Sunteți pe pagina 1din 6

1

Adresele univeritatilor-camine din Chisinau 2017


Universitatea Adresa Contacte Camine Adresa

str.Banulescu- str.Riscani/str.Florilor 2/2 i


ASEM 22-41-28 DA
Bodoni 61 4/2)

Str. Malina Mic, 68/1


Str. Malina Mic, 68/2
Str. Malina Mic, 68/3
Str. N. Testemianu, 24/2
Str. N. Testemianu, 13/1
Str. N. Testemianu, 23/2
Str. N. Testemianu, 22/2
USMF Nicolae bd. tefan cel Mare
(373 22) 24-34-08 DA Str. M. Lomonosov, 63/8
Testemianu i Sfnt, 165
Str. Malina Mic, 11/10
Str. Malina Mic, 68/11
Str. V. Korolenko, 61/3
Str. V. Korolenko, 61/2
Str. M. Viteazul, 1
Str. M. Sadoveanu, 26/3
Str. N. Testemianu, 26

(+ 373 22) 27-06-43,


bd.Gagarin, 8 815-613
DA
UCCM
Universitatea
Pedagogic de Stat str. Ion Creang 1. (+373 22) 74 72 08 str. Suceava 154/2 str.
Ion Creang Suceava, 154/1

52 Vlaicu Parcalab (+373 22) 220029


ULIM
UNIVERSITATEA DE
STAT DIN str. Iablocikin 5 (373) 22 75-49-24
TIRASPOL

str. Tighina 2/1 str.


Tighina 2/2 str.
Tighina 2/3 str.
Tighina 2/4 str.
Pan Halippa 6/5 str.
Pan Halippa 6/6 str.
str. Ghenadie Pan Halippa 6/7 str.
+373 22 509 122
Iablocikin 2/1 Pan Halippa 6/8 str.
Pan Halippa 6/9 str.
Gh. Casu 32/10 str.
Gh. Casu 32/11 str.
Gh. Casu 32/12 str.
Gh. Casu 32/13 str.
Gh. Casu 30/16 str.
USEM Florilor 4/2
Universitatea
str. Alba Iulia 75 +373(22)589250
Perspectiva

1
1

str. Andrei Doga 22 +37322494081


USEFS
Academia
de Administrare Pu str. Ialoveni, 100 Tel.: 72-38-30
blic

str.a.Mateevici DA str.Armeneasca colt str.31


AMTAP august str.Hristobotev

IRIM str. Pukin, 54 +373 22 21-09-62

str. Studenilor, 1
str. Studenilor, 7/1
str. Cuza-Vod, 10
str. Cuza-Vod, 12
str. Florilor, 4A
UTM
Florilor, 4B
str. Studenilor, 5
str. Studenilor, 3/2
str. Studenilor, 7/2
DA str. Studenilor, 3/1

Scoli profesionale
Universitatea Adresa Contacte Camine Adresa
Scoala Prof. Nr1 str.Nicolae Costin 55 022-74-29-49 DA
Scoala Prof. Nr4 os. Munceti, 790 (373 22) 52-54-29 DA
Scoala Prof. Nr10 str. Otovasca 27 (373 22) 47-70-46
Scoala Prof. Nr.5 str. Burebista, 66 +(373 22) 52-32-92 DA str.Sarmisegetuza 18/3
Scoala Prof. Nr.6 str. Alba Iulia, 75 (373 22) 51-40-30
Scoala Prof. Nr.7 str. M. Drgan, 3 +(373 22) 47-38-36
Scoala Prof. Nr.8 str. G. Cobuc, 5 (373 22) 22-33-15
Scoala Prof. Nr.9 str. I. Pelivan, 30 (373 22) 75-05-18
Scoala Prof. Nr.10 str. Otovasc, 27 (373 22) 47-70-46

2
1

COLEGII
nr.blocuri Universitatea Adresa Contacte Camine

5 Colegiul cooperatist
din Moldova bd.I.Gagarin 6. 022.815.633 DA

Cminul Nr.1-17

Colegiul Politehnic str. Melestiu 12 27-23-11

Centrului de
Excelen n
Construcii Str.Gh.Asachi 71 72-12-34 DA

6 COLEGIUL Str. Miron Costin


FINANCIAR BANCAR 26/2 (373-22) 44-31-68 DA

Colegiul de Ecologie str. Burebista,70 022 55-52-61

Colegiul National de
Comert str. Petru Rares,18 40- 27 - 91 DA

caminul nr.1-19

Colegiul de str.Sarmisegetuza
Transporturi 31 (373)22-523-512
Colegiul de muzica
Stefan Neaga str.Hristo Botev DA

3
1

Colegiul de Arte
Plastice Alexandru
Plmdeal Str. Independenei 1 (+373 22) 766639

Colegiul Coreografic M. Eminescu, nr. 31 tel.: 21-35-94 DA


Colegiului Naional
2 de Medicin
i Farmacie Str. Testimianu, 28 (+373 22)72 58 66 DA

10

nr.blocuri

4
1

Adresa nr.blocuri

caminul nr.1,2,3
str.Burebista cu
str.Sarmisegetuza

str.Hristo Botev 1

5
1

str.Hristo Botev

str.N.Testemiteanu