Sunteți pe pagina 1din 2

-Numr par (cu so) 0,2,4,6,8,10,;au forma 2k

Mulimi de numere -Divizorii lui 18: 1,2,3,6,9,18 218 sau 18 3


N-naturale : 0,1,2,3,... -Numr impar (fr so) 1,3,5,7,9,11,au forma 2k+1
2 3 -Multiplii lui 18: 0,18,36,54,
Z-ntregi :.4,0,9,12 -Ptratul lui 7 este 7 =49; cubul lui 2 este 2 =8 -Cel mai mare divizor comun (8,12)=4
gfdgdfggdfgdfgdgggd .
-Ptrat perfect-este egal cu ptratul unui numr natural:0,1,4,9,16, -Cel mai mic multiplu comun [8,12]=24
Q-raionale: 3;4;3;6,2;3, (4) -Cub perfect-este egal cu cubul unui numr natural:0,1,8,27, 5 2 6
5 -Dac a=2 37 i b=2 57,atunci a i b au c.m.m.d.c.
-Numr prim-care se divide numai cu 1 i cu el nsui:2,3,5,7,11, 5 6 2
R-reale: 3 -Numr compus-care nu este prim: 4,6;8;9;15,16, egal cu 2 7 ,iar c.m.m.m.c. 2 37 5
7; ;4;3;6,2;3, (4)
5 -Numere pozitive: +12;3;4,5; Numere negative: 23;2,25;0,(54) 5 2
-ci divizori naturali are un numr:dac n=2 37
Numere iraionale: 7; 2;.... -Opusul lui 35 este 35 ; Inversul lui 35 este 1 atunci nr.divizorilor lui n este (5+1) (1+1)(2+1)=36
NZQR 35 Criterii de divizibilitate:
xy 10 x y ; abc 100 a 10 b c -cu 2:dac numrul are ultima cifr 0,2,4,6 sau 8
-cu 3:dac suma cifrelor se divide cu 3
-cu 4:dac nr. format din ultimele 2 cifre se divide cu 4
Calcule elementare 58=3; 43=7; 7+2=5; 7+9=2; 5(2)=5+2=3; (ab+c)=a+bc; -cu 5:dac numrul are ultima cifr 0 sau 5
2 3 7 4
3(5)=15; 4(+2)=8; (2)(3)=6; 8 : (4)=2; (8):(1)=8; (3) =9; (3) =27; (1) =1; (1) =1; -cu 9: dac suma cifrelor se divide cu 9
5 1 1 0 0 7 17 3 20 13 3 10 3 4 12 3 3 3 4 -cu 10:dac numrul are ultima cifr 0
1 =1; 8 =8; (7) =7; 3 =1; (6) =1; 0 =0; 2 2 =2 ; 5 :5 =5 ; (7 ) =7 ; (2n) =8n ; 3n2n =6n ;
5 -cu 25:dac nr.format din ultimele 2 cifre se divide cu 25
1 5 2 )1 3) 5 17 ; 7 5 35 ; 7 5 7 3 21 ; 2 2 5 ; 2 1 ; n 1 ; 1 1;
5 5 2 a n ( 3)
2
:
6 4 6 4 12 6 4 24 2 3 2 5 10 3 3 5 a ( 3) 2 9
2 2 2 2
49 7; 5 5 5 ; 3 2 6 ; 212 21 ; 5x+2x=7x; 2y9y=7y;b+2b=b; 3n 5n =8n ; a+a=2a;cc=c ; a
Fracii a-numrtor,b-numitor
Eliminri de paranteze +(5+xy)= 5+xy; (ab+3)=a+b3 ; 3(2n -7)=6n21; b
2 3 2
(a+b)(c+d)=ac+ad+bc+bd; (x 3)(x4)=x 4x 3x+12 -subunitare: 2 ; 1 ; 23 (numitorul>numrtorul)
Scoaterea factorilor de sub radical 63 9 7 3 7 9 13 24
-supraunitare: 9 ; 13 ; 24 (numitorul<numrtorul)
3 2)
12 4 2 12 4 2
2)
Raionalizarea numitorului 3 3

3 2 ; 4

4

2 1 23
92 -echiunitare: 2 ; 13 ; 24 (numitorul=numrtorul)
2 2 2 3 2 3 2 7
2 13 24
-ireductibile-care nu se pot simplifica 2
9
Procent Transformarea fraciilor zeci male n fracii ordinare -reductibile-care se pot simplifica 25 se simplific cu 5
7 7 207 345 30
7 % din 300= 30021
-finite 0 ,7 ; 0 , 207 ; 3 , 45
10 1000 100 -echivalente 2 4 ; se recunosc astfel:34=26
100
-periodice simple 0 , ( 73 ) 73 ; 2 , ( 5 ) 2 5 23 3 6
Raport 2
Raportul dintre 2 i 3 este 2 99 9 9
Fracii etajate:
3 -periodice mixte 0,7(31) 731 7 724;1,13(5) 1 13513 1022 7 2 : 3 2 5 10
990 990 900 900 3 7 5 7 3 21
Proporie
Este o egalitate de dou 5
rapoarte. 2 4 .Numerele
3 6 Mulimi Formule de calcul Medii
2,3,4,6 se numesc termenii -aparine; -nu aparine 2 2
(a+b) =a +2ab+b
2
-aritmetic mxy -armonic 2xy
mh
proporiei.3 i 4 sunt mezii, -inclus ; -include 2 2
(ab) =a 2ab+b
2 a
2 xy
iar 2 i 6 sunt extremii. -mulimea vid 2 2
(a+b)(ab)=a b -aritmetic ponderat a numerelor 10 i
Proprietatea fundamental a 3 3 2 2
unei proporii:produsul
-Cardinal al unei mulimi-cte elemente a +b =(a+b)(a ab+b ) 9,avnd ponderile 3 i 5,este 10395
are acea mulime. 3 3 2 2
mezilor este egal cu produ- a b =(ab)(a +ab+b ) 35
-Mulimi disjuncte-care nu au elemente 2 2 2 2
sul extremilor. comune (a+b+c) =a +b +c +2ab+2bc+2ac -geometric (proporional) m
3 3 2 2 3 g xy
Operaii cu mulimi (a+b) =a +3a b+3ab +b
Dac A= {1,2,3,4}i B={3,4,5},atunci:
3 3 2 2 3
(ab) =a 3a b+3ab b Inegalitatea mediilor mh mg ma
Comparri -reuniunea AUB= {1,2,3,4,5 }
9<7 ; 5<2 ; 23<0 -intersecia AB= {3,4}
7 4 24 24 Descompunerea expresiilor n factori Funcii
-diferena AB={1,2} a)Prin factor comun f:AB (citim funcia f
5 5 13 17
3 2 2 5 4 4 definit pe A cu valori n B)
-produsul cartezian AxB= {(1,1);(1,3) } x 5x =x (x-5) ; (n4) +(n4) =(n4) (n4+1)
b)Prin formule A-domeniul de definiie
2 2 2 B-domeniul de valori
y 25=(y5)(y+5); 9x 6x+1=(3x1)
-funcie liniar (de gradul I) este
Sistem de axe Ecuaia de gradul doi c)Prin grupri de termeni
3 2 2 2 o funcie de forma f(x)=ax+b,de
2 2n +2n +7n+7=2n (n+1)+7(n+1)=(n+1)( 2n +7)
y ax +bx+c=0;se afl (delta), 2 2
ex.f(x)=3x5
2 x +6x+8=x +4x+2x+8=x(x+4)+2(x+4)=(x+4)(x+2) Reprezentare grafic
=b 4ac.Dac este negativ,
Fie f:RR ,f(x)=3x5
5 x ecuaia nu are soluii reale.
Dac 0,soluiile sunt
x 1 2
O Sisteme de ecuaii
3 M b b a)Rezolvare cu metoda substituiei f(x) 2 1
Ox-axa absciselor x1 x2 x y 4 x 4 y x 4 y x 5
2a 2a
Oy-axa ordonatelor 2 x y 11 2( 4 y ) y 11 8 3 y 11 y 1
Dac x1 i x2 sunt soluiile b) Rezolvare cu metoda reducerii
M(5,3) ; 5 i 3 sunt coordonatele 2 y
ecuaiei ax +bx+c=0,atunci x y 4 3 x 15 x 5
punctului M.Numrul 5 este abscisa,
1
2 2 x y 11 y 1
iar 3 este ordonata punctului M. ax +bx+c=a(x x1)(xx2) 1 2 x

2
Uniti de msur Volum Capacitate Mas Timp
Lungime Suprafa 5 m=5000 dm 1 l=1 dm 4 kg=4000 g 1 or=60 minute
-Coordonatele punctului de
3 m=30 dm 7 m=700 dm 0,03 cm=30 mm 3 l=3000 ml 0,5 dag=5 g 1 minut=60 secunde
intersecie a graficului cu axa Ox
0,7 m=70 cm 0,05 m=500 cm 0,05 km=50 hm 0,3 dal=3 l 7 cg=70 mg 1 deceniu=10 ani
se afl rezolvnd ecuaia f(x)=0,
2 km=2000 m 2 km=200 hm 1 dm=1000 cm 0,2 hl=20 l 2 hg=200 g 1 secol=100 ani
iar cu axa Oy calculnd f(0).
3,5 cm=35 mm 1 ar=1 dam=100 m 1 m=10 9 mm 125 ml=0,125 l 6,23 g=62,3 dg 1 mileniu=1000 ani
-Intersecia graficelor a 2 funcii
2,7 dam=0,27 hm 1 ha=1 hm=100 ari 3 mm=0,003 cm 0,07 kl=70 l 3 t=3000 kg ore=15 minute
f,g se afl cu ecuaia f(x)=g(x)
1,3 mm=0,13 cm 0,02 ha =2 ari= 200 m 0,25 dam=250 m 3 cl=0,3 dl 34 dg=0,34 g ore=30 minute
Teoreme importante Linii importante n triunghi
-suma unghiurilor unui triunghi este 180 1.Bisectoarea-mparte un unghi n dou
-suma unghiurilor unui patrulater este 360 unghiuri congruente;sunt concurente
n I, centrul cercului nscris
-unghiurile de la baza unui triunghi
isoscel sunt congruente 2.Mediatoarea-perpendicular pe mijlocul
-ntr-un triunghi isoscel,bisectoarea unei laturi ;sunt concurente n O,centrul
unghiului de la vrf este i median, cercului circumscris
nlime,mediatoare. -la triunghiul obtuzunghic,O este n exterior
-la triunghiul dreptunghic,O este n mijlocul
-ntr-un triunghi dreptunghic, ipotenuzei
mediana din vrful unghiului
drept este jumtate din ipote- 3..nlimea-perpendiculara dintr-un vrf
nuz. pe latura opus;sunt concurente n H, -la triunghiul obtuzunghic,H este n exterior
ortocentrul
-ntr-un triunghi dreptunghic
care are un unghi de 30,cateta 4.Mediana-unete un vrf cu mijlocul
opus acestui unghi este laturii opuse;sunt concurente n G,centrul de greutate
jumtate din ipotenuz. -centrul de greutate este la 1/3 de baz i 2/3 de vrf

Numai n dreptunghic:
-teorema nlimii
AD BD DC Unghiuri Linia mijlocie n triunghi
-teorema catetei -adiacente :au acelai vrf -unete mijloacele
AB BD BC i o latur comun a dou laturi .
-teorema lui Pitagora -opuse la vrf Este paralel cu
sunt congruente a treia latur i
AB+AC=BC
-complementare :dou unghiuri care au suma 90 este jumtate din
-complementul unghiului de 20este unghiul de 70 aceasta.
-teorema lui Thales: -suplementare :dou unghiuri care au suma 180
dac EFBC, AE AF
-suplementul unghiului de 20este unghiul de 160
EB FC -unghi alungit:care are 180 Linia mijlocie n trapez
-unghi nul care are 0 -unete mijloacele
-teorema fundamental a asemnrii: dac EFBC,atunci -unghiuri n jurul unui punct laturilor neparalele..
AEF~ABC, adic AE AF EF au suma 360 Este paralel cu

AB AC BC bazele i este egal
-raportul ariilor a dou triunghiuri asemenea este egal cu -unghi propriu:care nu este nici alungit,nici nul cu media lor
ptratul raportului de asemnare -unghi ascuit :are msura mai mic de 90 aritmetic.
-unghi drept: are msura 90
-teorema bisectoarei -unghi obtuz: are msura mai mare de 90
n orice ,dac AD este bisectoare, -unghiuri alterne interne:1 i 7 , Trigonometrie
AB AC 2 i 8 sinus=c.op /ip,cosinus=c.al /ip

BD DC -unghiuri alterne externe:3 i 5, tangenta=c.op /c.al, cotangenta=c.al /c.op
4 i 6
sin 30= 1/2, sin 45= 2/2, sin 60= 3/2
-unghiul la centru <AOB are msura -unghiuri corespondente: 1 i 5,
egal cu a arcului cuprins ntre laturi 2 i 6,3 i 7,4 i 8. cos 30= 3/2, cos 45= 2/2, cos 60= 1/2
-unghiul nscris n cerc <AMB are -Dac dreptele sunt paralele,aceste perechi de unghiuri tg x=sin x/cos x sin x+cosx=1
msura jumtate din a arcului cuprins sunt congruente i reciproc.
cos x=sin(90x) ctg x=tg(90x)
ntre laturi

-raza este perpendicular pe tangent Arii,volume i alte formule


-unghiul format de o tangent cu o
-Triunghi bh ; ab sin u ; formula lui Heron: abc
coard este jumtate din arcul subntins A A A p(pa)(pb)(pc),unde
_p
de coard 2 2 2
-diametrul perpendicular pe o coard nj umtete i 2 a 3
-triunghiul echilateral A a 3 ; nlimea triunghiului echilateral h
coarda i arcul
-unghiurile opuse ale unui patrulater inscriptibil sunt 4 2
suplementare: <A+<C=180,<B+<D=180 -triunghiul dreptunghic A c1 c2 ;
c1 c2
-ntr-un patrulater inscriptibil,unghiul format de o
nlimea triunghiului dreptunghic h
diagonal cu o latur este congruent cu unghiul format de
2 ip
cealalt diagonal cu latura opus. -raza cercului nscris n triunghi r A ; raza cercului circumscris triunghiului R abc
p 4A
-teorema celor trei perpendiculare
AM , MB d -Paralelogram A=bh ;Dreptunghi A=Ll (sau bh); Romb A D d (sau bh) ;ptrat A=l
AB d 2
dl 2 (Bb)h ; Cerc L=2R,A=R,
-diagonala ptratului ; Trapez A 3,14
-Cilindrul V=Rh ; AL=2RG ; AT=AL+2AB 2
-Poligon regulat:apotema an=Rcos 180/n ; latura l n=2Rsin 180/n ; unghiul u=(n2)180/n
-Conul V R h ; AL=RG ; AT=AL+AB
2

-Prisma V=ABh, aria lateral=suma ariilor feelor laterale, AT=AL+2AB


3
360R -diagonala paralelipipedului dreptunghic d a2 b2 c2 ; diagonala cubului d l 3
-unghiul sectorului obinut prin desfurare u -Piramida V AB h , aria lateral=suma ariilor feelor laterale, AT=AL+AB
G
h 3
-Trunchiul de con V (R2 r2 Rr) -apotem=nlimea unei fee lat erale
3 h
AL=G(R+r) ; AT=AL+AB+Ab -Trunchiul de piramid V (ABAb ABAb) aria lateral=suma ariilor feelor laterale
3
-Sfera V 4 R ; A=4R
3

3
AT=AL+AB+Ab http://sorinborodi.yeahost.com/

S-ar putea să vă placă și