Sunteți pe pagina 1din 25

Clasa a X + XI -a GEOMETRIE -1

VECTORI

Definitie segment orientat :


- fie si doua puncte din plan sau din spatiu ;
- o pereche ordonata (, ) unde si sunt doua puncte , nu neaparat distincte , se
numeste segment orientat ( sau bipunct ) .

d A B

- segmentul orientat avand originea si extremitatea se noteaza


.

Definitie segment orientat nul :


- in cazul in care orifginea si extremitatea coincid , = , rezulta segmentul orientat nul .

Definitie dreapta suport a segmentului orientat :

- Daca
este un segment orientat nenul , punctele si fiind distincte , , atunci
.( vezi fig. de mai sus )
ele definesc o dreapta care se numeste dreapta suport a segmentului

Caracteristicile segmentului orientat :

Un segment orientat
este caracterizat prin :
1). Marime sau modul :
| sau
- se noteaza cu : | ;
- reprezinta lungimea segmentului neorientat ;
- segmentul orientat nul are marimea zero .
2). Directia :
- este determinata de orice dreapta paralela cu dreapta suport a segmentului orientat .
3). Sens :
- sensul segmentului orientat este dat de sensul deplasarii unui punct care parcurge
segmentul de la origine la extremitate : de la la in cazul nostru .
.
- sensul segmentului este indicat printr-o sageata trasata deasupra lui :

VECTORI
Clasa a X + XI -a GEOMETRIE -2
VECTORI

Definitie segmente echipolente sau echipolenti :


- doua segmente orientate care au acelasi modul , directie si acelasi sens se numesc echipolente
si
- ca notatie , daca sunt echipolente atunci se scrie :
~ .

Definitie clase de echipolenta :

- multimea tuturor segmentelor orientate echipolente cu un segment dat , iar


poate fi
luat drept reprezentant al acestei clase ;
- pe baza relatiei a fi echipolent cu multimea segmentelor orientate din spatiu se imparte in
clase de echipolenta , care au proprietatile :
1). - oricare doua segmente din aceeasi clasa sunt echipolente ;
2). - oricare segment apartine unei si numai unei clase de echipolenta ;
3). - doua segmente ce apartin laclase diferite nu sunt echipolente .

Observatie :
- prin conventie toate segmentele orientate nule sunt totdeuna echipolente intre ele .

Proprietatile relatiei de echipolenta :

a).
~ ( reflexivitate ) ;
b). Daca atunci
~ ~ ( simetrie ) ;
c). Daca ~ si
~ atunci
~ ( tranzitivitate ) .

Definitie relatie de echivalenta :


- o relatie care este reflexiva , simetrica si tranzitiva se numeste relatie de echivalenta .
- rezulta ca relatia de echipolenta a segmentelor orientate este o relatie de echivalenta .

VECTORI
Clasa a X + XI -a GEOMETRIE -3
VECTORI

Definitie vectori :
- se numeste vector multimea tuturor segmentelor orientate echipolente cu un segment orientat
dat .
este segmentul orientat ales ca reprezentant al acestei clase , atunci clasa respectiva
- Daca
sau
, sau vectorul respectiv se noteaza prin , si se reprezinta tot printr-o sageata : are originea
si extremitatea .

v B
w u
A

Caracteristicile vectorului :
este caracterizat prin :
Un vector
1). Modul :
- se noteaza cu : | | sau sau simplu si este lungimea segmentului la o scara data
2). Directia :
- este data de directia definita de suportul vectorului .
3). Sens :
- sensul cel indicat de sageata .
Ultimile doua caracteristici deosebesc marimile vectoriale de cele scalare , intalnite mai ales in
fizica .

Definitie vectorul nul :


- se noteaza cu si este reprezentat prin orice punct din spatiu .

Definitie vectori egali :


- doi vectori care au aceeasi directie , acelasi sens si aceeasi marime se numesc vectori egali .

Definitie vectori coliniari :


- se numesc vectori coliniari doi vectori care au aceeasi directie indiferent de modul si sens .
- doi vectori sunt coliniari daca cel putin unul este nul sau daca amandoi sunt nenuli si au
aceeasi directie .
- vectorul nul este coliniar cu orice alt vector .

Definitie vectori necoliniari :


- doi vectori nenuli care nu au aceeasi directie sunt vectori necoliniari .
VECTORI
Clasa a X + XI -a GEOMETRIE -4
VECTORI

Definitie vectori liberi :


- se numesc vectori liberi acei vectori al caror punct de aplicatie ( originea ) poate fi oriunde in
spatiu .
- operatiile cu vectori sunt definite pentru vectori liberi , iar operatiile cu celelalte categorii de
vectori se obtin din cele asupra vectorilor liberi functie de conditiile suplimentare ce se impun .

Definitie vectori ortogonali :


- doi vectori care au dreptele suport perpendiculare se numesc ortogonali .

Definitie versor :
- vectorul liber cu modulul egal cu se numeste versor .

Definitie vectori legati :


- se numesc vectori legati acei vectori care au originea intr-un anumit punct fix sau mobil .
- intalniti in mecanica , fizica .

Definitie vectori alunecatori :


- se numesc vectori alunecatori acei vectori al caror punct de aplicatie poate fi situat in orice
punct al dreptei suport , ei putand sa se deplaseze de-a lungul unei drepte fara ca actiunea lor sa se
modifice .

VECTORI
Clasa a X + XI -a GEOMETRIE -5
VECTORI

Definitie proiectia ortogonala ( sau simplu proiectia ) a unui vector :


si un vector arbitrar
- fie in plan sau spatiu o axa cu vectorul unitate ;
pe axa este un numar egal cu
- proiectia ortogonala ( sau simplu proiectia ) vectorului
produsul lungimii vectorului cu cosinusul unghiului dintre vectorii
si .
- notam proiectia vectorului pe axa prin sau sau .

=
- deci prin definitie : .

a
A

0 e A
1
d

si
- daca unghiul dintre vectorii este ascutit ( vezi fig de mai sus ) avem :
=
= =

A a
a
.

A 1
0 e d

si
- daca unghiul dintre vectorii este obtuz ( vezi fig de mai sus ) avem :
=
= =

este perpendicular pe , atunci =
- Daca vectorul =
si = .

Proprietatile proiectiei unui vector pe axa :

si are loc egalitatea :


a). pentru orice doi vectori ( + ) =
+ unde
este o axa oarecare .
si orice scalar are loc egalitatea :
b). pentru orice vector =
, oricare
ar fi axa .

VECTORI
Clasa a X + XI -a GEOMETRIE -6
VECTORI

Definitie suma a doi vectori ( regula paralelogramului ) :


- fie doi vectori liberi oarecare in spatiu si ;
- prin suma a doi vectori liberi si se intelege un nou vector notat + care originea
intr-un punct oarecare O si directia , modulul si sensul determinate de diagonala OM a
paralelogramului construit cu vectorii si , vectorii si fiind adusi cu originea in O
( vezi figura de mai jos ) .
- modul de constructie a sumei de doi vectori se numeste regula paralelogramului .
A
M
a a
b
O
b B

+
=

Definitie suma a doi vectori ( regula triunghiului ) :


si este regula triunghiului .
- un alt mod de a construi suma a doi vectori
A
b M
a a
b
O ab

=
+

Observatie :
- regula triunghiului poate fi extinsa la regula poligonului pentru determinarea sumei a
vectori ( > 3 ) .

Proprietatile adunarii vectorilor :


Notam cu multimea vectorilor liberi :
1). + = +
, () , ( comutativitate ) .
2). ( + ) +
= +
( + ) , () , , ( asociativitate ) .
3). Exista , astfel ca
+ = + = ( = vectorul nul ) pentru orice
4). Pentru orice vector , exista vectorul ( ) : astfel incat
+ (
)=
unde (
) este vectorul opus lui ( element opus ) .

VECTORI
Clasa a X + XI -a GEOMETRIE -7
VECTORI

Definitie diferenta a doi vectori :

si notata
- prin diferenta vectorilor liberi se intelege vectorul
+ () ,
acesta fiind reprezentat de cealalta diagonala a paralelogramului , din regula paralelogramului ,
si .
construit cu vectorii

M A M

a
a

b
,
b B O b B

=
=
unde
= ,
= =
,

VECTORI
Clasa a X + XI -a GEOMETRIE -8
VECTORI

Definitie inmultirea vectorilor cu scalari :


Fie vectorul si scalarul ;
- prin produsul dintre scalarul si vectorul se intelege vectorul
care are :
;
1). - aceeasi directie cu a vectorului
2). - modulul | | = || |
| .
Fie , nenul , atunci :
- daca > 0 atunci are acelasi sens cu vectorul ;
- daca < 0 atunci are sens contrar cu vectorul .

Observatie :
=
- avem : = .
= sau

Proprietatile inmultirii vectorilor cu scalari :


Pentru () si () , au loc urmatoarele :
,
1). ( ) =
+ +
;
2). = ( + )
+ ;
3). (
) = ( )
;
=
4). .

Definitie vectori coliniari :


- Se numesc vectori coliniari doi vectori care au aceeasi directie ( indiferent de modul si sens )
- doi vectori nenuli si
sunt coliniari daca si numai daca exista astfel incat
=

- vectorul nul este coliniar cu orice alt vector .

VECTORI
Clasa a X + XI -a GEOMETRIE -9
VECTORI

si
Fie doi vectori liberi ( in plan sau spatiu ) .

Definitie produsul scalar a doi vectori :


si este numarul real notat :
- produsul scalar al vectorilor
= |
| |
| (
, )
- mai notam ( ) = , unde = unghiul vectorilor
, si .
- in concluzie , produsul scalar a doi vectori liberi este o marime scalara egala cu produsul
modulelor celor doi vectori inumltit cu cosinusul unghiului format de ei .

Proprietatile produsului scalar :(1).
> 0 daca ( , ) ,
si ;= daca = = sau
sau = ;< 0 daca ( , ) ,
si .

(2).
=

( comutativitate ) ;

(3). (
) =
+
+

( distributivitate ) ;

(4). |
= |
;

(5). - doi vectori nenuli sunt perpendiculari daca si numai daca produsul lor scalar este nul :
,
,

=

(6). - produsul scalar a doi vectori de acelasi sens este egal cu produsul modulelor lor :
,
= = |
| |
|

(7). - patratul scalar al unui vector este egal cu patratul marimii lui :
) = |
( |

de aici se deduce formula care da modulul unui vector cu ajutorul produsului scalar :
|
| =

(8). - pentru a inmulti un produs scalar cu un factor scalar oarecare m se poate considera ca
m inmulteste pe unul din cei doi vectori :
( ) = (
) (
= )

VECTORI
Clasa a X + XI -a GEOMETRIE - 10
VECTORI

si
Fie doi vectori liberi ( in plan sau spatiu ) .

Definitie produsul vectorial a doi vectori :


si este numarul real notat :
- produsul vectorial al vectorilor
= |
| |
| (
, ) sau = |
| |
|
- mai notam ( ) = , unde = unghiul vectorilor
, si .
- in concluzie , produsul vectorial a doi vectori liberi este o marime scalara egala cu produsul
modulelor celor doi vectori inumltit cu sinusul unghiului format de ei .

Proprietatile produsului vectorial :


(1). > 0 daca ( , ) si
, ;

= daca = , , sau = sau
= ;
< 0 daca ( , ) si
, .

(2).
=

;
(3). (
) =
+
+

distributiva la dreapta ,
(
+ )
=
+
distributiva la stanga ;

(4). si ;

(5). - doi vectori nenuli sunt perpendiculari daca si numai daca :


,
, = |
| |
|

(6). - doi vectori nenuli sunt paraleli daca si numai daca :


,
,

=

(7). - pentru a inmulti un produs vectorial cu un factor scalar oarecare se poate considera ca
inmulteste pe unul din cei doi vectori :
( ) = (
) (
= )

(8). - dublul produs vectorial :


( )
(
= )
( )

(9). - identitati vectoriale :


( )
+ ( )
+ ( =
)

( ) =

( )


(10). - produsul mixt a trei vectori : = (
)

VECTORI
Clasa a X + XI -a GEOMETRIE - 11
VECTORI

Definitie vector de pozitie :


- un punct oarecare din spatiu are pozitia perfect determinata daca se da un punct fix in
= .
spatiu numit origine si se cunoaste vectorul
- punctul este extremitatea vectorului a carui origine este punctul fix .
- vectorul
= care determina pozitia lui se numeste vectorul de pozitie al
punctului si se scrie : ( ) .

Mr

Definitie vectorul de pozitie care imparte un segment intr-un raport dat :


Vectorul de pozitie al punctului care imparte un segment [] intr-un raport
dat unde


) , ( ) , ( ) , = ,
(

( < 0 daca () si > 0 daca () , )
este : = si

A

VECTORI
Clasa a X + XI -a GEOMETRIE - 12
VECTORI

Definitie vectorul de pozitie al centrului de greutate al unui triunghi :


Vom determina vectorul de pozitie al centrului de greutate al unui triunghi oarecare :
) , (
- fie cu ( ) , (
) si ( ) centrul sau de greutate .
- atunci :

= (
+ )
+

Definitie vectorul de pozitie al centrului de greutate al unui tetraedru :


Vom determina vectorul de pozitie al centrului de greutate al unui tetraedru :
) , (
- fie ( ) , (
) , (
) varfurile tetraedrului si ( )
centrul sau de greutate .
- atunci :

= (
+
+ )
+

Observatie :
- in general pentru un sistem (
) de puncte materiale , de mase , vectorul de pozitie

al acestui sistem este :

=
/

Definitie vect. de poz. al centrului I al cerc. inscris intr-un triunghi ABC :


) , (
Fie un punct in spatiu fixat si fie ( ) , (
) fata de acest punct .
Atunci :
+
+


=
++
Unde , , sunt lungimile laturilor triunghiului si centrul cercului inscris .

VECTORI
Clasa a X + XI -a GEOMETRIE - 13
VECTORI

Definitie conditia de coliniaritate :


- Fie un punct fixat in spatiu si punctele si care au vectorii de pozitie ( ) si
respectiv () .
=
- Conditia necesra si suficienta ca extremitatea vectorului sa se gaseasca pe dreapta
este ca in relatia de dependenta :
= + sa avem + =

Definitie conditia de coplanaritate :

Consideram trei vectori


= , = , = avand originea comuna .
- conditia necesara si suficienta ca extremitatea a unui vector = sa se afle in planul

, determinat de extremitatile vectorilor , , , este ca in relatia de dependenta :
=
+
+
sa avem + + =

VECTORI
Clasa a X + XI -a GEOMETRIE - 14
VECTORI

Definitie axa de coordonate :


- se numeste axa de coordonate o dreapta pe care sunt fixate : un punct ( numit origine ) ,
un segment , a carui lungime este egala cu unitatea si un sens pozitiv .

Definitie reper cartezian in plan :


- se numeste reper cartezian in plan un sistem format din doua axe si cu aceeasi
origine .
- un reper cartezian format cu axele si se noteaza .
- daca axele si sunt perpendiculare , reperul se numeste ortogonal ( sistem de
axe ortogonale ) .
- vom numi axa - abscisa ;
- vom numi axa - ordonata .

Teorema :
- intr-un reper cartezian , oricarui punct ( , ) din plan ii corespunde un singur vector
= ( , ) si reciproc .

Definitie reper cartezian in spatiu :


- se numeste reper cartezian in spatiu un sistem format din trei axe , , cu
aceeasi origine si el se noteaza .
- daca axele , , sunt perpendiculare doua cate doua , atunci avem un :
reper ortogonal sau un sitem de axe ortogonale ale spatiului
unde ( abscisa ) , ( ordonata ) iar ( cota ) .

Teorema :
- intr-un reper cartezian , oricarui punct (, . ) ii corespunde un singur vector
= ( , , ) si reciproc
pt orice vector ( , , ) exista un punct unic (, . ) unde , , sunt coordonatele
punctului sau ( componentele ) coordonatele vectorului .

VECTORI
Clasa a X + XI -a GEOMETRIE - 15
VECTORI

Definitie cadrane :
- un reper cartezian in plan determina o impartire a planului in patru regiuni , numite cadrane ,
marcate cu cifrele romane , , , si definite dupa cum urmeaza :
= {(, ) > 0, > 0} = {(, ) < 0, > 0}
= {(, ) < 0, < 0} = {(, ) > 0, < 0}

Teorema distanta dintre doua puncte in plan :


- daca ( , ) si ( , ) sunt doua puncte din plan , atunci distanta dintre ele este :
= ( ) + ( )

Teorema distanta dintre doua puncte in spatiu :


- daca ( , , ) si ( , , ) sunt doua puncte din spatiu , atunci distanta dintre ele este :
= ( ) + ( ) + ( )

VECTORI
Clasa a X + XI -a GEOMETRIE - 16
VECTORI

Fie :
- un plan in care se considera reperul cartezian ortogonal , ;
- consideram vectorii si cu proprietatea : | | = | | = numiti versori sau vectori
unitate ;
- pe axa consideram versorul , iar pe axa consideram versorul ;
- cuplul ( , ) se numeste baza ortonormata pentru multimea vectorilor din planul ;
- reperul ( , , ) se numeste reper cartezian ortonormat .

Definitie vector de pozitie in xOy :

- fiecarui punct din plan i se asociaza vectorul de pozitie


, vector legat de , care
se exprima unic in functie de versorii si :
=
+
= +
- si reprezinta coordonatele vectorului
in baza ( , ) , ele fiind coordonatele
carteziene ale punctului ;
- vom scrie :
= ( , ) ;
- vectorii , sunt componentele vectorului
dupa cele doua axe si .

y
M(x,y)
M M2

j
O 0 i x
M1

- expresia care ne da descompunerea unui vector dupa doua axe dreptunghiulare se numeste
expresia analitica a vectorului .

Concluzie :
1). - daca este un vector oarecare din reperul ( , , ) atunci exista doua numere reale
si unice determinate astfel ca : = + , unde
unde si se numesc coordonatele vectorului
= ( , ) sau
si se scrie : ( , ) .
2). - intr-un plan doi vectori egali au aceleasi coordonate .

VECTORI
Clasa a X + XI -a GEOMETRIE - 17
VECTORI

Fie punctele arbitrare in plan ( , ) si ( , ) .

Definitie coordonatele vectorului determinat de A si B :


este vectorul
=
- vectorul = ( ) + ( ) ;
in baza ( , ) sunt
- coordonatele vectorului ( , ) .

y B
b2

v
A
b1

0 a1 a2 x

Definitie coord. unui punct M ce imparte un seg. AB intr-un raport dat :


Vom determina coordonatele unui punct care imparte un segment intr-un raport dat :
- in reperul (, , ) avem :
= + , =
= = + si =
= +atunci din egalitatea = determinam :


= si =

- avem aceleasi observatii asupra lui si cand : > 0 , < 0 .

VECTORI
Clasa a X + XI -a GEOMETRIE - 18
VECTORI

Definitie modulul vectorului :

- modulul vectorului
= | = + .
= + este : |

Definitie coordonatele sumei a doi vectori :


= + si
- fie vectorii = + sau ( , ) si
( , )
- avem :
+
= ( + ) + ( + ) sau ( + )( + , + )

Definitie coordonatele produsului unui vector cu un nr. real :


= + si numarul real ;
- fie vectorul
- avem :
= ( , )
= + sau

Definitie coordonatele produsului a doi vectori :


- fie vectorii = + si = + sau ( , ) si ( , )
- avem :

= ( + ) ( + ) = +
- Observatii :
= = iar = =

Definitie cosinusul unghiului dintre doi vectori :


= + si
- fie vectorii = + , iar unghiul dintre vectorii
si

- atunci cosinusul unghiului este :

+
= |||| =
+ +

VECTORI
Clasa a X + XI -a GEOMETRIE - 19
VECTORI

Conditia de paralelism a doi vectori :


- fie vectorii = + si
= + ;
si sunt paraleli si scriem :
- vectorii


= , pentru ,

- Important : in cazul in care un numitor se anuleaza , atunci se anuleaza si numaratorul !!!

Conditia de perpendicularitate a doi vectori :


= + si
- fie vectorii = + ;
- vectorii si sunt perpendiculari si scriem :


+ = sau = unde =

Conditia de coliniaritate a trei puncte :


- trei puncte distincte ( , ) , ( , ) si ( , ) sunt coliniare daca :

= cu conditia ,

sau

- conditia de coliniaritate a trei puncte ( , ) , ( , ) si ( , ) este sa existe un


numar real astfel incat :

=
= , ,

VECTORI
Clasa a X + XI -a GEOMETRIE - 20
VECTORI

Definitie reper cartezian in spatiu :


- se numeste reper cartezian in spatiu un sistem format din trei axe , , cu
aceeasi origine si el se noteaza .
- daca axele , , sunt perpendiculare doua cate doua , atunci avem un :
reper ortogonal sau un sitem de axe ortogonale ale spatiului
unde ( abscisa ) , ( ordonata ) iar ( cota ) .

Definitie reper ortonormat in spatiu :

- fie versorii , si , | | = | | = | | = , unde , iar ,


cu proprietatea atunci reperul ( , , , ) se numeste reper ortonormat in spatiu .

Definitie vector in reper ortonormat in spatiu :

- fiecarui punct din spatiu i se asociaza vectorul de pozitie


, vector legat de , care
se descompune dupa directiile , si in :

= + +
in reperul ( , , ) , ele fiind
- , si reprezinta coordonatele vectorului
coordonatele carteziene in spatiu ale punctului , numite abscisa , ordonata si respectiv cota ;
- vom scrie :
= ( , , ) ;
sunt componentele vectorului
- vectorii , , dupa cele trei axe , ,
z

k
O
x
j i

Definitie modulul vectorului :

- modulul vectorului este : |


= + + | = + +

VECTORI
Clasa a X + XI -a GEOMETRIE - 21
VECTORI

Definitie coordonatele vectorului determinat de doua puncte :


- fie ( , , ) si ( , , ) doua puncte din spatiu atunci avem vectorul :

= ( ) + ( ) + ( )
in baza ( , , ) sunt ( , , )
- coordonatele vectorului

Definitie modulul vectorului determinat de doua puncte :


- fie ( , , ) si ( , , ) doua puncte din spatiu ;
- modulul vectorului
este : |
| = ( ) + ( ) + ( )

- modulul vectorului
este egal cu lungimea diagonalei paralelipipedului dreptunghic .

Definitie suma a doi vectori dati prin coordonate :

= + + si
- fie vectorii = + +
- avem , ca si in plan , vectorul suma : ( )( + , + , + )
+
sau :
+

= ( + ) + ( + ) + ( + )

Definitie produsul unui vector cu un nr. real dat prin coordonate :


si numarul real ;
= + +
- fie vectorul
- avem :
= + + sau = ( , , ) ,

Definitie produsul scalar a doi vectori dati prin coordonate :

= + +
- fie vectorii si
= + +
- avem :
= ( + + ) ( + + ) = + +


- Observatii :
= = = iar = = =

Definitie cosinusul unghiului dintre doi vectori in spatiu :

= + + si
- fie vectorii = + + , iar unghiul dintre vectorii
si ;

+ +
- atunci cosinusul unghiului este : = =
|
|||
+ + + +

VECTORI
Clasa a X + XI -a GEOMETRIE - 22
VECTORI

Conditia de paralelism a doi vectori in spatiu :

- fie vectorii = + + si
= + + ;
- vectorii si sunt paraleli si scriem :


= = , pentru , ,

- Important : in cazul in care un numitor se anuleaza , atunci se anuleaza si numaratorul !!!

Conditia de perpendicularitate a doi vectori in spatiu :

- fie vectorii = + + si
= + + ;
- vectorii si sunt perpendiculari si scriem :


+ + = sau = unde =

Conditia de coliniaritate a trei puncte in spatiu :


- trei puncte distincte ( , , ) , ( , , ) si ( , , ) sunt coliniare daca :

= = cu conditia , ,

Definitie coord. unui punct care imparte un segment intr-un raport :


- coordonatele unui punct (, , ) care imparte un segment intr-un raport , adica

=
sunt :

= , = , =

Definitie expresia versorului unei directii oarecare :


un vector care face cu axele , , unghiurile de masuri , respectiv ;
- fie
- cum = + + si = | | , = |
| , = | |
notata
se obtine expresia versorului unei directii oarecare astfel :
= + +

- din relatiile anterioare = |


| , = |
| , = |
| obtinem :

= , = , =
+ + + + + +

care se mai numesc cosinusurile directoare ale directiei


.

sunt tripletele ( , , ) .
- coordonatele versorului

VECTORI
Clasa a X + XI -a GEOMETRIE - 23
VECTORI

Definitie unghiul a doua directii in spatiu :


In cele ce urmeaza vom determina unghiul a doua directii in spatiu exprimat cu ajutorul
unghiurilor pe care acestea le fac cu axele de coordonate :
si
- fie vectorii cu cei doi versori ai directiei lor :

= + + si
= + +
- produsul scalar al lor ne conduce la :
= , unde = (
)
,
Prin urmare :
= + +

- in cazul particular cand directiile coincid rezulta relatia :


+ + =

Definitie proiectia unui vector pe o dreapta ( d ) :


(, , ) care formeaza unghiurile de masuri , , cu directia () ;
- fie vectorul
- daca este versorul dreptei avem : = + + ;
pe dreapta produsul :
- numim proiectia vectorului
= |

| ( ) =
,
adica :
= + +

VECTORI
Clasa a X + XI -a GEOMETRIE - 24
VECTORI

Definitie translatia :
- translatia este o transformare geometrica prin cate toate punctele unei figuri se deplaseaza
dupa acelasi vector .

Definitie translatie de vector :


(, ) si un plan ;
- fie un vector nenul
- se numeste translatie de vector o functie prin care fiecarui punct i se

asociaza un punct astfel incat = .
y

'
M
v v
M

O x

Proprietati ale translatiei de vector :


Proprietatea 1 : () = , unde este imaginea sau translatul punctului in
planul .

Proprietatea 2 : Translatia pastreaza lungimea , directia , sensul , segmentelor orientate ,


masura unghiurilor si aria suprafetelor .

Proprietatea 3 : Translatia conserva distantele dintre punctele planului ( este o izometrie ) si


transforma o dreapta data in una paralela cu aceasta , distincta de ea sau nu .
- in planul , se numeste izometrie o aplicatie : , care are proprietatea :
((), ()) = (, ) , ,

Proprietatea 4 : Translatia conserva coliniaritatea punctelor planului si unghiurile .

Proprietatea 5 : Translatia transforma un poligon intr-un alt poligon egal cu primul si un


cerc dat intr-un cerc egal cu cel dat .

Proprietatea 6 : Daca ( , ) este imaginea lui (, ) prin translatia , atunci


avem :
= + , = +

VECTORI
Clasa a X + XI -a GEOMETRIE - 25
VECTORI

Definitie omotetia :
- Omotetia este o transformare geometrica prin care se mareste / micsoreaza dimensiunile unei
figuri geometrice de acelasi numar de ori .

Definitie omotetie de centru O si raport k :


- fie O un punct din plan si un numar real nenul ;
- se numeste omotetie de centru si raport o functie care asociaza
fiecarui punct punctul astfel incat :

=

Proprietati ale omotetiei :


Proprietatea 1 : () = , unde este imaginea lui prin functia .

Proprietatea 2 : O omotetie este definita daca se dau punctul impreuna cu un punct


si cu imaginea sa .

Proprietatea 3 : Omotetia pastreaza directia si masura unghiurilor .

Proprietatea 4 : Prin omotetie lungimile cresc sau descresc de acelasi numar de ori .

Proprietatea 5 : Omotetia nu pastreaza distantele dintre puncte . Ea le amplifica cu raportul


omotetiei in modul , || .

Proprietatea 6 : Omotetia invariaza dreptele ce trec prin pol .

Proprietatea 7 : Omotetia transforma o dreapta data intr-o dreapta paralela cu cea data , un
poligon dat intr-un poligon asemenea cu cel dat si cercurile in cercuri .

Proprietatea 8 : Daca ( , ) este imaginea lui (, ) prin omotetia , atunci


avem :
= , =

- ecuatiile omotetiei in spatiu sunt :


= , = , =

VECTORI

S-ar putea să vă placă și