Sunteți pe pagina 1din 1

INSTRUCTIUNI PROPRII NR......

DE PROTECTIE A MUNCII LA LUCRARILE IN


CONSTRUCTII

Lucrari pe acoperisuri

* Muncitorii care vor lucra pe acoperisuri vor fi verificati din punct de


vedere a starii sanatatii(inima,ameteala,epilepsie) si a comportamentului
pe locul de lucru in ziua respectiva.
* Inainte de a se incepe lucrul pe acoperis ,maistrul, seful de lot sau seful
de echipa vor instrui muncitorii despre specificul lucrului, eventualele
greutati in executie, starea acoperisului, aratindu-se ce ar putea sa nu pre-
zinte siguranta; vor verifica echipamentul individual de protectie si va
impune purtarea lui in tot timpul lucrului.
* Inainte de inceperea lucrului seful de lot sau echipa va verifica toate
scarile,platformele,esafotajele,schelele, dispozitivele suspendate cu care se
lucreaza pentru depistarea partilor slabe, neconsolidate si va lua masuri
* imediate pentru consolidare sau inlaturare a defectiunilor, dupa caz.
* Seful de echipa sau de lot va verifica daca muncitorii poarta incaltaminte
corespunzatoare specificului locului de lucru. Nu va permite incaltaminte
calciata, cu cuie sau blacheuri pentru a evita caderea prin alunecare.
* Toate acoperisurile se impun a fi prevazute cu parapete de protectie.

Lucrari de zugraveli vopsitorii bina

* Seful de echipa sau seful de lot vor verifica starea sculelor,schelelor sau
scarilor inainte de inceperea lucrului.
* Se va interzice mutarea omului cu scara dubla.
* Se interzice fumatul in zona lucrului cu vopsele sau diluante inflamabile.
* Cind se lucreaza la inaltime pe ferme, osaturi metalice sau locuri neasigu-
rate ca stabilitate se va impune purtarea centurii de siguranta si legarea cu
franghie de partile de rezistenta pentru a se evita caderea in gol.