Sunteți pe pagina 1din 16

EVIDENTA GESTIUNII DESEURILOR (conform H.G.

856/2002)
Agentul economic:
Anul: 2014
20.02.35-
ECHIPAME
Tipul de deseu: NTE
Starea fizica: Solida
ELECTRIC
E SI
Unitatea de masura:Kg.
ELECTRO
NICE CAPITOLUL 1 Generarea deseurilor
CASATE,AL
TELE
DECAT Cantitatea de deseuri
200121 SI
Luna 200123 din care:
Generate
Valorificata Eliminata final Stoc
Ianuarie
Februarie
Martie
Aprilie
Mai
Iunie
Iulie
August
Septembrie
Octombrie
Noiembrie
Decembrie
TOTAL AN

CAPITOLUL 2 Stocarea provizorie, tratarea si transportul deseurilor


Stocare Tratare Transport
Luna Sectie
Cantitate Tip Cantitate Modul Scopul Mijlocul Destinatia
Ianuarie
Februarie
Martie
Aprilie
Mai
Iunie
Iulie
August
Septembrie
Octombrie
Noiembrie
Decembrie
Total

NOTA:
1) Tipul de stocare: 3) Scopul tratarii:

Postat pe - www.cabinetexpert.ro
RM - recipient metalic, V - pentru valorificare,
RP - recipient de plastic, E - in vederea eliminarii
BZ - bazin decantor, 4) Mijlocul de transport:
CT - container transportabil, AS autospeciale,
CF - container fix, S saci, AN - auto nespecial,
PD - platforma de deshidratare, H - transport hidraulic,
VN - in vrac, neacoperit, CF - cale ferata,
VA - in vrac, incinta acoperita, A altele
RL - recipient din lemn, 5) Destinatia:
A altele DO - depozitul de gunoi al orasului/comunei,
2) Modul de tratare: HP - halda proprie,
TM - tratare mecanica, HC - halda industriala comuna
TC - tratare chimica, I - incinerarea in scopul eliminarii,
TMC - tratare mecano-chimica, Vr - valorificare prin agenti economici autorizati,
TB - tratare biochimica, P - utilizare materiala sau energetica in propria ntreprindere
D deshidratare, Ve - valorificare energetica prin agenti economici autorizati,
TT - tratare termica, A altele
A altele

CAPITOLUL 3 Valorificarea deseurilor

Operatiunea de valorificare, conf. Agentul economic care efectueaza


Luna Cantitatea de deseuri operatia de valorificare
Anexei II B-Legea 426/2001
Ianuarie
Februarie
Martie
Aprilie
Mai
Iunie
Iulie
August
Septembrie
Octombrie
Noiembrie
Decembrie
Total an

CAPITOLUL 4 Eliminarea deseurilor

Operatiunea de eliminare, conf. Agentul economic care efectueaza


Luna Cantitatea de deseuri Anexei II A-Legea 426/2001 operatia de eliminare
Ianuarie
Februarie
Martie
Aprilie
Mai
Iunie
Iulie
August
Septembrie
Octombrie
Noiembrie
Decembrie
Total an

Postat pe - www.cabinetexpert.ro
EVIDENTA GESTIUNII DESEURILOR (conform H.G. 856/2002)

Agentul economic:
Anul: 2014
Tipul de deseu: Hartie si carton cod 20 01 01 (conform codificarii din anexa nr. 2)
Starea fizica: Solida
Unitatea de masura:Kg.
CAPITOLUL 1 Generarea deseurilor

Cantitatea de deseuri
Luna din care:
Generate
Valorificata Eliminata final Stoc
Ianuarie
Februarie
Martie
Aprilie
Mai
Iunie
Iulie
August
Septembrie
Octombrie
Noiembrie
Decembrie
TOTAL AN

CAPITOLUL 2 Stocarea provizorie, tratarea si transportul deseurilor

Stocare Tratare Transport


Luna Sectie
Cantitate Tip Cantitate Modul Scopul Mijlocul Destinatia
Ianuarie
Februarie
Martie
Aprilie
Mai
Iunie
Iulie
August
Septembrie
Octombrie
Noiembrie
Decembrie
Total

Postat pe - www.cabinetexpert.ro
NOTA:
1) Tipul de stocare: 3) Scopul tratarii:
RM - recipient metalic, V - pentru valorificare,
RP - recipient de plastic, E - in vederea eliminarii
BZ - bazin decantor, 4) Mijlocul de transport:
CT - container transportabil, AS autospeciale,
CF - container fix, S saci, AN - auto nespecial,
PD - platforma de deshidratare, H - transport hidraulic,
VN - in vrac, neacoperit, CF - cale ferata,
VA - in vrac, incinta acoperita, A altele
RL - recipient din lemn, 5) Destinatia:
A altele DO - depozitul de gunoi al orasului/comunei,
2) Modul de tratare: HP - halda proprie,
TM - tratare mecanica, HC - halda industriala comuna
TC - tratare chimica, I - incinerarea in scopul eliminarii,
TMC - tratare mecano-chimica, Vr - valorificare prin agenti economici autorizati,
TB - tratare biochimica, P - utilizare materiala sau energetica in propria ntreprindere
D deshidratare, Ve - valorificare energetica prin agenti economici autorizati,
TT - tratare termica, A altele
A altele

CAPITOLUL 3 Valorificarea deseurilor

Operatiunea de valorificare, conf. Agentul economic care efectueaza


Luna Cantitatea de deseuri operatia de valorificare
Anexei II B-Legea 426/2001
Ianuarie
Februarie
Martie
Aprilie
Mai
Iunie
Iulie
August
Septembrie
Octombrie
Noiembrie
Decembrie
Total an

CAPITOLUL 4 Eliminarea deseurilor

Operatiunea de eliminare, conf. Agentul economic care efectueaza


Luna Cantitatea de deseuri Anexei II A-Legea 426/2001 operatia de eliminare
Ianuarie
Februarie
Martie
Aprilie
Mai
Iunie
Iulie
August
Septembrie
Octombrie
Noiembrie
Decembrie
Total an

Postat pe - www.cabinetexpert.ro
n anexa nr. 2)

Postat pe - www.cabinetexpert.ro
EVIDENTA GESTIUNII DESEURILOR (conform H.G. 856/2002)
Agentul economic:
Anul: 2014
Tipul de deseu: Ambalaje de material plastic 15 01 02 (conform codificarii din anexa nr. 2)
Starea fizica: Solida
Unitatea de masura:Kg.
CAPITOLUL 1 Generarea deseurilor

Cantitatea de deseuri
Luna din care:
Generate
Valorificata Eliminata final Stoc
Ianuarie
Februarie
Martie
Aprilie
Mai
Iunie
Iulie
August
Septembrie
Octombrie
Noiembrie
Decembrie
TOTAL AN

CAPITOLUL 2 Stocarea provizorie, tratarea si transportul deseurilor

Stocare Tratare Transport


Luna Sectie
Cantitate Tip Cantitate Modul Scopul Mijlocul Destinatia
Ianuarie
Februarie
Martie
Aprilie
Mai
Iunie
Iulie
August
Septembrie
Octombrie
Noiembrie
Decembrie
Total

NOTA:
1) Tipul de stocare: 3) Scopul tratarii:
RM - recipient metalic, V - pentru valorificare,

Postat pe - www.cabinetexpert.ro
RP - recipient de plastic, E - in vederea eliminarii
BZ - bazin decantor, 4) Mijlocul de transport:
CT - container transportabil, AS autospeciale,
CF - container fix, S saci, AN - auto nespecial,
PD - platforma de deshidratare, H - transport hidraulic,
VN - in vrac, neacoperit, CF - cale ferata,
VA - in vrac, incinta acoperita, A altele
RL - recipient din lemn, 5) Destinatia:
A altele DO - depozitul de gunoi al orasului/comunei,
2) Modul de tratare: HP - halda proprie,
TM - tratare mecanica, HC - halda industriala comuna
TC - tratare chimica, I - incinerarea in scopul eliminarii,
TMC - tratare mecano-chimica, Vr - valorificare prin agenti economici autorizati,
TB - tratare biochimica, P - utilizare materiala sau energetica in propria ntreprindere
D deshidratare, Ve - valorificare energetica prin agenti economici autorizati,
TT - tratare termica, A altele
A altele

CAPITOLUL 3 Valorificarea deseurilor

Operatiunea de valorificare, conf. Agentul economic care efectueaza


Luna Cantitatea de deseuri operatia de valorificare
Anexei II B-Legea 426/2001
Ianuarie
Februarie
Martie
Aprilie
Mai
Iunie
Iulie
August
Septembrie
Octombrie
Noiembrie
Decembrie
Total an

CAPITOLUL 4 Eliminarea deseurilor

Operatiunea de eliminare, conf. Anexei Agentul economic care efectueaza


Luna Cantitatea de deseuri II A-Legea 426/2001 operatia de eliminare

Ianuarie
Februarie
Martie
Aprilie
Mai
Iunie
Iulie
August
Septembrie
Octombrie
Noiembrie
Decembrie
Total an

Postat pe - www.cabinetexpert.ro
EVIDENTA GESTIUNII DESEURILOR (conform H.G. 856/2002)
Agentul economic:
Anul: 2014
Tipul de deseu: Ambalaje metalice 15 01 04 (conform codificarii din anexa nr. 2)
Starea fizica: Solida
Unitatea de masura:Kg.
CAPITOLUL 1 Generarea deseurilor

Cantitatea de deseuri
Luna din care:
Generate
Valorificata Eliminata final Stoc
Ianuarie
Februarie
Martie
Aprilie
Mai
Iunie
Iulie
August
Septembrie
Octombrie
Noiembrie
Decembrie
TOTAL AN

CAPITOLUL 2 Stocarea provizorie, tratarea si transportul deseurilor


Stocare Tratare Transport
Luna Sectie
Cantitate Tip Cantitate Modul Scopul Mijlocul Destinatia
Ianuarie
Februarie
Martie
Aprilie
Mai
Iunie
Iulie
August
Septembrie
Octombrie
Noiembrie
Decembrie
Total

NOTA:
1) Tipul de stocare: 3) Scopul tratarii:

Postat pe - www.cabinetexpert.ro
RM - recipient metalic, V - pentru valorificare,
RP - recipient de plastic, E - in vederea eliminarii
BZ - bazin decantor, 4) Mijlocul de transport:
CT - container transportabil, AS autospeciale,
CF - container fix, S saci, AN - auto nespecial,
PD - platforma de deshidratare, H - transport hidraulic,
VN - in vrac, neacoperit, CF - cale ferata,
VA - in vrac, incinta acoperita, A altele
RL - recipient din lemn, 5) Destinatia:
A altele DO - depozitul de gunoi al orasului/comunei,
2) Modul de tratare: HP - halda proprie,
TM - tratare mecanica, HC - halda industriala comuna
TC - tratare chimica, I - incinerarea in scopul eliminarii,
TMC - tratare mecano-chimica, Vr - valorificare prin agenti economici autorizati,
TB - tratare biochimica, P - utilizare materiala sau energetica in propria ntreprindere
D deshidratare, Ve - valorificare energetica prin agenti economici autorizati,
TT - tratare termica, A altele
A altele

CAPITOLUL 3 Valorificarea deseurilor

Operatiunea de valorificare, conf. Agentul economic care efectueaza


Luna Cantitatea de deseuri operatia de valorificare
Anexei II B-Legea 426/2001
Ianuarie
Februarie
Martie
Aprilie
Mai
Iunie
Iulie
August
Septembrie
Octombrie
Noiembrie
Decembrie
Total an

CAPITOLUL 4 Eliminarea deseurilor

Operatiunea de eliminare, conf. Agentul economic care efectueaza


Luna Cantitatea de deseuri Anexei II A-Legea 426/2001 operatia de eliminare
Ianuarie
Februarie
Martie
Aprilie
Mai
Iunie
Iulie
August
Septembrie
Octombrie
Noiembrie
Decembrie
Total an

Postat pe - www.cabinetexpert.ro
EVIDENTA GESTIUNII DESEURILOR (conform H.G. 856/2002)
Agentul economic:
Anul: 2014
Tipul de deseu: 20.02.35-ECHIPAMENTE ELECTRICE SI ELECTRONICE
Starea fizica: Solida
CASATE,ALTELE DECAT 200121 SI 200123
Unitatea de masura:Kg.
CAPITOLUL 1 Generarea deseurilor

Cantitatea de deseuri
Luna din care:
Generate
Valorificata Eliminata final Stoc
Ianuarie
Februarie
Martie
Aprilie
Mai
Iunie
Iulie
August
Septembrie
Octombrie
Noiembrie
Decembrie
TOTAL AN

CAPITOLUL 2 Stocarea provizorie, tratarea si transportul deseurilor


Stocare Tratare Transport
Luna Sectie
Cantitate Tip Cantitate Modul Scopul Mijlocul Destinatia
Ianuarie
Februarie
Martie
Aprilie
Mai
Iunie
Iulie
August
Septembrie
Octombrie
Noiembrie
Decembrie
Total

NOTA:
1) Tipul de stocare: 3) Scopul tratarii:
RM - recipient metalic, V - pentru valorificare,

Postat pe - www.cabinetexpert.ro
RP - recipient de plastic, E - in vederea eliminarii
BZ - bazin decantor, 4) Mijlocul de transport:
CT - container transportabil, AS autospeciale,
CF - container fix, S saci, AN - auto nespecial,
PD - platforma de deshidratare, H - transport hidraulic,
VN - in vrac, neacoperit, CF - cale ferata,
VA - in vrac, incinta acoperita, A altele
RL - recipient din lemn, 5) Destinatia:
A altele DO - depozitul de gunoi al orasului/comunei,
2) Modul de tratare: HP - halda proprie,
TM - tratare mecanica, HC - halda industriala comuna
TC - tratare chimica, I - incinerarea in scopul eliminarii,
TMC - tratare mecano-chimica, Vr - valorificare prin agenti economici autorizati,
TB - tratare biochimica, P - utilizare materiala sau energetica in propria ntreprindere
D deshidratare, Ve - valorificare energetica prin agenti economici autorizati,
TT - tratare termica, A altele
A altele

CAPITOLUL 3 Valorificarea deseurilor

Operatiunea de valorificare, conf. Agentul economic care efectueaza


Luna Cantitatea de deseuri operatia de valorificare
Anexei II B-Legea 426/2001
Ianuarie
Februarie
Martie
Aprilie
Mai
Iunie
Iulie
August
Septembrie
Octombrie
Noiembrie
Decembrie
Total an

CAPITOLUL 4 Eliminarea deseurilor

Operatiunea de eliminare, conf. Agentul economic care efectueaza


Luna Cantitatea de deseuri Anexei II A-Legea 426/2001 operatia de eliminare
Ianuarie
Februarie
Martie
Aprilie
Mai
Iunie
Iulie
August
Septembrie
Octombrie
Noiembrie
Decembrie
Total an

Postat pe - www.cabinetexpert.ro
EVIDENTA GESTIUNII DESEURILOR (conform H.G. 856/2002)
Agentul economic:
Anul: 2014
Tipul de deseu: 200133 -BATERII SI ACUMULATORI
Starea fizica: Solida
Unitatea de masura: Kg.
CAPITOLUL 1 Generarea deseurilor

Cantitatea de deseuri
Luna din care:
Generate
Valorificata Eliminata final Stoc
Ianuarie
Februarie
Martie
Aprilie
Mai
Iunie
Iulie
August
Septembrie
Octombrie
Noiembrie
Decembrie
TOTAL AN

CAPITOLUL 2 Stocarea provizorie, tratarea si transportul deseurilor


Stocare Tratare Transport
Luna Sectie Cantitat Cantita Scopu
Tip Modul Mijlocul Destinatia
e te l
Ianuarie
Februarie
Martie
Aprilie
Mai
Iunie
Iulie
August
Septembrie
Octombrie
Noiembrie
Decembrie
Total

NOTA:
1) Tipul de stocare: 3) Scopul tratarii:
RM - recipient metalic, V - pentru valorificare,
RP - recipient de plastic, E - in vederea eliminarii
BZ - bazin decantor, 4) Mijlocul de transport:
CT - container transportabil, AS autospeciale,
CF - container fix, S saci, AN - auto nespecial,
PD - platforma de deshidratare, H - transport hidraulic,
VN - in vrac, neacoperit, CF - cale ferata,
VA - in vrac, incinta acoperita, A altele
RL - recipient din lemn, 5) Destinatia:
A altele DO - depozitul de gunoi al orasului/comunei,
2) Modul de tratare: HP - halda proprie,
TM - tratare mecanica, HC - halda industriala comuna
TC - tratare chimica, I - incinerarea in scopul eliminarii,
TMC - tratare mecano-chimica, Vr - valorificare prin agenti economici autorizati,
TB - tratare biochimica, P - utilizare materiala sau energetica in propria ntreprindere
D deshidratare, Ve - valorificare energetica prin agenti economici autorizati,
TT - tratare termica, A altele
A altele

CAPITOLUL 3 Valorificarea deseurilor


Operatiunea de valorificare, conf. Agentul economic care efectueaza
Luna Cantitatea de deseuri operatia de valorificare
Anexei II B-Legea 426/2001
Ianuarie
Februarie
Martie
Aprilie
Mai
Iunie
Iulie
August
Septembrie
Octombrie
Noiembrie
Decembrie
Total an

CAPITOLUL 4 Eliminarea deseurilor


Operatiunea de eliminare, conf. Agentul economic care efectueaza
Luna Cantitatea de deseuri Anexei II A-Legea 426/2001 operatia de eliminare
Ianuarie
Februarie
Martie
Aprilie
Mai
Iunie
Iulie
August
Septembrie
Octombrie
Noiembrie
Decembrie
Total an
EVIDENTA GESTIUNII DESEURILOR (conform H.G. 856/2002)
Agentul economic:
Anul: 2014
Tipul de deseu: 200134 -BATERII SI ACUMULATORI, ALTELE DECAT 200133
Starea fizica: Solida
Unitatea de masura: Kg.
CAPITOLUL 1 Generarea deseurilor

Cantitatea de deseuri
Luna din care:
Generate
Valorificata Eliminata final Stoc
Ianuarie
Februarie
Martie
Aprilie
Mai
Iunie
Iulie
August
Septembrie
Octombrie
Noiembrie
Decembrie
TOTAL AN

CAPITOLUL 2 Stocarea provizorie, tratarea si transportul deseurilor

Stocare Tratare Transport


Luna Sectie Cant Scop
Cantitate Tip Modul Mijlocul Destinatia
itate ul
Ianuarie
Februarie
Martie
Aprilie
Mai
Iunie
Iulie
August
Septembrie
Octombrie
Noiembrie
Decembrie
Total

NOTA:
1) Tipul de stocare: 3) Scopul tratarii:
RM - recipient metalic, V - pentru valorificare,
RP - recipient de plastic, E - in vederea eliminarii
BZ - bazin decantor, 4) Mijlocul de transport:
CT - container transportabil, AS autospeciale,
CF - container fix, S saci, AN - auto nespecial,
PD - platforma de deshidratare, H - transport hidraulic,
VN - in vrac, neacoperit, CF - cale ferata,
VA - in vrac, incinta acoperita, A altele
RL - recipient din lemn, 5) Destinatia:
A altele DO - depozitul de gunoi al orasului/comunei,
2) Modul de tratare: HP - halda proprie,
TM - tratare mecanica, HC - halda industriala comuna
TC - tratare chimica, I - incinerarea in scopul eliminarii,
TMC - tratare mecano-chimica, Vr - valorificare prin agenti economici autorizati,
TB - tratare biochimica, P - utilizare materiala sau energetica in propria ntreprindere
D deshidratare, Ve - valorificare energetica prin agenti economici autorizati,
TT - tratare termica, A altele
A altele

CAPITOLUL 3 Valorificarea deseurilor

Operatiunea de valorificare, Agentul economic care


Luna Cantitatea de deseuri conf. Anexei II B-Legea efectueaza operatia de
426/2001 valorificare
Ianuarie
Februarie
Martie
Aprilie
Mai
Iunie
Iulie
August
Septembrie
Octombrie
Noiembrie
Decembrie
Total an

CAPITOLUL 4 Eliminarea deseurilor

Operatiunea de eliminare, conf. Agentul economic care


Luna Cantitatea de deseuri Anexei II A-Legea 426/2001 efectueaza operatia de eliminare

Ianuarie
Februarie
Martie
Aprilie
Mai
Iunie
Iulie
August
Septembrie
Octombrie
Noiembrie
Decembrie
Total an