Sunteți pe pagina 1din 3

CAP.

2 RSPUNSURI

Nr. grup: 3

Nr. categ.: VIII

Tema: Analiza diagnostic a intreprinderii

Intrebarea nr. 54
Analizai poziia financiar a unei ntreprinderi din domeniul industriei prelucrtoare care
prezint urmtoarele informaii bilaniere:

Indicator 31.12.n
Imobilizri 10000
Stocuri 20000
Creante 4000
Disponibiliti 1000
Capitaluri proprii 10000
Datorii mai mari de un an 8000
Datorii de exploatare 17000
Datorii bancare pe termen foarte scurt 0

Raspuns: Analiza pe baza bilantului contabil:

SN = (10000+20000+4000+1000) (8000+17000+0) = 35000 25000 = 10000

Situatia neta pozitiva reflecta o gestiune economica sanatoasa, fiind consecinta a reinvestirii
unei parti din profitul net si a altor elemente deacumulare baneasca; aceasta inseamna
ca valoarea firmei creste.

Fondul de rulment permanent = Resurse permanente - Alocari permanente


FRP = (10000 + 8000) 10000 = 8000

Deoarece FRP este pozitiv, capitalurile permanente finanteaza o parte din activele
circulante, dupa finantarea integrala a imobilizarilor nete. Intreprinderea poate sa faca fata
fara dificultate riscurilor diverse petermen scurt.

Nevoia de fond de rulment = Active de exploatare - Datorii de exploatare


Active de exploatare = stocuri + creante
NFR = (20000 + 4000) 17000 = 7000

NFR cu valoare pozitiva semnifica un surplus de nevoi temporare in raport cu sursele de


formare ale acestora. Cauzele acestei situatii pot fi : cresterea stocurilor si creantelor datorita
incetinirii vitezei de lichidare; cresterea exigibilitatii datoriilor de exploatare. Aceasta situatie
este normala daca este rezultatul unei politici de investitii privind cresterea nevoii de finantare
a ciclului de exploatare, altfel poate evidentia doar un decalaj nefavorabil intre lichiditatea
stocurilor si exigibilitatea datoriilor.
Trezoreria neta = Active financiare de trezorerie - Pasive de trezorerie
TN = 1000 0 = 1000
Sau
TN= FR- NFR = 8000 7000 = 1000

O trezorerie pozitiva releva faptul ca intreprinderea dispune de lichiditati pe termen scurt


care sa-i permita rambursarea datoriilor pe termen scurt. De asemenea, in functie de marimea
excedentului de trezorerie se poate pune problema plasarii eficiente si in siguranta pe piata
financiar monetara a acestuia.

Intrebarea nr. 92
Din contul de profit i pierderi al societii din exerciiul precedent se cunosc urmtoarele
informaii:
Indicator u.m.
Cheltuieli de exploatare platibile 2700
Amortizare 300
Cheltuieli cu dobnzi 150
Impozit pe profit 200

S se calculeze i s se interpreteze ratele de solvabilitate i cele de rentabilitate pentru


ntreprindere.

Raspuns:

Solvabilitatea exprima capacitatea intreprinderii de a-si onora obligatiile pe termen


mediu si lung, de a asigura sursele banesti capabile sa sustina continuitatea exploatarii pe
termen lung. In perioada de criza valoarea de lichidare este frecvent inferioara
valorii contabile a activelor, antrenand pierderi exceptionale. Solvabilitatea mai
inseamna asigurarea unor fonduri banesti, a unor disponibilitati capabile sa
sustina continuitatea exploatarii, sa permita un flux normal al fondurilor.
Solvabilitatea exprima gradul in care capitalul social asigura acoperirea
creditelor pe termen mediu si lung (autonomiefinanciara).

Solvabilitatea patrimoniala (SP) este egala cu:


capital propriu / credite pe termen mediu si lung + capitalul social * 100

Capitalul social este cel varsat nu cel subscris.


Creditele (datoriile) pe termen mediu si lung cuprind atat pe cele in termen cat si pe cele
nerambursabile la scadenta, amanate. Indicatorul solvabilitatii patrimoniale se
apreciaza ca fiind pozitiv pentru valori intre 40-60%. Limita minima este apreciata ca
fiind 30%.

Solvabilitatea generala = active totale / datorii totale > 2


Rata solvabilitatii generale = avtiv circulant / obligatii pe termen scurt

Ratele de solvabilitate realizeaza o raportare a activelor realizate la obligatiile


exigibile in vederea evaluarii riscului de faliment. Rata solvabilitatii generale permite
aprecierea gradului de acoperire a obligatiilor pe termen scurtde catre activul
circulant.
Ra tele de rentabilitate
Impozit pe profit = 200
Profit inaintea impozitarii = 200 / 0,16 = 1250
Rata rentabilitatii economice masoara performantele patrimoniului total al intreprinderii,
reflecatnd performanta economica a acestuia independent de modul de finantare si de sistemul
fiscal.

Rata rentabilitatii economice = rezultatul exploatarii / activ total * 100

Rata rentabilitatii financiare exprima capacitatea intreprinderii de a degaja profit net din
capitalul propriu angajat in activitatea sa. Rentabilitatea financiara este un indicator mprin
prisma caruia posesorii de capital apreciaza eficienta incestitiei lor, respectiv oportunitatea
mentinerii acesteia in afacere.

Rata rentabilitatii financiare = profit net / capital propriu * 100

Rentabilitatea financiara mai poate fi masurata si cu urmatoarele rate:


- rata rentabilitatii financiare inainte de impozit
Rn = rezultatul curent inainte de impozit / capital propriu
Are avantajul ca elimina incidenta activitatii exceptionale.
- Randamentul capitalului propriu
Rr = dividende/capital propriu