Sunteți pe pagina 1din 1

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA Nr. 15 /12.09.

2009
Str. Barbu Nicolae nr. 8,sect.4, Bucuresti
Inreg. Nr.323/04.01.2005,0.A.R., Bucuresti

REFERAT DE PREZENTARE
CU PRIVIRE LA MODUL IN CARE A POST EXECUTATA LUCRAREA ETAJ
MANSARDAT PESTE LOCUITA PARTER

1. DATE DE IDENTIFICARE
Project nr. 23/2008
Proiectant general : BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA E.G.
Obiect: ETAJ MANSARDAT PESTE LOCUINTA PARTER
Amplasament: Str. Alunis nr. 262, comuna magurele, jud. llfov
Autorizatie de Construire nr. 311 din 03.12.2008
Beneficiari : dl. BARBU MIRCEA si d.na BARBU VICTORIA GAVRIELA

2. CONCLUZII ASUPRA RECEPTIONARII CONSTRUCTIEI :


Cu ocazia receptionarii modului de respectare in executie a proiectului s-au constatat
urmatoarele :

lucrarile au fost executate in regie proprie, calitatea executiei fiind in sarcina


beneficiarului;
dimensiunile in plan ale constructiei ( cote pe orizontala) si ale sectiunilor (cote pe
verticala) au fost respectate;
executia s-a facut conform standardelor in vigoare, cu respectarea prevederilor
dispuse prin Autorizatia de Construire .
din verificarile efectuate vizual atat cat se poate percepe, se constata plasarea corecta
a elementelor structurale, a prinderilor si a imbinarilor de siguranta;
planurile din proiectul faza P.A.C. au fost corect transpuse si respectate in
executie .

IN URMA VERIFICARII VIZUALE, PROIECTANTUL CONSIDERA CONSTRUCTIA


CORESPUNZATOR EXECUTATA.

SE RECOMANDA ADMITEREA RECEPTIEI.

Intocmit carh. E.
Gospodaru

k/