Sunteți pe pagina 1din 1

SC ........

SRL
Loc....., STR....... NR...
Cod Fiscal:RO ......

ADEVERINTA

Prin prezenta adeverim ca D-nul ........ domiciliat in loc:... str.........nr....,bl...,sc..


CNP:.......... este angajatul societatii din data ......iar in luna ......2014 a realizat un
venit net de ......lei.Mentionam ca angajatul nu beneficiaza de bonuri de masa

Eliberam prezenta pentru a-i servi la spital.

Medias
01.10.2014 Director