Sunteți pe pagina 1din 20

(

)

[(

)

(

)

]

(

)

∑ ∑ ∑ ( ) [( ) ( ) ] ( ) Figura 9.7 9.3 PROBLEME

Figura 9.7

9.3 PROBLEME REZOLVATE

9.3.1. Pentru grinda din fig. 9.8, având secţiunea din fig. 9.9 se cer următoarele:

- Să se verifice grinda la

considerând rezistenţa de calcul

;

- Să se calculeze tensiunea tangenţială maximă

- Să se verifice cordoanele de sudură continue considerând

;

;

- Să se calculeze tensiunile principale şi direcţiile principale de tensiune în

;

- Să se calculeze expresia deplasării verticale a secţiunii 4 considerând

punctul M situat în secţiunea

;

Se cunosc :

-

-

Rezolvare:

reacţiunile şi se trasează diagramele de eforturi în mod similar problemei 1.19.

calculează

Se

reacţiunile şi se trasează diagramele de eforturi în mod similar problemei 1.19. calculează Se Figura 9.8

Figura 9.8

154

Se calculează caracteristicile geometrice ale secţiunii în mod similar problemei

2.8.

geometrice ale secţiunii în mod similar problemei 2.8. Figura 9.9 Verificarea grinzii la secţiunea periculoasă,

Figura 9.9

ale secţiunii în mod similar problemei 2.8. Figura 9.9 Verificarea grinzii la secţiunea periculoasă, respectiv

Verificarea grinzii la

secţiunea periculoasă, respectiv acea secţiune în care efortul cazul acesta, secţiunea verificată este secţiunea 2, în care

se face utilizând expresia 7.8. Se ia în considerare

este maxim. În

. Unitatea de măsură a momentului încovoietor se pentru a putea face simplificări. Pentru a păstra un mod

.

transformă în

unitar de lucru, atât pentru problemele de verificare cât şi pentru cele de capacitate de rezistenţă este convenabilă utilizarea parametrului încărcării

este convenabilă utilizarea parametrului încărcării Pentru calculul tensiunii tangen ţ ial e maxime se aplică
este convenabilă utilizarea parametrului încărcării Pentru calculul tensiunii tangen ţ ial e maxime se aplică

Pentru calculul tensiunii tangenţiale maxime se aplică expresia 7.14. Se calculează momentul static al zonei de secţiune situată între axa neutră (Y) şi una din fibrele de la extremităţi, de exemplu cea de jos:

155

Pentru calculul tensiunilor tangenţiale în sudură se aplică formula 7.15. Se calculează momentul static al

Pentru calculul tensiunilor tangenţiale în sudură se aplică formula 7.15. Se calculează momentul static al zonei de secţiune a cărei lunecare relativă în raport cu restul secţiunii este împiedicată de cele două cordoane de sudură de colţ având grosimea de 3mm:

două cordoane de sudură de colţ având grosimea de 3mm : Secţiunea este caracterizată de o

Secţiunea este caracterizată

de o forţă tăietoare

şi

de

un

moment

încovoietor

. Aceste eforturi vor produce în punctul M tensiuni ale căror valori sunt:

vor produce în punctul M tensiuni ale căror valori sunt: Utilizând relaţiile 4.20 şi 4.21 se

Utilizând relaţiile 4.20 şi 4.21 se vor obţine tensiunile principale şi direcţiile principale corespunzătoare punctului M:

156

{

√ (

)

√ (

)

{ √ ( ) √ ( ) Pentru calculul deplasării verticale a secţiunii 4 se utilizează

Pentru calculul deplasării verticale a secţiunii 4 se utilizează metoda parametrilor în origine şi relaţia 4.32. Din cei patru parametrii în origine , ,

) ceilalţi doi

parametrii urmând a fi calculaţi din condiţii de margine:

, , doi parametrii au valori cunoscute (

Se rezolvă sistemul cu două ecuaţii şi două necunoscute şi se obţine:

Cu aceste valori se calculează deplasarea cerută:

157

9.3.2. Pentru grinda din fig. 9.10, având secţiunea din fig. 9.11 se cer următoarele:

considerând rezistența de calcul

- Să se verifice grinda la

;

- Să se calculeze tensiunea tangenţială maximă

- Să se verifice cordoanele de sudură continue considerând

;

;

- Să se calculeze tensiunile principale şi direcţiile principale de tensiune în

punctul M situat în secţiunea

;

- Să se calculeze expresia deplasării verticale a secţiunii 4 considerând

Se cunosc :

-

-

;

Rezolvare: Se calculează reacţiunile şi se trasează diagramele de eforturi în mod similar problemei 2.5.4. Se calculează caracteristicile geometrice ale secţiunii în mod similar problemei 3.7.10.

geometrice ale secţ iunii în mod similar problemei 3.7.10. Figura 9.11 Figura 9.10 Verificarea grinzii la

Figura 9.11

secţ iunii în mod similar problemei 3.7.10. Figura 9.11 Figura 9.10 Verificarea grinzii la secţiunea periculoasă,

Figura 9.10

în mod similar problemei 3.7.10. Figura 9.11 Figura 9.10 Verificarea grinzii la secţiunea periculoasă, respectiv

Verificarea grinzii la

secţiunea periculoasă, respectiv acea secţiune în care efortul

cazul acesta, secţiunea verificată este secţiunea în care forţa tăietoare se

se face utilizând expresia 7.8. Se ia în considerare

este maxim. În

158

anulează, în care încovoietor se transformă în

păstra un mod unitar de lucru, atât pentru problemele de verificare cât şi pentru cele de capacitate de rezistenţă este convenabilă utilizarea parametrului

încărcării .

. Unitatea de măsură a momentului pentru a putea face simplificări. Pentru a

a momentului pentru a putea face simplificări. Pentru a Pentru calculul tensiunii tangenţiale maxime se aplică
a momentului pentru a putea face simplificări. Pentru a Pentru calculul tensiunii tangenţiale maxime se aplică
a momentului pentru a putea face simplificări. Pentru a Pentru calculul tensiunii tangenţiale maxime se aplică

Pentru calculul tensiunii tangenţiale maxime se aplică expresia 7.14. Se calculează momentul static al zonei de secţiune situată între axa neutră (Y) şi una din fibrele de la extremităţi, de exemplu cea de jos:

una din fibrele de la extremităţi, de exemplu cea de jos : Pentru calculul tensiunilor tangenţiale

Pentru calculul tensiunilor tangenţiale în sudură se aplică formula 7.15. Se calculează momentul static zonei de secţiune a cărei lunecare relativă în raport cu restul secţiunii este împiedicată de cele două cordoane de sudură de colţ cu

grosimea de

:

în raport cu restul secţiunii este împiedicată de cele două cordoane de sudură de colţ cu

159

Secţiunea

este caracterizată de o forţă tăietoare

şi de un moment

încovoietor

. Aceste eforturi vor produce în punctul M tensiuni ale căror

valori sunt:

produce în punctul M tensiuni ale căror valori sunt: Utilizând rela ţ iile 8.6 şi 8.7

Utilizând relaţiile 8.6 şi 8.7 se vor obţine tensiunile principale şi direcţiile principale corespunzătoare punctului M:

{

√ (

)

√ (

)

160

vor ob ţ ine tensiunile principale şi direc ţ iile principale corespunz ă toare punctului M:

Pentru calculul deplasării verticale a secţiunii 4 se utilizează metoda parametrilor în origine şi relaţia 7.11 Din cei patru parametrii în origine , ,

) ceilalţi doi

parametrii urmând a fi calculaţi din condiţii de margine:

, , doi parametrii au valori cunoscute (

Se rezolvă sistemul cu două ecuaţii şi două necunoscute şi se obţine:

Cu aceste valori se calculează deplasarea cerută:

9.3.3 . Pentru grinda din următoarele:

fig 9.12, având secţiunea din fig.

9.13

se cer

-

se

calculeze

capacitatea

de

rezistenţă

a

grinzii

la

încovoiere

considerând rezistenţa de calcul

 

;

- Să se calculeze tensiunea tangenţială maximă

 

;

-

se

verifice

cordoanele

;

de

161

sudură

continue

considerând

- Să se calculeze tensiunile principale şi direcţiile principale de tensiune în punctul M situat în secţiunea situat la deasupra axei centrale Y;

- Să se calculeze expresia deplasării verticale a punctului 2 considerând

;

Se cunosc :

-

verticale a punctului 2 considerând ; Se cunosc : - Figura 9.12 Figura 9.13 Rezolvare: Se
verticale a punctului 2 considerând ; Se cunosc : - Figura 9.12 Figura 9.13 Rezolvare: Se

Figura 9.12

a punctului 2 considerând ; Se cunosc : - Figura 9.12 Figura 9.13 Rezolvare: Se calculează

Figura 9.13 Rezolvare: Se calculează reacţiunile şi se trasează diagramele de eforturi în mod similar problemei 2.5.1. Se calculează caracteristicile geometrice ale secţiunii în

mod similar problemei 3.7.13:

Capacitatea de rezistenţă la încovoiere a grinzii se calculează utilizând expresia 7.10. Se ia în considerare secţiunea periculoasă, respectiv acea secţiune în care efortul este maxim. În cazul acesta, secţiunea periculoasă este secţiunea 1, în care . Unitatea de măsură a momentului încovoietor se transformă în pentru a putea face simplificări.

.

162

Figura 9.14 Pentru calculul tensiunii tangenţiale maxime se aplică expresia 7.14. Se calculează momentul static

Figura 9.14

Figura 9.14 Pentru calculul tensiunii tangenţiale maxime se aplică expresia 7.14. Se calculează momentul static al

Pentru calculul tensiunii tangenţiale maxime se aplică expresia 7.14. Se calculează momentul static al zonei de secţiune situată între axa neutră (Y) şi una din fibrele de la extremităţi, de exemplu cea de jos:

una din fibrele de la extremităţi, de exemplu cea de jos : Pentru calculul tensiunilor tangenţiale

Pentru calculul tensiunilor tangenţiale în sudură se aplică formula 7.15. Se calculează momentul static zonei de secţiune a cărei lunecare relativă în raport cu restul secţiunii este împiedicată de cele patru cordoane de sudură de colţ cu

grosimea de

:

de cele patru cordoane de sudură de colţ cu grosimea de : Secţiunea este caracterizată de

Secţiunea

este caracterizată de o forţă tăietoare

ş şi de un moment

încovoietor

valori sunt:

. Aceste eforturi vor produce în punctul M tensiuni ale căror

163

Utilizând relaţiile 8.6 şi 8.7 se vor obţine tensiunile principale şi direcţiile principale corespunzătoare
Utilizând relaţiile 8.6 şi 8.7 se vor obţine tensiunile principale şi direcţiile principale corespunzătoare

Utilizând relaţiile 8.6 şi 8.7 se vor obţine tensiunile principale şi direcţiile principale corespunzătoare punctului M:

{

√ (

)

√ (

)

164

8.7 se vor obţine tensiunile principale şi direcţiile principale corespunzătoare punctului M : { √ (

Pentru calculul deplasării verticale a secţiunii 2 se utilizează metoda parametrilor în origine şi relaţia 9.11. Cei patru parametrii în origine au

următoarele valori:

Cu aceste valori se calculează deplasarea cerută:

,

,

,

.

9.3.4. Pentru grinda din fig. 9.15 având secţiunea din fig. 9.16 se cer următoarele:

- Pentru

, să se calculeze capacitatea de rezistenţă a grinzii la

încovoiere considerând rezistenţa de calcul

;

- Să se calculeze tensiunea tangenţială maximă

- Să se verifice cordoanele de sudură continue considerând

;

;

- Să se calculeze tensiunile principale şi direcţiile principale de tensiune în

punctul M situat în secţiunea

;

- Să se calculeze expresia rotirii secţiunii 1 şi valoarea acesteia considerând

;

rotirii secţiunii 1 şi valoarea acesteia considerând ; Figura 9.15 Rezolvare: Se calculează reacţiunile şi se

Figura 9.15

Rezolvare: Se calculează reacţiunile şi se trasează diagramele de eforturi în mod similar problemei 2.4.5. Se calculează caracteristicile geometrice ale secţiunii în mod similar problemei 3.7.12.

2.4.5. Se calculează caracteristicile geometrice ale secţiunii în mod similar problemei 3.7.12. Figura 9.16 165

Figura 9.16

2.4.5. Se calculează caracteristicile geometrice ale secţiunii în mod similar problemei 3.7.12. Figura 9.16 165

165

Capacitatea de rezistenţă la încovoiere a grinzii se calculează utilizând expresia 7.10. Se ia în considerare secţiunea periculoasă, respectiv acea secţiune în care efortul este maxim. În cazul acesta, secţiunea periculoasă este secţiunea 4,

în care

. Unitatea de măsură a momentului

încovoietor se transformă în pentru a putea face simplificări.

se transformă în pentru a putea face simplificări . Pentru calculul tensiunii tangenţiale maxime se aplică
se transformă în pentru a putea face simplificări . Pentru calculul tensiunii tangenţiale maxime se aplică

Pentru calculul tensiunii tangenţiale maxime se aplică expresia 7.14. Se calculează momentul static al zonei de secţiune situată între axa neutră (Y) şi una din fibrele de la extremităţi, de exemplu cea de jos:

una din fibrele de la extremităţi, de exemplu cea de jos : Pentru calculul tensiunilor tangenţiale

Pentru calculul tensiunilor tangenţiale în sudură se aplică formula 7.15. Se calculează momentul static zonei de secţiune a cărei lunecare relativă în raport cu restul secţiunii este împiedicată de cele două cordoane de sudură de colţ cu

grosimea de

:

în raport cu restul secţiunii este împiedicată de cele două cordoane de sudură de colţ cu

166

Secţiunea

este caracterizată de o forţă tăietoare

şi de un moment

încovoietor

. Aceste eforturi vor produce în punctul M tensiuni ale căror

valori sunt:

produce în punctul M tensiuni ale căror valori sunt: Utilizând relaţiile 8.6 şi 8.7 se vor

Utilizând relaţiile 8.6 şi 8.7 se vor obţine tensiunile principale şi direcţiile principale corespunzătoare punctului M:

√ (

)

√ (

)

{

Pentru calculul secţiunii 1 se utilizează metoda parametrilor în origine şi relaţia 9.11. Se observă că

rotirea

este chiar rotirea în origine, respectiv

167

. Din

parametrilor în origine şi relaţia 9.11 . Se observă că rotirea este chiar rotirea în origine,

cei patru parametrii în origine cunoscute ( din condiţii de margine:

,

, doi parametrii au valori

, ) ceilalţi doi parametrii urmând a fi calculaţi

,

Se rezolvă sistemul cu două ecuaţii şi două necunoscute şi se obţine:

6.55cm

9.3.5. Pentru grinda din fig 9.17, având secţiunea din fig. 9.18 se cer următoarele:

- Pentru

, să se calculeze capacitatea de rezistenţă a grinzii la

încovoiere considerând rezistenţa de calcul

;

- Să se calculeze tensiunea tangenţială maximă

- Să se verifice cordoanele de sudură continue considerând

;

;

- Să se calculeze tensiunile principale şi direcţiile principale de tensiune în

punctul M situat în secţiunea

, la 80mm deasupra fibrei inferioare;

- Să se calculeze expresia deplasării verticale a punctului 5 considerând

;

168

Figura 9.17 Rezolvare: Se calculează reacţiunile şi se trasează diagramele de eforturi în mod similar

Figura 9.17

Rezolvare: Se calculează reacţiunile şi se trasează diagramele de eforturi în mod similar problemei 2.2.4. Se calculează caracteristicile geometrice ale secţiunii în mod similar problemei 3.7.11:

.

ale secţiuni i în mod similar problemei 3.7.11: . Figura 9.18 Capacitatea de rezistenţă la încovoiere

Figura 9.18

secţiuni i în mod similar problemei 3.7.11: . Figura 9.18 Capacitatea de rezistenţă la încovoiere a

Capacitatea de rezistenţă la încovoiere a grinzii se calculează utilizând expresia 7.10. Se ia în considerare secţiunea periculoasă, respectiv acea secţiune în care

efortul

este maxim. În cazul acesta, secţiunea periculoasă este secţiunea 5,

în care

.

secţiunea periculoasă este secţiunea 5, în care . Pentru calculul tensiunii tangenţiale maxime se aplică
secţiunea periculoasă este secţiunea 5, în care . Pentru calculul tensiunii tangenţiale maxime se aplică

Pentru calculul tensiunii tangenţiale maxime se aplică expresia 7.14. Se calculează momentul static al zonei de secţiune situată între axa neutră (Y) şi una din fibrele de la extremităţi, de exemplu cea de jos.

169

Se utilizează tabelul ???? din care se extrag grosimile inimii şi ale tălpii , precum şi lăţimea tălpii. Se aproximează astfel zona inferioară a secţiunii cu dreptunghiuri, aşa cum rezultă din fig. 9.19.

cu dreptunghiuri, aşa cum rezultă din fig. 9.19. Figura 9.19 Pentru calculul tensiunilor tangenţiale în

Figura 9.19

Pentru calculul tensiunilor tangenţiale în sudură se aplică formula 7.15. Se calculează momentul static zonei de secţiune a cărei lunecare relativă în raport cu restul secţiunii este împiedicată de cele două cordoane de sudură de colţ cu

grosimea de

:

grosimea de :
 
 
 

Secţiunea

este caracterizată de o forţă tăietoare

şi de un moment

încovoietor

 

. Aceste eforturi vor produce în punctul M tensiuni ale căror

valori sunt:

 
încovoietor   . Aceste eforturi vor produce în punctul M tensiuni ale căror valori sunt:  

170

Utilizând relaţiile 8.6 şi 8.7 se vor obţine tensiunile principale şi direcţiile principale corespunzătoare punctului M:

√ (

)

√ (

)

{

Pentru calculul deplasării secţiunii 5 se utilizează metoda parametrilor în origine şi relaţia 9.11. Din cei patru parametrii în origine , , , , trei parametrii au valori cunoscute (

calculează rotirea în origine,

scriind condiţii de margine:

).

Se

, , , , trei parametrii au valori cunoscute ( calculează rotirea în origine, scriind condiţii

171

9.4 PROBLEME PROPUSE

9.4.1 Pentru structura din figura 9.20 având secţiunea din figura 9.21 se

cer următoarele:

a. Să se verifice secţiunea periculoasă

următoarele: a. Să se verifice secţiunea periculoasă Figura 9.20 Figura 9.21 considerând ; b. Să se

Figura 9.20

a. Să se verifice secţiunea periculoasă Figura 9.20 Figura 9.21 considerând ; b. Să se verifice

Figura 9.21

considerând

;

b. Să se verifice grinda la

şi

,

,

considerând ;

c. Să se verifice cordoanele de sudură continue considerând

;

d. Să se calculeze tensiunile principale şi direcţiile principale de tensiune în

punctul M situat în secţiunea

, la

100mm deasupra fibrei inferioare;

e.

se

calculeze

expresia

E

deplasării

considerând

verticale a punctului

;

9.4.2 Pentru structura din figura 9.22 având secţiunea din figura 9.23 se

cer următoarele:

a. Să se verifice secţiunea periculoasă

următoarele: a. Să se verifice secţiunea periculoasă considerând şi , ; b. Să se traseze diagram

considerând şi

,

;

b. Să se traseze diagrama

pe inima

secţiunii;

Figura 9.22

c. Să se verifice cordoanele de sudură

continue considerând

;

d. Să se calculeze şi în

punctul M situat în secţiunea 80mm sub fibra superioară;

deplasării

verticale a punctului B considerând

, la

e.

se

calculeze

expresia

;

fibra superioară ; deplasării verticale a punctului B considerând , la e. Să se calculeze expresia

Figura 9.23

172

9.4.3

Pentru structura din figura 9.24 având secţiunea din figura 9.25 se

cer următoarele:

a. se calculeze valoarea maximă a

încărcării

considerând

şi

;

b. Să se traseze diagrama

secţiunii;

pe inima

c. Să se verifice cordoanele de sudură

continue considerând

;

d. Să se calculeze şi în

punctul M situat în secţiunea B, la 60 mm deasupra fibrei inferioare; e. Să se calculeze expresia deplasării verticale a punctului C considerând

;

expresia deplasării verticale a punctului C considerând ; Figura 9.24 Figura 9.25 9.4.4 Pentru structura din

Figura 9.24

verticale a punctului C considerând ; Figura 9.24 Figura 9.25 9.4.4 Pentru structura din figura 9.26

Figura 9.25

9.4.4 Pentru structura din figura 9.26 având secţiunea din figura 9.27 se

cer următoarele:

a. Să se calculeze valoarea maximă a

se cer următoarele: a. Să se calculeze valoarea maximă a Figure 9.26 în cărcării considerând şi

Figure 9.26

încărcării

considerând

şi

;

b. Să se traseze diagrama

secţiunii;

pe inima

c. Să se verifice cordoanele de sudură

continue considerând

;

d. Să se calculeze şi în

punctul M situat în secţiunea , la 100 mm deasupra fibrei inferioare; e. Să se calculeze expresia deplasării verticale a punctului B considerând

;

fibrei inferioare; e. Să se calculeze expresia deplasării verticale a punctului B considerând ; Figura 9.27

Figura 9.27

173