Sunteți pe pagina 1din 10

4.5. ANII ACTIVITĂȚII PUBLICE

o mătușă

246

pe linie maternă, al cărei nume nu menționate, împreună cu

Ele sunt

Magdalena în Ioan 19,25 (v. și Fapte

să fi intervenit activ și

lui Iisus—și

paternă a

este dat („sora

mamei sale").

lui Iisus, și cu Maria

doar

Maria, mama

Maria Magdalena

în

1,14). Este posibil ca

constant în timpul

(mama și cele

Galileea. Celelalte trei femei

predicării lui Iisus

s-au

adăugat poate grupului doar la

Ierusalim.

două mătuși)

deja aproape de

sfârșitul viețiisale, când era

colaborat femeile ucenice cu

Trebuie presupus grupul

Trebuiene întrebăm în ce fel

Iisus în timpul activității

lui din

constant, ca ucenicii

au

Galileea. În primul rând, l-au însoțit

și,

alții), împărțind cu el

(cei Doisprezece

itinerante?

privațiunilespecifice uneivieți

lui Iisus, care mergea

primit, era format

în Galileea din sat în sat și sta acolo unde era

femei, căsătoriți

și necăsătoriți, unii

în acest sens. Când

din bărbațisi

existănici un indiciu

amintește au părăsit

de soți sau soții

alături

însoțițipoate de copii?Nu

lui Iisus că au lăsat „totul”

ucenicii săi (părinți, frațiși

(v. Marcu 10,29 IIMatei

de copii, pe femeie” și

Petru,în numele ucenicilor,îi

acesta specifică ce anume

copii), dar nu amintește

19,29). Doar Luca

menționează,

absentă

presupune

oamenii ce-și

din lista ce i-a parvenit din tradiție.

Iisusnu include soțul sau soția

(14,26;18,29),probabil

Prin urmare, putem

printre cei pe care

duc viața alături de el trebuie să-i

părăsească.

Înseamnă asta ucenicii căsătoriți care-l urmau pe Iisus își luau

cu ei perechea, iar copiii le rămâneau sub tutela provizoriea

bunicilor sau fraților?Dacă Iisus seŕ referă la copii, dar evită să

menționeze soția (sau

soțul),este pentru că nu admite sub nici o

formă divorțul.Nu le cere, înseamnă, ucenicilor căsătoriți să-și aban-

doneze perechea; dimpotrivă,le cere s-o păstreze, să nu divorțeze,

deși acum trăiesc pentru cauza Împărăției, în afara casei și a familiei.

DinMarcu 10,29reiese nu-i obligă pe ucenicii care împart viața cu

el să-și strice familiile.'soțiile

rămân acasă și au grijăde copii.

ucenicilor căsătoriți, acum itineranți,

Dar femeile

căsătorite care îl însoțesc, ca Maria,mama

Au obținut, permisiunea

lui Iacob

și a lui.Iosif, sau Ioana?

soților (Alfeu și

Huza)? Primulcaz este ușor,

căci Iacob, numit cel Mic, fiul cel mare

Doisprezece chemați de Iisus. Ușor ar

a doi

membri din grupul celor

Mai surprinzător

este

al Mariei,a fost unul dintre cei

fi și cazul Salomeei,probabilmama

Doisprezece (Iacob și Ioan) și soția lui Zevedeu.

cazul Ioanei, căsătorită cu un înalt funcționar al tetrarhului Antipa

4.5.3. UCENICII

247

Totulne face credem că

social,nu șochează

aceste femei au un radical

legate

comportament tolerat

nu fac nimic care

cum ar fi cazul

ca Maria

obiceiurile admise,

de

grupul

provoacecomentarii

dacă aceste femei,

Magdalena,i-ar urma

mare,dar nu într-atât

ceea ce este pentru el

ucenicilor,

căsătorite, și altele

pe Iisus și

pe

ucenici.

necăsătorite,

Libertatealui Iisus este

și să

pună în pericol

prin fapte și

Împărăției

se bazează pe ele

modul de viață,

încât provoace scandal

fundamental: vestirea

vorbe.Iisus admite femei în cercul

pentrumisiunea

ucenicilor săi și

sa, dar nu le cere să-i

Doisprezece

împărtășească

cumle cere celor

și, în unele cazuri, și altor ucenici

femeie de proastă reputație,

amfitrionuluisău fariseu

bărbați.Cu toate acestea,

o prostituată,să-i

acceptă ca o

sărute picioarele în

și

fața

scandalizat(Luca 7,39)

să-i devină ucenică.

Femeilecare-l însoțesc

pe Iisus prin Galileea,ca și o bună parte

a fi fost chemate de Iisus să-l urmeze,

Aceste două lucruri sunt proprii celor

chiar dacă,

așa cum am spus,

inegale.

dintreucenicii bărbați, nu par

nicinu vor fi trimise în misiune.

Doisprezece(v. Marcu

3,13-19;6-7)

punctualsunt chemați și alți ucenici, cu rezultate

facă un „serviciu” (diakonia). Este

constantlegat de asigurarea mesei

femeile menționate

Ceea ce le cere Iisus femeilorcare-l urmează ca ucenice este să

vorba de un sprijin activ

și

și sprijinireaaltor nevoi ale gru-

probleme organiza-

Ajutoruloferit de

pului,precum găzduirea, sau de rezolvareaaltor

toricelegate de activitatea itinerantă de predicare.

în Marcu 15,40-41și Luca 8,1-3 nu exclude

sprijinulfinanciar, mai ales în cazul Ioanei, soția administratorului lui

Antipași persoană cu poziție socială înaltă.Aceasta nu înseamnă că

acestefemei „sponsorizează” grupul. De fondul comun se ocupă un

ucenic,Iuda (Ioan 12,6; 13,29).Pe de altă parte, Iisus și ucenicii care-l

însoțescprimesc un sprijin considerabil de la ucenicii sedentari, care

Ieoferă ospitalitate și-i ajută din bunurile lor.

Rezumând, cele patru femei menționate în evanghelii în legătură

cuactivitatea lui Iisus în Galileea (Maria din Magdala, Maria- mama

luiIacob și a lui Iosif ,Ioana soția lui Huza și Salomeea probabil

mamalui Iacob

și a lui Ioan)

se situează la jumătatea drumului dintre

Uceniciisedentari bărbați și femei —,care rămân la casele lor, și

Uceniciiitineranți toți bărbați —yal DOisprezece. Femeile asigură, ca

Ucenicilorși

uceniciși, normal, beneficiază de

căror nucleu este grupul celor spunem așa, logisticagrupului

cu Iisus, dar nu împreună cu el. Adică

minime pentru Învățătorși

posibilitatea de a-l asculta și de a

călătoresc odată

ÎlÎnsoțescprin Galileea, asigură condițiile

ANII ACTIVITĂȚII PUBLICE
4.5.

cu Iisus,

nu

Călătoresc

ce le

sarcină

însă fizic. îl

permite

urmează

fie aproape

Adeziunea lor

la sfârșit.

tot ce face.

fi martori

2c48ăci li s-a

a

încredințat

o anumită

nu

întotdeauna.

menține până

alături de el

învățător se va

învățător, deși

de

față de

necondiționată

de simpatie

și

Iisus, un spațiu

în jurul

părăsit

lui

început o viață în

Lumea și ucenicii formează,

prietenie. Faptul

că Iisus a

nici copii și,

lângă el câțiva

construiește

Nazaretul și-a

semnificativ. Iisus nu râul Iordan, a atras

surprinzător și

afara căminului și familiei este

are soție,

Ioan în

după botezul lui

ai lui Ioan. Rapid își

cele patru evanghelii,

de câțiva ucenici. De

Vrea

atunci ucenici

familii. În toate

bărbați, până

noi

nucleul unei

Galileea este însoțit

constant

când Iisus se întoarce în

fapt, viața

printre ucenici.

lui se desfășoară

întemeiezeo comunitate de

comunității

eseniene

implicați radical

adepți

cu dublu versant, asemenea

Învățătorul Dreptății: oameni

și oameni

care,

fondate de

(„călugării” de la Qumran)

casele lor, să-i

sprijine. Și Iisus admite în

continuînd să trăiască la

jurul său diverse forme

de ucenicie: nu toți sunt chemați pentru

același lucru.

Formează însă familia Dei, familia lui Dumnezeu, unită printr-o

nu exclude niciodată pe nimeni.

În virtutea

fraternitateactivă și practică,care

Cum se poate

citi în Matei23,8: voi toți sunteți frați".

acestei fraternități- ce va constituiuna din bazele Bisericii timpurii -

ajutorulși serviciulreciproc iau forme

concrete. O arată sentința lui

Iisus care exprimă vizualrelația dintre membrii acestei largi „familii ,

formată din adepții lui și din toți cei oamenii săraci pe care el îi

considerăcei mai apropiațide

Dumnezeu:„cel ce va da de băut

un pahar cu apă rece,

nu va

unuiadintreaceștiamicinumai

rămâne fără răsplată”l(Matei

sânge,substituiteprintr-orelație

a te atașa de Iisus

cuvântullui

înseamnă, în

10,42).Rămân departe legăturile de

diferită,pe care

toți o pot dobândi:

asculta și respecta

ultimă instanță, a

Dumnezeu. În acest sens

mama a avut un fiu

îi va răspunde femeii dintr-un

ca el

(v. Luca 11,27-28).

să-i asculte predicile și

să-i vindece. Familia

sat care-i laudă Iisusse lasă

nerăbdătorisă-i

din

„mâncat” de oameni, dornici

prezinte

bolnavii

și să-i

ceară

Nazaretnu poate suporta însă ca bunul nume al urmașilor lui

1În Biblia Ortodoxă românească: nu va pierde plata sa."

4.5.3. UCENICII

249

Davidfie pus la îndoială

de unul din membrii ei

și o primă

supozițiepe care o face despre

ruda lor, fostultâmplar este: Și-a

3,20-21). Primii vor interveni

și veri ai lui Iisus,

ieșit din fire". A înnebunit! (Marcu

membrii cu

greutate ai familiei, capii casei, unchi

venițispecial la

Cafarnaum. Apoi cei mai apropiați,mama, frațiiși

casa din Cafarnaum,unde predică. Nici

rezultate.

Nazaret, Iisus răspunde cu

și ocolindîntâlnirea cu cei

și să-l ia, eventual, cu

să-i rănească,

surorile,care se duc la

această încercare nu va avea

În fața presiunii întregii familii din

abilitateadresându-se celor ce-l ascultă

ce vor să-l determine să-și schimbe opinia

forța.Cu acest răspuns, evită înfruntarea directă cu familia, care ar fi

dat dreptate celor veniți din Nazaret. Dimpotrivă,fără

dar cu hotărâre, le contestă dreptul de a decide pentru el. Este

adevărat,mama, fratele sau sora cuiva are anumite drepturi, dar

întreabă el cu înflăcărare Cineeste mama mea și frații mei?”

Răspundetot el adresându-se ascultătorilor:„Iatămama mea și frații

mei [voi].”Și continuă: „Că oricine va face voia lui Dumnezeu,

acesta

este fratele meu și sora mea și mama mea” (Marcu 3,35 IIMatei

12,50IILuca 8,21). Prin urmare, toți cei ce fac ce vrea Dumnezeu și-i

ascultă Cuvântul de același sânge cu Iisus sau nu trebuie

considerațimembri

să urmeze voința

ai familieisale. E rudă cu Iisus cel ce-și propune

divină! Firește, rudele din Nazaret, oameni religioși,

nu au ce să replice. Nu sunt exclușidin răspuns, dar drepturile lor

asupra lui derivate din legătura de sânge trec clar pe planul doi.

Șise întorc fără el.

Acest episod nu implică

ruperea relațiilor dintre Iisus și familie,

produs o îndepărtare se vede când Iisus

implicăînsă răcirea. Că s-a

le întoarce vizita. După

care a crescut

și

un timp, însoțit de ucenici, se duce în satul în

miracolelor unui om care, înainte, nu

cum să-și explice acest lucru. Uimirea nu

ci în respingere, Disprețulnu este

din drum (Marcu

încercaseră să-l abată

ieși din fiul Mariei,fratele

noi îl cunoaștem? (v. Marcu

fusese și

argumentul lui Natanael

ucenic: „DinNazaret poate fi [ieși] ceva

începe să-și prezinte învățăturile sâmbăta la

derutați în fața cuvintelorlui

sinagogă.Oamenii din Nazaret rămân

pline de înțelepciune și-n fața

se mișcase din sat. Nu știu

se transformăînsă în admirație,

absentnici la rude, cei ce

3,20-21).Argumentul e limpede: Ce poate

lui Iacob, Iosif, Iuda și Simon, pe care

6,1-6II Matei

13,53-58). Acesta

ca

Înaintefie chemat

bun?"(Ioan 1,46). Evanghelistul Marcu comentează că Iisus a rămas

250

4.5. ANII ACTIVITĂȚII PUBLICE

Despre o altă vizită a lui Iisus la Nazaret

cu rudele de sânge după

surprins de respingerea lor,

nu avem informații.

Nici

puțin norocoasa

despre relațiile

Dezacordul a fost atât de mare

putut acolo să facă nicio

peste

putini bolnavi, i-a

vizită la Nazaret.

încât, spune Evanghelia după

minune, decât că,

Marcu, „n-a

punându-și mâinile

vindecat” (Marcu 6,5).

cu ultima sa călătorie Ia Ierusalim. În

răstignit, se întâlnesc rudele și ucenicii,

în

alții, bărbați și femei. Mama și

Familiareapare odată

orașul în care Iisus va muri

primul rând cei Doisprezece, dar și

frațiisăi poate nu toți - sosesc la

Ierusalim în preajma anului 30 și

muri Maria (v. 4.3. l). Fratele cel

comunității creștine din oraș și va

se stabilesc aici (Faptele l, 14).Aiciva

mai mare, Iacob,va deveni capul

fiun personaj foarte respectat al

moartea sa

creștinismului, de la început până la

martirică în anul 62 d.H. (v. 4.3.4.l.)E La sfârșitul vieții lui

Iisus,relațiile cu familiapar să se firefăcut și intensificat. Ioan 19,25

le înfățișează pe Maria,mama sa, și pe cele două mătuși, una pe linie

paternă (Maria,soția lui Cleopa) și una pe linie maternă, anonimă, în

apropierea crucii în timpul agoniei fiului, respectiv

din

nepotului.

Și, dacă

Cleopa din Luca 24,18(unul din cei doi ucenici care

Emaus, dezamăgițide finalultragical

Israelul) este cum pare a se deduce

merg spre

celui ce trebuia să elibereze

Hegesip—fratele lui Iosif,

schimbase

și, cel puțin

speranțe mesianice.

Iacob, fratele

tatăl lui Iisus, înseamnă că familialui Iisus se

la sfârșit, unii din

membrii ei își puneau în el

Pavelne informează că

Iisusi s-a arătat după înviere lui

cel mai mare, după ce i

apostoli

(v. I Corinteni

se arătase lui Petru, dar înaintea celorlalți

15,7),

Se pare deci că nu s-a

produs o

ruptură

ireversibilă între Iisus și

de la sinagoga din

pe măsură ce se

de Cleopa, unchiul

cel ce avea să

membrii cei

mai apropiați ai familiei lui.

Episodul

Nazaret arată o

apropia

lui Iisus, în

izbăvească

distanțare notabilă, dar atenuată

Opinia

exprimată

Paștele din anul 30 d.H.

Luca

pe

Israel")

24,21 (Iar noi nădăjduiam

poate fi o

Luca 19,11 se

lui Iisus care, în

că împărăția lui

el este

familiei din Nazaret. În

asemănătoare la ucenicii

la

îndată") (v. și

Zevedeu,

20,20),îi cereau lui

Ierusalim (ei credeau

reflectare a sentimentului comun al

percepe o stare de suflet

preajma Paștelui, au venit

Fapte 1,6). În

momentul acela Dumnezeu se va arăta

Iacob și Ioan, fiiilui lor, Salomeea

poate cu

ajutorul mamei

Iisus primele două

Așteptările

poate că

(potrivit lui Matei

locuri din împărăție (Marcu

10,37IIMatei

20,21).

sărbătoarea Paștelui și

creșteau pe

măsură

apropia

aceste așteptări au grăbit mutarea

ce

se

4.5.3, UCENICII

251

nucleulUifamilieisale la

Ierusalim. Toți credeau în marele triumfal

aclamații și

frunze de palmier părea

după câteva zile, va fi

profetuluiIisus; primirea lui cu

să_lvestească. Nimeni nu

putea bănui că,

condamnat la moarte și răstignit ca un criminal.

4.5.3.3. Micul cerc: cei Doisprezece

Unadintredatele

fostînconjurat de

cele mai sigure din istorialui Iisuseste aceea că a

doisprezece bărbați care, de la

împart

primii pași ai

viața cu el și-lînsoțesc constant.

Botezătorul, cum am

sugerat

activitățiisale publice, își

probabilunii ucenici de-ai lui Ioan

maiînainte, s-au simțit

Ioansă-lboteze și care,

făcuseremarcat ca rabin,

mult,încât amândoi botezau în

atrași de bărbatul din Nazaret care-i ceruse lui

foarte curând după întemnițarea acestuia, se

asemănător lui Ioan Botezătorul,atât de

regiunea

Iordanului, dar în teritorii

diferite(v.4.5.2.2,). În momentul acela ucenicii care botezau cu Iisus

în Iudeea erau însă puțini,

Iisus își va începe

grupul celor

Doisprezece se va forma când

Galileea,

după arestarea

3,13 situează

activitatea în

Botezătorului,poate la mijlocul anului 28 d.H. Marcu

scena constituiriilui pe un munte, un loc unde Iisusare obiceiul să

se roage. Acolo, nu fără o anumită solemnitate, Iisus formează un

grupaparte, cu un număr și un nume

lui Marcu3,13-15,nu este vorba de

exact: doisprezece. Totpotrivit

voluntari, ci de bărbați aleși

personalde Iisus, care primesc o dublă însărcinare: să-și ducă viața

alăturide el și, mai târziu, să meargă să predice, întărițicu puterea

de a vindeca infirmități ale spiritului și sufletului.

Cei Doisprezece sunt chemați să-l urmeze pe Învățător pretu-

constant în

ceipeste doi ani de activitate publică, dar când Învățătorulva cădea înmâinilecelor care vor să-l omoare, cei mai apropiați ucenici îl vor

tindeniși să meargă acolo unde le spune. Eiîl vor însoți

abandonarușinos. Arestarea lui este un episod dramatic, căci va fi

favorizatăde

trădarea unui membru al grupului,Iuda Iscarioteanul.

În timpul supliciului și morții lui Iisus, grupul celor Doisprezece se dizolvăși reapare doar când apar știridespre învierea lui. Relațiastrânsă, directă, dintre Iisus și cercul cel mai apropiat de

discipolinu se rupe însă, se menține. O dovedește informația dată de

Pavel despre arătările lui Iisus, după înviere: Petru, liderul și

PUrtătorulde cuvânt al celor Doisprezece, cel ce se dezisese de el în timpul patimilor,e primul care primește vizitaÎnvățătorului,urmat de

ANII ACTIVITĂȚII PUBLICE
4.5.

(l Corinteni, -15,5). Deși în

252

Doisprezece”

grupul întreg, „cei

moment sunt,

de fapt, doar

unsprezece tradiția creștină continuă să-i

așa cum apar în

unui al

Doisprezece",

alegerea

locul lui luda, va

Iscarioteanul

sinuciderea lui luda

numească, în mod

evangheliile

doisprezecelea

sublinia

semnificativ, cei

Ioan.

Luca, prin

lui Marcu și

membru,

Matia, care va ocupa

Doisprezece

ca grup

(Faptele I ,15-26).

importanța celor

liste numele celor

specifică în patru

Izvoarele evanghelice

Luca 6,14-16; Fapte 1,13)

3,16-19; Matei 10,2-4; diverse locuri, nouă nume (toți

Ioan cuprinde, în

Zelosul, deși Iacob și Ioan

fiul lui Alfeu, și Simon

Zevedeu”). Faptul

este cu atât mai surprinzător

Doisprezece", ca grup, nu vor

să indice că, după moartea

purtați de

Doisprezece (Marcu iar Evanghelia după

minus Matei, Iacob,

apar doar

cu cât în

ca „fiiilui

rămâne împreună

lui Iisus, ei vor

creștinismul timpułiu cei

mult timp. Totul

pare

diferite din Ierusalim,

pleca pe drumuri

Doar cei trei ucenici mai importanți

dorința de a răspândi evanghelia.

(Petru,Iacob

și Ioan) își vor

teritoriilevecine până când,

decapitat din ordinullui

oraș, cu siguranțăîn

- din Antiohiava

continua activitatea la Ierusalim și în

în anul 43 sau 44 d.H., Iacob va fi

Agrippa,iar Petru va fi nevoit să fugă din

Antiohia.Petru - primul dintre cei Doisprezece

ajungela Roma trecând prin Corint și, după toate

indiciile,va muri crucificatîn capitala Imperiului în timpul lui Nero

(între anii 64 și 68 d.H.).

Puțin mai înainte, în 62 d.H.,la instigarea marelui preot Anan, va

muri lapidat Iacob, fratele cel mai mare al lui Iisus, originar din

Nazaret;Iacob nu aparține ęelor Doisprezeceydar Pavel îl numește

stâlpal creștinismului,alături de Petru și Ioan (Galateni 2,9). Fratele

lui Iisuseste incontestabilconducătorul comunității din Ierusalim,

cel puțin din 43 sau 44

Un alt personaj al

d.H., data fugiilui Petru din oraș (v. 4.3.4.1.).

Bisericiitimpurii care nu aparține celor

fariseu, marele misionar din primele

diaspora, născut la Tars, în

Doisprezeceeste Pavel,un fost

decenii ale creștinismului. Evreu din

Cilicia,fusese un

sa și va fi și el executat la

Prin

urmareycu excepția lui

ai grupuluicelor

Doisprezece nu mai

clară: cei

moartea lui Iisus. Concluzia e

ucenici

publică,

specific timpului în care

prigonitor tenace al creștinilor până la convertirea

Roma, ca Petru, în timpul lui Nero.

Petru, Iacob și Ioan, ceilalți membri

apar în Noul Testament după

Doisprezece sunt un grup de

desfășurat activitatea

Iisus și-a

timpul dinaintea morții sale.

4.5.3. UCENICII

253

Numele și identitatea lor sunt

date, în grade diferite, în cele patru

nume sunt grupate în trei serii

pe

Simon Petru, respectiv pe

liste, ultimul nume este

listeamintite. Aici cele

de câte patru, având în

douăsprezece

frunte, constant,

Filipși pe Iacob, fiul lui Alfeu.

În toate aceste

al luiluda Iscarioteanul, cel ce

nume nu este păstrată constant.

l-a trădat pe Iisus.Ordinea celorlalte

Simon Petru, Iacob, Ioan

primaserie este formată

și Andrei

din două perechi de frați:Simon (Petru)și

presupus că Simon și

Iacob sunt frațiimai

Ioan sunt indicați ca frațiai lor. Sunt patru

originaridin Betsaida (localitate din

administrativ),ceilalțidoi dintr-un

Andrei,Iacob și Ioan. E de

mari,de vreme ce

Andrei și

pescari, evrei galileeni,

primii doi

afaraGalileeidin punct de vedere

locnecunoscut, nu departe

tovarăși,dar doar aici apare

pescaridin aceeași zonă, din

se fi cunoscut când i-a chemat

asigurauloc de muncă pentru

de Cafarnaum.Potrivitlui Luca 5,IO,erau

această informație.Este clar însă că sunt

NElaculuiGalileea,și este verosimilsă

Iisus.Bărcilepe care le posedau

câțiva oameni, cum rezultă din Marcu

chemați de

1,20,unde se spune că Iacob și Ioan, imediat ce au fost

Iisusl-au lăsat „pe tatăl lor Zevedeu în corabie, cu lucrătorii .

al unei bărci pe care

lucreazămai multe persoane. Barca din sec. I d.H. descoperită în

Și în Luca 5,1-11Simon apare ca stăpân

kibbutzul Guinossar, situat pe coasta nord-vestică a lacului, cu

capacitateade 12-14persoane, fragilă,cu coca joasă, arată cum

puteaufi aceste mici firme, cu 5-7pescari de barcă (v.Ioan 21,2-13).

Nu-ide mirare un pescuit abundent putea pune în pericol

stabilitateaacestor ambarcațiuni fragile,vulnerabile la furtuni:și au

umplutamândouă corăbiile, încât erau gata se afunde” (Luca 5,7).

E posibil ca Simon (Petru), originardin Betsaida, fiullui Iona

(Matei16,17)sau Ioan (Ioan

și fratele lui Andrei, fi fost

căsătoritcu o femeie din Cafarnaum,dar în evangheliiapare doar

soacralui,pe

care Iisus a vindecat-o de friguriîn Cafarnaum, în casa

luiSimon și a lui Andrei (Marcu 1,29-31).Înseamnă asta familia

se mutase din Betsaida la Cafarnaum? Pe de altă parte, nu este clar

dacă Simon fusese ca fratele său Andrei ucenic al lui Ioan

Botezătorul,pare probabil că Iisus l-a cunoscut pe Simon (Petru) prin

Andrei(v. Ioan 1,40-42).Deși

SUPranume, Chefa (în

numele lui era Simon, Iisus i-a dat un

aramaică Kepa'), care, tradus în greacă, este

I În Biblia Ortodoxă românească în ambele evanghelii apare Iona.

ANII ACTIVITĂȚII PUBLICE
4.5.

deci „piatră,

s-a impus

stâncă". Din cele trei

Petru. Chefa înseamnă

(Simon,

Chefa

și Petru)

fost

cunoscut

Petru și primul dintre

Petros,

lume

creștină timpurie prin

în comunitatea

său. Dar,

cum remarcă J. R Meier

Doisprezece a

a supranumelui

originar și la fel trebuie să fi

care a avut loc în

mai puțin probabil

traducerea greacă

Iisus i se

făcut și

numele

adresează de obicei cu

cei Doisprezece.

crucial într-un episod

8,27; Matei 16, 13) sau,

Rolullui Petru devine

Caesarea lui Filip (Marcu

la Cafarnaum (Ioan

cunoscut de mulți,

despre el. Petru,în

(Marcu 8,29; Luca

publică, când era deja

care îl însoțeau

ce cred

6,59). În plină activitate

întrebat ucenicii

Iisus și-a

numele

afirmat solemn că el e Mesia

Ioan 6,69, „Hristosul, Fiul lui

totală a lui Petru la

adeziunea identitatea lui ca trimis al lui

celorlalți, a

9,20) sau, potrivit lui

Era clară

avea despre

fermitate, legată

când îi cere să-i

Dumnezeu” (v. Matei 16,16).

Iisus și percepția pe care o

de o convingere deplină, este

„întărească”

pe frații săi (Luca

indiciu pentru Iisus

Dumnezeu. Această

evidențiată de Iisus

22,32). Supranumele

Simon trebuia fie o

celorlalți

Biserică:

Chefa/Petru este un

stâncă puternică pe

idee în

care să se sprijine credința

Matei 16,17-19, cu referire la

ucenici (aceeași

tu ești Petru și

pe această piatră voi zidi Biserica Mea").

însă pe purtătorul lui să treacă

de Iisus când

Acestsupranumenu-lscutește

prin situații de mare slăbiciune.

îl contrazice și-icere

anunță pentru el și

Petru va fiaspru dojenit

să evite drumul suferinței pe

care Învățătorul îl

pentru ucenici. Iisus îl apostrofează numindu-l

„Satana”și-icere imperiossă-l urmeze ca ucenic și să fie expresia

planului lui Dumnezeu, fără nici un fel de orgoliu (v, Marcu 8,32-33).

Într-unalt moment, referința la Satana, cel ce ispitește indică un

timp de încercare prin care vor trebui să treacă cei Doisprezece.

Patimile,moment în care îl

care cuprinde o metaforă

vor abandona pe Iisus, justifică o frază

agricolă foarte expresivă: „Simone,

vă cearnă ca pe grâu (Luca 22,31)'

pentru Petru, pe care Iisus îl anunță

cunoaște.

Învățător și primul

Simone, iată Satana v-a cerut să

Încercarea va fi deosebitde dură

se va lepăda de el,

spunând că nu îl

Istoria relațiilordintre

Iisus și Petru, dintre

dintre cei Doisprezece, se va

încheia cu întâlnirea de după învierea

sunt cuvintele

în Luca

pe care,

și pe care, în parte, deja le-am

tine nu

întărește

lui Iisus.Reflexul acestei întâlniri

22,32,le rostește Iisusla

ultima cină

menționat. Iisusîi

rugat pentru piară credința ta. Și tu, 1.], întorcându-te [la Dumnezeul,

spune lui Petru:

„Eu m-am

4,53.

UCENICII

255

pe frațiităi". O idee similară se găsește în Ioan

21,15-19,cu referire la

rolul lui Petru în Biserică: Paște mielușeii mei".

Șilui Iacob și Ioan, doi frați cunoscuți

ca „fiiilui Zevedeu, Iisus le

potrivit explicației

un supranume. Îi numește „Boanerghes”, adică,

din Marcu 3,17, „fiii tunetului". În limbajul comun, acest calificativ

indicăo persoană cu caracter puternic

și impetuos, îndrăzneț, chiar

irascibil.Aici,însă, se referă mai ales la comportamentul celor doi frațica discipoli, comparat cu modul de comportare al lui Iisus, învățătorul.În acest sens, intervenția celor doi frațidupă ce un sat

samariteana refuzat ofere ospitalitate

grupului

lui Iisus ar explica

destulde bine supranumele dat, nu fără o

doză de ironie, de

învățător:„Doamne,vrei zicem să se coboare foc din cer și să-i

mistuie?”(Luca 9,54). Iisus răspunde printr-un refuz total și-i ceartă

public

pe cei doi frați (v.3.4.3.2.).

Într-un episod similar, Ioan, vorbind la persoana întâi plural (și în

numele fratelui său?) își arată

zelul tunând și fulgerând împotriva

cuivacare făcea exorcisme în numele lui Iisus, deși nu aparținea

grupuluide ucenici itineranți. Ioan, convins că a procedat corect,

spune,nu fără orgoliu, l-au împiedicat „pentru că nu-ți urmează

împreună cu noi". Iisus îl corectează și-i răspunde: „Nu-lopriți

(Marcu

9,38-39; Luca 9,49-50).

Într-unal treilea episod, cei doi frați se autoproclamă cei mai

importanțidin împărăția pe care o va instaura curând Iisus: Iacob ar

vreasă stea în

dreapta, iar Ioan în stânga lui Iisus, regele. Cer putere

șiprovoacămânia, manifestată, a celorlalțizece ucenici. Iisus trebuie

le frâneze impetuozitatea amintindu-lesingurul lucru la care

pot aspira, ca ucenici ai săi, este încercarea și suferința (Marcu

10,35-45IIMatei 20,20-28).Cei doi frați—și astfel se vede zelul lor

estesincer și că nu sunt mânați de ambiție —afirmă că sunt gata să

treacăprin orice.

Aceste trei episoade conturează imaginea celor doi ucenici

extremde devotați cauzei lui Iisus,dar a căror fervoare, prin ricoșeu,

punesub semnul îndoielii fără ca ei să-și dea seama modUl de acțiuneevanghelic: Iisus se vede obligat refuze un gest răzbunător

șiviolent;refuză

și să excludă pe cineva în virtutea sentimentului de

grupînchisși meschin; de asemenea, refuză o solicitare de putere și

autoritate,când de fapt este în joc acceptarea unui drum care trece

Princruce. Supranumele cunoaște foarte bine pe

fiii tunetului arată, deci, Iisus îi fiii lui Zevedeu, sincer dedicați cauzei