Sunteți pe pagina 1din 1

ACT ADITIONAL nr.1 din data de 05.08.

2011
La contractul nr. din data de ..

S.C. MY JOB SERVICES SRL, cu sediul in Sibiu, str. Matei Millo, nr. 22, judeul Sibiu, nregistrat la Registrul Comerului
sub nr. J32/669/1991, avnd cod fiscal RO 797080, si cont nr. RO05BTRL03301202670662xx deschis la Banca Transilvania Sibiu,
reprezentata prin administrator Gaidarji Amalia n calitate de PRESTATOR,
i
S.C. INTERNAIONAL PERSONAL SERVICE SRL, cu sediul n Sibiu, str. Hipodromului, nr. 2, sc. B, et. 2, ap. 25,
nregistrat n Registrul Comerului sub nr. J32/371/2010, cod unic de nregistrare 27023715 avnd contul
RO81BRDE330SV47924423300 deschis la BRD SIBIU, reprezentat prin administrator Marciuc Maria n calitate de BENEFICIAR.

Avand in vedere ca de la 01.08.2011 a intrat in vigoare Hotararea nr. 500 din 18.05.2011, publicata in Monitorul oficial nr.372 din data de
27.05.2011, contactul se completeaza cu urmatorul continut

Art 2 Obiectul contractului:


Evidenta salariatilor in registrul electronic al Inspectoratului Teritorial de Munca, prin programul REVISAL

Art. 5.1 Obligatii prestatorui:


1. Registrul se intocmeste in forma electronica, in ordinea angajarii, si cuprinde urmatoarele elemenete:
a) elemente de identificare a tuturor salariatilor : numele, prenumele, codul numeric personal, cetatenia si tara de provenienta;
b) data angajarii;
c) perioada detasarii si denumirea angajatorului la care se face detasarea;
d) functia/ocupatia conform specificatiei Clasificarii Ocupatiilor din Romania ( COR) sau altor acte normative;
e) tipul contractului individual de munca;
f) durata normala a timpului de munca si repartizarea acestuia;
g) salariul, sporurile si cuantumul acestora;
h) perioada si cauzele de susupendare a contractului de munca, cu exceptia cazurilor de suspendare in baza certificatelor medicale;
i) data incetarii contractului individual de munca.

2. Completarea, respectiv inregistrarea in registru a elementelor prevazute de lege, se fac dupa cum urmeaza:
a) la angajarea fiecarui salariat urmatoarele elemente se inregistreaza in registru cel tarziu in ziua lucratoare anterioara inceperii
activitatii de salariatul in cauza, si anume : datele de identificare ale salariatului, data angajarii, elemente referitoare la detasare;
functia; tipul contractului de munca; durata normala de munca si repartizarea acestuia; salariul; sporurile si cuantumul acestora;
b) salariul, sporurile si cuantumul acestora se completeaza si pentru contractele individuale de munca deja existente, in termen de
90 de zile de la data intrarii in vigoare a noii hotarari;
c) elementele privind perioada si cauzele de suspendare a contractului individual de munca se inregistreaza in registru in termen
de maximum 20 zile lucratoare de la data suspendarii;
d) data incetarii contractului individual de munca se inregistreaza in registru la data incetarii contractului individual de munca sau
la data luarii la cunostinta a evenimentului care a determinat, in conditiile legii, incetarea contractului individual de munca;
e) pentru salariatii detasati, angajatorul de baza completeaza perioada detasarii si denumirea angajatorului la care se face
detasarea, anterior inceperii detasarii;
f) orice modificare a elementelor cu privire la: datele de identificare ale salariatilor, perioada detasarii, functia, tipul contractului
de munca, durata normala a punctului de lucru si repartizarea acestuia, sporuri, se inregistreaza in registru cel tarziu in ziua
lucratoare anterioara implinirii termenului de 20 zile lucratoare de la data aparitiei modificarii ( exceptie fac situatiile in care
modificarile s eproduc ca urmare a unei hotarari judecatoresti sau ca efect al unui act normativ.

3. Registrul se transmite la inspectoratul territorial de munca in format electronic prin completarea on-line a bazei de
date existente pe portalul Inspectiei Muncii;

4. Prestatorul nu poate subcontracta, la randul sau, serviciile de completare si transmitere a registrului incredintate de
beneficiar.

Art 5.2 Obligatiile beneficiarului:


1. Beneficiarul se obliga sa transmita in timp util Prestatorului datele necesare completarii la termenul prevazut de actele
normative in vigoare;
2. Beneficiarul are obligatia informarii in scris, a inspectoratului teritorial de munca despre incheierea contractului de prestari de
servicii.

Prestator, Beneficiar,
SC MY JOB SERVICES SRL SC.SRL
Gaidarji Amalia