Sunteți pe pagina 1din 16

: GHIO PENT .

RU INSTALATII DE -
,,;) ' ' : . .
ttSEPnRE.. A-H!DpRS,.UijJJ)k..Y!la
'\

&!:!QEVERSAREt:INcREffiEl!!El:!EE>E r
i/
exp:oc1!.ire a si:11ia1mo
C ANA Ll RE' apele u.zater atac !,,
.. .
Wn9nl!'.ii"fl<J1cat :l1 . h :NllRalt
CO'ldi\il e dt:\vo.1t..BJ. C ATIV . r}/74-0v l'fihv100 .t>
GHIO PENTRU INSTALATII DE SEPARARE A I INDICATIV GP 074-02
HIDROCARBURILOR CU DEVERSARE IN
CU PRINS RETELELE DE CANALIZARE

i? ets':! b'l8f 1oli1ud1soc 1.0BIECT b9l eb_luaeoo1q ni e1s1uqsa1q


1.1. Prevederile din acest ghid au drept obiect precizarea
caracteristicilor tehnice, conditiilor de amplasare, montaj, intretinere,
142
exploatare a separatoarelor de hidrocarburi din apele uzate, atflt la
142
ffl J.
3. CLASIFICAREA SEPARATOARELOR construc\ii noi cflt i la constructiile existente care nu indeplinesc
01 1 condi\iile de evacuare directa a apelor in retelele de canalizare.
' DE EVACUARE A APEi PREEPURATE
4. CONDITII ., 11 ('.>J .;w
,, ft.lnq1c----- 1.2. In proiectare i la executare se prevad numai separatoare de
$1 SCHEME FUNCTIONALE DE PREEPURARE ............... 143 hidrocarburi pentru care exista Agrement tehnic.
M11:.,

lnM 1. 1 =iu .J\ 1.3. Alegerea separatoarelor de hidrocarburi se face pe considerente


- --.................
--- .................
5. PRINCIPII DE FUNCTIONARE ................. .. 144
11.lCl
tehnice iar acestea trebuie sa realizeze i sa asigure pe intreaga
6. CARACTERISTICI TEHNICE $1 CONSTRUCTIVE .................. ... 152 durata de utilizare, urmatoarele cerinte:
9!_19Q 10
m1neg ,c
.................... 153
' DE AMPLASARE $1 MONTAJ .................:>lnrteJ
7. CONDITII
- rezistenta i stabilitate;
LE= Ci 8&ieJtmi\r6 -
,c - siguranta in exploatare;
RE $1 EXPLOATARE ........ ... 159 - siguranta la foe;
' DE- INTRETINE
8. CONDITII ' -- Ud - igiena, sanatatea oamenilor, refacerea i protectia mediului;
9. ELEMENTE DE PROIECTARE $1 ALEGEREA ev-azut Tn anexa
- izolatie
termica, hidrofuga i economie de energie;
elele de
SEPARA TOARELOR .....1..... R!...................!1.f:l.-!.1.. '.:.t..i!f?L .. 162 - protec\ia impotriva zgomotului.
1.4. Pe durata functionarii, separatoarele sunt in responsabilitatea
10. MODEL DE CERERE DE OFERTA PENTRU SEPARATOARE .. 164 beneficiarului lor, care trebuie sa asigure calitatea apei la evacuare in
JI
reteaua de canalizare.
11. ANEXE ......................................................................................... 165

140 141
Anexa D
SEPARATOR DE NAMOL SI HIDROCARBURI

Plan

.:..::::::::::::::.::::.:::.:: ::::.::::.;:::.::::::::::::..

LEGENDA

1. Separator clclon
2. Spatlul captare namol
3. Palnle de edmlsle
4. Spatlul de captara namol
5. Aduoare la cota, capac
CT Cota taran amenajat

168