Sunteți pe pagina 1din 4

1.

Prezentai pe scurt coninutul seciunii a 8-a din Codul etic naional al


profesionitilor contabili din Romnia.

Sectiunea a 8-a din acest Cod stabileste cadrul general conceptual pentru conditiile
privind independenta profesionistului contabil in cazul misiunii de audit si servicii . Nici unui
organism membru sau cabinet, societate, nu ii este permisa aplicarea unor standarde mai putin
riguroase decat cele prevazute in aceasta sectiune.

Introducere

8.1. Este in interesul publicului si totodata este cerut de acest Cod etic, ca membrii
echipelor de audit si servicii conexe, ai cabinetelor sau societatilor de profil si daca este cazul, ai
societatilor din cadrul grupului, sa fie independenti de clientii misiunilor de audit si servicii
conexe.
8.2. Nivelul asigurarii (certitudinii) auditului si serviciilor conexe este destinat a creste
credibilitatea informatiei privind un obiectiv oarecare, prin evaluarea faptelor care atesta ca
obiectivul examinat este conform criteriilor adecvate, sub toate aspectele sale importante.
8.3. Misiunea de exprimare a unei opinii este o activitate speciala; ea depinde de
urmatoarele elemente: o relatie intre trei parti, obiectiv, criterii adecvate, modalitatea de realizare
si o concluzie.
8.4. Exista o gama larga de misiuni (contracte) care furnizeaza un nivel inalt sau mediu
de certitudine (asigurare).
Acestea pot fi misiuni (contracte) care cuprind obiective privind:
auditarea sau revizia unei game largi de informatii financiare (situatii financiare anuale) si
informatii nefinanciare (note explicative ale situatiilor financiare)
atestari si raportari directe
raportari interne si externe
sectorul privat sau public.
8.5. Obiectivul unei misiuni (contract) de exprimare a unei opinii poate fi constituit din:
Date (de pilda, informatii financiare istorice sau prospective, informatii statistice, indicatori de
performanta);
Sisteme si proceduri (de pilda, controale interne) sau
Diagnostic de comportament (de pilda: conducerea corporativa, respectarea unor reglementari,
practicile privind resursele umane).
8.6. Nu toate misiunile (contractele) profesionistilor contabili au ca finalitate exprimarea
unei opinii (asigurare) a clientului privind asertiunile conducerii entitatii.
8.7. Aceasta sectiune a Codului etic prevede un cadru, constituit din principii, pentru
identificarea, evaluarea si masurile de preintampinare a amenintarilor la adresa independentei.
Exemplele arata cum trebuie sa fie aplicate masurile de protejare de catre societate pentru
a satisface cerintele de independenta fata de clientii de audit sau de non audit.
Societatea nu trebuie sa aiba nici o participare financiara directa sau indirecta la capitalul
propriu al clientului.
Furnizeaza ghidul conceptual pentru protejarea independentei.
2. Explicai scopul i obiectivele controlului de calitate a serviciilor de audit. 83.
Controlul de calitate la nivelul organismului profesional.

Scopul controlului calitatii este de a stabili standarde si de afurniza instructiuni privind:


-politicile si procedurile unei firme de audit referitoare la activitatea de audit in general
-proceduri referitoare la munca delegata asistentilor pentru un audit individual.

Obiectivele politicilor de control al calitatii vor incorpora urmatoarele:


- cerintele profesioanle
- aptitudini si competente
- repartizare - actvitatea de audit este repartizata personalului cu grad de instruire tehnica si
experienta profesionala ceruta in circumstantele date
- delegare - indrumare, supraveghere si revizuire la toate nivelurile astfel incat sa se asigure
rezonabilitatea activitatii desfasurate
- consultare - consultanta ori de cate ori e necesar, in cadrul sau in afara firemei cu persoane
competente
- acceptarea si pastrarea clientilor - evaluarea potentialilor clienti si verificarea celor existentei
- monitorizare - se monitorizeaza gradul de adecvare continuu si eficacitatea operationala a
politicilor si procedurilor de control al calitatii.

Controlul de calitate la nivelul cabinetului de audit.Standardul Internaional de Audit


(ISA) nr. 220 stabilete procedurile i principiile fundamentale precum imodalitile lor de
aplicare cu privire la controlul de calitate i n mod deosebit, la politicile i procedurile folosite
de uncabinet n lucrrile de audit i la procedurile referitoare la lucrrile ncredinate unor
colaboratori ai auditorului.
Natura, calendarul i ntinderea politicilor i procedurilor de control de calitate ale unui
cabinet sau societatedepind de numeroi factori ca: felul i importana activitii sale, dispersia
geografica, nivelul de organizare, costurietc.
Obiectivele politicilor de control de calitate adoptate de ctre un cabinet sau o societate
sunt urmatoarele:
- exigenele profesionale: personalul cabinetului sau al societii trebuie s se
conformeze principiilor deindependen, integritate, obiectivitate, confidenialitate i
profesionalism, nscrise n Codul etic;
- aptitudini i competene: nivelul de instruire i formare al personalului cabinetului sau societii
permite acestuias se achite n mod corect i complet de sarcinile pe care le primete n cadrul
unei misiuni de audit;
- repartizarea lucrrilor: lucrrile de audit vor fi ncredinate personalului care dispune de
pregtirea i experienanecesar;
- delegarea, conducerea, supervizarea i revederea lucrrilor realizate la toate eantioanele
permit obinereaunei asigurri rezonabile c lucrrile efectuate rspund normelor de calitate
stabilite
3. Explicai principiul confidenialitii n audit.

Confidentialitatea presupune ca profesionistul contabil trebuie sa respecte


confidentialitatea informatiilor obtinute n timpul misiunilor sale si nu trebuie sa le utilizeze sau
sa le divulge fara autorizare scrisa, n afara de cazurile cand obligatia divulgarii e prevazuta prin
lege sau norme regulamentare.
Aceasta obligatie se aplica si dupa terminarea relatiilor ntre profesionist si clientul sau
angajatorul sau.

4. Rolul i importana dosarului exerciiului.

Dosarul exercitiului cuprinde toate elementele unei misiuni, a caror utilitate nu depaseste
exercitiul controlat; el permite ansamblarea tuturor lucrarilor, de la organizarea misiunii la
sinteza si formularea raportului.
Dosarul exercitiului este indispensabil pentru:
- mai buna organizare si control ale misiunii;
- documentarea lucrarilor efectuate, deciziilor luate si asigurarea ca programul s-a derulat fara
omisiuni;
- nlesnirea muncii n echipa si supervizarea lucrarilor date la colaboratori;
- justificarea opiniei emise si redactarea raportului.

5.Elementele de baz ale raportului de audit ntr-o misiune de audit statutar.

Raportul unei misiuni de audit de baza trebuie sa contina n mod obligatoriu urmatoarele
elemente de baza: titlul, destinatarul, paragraful introductiv, paragraful cuprinznd natura si
ntinderea lucrarilor de audit, paragraful opiniei, semnatura, adresa si data raportului.

6. Opinia cu rezerve: motive, mod de prezentare.

Rezervele se prezinta naintea paragrafului de opinie. n astfel de cazuri, paragraful


opiniei se formuleaza astfel:
Exemplu de rezerve datorate limitarii ntinderii lucrarilor:
"Noi nu am putut asista la inventarul fizic din 31 decembrie 2xxx, caci noi am fost desemnati
auditori ulterior acestei date. innd seama de natura documentelor contabile ale societatii, noi
am putut controla cantitatile prin alte proceduri. Dupa parerea noastra, cu exceptia incidentei
ajustarilor care ar fi putut fi necesare, daca noi am fi putut efectua controlul fizic al cantitatilor,
situatiilor financiare dau o imagine fidela pozitiei si situatiei financiare a societatii la 31
decembrie 2xxx, ct si contului de profit si pierdere pentru exercitiul ncheiat la aceasta data si
sunt conforme cu prevederile legale si statutare".
Exemplu de rezerve datorate dezacordului cu conducerea entitatii auditate:
"Astfel, cum este explicat n nota "X" anexata, nu s-au constatat amortismente n situatiile
financiare. Aceasta practica nu este, n opinia noastra, n acord cu Normele de amortizare a
capitalului imobilizat n active corporale. Cheltuielile aferente, pe baza unui amortisment linear
si al unei cote de pentru cladiri si pentru utilaje, trebuie sa se ridice la suma de pentru exercitiul
ncheiat la 31 decembrie 2xxx. n consecinta, amortismentele cumulate trebuie sa se ridice la mil.
lei, iar pierderile exercitiului si pierderile cumulate la x mii. lei. Dupa parerea noastra, cu
exceptia incidentei asupra conturilor anuale, a faptelor mentionate n paragraful precedent,
conturile anuale dau o imagine fidela pozitiei si situatiei financiare a societatii la 31 decembrie
2xxx, ct si contului de profit si pierdere pentru exercitiul ncheiat la aceasta data, si sunt
conforme cu prevederile legale si statutare."

7. Suntei director financiar al unei companii multinaionale i deinei informaii


confideniale cu privire la o ofert de preluare a unei firme rivale. Un prieten de familie are n
vedere vnzarea de aciuni la aceast companie i, n calitate de expert, v cere sfatul n
aceast problem.

Trebuie sa respectam principiul confidealitatii. In momentul in care spui date


confidentiale acest principiu este incalcat. Incompatibilitate.