Sunteți pe pagina 1din 15

UNIVERSITATEA TEHNIC A MOLDOVEI

Catedra: Tehnologia proceselor de construcii

Proiect de an la Tehnologia Proceselor


Construciilor

Tema : Procese tehnologice la executarea infrastructurii cldirii.

A elaborat: st. gr. Gusan Ion

A verificat asist. universitar Plamadeala V.


Date iniiale:
Decizii spaiale i constructive
1. Dimensiunile cldirii n axe, m 24.1x19.6
2. Cota tlpii fundaiei, m - -3.25
3. Grosimea pereilor exteriori, m - 0.4
4. Grosimea pereilor interiori, m - 0.25
5. Grosimea stratului vegetal, m -0.3
6. Limea tlpii fundaiei, m - 1
7. nlimea tlpii fundaiei, m -0.4
8. Armatura tlpii de fundatie - plas 12A-III, pasul barelor 300x300 mm
9. Armatura stlpilor - 14A-III, etrieri 6A-I, pasul etrierilor 250 mm
10. Armatura centurii antiseismice - 12A-III, etrieri 6A-I, pasul etrierilor 150
mm
11. Materialul fundaiei - beton clasa C15
12. Tipul planeelor - plci prefabricate din beton armat cu goluri
13. Tipul solului - nisip argilos
14. Cota solului - -0.900

Condiii hidrogeologice ale amplasamentului


Tipul solului argil nisipoas
Grosimea stratului de sol vegetal, m - 0.300
Cota suprafeei libere, m - 0.600
Cota apelor freatice, m - -5.500

Condiii meteorologice
Temperatura mediului ambiant (t.m.a), C 1530

Conditii de organizare a lucrarilor


Distanta de transportare a pamintului exavat km-3.0
Distanta de transportare a amestecului de beton km -5.0

2. Tehnologia i organizarea lucrrilor


Lucrari de terasament a terenului
Inainte de a incepe lucrarile de terasament este necesar de a efectua lucrarile
pregatitoare. In componenta lucrarilor pregatitoare intra urmatoarele:
- curatirea teritoriului destinat constructiei;
- demolarea constructiilor care nu se folosesc in procesul de constructie (daca
ele exista);
- executarea retelei geodezice de baza;
- pregatirea inginereasca a teritoriului destinat constructiei;
- lucrarile de coborirea a nivelului apelor freatice (drenaj);
-executarea drumurilor provizorii pe santier;
- aprovizionarea santierului cu energia electrica, apa i energia termica;
- executarea depozitelor, incaperilor social-administrative;
-aprovizionarea santierului cu inventar antiincendiar.
La etapa pregatitoare a terenului catre constructie este necesar de a efectua
lucrarile de topometrie in vederea trasarii pe teren a retelei geodezice orizontale si
verticale, ce va servi pe viitor drept baza pentru amplasarea pe teren a constructiilor si
pentru efectuarea controlului geodezic pe parcursul lucrarilor de constructie.
In rezultatul lucrarilor de topometrie pe teren sunt amplasate repere ce formeaz
linii rosii sau retele geodezice de constructie. Reteaua geodezica de constructie consta
din axe longitudinale si transversale ce, de regula, sunt paralele cu axa cladirii.
Pentru a exclude atingerea punctelor amplasate pe teren de catre mecanisme este
necesar de a le deplasa de la marginea gropii de fundaie cu 5-10 m, fixindu-le cu
ajutorul tarusurilor din lemn i scindurilor. Sirma de otel se va intinde de la un capat
al gropii la celalalt legate de scandurile amplasate pe tarusuri.
Punctele necesare se vor gasi cu teodolitul trasindu-se la talpa fundatiei cu
ajutorul firului cu plumb.
Groapa de fundaie se sap cu ajutorul excavatorului cu cupa inversa EO-1621
prin abataj frontal largit. Solul excavat in afara de cel de umplutura se depoziteaza pe
santier. El este incarcat in autobasculante MAZ-503si deplasat la maximum 50 m
unde cu ajutorul buldozerului se efectueaz depozitul de pamint.
Pamintul de umplutura si cel ramas dup executarea umpluturii se transporta in
totalmente cu autobasculanta MAZ-503la distanta 0,5km.

Realizarea talpii fundatiei


Realizarea talpii de fundatie se realizeaz prin: armarea talpii de fundatie si
betonarea talpii.
Armarea talpii de fundatii: Armatura pentru fundatii se confectioneaza, de
regula, la seciile specializate de armatura se furnizeaza pe santier in forma de
plase.
Lucrarile de armare sunt precedate de urmtoarele:
-instalarea i receptionarea cofrajului;
- amenajarea drumurilor pentru macarale si a locurilor pentru depozitare
armaturilor;
- depozitare pe santier a cantitatii necesare de elemente de armatura pentru
lucrul neintrerupt al echipei de ferari-betonisti in decurs de doua zile;
- pregatirea pentru lucru a macaralei, aparatelor de sudat;
- pregatirea utilajului si instrumentelor necesare.
Piesele de armare a talpii de fundatie si carcasele stilpilor monoliti se instaleaza
in conformitate cu proiectul. Pentru respectarea stratului de protectie a talpii plasele
se instaleaza pe garnituri din beton cu grosimea 35mm amplasate pe aria talpii in
forma de ah. Plasele de armatura se racordeaz intre ele prin legaturi cu sirma,
armaturile in locurile de racordare suprapunindu-se cu cel putin 400mm. Mentinerea
carcaselor in pozitia verticala se efectuiaza cu contrafise.
Betonarea talpii de fundatie: Inainte de betonarea talpii se receptioneaza
armarea, si se intocmeste un proces verbal de receptie a lucrarilor ascunse, care se
semneaza de catre reprezentantii beneficiarului si a executorului. In procesul verbal
se mentioneaza corespunderea armaturii montate proiectului si devierile de la el,
calitatea armaturii si a rosturilor sudate si se da permisiunea pentru betonare. La
proces verbal se anexeaza urmatoarele documente:
-certificatele privind calitatea armaturii eliberate de uzina producatoare cu
rezultatele probelor de incercare a rosturilor;
-actul rezultatelor probelor de incercare a rosturilor efectuate pe antier;
- lista sudarilor cu detalii din certificatele lor de specialitate;
- copiile sau lista documentelor ce prevad schimbari in armarea constructiei;
- actele privind executare lucrarilor anticorozive pentru constructiile ce se
amplaseaz intr-un mediu agresiv.
Betonarea talpii fundatiei se efectuiaz dupa schema macara bena
constructie, macaraua MKG-25VP deplasinduse la cota 0,900 m pe perimetrul
gropii de fundatie. Distana de la baza taluzului gropii de fundatie pin la suportul
macaralei nu va fi mai mare de 2,4m. Betonarea constructiei trebuie urmarita in
jurnalul lucrarilor de betonare, in care sunt incluse:
-inceputul si sfirsitul betonarii;
-marca betonului;
-temperatura aerului exterior in timpul betonarii.
Compactarea amestecului se executa cu vibratorul de adincime IV-47.
Vibratorul se introduce in beton la adincime de 10 15 cm si se las 10 15 secunde
si mai apoi se scoate brusc. Pasul de instalare a vibratorului trebuie sa nu depaseasca
1,5 din raza de aciuni. Sprijinirea vibratorului in timpul procesului de armatur sau
cofrare este interzis. Compactarea poate fi considerat finit cind este observat ca
betonul taseaz si cind pe suprafata lui apare laptele de ciment. In timpul betonrii se
verifica lucrabilitatea betonului(TC=46 cm)si cota superioara a talpii fundatiei.

2.2 Realizarea peretilor din beton armat monolit

2.2.1 Cofrarea peretilor infrastructurii


Cofrarea se va incepe dupa ce betonul fundatiei va atinge rezistenta de 30%
(0.3R28) din clasa de proiect a betonului. Inaintea instalarii cofrajului suprafata
superioara a talpii fundatiei (unde va avea loc aderenta dintre talpa si perete) se
prelucreaza cu peria de sirma si se spala.
Elementele cofrajului sunt aduse la santier cu autobasculanta si depozitate in
zona executarii lucrarilor de cofrare. Suprafata depozitului trebuie sa fie nivelata
si rigida pentru evitarea deformarii scuturilor de cofraj. Lucrarile de cofrare se
incep cu aplicarea pe scuturi a unei solutii de gaz si motorina sau motorina.
Scuturile de cofraj se instaleaza in pozitia de proiect in conformitate cu schemele
de cofrare a suprafetelor peretilor. Scuturile partilor opuse se fixeaza intre ele cu
distantiere, lungimea de lucru a carora este egala cu grosimea peretelui.
Scuturile invecinate se imbina intre ele cu buloane.
Pentru solidarizarea scuturilor se utilizeaza chingi de inventar, iar pentru
asigurarea stabilitatii contrafise. Pe parcursul cofrarii se verifica planietatea si
verticalitatea scuturilor.

2.2.2 Betonarea peretilor


Betonarea peretilor se va executa dupa schema macara bena constuctie,
macaraua deplasindu-se la cota -0.530. La betonare vor fi respectate
urmatoarele reguli de punere in opera a amestecurilor de beton:
1) amestecul de beton se va aseza in constructie in straturi orizontale cu
grosimea maxima a fiecarui strat de 0.4 m.
2) compactarea se efectuiaza cu previbratorul cu interferenta razelor de lucru,
previbratorul se introduce in amestecul de beton perpendicular suprafetei
libere a stratului compactat; extragerea previbratorului din amestec se
efectuiaza lent.
3) lucrabilitatea betonului trebuie sa fie TC = 4..6 cm.
4) in timpul betonarii se verifica cota superioara a peretelui.

2.2.3 Decofrarea suprafetelor peretilor


Decofrarea se realizeaza atunci cind rezistenta betonului atinge 0.3R28. In
conditiile temperaturii atmosferice de +15 +30 C aceasta se atinge in timp de
2..4 zile. Decofrarea suprafetelor se efectuiaza in 2 faze:
1) Se decofreaza peretii interiori si suprafetele interioare ale peretilor
exteriori.
2) Dupa montarea planseelor si realizarea centurii antiseismice se decofreaza
suprafetele exterioare ale peretilor exteriori.
In timpul decofrarii trebuie sa fie evitate socurile si alti factori nefavorabili.

2.2.4 Masuri de intretinere a betonului


Dupa decofrarea suprafetelor peretii se stropesc cu apa peste fiecare 4 ore
ziua si 1 data noaptea in timp de 7 zile dupa decofrare si nu mai putin de 3 ori in
timp de 24 de ore in urmatoarele 10 zile.

2.3 Montarea planseelor prefabricate

2.3.1 Planseele prefabricate se aduc la santier si se depoziteaza in zona de


montare in afara prismei de prabusire a malurilor gropii de fundatie.
Suprafata depozitului trebuie sa fie rigida cu inclinatie nu mai mare de 1 -
3. Planseele sunt depozitate in stive cu inaltimea nu mai mare de 2 m,
asezindu-se pe garnituri din lemn.
2.3.2 La inceperea montarii propriu-zisa a planseelor trebuie pregatita
suprafata de sprijin a planseelor. Apoi se aseaza un strat de mortar M 100
cu grosimea de 20 mm pe suprafata de sprijin, care trebuie sa fie minimum
de 120 mm.
2.3.3 Folosind dispozitivul cu 4 cabluri planseele sunt agatate de cirligul
macaralei. Cele 4 cirlige a dispozitivului se intorc in urecile de montaj a
planseului care urmeaza sa fie montat.
2.3.4 Dupa montarea planseelor se efectuiaza monolitizarea rosturilor cu
mortar de marca M 100 cu umplerea deplina a lor.

2.4 Realizarea centurii antiseismice

Centura antiseismica se armeaza cu carcase in conformitate cu proiectul de


lucru, straturile de protectie asigurindu-se cu distantiere din caramida sau alt
material. Betonarea centurii antiseismice se executa dupa schema asemanatoare
cu betonarea peretilor.
Betonarea centurii trebuie efectuata in 2 straturi. Primul strat (de 280
mm) se betoneaza direct dupa betonarea peretilor, iar celalalt strat se betoneaza
dupa montarea planseelor.

2.5 Hidroizolarea suprafetelor peretilor

2.5.1 Suprafetele exterioare ale peretilor exteriori inainte de hidroizolare


trebuie sa fie curate si uscate (umiditatea suprafetei nu trebuie sa
depaseasca 8-10% ), de aceea dupa decofrarea suprafetelor trebuie
prevazuta o intrerupere tehnologica pentru uscarea suficienta a acestora.
2.5.2 Hidroizolarea se incepe cu grunduirea suprafetelor care se efectuiaza cu
primer (bitum dizolvat in motorina 1 la 3). Aplicarea grundului se executa
manual cu peria, suprafata vopsindu-se de sus in jos.

2.5.3 Hidroizolatia propriu-zisa se executa cu mastic bituminos fierbinte in 2


straturi cu grosimea totala de 2 mm. In momentul aplicarii pe suprafata
masticul trebuie sa posede temperature de 180 - 190C. Vopsirea se
executa manual cu peria. Primul strat de mastic se aplica pe suprafata
dupa uscarea grundului, al doilea strat dupa uscarea primului.

3. Cerine ctre calitate i recepia lucrrilor


Calitatea lucrrilor trebuie s corespund cerinelor actelor normative n
vigoare. Criteriile tehnice i mijloacele de control ale proceselor sunt indicate in
tabelul 3.1. La recepia lucrrilor se prezint caietul executrii livrrilor, procesele-
verbale de confirmare a analizelor i incercarilor de laborator a materialelor de
construcie utilizate i procesele-verbale de recepie a lucrrilor ascunse.

Deanumirea Criterile
Instrumentul Responsabil
proceselor Obiectul Periodicitatea tehnice de
i metoda pentru
destinate verificrii verificrii apriciere a
verificrii verificare
verificrii calitii
1 2 3 4 5 6
dimensiunile
metru, rulet, n timpul
gropii de maistru 5 cm
teodolit excavrii
fundaie
mrirea
pe procesul diriginte de
Saparea unghiul taluzului ablon, rulet taluzului nu
excavrii antier
gropii de se admite
fundatie
cotele fundului
n timpul diriginte de
gropii de nivel, mir 5 cm
procesului antier
fundaie

Devierea in plan dirigintele de


Armarea a planseilor de antier
Ruleta metru Pina la betonare 10(mm)
talpiide la pozitia de responsabil
fundatie proect tehnic
stilpilor si a dirigintele de
Marimea
centurilor antier
stratului de Ruleta metru pn la betonare 5 cm
antiseismice responsabil
protectie
tehnic
Pozitia in plan a
dirigintele de
scuturilor de Ruleta metru n timpul cofrarii + 8 (mm)
antier
cofraj

Verticalitate a Fir cu plumb dirigintele de Devieri


n timpul cofrarii
scuturilor ruleta antier 5 cm-(1m)

Cofrarea Cotele partii


peretilor inferioaresi dirigintele de
Nivela mira n timpul cofrarii 5 cm
superioare a antier
cofrajului

Nu se admit
Rigidizarea Dupa instalarea Diriginte de deformari si
vizual
scuturilor cofrajului santier deplasaria
cofrajului

Clasa betonului 6-9 epruvete la


20-40 m de laborator
Presa beton 5%B
hidraulica
Conul Pe parcursul Diriginte de Tasarea
Betonarea Severifica standart betobarii santier laborator conului (4-
peretilor lucrabilitatea (Abrams) 6cm)
amestecului de
beton
Verticalitatea Fir cu plumb Imediat dupa Diriginte de 15(mm)
peretilor ruleta decofrare santier

Cotele Nivela mira Diriginte de


suprafetelor de Dupa betonare santier 4(mm)
sprigin dupa
betonare
Pozia in plan Ruleta In timpul Diriginte de
fata de axele de montarii santier 5(mm)
terasament

variatia cotelor Nivela mira In timpil Diriginte de


Montarea suprafetelor pe montarii santier 20(mm)
planseilor un sector

Cotele Nivela mira In timpil Diriginte de


suprafetelor montarii santier 8(mm) la
superioare a planseile
plansailor invecinate
Lucrabilitatea Conul In timpul laborator
mortarului standart executarii TC=4..6(cm
lucrarilor )

nainte de
umiditatea dirigintele de
hidrometru nceperea 10 %
suprafeei antier
lucrrilor
Hidroizolarea suprafaa
suprafeelor calitatea pn la dirigintele de trebuie s fie
pereilor vizual
gruntului hidroizolare antier fr pete de
ulei
aplicarea se va
vizual, n timpul dirigintele de
straturilor de respecta
micrometru executrii antier
hidroizolare grosimea
Wopt = 9
umiditatea
n timpul dirigintele de 15%
solului higrometru
executrii antier W=Wopt +
umpluturii
20%
Executarea
umpluturii dispozitiv
densitatea pentru n timpul dirigintele de
=1,65 g/cm3
pmntului msurarea executrii antier
densitii
4. Calculul manoperei lucrrilor
Norma de
Nr. Unitatea Manopera
Volumul Argumentarea timp
Crt Denumirea procesului de
de lucru normelor om mas. om mas.
. masura
ore ore ore ore
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Defrisarea stratului
1000
1 vegetal cu buldozerul 1,178 E 2-1-5 p. 3a - 0,66 - 0,78
m
DZ-28
Saparea pamintului cu
excavatorul cu cupa E 2-1-9
2 100 m 1,8 - 2,7 - 4,86
inversa cu descarcare in tab. 3 p. 1a
unitati de transport
Saparea pamintului cu
excavatorul cu cupa E 2-1-9
3 100 m 3,4 - 2,1 - 7,14
inversa cu descarcare in tab. 3 p. 1
rambleu
Saparea manuala a
E 2-1-47
4 pamintului de categoria 1 m 21,47 0,85 - 18,25 -
tab. 1 p. 1
I
Compactarea manuala a
E 2-1-59
5 pamintului cu maiul 100 m 0,71 1,9 - 1,35 -
tab. 3 p. 2
electromecanic
Armarea cu plase de
E 4-1-44
6 armatura a talpii 1 pl 36 0,24 - 8,64 -
tab. 2 p.
fundatiei
Instalarea carcaselor E 4-1-44
7 1 car 11 0,17 - 1,87 -
coloanelor tab. 2 p. a
Betonarea talpii E 4-1-49
8 1 m 21,47 0,42 - 0,92 -
fundatiei tab. 1 p. 1
Instalarea scuturilor de E 4-1-37
9 1 m 368,5 0,28 - 103,18 -
cofraj tab. 4 p. 1
Betonarea peretilor E 4-1-49
10 1 m 48,9 0,79 - 38,63 -
exteriori (=500mm) tab. 3 p. 1
Betonarea peretilor E 4-1-49
11 1 m 12,3 1,2 - 14,76 -
interiori (=250mm) tab. 3 p. 1
Decofrarea peretilor E 4-1-37
12 1 m 237,4 0,11 - 8,64 -
interiori tab. 4 p. 1
Montarea placilor E 4-1-7 p.
13 21 0,72 0,18 15,12 3,78
prefabricate 1 buc a,
Monolitizarea E 4-1-26
14 100 m 1,19 18,5 - 22,01 -
rosturilor planseelor p. 1
Armarea centurii E 4-1-44
15 7 0,24 - 1,68 -
antiseismice 1 car tab. 2 p. 1
Betonarea centurii E 4-1-49
16 1 m 11,41 1,2 - 13,69 -
antiseismice tab. 3 p. 1
Decofrarea peretilor E 4-1-37
17 1 m 131,1 0,11 - 14,42 -
exteriori tab. 4 p. 1
Hidroizolarea prin
18 100 m 1,08 E II-37 p. 4 10 - 10,8 -
vopsire a peretilor
Executarea umpluturii E 2-1-34
19 100 m 3,4 - 1,14 - 3,88
cu buldozerul DZ-28 p. 1a
Compactarea
E 2-1-59
pamintului cu maiul 100 m 7,28 1,9 - 13,83 -
tab. 3 p. 2
20 electromecanic
287,79 20,44
6. Resurse tehnico-materiale
Necesitile n mecanisme, utilaj, scule (chipament tehnologic) i n materiale
pentru executarea lucrrilor de construcie montaj sunt prezentate n form tabelar
n tabelele 6.1, 6.2. Calculul necesitii n materiale s-a efectuat n conformitate cu
normele de consum, indicate n N.R.C

Necesitetea in echipament tehnologic


Tipul, parametrii
Denumirea Cantitatea Destinatia
tehnici, STAS
1 2 3 4 5
I. Mecanisme
Defrisarea stratului vegetal,
1 Bulldozer DZ-28 1
executarea umpluturii
2 Excavator cu cupa inverse EO-1621 1 Saparea gropii de fundatie
Transportarea amestecului de
3 Autobasculanta MAZ-503 2
beton si solului excavat
Transportarea instrumentelor,
4 Autobasculanta ZIL-130 1 utilajului, schelelor, materialelor
hidroizolante
Ridicarea si deplasarea sarcinilor
5 Macara pe sinile MKG-25VP 1
(plansee, bene cu beton)
Pentru transportarea planseelor
6 Autobasculanta KAMAZ-54102 1
prefabricate
II. Inventar
Pentru transportarea si
7 Bene pentru beton BPV-1 2
depozitarea betonului
4SK-5
Dispozitiv de ridicare cu 4 Ridicarea si transportarea
8 Q=5t 1
nivele materialelor (bene, plansee)
l=3m
Trusa de instrumente de
9 m=5kg 2 Pentru instalarea cofrajului
lacatusarie
10 Vas pentru emulsie V=30litri 2 Pentru pasrarea emulsiei
Pentru transportarea amestecului
11 Vas-lemnos V=50litri 2
bituminos
l=1200m Amplasarea muncitorilor in
12 Podina -
b=780m timpul betonarii
III. Mijloace de mecanizare mica
13 Mai electromecanic IA-4502 2 Compactarea solului in
14 Previbrator IV-47 1 Compactarea betonului
IV. Utilaj energetic
IV-4 Coborirea tensiunii curentului de
15 Transformator coboritor 1
U=36V la 220/380V la 36V
V. Instrumente manuale
STAS-23.10-77 Pentru instalarea pieselor de
16 Ciocan de lacatusarie 4
m=0.8kg armare si scuturilor de cofrare
Saparea terenului, curatarea
17 Lopata LS-2 1
cosurilor a/b
18 Hirlet STAS-36.20-77 1 Saparea manuala a terenului
Executarea lucrarilor de cofrare
19 Ranga LM-20 2
si montare
20 Baros STAS-11402-83 2 Lucrari de cofrare si montare
Vopsirea suprafetelor cu mastic
21 Perie - 2
bituminos
VI. Mijloace pentru masuratori
Verificarea verticalitatilor
22 Fir cu plumb OT-400 2
elementelor
Masurari ale unghiurilor si
23 Teodolit 2T-30 1
verificarea verticalitatii
24 Nivela NV-3 1 Determinarea cotelor puntelor
25 Mira de nivelment RCS-4 1 Determinarea cotelor puntelor
H=300mm
Con standard Determinarea lucrabilitatii
26 D1=100mm 1
(Abrams) amestecului de beton
D2=200mm
Verificarea dimensiunilor,
27 Ruleta de metal STAS-73-02.8 1
trasarea axelor
28 Higrometru 1 Determinarea umiditatii
Determinarea lucrabilitatii
29 Con standard 1
metalului
Determinarea aderentei
30 Adeziometru 1
masticului bituminous de perete
Verificarea temperaturii
31 Termometru 1
masticului
VII. Mijloace de securitate
Pentru
32 Casca de protectie STAS-124087-84 fiecare Protectia muncitorului
muncitor

Necesitatea de materiale
Date initiale
Volumul de
Nr Denumirea materialului, Necesitatea in
Unitatea de lucru in Norma de
Crt semifabricatului materiale
masura unitati consum
normative
1 Beton C15 100 m 0,83 102 m 84,66 m
Scuturi de cofraj metalic si
2 elemente de orindere, fixare, 1060 74.2
stabilizare
3 Scuturi de cofraj din lemn 785 m 127.17 m
Emulsie unguenta pentru
4 100 m 0,83 424 kg 29.68 kg
cofraj
5 Carcase din otel-beton 18 car
6 Plase din otel-beton 36 pl
Beton C15 (pentru centura
7 100 m 0,114 101,5 m 11,57 m
antiseismica)
Plansee prefabricate din
0,13 13buc
beton armat PPG 6.25-1.5
8 100 buc 0,04 100 buc 4buc
PPG 6.25-1.2
0,014 14buc
PPG 6.25-1.0
9 Mortar M100 100 buc 0,21 2.27m 1,08m
10 Mastic bituminos fierbinte 100 m 1,08 238 kg 256,2 kg
Emulsie bituminoasa
11 100 m 1,08 46 kg 49,6 kg
(primer)

7.Tehnica securitii:

Toate lucrrile vor fi executate cu respectarea strict a urmtoarelor cerine ale N.R.C III-4-
80 Tehnica securitii n construcie:

7.1. Lucrri de terasament

7.1.1. La sparea gropii de fundaie cu descrcare n depozit sau n rambleu, distana minim
de la muchia gropii de fundaia pn la depozit trebuie s fie de 0,5m.
7.1.2. La deplasarea mecanismelor(macara, autobasculant, etc.) la cota -695 n apropierea
prii superioare a taluzului gropii de fundaie se va respecta distana de la taluz pn la suportul
apropiat al mecanismului -1m.
7.1.3. la sparea cu descrcarea n uniti de transport, descrcarea cupei se va efectua dintro
parte sau din spatele autobasculantei.

7.2. Lucrri de betonare :

7.2.1. Se interzice amplasarea pe cofraj a sarcinelor ne prevzute de proiectul executrii


lucrrilor .
7.2.2. Decofrarea se va efectua dup expirarea terminului de ntrire a betonului , prescris de
P.E.L.
7.2.3. naintea punerii n oper a amestecului de beton , se va vetifica starea cofrajului din
punct de vedere al rezistenii i stabilitii. Neajunsurile depistate se vor lichida pna la betonare .
7.2.4. Se interzice de se atinge de prile neizolate ale previbratorului n timpul compactrii.
La deplasarea de la un sector la altul motorul previbratorului se va deconecta de la reia .

7.3. Lucrri de montare :

7.3.1. Pe sectoarele unde se execut aceste lucrri se interzice executarea altor lucrri.
7.3.2. Se interzice de a ridica planeele ce nu au urechi de agare sau care nu sunt agate
corect de crligele dispozitivului de ridicare.
7.3.3. Se interzice executarea lucrrilor cnd viteza vntului depete viteza mai mare de 15
m/s i n timp de furtun sau cea.
7.3.4. Se interzice n timpul montrii prezena muncitorilor sub elemente montate sau pe ele.

7.4. Lucrri de armare:

7.4.1. Asamblarea si prelucrarea armaturei trebuie efectuata in locuri speciale si amenajate


corespunzator.
7.4.2. In timpul efectuarii lucrarilor de asamblare a armaturii este necesar:
a) De ingradit locurile care sunt prevazute pentru desfasurarea si indreptarea armaturii.
b) In timpul taierii cu aparate speciale a armaturii pe o lungime mai scurta de 0,3m de folosit
echipament care previne imprastierea lor.
c) De amplasat armatura asamblata in locuri special amenajate.
d) De astupat cu dopuri ascutisul armaturii in locuri de trecere comuna , care au latimea de peste
1m.
7.4.3. In timpul executarii lucrarilor de intindere a armaturii este necesar:
a) De amplasat in locurile de trecere a muncitorilor ingradire cu inaltimea nu mai mica de 1,8m
b) De achipat aparatele de intindere a armaturii cu signalizatie , care se pune in functiune prin
aprinderea transmisiei aparatului de intindere.
c) Nu de admis prezenta oamenilor la distanta mai mica de 1m de la barele de armatura incalzite cu
curent electric.
7.4.4. Elementele de carcasa din bare de armatura trebuie de aranjat luind in consideratie
conditiile de ridicare, depozitare si transportare spre locul montrii.

7.5. Lucrri de zidire :

7.5.1. La transportul i la manipularea materialelor trebuie s se respecte urmtoarele msuri


specifice:
- sarcina se aga n crligul macaralei de ctre un muncitor instruit special, care un fanion rou
pentru semnalizarea i care controleaz personal agarea sarcinii;
- la nceperea lucrului se controleaz toate dispozitivile de manipulare, clemele i crligele;
- se interzice staionarea n cabina mijlocului de transport n timpol ncrcrii i descrcrii acestuia;
- n cazul pachetelor balotate, muncitorii care efectueaz operaia de debalotare vor fi echipai cu
mnui i ochelari de protecie. Se va lucra cu atenie la tierea balotului ntruct acesta fiind sub
stare de tensiune, prin destindere, prezint pericol de lovire.

7.5.2. n cazul lucrului pe schel se respect urmtoarele msuri:


- se interzice urcarea i coborrea prin agare de stlpi i deagonale, precum i amenajarea de
podine pe suporturi improvizate;
- starea schelelor se verific uilnic, iar podinele,scrile i rampele de acces se cur zilnic de
moloz, noroi, resturi de piese, ghea etc. ;
- se va respecta cu strictee ncrcarea podinelor astfel nct s nu depeasc sarcina util maxim
admisibil;
- schelele vor fi prevzute cu scnduri de gard pentru a mpedica cderea materialelor de pe ele.

7.5.3. n cazul lucrrilor de zidrie se respect urmtoarele msuri :


- verificrile efectuate asupra zidriei se vor efectua fr ca muncitorul s se aplece n afar,pentru a
se preveni eventuala cdere a acestuia peste zidria executate;
- toate schelele i despozitivele manuale se vor menine curate i n bun stare de funcionare, ele
trebuid s corespund modului i condiiilor de executare ale lucrrilor respective;
- zidria se va executa pn la nlimea maxim de 1,20 m(msurat de la nivelul podinei), avnd
grij ca dup ridicarea schelei s rmn cu minim 150mm deasupra podinei acesteia.

7.6. Hidroizolarea pereilor

7.6.1. Transportarea masticului bituminos fierbinte la locul de executare a lucrrilor se va


efectua n cldri de forma unui trunchi de con cu baza mic n partea superioar.
7.6.2. Se interzice de a utiliza mastic cu t>180 C, termosul trebuie s fie nzestrat cu
termometru.
7.6.3. La prepararea grundului se interzice de a turna dizolvantul n msticul bituminos
fierbinte.
8. Indici tehnico-economici

Nr ord. Denumirea indicelui U/m Cantitatea


1 Manopera muncitorilor Om/ore 1764.8
2 Manopera mainilor Mas/ore 66.14
3 Durata executrii lucrrilor Zile/schimburi 31/61

S-ar putea să vă placă și