Sunteți pe pagina 1din 4

DECIZIE DE NUMIRE IN FUNCTIA DE

SEF DE SANTIER

Subsemnatul .. in calitate de executant la obiectivul

din strada ..

numesc in calitate de sef de santier pe dl

Contract de munca / colaborare incepand cu data

Nume Prenume Semnatura


Executant
Sef santier
DECIZIE DE NUMIRE IN FUNCTIA DE

RESPONSABIL CU CONTROLUL TEHNIC DE CALITATE IN CONSTRUCTII

Subsemnatul .. in calitate de executants la obiectivul

din strada ..

numesc in calitate de responsabil cu controlul tehnic de calitate in constructii pe dl

Atestat ISC nr .. Din

Domeniile .

Contract de munca / colaborare incepand cu data

Nume Prenume Semnatura


Executant
RCTC
DECIZIE DE NUMIRE IN FUNCTIA DE

RESPONSABIL TEHNIC CU EXECUTIA

Subsemnatul .. in calitate de executants la obiectivul

din strada ..

numesc in calitate de responsabil tehnic cu executia pe dl

Atestat MLPAT nr .. Din

Domeniile .

Contract de munca / colaborare incepand cu data

Nume Prenume Semnatura


Executant
RTE
DECIZIE DE NUMIRE IN FUNCTIA DE

DIRIGINTE DE SANTIER

Subsemnatul .. in calitate de investitor la obiectivul

din strada ..

numesc in calitate de diriginte de santier pe dl ....

Atestat ISC nr . Din categoria ..

Domeniile ...

Contract de munca / colaborare incepand cu data

Nume Prenume Semnatura


Investitor
Diriginte santier

S-ar putea să vă placă și