Sunteți pe pagina 1din 1

FISA POSTULUI

1.IDENTIFICARE POSTULUI

DEPARTAMENTUL:
COMPARTIMENTUL: -
ATELIER/BIROU: -
DENUMIREA POSTULUI: director productie cod COR
SUBORDONAT: director, project manager
SUBORDONEAZA: maistru intretinere, mecanic intretinere, operatori prese
INLOCUIESTE PE: directorul societatii pentru deciziile de productie, intretinere si personal
ESTE INLOCUIT DE: directorul societatii pentru activitatile de productie, intretinere si personal

2. DESCRIEREA POSTULUI

- Coordonarea activitatilor de productie si intretinere ale firmei SRL

3. ATRIBUTII-SARCINI-LUCRARI-FRECVENTA:
- este responsabil de planificarea productiei pentru a indeplini cerintele clientilor;
- este responsabil de scolarizarea personalului din subordine;
- este responsabil de coordonarea activitatii de intretinere a mijloacelor de productie;
- este responsabil coordonarea activitatilor de SSM;
- este responsabil de mentinerea bunelor relatii cu toate organismele oficiale;
- indeplineste si alte atributiuni date de seful direct.

4. RESPONSABILITATILE FUNCTIEI

- raspunde fata de project manager pentru desfasurarea proiectului conform graficului la activitatile specifice;
- raspunde fata de directorul societatii prin raportare directa la temenele stabilite de acesta;
- raspunde potrivit legislatiei civile si comerciale in vigoare pentru daunele produse societatii;
- raspunde de pastrarea confidentialitatii datelor sau informatiilor folosite in activitatile executate sau cu care intra in
contact;
- raspunde de gestionarea si administrarea bunurilor date in utilizare de catre societate;

5.CERINTELE POSTULUI

a) Profesionale:
- sa fie absolvent al unei institutii de invatamant superior cu profil economic sau tehnic;
- sa aibe o vechime de minim 3 ani in domeniul de activitate

b) Personale:
- sa fie apt din punct de vedere medical;
- sa aiba simtul raspunderii;
- sa dovedeasca integritate morala;
- sa fie o persoana ordonata;
- sa fie un bun organizator;
- sa aiba cunostinte specifice si de limba engleza;
- sa aiba cunostinte IT.

Numele si prenumele: Semnatura titularului:


Functia : director productie
Cod: COR Conducatorul unitatii:
Data incadrarii pe post:

S-ar putea să vă placă și