Sunteți pe pagina 1din 23

Cum sa elaboram proiectele

1
Ce este un proiect
Proiectul - este o succesiune de sarcini (actiuni) planificate,
concepute in scopul atingerii unor rezultate asteptate, intr-o
anumita perioada de timp si in limita unui buget dat (suma de
bani).

Cererea de finantare - este un document scris prin care se


solicita sprijinul (material sau financiar) cuiva din afara organizatiei
(finatator) in vederea implementarii unui proiect

Propunerea/cererea de finantare nu este un scop in sine ci doar o


faza esentiala din cadrul proiectului

2
Premisele unui proiect de succes

existenta unei viziuni si a unei misiuni


clare ale solicitantului (firmei)
stabilirea unei strategii de dezvoltare
pe termen lung (programul)
existenta unor nuclee de proiecte

3
Recomandari generale

procesul de elaborare a unui proiect trebuie sa


inceapa din faza elaborarii strategiei firmei
cautarea oportunitatilor de a realiza acele
proiecte trebuie sa fie continua si flexibila
propunerea de proiect este o investitie pe
termen lung
un proiect finantat nu rezolva o nevoie de
lichiditate, el mai degraba genereaza forme de
lichiditati (co-finantarea proiectului)
formele fara fond duc la esec: perceptia
suficientei unei documentatii care respecta
rigid cerintele finantatorilor este eronata
4
Recomandari generale 2
Propunerea de proiect are valoare de
document oficial
aprobarea propunerii de finantare nu
inseamna bani gratis, ci un angajament
contractual
propunerea de proiect este transpunsa
ulterior integral in contractul de finantare
in procesul de elaborare a cererii de
finantare este necesar a fi luate in
considerare toate amanuntele din ghidul de
finantare
5
Redactarea propunerii

Propunerea de finantare chiar si in


contextul unei birocratii renumite precum
cea de tip european se redacteaza de
catre oameni pentru oameni!
Nu exsita un model ci doar reguli,
experienta, bune practici care nu sunt un
secret
Aplicarea lor consecventa este marea
dificultate si secretul reusitei

6
Pasii pregatitori in elaborarea proiectelor
finantabile

Elaborarea strategiei de
dezvoltare (concretizata in nuclee de
programe si proiecte, cai de urmat
consecutive sau alternative)
Cautarea surselor de finantare
adecvate (proces care necesita
rabdare si deschidere, flexibilitate)
Rolul consultantilor

7
Pasii pregatitori in elaborarea
proiectelor finantabile (2)
Apelul de proiecte
Reprezinta documentul prin care este
anuntata publicului competitia de proiecte.
informatii de baza cu privire la conditiile de
participare: obiective, elogibilitatea
solicitantilor, documentatia necesara,
data limita de depunere a proiectului
pachetul informativ sau ghidul solicitantului

8
Pasii pregatitori in elaborarea proiectelor
finantabile (3)
Eligibilitatea proiectului
Eligibilitatea organizatiei/firmei solicitante
(forma de proprietate, forma juridica, marime,
situatia economica etc)
eligibilitatea partenerilor
eligibilitatea tipurilor de activitati (activitati de
investitii, programe de certificare a calitatii,
programe de instruire)
eligibilitatea costurilor (sume minime si maxime,
procentul de cofinantare privata, neretroactivitatea,
excluderea cumulului de finatari publice, originea
achizitiilor)
eligibilitatea zonei de desfasurare a proiectului

9
Pasii pregatitori in elaborarea
proiectelor finantabile(4)

Criteriile de selectie Nu este


suficient ca proiectul dumneavoastra
sa fie eligibil el trebuie sa obtina o
nota cat mai buna
Conformitatea se refera la forma
impusa a pachetulului care formeaza
cererea de finantare

10
Pasii pregatitori in elaborarea proiectelor
finantabile(5)
Clarificarea
ATENTIE! Orice neclaritate in intelegerea
pachetului informativ trebuie lamurita prin:
consultarea listei cu precedentele proiecte finantate
acolo unde este cazul
consultarea legislatiei indicate in ghidul
solicitantului
solicitarea asistentei unui consultant
si mai ales prin:
participarea la sesiunile de informare publica
sustinute de finantator
solicitarea de clarificari finantatorului sau
administratorului programului de finantare

11
Pasii pregatitori in elaborarea proiectelor
finantabile(6)
Lista de verificare (checklist)
Trebuie sa includa:
totalitatea documentelor ce vor forma
dosarul cererii de finantare
numarul de exemplare al acestora
caracteristici importante ale acestora
precizari obligatoriu de inclus in ele
valabilitate
alte prevederi specifice
Poate fi precizata de finantator dar si atunci
trebuie completata de solicitant cu punctele
sale cheie.

12
Completarea documentatiei
solicitate
Titlul proiectului si pagina de deschidere
Sinteza / Rezumatul proiectului
Obiectivele proiectului
Justificarea propunerii
Planul de lucru / Activitatile
Metodologia
Rezultatele proiectului
Impactul/Efectele multiplicatoare
Durabilitatea
Bugetul
Studiul de fezabilitate
Planul de afaceri

13
Titlul proiectului si pagina de deschidere
Sinteza / Rezumatul proiectului

1. Titlul proiectului si pagina de


deschidere - In mod ideal este o
formulare care sa include obiectivele
proiectului, ideile si actiunile. Nu trebuie sa
socheze sau sa fie imperativ sau
interogativ
2. Sinteza / Rezumatul proiectului
defineste problema, explica solutia
problemei, informeaza asupra respectarii
unor cerinte ale solicitantului si schiteaza
organizarea si experienta solicitantului.

14
3. Obiectivele proiectului

a. Obiectivele generale (goals)


enunturi cu cu privire al ceea ce va
propuneti sa realizati prin deularea
proiectului. Se creeaza un cadru de
referinta si o corelare cu obiectivele
finantatorului (empatie).
b. Obiectivele specifice (objectives)
realizarile masurabile ale proiectului

15
4. Justificarea propunerii

explica finatatorului problema pe care o rezolva


proiectul. Rubricile incluse sunt:
problema/nevoia careia i se adreseaza proiectul/
descrierea situatiei actuale
solutia pe care o propune proiectul
rezultatele preconizate (descriere detaliata)
caracterul innovator al propunerii (in intregimea ei,
sau pentru o zona, sau pentru un public tinta etc)
Caracteristicile: concizie; argumentatia se bazeaza pe
fapte, statistici; nu se folosesc termeni tehnici; se
proiecteaza totul intr-o viziune pe termen lung

16
5 Planul de lucru / Activitatile

Reprezinta capitolul care prezinta proiectul intrinsec si


include
succesiunea activitatilor si delimitarea lor temporala
relatiile de interdependenta dintre ativitati
rezervele de timp posibil existente pentru realocare
resursele necesare desfasurarii activitatilor
locul de desfasurare
cine este responsabil (persoana, echipa)
trebuie sa existe detalii de ordin tehnic
se pot folosi schite, anexe planse
activitatile trebuie sa fie dintre cele eligibile

17
6. Metodologia

Descrie modul in care proiectul va fi


implementat, adica:
fazele proiectului
structura organizationala a proiectului
- organigrama, functii cheie
rolul partenerilor
metodele ce vor fi vor fi folosite astfel
incat ele sa se potriveasca solutiei
prezentate.
18
7. Rezultatele proiectului

Trebuie sa fie cat mai detaliate cu


putinta
sunt reluate de la rubrica justificarea
propunerii, dar trebuie
aiba un caracter foarte concret
decurga din nevoiele proiectului
sa fie masurabile si cuantificabile
sa fie usor de evidentiat si evaluat
19
8. Impactul/Efectele multiplicatoare
9. Durabilitate
Impactul/Efectele multiplicatoare reprezinta efecte
asupra sectorului in care se implementeaza proiectul,
asupra sectoarelor conexe sau asupra mediului
activitatii solicitantului. Trebuie sa faca referinta la:
beneficiarii directi, beneficiarii indirecti, impactul de
ansamblu si posibilitatile de masurare a impactului.
Durabilitatea presupune demonstrarea capacitatii de
continuitate:
financiara
organizationala
structurala.

20
10. Bugetul

se pleaca de la activitatile propuse


trebuie clar structurat pe:
capitolele si subcapitolele bugetare
pe elemente de finantare totala, finantare solicitata si
co-finantarea beneficiarului, eventual alte surse
trebuie sa fie rezonabil si realist
tineti cont de modul de plata al contributiei publice
atentie la ponderea impusa contributiei proprii
verificati eligibilitatea costurilor impuse de proiect
detaliati componetele bugetului
verificati totalurile si subtotalurile pe fiecare capitol
bugetar in parte

21
Studiul de fezabilitate
Planul de afaceri
Studiul de Fezabilitate este un document care
descrie o investitie. Forma recomandata este inclusa
in legislatie. Este elaborat de echipe complexe de
arhitecti, ingineri, economisti. Pune accent pe solutii
tehnice si pe costuri. Include un deviz general si
devizele pe obiect, planse desenate, avize necesare
mediu, sanatate publica, etc.
Planul de afaceri atunci cand este cerut are, in
general, o structura impusa de catre finatator sau
sugerata ca si continut minimal. Pleaca de la studiul
de fezabilitate (atunci cand acesta exista) dar pune
accentul pe procesul economic.

22
Sfaturi generale finale

amintiti-va ca proiectul dumneavoastra este scris de oameni


pentru oameni
nu porniti de la premise ca evaluatorul este cel mai bun
specialist in problema in cauza.
aveti in minte in permanenta imaginea de ansamblu a
propunerii.
organizati-va din timp
tintei cont de termenele de eliberare de catre autoritati sau
institutii publice a documentelor justificative
verificati daca ati respectat intocmai forma documentatiei si
numarul de copii cerute
recititi ghidul solicitantului/instructiunile
recititi proiectul prin ochii evaluatorului Cel putin la primele
proiecte, chiar si in cazul unei organizatii foarte puternice
incercati sa apelati la asistenta unui consultant specializat

23