Sunteți pe pagina 1din 2

S.C.M.

Bucureti, Calea Rahovei nr. 301, sector 5, Tel: 021.423.32.48, 031.805.80.78, Fax: 021.423.33.03, email
eledur_sca@yahoo.com, C.U.I. R/401967, R. C. C40/30/2005, IBAN RO 40 RNCB 0069007653130001/ BCR
Sucursala Libertii

NOTIFICARE
Numar 1950 / 26.08.2015

Catre,

SONIC S.R.L.

Subscrisa, SOCIETATE COOPERATIV METEUGREASC ELEDUR, cu sediul


n Bucureti, Calea Rahovei nr. 301, sector 5, Cod Unic de nregistrare 401967, Atribut Fiscal R,
Numr de Ordine n Registrul Comerului C40/30/2005, reprezentat legal prin Preedinte Fodor
Cristian i Contabil ef Palade Constana, prin prezenta, v aduce la cunotin faptul c suntei

debitor cu suma de 9.892,43 lei, reprezentand chirie si utilitati consumate si

neachitate conform facturilor din anexa .

In conformitate cu prevederile contractuale, dumneavoastra aveati


obligatia de a achita chiria si utilitatile in conditiile si la termenele stipulate in
contract. Potrivit dispoziiilor prevzute de legislaia comercial romn, mai precis
art. 7201 Cod Procedur Civil, prezenta notificare ntrunete cerinele prealabile
acionrii dumneavoastr n judecat.

n acest sens, avei la dispoziie 15 zile calendaristice de la data primirii


prezentei pentru a achita debitul restant.
De asemenea, va comunicam faptul ca prezenta convocare la conciliere
constituie o ultima procedur de rezolvare pe cale amiabil a litigiului ivit, iar, in
cazul in care nu veti da curs invitatiei noastre, in temeiul prevederilor art.1073 si

S.C.M.
Bucureti, Calea Rahovei nr. 301, sector 5, Tel: 021.423.32.48, 031.805.80.78, Fax: 021.423.33.03, email
eledur_sca@yahoo.com, C.U.I. R/401967, R. C. C40/30/2005, IBAN RO 40 RNCB 0069007653130001/ BCR
Sucursala Libertii

art.1079 alin. (2) Cod civil, cu completarile si modificarile ulterioare, coroborate


cu celelalte dispozitii legale in vigoare, ne vom adresa instanelor de judecat,
unde vom solicita plata integral a debitului, a penalitilor de ntrziere, a
cheltuielilor de judecat i de executare, precum si a altor cheltuieli ocazionate de
aceste demersuri.

De asemenea, pentru recuperarea debitului, vom contacta o societate de


colectare a creantelor specializata in servicii avansate de recuperari debite si vom
contacta furnizorii de utilitatii pentru rezilierea contractelor cu acestia .

S.C.M. ELEDUR,
Preedinte, Contabil ef,
C.Fodor C.Palade

S-ar putea să vă placă și