Sunteți pe pagina 1din 2

PROIECTAREA ECOLOGICA A PRODUSELOR

IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI


Efectele asupra mediului inconjurator se produc, in cazul produselor, in diverse etape
ale ciclului de viata, la alegerea materialelor, in procesul de executie, la comercializare, in
utilizare i dupa casare. Aspectele legate de mediul inconjurator trebuie judicios analizate, in
conjunctie cu alii factori tehnico-economici, cum sunt, de exemplu, domeniul de utilizare,
caracteristicile de performanta, calitatea, securitatea in utilizare, costurile asociate si necesitatea
respectarii reglementarilor in vigoare. De la alegerea materialelor utilizate si pana la
managementul deseurilor, proiectarea ecologica ofera conditiile realizarii unor produse de
inalta calitate la un pret de cost redus si tinand seama de necesitatea protejarii mediului
inconjurator.
Limitarea continua a resurselor materii prime, energie, ca si necesitatea protejarii
mediului inconjurator au impus in ultimul timp luarea in consideratie de noi obiective stategice
cum sunt:
- economisirea resurselor materiale
- economia de energie
- prevenirea poluarii mediului
- evitarea producerii deseurilor
Un rol de baza in promovarea acestor noi obiective strategice revine activitatilor de
proiectare i dezvoltare. Cerintelor de mediu care se refereau pana in prezent mai ales la modul
in care mediul influenteaza functionarea produselor li se adauga acum conditii impuse
produselor pentru a nu afecta mediul inconjurator.

IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI PE DURATA CICLULUI DE VIATA.


Pe toata durata ciclului de viata produsele se afla intr-o interactiune continua cu mediul
inconjurator fie pentru a prelua din mediul inconjurator resursele materiale i energia necesara
fabricarii produselor fie pentru a deversa in mediu. Etapele principale ale ciclului de viata ale
produselor, dupa etapa de proiectare, sunt :
- achizitia materialelor
- executia produselor
- ambalarea i distribuirea
- instalarea, utilizarea, mentenanta i dezvoltarea
- reutilizarea produselor, reciclarea i recuperarea materialelor sau energiei
- procedee finale
Prin proiectarea ecologica, impactul asupra mediului inconjurator a fiecareia dintre
aceste etape poate fi redus simtitor.
In raport cu achizitia materialelor, inca din faza proiectarii se pot alege materiale
reciclabile sau materiale reciclate ca materie prima pentru produsele proiectate.
In raport cu executia produselor, inca din faza de proiectare se pot proiecta fluxuri de
productie care sa tina cont de resursele din cadrul departamentului de productie, astfel incat sa
se reduca consumul de energie. In desenele de executie folosite pentru debitare sa se
eficientizeze nesting-ul reperelor astfel incat sa existe pierderi cat mai mici.
In raport cu ambalarea si distributia, inca din faza de proiectare se poate tine cont de
geometria produsului si de dimensiunile de gabarit, astfel incat produsul final sa necesite o
cantitate minima de adaosuri de protectie necesare in cadrul livrarii sau relocarii produsului.