Sunteți pe pagina 1din 1

CERERE

de scutire de la plata a cheltuielilor pe persoana

Doamna / Domnule presedinte,

Subsemnatul / a _______________________________________, proprietar /

reprezentant al apartamentului / spatiului nr. ______, din Bl. ______, sc. ______ va

rog sa-mi diminuati cotele de contributie la cheltuielile pe persoana (aferente

consumurilor de apa rece si canalizare, colectare si evacuare gunoi menajer, energie

electrica spatii comune) pentru un nr. de ____ ( ________ ) persoane, pentru

perioada _________________________________________.

Data:
_______________________

Semnatura,

Semnatura,

presedinte

Cererea este valabila daca a fost emisa inainte de data de 5 ale lunii pentru
care se solicita diminuarea cotei de contributie la cheltuielile asociatiei si expira dupa
3 luni de la emitere.