Sunteți pe pagina 1din 2

ANGAJAMENT

Subsemnatul (a), ,
avnd funcia de , la
.., localitatea Bucureti,
posesor al BI/CI, seria .., nr. ., eliberat de ..., la data de
.., avnd codul numeric personal , telefon
.., declar pe propria rspundere urmtoarele:

a) am luat la cunotin de prevederile metodologiilor prevzute la Art. 1 din


procedura MECTS 955/2011, a metodologiilor i legislaiei subsecvente privind
organizare i desfurarea examenului de bacalaureat 2017 i m angajez s le
respect i s le pun n aplicare. Cunosc faptul c eventualele abateri sunt
sancionate conform prevederilor legislaiei n vigoare;
b) m angajez s nu divulg informaii despre subiecte pn n momentul ncheierii
probelor.

Data,
.................................

Semntura,
. ....................................................
Declaraie-tip

Subsemnatul/a,........................................................................................................................., avnd
funcia de ..........................................................................., ncadrat
la ..................................................................................., sectorul...................., avnd calitatea
de*..................................................., n cadrul Comisiei de
bacalaureat** ...................................................................................................., de la
***.........................................................................................................., sectorul ......, conform prevederilor
din Anexa 2 la OMECTS nr. 4799/2010, privind aprobarea metodologiei de organizare i desfurare a
examenului de bacalureat, declar pe propria rspundere c nu am so / soie, rud sau afin, pn la gradul al
patrulea inclusiv, printre candidaii care particip la examenul de bacalaureat 2017, Sesiunea
___________________.
Am luat la cunotin de prevederile Metodologiei de organizare i desfurare a examenului de

bacalaureat, aprobat O.M.E.C.T.S. nr. 4799/31.08.2010, OMECTS nr. 5218/2011, O.M.E.C.T.S. nr.

4800/31.08.2010, OMEN 5070/2017. precum i legislaiei subsecvente privind organizarea i desfurarea

examenului de bacalaureat 2017, a procedurilor i notelor, emise de MENCS i ISMB i mi asum ntreaga

responsabilitate n ceea ce privete respectarea lor.

Am luat cunotin de msurile de sancionare prevzute la Anexa 2 la OMECTS nr 4799/2010,


privind aprobarea metodologiei de organizare i desfurare a examenului de bacalaureat, capitolul X, care
pot merge pn la excluderea din nvmnt, n funcie de gravitatea abaterii, n cazul n care se constat
nereguli n activitatea mea n cadrul comisiei.
De asemenea, cunoscnd prevederile art. 292 din Codul penal, mi asum reponsabilitatea pentru
cele decalrate n prezenta i pentru respectarea ntocmai a prevederilor legale i cunosc faptul c orice
abatere de la aceste prevederi este sancionat, conform articolelor 82-87 din Anexa 2 la OMECTS
4799/2010, privind aprobarea metodologiei de organizare i desfurare a examenului de bacalaureat-2012 .
Data, Semntura,
............................................... .....................................
*preedinte, vice-preedinte, secretar, membru, profesor asistent, profesor evaluator, profesor
examinator, informatician, persoan de contact, monitor ISMB;
**municipale, de evaluare a competenelor lingvistice i digitale, din centrul de examen, din
centrul zonal de evaluare, din centrul municipal de contestaii;
***unitatea de nvmnt n care se desfoar activitatea comisia respectiv.