Sunteți pe pagina 1din 2

Titlu proiect:

 

Perioada

   

Luna 1

   

Luna 2

 

Denumirea activităţii

S1

S2

S3

S4

S1

S2

S3

S4

A1.

demersuri pentru obţinerea avizelor

               

A2.

contractarea furnizorilor pentru amenajarea perimetrului

               

A3.

producerea panourilor şi a altor elemente necesare desfăşurării evenimentului

               

A4.

contractarea artiştilor, a actorilor, interpreţilor

               

A5.

realizarea afişelor şi a altor materiale de promovare

               

A6.

monitorizarea desfăşurării evenimentului

               

A7

realizarea calandarului de activităţi propuse

               

A8.

. coordonarea activităţilor

               
A9 realizarea raportului de evaluare . A10 centralizarea indicatorilor din campania de promovare .
A9
realizarea raportului de
evaluare
.
A10
centralizarea indicatorilor
din campania de
promovare
.