Sunteți pe pagina 1din 2

Studiul privind procesele finaciar-contabile intr-un sist ERP

Introducere (2-5 pagini)


Tip survey ( trecere in revista)
-cateva idei referitoare la sist ERP.
-Rolul unui sist. ERP;
-aplicabilitate (domenii in care se aplica);
-lucrarea are ca scop un studiu privind procesele financiar-contabile in SAP (sist. ERP);
-pe parcursul capit. Se urmareste urm obiective:
- analiza mai multor sist. De tip ERP;
- necesitatea implementarii unui sist . ERP;
- structura/arhitectura unui sist. ERP;
- rolul/importanta modului financiar-contabil;
- realizarea unor studii de caz privind utilizarea modului FI;
- identificarea avantajelor /dezavantajelor sist. De tip ERP.
In urma studiului efectuat se remarca urmatoarele contributii:

Tinand cont de obiectivele trasate lucrarea are urm structura.

Cercetarii privind sistm de tip ERP

-o scurta descriere a mai multor sist. De tip ERP si realizarea unui studiul comparative al acestora.
-realizarea unui table pe caracteristicile ERP/SAP.(legat de costuri,resurse necesare,module
componente).
-de insistat pe modulul FI.
-studiul realizat a avut la baza o bibilografie consistenta care a contribuit la o mai buna intelegere a
utilizarii unui SIst. ERP in cadrul unei organizatii;
-indentificarea deza/avataj..

1-3 Capitole

Modulul Finaciar Contabil al sist SAP.

-O scurta descriere a modului .(din documentatie profa mail)


-Date de baza ale modului FI;(parte de pozitie financiar,cont cotabil etc)
-studii de caz (print screen Realizarea unei facturii , clientii,furnizorii, imobilizarii ,stornarea unui
document).
Contributii ale studiului realizat
-neajunsuri ale studiului din lucrare.

Concluzii

-un rezumat al contributiilor aduse in urma studiilor effectuate.


-daca s-au atins obiectivele /nu
-ideei viitoare de continuare a studiului efectuat