 2509 3446 4547 4787 5821

Industrie extractivă 89 123 554 317 315


Industrie prelucrătoare 303 670 567 971 1424
Energie electrică şi termică, gaze şi apă 954 233 345 456 851
Construcţii 239 1063 1295 477 433

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, repararea şi întreţinerea


190 489 550 821 1009
autovehiculelor şi motocicletelor şi a bunurilor personale şi casnice

Hoteluri şi restaurante 94 114 201 281 319


Transport, depozitare şi comunicaţii 514 533 599 792 1045
Tranzacţii imobiliare, inchirieri şi activităţi de servicii prestate în
97 173 383 481 316
principal întreprinderilor
1)
Învăţământ - 2 1 15 4
1)
Sănătate şi asistenţă socială 3 5 12 16 20
Alte activităţi de servicii colective, sociale şi personale 26 41 40 160 85

1)
Organizate ca societăţi comerciale.

92
INVESTIŢII NETE ALE ÎNTREPRINDERILOR ŞI UNITĂŢILOR LOCALE ACTIVE DIN INDUSTRIE,
11.5 CONSTRUCŢII, COMERŢ ŞI ALTE SERVICII, PE ACTIVITĂŢI ALE ECONOMIEI NAŢIONALE

milioane lei (RON) preţuri curente

Activitatea (secţiuni CAEN Rev. 1) 2003 2005 2006 2007 2008

Total 2011 3000 3368 3540 3668

Industrie extractivă 87 98 226 301 131

Industrie prelucrătoare 211 525 479 726 881

Energie electrică şi termică, gaze şi apă 846 177 230 442 344

Construcţii 229 1036 1264 324 311

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, repararea şi întreţinerea


131 409 416 641 694
autovehiculelor şi motocicletelor şi a bunurilor personale şi casnice

Hoteluri şi restaurante 50 103 170 219 204

Transport, depozitare şi comunicaţii 385 452 413 650 833

Tranzacţii imobiliare, inchirieri şi activităţi de servicii prestate în


55 156 125 150 189
principal întreprinderilor

Învăţământ 1) - 1 1 14 4

Sănătate şi asistenţă socială 1) 2 5 10 14 17

Alte activităţi de servicii colective, sociale şi personale 15 38 34 58 60

1)
Organizate ca societăţi comerciale.

93
ÎNTREPRINDERILE ŞI UNITĂŢILE LOCALE ACTIVE DIN INDUSTRIE,
CONSTRUCŢII, COMERŢ ŞI ALTE SERVICII, PE ACTIVITĂŢI ALE ECONOMIEI
11.6 NAŢIONALE, PE CLASE DE MĂRIME, ÎN ANUL 2008

din care: pe clase de mărime, după numărul de salariaţi


Activitatea (secţiuni CAEN Rev. 1) Total
0-9 10-49 50-249 250 şi peste

Total 23240 20475 2259 437 69

Industrie extractivă 49 24 18 5 2
Industrie prelucrătoare 2404 1817 458 113 16
Energie electrică şi termică, gaze şi apă 78 41 21 11 5
Construcţii 1951 1605 260 72 14

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, repararea şi întreţinerea


9357 8525 745 82 5
autovehiculelor şi motocicletelor şi a bunurilor personale şi casnice

Hoteluri şi restaurante 1712 1437 241 33 1


Transport, depozitare şi comunicaţii 2494 2208 219 50 17
Tranzacţii imobiliare, inchirieri şi activităţi de servicii prestate în
3906 3643 203 53 7
principal întreprinderilor
Învăţământ 1) 115 103 11 1 -
Sănătate şi asistenţă socială 1) 338 306 30 2 -
Alte activităţi de servicii colective, sociale şi personale 836 766 53 15 2

1)
Organizate ca societăţi comerciale.

ÎNTREPRINDERILE ŞI UNITĂŢILE LOCALE ACTIVE DIN INDUSTRIE,


CONSTRUCŢII, COMERŢ ŞI ALTE SERVICII, PE ACTIVITĂŢI ALE ECONOMIEI
11.6 NAŢIONALE, PE CLASE DE MĂRIME, ÎN ANUL 2008 - continuare

din care: pe clase de mărime, după numărul de salariaţi


Activitatea (secţiuni CAEN Rev. 2) Total
0-9 10-49 50-249 250 şi peste

Total 23261 20493 2262 437 69

Industrie extractivă 46 22 17 5 2
Industrie prelucrătoare 1975 1426 428 106 15
Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă
42 28 4 6 4
caldă şi aer condiţionat
Distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de
230 164 50 12 4
decontaminare a terenurilor
Construcţii 2240 1886 268 72 14
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, repararea şi întreţinerea
9261 8436 739 81 5
autovehiculelor şi motocicletelor
Transport şi depozitare 2169 1905 201 47 16
Hoteluri şi restaurante 1712 1437 241 33 1
Informaţii şi telecomunicaţii 541 500 32 8 1
Tranzacţii imobiliare 714 674 35 5 -
Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice 2021 1933 77 11 -

Activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport 986 856 85 38 7

Învăţământ 1) 115 103 11 1 -


Sănătate şi asistenţă socială 1) 311 280 29 2 -
Activităţi de spectacole, culturale şi recreative 290 270 16 4 -
Alte activităţi de servicii 608 573 29 6 -

1)
Organizate ca societăţi comerciale.

94
PERSONALUL ÎNTREPRINDERILOR ŞI UNITĂŢILOR LOCALE ACTIVE
DIN INDUSTRIE, CONSTRUCŢII, COMERŢ ŞI ALTE SERVICII, PE ACTIVITĂŢI ALE ECONOMIEI NAŢIONALE,
11.7 PE CLASE DE MĂRIME, ÎN ANUL 2008

persoane
din care: pe clase de mărime, după numărul de salariaţi
Activitatea (secţiuni CAEN Rev. 1) Total
0-9 10-49 50-249 250 şi peste

Total 185269 49903 45395 46145 43826

Industrie extractivă 2531 70 506 631 1324


Industrie prelucrătoare 39207 5018 9656 12268 12265
Energie electrică şi termică, gaze şi apă 7294 116 474 1671 5033
Construcţii 23868 4596 5610 7235 6427

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, repararea şi întreţinerea


43852 20758 13562 7722 1810
autovehiculelor şi motocicletelor şi a bunurilor personale şi casnice

Hoteluri şi restaurante 12324 3655 4867 3399 403


Transport, depozitare şi comunicaţii 27665 5385 4653 5376 12251
Tranzacţii imobiliare, inchirieri şi activităţi de servicii prestate în
20904 7447 4183 5991 3283
principal întreprinderilor
1)
Învăţământ 638 266 151 221 -
Sănătate şi asistenţă socială 1) 1505 786 549 170 -
Alte activităţi de servicii colective, sociale şi personale 5481 1806 1184 1461 1030

1)
Organizate ca societăţi comerciale.

PERSONALUL ÎNTREPRINDERILOR ŞI UNITĂŢILOR LOCALE ACTIVE


DIN INDUSTRIE, CONSTRUCŢII, COMERŢ ŞI ALTE SERVICII, PE ACTIVITĂŢI ALE ECONOMIEI NAŢIONALE,
11.7 PE CLASE DE MĂRIME, ÎN ANUL 2008 - continuare

persoane
din care: pe clase de mărime, după numărul de salariaţi
Activitatea (secţiuni CAEN Rev. 2) Total
0-9 10-49 50-249 250 şi peste

Total 185570 49949 45503 46292 43826

Industrie extractivă 2496 61 480 631 1324


Industrie prelucrătoare 36898 4217 9115 11568 11998
Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă
5242 46 95 1168 3933
caldă şi aer condiţionat
Distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de
5063 451 1154 1061 2397
decontaminare a terenurilor
Construcţii 24558 5157 5739 7235 6427
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, repararea şi întreţinerea
43550 20556 13462 7722 1810
autovehiculelor şi motocicletelor
Transport şi depozitare 25978 4703 4246 5129 11900
Hoteluri şi restaurante 12324 3655 4867 3399 403
Informaţii şi telecomunicaţii 2897 983 610 953 351
Tranzacţii imobiliare 2662 1480 708 474 -
Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice 6395 3790 1505 1100 -

Activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport 11598 1899 1873 4543 3283
1)
Învăţământ 638 266 151 221 -
Sănătate şi asistenţă socială 1) 1435 731 534 170 -
Activităţi de spectacole, culturale şi recreative 1328 591 374 363 -
Alte activităţi de servicii 2508 1363 590 555 -

1)
Organizate ca societăţi comerciale.

95
CIFRA DE AFACERI A ÎNTREPRINDERILOR ŞI UNITĂŢILOR LOCALE ACTIVE DIN INDUSTRIE,
CONSTRUCŢII, COMERŢ ŞI ALTE SERVICII, PE ACTIVITĂŢI ALE ECONOMIEI NAŢIONALE,
11.8 PE CLASE DE MĂRIME, ÎN ANUL 2008

milioane lei (RON) preţuri curente


din care: pe clase de mărime, după numărul de salariaţi
Activitatea (secţiuni CAEN Rev. 1) Total
0-9 10-49 50-249 250 şi peste

Total 46198 8686 9504 8830 19179

Industrie extractivă 977 15 100 71 791


Industrie prelucrătoare 16014 482 1106 1605 12821
Energie electrică şi termică, gaze şi apă 2377 23 3 230 2120
Construcţii 3706 754 783 1019 1149

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, repararea şi întreţinerea


15949 5359 5398 4224 968
autovehiculelor şi motocicletelor şi a bunurilor personale şi casnice

Hoteluri şi restaurante 923 239 360 298 26


Transport, depozitare şi comunicaţii 4319 1041 1199 909 1170
Tranzacţii imobiliare, inchirieri şi activităţi de servicii prestate în
1325 636 380 258 51
principal întreprinderilor
1)
Învăţământ 22 8 4 10 -
Sănătate şi asistenţă socială 1) 96 39 37 20 -
Alte activităţi de servicii colective, sociale şi personale 490 90 134 184 82

1)
Organizate ca societăţi comerciale.

CIFRA DE AFACERI A ÎNTREPRINDERILOR ŞI UNITĂŢILOR LOCALE ACTIVE DIN INDUSTRIE,


CONSTRUCŢII, COMERŢ ŞI ALTE SERVICII, PE ACTIVITĂŢI ALE ECONOMIEI NAŢIONALE,
11.8 PE CLASE DE MĂRIME, ÎN ANUL 2008 - continuare

milioane lei (RON) preţuri curente


din care: pe clase de mărime, după numărul de salariaţi
Activitatea (secţiuni CAEN Rev. 2) Total
0-9 10-49 50-249 250 şi peste

Total 46222 8689 9518 8837 19179

Industrie extractivă 976 15 99 71 791


Industrie prelucrătoare 15255 343 917 1481 12514
Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă
2199 3 3 224 1969
caldă şi aer condiţionat
Distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de
1083 144 265 133 541
decontaminare a terenurilor
Construcţii 3742 782 791 1019 1149
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, repararea şi întreţinerea
15932 5348 5392 4224 968
autovehiculelor şi motocicletelor
Transport şi depozitare 4009 913 1105 899 1093
Hoteluri şi restaurante 923 239 360 298 26
Informaţii şi telecomunicaţii 357 113 104 63 77
Tranzacţii imobiliare 226 107 68 50 -
Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice 582 351 175 57 -

Activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport 522 192 123 156 51
1)
Învăţământ 22 8 4 10 -
Sănătate şi asistenţă socială 1) 91 35 36 20 -
Activităţi de spectacole, culturale şi recreative 188 44 40 105 -
Alte activităţi de servicii 115 52 36 27 -

1)
Organizate ca societăţi comerciale.

96
INVESTIŢII BRUTE ALE ÎNTREPRINDERILOR ŞI UNITĂŢILOR LOCALE ACTIVE DIN INDUSTRIE,
CONSTRUCŢII, COMERŢ ŞI ALTE SERVICII, PE ACTIVITĂŢI ALE ECONOMIEI NAŢIONALE,
11.9 PE CLASE DE MĂRIME, ÎN ANUL 2008

milioane lei (RON) preţuri curente


din care: pe clase de mărime, după numărul de salariaţi
Activitatea (secţiuni CAEN Rev. 1) Total
0-9 10-49 50-249 250 şi peste

Total 5821 991 936 1189 2705

Industrie extractivă 315 - 15 4 296


Industrie prelucrătoare 1424 121 117 179 1008
Energie electrică şi termică, gaze şi apă 851 2 1 73 775
Construcţii 433 92 92 94 155

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, repararea şi întreţinerea


1009 379 324 196 110
autovehiculelor şi motocicletelor şi a bunurilor personale şi casnice

Hoteluri şi restaurante 319 75 100 122 23


Transport, depozitare şi comunicaţii 1045 148 131 444 321
Tranzacţii imobiliare, inchirieri şi activităţi de servicii prestate în
316 140 126 48 2
principal întreprinderilor
Învăţământ 1) 4 2 1 1 -
Sănătate şi asistenţă socială 1) 20 11 8 1 -
Alte activităţi de servicii colective, sociale şi personale 85 21 22 27 16

1)
Organizate ca societăţi comerciale.

INVESTIŢII BRUTE ALE ÎNTREPRINDERILOR ŞI UNITĂŢILOR LOCALE ACTIVE DIN INDUSTRIE,


CONSTRUCŢII, COMERŢ ŞI ALTE SERVICII, PE ACTIVITĂŢI ALE ECONOMIEI NAŢIONALE,
11.9 PE CLASE DE MĂRIME, ÎN ANUL 2008 - continuare

milioane lei (RON) preţuri curente


din care: pe clase de mărime, după numărul de salariaţi
Activitatea (secţiuni CAEN Rev. 2) Total
0-9 10-49 50-249 250 şi peste

Total 5826 991 938 1192 2705

Industrie extractivă 307 - 7 4 296


Industrie prelucrătoare 1383 112 114 163 994
Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă
817 1 1 73 741
caldă şi aer condiţionat
Distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de
113 7 23 20 63
decontaminare a terenurilor
Construcţii 476 129 98 94 155
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, repararea şi întreţinerea
1007 377 324 196 110
autovehiculelor şi motocicletelor
Transport şi depozitare 1009 131 126 444 308
Hoteluri şi restaurante 319 75 100 122 23
Informaţii şi telecomunicaţii 44 15 10 6 13
Tranzacţii imobiliare 118 30 57 31 -
Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice 100 47 48 4 -

Activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport 65 33 16 14 2


1)
Învăţământ 4 2 1 1 -
Sănătate şi asistenţă socială 1) 19 10 8 1 -
Activităţi de spectacole, culturale şi recreative 17 11 4 2 -
Alte activităţi de servicii 28 11 3 14 -

1)
Organizate ca societăţi comerciale.

97
INVESTIŢII NETE ALE ÎNTREPRINDERILOR ŞI UNITĂŢILOR LOCALE ACTIVE DIN INDUSTRIE,
CONSTRUCŢII, COMERŢ ŞI ALTE SERVICII, PE ACTIVITĂŢI ALE ECONOMIEI NAŢIONALE,
11.10 PE CLASE DE MĂRIME, ÎN ANUL 2008

milioane lei (RON) preţuri curente


din care: pe clase de mărime, după numărul de salariaţi
Activitatea (secţiuni CAEN Rev. 1) Total
0-9 10-49 50-249 250 şi peste

Total 3668 619 608 915 1526

Industrie extractivă 131 - 12 4 115


Industrie prelucrătoare 881 39 84 113 644
Energie electrică şi termică, gaze şi apă 344 1 - 72 271
Construcţii 311 58 67 73 113

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, repararea şi întreţinerea


694 231 191 163 108
autovehiculelor şi motocicletelor şi a bunurilor personale şi casnice

Hoteluri şi restaurante 204 42 70 91 -


Transport, depozitare şi comunicaţii 833 130 89 355 259
Tranzacţii imobiliare, inchirieri şi activităţi de servicii prestate în
189 90 70 28 1
principal întreprinderilor
Învăţământ 1) 4 2 1 1 -
Sănătate şi asistenţă socială 1) 17 9 7 1 -
Alte activităţi de servicii colective, sociale şi personale 60 17 16 13 14

1)
Organizate ca societăţi comerciale.

INVESTIŢII NETE ALE ÎNTREPRINDERILOR ŞI UNITĂŢILOR LOCALE ACTIVE DIN INDUSTRIE,


CONSTRUCŢII, COMERŢ ŞI ALTE SERVICII, PE ACTIVITĂŢI ALE ECONOMIEI NAŢIONALE,
11.10 PE CLASE DE MĂRIME, ÎN ANUL 2008 - continuare

milioane lei (RON) preţuri curente


din care: pe clase de mărime, după numărul de salariaţi
Activitatea (secţiuni CAEN Rev. 2) Total
0-9 10-49 50-249 250 şi peste

Total 3671 620 609 916 1526

Industrie extractivă 123 - 4 4 115


Industrie prelucrătoare 867 33 86 106 642
Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă
310 - - 72 237
caldă şi aer condiţionat
Distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de
82 5 16 13 50
decontaminare a terenurilor
Construcţii 329 72 72 73 113
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, repararea şi întreţinerea
692 229 191 163 108
autovehiculelor şi motocicletelor
Transport şi depozitare 808 123 84 355 246
Hoteluri şi restaurante 204 42 70 91 -
Informaţii şi telecomunicaţii 34 10 7 4 13
Tranzacţii imobiliare 60 17 27 16 -
Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice 71 40 27 4 -

Activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport 42 19 12 10 1

Învăţământ 1) 4 2 1 1 -
Sănătate şi asistenţă socială 1) 17 8 7 1 -
Activităţi de spectacole, culturale şi recreative 15 9 4 2 -
Alte activităţi de servicii 13 9 2 2 -

1)
Organizate ca societăţi comerciale.

98
ÎNTREPRINDERILE ŞI UNITĂŢILE LOCALE MICI ŞI MIJLOCII DIN INDUSTRIE, CONSTRUCŢII,
11.11 COMERŢ ŞI ALTE SERVICII, PE ACTIVITĂŢI ALE ECONOMIEI NAŢIONALE

Activitatea (secţiuni CAEN Rev. 1) 2000 2005 2006 2007 2008

Total 13040 18458 19842 21517 23171

Industrie extractivă 14 30 30 36 47
Industrie prelucrătoare 1367 1927 1977 2040 2388
Energie electrică şi termică, gaze şi apă 8 47 46 59 73
Construcţii 659 1227 1461 1819 1937

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, repararea şi întreţinerea


8151 8328 8731 9065 9352
autovehiculelor şi motocicletelor şi a bunurilor personale şi casnice

Hoteluri şi restaurante 757 1430 1483 1594 1711


Transport, depozitare şi comunicaţii 831 1827 2024 2220 2477
Tranzacţii imobiliare, inchirieri şi activităţi de servicii prestate în
785 2727 3060 3533 3899
principal întreprinderilor
Învăţământ 1) 27 56 64 88 115
Sănătate şi asistenţă socială 1) 111 272 301 317 338

Alte activităţi de servicii colective, sociale şi personale 330 587 665 746 834

1)
Organizate ca societăţi comerciale.

ÎNTREPRINDERILE ŞI UNITĂŢILE LOCALE MICI ŞI MIJLOCII DIN INDUSTRIE, CONSTRUCŢII,


11.11 COMERŢ ŞI ALTE SERVICII, PE ACTIVITĂŢI ALE ECONOMIEI NAŢIONALE - continuare

Activitatea (secţiuni CAEN Rev. 2) 2008

Total 23192

Industrie extractivă 44
Industrie prelucrătoare 1960

Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat 38

Distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare a


226
terenurilor
Construcţii 2226
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, repararea şi întreţinerea autovehiculelor şi
9256
motocicletelor
Transport şi depozitare 2153
Hoteluri şi restaurante 1711
Informaţii şi telecomunicaţii 540
Tranzacţii imobiliare 714
Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice 2021
Activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport 979
Învăţământ 1) 115
Sănătate şi asistenţă socială 1) 311
Activităţi de spectacole, culturale şi recreative 290
Alte activităţi de servicii 608

1)
Organizate ca societăţi comerciale.

99
TRANSPORTURI ŞI
COMUNICAŢII
12

Anuarul Statistic al Judeţului Constanţa 2009


101
Cuprins
Pagina
12.1 Drumuri publice.................................................................................................................... 103
12.2 Autovehicule înscrise în circulaţie........................................................................................ 103
12.3 Traficul de mărfuri prin portul Constanţa............................................................................ 103
12.4 Traficul de mărfuri prin portul Constanţa, pe grupe de mărfuri (NST/R), în anul 2008........ 104
12.5 Traficul pe canalul Dunăre - Marea Neagră......................................................................... 104

TRAFICUL DE MĂRFURI PRIN PORTUL CONSTANŢA

milioane tone
70

60

50 62,0

58,5 57,0
40
54,8
30 49,8
41,7
20
32,8
30,7
10

0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

TRAFICUL PE CANALUL DUNĂRE-MAREA NEAGRĂ

milioane tone
18
16

14
12

10
8 15,3
13,3 13,4 13,1
6 12,4
11,3 11,2 10,8
10,1
4
2
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

102
DRUMURI PUBLICE
12.1 (la sfârşitul anului)
km

2000 2005 2006 2007 2008

Drumuri publice - total 2308 2324 2324 2325 2325


Modernizate 507 523 523 524 524
Cu îmbrăcăminţi uşoare rutiere 899 899 899 903 903

Drumuri naţionale 466 482 482 483 483


Modernizate 441 457 457 458 458
Cu îmbrăcăminţi uşoare rutiere 25 25 25 25 25

Drumuri judeţene şi comunale 1842 1842 1842 1842 1842


Modernizate 66 66 66 66 66
Cu îmbrăcăminţi uşoare rutiere 874 874 874 878 878

AUTOVEHICULE ÎNSCRISE ÎN CIRCULAŢIE


12.2 (la sfârşitul anului)

2000 2005 2006 2007 2008

Autobuze şi microbuze ... 1368 1375 1716 1861


Autoturisme (inclusiv taxiuri) ... 121919 115174 126997 142313
Mopede şi motociclete (inclusiv motocicluri şi
... 938 797 1438 1974
cvadricicluri)
Autovehicule de marfă ... 13990 13693 17522 19210
Autocamioane ... ... ... 15939 17510

... = lipsă date

TRAFICUL DE MĂRFURI
12.3 PRIN PORTUL CONSTANŢA
mii tone

2000 2005 2006 2007 2008

Trafic portuar - total 31076 58548 54802 61981 56985


Trafic maritim 22917 44377 42896 44922 45750
Mărfuri încărcate ... 20526 19799 17998 17748
Mărfuri descărcate ... 23851 23097 26924 28003
Trafic pe căi navigabile interioare 8159 14171 11906 17059 11235

... = lipsă date

103
TRAFICUL DE MĂRFURI PRIN PORTUL CONSTANŢA,
12.4 PE GRUPE DE MĂRFURI (NST/R), ÎN ANUL 2008
mii tone

Trafic din care: Trafic pe căi


Trafic
portuar Mărfuri Mărfuri navigabile
maritim
total încărcate descărcate interioare

Total 56985,2 45750,3 17747,7 28002,6 11234,9

8386,2 5879,2 5251,7 627,5 2507,0


Produse agricole; vânătoare; silvicultură; peşte şi produse
Cărbune şi lignit; ţiţei şi gaze naturale 15099,1 12456,7 297,1 12159,6 2642,4

11555,6 7303,1 1825,6 5477,5 4252,5


Minereu metalifer; produse de minerit; carieră; uraniu; thoriu
Produse alimentare, băuturi şi tutun 635,7 623,3 95,3 528,0 12,4
Textile şi produse textile; piele şi produse din piele 21,4 21,4 6,8 14,6 -
Lemn; produse de lemn; plută; paie şi materiale de împletit;
308,0 308,0 285,7 22,3 -
celuloză; hârtie; tipărituri; media
Cocs, rafinate din petrol 2910,3 2772,9 1837,6 935,3 137,4
Chimicale; fibre fabricate; cauciuc mase plastice şi produse;
3429,3 2955,7 2354,7 601,0 473,6
combustibil nuclear
Alte produse minerale nemetalice 1648,7 1042,0 192,1 849,9 606,7
Metale de bază; produse fabricate din metal 2105,8 1715,9 826,0 889,9 389,9

58,8 58,8 21,0 37,8 -


Maşini, utilaje n.c.a; computere; aparate electrice; radio-TV;
Echipamente pentru transport 197,9 185,4 125,5 59,9 12,5
Mobilă; mărfuri fabricate n.c.a. 12,8 12,8 6,9 5,9 -
Materiale secundare neprelucrate; deşeuri municipale; alte
320,9 208,5 0,4 208,1 112,4
deşeuri
Poştă, colete 0,2 0,2 0,2 - -
Echipamente din transportul de mărfuri 8,2 - - - 8,2
Mărfuri deplasate la mutări de domiciliu; bagaje transportate
0,4 0,4 0,1 0,3 -
separat, alte mărfuri necomerciale
Mărfuri transportate împreună 59,3 57,2 27,0 30,2 2,1
Mărfuri neidentificabile, în containere 9956,0 9878,2 4408,2 5470,0 77,8
Alte mărfuri n.c.a. 270,6 270,6 185,8 84,8 -

12.5 TRAFICUL PE CANALUL DUNĂRE - MAREA NEAGRĂ

2001 2005 2006 2007 2008

Mărfuri transportate (mii tone) 10129 15319 13400 12421 13137


Nave tranzitate 16852 21184 20038 18957 20777
din care: Nave străine 1004 3270 3619 3569 4073

Sursa: Compania Naţională Administraţia Canalelor Navigabile Constanţa

104
COMERŢ EXTERIOR
13

105 Anuarul Statistic al Judeţului Constanţa 2009


Cuprins

Pagina
13.1 Exporturile FOB, pe secţiuni din Nomenclatorul Combinat (NC).................................... 107
13.2 Importurile CIF, pe secţiuni din Nomenclatorul Combinat (NC)....................................... 108

EXPORTURILE (FOB) ŞI IMPORTURILE (CIF)


milioane euro
3500

3000

2500

2000
3188
1500
2373
1000 1960 2088
1486 1462
1242 1315
500 878 776 955
671 671 695 647
486
264 197
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Exporturi Importuri

106
13.1 EXPORTURILE 1)
FOB, PE SECŢIUNI DIN NOMENCLATORUL COMBINAT (NC)

mii euro

Secţiuni NC 2000 2005 2006 2007 2008

Total 264173 955311 1315199 1462052 2088083

I Animale vii şi produse animaliere 31855 25796 26684 25895 21642

II Produse vegetale 6641 17907 34986 45325 61278

III Grăsimi şi uleiuri animale sau vegetale 398 4479 563 2590 1300

IV Produse alimentare, băuturi, tutun 10166 10327 13116 13974 20148

V Produse minerale 15568 514569 654652 686665 1075681

VI Produse ale industriei chimice şi ale industriilor conexe 532 10407 10073 1970 2606

VII Materiale plastice, cauciuc şi articole din acestea 2478 43566 61387 109476 152437

VIII Piei crude, piei tăbăcite, blănuri şi produse din acestea 1943 56 480 244 348

IX Produse de lemn, plută şi împletituri din nuiele 9064 20722 25804 38224 34486

Pastă de lemn, deşeuri de hârtie sau de carton; hârtie


X 14 54 202 139 168
şi carton şi articole din acestea

XI Materii textile şi articole din acestea 13783 30137 26147 18934 14031

XII Încălţăminte, pălării, umbrele şi articole similare 39 7 102 6 115

Articole din piatră, ciment, ceramică, sticlă şi din alte


XIII 180 102 520 1809 1848
materiale similare

XV Materiale comune şi articole din acestea 75847 100783 191734 224482 286956

Maşini, aparate şi echipamente electrice; aparate de


XVI 3021 5558 6791 13798 12278
înregistrat sau de reprodus sunteul şi imaginile

XVII Mijloace de transport 87844 168806 261233 278200 401815

Instrumente şi aparate optice, fotografice,


XVIII 100 76 167 93 218
cinematografice, de măsură, de control sau precizie

XX Mărfuri şi produse diverse 3338 1953 477 212 243

XXII Alte produse nenominalizate în altă parte 1363 6 81 16 488

1)
Operaţiunile derulate de intermediarii de comerţ exterior şi producătorii care desfăşoară în mod direct activitate de comerţ exterior, cu sediul în judeţ.

107
13.2 IMPORTURILE 1)
CIF, PE SECŢIUNI DIN NOMENCLATORUL COMBINAT (NC)

mii euro

Secţiuni NC 2000 2005 2006 2007 2008

Total 197096 1485681 1960395 2373114 3187527

I Animale vii şi produse animaliere 9232 10328 6188 10129 12914

II Produse vegetale 7348 1752 2736 33002 71377

III Grăsimi şi uleiuri animale sau vegetale 225 228 179 2856 3497

IV Produse alimentare, băuturi, tutun 13072 34463 33024 15760 27944

V Produse minerale 5477 905009 1310149 1452616 2050503

VI Produse ale industriei chimice şi ale industriilor conexe 15059 50663 67308 178032 227745

VII Materiale plastice, cauciuc şi articole din acestea 8933 41914 43322 56147 67758

VIII Piei crude, piei tăbăcite, blănuri şi produse din acestea 117 583 574 862 1063

IX Produse de lemn, plută şi împletituri din nuiele 904 2818 3063 4414 4796

Pastă de lemn, deşeuri de hârtie sau de carton; hârtie


X 2263 6562 7551 5333 7228
şi carton şi articole din acestea

XI Materii textile şi articole din acestea 14659 21664 22540 21328 23509

XII Încălţăminte, pălării, umbrele şi articole similare 288 417 781 991 1183

Articole din piatră, ciment, ceramică, sticlă şi din alte


XIII 3188 14675 20876 31280 29998
materiale similare

XV Materiale comune şi articole din acestea 36305 86085 105557 154625 194302

Maşini, aparate şi echipamente electrice; aparate de


XVI 57045 240768 268990 316033 331851
înregistrat sau de reprodus sunteul şi imaginile

XVII Mijloace de transport 11125 37786 41076 65431 89147

Instrumente şi aparate optice, fotografice,


XVIII 4643 21039 15763 8077 12485
cinematografice, de măsură, de control sau precizie

XX Mărfuri şi produse diverse 2070 7695 8995 13354 26487

XXII Alte produse nenominalizate în altă parte 5143 1232 1723 2844 3739

1)
Operaţiunile derulate de intermediarii de comerţ exterior şi producătorii care desfăşoară în mod direct activitate de comerţ exterior, cu sediul în judeţ.

108
TURISM
14

109 Anuarul Statistic al Judeţului Constanţa 2009


Cuprins
Pagina
14.1 Capacitatea şi activitatea de cazare turistică.............................................................. 111
14.2 Structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică şi turiştii sosiţi............ 111
14.3 Indicii de utilizare netă a capacităţii de cazare în funcţiune........................................ 112
14.4 Capacitatea şi activitatea de cazare turistică, pe destinaţii turistice, în anul 2008..... 113
14.5 Turişti străini sosiţi, pe principalele ţări de origine...................................................... 113
14.6 Structurile de primire turistică şi capacitatea de cazare turistică, pe categorii de
confort, în anul 2008................................................................................................... 114

TURIŞTII SOSIŢI

mii
1800
1600
1400

1200
1000
1563
800
1107
600 967 892 959
814 891 843 913
782 839 746 712 724
721 686 709
400 714 688

200
133 106 106 112 113 84 75 73 61 48 44 58 68 80 99 109 83 83 65
0
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Români Străini

110
14.1 CAPACITATEA ŞI ACTIVITATEA DE CAZARE TURISTICĂ
Capacitatea de cazare
turistică Indicii de
Turişti din care: străini Înnoptări utilizare netă a
Existentă la 31 sosiţi (mii) (mii) (mii) capacităţii în
În funcţiune
iulie funcţiune (%)
(mii locuri zile)
(locuri)

1990 149442 23387 1696 133 12448 53,2


1995 121196 12124 1043 84 6860 56,6
2000 122598 9572 758 44 4802 50,2
2001 120650 10532 746 58 4900 46,5
2002 119466 11149 754 68 4583 41,1
2003 119785 11344 789 80 4472 39,4
2004 120226 11264 845 98 4675 41,5
2005 121067 10939 821 109 4408 40,3
2006 122671 10479 807 83 4116 39,3
2007 121717 9981 926 83 4469 44,8
2008 120944 9792 978 65 4436 45,3

STRUCTURILE DE PRIMIRE TURISTICĂ


14.2 CU FUNCŢIUNI DE CAZARE TURISTICĂ ŞI TURIŞTII SOSIŢI
2000 2005 2006 2007 2008

Număr unităţi la 31 iulie

Total 814 958 988 998 1006

Hoteluri şi moteluri 283 322 329 334 337


Hoteluri pentru tineret - 3 7 7 6
Hosteluri - 4 6 6 6
Hanuri turistice - - - - -
Cabane turistice - 1 1 1 1
Campinguri şi unităţi tip căsuţă 47 45 48 47 47
Vile turistice şi bungalouri 445 514 511 513 521
Tabere de elevi şi preşcolari 13 13 13 13 12
Pensiuni turistice urbane 11 38 42 44 43
Pensiuni turistice rurale 15 18 31 33 33
Popasuri turistice - - - - -
Sate de vacanţă - - - - -
Spaţii de cazare pe nave - - - - -

Capacitatea de cazare la 31 iulie (locuri)


Total 122598 121067 122671 121717 120944

Hoteluri şi moteluri 77187 77592 78015 78287 78583


Hoteluri pentru tineret - 309 609 609 495
Hosteluri - 230 288 288 288
Hanuri turistice - - - - -
Cabane turistice - 40 40 40 40
Campinguri şi unităţi tip căsuţă 24161 21155 21994 21962 21230
Vile turistice şi bungalouri 10119 10759 10603 10495 10588
Tabere de elevi şi preşcolari 10328 9348 9348 8200 7900
Pensiuni turistice urbane 232 889 1009 1055 1045
Pensiuni turistice rurale 571 745 765 781 775
Popasuri turistice - - - - -
Sate de vacanţă - - - - -
Spaţii de cazare pe nave - - - - -

111
STRUCTURILE DE PRIMIRE TURISTICĂ
14.2 CU FUNCŢIUNI DE CAZARE TURISTICĂ ŞI TURIŞTII SOSIŢI - continuare

2000 2005 2006 2007 2008

Turişti sosiţi

Total 757789 821349 806858 926204 977975

Hoteluri şi moteluri 615424 715358 693198 814151 854260


Hoteluri pentru tineret - 2535 3680 3650 5604
Hosteluri - 480 1443 865 267
Hanuri turistice - - - - -
Cabane turistice - 345 411 412 443
Campinguri şi unităţi tip căsuţă 56712 44983 52852 55779 62437
Vile turistice şi bungalouri 34277 22615 25571 24615 32179
Tabere de elevi şi preşcolari 45847 17039 15988 9100 8872
Pensiuni turistice urbane 4129 13884 11260 15488 11238
Pensiuni turistice rurale 1400 4110 2455 2144 2675
Popasuri turistice - - - - -
Sate de vacanţă - - - - -
Spaţii de cazare pe nave - - - - -

14.3 INDICII DE UTILIZARE NETĂ A CAPACITĂŢII DE CAZARE ÎN FUNCŢIUNE


procente

2000 2005 2006 2007 2008

Total 50,2 40,3 39,3 44,8 45,3

Hoteluri şi moteluri 53,9 45,9 44,3 47,8 48,0


Hoteluri pentru tineret - 61,1 36,3 42,1 37,7
Hosteluri - 38,8 30,3 24,4 4,8
Hanuri turistice - - - - -
Cabane turistice - 85,2 100,0 96,6 92,0
Campinguri şi unităţi tip căsuţă 23,2 11,7 14,4 22,1 25,7
Vile turistice şi bungalouri 60,5 35,2 40,1 45,0 37,4
Tabere de elevi şi preşcolari 51,6 21,7 20,4 36,0 31,1
Pensiuni turistice urbane 32,0 32,1 13,9 19,8 33,6
Pensiuni turistice rurale 60,3 55,5 26,2 25,8 35,3
Popasuri turistice - - - - -
Sate de vacanţă - - - - -
Spaţii de cazare pe nave - - - - -

1)
Inclusiv pensiuni turistice rurale.

112
CAPACITATEA ŞI ACTIVITATEA DE CAZARE TURISTICĂ,
14.4 PE DESTINAŢII TURISTICE, ÎN ANUL 2008

Destinaţii turistice
U.M. Total Municipiul Alte
Litoral
Constanţa localităţi

Structuri de primire turistică cu funcţiuni de


cazare turistică număr 1006 934 45 27
Hoteluri 333 294 27 12

Capacitatea existentă locuri 120944 116849 2266 1829


Hoteluri 78479 74917 1955 1607

Capacitatea în funcţiune mii locuri zile 9792 8571 732 489


Hoteluri 8260 7110 687 463

Turişti sosiţi persoane 977975 832589 105962 39424


Străini 65052 41569 20669 2814

Înnoptări mii 4436 4006 228 202


Străini 290 215 57 18

Indicii de utilizare netă a capacităţii în funcţiune % 45,3 46,7 31,1 41,3

Durata medie a şederii zile 4,5 4,8 2,2 5,1

14.5 TURIŞTI STRĂINI SOSIŢI, PE PRINCIPALELE ŢĂRI DE ORIGINE


persoane

2000 2005 2006 2007 2008

Total 43817 108828 82741 83259 65052

Germania 11879 20340 16560 17158 11457


Finlanda 80 8679 2514 261 379
Danemarca 373 8422 3270 973 621
Italia 2788 8163 6967 5951 5388
Suedia 745 7150 1962 812 535
Franţa 929 5523 5450 8457 4982
Norvegia 1413 4172 3799 1872 1613
Statele Unite ale Americii 1874 3701 3344 3797 2755
Federaţia Rusă 4268 3679 5773 4779 3449
Republica Moldova 1383 2404 2355 1241 1160
Regatul Unit al Marii Britanii 1182 2235 2007 2003 1893
Grecia 1527 2226 2094 2873 2396
Turcia 2591 2054 2163 2570 2916
Olanda 1821 1635 1746 2354 2135
Alte ţări 10964 28445 22737 28158 23373

113
STRUCTURILE DE PRIMIRE TURISTICĂ ŞI CAPACITATEA DE CAZARE TURISTICĂ,
14.6 PE CATEGORII DE CONFORT, ÎN ANUL 2008 (la 31 iulie)

Categorii de confort
Total
5 stele 4 stele 3 stele 2 stele 1 stea Neclasificate

Număr unităţi

Total 1006 7 57 145 285 410 102

Hoteluri 333 4 16 65 165 75 8

Moteluri 4 - - 2 - 2 -

Hoteluri pentru tineret 6 - - 3 2 1 -

Hosteluri 6 - - 1 4 1 -

Hanuri turistice - - - - - - -

Cabane turistice 1 - - - - 1 -

Campinguri şi unităţi tip căsuţă 47 - - 1 4 24 18

Vile turistice şi bungalouri 521 2 39 55 69 292 64

Tabere de elevi şi preşcolari 12 - - - - - 12

Pensiuni turistice urbane 43 - 1 15 21 6 -

Pensiuni turistice rurale 33 1 1 3 20 8 -

Popasuri turistice - - - - - - -

Sate de vacanţă - - - - - - -

Spaţii de cazare pe nave - - - - - - -

Capacitate de cazare (locuri)

Total 120944 448 3366 13047 55212 35767 13104

Hoteluri 78479 410 3010 11297 47853 13992 1917


Moteluri 104 - - 68 - 36 -
Hoteluri pentru tineret 495 - - 200 130 165 -
Hosteluri 288 - - 36 132 120 -
Hanuri turistice - - - - - - -
Cabane turistice 40 - - - - 40 -
Campinguri şi unităţi tip căsuţă 21230 - - 20 4214 15362 1634

Vile turistice şi bungalouri 10588 18 333 952 2009 5623 1653


Tabere de elevi şi preşcolari 7900 - - - - - 7900
Pensiuni turistice urbane 1045 - 8 430 473 134 -
Pensiuni turistice rurale 775 20 15 44 401 295 -
Popasuri turistice - - - - - - -
Sate de vacanţă - - - - - - -
Spaţii de cazare pe nave - - - - - - -

114
JUSTIŢIE
15

115 Anuarul Statistic al Judeţului Constanţa 2009


INFRACŢIUNI CERCETATE DE POLIŢIE
15.1 ŞI RATA INFRACŢIONALITĂŢII

Infracţiuni
Rata infracţionalităţii 1)
cercetate

1990 3817 306


1991 5678 749
1992 5716 769
1993 8840 1186
1994 8477 1134
1995 11448 1533
1996 10624 1422
1997 11386 1525
1998 12494 1672
1999 11014 1476
2000 11583 1553
2001 13935 1866
2002 10214 1431
2003 9601 1346
2004 9499 1331
2005 7349 1028
2006 7197 1004
2007 10285 1432
2008 9661 1341

1)
Infracţiuni la 100000 locuitori.

PERSOANE CONDAMNATE DEFINITIV


15.2 DE INSTANŢELE JUDECĂTOREŞTI ŞI RATA CRIMINALITĂŢII

Persoane
Rata criminalităţii 1)
condamnate definitiv

1990 1735 230


1995 2915 390
2000 2304 309
2001 2319 310
2002 2775 389
2003 2200 308
2004 1596 224
2005 1754 245
2006 1484 207
2007 1419 198
2008 1118 155

1)
Persoane condamnate definitiv la 100000 locuitori.

116