Sunteți pe pagina 1din 1

CUPRINS

1. Introducere
2. Prezentarea sprijinului financiar acordat pentru masura 6.1. n implementarea PNDR 2014-
2020 pentru zona rurala
http://www.madr.ro/docs/dezvoltare-rurala/programare-2014-2020/fise-masuri/aprobate-
iunie2015/M06_-_Dezvoltarea_fermelor_%C8%99i_a_
%C3%AEntreprinderilor_art._19_vers_aprob.pdf
scrieti de la pagina 6 - 13
3. Analiza stadiului actual al implementarii masurii 6.1.
Fisier atasat i accesati link-ul de mai jos
http://www.madr.ro/docs/dezvoltare-
rurala/evaluare_/Cadrul_de_monitorizare_si_evaluare_pentru_PAC_2014-2020_.pdf
4. Realizarea unei propuneri de proiect privind Instalarea tanarului fermier Aniii Valentin n
spaiul rural al judeului....
4.1. Planul de afaceri completati model atasat
4.2. Cererea de finanare privind accesarea masurii 6.1. Instalarea tinerilor fermieri
completati model atasat
5. Concluzii i propuneri
Bibliografie