Sunteți pe pagina 1din 4

REALITATEA FELNACULUI

ZIar reaLIZat cu sPrIjINuL PrIMărIeI feLNac l MaI 2017 l se DIstrIBuIe GratuIt

Felnăcanii, în straie populare la zi de sărbătoare

Recunoscută unanim pentru multi- culturalitate şi bună - convieţuire, co- muna Felnac a îmbrăcat, la propriu, straie de sărbătoare. Peste 400 de per- soane au participat în a doua zi de Ru- salii la un eveniment cultural deosebit, inspirat denumit: „În straie populare – la zi de sărbătoare”. Îmbrăcați în cos- tume populare, locuitorii Felnacului au participat la slujba religioasă, iar apoi au ieșit la țarină unde a avut loc sfințirea holdelor de către preoți. Seara s-a în- cheiat cu un spectacol de excepție, la Căminul cultural Felnac, care a fost plin până la refuz. „Este cea de a doua ediţie a acestui eveniment special şi trebuie să recu- nosc faptul că a reprezentat o reuşită de care suntem foarte mândri”, ne-a declarat Marinela Mihailovici, directoa- rea Căminului Cultural din Felnac. La rândul său, Ioan Maliţa, primarul de Felnac, a ţinut să sublinieze: „Ne-am dorit ca această ediţie să aibă cuvântul «împreună» drept numitor comun. Mă bucur nespus de mult că am reuşit să

numitor comun. Mă bucur nespus de mult că am reuşit să facem acest lucru. Ţin să

facem acest lucru. Ţin să mulţumesc pe această cale tuturor celor ce au fost alături de noi, în primul rând cetățeni- lor, care au venit în număr foarte mare şi să îi asigur că acest eveniment cul- tural, desfăşurat în comuna noastră, merită şi trebuie să devină o tradiţie”. La eveniment au fost prezente oficia- lități județene, deputații Dorel Căprar și

oficia- lități județene, deputații Dorel Căprar și Adrian Todor, consilieri județeni, re- prezentanți ai unor

Adrian Todor, consilieri județeni, re- prezentanți ai unor instituții, care au fost încântați de sărbătoarea organizată de Primăria Felnac. „Am participat cu mare bucurie, alături de colegii mei, la cea de-a doua ediției a săr- bătorii locale din comuna Felnac «În straie populare - la zi de sărbă- toare». Mă bucur mereu când văd că oamenii își prețuiesc tradițiile și le transmit cu drag generațiilor tinere. Felicitări organizatorilor pentru acest eveniment, în special domnului primar Ioan Malița, și sper să revin și la anul, la această frumoasă sărbătoare”, a declarat de- putatul Dorel Căprar.

sărbătoare”, a declarat de- putatul Dorel Căprar. PNL face orice pentru a bloca reabilitarea străzilor din
sărbătoare”, a declarat de- putatul Dorel Căprar. PNL face orice pentru a bloca reabilitarea străzilor din

PNL face orice pentru a bloca reabilitarea străzilor din comuna Felnac

La Felnac avem de-a face cu o situație cel puțin bi- zară. O parte a eșicherului politic de la nivelul jude- țului Arad face eforturi disperate pentru a bloca proiectele administrației locale din Felnac. S-a întâm- plat mai întâi prin frânele puse de cei de la vârful Con- siliului Județean, reprezentanți vașnici ai PNL, care au refuzat efectiv să sprijine Primăria Felnac în a cofi- nanța proiectele obținute cu sprijinul Guvernului. Pe lângă faptul că cei din conducerea CJA nu au fost de acord ca administrația locală să asfalteze străzile, să reabiliteze școlile, căminul cultural, să modernizeze iluminatul public sau clădirea primăriei, acum cei de la PNL apelează la alte artificii pentru a bloca proiec- tele din Felnac. Firme de casă, abonate la contractele cu Primăria Arad și Consiliul Județean Arad, conduse de cei de la PNL, au decis să dea o palmă cetățenilor din Felnac și să blocheze licitația pentru asfaltarea străzilor din co- mună prin contestații. Reaua-voință a acestor firme se vede din avion, iar dorința celor de la PNL de a bloca proiectul e la fel de vizibilă. Dacă aceste firme s-ar fi aflat pe locul 2,3,4,5 măcar, am fi înțeles că au o spe- ranță că ar putea să fie eliminate o firmă, hai două, hai trei și ar ajunge în postura de câștigători. Dar atâta timp cât firmele de casă ale PNL sunt la coada clasa- mentului, la capitolul preț, care este decisiv în câști- garea licitației, acele firme nu au nicio șansă de câștig. Singura lor bucurie e faptul că și-au mulțumit „parte-

Singura lor bucurie e faptul că și-au mulțumit „parte- Primarul Ioan Malița este indignat de atitudinea

Primarul Ioan Malița este indignat de atitudinea celor de la PNL

nerii” de la PNL Arad, care le dau an de an lucrări de zeci de miliarde de lei. „În loc să începem lucrările la proiectul de asfal- tare a străzilor din comună, ni se pun din nou bețe în roate, cu largul concurs al unora de la PNL Arad. Este evident că cineva nu dorește să asfaltăm străzile din comună, deși mi se pare strigător la cer să-ți bați joc de cetățenii unei comune, numai pentru că partidul

tău ar avea de pierdut de pe urma acestui proiect. Am mai avut două contestații, iar la ambele am pri- mit câștig de cauză. Acum, după anunțarea câștigătorului, care s-a sta- bilit prin prețul cel mai mic, ne-am trezit cu două noi contestații, de la două firme care au venit cu prețuri astronomice la licitație și nu au nicio șansă să prindă primele cinci, șase locuri, dar să câștige licitația. Cele două firme sunt nemulțumite că firma de pe primul loc a venit cu prețuri mici și de aceea au făcut con- testație. Probabil, firmele sunt obișnuite cu prețurile astronomice practicate de cei de la PNL, numai că la noi s-a mers pe o licitație corectă, grija față de banul public fiind pe primul loc. Ca dovadă faptul că a câș- tigat o firmă din Lugoj, nimeni nu poate spune că a fost cineva favorizat”, declară primarul Ioan Malița. Situația este de neacceptat, având în vedere faptul că săptămâna trecută, primarul Ioan Malița a semnat la Ministerul Dezvoltării și anexa prin care se primește în acest an întreaga sumă de bani. „Săptămâna trecută am fost la București, unde am semnat anexa 2 la contract. Dacă la începutul anu- lui aveam doar jumătate din bani aprobați pentru acest an, iar restul îi primeam anul viitor, acum Mi- nisterul Dezvoltării ne-a alocat întreaga sumă pen- tru 2017. Asta înseamnă că în acest an putem finaliza asfaltările, dacă se opresc din șicane cei de la PNL”, spune primarul Ioan Malița.

REALITATEA FELNACULUI

Actualitate

2

REALITATEA FELNACULUI Actualitate 2 Adevărul despre ceea ce se întâmplă în comuna Felnac Proiectele finanțate de

Adevărul despre ceea ce se întâmplă în comuna Felnac

Proiectele finanțate de guvern sunt în grafic

Ca în fiecare lună, vă ținem la curent și în acest număr al ziarului nostru cu privire la stadiul proiectelor depuse spre finanțare la Guvern de către Primăria Felnac. O veste bună vine de la Minis- terul Dezvoltării, unde proiectele pri- vind iluminatul public și reabilitarea clădirii primăriei au fost prinse în lista de investiții aprobată prin ordin de mi- nistru. Asta înseamnă că există aprobată finanțarea, urmând ca primarul Ioan Malița să facă o nouă deplasare la Mi- nisterul Dezvoltării, unde va semna contractul de finanțare, după care în- cepe etapa a doua, proiectare, iar apoi licitația. Proiectul privind reabilitarea școlilor se apropie de faza de licitație, în această lună urmând să fie finalizată proiecta- rea. „Sperăm să nu avem și la acest

Pași importanți pentru construcția casei mortuare

Așa cum am mai spus, primarul Ioan Malița are în plan construcția unei Case mortuare în curtea Bisericii Ortodoxe Române din Felnac. În acest sens, în ul- tima lună s-au făcut pași importanți pen- tru ca proiectul să fie dus la îndeplinire. Primăria Felnac a semnat un contract cu o firmă, pentru proiectarea Casei mor- tuare, iar în același timp, Consiliul Local Felnac a aprobat această investiție.

a început reabilitarea trotuarelor

Una dintre investițiile care vor fi rea- lizate de la bugetul local este reabilita- rea trotuarelor din comuna Felnac. Această investiție, suportată din banii felnăcanilor, este realizată cu firma Pri- măriei Felnac, ceea ce va aduce o eco- nomie substanțială la buget. Sub

ceea ce va aduce o eco- nomie substanțială la buget. Sub cei care vor să se

cei care vor să se branșeze la rețeaua de apă sunt așteptați la primărie

proiect parte de aceleași șicane dinspre unele firme de casă. Chiar nu e posibil

supravegherea viceprimarului Florin Brie, muncitorii au demarat lucrările pe

ca

aceste firme să-și bată joc și de ele-

mai multe străzi din Felnac, urmând ca

vii

din comuna noastră”, spune prima-

astfel de trotuare să fie realizate în toată

rul Ioan Malița.

comuna, inclusiv în satul Călugăreni.

Ioan Malița. comuna, inclusiv în satul Călugăreni. a început proiectarea viitoarei case mortuare De asemenea,

a început proiectarea viitoarei case mortuare

De asemenea, proiectul pentru pie- truirea drumurilor agricole a fost apro- bat de AFIR, urmând ca o delegație să facă o vizită la Felnac, pentru a studia situația în teren. O altă delegație, din partea Compa- niei Naționale de Investiții este aștep- tată la Felnac pentru un alt proiect, reabilitarea Căminului cultural din Fel- nac, unde se lucrează la documentație.

soluții pentru gara din felnac

Zona gării din Felnac reprezintă o ru- șine pentru comună, fiind o problemă de ani de zile, care a rămas nerezolvată. Primarul Ioan Malița a luat legătura cu reprezentanții CFR, pentru a găsi o so- luție de modernizare a zonei respective. „Am avut discuții cu directorul Regio- nalei CFR Timișoara și cu un reprezen- tant al lor, care a venit la primărie,

și cu un reprezen- tant al lor, care a venit la primărie, Primăria a demarat noi

Primăria a demarat noi lucrări la trotuarele din comună

pentru a discuta situația gării, să găsim o soluție pentru acea clădire de- zafectată, care e un pericol public. Cred că cea mai bună variantă ar fi să de- molăm acele ruine, iar cu materialele rămase să construim o sală de aștep- tare, să nu mai stea oamenii în ploaie, toalete și tot ce este necesar pentru a crea condiții civilizate celor care călă- toresc cu trenul”, spune Malița.

Problema branșărilor la rețeaua de apă a fost rezolvată

Cetățenii care doreau să se branșeze la rețeaua de apă din comună întâmpi- nau mari greutăți, datorită prețurilor enorme practicate de unele firme agreate de Compania de Apă. Astfel, un cetățean ajungea să plătească peste 2000 de lei pentru a beneficia de apă potabilă. Acum, situația s-a schimbat radical, în urma unor discuții pe care primarul Ioan Malița le-a avut cu con- ducerea Companiei de Apă Arad. „În urma unor sesizări primite de la cetățenii care doreau să se branșeze la rețeaua de apă, am luat legătura cu conducerea Companiei de Apă, pentru a găsi o soluție la această problemă.

Am avut parte de înțelegere de la dom- nul director Bănățean, care a dat do- vadă de multă deschidere și ne-a ajutat să rezolvăm această problemă delicată. Cetățenii care doresc să se branșeze la rețeaua de apă sunt aștep- tați la Primărie, să depună o cerere în acest sens. Vestea bună este că nu vor mai fi nevoiți să plătească acele sume exorbitante către firmele agreate, iar investiția pe fiecare gospodărie va fi una minimă, față de zecile de mii care ar fi trebuit cheltuite înainte”, declară primarul Felnacului.

Începe cadastrarea terenurilor

Primăriile au în acest an la dispoziție fonduri prin Programul Național de Ca- dastru și Carte Funciară 2015-2023 (PNCCF), derulat prin Agenția Națio- nală de Cadastru și Publicitate Imobi- liară (ANCPI). În această lună, Primăria Felnac a semnat contractul de finanțare pentru cadastrarea terenurilor din co- mună, iar în 2017 vor intra în lucru zo- nele 1,2 și 3, adică aproximativ jumătate din suprafața totală. În cadrul acestui program, vor fi cadastrate gratuit toate terenurile agricole din comuna Felnac.

totală. În cadrul acestui program, vor fi cadastrate gratuit toate terenurile agricole din comuna Felnac. Mai

3

Actualitate

REALITATEA FELNACULUI

3 Actualitate REALITATEA FELNACULUI ZiuaȘcolii dinFelnacaajunslaaVIII-aediție cei merituoși au fost recompensați cu

ZiuaȘcolii dinFelnacaajunslaaVIII-aediție

FELNACULUI ZiuaȘcolii dinFelnacaajunslaaVIII-aediție cei merituoși au fost recompensați cu diferite distincții

cei merituoși au fost recompensați cu diferite distincții și premii

A fost o zi specială, joi, 25 mai 2017, pentru cei care învață și predau la Școala Gimnazială „Aurel Sebeșan” Fel- nac. Elevi, părinți, dascăli și oficialități locale au ținut să-și exprime bucuria cu ocazia celei de-a VIII-a ediție a Zilei șco- lii. La începutul festivității au fost în- mânate diplome pentru elevii olimpici și cei care s-au remarcat în mod deose- bit la diverse concursuri școlare, simpo- zioane, competiții sportive. După încheierea festivității a început desfășu- rarea programului alocat zilei școlii, după cum urmează:

O parte dintre elevii ciclului secundar inferior au participat la Cupa Prieteniei – fotbal, participanți fiind elevii din ca- drul următoarelor unități școlare: Școala

Gimnazială Mailat, Școala Gimnazială Fântânele, Școala Gimnazială Secusigiu, Școala Gimnazială „Aurel Sebeșan” Fel- nac, iar corul școlii noastre a participat la Sfânta Liturghie cu ocazia sărbătorii În- ălțării Domnului. După slujbă s-a oficiat un parastas în cinstea eroilor localității Felnac, unde corul a interpretat „Imnul eroilor”, și tot în cinstea unui mare mi- litant pentru apărarea pământului stră- bun, Primăria, Școala și toți cei prezenți au omagiat memoria marelui dascăl Au- rel Sebeșan (a cărui nume îl poartă școala noastră astăzi, cu cinste și onoare) depunând o coroană și multe flori la mormântul acestui mare erou. Cum ziua școlii s-a sărbătorit de la mic la mare și cei mici, prin puterile lor,

de la mic la mare și cei mici, prin puterile lor, cei mici și-au arătat respectul

cei mici și-au arătat respectul pentru școala care-i educă să devină oameni în viață

și-au arătat dragostea și respectul pen- tru școala care-i educă să devină oameni în viață. Astfel, cei mici s-au întrecut pe ei înșiși cu o multitudine de desene pe asfalt, fiecare demonstrându-și creativi- tatea și imaginația proprie. În finalul activității, cei merituoși au fost recompensați cu diferite distincții și premii. S-au remarcat următoarele școli:

Școala Gimnazială Fântânele – locul I Școala Gimnazială „Aurel Sebeșan” Felnac – locul II Școala Gimnazială Mailat – locul III Atât elevilor cât și dascălilor care s-au implicat direct:

Director – prof. Dr. Nicoară Ștefan Coordonator de programe și proiecte

educative – Prof. Deta Liana Monia Prof. Religie – Seleș Iulian Prof. Limba franceză – Anghel Olimpia Prof. Istorie – Bocșe Andreea Prof. Ed. fizică și sport – Onofrei Sebastian Prof. Limba engleză – Fereșteanu Bogdan Prof. Înv. primar – Bercea Paula Prof. înv. primar - Moșescu Delia Prof. Înv. preșcolar - Birău Simona, din partea conducerii școlii, toată stima și respectul! Director, prof. Dr. Nicoară Ștefan; Coordonator de programe și proiecte educative, prof. Deta Liana Monia

Școala Gimnazială „Aurel Sebeșan”, o emblemă a comunităţii din localitatea Felnac

organizat la Colegiul Național „Moise Nicoară” Arad, sub co- ordonarea domnului director, Prof. dr. NICOARĂ ȘTEFAN. Este singura elevă a acestei unități școlare care a realizat această performanță, în ceea ce privește disciplina matematică. În calitate de director al

acestei unități școlare pe care

o reprezint sunt mândru că

avem astfel de elevi, deși pu- țini, care prin modul lor de im-

plicare și munca pe care o depun fac cinste acestei școli. La ora actuală școala noastră lucrează la primul număr al unei reviste pentru a crea un nou pas spre educație, un nou pas în înțelegerea noilor gene- rații sau poate un nou pas în a fi dornici de a-i ajuta pe alții. Revista este cel mai recent

proiect al Școlii Gimnaziale „Aurel Sebeșan” Felnac. Publi- cația are ca principali actori elevi și profesori ai școlii și se adresează tuturor: elevi, profe- sori, părinți, bunici, felnăcani

și nu numai

Este primul număr și ne dorin ca revista să devină o punte de comunicare prin care noi toți să învățăm câte ceva

de comunicare prin care noi toți să învățăm câte ceva La școala din felnac a demarat

La școala din felnac a demarat un proiect de folclor sârbesc

într-o formă caldă și personală:

elevii - dragostea pentru scris, profesorii – să devină îndru- mători mai buni, părinții - să recunoască importanța colabo- rării școală-familie, toți mem- brii comunității - să contribuie în orice fel la creșterea calității

educației! Dorim să sădim în sufletele elevilor dragostea pentru fru- mos, pentru creație, pentru adevăratele valori, să împărta-

șim bogăția sufletească a cole- gilor noștri, cadre didactice ale școlii, să ne bucurăm de expe- riența de viață și gândurile bune ale părinților, reprezen- tanților instituțiilor din co- mună, felnăcanilor. Bune sau mai puțin bune, paginile acestei reviste au fost scrise cu pasiune. Veți găsi câte puțin din fiecare dome- niu: matematică, creații lite- rare, un interviu, curiozități,

Școala Gimnazială „Aurel Se- beșan” Felnac reprezintă locul

unde au crescut zeci de gene- rații, unde elevii și-au găsit prieteni, iar profesorii au știut să-i cunoască pe elevi și să le dăruiască cu generozitate din „cunoașterea” lor. Elevii în perioada petrecută

în școală sunt zâmbet, freamăt,

recunoștință, dorință, joacă,

dar și devenire. Dascălii au oferit iubirea față

de cuvântul scris, tăria numită

știință pentru care fiecare elev să-și poată făuri propriile aripi. Ce îi urez acestei școli în ur-

mătoarele decenii: cât mai mul-

te succese, realizări și să ofere

tuturor elevilor o comunitate și un mediu atât de plăcut. Din nou Școala Gimnazială „Aurel Sebeșan” Felnac se poate mândri cu elevi care într-adevăr dau dovadă de

multă seriozitate, conștiincio- zitate și muncă. Un exemplu demn de luat în seamă îl reprezintă eleva NI- CHICI MLAGEANA, din clasa

a VI-a A, care în data de

10.03.2017 a participat la Sim- pozionul Internațional de Ma- tematică „Tiberiu Popoviciu”,

limbi străine, istorie locală, is- toria școlii, arte plastice. Sun- tem siguri că vom fi susținuți

și vom putea continua și cu

alte numere, încurajându-i pe elevi să-și urmeze visul, ori- care ar fi el, pentru că un vis de copil nu poate fi decât minu- nat!

Dorim ca această revistă să devină o oglindă a vieții în care trăim fiecare clipă în timpul anului școlar în care să vă pu- teți pune în valoare talentul, să ne amuzăm și să câștigăm cu toții în final, bucurându-ne pentru reușita fiecăruia. Fiind singura instituție șco- lară din județ cu predare în limba sârbă mărturisesc că sunt pe deplin încântat pen- tru ideea domnului NICHICI TOMISLAV ILIE, în calitate de președinte al Uniunii Sâr- bilor, organizație locală, care

a început să lucreze la un

proiect de folclor sârbesc. Școlii și oamenilor de aici, le doresc putere de muncă pen- tru a putea dărui, deoarece ei sunt capabili de a modela și schimba vieți. Director,

Prof. dr. Nicoară Ștefan

REALITATEA FELNACULUI

Sport

4

REALITATEA FELNACULUI Sport 4 VictoriaFelnac şi-a atins obiectivul înLiga aIV-a S-a tras cortina peste primul eşalon

VictoriaFelnac şi-a atins obiectivul înLiga aIV-a

S-a tras cortina peste primul eşalon fotbalistic judeţean, câştigătoarea cam- pionatului fiind decisă abia în ultima etapă. Şoimii Lipova şi Crişul Chişineu Criş au încheiat la egalitate de puncte, dar prima e câştigătoare, având avanta- jul meciurilor directe. Astfel, „şoimii” vor încerca să promoveze în Liga a III-a, într-un baraj tur-retur, împotriva biho- renilor de la Diosig. În ceea ce priveşte Victoria Felnac, trupa lui Dan Cuedan a făcut un sezon bun, clasându-se în obiectiv, pe locul 6. Chiar dacă se putea mai mult, „VI-FE” şi-a asumat unele sincope, datorită in- fuziei de jucători foarte tineri, des fo- losiţi în retur. Preşedintele clubului, Dan Ristin, se declară destul de satisfăcut de evoluţia echipei: „Sunt mulţumit de parcursul din acest sezon, cu toate că am mai spus-o, se putea şi mai mult, poate chiar podiumul. Dar important e că ne- am îndeplinit obiectivul, care era cla- sarea în prima jumătate şi am făcut un pas în faţă după ce în campionatul tre- cut terminam pe 9. În retur am folosit foarte mulţi juniori în prima echipă, unii au confirmat, alţii nu, iar lipsa de motivaţie a unor jucători a dus şi la unele sincope. Au fost şi ceva pro- bleme, în retur, cu arbitrajele, în sensul că unele meciuri au fost tratate super-

în sensul că unele meciuri au fost tratate super- „VI-fe” a făcut un pas în faţă

„VI-fe” a făcut un pas în faţă

ficial, iar împotriva noastră s-au acor- dat uşor cartonaşe roşii şi penalty-uri. Chiar am vrut să facem un protest ofi- cial, dar a venit finalul campionatului. Per total, eu zic că am fost pe plus, iar asta ne bucură”.

Dan ristin: „Ne dorim să fim în topul judeţului”

Dacă echipa e în vacanţă, antrenorul Dan Cuedan şi cei din conducerea clu- bului sunt activi şi au misiunea, înce-

pând din această săptămână, să contu- reze deja lotul pentru sezonul viitor:

„Avem o vacanţă activă şi chiar am discutat în aceste zile cu Dan Cuedan, ne-amînţeles ca el să continue aici şi în ediţia următoare de campionat. Ur- mează să lucrăm la transferuri, pentru că alături de cei tineri, pe care proba- bil îi vom păstra pe toţi, vrem să adu- cem cel puţin cinci jucători cu expe- rienţă, avem nevoie de un plus la acest capitol”, mai spune Dan Ristin.

Preşedintele lui „VI-FE” confirmă că ambiţiile sunt şi mai mari pentru sezo- nul viitor, iar cu sprijinul primarului Ioan Maliţa, echipa ar putea deveni una dintre principalele forțe ale judeţului:

„Pentru sezonul viitor ne dorim să fim în topul judeţului, în limita posibili- tăţilor. Excludem, însă, lupta la pro- movare, nu suntem încă pregătiţi de aşa ceva. Există toată deschiderea din partea Primăriei şi a factorului local, vor fi lucrări de modernizare la sta- dion, atât la vestiare cât şi la tribune, vrem să îmbunătăţim şi imaginea clu- bului, iar la nivel de juniori ne dorim să înscriem încă o echipă în campio- nat”, conchide Ristin.

Liga 4 Arad

 
Clasament final

Clasament final

 
Clasament final  

1.Şoimii Lipova

30

28

1

1

118-17 85

118-17 85

2.Crişul Ch.Criş

30

28

1

1

105-12 85

105-12 85

3.Frontiera Curtici

3.Frontiera Curtici

30

21

1

8

92-40

64

64

4.Progresul Pecica

30

19

6

5

89-42

63

63

5.Unirea Sîntana

5.Unirea Sîntana

30

20

0

10

86-50

60

60

6.Victoria Felnac

6.Victoria Felnac

30

14

4

12

55-44

46

46

7.Victoria Zăbrani

7.Victoria Zăbrani

30

13

7

10

51-48

46

46

8.Şoimii Şimand

30

12

3

15

70-76

39

39

9.Păulişana Păuliş

30

11

5

14

55-64

38

38

10.ACS Socodor

10.ACS Socodor

30

9

2

19

45-80

29

29

11.CS Glogovăţ

11.CS Glogovăţ

30

9

2

19

34-92

29

29

12.Cetate Săvîrşin

12.Cetate Săvîrşin

30

9

1

20

60-108 28

60-108 28

13.Voinţa Mailat

30

7

6

17

45-72

27

27

14.CS Ineu

14.CS Ineu

30

7

3

20

47-93

24

24

15.UTAIII BD

15.UTAIII BD

30

5

5

20

39-88

20

20

16.CS Dorobanţi

30

2

5

23

39-104 11

Şoimii Lipova a făcut „eventul” în judeţ

Campioana Ligii a IV-a Arad, Şoimii Lipova, a reuşit să facă „eventul”! După ce a câştigat campionatul, echipa pregătită de Flavius Sabău şi-a trecut în cont şi Cupa României - faza judeţeană, cucerind pentru a treia oară la rând acest trofeu. În finală, „şoimii” au tre- cut cu 2-1 (1-0) de Unirea Sîntana, într-un meci dispu- tat la Pîncota. Ultimul act a fost controlat destul de clar de formaţia din Lipova, care a marcat prin Trabalka, în minutul 33, şi Kocsis, după exact o oră de joc. Vidac a stabilit scorul final, 2-1, în minutul 75. Astfel, cam- pioana Ligii 4 Arad vrea să facă chiar tripla şi se pregă- teşte acum de barajul tur-retur, de promovare în Liga a III-a, programat în 17 şi 24 iunie, cu cea mai bună echipă a Bihorului, Diosig. „Nu vrem să ne bucurăm doar pentru campionat şi cupă. Odată ajunşi aici, putem câştiga şi barajul, ar fi păcat să nu promovăm după un an atât de greu. Am mare încredere în echipă, jucăm un fotbal bun, care îmi dă speranţe şi mă face să fiu optimist”, spune Flavius Sabău.

şi mă face să fiu optimist”, spune Flavius Sabău. „Şoimii” au celebrat cu şampanie Călin Cojocaru

„Şoimii” au celebrat cu şampanie

Călin Cojocaru a fost reconfirmat la Sebiş

Formația de Liga a III-a Național Sebiș l-a reconfir- mat în funcție pe antrenorul-manager Călin Cojocaru, asta în ciuda unei noi ratări a promovării în liga se- cundă. Sebişenii au încheiat sezonul din C4 pe locul 4, la fel ca și în stagiunea trecută. În urma discuției din- tre Călin Cojocaru și primarul Gheorghe Feieș, s-a ajuns la concluzia ca doar opt jucători din lotul care a încheiat campionatul să continue la echipă. Cu aceștia se poartă deja tratative pentru prelungirea contracte- lor. În rest vor fi transferuri, într-o vară în care se în- cearcă conturarea unui lot care să nu mai sufere modificări prea multe în pauza competiţională.

MizaeLiga1:UTA-Poli,unbarajcâtunsezon!

UTA se află în faţa celor mai im- portante două meciuri ale sezonu- lui. Barajul tur-retur, pentru acce- derea în Liga 1, împotriva celor de la ACS Poli, se anunţă dificil pentru „roş-albi”, dar nu imposibil, astfel că după doar un an, la Arad revin speranţele de promovare. În urma tragerii la sorți, s-a stabilit ca me- ciul tur al barajului UTA - Poli să se dispute luni, 12 iunie, ora 20:30 (di- rect Digisport, Dolce Sport), pe sta- dionul „Dan Păltinişanu” din Timişoara, pentru ca returul să aibă loc joi, 15 iunie, ora 17:30, pe arena „Otto Greffner” din Şiria. Sorţi des- tul de favorabili, arădenii dorindu- şi încă din start ca promovarea să se decidă acasă, în faţa propriilor suporteri. „Ne așteaptă un baraj esențial în istoria modernă a clu- bului. Nu contează pe cine ai în față, dacă te autodepășești, sigur ai succes”, e de părere Codru Gră- dinariu, directorul general al UTA- ei. Antrenorul Laurențiu Roșu are conturate ideile principale referi- toare la jocul adversarilor.

Poli, periculoasă în toate zonele

„Poli e periculoasă în special pe benzi, unde are jucători rapizi, mă gândesc la Bărbuț și Mailat. Îl au și pe Fucek, mijlocaș stânga bătă- ios și tehnic, iar Croitoru vine mult și primește între linii, încer- când să combine mereu cu Artean și Soljic. În apărare au talie și agresivitate, iar fundașii sunt pe- riculoși la faze fixe. Nu știm si- tuația lui Henrique, dar iată că a apărut Popovici cu trei goluri în

dar iată că a apărut Popovici cu trei goluri în uta încearcă, din nou, să promoveze

uta încearcă, din nou, să promoveze

ultimele două meciuri”, remarcă „principalul” trupei arădene. Întâl- nirea va fi animată și de prezența lui Ionuț Popa pe banca tehnică a echipei de pe malul Begăi. „Un an- trenor cu experiență, a avut rezul- tate în prima ligă. În acest an la fel. E din Arad, cunoaște mulți ju- cători din echipa noastră, bănu- iesc că a și văzut multe meciuri de ale noastre”, a apreciat Roșu, indi- când ce-și dorește să vadă din par- tea UTA-ei.

roşu: „să fim atenţi şi concentraţi”

„Ca să putem trece cu bine de acest baraj, trebuie să facem un efort maxim. Întâlnim o echipă de Liga I, ca să îi depășim trebuie să fim foarte atenți la toate aspec- tele. Nu vrem greșeli în teren pro- priu, pentru că au jucători care fac diferența și ne pot costa. Să fim atenți și concentrați, să ne sacrifi- căm în aceste 180 de minute!” La nivel de lot, UTA nu contează pe Filaret, accidentat şi probabil pe Manea, care deşi şi-a reluat alergă-

rile uşoare, are şanse minime de a juca, cel puţin în meciul de la Timişoara. În schimb, pe „Dan Păl- tinişanu” şi-au anunţat prezenţa sute de suporteri arădeni, care vor face deplasarea cu autocarele.

„roş-albii”, în cantonament

Pentru a-şi ţine jucătorii conec- taţi cât mai bine la cele două me- ciuri ale barajului de promovare în Liga 1, Laurenţiu Roşu a luat deci- zia ca echipa să se cantoneze la Hotel Coandi, până după returul barajului. ACS Poli a fost foarte aproape să retrogradeze din Liga 1, dar a fost salvată în prelungirile ultimei etape din play-out, cu un gol victo- rios al Botoşaniului în faţa Pandu- rilor. De cealaltă parte, UTA şi-a asigurat fără emoţii locul 3 în Liga a II-a, fiind aşadar la al treilea baraj în decurs de doar un an, după ce vara trecută a fost, din nou, aproape de elită.

Pagină realizată de Sorin Haut