Sunteți pe pagina 1din 5

Matematik (Gjimnazi) Varianti A

QENDRA E SHRBIMEVE ARSIMORE

PROVIMI I MATURS SHTETRORE 2017


SESIONI I

VARIANTI A
E enjte, 15 qershor 2017 Ora 10.00

Lnda: MATEMATIK (GJIMNAZI)

ZGJIDHJE

1. Prgjigjet pr pyetjet 1-13.

Pyetja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Alternativa
A D D C A C D A B C B A B
e sakte

2. Nj mnyr zgjidhje pr pyetjet 14-25

14. 3 pik

5
(32 ) 2 x
2
3x
5
34 x x 2 5 4 x x 2 4 x 5 0
2
3x
D 36
x1 5
x2 1
A 1;5

QSHA GJI150617D2 1 15 qershor 2017


Matematik (Gjimnazi) Varianti A

15.
a) 3 pik

Pr t studiuar monotonin e funksionit, studiojm shenjn e derivatit t par pr cdo .


f , x 6 3x 2
f , x 0 6 3x 2 0 3x 2 6 x 2 2 x1 2 ; x2 2

N intervalin ; 2 funksioni sht zbrits

N intervalin 2; 2 funksioni sht rrits


N intervalin 2; funksioni sht zbrits

b) 2 pik

Studiojm shenjn e derivatit t dyt:


f '' ( x) 6 x
f '' ( x) 0 6 x 0 x 0
f (0) 0
Pika e infleksionit P(0;0)

16. 3 pik

(t gj ) (d ) ktgj kd 1 Por kd 1 ktgj 1 1


Pra , ktgj 1 . Ekuacioni i tangjentes ka trajtn: y x t
Nga kushti i tangjencs s drejtzs me elipsin kemi: a 2 k 2 b2 t 2 t 5
Ekuacionet e tangjenteve jan: y x 5 dhe y x 5

17. 3 pik

Piramida e rregullt 4-kndore ABCD katror


SO pl(ABCD) ku O-qendra e katrorit.
SE BC (ku SE apotema)
SO pl(ABCD) SO OE
OE proj i SE n pl(ABCD)
SO OE dhe SE BC nga teorema e 3 OE BC
^ 1
Nga ndrtimi m( SEO) 300. N trekndshin SOE, OS = SE , OS 4cm
2
3
N knddrejt SOE kemi: OE = SE cos 300 =8 4 3 cm.
2
N ACB, OE BC OE AB E mesi i BC AB 2 OE 8 3 cm.
Sb AB (8 3) 2 192 cm 2
2

1 1
V= Sb h 192 4 256 cm3
3 3

QSHA GJI150617D2 2 15 qershor 2017


Matematik (Gjimnazi) Varianti A

18. 3 pik

Skicojm grafikt e funksioneve mbi t njjtin sistem koordinativ:


y = 5-x2 parabol me kulm K(0;5)
y=1 drejtz paralele me (OX)

Kufijt e integrimit: y=5-x2 dhe y=1 5 x2 1 x 2

2 2 2
x3 8 8 32
S (5 x 1)dx (4 x )dx (4 x ) (8 ) (8 )
2 2
njsi katrore.
2 2
3 2 3 3 3

19.
a) 1 pik

y5 y1 4d
y1 20
d 3 y5 8

b) 2 pik
yn y1 (n 1)d yn 20 (n 1) (3)
yn 23 3n
23
yn 0 23 3n 0 n 7.66 n 8
3

20. 2 pik

x1 x2 x3 x4
m4 12 x1 x2 x3 x4 48
4
x x x x x 48 x5
m5 1 2 3 4 5 16 16 48 x5 80
5 5
x5 32 vjec

21. 3 pik

E x R /16 x 2 0 dhe x>0


K1 :16 x 2 0
16 x 2 0 x 4
E1 4; 4
K2 : x 0 E2 0;
B. p : E E1 E2
E 0, 4

QSHA GJI150617D2 3 15 qershor 2017


Matematik (Gjimnazi) Varianti A

22. 3 pik

Q funksioni t jet i vazhdueshm n x=2, duhet t plotsohen njherazi 3 kushte:


1) T f (2): f (2) 2 A 1

2) T lim f ( x) dmth lim f ( x) lim f ( x) lim x 2 4 0; lim Ax 1 2 A 1


x 2 x 2 x 2 x 2 x 2
1
0 2 A 1 A
2

1
3) Duhet q lim f ( x) f (2) 0 2 A 1 A
x 2 2

1
Prgjigje: Pr A= funksioni sht i vazhdueshm n x=2
2

23.

a) 2 pik

x xB y yB
( BC ) :
xc xB yc yB
x2 y 1
( BC ) : 2( x 2) 6( y 1)
4 2 1 1

( BC) : 2 x 4 6 y 6 2 x 6 y 2 0 ose x 3 y 1 0

b) 3 pik

BC AH
S ABC
2
BC ( xc xB ) 2 ( yc yB ) 2
BC 2 10 njsi

AH sht largesa e piks A(0;3) nga drejtza (BC): x 3 y 1 0

1 0 3 3 1 10
AH =d= 10 AH= 10 njsi
1 32 2
10

2 10 10
S ABC 10 njsi katrore
2

QSHA GJI150617D2 4 15 qershor 2017


Matematik (Gjimnazi) Varianti A

24. 2 pik

n( H ) 6 6 36
n( A) 15
n( A) 15 5
P( A)
n( H ) 36 12

25. 2 pik

N ABC zbatojm Teoremn e sinusit.


AC BC
o

sin 60 sin x

3 2 2 sin 60o
sin x
sin 60o sin x 3
2
sin x x 450
2

QSHA GJI150617D2 5 15 qershor 2017