Sunteți pe pagina 1din 14

SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITATII

CALITATEA se dobindeste prin introducerea in operare a unui


SISTEM DE MANAGEMENT AL CALITATII.

Aceasta presupune in primul rind instaurarerea disciplinei la toate


nivelele: disciplina tehnologica, disciplina in circuitul documentelor,
disciplina organizatorica etc., precum si instruirea personalului in
spiritul respectului fata de sistem.

Abordarea sistemica a activitatii in cadrul unei organizatii reprezinta


una dintre cheiele succesului organizatiei.
Sistemul de management al calitatii ofera
o fundatie peste care se vor construi toate
activitatile, astfel incit compania sa poata
demonstra ca indeplineste toate conditiile
cerute de standard si de prevederile
contractuale. Functionarea corecta a
sistemului este o evidenta demonstrabila
a calitatii.
SISTEMUL DE MANAGEMENT AL
CALITATII
Disciplina se obtine prin introducerea unui set de
proceduri documentate care se refera in general la :
a. felul in care organizatia respecta obligatiile sale fata de
clienti;
b. felul in care este controlata activitatea din cadrul
companiei, astfel incit sa existe certitudinea ca tot
personalul cunoaste ce trebuie sa faca, si ca ceeace face
este in conformitate cu documentele de sistem;
c. felul in care se asigura compania ca nu sunt facute
greseli. In cazul in care acestea sunt facute, ele trebuiesc
recunoscute, clientul trebuie informat, iar organizatia
trebuie sa actioneze pentru ca ele sa nu se mai repete;
d. felul in care se asigura compania ca toate aspectele cuprinse in
sistemul calitatii sunt monitorizate si analizate pentru a li se
asigura eficacitatea si eficienta.
Structura de documente a sistemului de
management al calitatii

Documentele care sunt cuprinse in cadrul sistemului de


management al calitatii trebuie sa arate in mod clar cum
se desfasoara activitatile in cadrul organizatiei respective.
Uneori sub presiunea diverselor interese departamentale,
mai ales ale departamentelor comerciale si de imagine
din cadrul companiei, exista tendinta ca documentele
sistemului sa fie elaborate si sa descrie activitatile din
cadrul organizatiei asa cum respectivele compartimente
ar dori sa fie, si nu cum sunt acestea in realitate.
Orice diferenta intre documentele
sistemului de management si realitate
reprezinta o deficienta a acestuia.

spune ce faci,
scrie ce spui,
fa ce scrii !
demonstreaza ca ce ai facut
este conform cu cerintele !
Documentele SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL
CALITATII sunt structurate piramidal pe 3, sau
dupa unii specialisti, pe 4 nivele.
Diferenta dintre opiniile acestora nu este una
de esenta. Practic, documentele care sunt
aferente nivelului 3 si 4 sunt cumulate intr-un
singur nivel.
Manual
calitate pe
organizatie

Manuale ale calitatii pe


activitati, fabrici etc. +
procedurile pentru
elementele de sistem

Instructiunile si procedurile de lucru

Formularistica si inregistrari referitoare la calitate


NIVEL 1 Manualul calitatii pe organizatie
Manualul calitatii pe organizatie trebuie:
1. Sa devina un instrument de lucru pentru implementarea sistemului
calitatii;
2. Sa devina un instrument de comunicare intre conducere/ actionari si
salariati a politicii si obiectivelor stabilite in domeniul calitatii;
3. Sa constituie o referinta pentru auditarea sistemului;
4. Sa asigure supravietuirea si continuitatea sistemului pe timpul
perioadelor de schimbari bruste, cu implicatii majore;
5. Sa constituie o parte din instrumentul de instruire a personalului;
6. Sa demonstreze faptul ca sistemul adoptat si implementat este
conform standardului de referinta aplicabil;
7. Sa furnizeze o prezentare a sistemului calitatii pentru potentialii
clienti;
(a se vedea definitia 3.7.4 din standardul international ISO 9000:2000)
Standardul ISO 10013 cuprinde instructiuni de intocmire a manulalului calitatii
NIVEL 2
Manuale ale calitatii pe activitati/
fabrici/ compartimente, planuri ale
calitatii

Manualele calitatii pe activitati etc. reprezinta o


detaliere a Manualului Calitatii pentru principalele activitati/
fabrici/ compartimente/ directii.

Planurile calitatii sunt documente ce prezinta practicile,


resursele, si secventele de activitati specifice calitatii, pentru
un anumit produs, serviciu, contract sau proiect (a se vedea
si definitia 3.7.5 continuta in standardul ISO 9000:2000).
Intocmirea planurilor calitatii nu este o cerinta obligatorie.
obligatorie
NIVEL 2

Procedurile pentru elementele de sistem


Procedurile de sistem sunt elaborate in conformitate cu
cerintele elementelor de sistem prevazute de standardul
aplicabil (incepind din anul 2001 standardul international ISO
9001:2000).

Procedurile de sistem descriu, fara a intra in detalii tehnice,


obiectivele si modul de efectuare a diferitelor activitati ce pot
influenta calitatea, precum si responsabilitatile, autoritatile si inter-
inter-
relatiile personalului care co-
co-ordoneaza, efectueaza, verifica sau
analizeaza astfel de activitati.
activitati

(a se vedea definitia 3.7.2 document procedura din standardul


international ISO 9000:2000)
NIVEL 2
Procedurile pentru elementele de sistem
Procedurile de sistem descriu cum sunt indeplinite
cerintele elementelor standardului. Ele pot include referiri
la instructiunile detaliate, utilizarea de formulare etc.
Structura posibila a unei proceduri de sistem poate fi
urmatoarea:
1. Scopul procedurii;
2. domeniul de aplicabilitate;
3. terminologie si abrevieri ;
4. documente si normative de referinta;
5. descrierea procedurii;
6. Responsabilitati;
7. formularistica aplicabila;
8. anexe .
NIVEL 3

Instructiuni/ proceduri de lucru

Se intocmesc pentru prezentarea detaliata a unor


activitati. Ele descriu cum se realizeaza sarcinile
specifice si sunt necesare, de obicei, numai pentru
sarcini complexe care nu pot fi descrise in mod
corespunzator printr-o singura fraza sau paragraf de
procedura de sistem.

In absenta instructiunilor de lucru, pentru sarcini complexe


sau speciale, activitatea de auditare.este cea care poate
determina daca este sau nu realizata calitatea.
NIVEL 3
Instructiuni/ proceduri de lucru

- compartimentale - explica aspecte ale sistemului specifice


unui anume compartiment (de exemplu: mod de intocmire
fisa tehnologica);
- de receptie/ livrare - definesc cerintele si conditiile de
receptie/ livrare pe categorii de produse in conformitate cu
cerintele din contract/comanda;
- de proces - explica in detaliu un anumit proces tehnologic;
- de depozitare- definesc cerintele de depozitare pe tipuri de
produse;
- de inspectie si testare-
testare- descriu in detaliu o operatiune de
inspectie si testare;
- instructiuni metrologice; de laborator; de examinari
nedistructive, si multe altele.
Asociate cu acestea pot exista si alte documente ca de
exemplu: planuri, programe orare, specificatii, retete etc.
NIVEL 4

Formulare si inregistrari referitoare la calitate


In acest nivel sunt incluse toate formularele, etichetele si
inregistrarile care se folosesc in sistem ca de exemplu:
1. inregistrari ale analizelor contractelor;
2. registru, sau document echivalent in care sunt trecute toate
modificarile si reviziile din documentatie pentru a se preveni
folosirea documentelor ce nu mai sunt aplicabile;
3. inregistrari ale auditelor interne;
4. etichete pentru produse care au trecut prin programul de
testare;
5. etichete pentru produse care au fost dirijate catre
reprelucrare sau rebutate;
6. formular de urmarire a produsului in diverse stadii de executie.
Formularele completate devin inregistrari. Inregistrarile nu sunt supuse
reviziilor.