Sunteți pe pagina 1din 1

Seria Nr.

Furnizor: Cumparator:

Nr.ord.registru com.: Nr.ord.registru com.:


Capital social:
Cod unic de inregistrare:
FACTURA Cod unic de inregistrare:

Sediul: Sediul:
Judetul: Judetul:
Contul: Contul:
Banca: Banca:
Contul:
Banca:

Nr. facturii
Data (ziua, luna, anul)
Nr. aviz insotire

Cota T.V.A. 19% Exemplar client

Pretul unitar Valoarea


Valoarea
Nr. Crt. Denumirea produselor sau a serviciilor U.M. Cantitatea (fara T.V.A.) T.V.A.
-lei-
-lei- -lei-
0 1 2 3 4 5 (3x4) 6

1 1 - 0.00

- 0.00
TVA la
incasare
Total de plata
0.00
(col.5+col.6)