Sunteți pe pagina 1din 2

MINISTERUL EDUCAIEI, TINERETULUI

I SPORTULUI AL REPUBLICII MOLDOVA

UNIVERSITATEA DE STUDII EUROPENE DIN MOLDOVA

FACULTATEA Drept

REFERAT
TEMA:Protectia juridica a programelor pentru calculator

Autori:
Stratan Alexandru
gr.401

Editura USEM
Chiinu 2015