Sunteți pe pagina 1din 141
IULIE, 2011
IULIE, 2011
IULIE, 2011
IULIE, 2011
IULIE, 2011
IULIE, 2011

IULIE, 2011

Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene. Această publicaţie reflectă numai punctul de
Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene. Această publicaţie reflectă numai punctul de
Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene. Această publicaţie reflectă numai punctul de
Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene. Această publicaţie reflectă numai punctul de

Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene. Această publicaţie reflectă numai punctul de vedere al autorului şi Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine.

ARTǍ Ş I CULTURǍ EUROPEANǍ ÎN CURRICULUM Ş COLAR COORDONATORI: Prof. Viorica Moineagu - Director,
ARTǍ Ş I CULTURǍ EUROPEANǍ ÎN CURRICULUM Ş COLAR COORDONATORI: Prof. Viorica Moineagu - Director,
ARTǍ Ş I CULTURǍ EUROPEANǍ ÎN CURRICULUM Ş COLAR COORDONATORI: Prof. Viorica Moineagu - Director,
ARTǍ Ş I CULTURǍ EUROPEANǍ ÎN CURRICULUM Ş COLAR COORDONATORI: Prof. Viorica Moineagu - Director,
ARTǍ Ş I CULTURǍ EUROPEANǍ ÎN CURRICULUM Ş COLAR COORDONATORI: Prof. Viorica Moineagu - Director,

ARTǍ ŞI CULTURǍ EUROPEANǍ ÎN CURRICULUM ŞCOLAR

COORDONATORI:

Prof. Viorica Moineagu - Director, Şcoala Gimnazială Nr.12, Miron Costin Galaţi Prof. Mihaela Râpaş - Director Asociaţia “Modern Language And Computer Centre”

TEHNOREDACTARE:

Prof. Mirela Dragomir, Şcoala Gimnazială Nr.12, Miron Costin Galaţi Prof. înv. primar, Liliana Scîntei, Şcoala Gimnazială Nr.12, Miron Costin Galaţi

COPERTA:

Prof.Cristina Popescu, Şcoala Gimnazială Nr.12, Miron Costin Galaţi

Editura Scoala galateana Galati , iulie 2011 ISBN : 978-973-7629-41-8

CUPRINS

Introducere Culture - Based Education European culture and cultural education Using Bulgarian art to teach english and culture Curriculum de formare continuă; Denumirea programului: Arta şi cultura europeană în curriculumul şcolar

Învǎţǎmânt preşcolar Dansurile populare, bogǎţie nepreţuitǎ de comori ……………………………… Sǎ cunoaştem Europa! Cǎlǎtoria micului european ……………………………………………… Din lada de zestre a bunicilor. “Tradiţii şi obiceiuri populare româneşti” Copilǎrie fǎrǎ frontiere. Cǎlǎtori prin lume Tradiţii şi obiceiuri româneşti Arta decorativǎ la români Artǎ şi culturǎ în context european Artǎ şi culturǎ

Învǎţǎmânt primar Oraşul Galaţi – trecut, prezent şi viitor ………………………………………… Hoinar prin Europa …………………………………………………

……… Europa – ţara poveştilor …………………………………………………….… Copii excepţionali prin ochi de copil ……………………………………….… Sunt român, sunt european …………………………………………………… Artă şi tehnologie …………………………………………………………… Tradiţii şi obiceiuri – punte de legătură între popoarele europene ……………

Învǎţǎmânt gimnazial Geometria şi arta decorativă ………………………………………………… Matematica şi arta ………………………………………………………… Pe urmele străbunilor-călător prin ţara mea Elemente de folclor românesc în context european …………………………… Calculatorul – mijloc de învăţământ folosit în promovarea valorilor culturale

p. 3

p. 4

p. 7

p.11

p.14

p.19

p.25

p.30

p.36

p.41

p.46

p.54

p.59

p.67

p.73

p.78

p.83

p.89

p.95

p.103

p.110

p.116

p.122

p.125

p.131

Recent, Şcoala „Miron Costin” din Galaţi a avut onoarea de a găzdui Conferinţa internaţională organizată în cadrul proiectului Comenius Regio „Bringing Ideas into Life”. Secţiunea a II-a a Conferinţei, care a abordat problematica referitoare la Curriculum elaborat în şcoală, a avut ca temă „Elemente de artă şi cultură europeană”. Iniţiativa echipei de proiect de a edita o culegere de programe opţionale pe tema respectivă, care să „faciliteze activitatea opţională a colegilor noştri”, cu adresabilitate pentru elevii din învăţământul preprimar, primar şi gimnazial este mai mult decât lăudabilă. O asemenea culegere, care pune în circulaţie experienţe verificate de cadre didactice valoroase, cu deschidere către realitatea imediată, cu impact în plan educativ pe termen lung, răspunde nu doar unor nevoi instituţionale, ci şi unor cerinţe individuale şi comunitare. Important este faptul că cele aproximativ 20 de programe opţinale sugerate în culegere-riguros structurate, bine argumentate, centrate pe formarea de competenţe, într-o programă bine articulată, riguros documentată-, reprezintă utile şi eficiente instrumente de educare a copiilor şi tinerilor în spirit european, contribuind la formarea unor cetăţeni cu atitudine şi comportament european. Culegerea cuprinde teme cu conţinut şi specific românesc în context european („Elemente de folclor românesc în context european”, „Tradiţii şi obiceiuri. România- Franţa”, Sunt român, sunt european”), teme care promovează cunoaşterea realităţilor europene („Să cunoaştem Europa”, „Călătoria micului european”, „Copilărie fără frontiere. Călători prin Europa”, „Europa-ţara poveştilor”) sau care propun chiar cunoaşterea propriei comunităţi, a ţării noastre („Pe urmele străbunilor-călători prin ţara mea”, „Oraşul Galaţi-trecut, prezent şi viitor”, „Arta decorativă la români”). Modelele de opţional cuprinse în culegerea editată de Şcoala „Miron Costin” se constituie într-o importantă contribuţie la promovarea programelor opţionale la decizia şcolii în învăţământul gălăţean şi românesc, care merită să se regăsească în toate bibliotecile şcolare.

Prof. Ghiţă Nazare, Inspector de specialitate

Într-o epocă ce se îndreaptă din ce în ce mai mult spre tehnicizare, uniformizare şi formalizare, iniţiatorii acestui proiect vin cu o propunere îndrăzneaţă: întoarcerea la cultură şi artă ca formă de educare şi sensibilizare a generaţiilor tinere, ca formă de pregătire a lor pentru o societate integratoare în care multiculturalismul devine o formă de acceptare şi de integrare, în acelaşi timp. Artă şi cultură europeană în curriculum şcolar, Parteneriat Comenius Regio este un proiect ale cărui rezultate se concretizează sub forma unui ghid care se prezintă ca o pledoarie pentru unitate în diversitate, în scopul acceptării diversităţii culturale, dar şi al recuperării identităţii culturale româneşti. Se urmăreşte astfel îmbunătăţirea practicilor educaţionale prin integrarea elementelor de cultură şi artă în procesul de învăţământ şi promovarea dezvoltării unei cooperări susţinute între autorităţile locale, şcolile şi diversele instituţii interesate din cele două regiuni partenere, Bulgaria şi România. Entuziasmul participanţilor la proiect a favorizat conceperea exemplelor de bună practică, a resurselor pedagogice şi modelelor educaţionale care au condus la elaborarea unor platforme de curriculum educaţional care să atragă elevii către înţelegerea identităţii culturale, dar şi a fenomenelor globalizante care survin odată cu integrarea în marea familie culturală europeană prin activităţi atractive care să facă apel la diferite tipuri de abilităţi ale subiecţilor, implicându-i şi incitându-i, în acelaşi timp, în analiza fenomenului discutat.

Popunerile de curriculum cuprinse în acest ghid afirmă nevoia de cultură ca element cheie în responsabilizarea şi trezirea conştiinţei sociale privind necesitatea de a obţine o nouă calitate în educaţia timpurie ca bază pentru educaţia ulterioară, de aici reiese marea valoare a proiectului şi a misiunii pe care şi- o asumă cei implicaţi în acest program ambiţios.

Lect. dr. Gina Necula Facultatea de Litere Universitatea ”Dunărea de Jos” din Galaţi

Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene. Această publicaţie reflectă numai punctul de
Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene.
Această publicaţie reflectă numai punctul de vedere al autorului şi Comisia nu
este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine.