Sunteți pe pagina 1din 7

TRATAMENTELE FITOSANITARE ȘI PROTECȚIA ALBINELOR

PHYTOSANITARY TREATMENTS AND BEES HEALTH

Mihai TOMŞA

Preşedinte onorific SPPT

Utilizarea produselor de uz fitosanitar în combaterea bolilor, dăunătorilor și buruienilor plantelor de cultură, constituie o verigă indispensabilă în cadrul tehnologiilor actuale de cultură. Cultura rentabilă a plantelor, cu producție și productivitate normală, forță de muncă manuală redusă, lucrări mecanice puține, nu se poate realiza, în etapa actuală, fără pesticide. Acum când se pune un accent deosebit pe protecția mediului înconjurător, a omului, utilizarea obligatorie a acestor poluanți trebuie făcută cu mult discernământ, cu mult simț civic, cu mult umanism și omenie.

Deși produsele fitosanitare reprezintă numai o mică parte din factorii poluanți ai terrei, agronomii în general, horticultorii în special, trebuie să cunoască și să utilizeze acele produse care lasă puține reziduuri în alimente, care protejează fauna utilă. Dintre insectele care populează câmpurile, livezile, grădinile de legume, cele mai folositoare sunt albinele. Aceste mirifice viețuitoare pe lângă alimentul-medicament, care ni-l pun la dispoziție – mierea ne aduc foloase înzecit mai mari prin ajutarea plantelor să se fecundeze, aducându- le pe stigmatul florilor cel mai potrivit polen.

aducându - le pe stigmatul florilor cel mai potrivit polen. să fim conștienți că pesticidele folosite

fim conștienți că pesticidele folosite pentru protecția plantelor, pe lângă

Trebuie

63
63

distrugerea agenților de dăunare, distrug în același timp și un număr mare de insecte folositoare, printre care și albinele. De aceea cultivatorii trebuie să cunoască efectul fiecărui produs în parte, să-l aplice în momentele optime pentru prevenirea și combaterea agentului dăunător, în momente și condiții care să nu afecteze fauna utilă, în cazul de față albinele. Pentru a proteja albinele trebuie să respectăm cu sfințenie câteva principii biologice și reguli practice de aplicare, unele din ele sunt obligatorii, fiind cuprinse în hotărâri și ordine guvernamentale. Prima dintre obligațiile morale, în utilizarea pesticidelor, este să le aplicăm conform recomandărilor făcute de producători, care de regulă sunt trecute pe eticheta ce însoțește produsul. Să consultăm specialiștii în domeniu, să respectăm prescripțiile trecute în buletinele de avertizare, emise de autoritatea fitosanitară de stat. Produsele fitosanitare trebuie aplicate, fenologic, când efectul preventiv sau curativ este maxim. Când împiedică creșterea și dezvoltarea agentului de dăunare sau îl distruge, nu afectează cu nimic planta gazdă, nu afectează mediul înconjurător, protejând fauna utilă, inclusiv albinele. Astfel fungicidele de contact, care în majoritate au efect preventiv, se aplică când apar condiții climatice și fenologice prielnice infecției, dar înainte ca sporii ciupercilor sau bacteriile să producă infecția, împiedicându-le germinarea și pătrunderea în organele plantei. Fungicidele sistemice, cele care pătrund și circulă prin plantă și distrug miceliul tânăr format, se pot aplica și la 24 chiar 36 ore de la producerea infecției. Efectul lor este de durată mai mare, ca a celor de contact (7-8 zile), de la 10 la 16 zile, în funcție de presiunea infecției și condițiile de mediu.

Insecticidele, cele mai poluante și dăunătoare pentru albine, se aplică, conform specificului de acțiune, în stadiile de dezvoltare cele mai sensibile ale insectelor, ex. larvele defoliatoare imediat după eclozare (stadiul I și II), ouăle se distrug de insecticide, acaricide, la începutul depunerii lor sau înainte de eclozare. Insecticidele pe bază de ulei, care acționează prin asfixierea stadiilor de dezvoltare a insectelor, se aplică de regulă toamna devreme când păduchii țestoși au cochiliile incomplet formate sau primăvara devreme (la umflarea mugurilor) când organele protectoare încep să se descompună. Tot așa sunt principii de aplicare, pentru efect maxim și protecție ridicată a albinelor, pentru celelalte categorii de insecticide, acaricide, nematocide, care trebuie cunoscute și respectate.

64
64

Erbicidele se aplică, de asemenea, când buruienile au sensibilitate maximă și plantele de cultură rezistența cea mai mare. Cele ce se aplică înainte sau în primele zile după semănat, nu afectează albinele. Pe vegetație se aplică când buruienile sunt cel mai sensibile – faza de cotiledoane până la 2-3 frunze adevărate – sau la cele pe bază de glifosat când buruienile perene (pir, pălămidă, etc.) au 10-20 cm., dar nici o buruiană să nu fie înflorită, pentru a atrage albine. În plantațiile de pomi, vie, hamei în momentul tratamentelor fitosanitare nu este permis să fie buruieni înflorite. În general pesticidele se aplică când planta de cultură nu este vizitată de albine.

Sunt și excepții în situația combaterii agenților de dăunare, îndeosebi ciuperci și bacterii care infestează plantele de cultură prin organele florale ex. monilioza la vișin, cais, gutui, focul bacterian la gutui, păr, măr etc. În aceste situații se aplică fungicide care nu afectează albinele ca: Topsin, Merpan, Aliette, Rovral, Sumilex, Folicur, Orius etc. Dacă în perioada înfloritului este un atac mare de insecte, peste pragul de dăunare, trebuie să folosim insecticide care nu afectează albinele ca: Mavrik, Dimilin, Sonete, Calypso etc. Agricultura ecologică, agricultura durabilă, folosește fungicide și insecticide biologice care le putem împărți în 5 categorii:

produse virale – virusuri care afectează bacterii, ciuperci și

insecte, fără a afecta planta de cultură. Ex. Inf LD distruge larvele fluturelui stejarului, viermele merelor; bacteriofagii (virusuri care distrug bacterii) 2) produse bacteriene – care afectează anumite insecte ex.: Dipel

1)

3)

4)

2XWP; Foray 48B; Novodor T.M., Turicide 80 LV etc. produse micotice ciuperci ce distrug alte ciuperci, insecte sau buruieni. Ex.: Trichodermin, Boverin insecte parazite sau prădătoare – care depun ouă în ouăle insectelor dăunătoare sau în pupe, larve sau adulți ca: speciile genului Trichograma – depun ouă în ouăle lepidopterelor sau cele care pradă insectele dăunătoare consumându-le. Dintre acestea cele mai cunoscute sunt: buburuzele, libelulele – consumă păduchi de frunze

consumându -le. Dintre acestea cele mai cunoscute sunt: buburuzele, libelulele – consumă păduchi de frunze

5) - o mare categorie de insecto fungicide, netoxice pentru albine, sunt extrasele din plante. Sunt alcaloizi, esteri care distrug insectele dăunătoare sau unii agenți patogeni. Cele mai mult

65
65

utilizate sunt extractele realizate prin infuzie, macerare sau decoct din:

tutun – combat: păduchii, purecii de frunze, păduchele lânos, păduchii țestoși, larvele defoliatoare, etc.

urzică – combat: manele, putregaiurile, afide, acarieni – fortifică plantele

coada calului – combat: dăunătorii și bolile: păduchi de frunze, făinarea, mana, septorioza, etc.

pelin – împotriva dăunătorilor

hrean combate monilioza

usturoi – bacterioze și ciuperci; cancerul bacterian al

tomatelor; focul bacterian al rozaceelor, pătarea brună a castraveților, mană, putregaiul cenușiu, aphide, acarieni, tripși Pentru a proteja fauna utilă și albinele, la aplicarea în câmp a pesticidelor, trebuie să respectăm câteva reguli obligatorii. Dintre acestea amintim: aparatele de aplicat să fie reglate ca să repartizeze zemurile de stropit numai pe organele plantei țintă; viteza de deplasare a agregatelor să fie cea recomandată; viteza vântului să nu fie mai mare de 5 m/sec.; în interiorul culturii tratate să nu fie stagnări de apă, băltoace; să nu fie plante de cultură sau buruieni înflorite; vara tratamentele fitosanitare se aplică dimineața devreme și seara, când temperatura e mai scăzută, nu se afectează plantele, iar zborul albinelor e redus. Trebuie să gestionăm corect rezidurile de pesticide rezultate din spălarea aparaturii de stropit, a ambalajelor. Se deversează în bazine impermeabile unde se denocivizează. Importanța protejării albinelor împotriva intoxicării cu pesticide este dată și prin faptul că s-a emis un ordin guvernamental în acest sens, care este O.G. 47/21.10.91. Dintre măsurile obligatorii pentru protejarea albinelor amintim:

Tratamentele cu pesticide se vor desfășura în timp cât mai scurt, nu vor depăși 7 zile. Apicultorii vor fi anunțați să-și protejeze familiile de albine.

Tratamentele fitosanitare se vor executa numai pe baza avertizărilor scrise, emise de stațiile de prognoză și avertizare

aviația,

unitatea fitosanitară va anunța în scris sau prin telegramă deținătorii de albine (Asociația Crescătorilor de Albine) cu cel

În

cazul

efectuării

tratamentelor

fitosanitare

cu

66
66

puțin 7 zile înainte de tratament, indicând suprafețele pe care se execută tratamentul

La culturile agricole entomofile (facelia, rapiță, floarea soarelui, lucernă, etc; pomi fructiferi, specii forestiere melifere, în faza de înflorit; arbori forestieri în perioada de exudare a manei etc.) se vor executa tratamente fitosanitare numai cu produse atestate și certificate că nu sunt toxice pentru albine. Culturile sus numite trebuie să fie la o distanță de minim 1 km, în cazul tratamentelor terestre și 3 km în cazul aviotratamentelor, față de suprafețele care se tratează cu alte produse decât cele care protejează albinele.

Aviotratamentele se execută numai dacă viteza vântului este sub 5 m/sec și temperatura sub 25 0 C. Survolarea culturilor entomofile, a celor înflorite, de către aeronavele ce execută tratamente fitosanitare este înterzisă.

După executarea tratamentelor cu pesticide resturile de

îndepărta,

soliție,

pulberile

toxice,

apele

reziduale,

se

vor

distruge, denociviza.

Cei ce execută tratamentele sunt obligați: - instruiască personalul cu măsurile de protecție a albinelor; să asigure ghidarea de la sol a aeronavelor; să înștiințeze în scris, cu 7 zile înainte, primăriile, cu următoarele: locul de executare, data începerii și durata tratamentelor; denumirea produsului folosit, remanența; metoda de aplicare, mijloacele cu care se execută.

Primăriile vor anunța în scris, sub semnătură, toți deținătorii de stupi de pe raza comunei, precum și circumscripția sanitar- veterinară despre executarea tratamentelor cu mențiunile citate mai sus, cu cinci zile înainte.

Apicultorii au următoarele obligații: să anunțe primăriile, în 24 ore, locul de amplasare a stupinii; numărul de familii, perioada de utilizare a vetrei de stupină; adresa; să închidă sau să îndepărteze, la peste 5 km, familiile de albine de suprafața ce se tratează.(timpul de îndepărtare a familiilor de albine: pe timpul executării tratamentelor la erbicidarea la sol este: 24 ore la erbicidarea cu diquat, ca și tratamente cu fungicide de contact, acaricide; 48 ore la erbicidarea cu 2-4 D; tratamente

67
67

cu insecticide pe bază de deltametrin (Decis); cyhalotrin (Karate); alfametrin (Fastac), etc.; 72 ore în cazul insecticidelor pe bază de dimetoat (Sinoratox), diazinam (Diazol), etc.). Apicultorii sunt obligați, în caz de intoxicații să anunțe imediat circumscripția sanitar-veterinară. Primăria în 24 ore va convoca comisia de constatare. Comisia, medicul veterinar, vor întocmi un proces verbal constatator și măsurile ce se impun. În cazul că, pe teren nu se poate stabili diagnosticul de intoxicare cu pesticide se vor recolta probe de albine, miere, faguri, frunze, flori și apă stătătoare, suspecte, care se vor trimite la un laborator specializat pentru analize. Persoanele fizice primesc și utilizează insecticide numai din grupa III-a și a IV; sub semnătură că asigură obligațiile unei corecte aplicări. Prevedere, care în practică se realizează numai parțial, cei ce cumpără pesticide nu sunt instruiți de vânzător și nu semnează angajamentul sus menționat. După cum se vede prevederi bune avem dar, ca și alte ordine sau legi, nu se aplică, sau se aplică parțial. Fapt ce trebuie să dea de gândit celor în drept.

Fapt ce trebuie să dea de gândit celor în drept. Este incontestabil efectul benefic pentru planeta

Este incontestabil efectul benefic pentru planeta pământ şi pentru cei ce o populează, îndeosebi om, al albinelor. Dar trebuie să fim corecţi toţi cei ce fac apicultură şi cei ce cultivă plante. Să fie un raport de reciprocitate, de egalitate, de corectă informare. Aspecte care de multe ori

68
68

nu există. Cultivatorii de plante nu respectă regulile sus amintite, iar apiculturii au pretenţii de multe ori exagerate şi insuficient fondate. În acest context se înscrie interzicerea, provizorie, a tratamentului seminţelor de porumb şi floarea soarelui cu produse pe bază de substanţe active din clasa neonicotinoidelor. Consider măsura pripită, ne fondată temeinic întrucât prin simplul calcul al cantităţii de imidaclorid (substanţă activă din grupa neonicotinoidelor) ce ajunge în polenul de floarea soarelui, în condiţiile în care toată cantitatea ce se aplică pe seminţe se translocă, prin rădăcini, tulpină, frunze, capitol, floare, în polen este nesemnificativă, nedetectabilă. Ex. se aplică 10 l/t seminţe Gaucho 600 FS, adică 6000 gr s.a./t; la 4 kg seminţe pe ha reiese că se aplică 24 gr/ha; la 60.000 seminţe pe ha, rezultă că pe o sămânţă va fi 0,0004 gr. s.a., care ajunge, teoretic, la capital, aici se repartizează la 1500 de flori, cât sunt într-un capitol, ajungând la o floare 0,00000027 gr. s.a., într-o floare sunt sute de grăunciori de polen, la un grăuncior de pole ajunge max. 0,0000000027 gr. s.a., imidacloprid). Dacă luăm în calcul căci mai mult de jumătate din produsul de pe seminţe e dizolvat de apa din sol, unde rămâne, restul e absorbit în plantă, unde, conform literaturii, în 6-8 săptămânii îşi pierde efectul, fiind descompus şi diluat de sucul celular din frunze. Florile apărând la aproximativ 90-95 zile de la semănat, adică după 12-13 săptămâni, e uşor de dedus că substanţa activă nu mai este în plantă sau e în cantităţi infime, ne semnificative. Porumbul nefiind frecventat de albine nu mai e nevoie de asemenea calcule. Am redat, empiric, subiectiv, calculul de mai sus, pentru a provoca biochimiştii să stabilească exact, prin experienţe în câmp, vase de vegetaţie, analize de laborator, cantităţile de s.a. din aceste produse ce ajung în polen şi a ne lămuri exact din impactul cu albinele. Aceasta cu atât mai mult cu cât produse din această grupă se admit a se aplica pe vegetaţie.

69
69