Sunteți pe pagina 1din 16

1) Analiza indicatorilor productivitii muncii n dinamic

Productivitatea muncii caracterizeaz valoarea bunurilor materiale ( productivitii


,lucrrilor ,serviciilor) obinute ntr-o unitate de timp ( sau la o unitate de resurse de munc)
Pentru analiza productivitii muncii se utilizeaz un sistem de indicatori ,care poate fi
divizat n dou grupe :
Prima grup include indicatorii valorici ce caracterizeaz productivitatea muncii la niel de
nteprindere .Acetea sunt :
1- Productivitatea medie anual a unui salariat
VPF
Wa= (1)
Ns
2- Productivitatea medie anual a unui muncitor
VPF
W m= (2)
M

3- Productivitatea medie pe zi a unui muncitor


VPF
Wz= (3)
Tz

4- Productivitatea medie pe or a unui muncitor


VPF
Wh= (4)
Th

Indicatorii valorici caracterizeaz volumul produciei fabricate n expresie valoric n


ansamblu pe ntreprindere n calcul la un salariat ,muncitor ,om-zi , om-or .
A doua grup de indicatori caracterizeaz productivitatea muncii la nivel de produs.Acetia
sunt :
1) Volumul produsului fabricat n uniti naturale (kg,chintale,tone,buci, m 2 , m3 ), n
calcul la o unitate de timp (om or);
2) Consumuri directe de munc n om-ore n calcul la o unitate de produs ( la un
kg,chintal,ton etc.) manopera , potrivit relaiei :
ZT
T= (5)
Vp
unde: ZT-consumuri directe de munc pe produs ,om-ore ;
Vp volumul produsului fabricat ,kg,tone,buci etc.

La prima etap de analiz toi indicatorii productivitii muncii se apreciaz n dinamic


,calculnu-se abaterile absolute i ritmurile de cretere .n acest scop se ntocmete tabelul 1.1

Tabelul 1.1 Analiza indicatorilor productivitii muncii n dinamic

Abaterea Ritmul de
Indicatorii Anul Anul de absolut, cretere
precedent gestiune +,- %
A 1 2 3=2-1 4=2/1 *100%
1.Productivitatea
medie anual a unui 211,01 244,04 +33,03 115,65
salariat (Wa),lei
2.Productivitatea medie
anual a unui muncitor 291,82 349,43 +57,61 119,74
(Wm),lei
3.Productivitatea medie
pe zi a unui muncitor 1168,26 1377,67 +1,18 177,92
(Wz),lei
4.Productivitatea medie
pe or a unui muncitor 151,25 171,75 +20,5 113,55
(Wh), lei
5.Manopera
(consumuri directe de
munc n om-ore la un
chintal de struuguri )
(T),om ore

Calculele efectuate n tabelul 1.1, denot faptul c la ntreprindere se observ o tendin


pozitiv de majorare a tuturor indicatorilor productivitii muncii . Astfel are loc majorarea
productivitii medii anuale a unui muncitor cu 19,74% , ceea ce este un rezultat al creterii
productivitii medii pe or i pe zi respectiv cu 13,55 i 77,92 %..

2)Analiza factorial a productivitii muncii .


La a doua etap de analiz se calculeaz influena factorilor la modificare productivitii
medii anuale a unui salariat .n acest scop , n formula 6, vom efectua transformrile respective
:vom muli numrtorul i numitorul cu efectivul mediu de de muncitori .n rezultatul
4
transformrilor obinem formula dependenei factoriale a productivitii medii anuale a unui
salariat :
VPF M M VPF
Wa = = = P%m Wm (6)
Ns M Ns M

Deci,factorii ce modifiv productivitatea medie anual a unui salariat din activitatea de


baz sunt:
1) Modificarea ponderii muncitorilor n efectivul salariailor ( P%m)-factor
cantitativ;
2) Modificarea productivitii medii anuale a unui muncitor ( Wm)-factor
calitativ ;

Utiliznd baza informaional din Anexa 1, s se calculeze influena factorilor la


modificarea productivitii medii anuale a unui salariat aplicnd metoda substituiilor n lan .
(1.2).

Tabelul 1.2 Calculul influenei factoriale asupra modificrii productivitii muncii


medii anuale unui salariat

Nr. Nr. Factori corelai Productivitate Calculul influenei Rezultatul Denu-


a medie a unui factorilor influenei mirea
Cal Substi
P%m Wm lucrtor (+,-),lei facto-
- -tuiei (Wa), lei rilor
cul.
1 2 3 4 5 6 7 8
1 0 291,82
72,3 21098,59 X X X
2 1 291,82
69,84 20380,71 20380,71-21098,59 -717,88 P %m

3 2 349,43
69,84 33838,80 33838,80-20380,71 +13458,09 Wm
Total x x x x x
+12740,1
2

Balana de verificare : 33838,80-21098,59 = +12740,21

Conform calculelor efectuate n tebelul 1.2 , se poate constata ca sporirea productivitii


medii anuale a unui salariat a fost determinat de influena pozitiv a urmtorului factor .

inem s menionm contribuia preponderent a productivitii medii a unui muncitor


,care a condus la majorarea indicatorului rezultativ cu 13458,09 lei.

Concomitent are loc micorarea ponderii muncitorilor n numrul de salariai a contribuit la


majorarea prosductivitii medii a unui salariat cu 717,88 lei .
La etapa a treia de analiz se calculeaz influena factorilor asupra modificrii
productivitii medii anuale a unui muncitor .Aceti factori sunt :

1) Modificarea numrului mediu de zile lucrate de un muncitor pe an ( Z ) ;


2) Modificarea duratei medii a zilei de lucru n ore ( h );
3) Modificarea productivitii medii pe ora a unui muncitor ( Wh
Modelul factorial al productivitii medii anuale a unui muncitor cu factorii n cauz ce
exprim :
Wm= Z h Wh (7)
Calculul i aprecierea influenei acestor factori asupra modificrii indicatorului rezulttiv
poate fi efectuat utiliznd informaia din Anexa 1, i aplicnd metoda diferenelor absolute
(tabelul 1.3).
Tabelul 1.3 .Calculul influenei factorilor asupra modificrii productivitii medii
anuale unui muncitor

Denumirea Metoda de calcul Calcului influenei Rezultatul


Factorilor
factorilor influenei
(+,-),lei
1)Modificarea
numrului mediu de
Wm Z
= Z * h0 * (+3,85) * 235*151,25 +136843,44
zile lucrate de un
Wh(0)
muncitor pe an

Z )

2. Modificarea duratei
medii a zilei de lucru
Wm h = Z1 * h * 253,64*(-15)*151,25 -575445,75
n ore ( h );
Wh(0)

3)Modificarea
productivitii medii
W m
Wh
= Z1 * h1 * 235,64* 220*(+20,5) +1062736,4
pe ora a unui
Wh
muncitor ( Wh

TOTAL X x +624134,09

Calculele efectuate n tabelul 1.3 ne permit s constatm c sporirea productivitii medii


anuale a unui muncitor a fost determinat de influena pozitiv a urmtorilor doi factori :
1) Majorarea numrului mediu de zile lucrate de un muncitor pe an cu 3,85 zile ,care a
contribuit creterea indicatorului rezultativ cu 136843,44 lei ;
2) Majorarea productivitii medii pe or a unui muncitor cu 20,5 lei , fapt ce a
condiionat sporirea productivitii anuale cu 1062736,4 lei .

n calitate de rezerv intern se consider creterea duratei medii a zilei de lucru n ore,
pn la nivelul atins n anul precedent ,care poate s asigure majorarea indicatorului rezultativ cu
575445,75 lei .
3) Calculul influenei factoriale de munc la modificarea valorii produciei fabricate
(veniturilor din vnzri )
La prima etap de analiz se calculeaz influena factorilor generali la modificarea valorii
produciei fabricate .Sistemele factoriale care exprim legtura dintre volumul produciei
fabricate cu factorii generali de munc pot fi :
VPF= NS Wa (8)

VPF= M Wm (9)
VPF= Th Wh (10)
Calculul influenei acestor factori la devierea volumului produciei fabricate se efectueaz
dup metoda diferenelor absolute .De exemplu , n sistemul factorial 8 , pot fi :
VPF Ns = NS Wa 0 (11)
VPF Wa = Ns 1 Wa(12)

Utiliznd baza informaional din Anexa 1,, vom calcula influena factorilor generali de
munc la modificarea valorii produciei fabricate.n tebelul 1.4 vom reflecta rezultatele
influenei factorilor generali de munc.

Tabelul 1.4 Calculul influenei factorilor generali de munc la modificarea valorii


productiei fabricate

Anul Anul de Abaterea Inclusiv influena


Indicatori
precedent gestiune absolut (+,-)
NS Wa
mii lei
A 1 2 3 4 5
1.Valoarea produciei 68577 +8297 -2110,1
76874 +10734,75
fabricate, mii lei (VPF)
2.Numrul mediu al 325 -10
315 X
salariaiilor , persoane
X
(N1)
3. Productivitatea 244044,44 +33038,29
medie anual a unui
211006,15
salariat,lei X X
VPF
(Wa= 1000 )
N
Balana de verificare a influenei factorilor : (-2110,1)+10734,75= +8297 mii lei

n baza calculelor efectuate n tabelul 1.4 se poate constata c la ntreprindere volumul


produciei fabricate s-a majorat n comparaie cu anul precedent cu 8297 mii lei . Creterea a fost
determinat de majorarea productivitii medii unui salariat (+33038,29lei ) ,care a contribuit la
sporirea volumul produciei fabricate cu 10734,75 mii lei . Reducerea numrului mediu de
salariai cu 10 persoane a cauzat diminuarea indicatorului rezultativ cu 2110,1 mii lei .

La etapa a 3-a de analiz se calculeaz influena factorilor detaliai la modificarea valorii


produciei fabricate . Calculul influenei factorilor se efectueaz prin metoda substituiei n lan .

Nr.c Nr. Factorii corelai VPF, Calculul Rezultatul Denumirea


influenei ,+,-, factorilor
subs VV P%m Z Ns h Wh Mii lei influenei mii lei
alc.
factorilor
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 0
105868 72,3 249,79 325 235 151,25 220863,9 ----- ----- ------
2 1
109124 72,3 249,79 325 235 151,25 230805,4 230805,4- +9941,5 VV

220863,9
3 2
109124 69,84 249,79 325 235 151,25 219910,6 219910,6- -10894,8
230805,4
4 3
109124 69,84 253,64 325 235 151,25 223300,1 223300,1- +3389,5
219910,6
5 4
109124 69,84 253,64 315 235 151,25 216429,3 202614,7- -6870,8
216429,3
6 5 151, 20261
109124 69,84 253,64 315 22 25 4,7 230046,5- +2743
0 202614,7 1,8
7 6 1091
69,84 253,64 315 220 171,75 230076,5
24
----- +22997,2 ------

4) Analiza cheltuelilor pentru ntreinerea forei de munc


Cheltuelile pentru fora de munc sunt formate din toate achitrile n numerar i
nebneti , directe i indirecte , legate de angajarea i ntreinerea forei de munc .
Cheltuelile pentru ntreinerea forei de munc includ urmtoarele compartimente :
1) Fondul de retribuie a personalului
2) Pli i cheltueli neincluse n salariu
3) Alte cheltueli pentru fora de munc .

La prima etap a analizei se studiaz structura cheltuelilor pentru fora de


munc pe tipuri de achitri n scopul determinrii ponderii n profitul achitrii bneti i a plilor
din alte surse.

La efectuarea acestei analize se utilizeaz informaia din raportul statistic anuala M3


Ctigurile salariale i costul forei de munc reprezentat n Anexa 2 .
9

Tabelul 1.5 Dinamica i structura cheltuelilor pentru fora de munc

Anul precedent Anul de gestiune Abateri


Suma, Ponderea Suma, Ponderea Mii lei Puncte
Indicatori mii lei % mii lei % procentual
e

A 1 2 3 4 5=3-1 6=4-2
1.Fondul de
7623,1 71,05 7924,2 70,40 +301,1 -0,65
retribuie total
Inclusiv:
1.1 Salarii i
5810,3 54,15 5701,4 50,66 -108,9 -3,49
lefuri directe
1.2 Pli pentru
961,4 8,96 1038,2 9,22 +76,8 +0,26
timpul nelucrat
1.3 Prime i
851,4 7,93 1184,6 10,52 +333,2 +2,59
remuneraii n
bani
2.Pli
cheltuelili
------ ----- ------- ------ ------- --------
neincluse n
salariu total
Inclusiv :
2.1 Cheltueli
3077,3 28,68 3275,1 29,1 +197,8 +0,42
pentru asistena
social
2.2 Cheltueli
pentru
29,5 0,27 35,1 0,31 +5,6 +0,04
formarea
profesional a
salariailor
3.Alte cheltueli
cu fora de
- - 20,8 0,18 +20,8 0,18
munc
4.Total
cheltueli pentru
10729, 100,00 11255,2 100,00 +525,3 x
ntreinerea 9
forei de munc

Conform calculelor efectuate n tabel , se observ c cheltuelile pentru fora de


munc au crescut cu 525,3 mii lei , sau cu 4,9% ce se consider un moment pozitiv pentru
ntreprindere .Aceast majorare a fost obinut datorit creterii fondului de retribuie a
personalului cu 301,1 mii lei.
La creterea fondului de retribuie ,ct si a cheltuelilor pentru fora de munc au
contribuit premiile i remuneraiile n bani , care s-au majorat n comparaie cu anul
precedent cu 333,2 mii lei sau cu 2,59 p.p .
La fel negativ se apreciaz majorarea plilor pentru timpul nelucrat cu 76,8 mii lei
sau cu 0,26 p.p.
Rezultatele calculelor denot faptul c n creterea cheltuelilor pentru fora de
muncp a contribuit i majorarea tuturor plilor i cheltuelilor neincluse n salariu .
Astfel majorarea cheltuelilor pentru asistena social a condus la creterea
cheltuelilor pentru fora de munc cu 197,8 mii lei .Ca moment important se consider
creterea cheltuelilor pentru formarea profesional a salariailor cu 5,5 mii lei c ceea ce
reflect grija conducerii fa de salariaii ntreprinderii .
Principalul element n componena cheltuelilor pentru fora de munc l reprezint
salariile i lefurile directe care s-au micorat n anul de gestiune cu 108,9 mii lei .
La fel negativ se apreciaz majorarea plilor pentru timpul nelucrat cu 76,8 mii lei
sau cu 0,26 p.p.

5)Analiza corelaiei dintre dinamica productivitii muncii i a salariului mediu.

Productivitatea muncii este unul din cei mai importanti indicatori sintetici ai eficientei
activitatii economice a intreprinderilor, care reflecta eficacitatea sau rodnicia muncii cheltuite in
procesul de productie. Cresterea productivitatii muncii constituie cel mai important factor de
sporire a volumului productiei, de reducere a costurilor de productie si de crestere a rentabilitatii
si competitivitatii produselor. Nivelul productivitatii muncii se determina fie ca raport intre
volumul productiei si cantitatea de munca cheltuita pentru obtinerea lui, fie prin raportarea
timpului de munca cheltuit la volumul productiei obtinute:

11

unde: W - productivitatea muncii;

Q - volumul productiei;

T - consumul total de timp de munca;

t - consumul de timp de munca pe unitatea de produs.

Deci, nivelul productivitatii muncii exprima volumul productiei obtinute intr-o unitate de
timp de munca sau timpul de munca cheltuit pe unitatea de produs, iar cresterea productivitatii
muncii presupune sporirea volumului productiei cu aceleasi cheltuieli de munca sau reducerea
consumului de munca pe unitatea de produs.

Metodele de calcul a productivitatii muncii depind, pe de o parte de modul de


exprimare a volumului productiei, iar pe de alta parte de modul de exprimare a cheltuielilor de
timp de munca. Principalii indicatori ai volumului productiei, utilizati in calculul productivitatii
muncii, pot fi: productia exercitiului, cifra de afaceri sau valoarea adaugata.

In functie de unitatile de masura a timpului de munca, productivitatea muncii poate


fi orara, zilnica si anuala. Pentru calcularea productivitatii muncii orare sau zilnice timpul de
munca se exprima in ore-om si respectiv zile-om, iar in cazul productivitatii anuale, ca unitate de
masura a timpului de munca se foloseste indicatorul 'numarul mediu de muncitori sau de
salariati'.

Productivitatea anuala a muncii se stabileste prin raportarea productiei


exercitiului, a cifrei de afaceri sau a valorii adaugate la numarul mediu al salariatilor sau
muncitorilor, adica:
unde: Wa - productivitatea muncii anuale;

Qe; CA; VA - productia exercitiului, cifra de afaceri sau valoarea adaugata;

; - numarul mediu de salariati sau de muncitori.

Productivitatea muncii anuale nu evidentiaza influenta numarului de zile nelucrate


in timpul anului, iar pentru a inlatura acest neajuns, este necesar sa se determine productivitatea
zilnica.

Productivitatea zilnica a muncii se poate stabili fie prin raportarea productiei


exercitiului, cifrei de afaceri sau a valorii adaugate la numarul total de zile-om lucrate, fie prin
raportarea productivitatii muncii anuale la numarul mediu de zile lucrate de un muncitor sau o
persoana angajata intr-un an, adica:

sau

12

unde: - numarul total de zile-om lucrate intr-un an de catre toti muncitorii sau de
intregul personal;

- numarul mediu de zile lucrate intr-un an de un muncitor sau o persoana


angajata.

Calculand astfel productivitatea muncii zilnice se pot stabili rezervele de sporire a


volumului productiei si a nivelului productivitatii muncii anuale pe seama eliminarii zilelor
nelucrate. Intrucat nici productivitatea zilnica a muncii nu surprinde modul de folosire a timpului
de lucru in cursul unei zile este necesar sa se calculeze nivelul productivitatii muncii orare.

Productivitatea orara a muncii, se determina fie prin raportarea productiei


exercitiului, cifrei de afaceri sau valorii adaugate la numarul total de ore-om lucrate de catre toti
muncitorii sau intregul personal, prin raportarea productivitatii anuale a muncii la numarul mediu
de ore lucrate de un muncitor sau o persoana angajata intr-un an, sau ca raport intre
productivitatea zilnica a muncii si numarul mediu de ore lucrate de un muncitor sau o persoana
angajata intr-o zi, adica:

; ;

unde: - numarul total de ore-om lucrate de catre toti muncitorii sau


intregul personal in perioada analizata;

- numarul mediu de ore lucrate intr-un an de un muncitor sau de o persoana angajata;


- numarul mediu de ore lucrate de un muncitor sau o persoana angajata intr-o zi
(durata medie a zilei de lucru).

Dintre indicatorii productivitatii muncii prezentati, cel mai corect mod de exprimare a
eficientei utilizarii fortei de munca il reprezinta productivitatea orara a muncii, deoarece tine
seama de timpul efectiv lucrat exprimat in ore-om. Intre indicii diferitelor forme de exprimare a
productivitatii muncii exista urmatoarea corelatie:

O asemenea corelatie reflecta existenta unor rezerve pe linia utilizarii timpului de lucru al
muncitorilor, fie la nivelul numarului mediu de zile lucrate, fie la nivelul duratei medii a zilei de
lucru.

In urmarirea productivitatii muncii, pe langa nivelul acestui indicator stabilit ca o medie


la nivelul unitatii economice, se impune si analiza eficientei consumurilor suplimentare
(marginale) de forta de munca, care se apreciaza prin intermediul productivitatii marginale a
muncii. Relatia de calcul a acestui indicator este:

13

in care:

- reprezinta sporul de productie determinat de consumul suplimentar de munca;

- consumul suplimentar de munca;

Se justifica un consum suplimentar de munca atunci cand ritmul de crestere a productiei


devanseaza pe cel al evolutiei consumului de munca. In aceste conditii productivitatea marginala
va fi superioara productivitatii medie a muncii.

Cresterea performantelor firmelor impune ca necesitate urmarirea respectarii corelatiei


dintre dinamica productivitatii muncii si dinamica salariului mediu, respectiv cresterea mai
rapida a productivitatii muncii fata de cresterea salariului mediu. Necesitatea respectarii unei
astfel de corelatii decurge din faptul ca, la cresterea productivitatii muncii concura si alti factori
de productie, care trebuie si ei remunerati. Pentru analiza situatiei generale a corelatiei se poate
folosi indicele de corelatie, care se exprima astfel:

unde: - indicele salariului mediu;

- indicele productivitatii muncii.


Respectarea corelatiei are loc atunci cand indicele de corelatie este subunitar (Ic < 1) in
conditiile in care cei doi indici pe baza carora se calculeaza sunt supraunitari ( > 1, > 1).

In procesul de analiza este necesar sa se studieze si efectele respectarii sau nerespectarii


corelatiei asupra principalilor indicatori economico - financiari . Astfel, respectarea acestei
corelatii are drept consecinta reducerea cheltuielilor cu salariile la 1000 lei venituri din
exploatare si cresterea profitului din exploatare. Prin intermediul profitului respectarea corelatiei
influenteaza nivelul ratelor de rentabilitate si al altor indicatori de eficienta.

14

CONCLUZII

Calculele efectuate denot faptul c la ntreprindere se observ o tendin pozitiv de


majorare a tuturor indicatorilor productivitii muncii . Astfel are loc majorarea productivitii
medii anuale a unui muncitor cu 19,74% , ceea ce este un rezultat al creterii productivitii
medii pe or i pe zi respectiv cu 13,55 i 77,92 %.

Calculele efectuate n tabelul 1.3 ne permit s constatm c sporirea productivitii medii


anuale a unui muncitor a fost determinat de influena pozitiv a urmtorilor doi factori :
5) Majorarea numrului mediu de zile lucrate de un muncitor pe an cu 3,85 zile ,care a
contribuit creterea indicatorului rezultativ cu 136843,44 lei ;
6) Majorarea productivitii medii pe or a unui muncitor cu 20,5 lei , fapt ce a
condiionat sporirea productivitii anuale cu 1062736,4 lei .

n calitate de rezerv intern se consider creterea duratei medii a zilei de lucru n ore,
pn la nivelul atins n anul precedent ,care poate s asigure majorarea indicatorului rezultativ cu
575445,75 lei .
n baza calculelor efectuate n tabelul 1.4 se poate constata c la ntreprindere volumul
produciei fabricate s-a majorat n comparaie cu anul precedent cu 8297 mii lei . Creterea a fost
determinat de majorarea productivitii medii unui salariat (+33038,29lei ) ,care a contribuit la
sporirea volumul produciei fabricate cu 10734,75 mii lei . Reducerea numrului mediu de
salariai cu 10 persoane a cauzat diminuarea indicatorului rezultativ cu 2110,1 mii lei .
Se observ c cheltuelile pentru fora de munc au crescut cu 525,3 mii lei , sau cu
4,9% ce se consider un moment pozitiv pentru ntreprindere .Aceast majorare a fost
obinut datorit creterii fondului de retribuie a personalului cu 301,1 mii lei.
La creterea fondului de retribuie ,ct si a cheltuelilor pentru fora de munc au
contribuit premiile i remuneraiile n bani , care s-au majorat n comparaie cu anul
precedent cu 333,2 mii lei sau cu 2,59 p.p .
La fel negativ se apreciaz majorarea plilor pentru timpul nelucrat cu 76,8 mii lei
sau cu 0,26 p.p.
Rezultatele calculelor denot faptul c n creterea cheltuelilor pentru fora de
muncp a contribuit i majorarea tuturor plilor i cheltuelilor neincluse n salariu .
Astfel majorarea cheltuelilor pentru asistena social a condus la creterea
15
cheltuelilor pentru fora de munc cu 197,8 mii lei .Ca moment important se consider
creterea cheltuelilor pentru formarea profesional a salariailor cu 5,5 mii lei c ceea ce
reflect grija conducerii fa de salariaii ntreprinderii .
Principalul element n componena cheltuelilor pentru fora de munc l reprezint
salariile i lefurile directe care s-au micorat n anul de gestiune cu 108,9 mii lei .
La fel negativ se apreciaz majorarea plilor pentru timpul nelucrat cu 76,8 mii lei
sau cu 0,26 p.p.

16
BIBLIOGRAFIE
Analiza rapoartelor financiare , iriulnicova Natalia ,ASEM
Analiza gestionar,Tcaci N , USM

17

CUPRINS

1) Analiza indicatorilor productivitii muncii n dinamic................................1


2) Analiza factorial a productivitii muncii . ............................ .. ..................2
3) Calculul influenei factoriale de munc la modificarea valorii produciei fabricate
(veniturilor din vnzri ) ................................................................ .....................5
4) Analiza cheltuelilor pentru ntreinerea forei de munc...................................7
5)Analiza corelaiei dintre dinamica productivitii muncii i a salariului
mediu. ..................................................................................... ...................................................
9

6) ncheiere........... .................................................... ...................................................13

5) Bibliografie..................... ........................................................................................15
6) Anexe

Ministerul Educatiei al Republicii Moldova

Universitatea de Stat al Moldovei

Facultatea tiine Economice

Catedra Contabilitate si Informatica Economica

Vartic Mihaela
Lucrul individual
Studiu de caz la Analiza gestionara cu tema:

Analiza productivitii i reunerrii muncii

Conducator stiintific:Tcaci Natalia, dr.conf..univ.

Autorul: Vartic Mihaela , MK1502

2017