Sunteți pe pagina 1din 2

OS Garcina

OS Garcina

ACT DE PUNERE IN VALOARE NR. 1115229 - NT - 215

Unitate de Producie : 3 ALMAS


Denumire A. P.V. : 212
Suprafaa totala act-(ha) : 131,10 Informaii privind Grupa de Nr. de Voi.
Tratament: ACCIDENTALE 1 N.TrS.M. specii arbori arbore
Natura produsului : ACCIDENTALE I
Stancarii pe - (ha): Rasinoase 361 704
Tehnologia de exploatare : TRUNCHIURI SI CATARGE
Arbori putregaiosi - (buc): 29 FAG 153 297
Data inventarierii : 17.02.2017
cu un volum de - (mc) : 25.00 Quercinee 23 38
Anul exploatrii: 2017
lescarii -(buc): Diverse tari 25 44
Procedeul de inventariere : FIR CU FIR
cu un volum de - (m c): Diverse moi
Ciocan rotund nr. : RP 23/214
Ciocan patrat nr. : Total : 562 1083
SORTARE DIMENSIONALA Lemn Lemn de foc Volum
Specia Coaja
G1 G2 G3 Ml M2 M3 LS lucru Total VF brut
BRAD 304 77 21 13 417 44 227 40 688
MOLID 14 16
FAG 67 37 112 180 15 297
GORUN (S) 14 34
GORUN (L)
PALTIN DE CI MP 15 28 44
TOTAL, 385 130 21 20 562 52 469 57 1083 h
Semintis utilizabil Total
Suprafaa Varsta Panta
U.A. volum
ha ani G % S. tot Compoziie H. brut
62A 12.82 141,9 26.00 71
67. 37.11 110.0 27,00 112
68A 15.02 163.9 22.00 172
69A 27.43 143.0 31.00 348
71A 19.91 147.5 34.00 236
72A 7.19 135.0 36.00 61
72B 11.62 138.4 36.00 83
Total 131.10 1083
U.A. BR I FA IGO.L GO.S MO | PA Volum
62A s j ____ 71
67. TT\ 27| 8 112
68A 71| 65 < 32 172
69A ~223 121 4| 348
71A 155 681 13 236
72A 38j 2p 21 61
72 B 69 10 4 n z 83
Total 688 297 4 34 t( 44 1083
Diametre nlimiVar Voi. Nr. Cres Sortare dimensionala Lemn foc Volum
U.A. Specia Coaja
dt dcg ht hc
sta arb arb te re G1 G2 G3 Ml M2 M3 LS Total VF brut
69A BR 52.0C 51.70 30.70 30.60 140 2.12 105 107 28 7 4 1 16 60 13 223
FA 50.0( 50.80 29.20 29.40 150 2,81 43 35 17 2 1 3 63 6 121
PA 52.0( 51.80 29.00 29.00 150 2.00 2 1 3 4
Total U.A. : 69A 150 143 45 7 6 2 19 126 19 348
62A BR 73.0C 73,10 32.50 32,50 135 5.00 11 26 1 1 3 24 3 55
MO 80.0C 79.20 32.00 31,90 135 6.00 2 2 10 12
FA 36.0C 35.90 26.00 26.00 160 0.80 5 1 1 2 4
Total U .A .: 62A 18 28 2 1 1 3 36 3 71
71A BR 48.0C 48.00 28.90 28.90 160 1.57 99 54 23 5 4 1 9 59 9 155
FA 46.0( 46.60 28.20 28.30 125 1.26 54 10 8 1 1 1 47 4 68
GO.S 62.0( 62.4C 27.50 27.60 140 3.25 4 4 1 1 7 13
Total U .A .: 71A 157 68 32 5 5 2 11 113 13 236
72B BR 5().0( 50.8C 30.50 30.70 135 2.03 34 31 9 3 2 5 19 4 69
FA 29.0(1 28.90 23.50 23.50 145 0.71 14 2 1 7 1 10

Pagina 1 din 2
IGO.L 56.0C 55,70| 27.00 26.90| 150 2.00 2 1 1 2 4
Total U.A. : 72B 50 32 12 3 3 5 28 5 83
68A BR 56.0C 56.6q 30.00 30.10 180 2.54 28 29 6 2 1 4 29 4 71
MO 58.0C 58.00 31.00 31.00 180 4.00 1 4 4
FA 56.0( 53.00 29.50 28.90 160 2.95 22 15 6 1 1 42 3 65
PA 43.0C 44.00 27.80 28.00 140 2,00 16 5 7 1 1 18 l 32
Total U.A. : 68A 67 49 19 2 3 6 93 8 172
67. BR 64.70 64.50 30.70 30.70 110 3,50 22 44 5 1 1 5 21 5 77
FA 76.00 75.10 29.00 28.90 110 2.45 11 7 2 18 1 27
PA 43.00 43,20 27.80 27.90 110 1,14 7 1 7 8
Total U .A .: 67. 40 51 8 1 1 5 46 6 112
72A BR 36.70 36.80 26.80 26.80 130 0.64 59 13 5 2 1 2 15 2 38
FA 28.00 28,70 18.00 18.20 145 0.50 4 1 1 2
GO.S 37.00 37.60 25.00 25.1C 150 1,24 17 1 6 1 1 1 11 1 21
Total U .A .: 72A 80 14 12 2 2 1A 3 27 3 61
Total General U.A. : 562 385 130 21 20 5/ i 52 469 57 1083

ef Ocol. Intotmit,

Hi

Pagina 2 din 2