Sunteți pe pagina 1din 3
Translate Turn off for: Romanian View this page in: English Acest site folosește cookie­uri pentru
Translate Turn off for: Romanian
Translate
Turn off for: Romanian

View this page in: English Acest site folosește cookie­uri pentru a oferi servicii. Dacă folosiți acest site, sunteți de acord cu utilizarea cookie­urilor. Aflaţi mai multe Am înţeles

utilizarea cookie­urilor. Aflaţi mai multe Am înţeles AB INITIO a fost cuvantul Options ▼ «Vă limba
Options ▼
Options ▼

«Vă limba spun ta, Eu Și lasă vouă cele că pentru streine orice ei de vorbă a și le pe cânta." care o Anton vor rosti, Pann oamenii vor da socoteală în ziua judecăţii» (Matei 12, 36) "Cânta măi frate române pre graiul și

Select Language
Select Language

Powered by

Select Language Powered by Translate

marți,

12

noiembrie

2013

 

RUGACIUNE

RUGĂCIUNE DE ÎNDEPĂRTARE A FARMECELOR

şi vrăjilor: Atunci când vrăjile sunt generalizate pe familie, casă, se zice rugăciunea de îndepărtare şi dezlegare a farmecelor

Nădejdea „În numele mea Tatălui este şi Tatăl, Fiului scăparea şi Sfântului mea Duh. este Amin!(o Fiul, acoperământul închinăciune). meu este Duhul Sfânt, Treime Sfânta, slavă Ţie. Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Apoi:

; împărate Ceresc, Mângâietorule,

; Tatăl nostru care eşti în ceruri

farmecelor (de 3 ori). Pe ne şi goneş te ş u folositoare asupririle diavolilor, şi păzitoarea aşadar, prea ţie tare mă a rog vieţii totdeauna, mele, Fecioară, izbăveşte‐mă care risipeş din stricăciunea tulburarea chinurilor năpastelor mele şi

Apoi spui Crezul,Psalmul 139, Psalmul 53, Psalmul 24, Apoi rugăciunea pentru sporul casei:

sălaşul Dumnezeiască meu Prea de Sfântă să răul iei Treime, vrăjmaşilor farmecele ceea şi şi ce urâtul al eşti pizmaşilor în din cer casa şi mei pe noastră pământ care şi s‐au din şi vezi sculat faţa toate soţului cu multă ce‐s (soţiei) pe răutate pământ, meu şi (mele) asupra eu nu mă şi casei din pot darul mele; odihni nostru. iar în Tu, casa Putere mea, mele, din Aşa, grădina Prea Sfântă mea şi Treime, din livada ia mea vraja şi din din casa toate noastră lucrurile şi noastre din sporul şi din nostru împrejurul şi din casei sălaşul noastre. meu şi din toate animalele

Apoisezice: se nimicească vraja cu lut, vraja cu creier de broască, vraja cu păr de femeie, vraja cu ou de pui sugrumat, vraja ştreangdeomspânzurat,vrajaculiliac,vrajacuţărânădelacai,vrajacuseudevacă,vrajacusareavitelor,vrajacuculcuş cu câr ţă, vraja cu rac, vraja cu talpă de şobolan mort, vraja cu piei de şerpi, vraja cu sânge şi maţe de arici, vraja cu raţe, părăsit,vrajacuscamădelup,vrajacupiedicadelamort,vrajacupărdelamort,vrajacucoţofană,vrajacuclociturădela de iepuri, vraja vraja cu apa cu de mâna la lac, de vraja om mort, cu apa vraja de fântâna cu ţărână părăsită, de mormânt, vraja cu vraja răspân cu vine i din şi drum, gâtlej de vraja lup, cu vraja cărbuni, cu zgură vraja de cu la luat cuptor anii vacilor semănăturilor şi oilor de împrejurul grădină, Sărbătorilor vraja cu usturoi Sfântului descântat Gheorghe, la ziua vraja Sfântului cu luatul Andrei, mâinii vraja şi cu vraja streche, cu luatul vraja păşunilor cu vărsături si a toate de la câini, arsură, vraja cu marmură, cu praf de cu la cremene, găină, vraja cu hâr cu cioc e, vraja de cioară, cu broască vraja cusută cu mătură la gură, lepădată, vraja cu vraja faină cu măcinată pantaloni sac, lepădaţi, vraja cu turtă vraja de cu grâu vrajacumătrăgunădetraisauîncasăşidepagubăşideurâtşidenebunealăşidedespărţiredesoţ,vrajacuaruncatlucru şi piept de femeie, vraja cu legatul cununiilor flăcăilor şi fetelor, vraja de adus prin farmece pe cel care ţi‐e drag, spurcatînfaţacaseişiînspatelecasei,vrajaculucruspurcatşiaruncatînaşternut. de la masa Să vii, noastră Dumnezeule, şi din sălaşul să iei vraja nostru şi strigarea şi din ţarina şi încercarea mea şi din şi pârâciunea grădina mea şi tot şi din răul livada de pe mea lume şi şi din din viaţa casa noastră mea, din şi meşteşugul vad vor cum naşte şi ne‐a să‐l lăsat din duci meu noi, Domnul prin şi de din munţi acum negustoria lisus şi înainte, Hristos codri mea pus să pe ne pământ. şi i nelocuiţi laşi din curaţi, sporul Amin! de luminaţi, meu, nici o din fiinţă curaţi punga omenească, ca mea soarele cu sare, senin iar pe din ce noi hainele luminează şi pe copiii mele în şi noştri cer să‐l şi treci să si pe ne din cei laşi vad ce după se în

Doamne, Apoiziciaceastărugăciune: Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, care din multă iubire de oameni pentru mântuirea neamului scuipări omenesc şi Te‐ai chiar pogorât răs gnire din pe cer cruce şi ai şi binevoit ai înviat a a Te treia întrupa zi din din morţi, Sfânta spunându‐ne de Dumnezeu a crede Născătoare în Tine şi Maria, a păzi şi poruncile ai pă mit Tale, bătăi, ca scorpii să dobândim şi peste viaţa toată de puterea veci şi diavolului drept semn vrăjmaş, al credinţei fară a‐i ai vătăma dat putere întru adevăraţilor nimic pe ei, credincioşi primeşte umila a călca noastră peste rugăciune, şerpi şi peste căci, rugăm,vinodegrabăînajutorulnostrucuputereaşideviaţăfăcătoareCruce,degoneştevrajaşiurâtuldincasanoastrăşi precum femeia păcătoasă şi vameşul, ne închinăm înaintea Ta şi, mărturisindu‐Te cu adevărat Fiul lui Dumnezeu, Te sufletelor să‐i din sporul ierţi pe lor. meu, toţi, Amin! din Doamne, tot locul pe meu cei care şi al au familiei făcut rău, mele căci şi al nu casnicilor au ş ut ce mei. fac De şi aceea, îndreaptă‐i ne rugăm pe calea Ţie pocăinţei din adâncul spre sufletului, mântuirea ca Apoiziciurmătoarele:

Fecioara Pentru Maria, rugăciunile cu puterea Preacuratei cins tei şi de şi viaţă Preabinecuvântatei făcătoarei cruci, Stăpânei cu folosinţele noastre cins Născătoarea telor, cereş de lor Dumnezeu şi celor fară şi de pururea trup măriţilor Grigore Puteri, pentru de şi Dumnezeu întru rugăciunile tot lăudaţilor Cuvântătorul cins apostoli; tului şi şi Ioan slăvitului ale Gură celor de Proorocului, între Aur, sfinţi ale celor părinţii Inaintemergătorului între noştri, sfinţi dascăli părinţii ai şi noştri: Botezătorului lumii Nicolae, şi ierarhi: arhiepiscopul Ioan, Vasile ale cel sfinţilor, Mare, Mirei Lichiei izvorâtorul şi Spiridon de mir, al Teodor Trimitundei; Tiron, Teodor ale sfinţilor, Stra lat; măriţilor ale sfinţilor, şi marilor măriţilor mucenici: şi făcătorilor Gheorghe, de minuni purtătorul fară de de biruinţă, arginţi Cosma Dimitrie şi Damian, şi dumnezeieş Chir şi Ioan, lor părinţi Pantelimon loachim şi şi Ermolae, Ana şi ale Samson tuturor şi Diomid, sfinţilor Talaleu Tăi, Mântuitorul şi Trifon, Mochie nostru şi lisuse Anichit; Hristoase ale sfinţilor, iartă păcatele drepţilor noastre de fiinţă şi omenească. ne mântuieşte de toată vraja, ducând până la ziuă toate farmecele şi spurcăciunile prin munţi şi codri nelocuiţi răs gonirea Dumnezeu Amin! gnit Apoizici: Bucură‐te, a pe tot şi ne, vrăjmaşul. cu toţi a Preacins Domnului sfinţii, O, prea gonind tă Iisus şi cins de Hristos, toate viaţă tă şi faptele de făcătoare care viaţă S‐a rele făcătoare pogorât şi Cruce toate la a Cruce spurcăciunile Domnului, iad şi a a Domnului, călcat care şi puterea păzindu‐ne goneş ajută‐ne diavolului diavolii cu curaţi Preasfânta cu şi în te‐a puterea toate dăruit Născătoarea zilele Celui nouă noastre. ce spre S‐a de

„O, doar cu neştiinţa Doamne, eu Te acoperisem mea, acum cu Te grijile văd! cu gândurile Acum mele de Te om. simt! mele, Eşti cu aici, vorbele în inima mele, mea! cu faptele Eşti în mine, mele,

Doamne, recunoscut! Te rog, iartă‐mă! Ce orb am fost! Acum am deschis ochii şi Te‐am

Eşti Tu, acela DINTOTDEAUNA! ”

Postări populare

Atunci îndepărtare RUGĂCIUNE când DE şi vrăjile dezlegare ÎNDEPĂRTARE sunt generalizate a farmecelor A FARMECELOR pe şi vrăjilor: familie, casă, se zice rugăciunea de

Prea ceea RUGĂCIUNE Binecuvântată ce ai născut La Icoana pe Stăpână Dumnezeu Maicii Domnului, Pururea 'Cuvântul Fecioară, Grabnică mai presus Născătoare ajutătoare de fire de p Dumnezeu,

nostru, CANON În numele DE Slavă RUGĂCIUNE Tatălui Ţie ! Împărate şi LA al Fiului VREME ceresc şi DE al , Sfântului NECAZURI Mâng Duh. Amin Slavă Ţie, Dumnezeul

scoală PSALMUL SE CITESC asupra 3 IMPOTRIVA 1. mea; Doamne, 2. VRAJMASILOR Mulţi cât zic s‐au sufletului înmulţit CARE TE meu: cei ASUPRESC ce "Nu mă este necăjesc! PSALMII Mulţi se

După în RUGĂCIUNE Numele ce vă Fiului veţi ÎMPOTRIVA închina tău Iisus DUHURILOR lui Hristos Dumnezeu, mă NECURATE rog rugaţi‐vă cerând aşa: ajutorul Domnul T Dumnezeul meu,

Rugăciune vad Rugăciune si nu am a puternică vazut! pr. Arsenie ‐pentru a pr. Boca: Arsenie tot "Iarta‐ma, ce puteam Boca Doamne: sa aud si ‐pentru tot ce puteam sa

Preasfanta inima Rugaciune si toate facatoare Stapana simturile de de Dumnezeu si minuni te rog catre cu Nascatoare lacrimi: pururea Pana spre Fecioara cand tine Maicuta imi Maria indrept gandul,

Demonilor, ridic Rugăciune scutul împotriva credinţei în Numele răului împotriva Domnului ta ISUS şi mă HRISTOS ridic ca care să mă te‐a împot învins la Calvar, îmi

Stăpâne Cela RUGĂCIUNE ce întăreşti Atotţiitorule, PENTRU pe cei CEI împărate căzuţi BOLNAVI şi sfinte, ridici ŞI SUFERINZI pe Cela cei ce surpa pedepseşti, dar nu omori;

(adică Gavriil, Rugăciunea citirea ca închinăciune Bogorodicinaia de 150 de către ori a Cântării Preasfânta aduse Fecioară din Ceruri Mari de către Arhanghelul

Omule, pierde! acum că L‐ai regăsit pe Dumnezeu, că L‐ai văzut întâi în tine, nu‐L mai

Sâmbata, Evanghelia 24 mai zilei 2014

Cuv. Sfintii Simeon zilei:

Sf. Sf. Mc. Mc. Serapion Marciana Liturghia Liturgia: Pericopa evanghelica: Sf. Ioan Gura de Aur Ioan Matei X, V, 27‐38 14‐19

împărăteasa ApoizicirugăciunileacesteaalesealeMaiciiDomnului: noastră cea Preabună, nădejdea noastră, prietena sărmanilor, folositoarea celor nepu ncioşi şi ta ţie, ocro mijlocire, alungă toarea de celor nu la ne noi obijduiţi; lipsi toate pe necazurile noi vezi nici şi acum, de şi nevoile veşnica în ziua ce şi necazului vin nesfârşita asupra nostru, noastră, bucurie pe noi întru întru cei această împărăţia ce cădem vremelnică Fiului în genunchi Tău viaţă şi şi Dumnezeului şi cu prin lacrimi atotputernica ne nostru. rugăm Amin! Apoiziciiar:

atotputernică că toate O, le Prealuminată poţi, şi când pe cei voieşti. ce Maica sunt în lui farmece Dumnezeu, îi ajută, pe pe cei cei asupriţi ce se luptă îi mântuieşte cu noi surpă‐i şi dezleagă cu dreapta de păcate ta pe cea cei stăpânitoare ce se roagă ţie, şi cuvin făpturile ţie Preacurată de cereş la nevrednicii şi stăpână pământeş Născătoare robii , fiindcă tăi. Ceea de prin ce Dumnezeu, eş ne aleasă a fost care cu dintre noi poţi Domnul toate face tot neamurile Puterilor binele, primeşte şi şi te‐ai prin arătat Tine rugăciunile am mai cunoscut înaltă noastre, decât pe Fiul care toate lui se Dumnezeu; heruvimii şi pentru mai cinstită aceea decât eş binecuvântată serafimii. între toate neamurile, cea ce eş de Dumnezeu fericită, mai luminată decât ca diavolului, să ne Şi mântuim acum, şi până Preasfântă noi la de sfârşit, sfatul Născătoare cu celui rugăciunile înşelător de Dumnezeu tale şi de ne toată întru păzeşte primejdia tot cântată, pe noi şi să neosândiţi, nu fim înceta păziţi a nevătămaţi ca te as ruga el pentru cu de paza lovirea noi şi nevrednicii ajutorul cea înveninată tău robii fiind tăi, a mântuiţi, ziditorul tuturor, mărire, acum laudă, şi pururea mulţumită şi în şi vecii închinăciune, vecilor. Amin. pentru toate să înălţăm lui Dumnezeu, Unuia în Treime Sfântă şi drept, dumnezeieş ale mele singur Doamne, Apoi şi toate spui i îndurător Tale Dumnezeul rugăciunea mădularele, învăţături! şi milos aceasta: meu, cu Aşa, voinţa v, să Stăpâne, Cel vină ce Ta! eş puterea Păzeşte‐mă iubitorule singur Ta bun peste de neîn bine şi de netrebnicul nat şi oameni iubitorule şi curat iubitor, robul de de toată milos Tău singur spurcăciunea şi să vire, bun mă luminează‐mi întărească şi blând, şi lucrarea singur cu cele bunăves diavolească! adevărat dinlăuntru rea şi Dăruieşte‐mi tem şi cele plăcute după bunătatea Ţie să fac, până Ta: lucrurile la suflarea Tale mea să cuget, cea de poruncile pe urmă. Tale Că după să gândesc, mila Ta în cea Voia negrăită Ta să umblu, să‐mi păzeş de frica împreună Ta să mă trupul acoperă‐mă sprijinitorul şi sufletul, cu meu milostivirea mintea şi întru şi Tine Ta cugetul şi este nu mă lauda meu, părăsi biserica mea, pe totdeauna mine, nespurcată păcătosul, Ţie de slavă necuratul orice înălţăm, cursă şi nevrednicul a Tatălui potrivnicului. şi Fiului robul Doamne, şi Tău! Sfântului Că Tu, Doamne Doamne, Duh, al acum meu, eşti şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

Publicat de Iulian Rusu la 12:02 Etichete: Rugaciuni

Publicat de Iulian Rusu la 12:02 Etichete: Rugaciuni Recomandă acest material pe Google

Recomandă acest material pe Google

Niciun comentariu:

Trimiteţi un comentariu

Introduceţi comentariul dvs

Introduceţi comentariul dvs C o m e n t a ţ i c a : Selectaţi

Comentaţi ca: Selectaţi profilul.

PublicaţiPublicaţi
PublicaţiPublicaţi
PrevizualizaţPrevizualizaţ
PrevizualizaţPrevizualizaţ
Pagina de pornire Postare mai veche
Pagina de pornire
Postare mai veche

Ioan X, 27‐38Capitolul X27. Oile Mele ascultă de glasul Meu şi Eu le cunosc pe ele, şi

elevin 28. Şi Eu după le dau Mine. viaţă veşnică şi nu vor pieri în veac, şi din mânaMea nimeni nu le va răpi.

29. Tatăl Meu, Care Mi le‐a dat, este mai mare decât toţi, şi nimeninu poate să le

răpească 30. Iar Eu din şi Tatăl mâna Meu Tatălui una Meu. suntem.

31. 32. Iarăşi Iisus le‐a au luat răspuns: pietre Multe iudeii lucruri ca să bune arunce v‐am asupra arătat Lui. vouă de la TatălMeu. Pentru care

şi din 33. pentru ele, I‐au răspuns aruncaţi că Tu, om iudeii: cu fiind, pietre Nu Te pentru asupra faci pe lucru Mea? Tine bun Dumnezeu. aruncăm cu pietre asupraTa, ci pentru hulă

35. 34. Iisus Dacă le‐a i‐a numit răspuns: dumnezei Nu e scris pe aceia în Legea către voastră care a că fost Eu am cuvântul zis:dumnezei luiDumnezeu sunteţi? ‐ şi

spus: Scriptura 36. Despre Fiul nu lui Cel poate Dumnezeu pe care să fie Tatăl sunt? desfiinţată L‐a sfinţit ‐ şi L‐a trimis în lume, voiziceţi: Tu huleşti, căci am

Dacă Iar dacă nu fac le fac, lucrările chiar Tatălui dacă nu Meu, credeţi să nu în Mine, credeţi credeţi în Mine. în acestelucrări, ca să ştiţi şi lumina nu poate lumii o cetate aflată pe vârf de muntesă se ascundă.

casă. 15. Nici nu aprind făclie şi o pun sub obroc, ci în sfeşnic, şi lumineazătuturor celor din

cele 16. Aşa bune să lumineze şi să slăvească lumina pe voastră Tatăl vostru înaintea Cel oamenilor, dinceruri. aşa încât săvadă faptele voastre

17. Să nu socotiţi că am venit să stric Legea sau proorocii

n‐am 18. Căci venitsă adevărat stric, zic ci să vouă: împlinesc. Înainte de a trece cerul şi pământul, oiotă sau o cirtă din

foarte Lege 19. Deci, nu mic va cel se trece, ce va va chema până strica în ce una împărăţia se din vor aceste face cerurilor toate. porunci, foarte mici, şiva învăţa aşa pe oameni, iar cel ce va face şi va învăţa, acesta mare se va chema în împărăţia cerurilor. Pericopa Fapte XV, apostolica: 35‐41

VI, Galateni 1‐2 V, 22‐26 Fapte binevestind,împreună XV, 35‐41Capitolul cu XV35. mulţi alţii, Iar Pavel cuvântul şi Barnaba Domnului. petreceau în Antiohia, învăţând şi

fraţii 36. Şi noştri după câteva în toate zile, cetăţile Pavel în a care zis către am vestitcuvântul Barnaba: Întorcându‐ne,să Domnului. cercetăm cum se află

37. Barnaba voia să ia împreună cu ei şi pe Ioan cel numit Marcu

venise 38. Dar alături Pavel cerea de ei la să lucrul nu‐l ia la pe care acesta fuseserătrimişi. cu ei, fiindcă se despărţisede ei din Pamfilia şi nu

39. Deci s‐a iscat neînţelegere între ei, încât s‐au despărţit unulde altul, şi Barnaba,

luând pe Marcu, a plecat cu corabia în Cipru

40. Iar Pavel, alegând pe Sila, a plecat, fiind încredinţat de cătrefraţi harului Domnului.

Duhului 41. Şi străbătea este dragostea, Siria şi Cilicia, bucuria, întărind pacea, Bisericile. îndelungă‐răbdarea,bunătatea, Galateni V, 22‐26Capitolul facerea V22. Iar de roada bine,

credinţa, 23. Blândeţea, înfrânarea, curăţia

împotriva 24. Iar cei unora ce sunt ca ai acestea lui Hristos nu estelege. Iisus şi‐au răstignit trupul împreunăcu patimile şi cu

poftele.

26. 25. Dacă Să nu trăim fim iubitori în Duhul, de în mărire Duhul deşartă, să şi umblăm. supărându‐ne unii pe alţiişi pizmuindu‐ne unii pe

38.

37.

să cunoaşteţi că Tatăl este în Mine şi Eu în Tatăl. Matei V, 14‐19Capitolul V14. Voi sunteţi

duhovniceştiîndreptaţi‐l, ca alţii. să Capitolul nu cazi şi VI1. tu în Fraţilor, ispită. pe chiar unul de ca acesta va cădea cu un duhul om în blândeţii, vreo greşeală, luând seama voi cei la tineînsuţi, 2. Purtaţi‐vă sarcinile unii altora şi aşa veţi împlini legea lui Hristos.

Arhivă blog

►

2014 (35) 2013 (115)

►
►

august (6)

►

iulie (22)

►

iunie (7)

►

mai (12)

►

aprilie (14)

►

martie (4)

►

Abonaţi‐vă la

Postărila Ceaslov Acatistul Sfintei Cuvioase Parascheva Comentarii Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva Acatistul

Comentarii
Comentarii

Șablonul Simple. Imagini de şabloane create de Maliketh. Un produs Blogger.