Sunteți pe pagina 1din 5

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE

Anexa C1
AGENTIA DE PLATI PENTRU DEZVOLTARE RURALA SI PESCUIT
Prognoza incasarilor si platilor -varianta cu proiect - pentru persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale, intreprinderi familiale, persoane fizice
ANUL 1 AL IMPLEMENTARII
TOTAL AN 1
Nr. Crt Categoria Pret in LEI/UM UM Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna 4 Luna 5 Luna 6 Luna 7 Luna 8 Luna 9 Luna 10 Luna 11 Luna 12
Vanzari fizice previzionate
1 0
2 0
3 0
4 0
5 0
6 0
7 0
8 0
9 0
10 0
11 0
12 0
Vanzari valorice previzionate
1 0 0.00 LEI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0.00 LEI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0.00 LEI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0.00 LEI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0.00 LEI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0.00 LEI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0.00 LEI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0.00 LEI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0.00 LEI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0.00 LEI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0.00 LEI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0.00 LEI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Incasari din activitatea agricol +Incasari
din activiti productive, prestri servicii LEI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
etc.
13 Aport propiu LEI 34,439 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34,439
14 Subventii LEI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Alte venituri (dobnzi, etc) LEI 0 0 0 0 0 0 19,143 0 0 10,163 0 0 29,307
16 Vanzari de active LEI 0
17 Credite contractate LEI 73,266 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73,266
18 Ajutor nerambursabil FEADR LEI 0 0 0 0 0 24,422 14,967 0 0 0 0 9,456 48,844
TOTAL INCASARI LEI 107,705 0 0 0 0 24,422 34,110 0 0 10,163 0 9,456 185,856
19 Plati pentru achitarea datoriilor: LEI 0 466 466 466 466 466 466 466 466 466 466 466 5,131

- credite contractate la bnci i


dobnzile aferente (rate i
20 LEI 0 466 466 466 466 466 466 466 466 466 466 466 5,131
dobnzi), inclusiv cele aferente
proiectului
21 - alte datorii LEI 0
Plati pentru desfurarea
22 LEI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
activitilor productive:
- plati pentru materii prime si
23 LEI 0
materiale
24 - alte plati LEI 0
25 - plati privind marfurile LEI 0
Plati pentru desfurarea
26 LEI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
activitilor agricole:
- plati pentru materii prime si
27 LEI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
materiale
28 - alte plati LEI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 - plati privind marfurile LEI 0
30 Alte plati LEI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,392 1,392
31 Plati legate de proiect FEADR: LEI 0 0 0 46,397 0 52,511 0 0 52,511 0 0 0 151,418

-achizitii de active fixe corporale,


32 LEI 0 0 0 45,901 0 52,015 0 0 52,015 0 0 0 149,930
inclusiv TVA
-achizitii de active fixe
33 LEI 0 0 0 496 0 496 0 0 496 0 0 0 1,488
necorporale, inclusiv TVA
34 -cresterea investitiilor in curs LEI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL PLATI LEI 0 466 466 46,863 466 52,977 466 466 52,977 466 466 1,858 157,941
EXCEDENT/DEFICIT LEI 107,705 -466 -466 -46,863 -466 -28,555 33,643 -466 -52,977 9,697 -466 7,597 27,915
DISPONIBIL DE NUMERAR AL
LEI 0 107,705 107,239 106,772 59,909 59,443 30,888 64,531 64,065 11,088 20,784 20,318 0
PERIOADEI PRECEDENTE
DISPONIBIL DE NUMERAR LA
LEI 107,705 107,239 106,772 59,909 59,443 30,888 64,531 64,065 11,088 20,784 20,318 27,915 27,915
SFARSITUL PERIOADEI

06/12/2017 Anexa C - M121 - pentru persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale, intreprinderi familiale, persoane fizice
MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE
Anexa C2
AGENTIA DE PLATI PENTRU DEZVOLTARE RURALA SI PESCUIT
Prognoza incasarilor si platilor -varianta cu proiect - pentru persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale, intreprinderi familiale, persoane fizice
ANUL 2 AL IMPLEMENTARII
TOTAL AN 2
Nr. Crt Categoria Pret in LEI/UM UM Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna 4 Luna 5 Luna 6 Luna 7 Luna 8 Luna 9 Luna 10 Luna 11 Luna 12
Vanzari fizice previzionate
1 0
2 0
3 0
4 0
5 0
6 0
7 0
8 0
9 0
10 0
11 0
12 0
Vanzari valorice previzionate
1 0 0.00 LEI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0.00 LEI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0.00 LEI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0.00 LEI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0.00 LEI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0.00 LEI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0.00 LEI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0.00 LEI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0.00 LEI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0.00 LEI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0.00 LEI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0.00 LEI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Incasari din activitatea agricol
+Incasari din activiti productive, LEI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
prestri servicii etc.
13 Aport propiu LEI 0
14 Subventii LEI 0
15 Alte venituri (dobnzi, etc) LEI 0
16 Vanzari de active LEI 0
17 Credite contractate LEI 0
18 Ajutor nerambursabil FEADR LEI 0
TOTAL VINCASARI LEI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Plati pentru achitarea datoriilor: LEI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- credite contractate la bnci i


dobnzile aferente (rate i
20 LEI 0
dobnzi), inclusiv cele aferente
proiectului
21 - alte datorii LEI 0
Plati pentru desfurarea
22 LEI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
activitilor productive:
- plati pentru materii prime si
23 LEI 0
materialele
24 - alte plati LEI 0
25 - plati privind marfurile LEI 0
Plati pentru desfurarea
26 LEI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
activitilor agricole:
- plati pentru materii prime si
27 LEI 0
materialele
28 - alte plati LEI 0
29 - plati privind marfurile LEI 0
30 Alte plati LEI 0
31 Plati legate de proiect FEADR: LEI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-achizitii de active fixe corporale,


32 LEI 0
inclusiv TVA
-achizitii de active fixe
33 LEI 0
necorporale, inclusiv TVA
34 -cresterea investitiilor in curs LEI 0
TOTAL PLATI LEI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EXCEDENT/DEFICIT LEI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DISPONIBIL DE NUMERAR AL
27,915 LEI 27,915 27,915 27,915 27,915 27,915 27,915 27,915 27,915 27,915 27,915 27,915 27,915 27,915
PERIOADEI PRECEDENTE
DISPONIBIL DE NUMERAR LA
LEI 27,915 27,915 27,915 27,915 27,915 27,915 27,915 27,915 27,915 27,915 27,915 27,915 27,915
SFARSITUL PERIOADEI

06/12/2017 Anexa C - M121 - pentrU persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale, intreprinderi familiale, persoane fizice
MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE
Anexa C3
AGENTIA DE PLATI PENTRU DEZVOLTARE RURALA SI PESCUIT
Prognoza incasarilor si platilor -varianta cu proiect - pentru persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale, intreprinderi familiale, persoane fizice
ANUL 3 AL IMPLEMENTARII
TOTAL AN 3
Nr. Crt Categoria Pret in LEI/UM UM Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna 4 Luna 5 Luna 6 Luna 7 Luna 8 Luna 9 Luna 10 Luna 11 Luna 12
Vanzari fizice previzionate
1 0
2 0
3 0
4 0
5 0
6 0
7 0
8 0
9 0
10 0
11 0
12 0
Vanzari valorice previzionate
1 0 0.00 LEI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0.00 LEI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0.00 LEI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0.00 LEI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0.00 LEI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0.00 LEI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0.00 LEI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0.00 LEI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0.00 LEI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0.00 LEI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0.00 LEI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0.00 LEI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Incasari din activitatea agricol
+Incasari din activiti productive, LEI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
prestri servicii etc.
13 Aport propiu LEI 0
14 Subventii LEI 0
15 Alte venituri (dobnzi, etc) LEI 0
16 Vanzari de active LEI 0
17 Credite contractate LEI 0
18 Ajutor nerambursabil FEADR LEI 0
TOTAL VINCASARI LEI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Plati pentru achitarea datoriilor: LEI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- credite contractate la bnci i


dobnzile aferente (rate i
20 LEI 0
dobnzi), inclusiv cele aferente
proiectului
21 - alte datorii LEI 0
Plati pentru desfurarea
22 LEI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
activitilor productive:
- plati pentru materii prime si
23 LEI 0
materialele
24 - alte plati LEI 0
25 - plati privind marfurile LEI 0
Plati pentru desfurarea
26 LEI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
activitilor agricole:
- plati pentru materii prime si
27 LEI 0
materialele
28 - alte plati LEI 0
29 - plati privind marfurile LEI 0
30 Alte plati LEI 0
31 Plati legate de proiect FEADR: LEI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-achizitii de active fixe corporale,


32 LEI 0
inclusiv TVA
-achizitii de active fixe
33 LEI 0
necorporale, inclusiv TVA
34 -cresterea investitiilor in curs LEI 0
TOTAL PLATI LEI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EXCEDENT/DEFICIT LEI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DISPONIBIL DE NUMERAR AL
27,915 LEI 27,915 27,915 27,915 27,915 27,915 27,915 27,915 27,915 27,915 27,915 27,915 27,915 27,915
PERIOADEI PRECEDENTE
DISPONIBIL DE NUMERAR LA
LEI 27,915 27,915 27,915 27,915 27,915 27,915 27,915 27,915 27,915 27,915 27,915 27,915 27,915
SFARSITUL PERIOADEI

06/12/2017 Anexa C - M121 - pentrU persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale, intreprinderi familiale, persoane fizice
MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE
AGENTIA DE PLATI PENTRU DEZVOLTARE RURALA SI PESCUIT
ANEXA C4
Prognoza incasarilor si platilor -varianta cu proiect - pentru persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale, intreprinderi familiale, persoane fizice
PERIOADA DE LA DAREA IN EXPLOTARE A INVESTITIEI
Nr.
Categoria Pret in LEI/UM UM AN 1 AN 2 AN 3 AN 4 AN 5
Crt.
Vanzari fizice previzionate
1 Tomate 4.00 kg 9,720 9,720 9,720 9,720 9,720
2 Castravei 4.00 kg 6,480 6,480 6,480 6,480 6,480
3 Ardei gras 3.00 kg 2,430 2,430 2,430 2,430 2,430
4 Ceap verde 3.00 kg 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400
5
6
7
8
9
10
11
12
Vanzari valorice previzionate
1 Tomate 4.00 LEI 38,880 38,880 38,880 38,880 38,880
2 Castravei 4.00 LEI 25,920 25,920 25,920 25,920 25,920
3 Ardei gras 3.00 LEI 7,290 7,290 7,290 7,290 7,290
4 Ceap verde 3.00 LEI 16,200 16,200 16,200 16,200 16,200
5 0 0.00 LEI 0 0 0 0 0
6 0 0.00 LEI 0 0 0 0 0
7 0 0.00 LEI 0 0 0 0 0
8 0 0.00 LEI 0 0 0 0 0
9 0 0.00 LEI 0 0 0 0 0
10 0 0.00 LEI 0 0 0 0 0
11 0 0.00 LEI 0 0 0 0 0
12 0 0.00 LEI 0 0 0 0 0
Incasari din activitatea agricol +Incasari
din activiti productive, prestri servicii LEI 88,290 88,290 88,290 88,290 88,290
etc.
13 Aport propiu LEI
14 Subventii LEI 299 299 299 299 299
15 Alte venituri (dobnzi, etc) LEI
16 Vanzari de active LEI
17 Credite contractate LEI
18 Ajutor nerambursabil FEADR LEI
TOTAL INCASARI LEI 88,589 88,589 88,589 88,589 88,589

19 Plati pentru achitarea datoriilor: LEI 19,738 18,618 17,499 16,379 15,260

- credite contractate la bnci i


20 dobnzile aferente (rate i dobnzi), LEI 19,738 18,618 17,499 16,379 15,260
inclusiv cele aferente proiectului

21 - alte datorii LEI


Plati pentru desfurarea activitilor
22 LEI 0 0 0 0 0
productive:
- plati pentru materii prime si
23 LEI
materialele
24 - alte plati LEI
25 - plati privind marfurile LEI
Plati pentru desfurarea activitilor
26 LEI 18,475 18,475 18,475 18,475 18,475
agricole:
- plati pentru materii prime si
27 LEI 4,451 4,451 4,451 4,451 4,451
materiale
28 - alte plati LEI 14,024 14,024 14,024 14,024 14,024
29 - plati privind marfurile LEI
30 Alte plati LEI 28,506 28,737 28,968 29,198 29,429

31 Plati legate de proiect FEADR: LEI 0 0 0 0 0

-achizitii de active fixe corporale,


32 LEI
inclusiv TVA
-achizitii de active fixe necorporale,
33 LEI
inclusiv TVA
34 -cresterea investitiilor in curs LEI
TOTAL PLATI LEI 66,719 65,830 64,941 64,053 63,164

EXCEDENT/DEFICIT LEI 21,870 22,759 23,648 24,536 25,425


DISPONIBIL DE NUMERAR AL
27915.0291058194 LEI 27,915 49,785 72,544 96,192 120,728
PERIOADEI PRECEDENTE
DISPONIBIL DE NUMERAR LA
LEI 49,785 72,544 96,192 120,728 146,153
SFARSITUL PERIOADEI

06/12/2017 Anexa C - M121 - pentrU persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale, intreprinderi familiale, persoane fizice
MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE
Anexa C5
AGENTIA DE PLATI PENTRU DEZVOLTARE RURALA SI PESCUIT

INDICATORI FINANCIARI - pentru persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale, intreprinderi familiale, persoane fizice
Anul Total an 1 Total an 2 Total an 3 Total an 4 Total an 5
Nr.c UM
Specificatie
rt. Valoare

Valoare investitie(Vi)= valoarea totala a


1 LEI 127,241
proiectului fara TVA

Durata de recuperare a investitiei (Dr) - maxim


2 ANI 1.0122
12 ani

Rata acoperirii prin fluxul de numerar (RAFN) - Numeric


3 3.55 3.77 4.01 4.28 4.59
trebuie sa fie mai mare sau egal cu 1.2

4 Rata de actualizare 8%

Valoare actualizata neta (VAN) - trebuie sa fie


5 LEI 763,491
pozitiva

Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei -


6 LEI 49,785 72,544 96,192 120,728 146,153
trebuie sa fie pozitiv

NOTA: Incadrarea indicatorilor in limitele impuse prin program se va analiza din anul al doilea al punerii in functiune a investitiei finantate prin proiect (An 2 - An
5), cu exceptia proiectelor aferente Masurii 121 pentru care se analizeaza din primul an al punerii in functiune al investitiei (An 1 - An 5). In cazul investitiilor
privind infiintarea de plantatii, proiectiile se vor face din anul in care se obtine productie/venituri conform tehnologiilor de productie si a specificului proiectului

06/12/2017 Anexa C - M121 - pentrU persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale, intreprinderi familiale, persoane fizice