Sunteți pe pagina 1din 1

2017

Nr. ..

Catre: Banca ABC S.A.


In atentia: Departamentul Credite

Subsemnatul, in calitate de administrator, reprezentanta a S.C.


S.RL., cu sediul in
avand numarul de inregistrare la Registrul Comertului si codul fiscal
. solicitam in numele firmei acordarea/prelungirea/suplimentarea unui credit, in urmatoarele
conditii:

Tipul de credit :
Perioada pentru care se solicita creditul:
Valoarea:
Destinatia:
Schema de rambursare propusa:
Garantia propusa:
Tipul de garantie Proprietatea

Suntem de acord ca Banca ABC S.A. sa consulte bazele de date ale Centralei Incidentelor de Plati si ale
Centralei Riscurilor Bancare de pe langa BNR.

De asemenea, declaram pe proprie raspundere ca S.C. .. nu este parte in nici un litigiu in


calitate de parat si ca nu sunt emise titluri executorii asupra patrimoniului societatii.
Ne asumam raspunderea pentru realitatea si exactitatea tuturor datelor prezentate in cerere si in anexe.

Pentru S.C. . S.R.L.

Numele .. / Administrator

Semnatura .