Sunteți pe pagina 1din 41

CUPRINS

I. PREVEDERI GENERALE 7
GHIO DE PROIECTARE PENTRU CONSTRUCTII 1.1. Obiectul ghidului 7
1.2. Domeniul de aplicare 8
I INST ALATII DE DEZINFECTARE A AP.El
1.3. Consideratii generale privind mijloacele de
INDICATIV GP 071-02 dezinfectare 9

2. FACTORI POTENTIALI DE RISC, CU IMPACT ASUPRA


SANATATII OAMENILOR I MEDIULUI, PRIN
INTERMEDIUL APEi 11

3. CONSIDERATII GENERALE ASUPRA TRATARII APEi


CU CLOR GAZOS. STATII DE CLORARE 12

4. DEZINFECTAREA APEi CU HIPOCLORIT DE SODIU


(NaOCJ) ........................................................................................ 28

5. DEZINFECTAREA APEi CU DIOXID DE CLOR


(Cl 03) 31

6. DEZINFECTAREA APEi UTILIZAND OZONUL (03) ........ 38

7. DEZINFECTAREA APEi CU PRIN TRA TARE CU


RAZE ULTRAVIOLETE ( U.V.) SAU TRATARI
COM BINATE (U.V. + 03 .a.) 50

5
8. DEZINFECTAREA APEi UTILIZAND MEMBRANE ....... 61 GHIO DE PROIECTARE PENTRU
CONSTRUCTII $1 INSTALATII DE lndicativ GP 071-02
DEZINFECTARE A APEi
9. CRIETERII GENERAL DE ALEGERE A
PRINCJPALILOR AGENTI DE DEZINFECTARE ............. 61

10. CONDITII MINIME DE CALITATE PRIVIND I. PREVEDERI GENERALE


PROIECTAREA SI EXECUTAREA CONSTRUCTIILOR
SJ INSTALATJJLOR DE DEZJNFECTARE A APEi 1.1. Obiectul ghidului
IN CONFORMITATE CU CERJNTELE LEGII 1.1. t. Obiectul acestei reglementari ii const1tuie prezentarea
NR. 10/1995 69 principalelor elemente de ordin teoretic i practic, cat i a principalelor
functiuni care trebuie cunoscute la proiectarea tehnologid a construc
tiilor i instalatiilor penttu dezinfectarea apei, atat a celei pentru
ANEXE 77
consum potabil, cat i a celei uzate epurate.

1.1.2. Nu fac obiectul ghidului prescriptiile privind calculele de


stabilitate i rezistenta ale constructiilor i mecanismelor cu care sunt
echipate, precum i prescriptiile privind proiectarea instalatiilor
electrice, termice, sanitare, ventilatie i de automatizare aferente
constructiilor. intrucat conceptia i finalizarea, respectiv materializa
rea unei solutii tehnice reprezinta un camp de convergenta a multor
specialitati. in mod necesar, ghidul cuprinde, alaturi de prescriptiile
aplicabile in domeniul proiectarii tehnologice a instalatiilor de
dezinfectare a apei $i un minimum de referinte la reglementarile
tehnice specifice din domeniul constructiilor, executiei lucrarilor i
exploatarii acestora.

6 7
M "'...
0

V"I 0
M
0 ...,.
V"I

8 '
0
0
0\

= 0
0
00
0
0
00

QC

...._ N ...._ N
> ::i:
0 >::i:
0
0 0
V"I V"I

00
N

.....
0 0
.....
/\ /\

":.
0

> V"I
:)0 >' .....
'
:) -

u
' ::i:
J, 'X
UJ u

85