Sunteți pe pagina 1din 16

Univ e rsitat e a din B u c u r e t i

Fa c ultat e a de L i t e r e
Strada Edgar Quinet nr. 57, Sector 1, 010017, Bucure[ti, Romnia
www.litere.ro

COLOCVIUL INTERNA}IONAL N STUDII CULTURALE {I {TIIN}ELE COMUNIC~RII, CU TEMA:

Teritorii, Grani]e, Comunit`]i. Reconfigur`ri identitare ntr-o lume (dis)continu`


Places, Boundaries, Communities. Mapping Identities in a (Dis)connected World
Territoires, Frontires, Communauts. Reconfigurations Identitaires dans un Monde (Dis)continu

45 NOIEMBRIE 2016
PROGRAMUL AXELOR

VINERI, 4 NOIEMBRIE 2016 (Aula BCU)

9,0010,00 nregistrarea participan]ilor (AULA BIBLIOTECII CENTRALE UNIVERSITARE CAROL I DIN BUCURE{TI)
10,0010,30 Deschiderea festiv` a colocviului

Alocu]iuni:
Prof. dr. Romi]` IUCU (Rector interimar al Universit`]ii din Bucure[ti)
Dr. Petre GURAN (Secretar de Stat, Departamentul Politici pentru Rela]ia cu Romnii de Pretutindeni,
Ministerul Afacerilor Externe)
Prof. dr. Liviu PAPADIMA (Prorector al Universit`]ii din Bucure[ti)
Prof. dr. Emil IONESCU (Decan al Facult`]ii de Litere, Universitatea din Bucure[ti)
Moderator: Conf. dr. Cristina BOGDAN (Prodecan al Facult`]ii de Litere, Universitatea din Bucure[ti)

CONFERIN}E PLENARE

Conferin]e invitate de Centrul de Excelen]` n Studiul Imaginii, Facultatea de Litere, Universitatea din Bucure[ti
Moderator: Lector dr. Raluca BIBIRI (Centrul de Excelen]` n Studiul Imaginii, Facultatea de Litere,
Universitatea din Bucure[ti)
10,3011,00 Prof. dr. Vintil` MIH~ILESCU ({coala Na]ional` de Studii Politice [i Administrative),
The Spatial Turn in Humanities. An anthropological approach of space and borders
11,0011,30 Prof. dr. Vlad ALEXANDRESCU (Facultatea de Limbi [i Literaturi Str`ine, Universitatea din Bucure[ti),
Lartiste, un porteur du changement social

11,3011,50 Pauz` de cafea (Holul Aulei Bibliotecii Centrale Universitare)

Conferin]e invitate de Departamentul de {tiin]e ale Comunic`rii, Facultatea de Litere, Universitatea din Bucure[ti
Moderator: Conf. dr. Cristina BOGDAN (Facultatea de Litere, Universitatea din Bucure[ti)
11,5012,20 Conf. habil. dr. Krisztina HORVTH (Prodecan al Facult`]ii de {tiin]e Umaniste, Universitatea Etvs Lornd,
Budapesta), Les marches de lOrient. Les frontires de lEurope chez Denis de Rougemont et chez Mathias nard
12,2012,50 Prof. dr. Emil IONESCU (Decan al Facult`]ii de Litere, Universitatea din Bucure[ti), Models of Communication
12,5013,10 Lansarea volumului axei III al conferin]ei Departamentului de {tiin]e ale Comunic`rii, edi]iile 2014 [i 2015,
C`l`toria c`r]ii. Itinerar prin lumea informa]iei, (coord.) conf. dr. Cristina POPESCU
Prezint`: Prof. dr. Emil IONESCU (Decan al Facult`]ii de Litere, Universitatea din Bucure[ti) [i conf. dr. Cristina POPESCU
(Prodecan al Facult`]ii de Litere, Universitatea din Bucure[ti)
13,1013,30 Lansarea volumelor I [i II (Axa I) ale conferin]ei Departamentului de {tiin]e ale Comunic`rii, edi]ia 2015,
C`l`tori [i c`l`torii. A privi, a descoperi, (coord.) conf. dr. Cristina BOGDAN [i lect. dr. Silvia MARIN BARUTCIEFF
Prezint`: Prof. dr. Ion Bogdan LEFTER (Directorul {colii Doctorale a Facult`]ii de Litere, Universitatea din Bucure[ti),
conf. dr. Cristina BOGDAN [i lect. dr. Silvia MARIN BARUTCIEFF

14,0015,30 Pauz` de prnz (Sala de Consiliu a Facult`]ii de Litere parter)

2
VINERI, 4 NOIEMBRIE 2016 (FACULTATEA DE LITERE)

AXA 1
Coordonatoarele axei 1: Cristina BOGDAN, Silvia MARIN BARUTCIEFF

SALA 117

DESPRE LIMIT~. PRESIUNE, REPRESIUNE, REFUGIU


Moderator: Leti]ia CONSTANTIN
15,3015,50 Radu BLBIE (Conf. dr., cadru didactic asociat Facultatea de Litere, Universitatea din Bucure[ti),
Modelul sovietic n literatura romn` a primului deceniu al Puterii populare. Ideologizare, imitare servil`, nl`turare a
elementului na]ional autohton [i a influen]elor europene
15,5016,10 Leti]ia CONSTANTIN (Dr., Biblioteca Na]ional` a Romniei), Via]a e n alt` parte: dublu gnditul,
vaporizarea realit`]ii [i pariul cu distopia n comunism
16,1016,30 Marian HARIUC (Drd., Universitatea Al. I. Cuza, Ia[i), Colectivizarea fenomen represiv sau mijloc de
transformare a ruralului? Perspective ale memoriei post-decembriste

16,3016,50 Pauz` de cafea (Sala de Consiliu a Facult`]ii de Litere parter)

DINCOLO {I DINCOACE DE GRANI}~: DEPORT~RI, EXILURI, MIGRA}IE


Moderator: Radu BLBIE
16,5017,10 Ovidiana BULUMAC (Dr., Centrul European de Studii n Probleme Etnice, Academia Romn`),
Reconfigurarea spa]iilor etno-culturale [i sl`birea infrastructurii sociale a comunit`]ilor. Chestiunea deport`rilor
17,1017,30 Ovidiu SOLOMON (Drd., Cercet`tor {tiin]ific, Centrul European de Studii n Probleme Etnice, Academia Romn`),
Comunitatea romneasc` n proximitatea grani]ei: avantaj sau piedic` n afirmarea identit`]ii na]ionale
17,3017,50 Oana-M`d`lina TACU MIH~IL~ (Drd., {coala Doctoral` a Facult`]ii de Sociologie, Universitatea din Bucure[ti),
Identitate [i simbol. O analiz` sociologic`
17,5018,10 Corina Daniela POPESCU (Dr., cadru didactic asociat, Facultatea de Litere, Universitatea din Bucure[ti),
Ceruri nomade sau exilul la feminin. Toposuri culturale de refugiu n memorialistica Sandei Stolojan
18,1018,30 Marian SUCIU (Drd., Universitatea Babe[-Bolyai, Cluj-Napoca),
Imigran]ii coreeni din Statele Unite ale Americii [i problema identit`]ii masculine
18,3019,00 Discu]ii

SALA C. TABARCEA A. ROGOJINARU

DE LA REAL LA FICTIV: FRONTIERE, TERITORII, IDENTIT~}I


Moderator: Susana Monica TAPODI
15,3015,50 Monica SPIRIDON (Prof. dr., Facultatea de Litere, Universitatea din Bucure[ti),
Teritorialit`]i est-europene: european [i non-european n discursul cultural romnesc
15,5016,10 Susana-Monica TAPODI (Conf. dr., Departamentul de {tiin]e Umane, Universitatea SAPIENTIA, Miercurea Ciuc),
Grani]e, identit`]i, culturi
16,1016,30 Teodora ST~NESCU-STANCIU (Conf. dr., Facultatea de {tiin]e Politice, Juridice [i Administrative,
Universitatea Spiru Haret), Oamenii grani]elor [i c`utarea identit`]ii europene

16,3016,50 Pauz` de cafea (Sala de Consiliu a Facult`]ii de Litere parter)

3
REAL, DIGITAL, VIRTUAL: DESTABILIZAREA GRANI}ELOR
Moderator: Monica SPIRIDON
16,5017,10 Laura DUMITRESCU (Asist. drd., Facultatea de Litere, Universitatea din Bucure[ti),
Despre subiectiv [i anonim n virtual observa]ii asupra discursului persoanei pe Facebook
17,1017,30 Oana-Iuliana BOCA-ST~NESCU (Drd., {coala Doctoral` de {tiin]e ale Comunic`rii, Universitatea din Bucure[ti),
Trei spa]ii digitale narative n c`utarea unui autor. Lumi fic]ionale noi n Romnia contemporan`
17,3017,50 Alexandru {TEFAN (Drd., Coord. Solu]ii nv`]`mnt Online/cadru didactic asociat, Facultatea de Litere,
Universitatea din Bucure[ti), Real Escape Games teritoriu emergent [i grani]e noi n Popular Culture [i Studiile Culturale
17,5018,10 Elena COSTEA (Drd., {coala Doctoral` de {tiin]e ale Comunic`rii, Universitatea din Bucure[ti),
Manifest`ri culturale globale n spa]ii locale: importul culturii hip hop n Romnia
18,1018,30 Discu]ii

SALA DE LECTUR~ A BIBLIOTECII FACULT~}II DE LITERE

19,0019,30 Lansare revista Infinitezimal, dialog cu lect. dr. Sebastian-Vlad POPA (redactor-[ef)

VINERI, 4 NOIEMBRIE 2016 (FACULTATEA DE LITERE)

AXA 2
Coordonatoarele axei 2: Alexandra CR~CIUN, Ana Maria TEODORESCU

SALA DE LECTUR~ A BIBLIOTECII FACULT~}II DE LITERE

DISRUPTIVE BORDERS: RECONFIGURING PUBLIC SPHERE


Moderator: Ana Maria TEODORESCU
15,3015,50 Eugen ISTODOR (PhD Associate Lecturer, The National University of Political Studies and Public
Administration), # Jesuis Charlie # Je nesuispas Charlie. Humor versus Terrorism in Hyper Consumption
15,5016,10 Jaomiasa HANDY FRANCINE (Drd., Facultatea de Jurnalism [i {tiin]ele Comunic`rii, Universitatea din Bucure[ti),
New Media Rolul Facebook n comunicarea politic` online. Studiu de caz: Administra]ia preziden]ial` din Romnia
criza refugia]ilor [i Brexit
16,1016,30 Alena LAKOVA (M.A. Hanze University, Groningen, Founder and Communication Manager at Text Lab),
Nation Branding Effforts of Post-socialist Countries to Overcome their Image Crisis and Socially Stigmatised Identity
within the Framework of their EU Presidency
16,3016,50 Dana Mihaela RADU (PhD candidate, Assist. Prof., Technical University of Civil Engineering, Bucharest),
Religion and the Mediated Public Spheres Representations and Responsibility in Framing the Colectiv Controversy
16,5017,00 Discussions

17,0017,15 Pauz` de cafea (Sala de Consiliu a Facult`]ii de Litere parter)


4
SALA DE LECTUR~ A BIBLIOTECII FACULT~}II DE LITERE

17,1518,15 Masa rotund`: Ambasadorii: despre oamenii care deconstruiesc frontiere

Moderator: Alexandra CR~CIUN


Invita]i:
Liviu PAPADIMA (Prorector al Universit`]ii din Bucure[ti)
Ruxandra DEMETRESCU (Director al Institutului Cultural Romn din Berlin, fost Rector al Universit`]ii Na]ionale de Arte Bucure[ti)
Corina CHERTE{ (Director al Institutului Limbii Romne)
18,3019,00 Proiec]ia filmelor laureate n cadrul Festivalului de film Behind the Iron Curtains 70, Budapesta 2016:
23 August n Romnia, Povestea mea despre durere, Povestea Batonului ROM, Povestea televizorului, Casa Poporului
un loc de memorie. Un proiect prezentat de lect. dr. Ana Maria TEODORESCU

VINERI, 4 NOIEMBRIE 2016 (FACULTATEA DE LITERE)

AXA 3
Coordonatorii axei 3: Cristina POPESCU, Ionel ENACHE

SALA 205

ANTIM IVIREANUL {I VALORILE IDENTITARE ALE CULTURII NA}IONALE


Moderator: Lauren]iu AVRAM
15,3015,50 Andreea-Maria PREDA (Lect. dr., Academia Tehnic` Militar`), Antim Ivireanul, tipograful promotor al
identit`]ii na]ionale romne[ti
15,5016,10 Anghel GHEORGHE (Drd., Facultatea de Jurnalism [i {tiin]ele Comunic`rii, Universitatea din Bucure[ti),
Rolul Sfntului Antim Ivireanul n conturarea identit`]ii romne[ti
16,1016,30 Aurelia MIRCESCU ({ef Serviciu Prelucrarea Colec]iilor, Biblioteca Na]ional` a Romniei),
Rolul lui Antim Ivireanul n cultura romneasc`

16,3016,50 Pauz` de cafea (Sala de Consiliu a Facult`]ii de Litere parter)

NRURIREA LUI ANTIM IVIREANUL ASUPRA ARTEI TIPOGRAFICE ROMNE{TI


Moderator: Aurelia MIRCESCU
16,5017,10 Oana P~DURE}U (muzeolog, Muzeul Na]ional de Art` a Romniei), Rolul lui Antim Ivireanul n dezvoltarea
artei tipografice din }ara Romneasc`
17,1017,30 Agnes ERICH (Prof. dr., Universitatea Valahia din Trgovi[te), Antim Ivireanul ierarhul care a ridicat la
grad de perfec]iune arta tipografic`
17,3017,50 Monahia Atanasia V~ETI{I (Dr., istoric de art`, Centrul pentru Patrimoniu al Patriarhiei Romne),
Muzeul Antim. Un concept expozi]ional ntre copie [i original, ntre document [i obiect
17,5018,20 Discu]ii

5
SMB~T~, 5 NOIEMBRIE 2016 (FACULTATEA DE LITERE)

AXA 1

SALA C. TABARCEA A. ROGOJINARU

LES TERRITOIRES DU SACR DANS LE MONDE CONTEMPORAIN


Moderator: Odile RIONDET
9,309,50 Gatan ROUSSELET (antropolog, Belgia), Les garements du Vrai. Ethnographies de lglise orthodoxe en
mode 2.0 (Belgique / France / Roumanie)
9,5010,10 Adela TOPLEAN (Asist. dr., Facultatea de Litere, Universitatea din Bucure[ti), The Craziness of Being
Religious. A Sociological Look at the Problem of Religious Commitment in a Multicultural Society
10,1010,30 Emil POTEC (Drd., {coala Doctoral` de Teologie, Universitatea din Bucure[ti), Lmigration dans le mental
musulman. Hijira face la contemporanit
10,3010,50 Odile RIONDET (Conf. dr., CIMEOS 3S, Universit de Bourgogne, Rseau Relicom, Communication et religion),
La lacit, une identit franaise ? Les articles sur la lacit dans le journal Le Monde aprs le 13 novembre 2015
10,5011,10 Discussions

11,1011,30 Pauz` de cafea (Sala de Consiliu a Facult`]ii de Litere parter)

TRANSGRESSING BOUNDARIES: HISTORIES OF MIGRATION


Moderator: Felix NICOLAU
11,1011,30 Juana Maria ANGUITA ACERO (PhD, Universidad Camilo Jos Cela/Universidad Alfonso X el Sabio),
Maria HERNNDEZ-SAMPELAYO MATOS (PhD, Universidad Camilo Jos Cela/Universidad Rey Juan Carlos),
Romanian population in Spain. An open debate between two concepts: immigrants or refugees
11,3011,50 Ferda BARUT (PhD, Assist. Prof., Anadolu University, Faculty of Letters, Department of Archeology),
One Trauma, Two People: A Small Town Named Sinasos/Mustafapa[a As A Double-Sided Witness of The Compulsory Migration
11,5012,10 Ulla STLSTEDT GHOSE (Prof. dr., Gteborg), Ileana ST~NCULESCU (Conf. dr., Universitatea Spiru Haret,
Bucure[ti), Immigration and its specific impact on the Swedish school system and the surrounding society. Gteborg
12,1012,30 Anca-Margareta BUNEA ALEXANDRESCU (Lect. dr., Departamentul de Limbi Str`ine [i Comunicare,
Universitatea Tehnic` de Construc]ii, Bucure[ti), The Migrant behind the Student: Syrian Undergraduates A Case Study
12,3012,50 Felix NICOLAU (Prof. dr., Departamentul de Limbi Str`ine [i Comunicare, Universitatea Tehnic` de
Construc]ii, Bucure[ti), Internationalising the borders of a restrictive and self-assuming culture
12,5013,30 Discussions

13,3015,00 Pauz` de prnz (Sala de Consiliu a Facult`]ii de Litere parter)

TRANSGRESSING BOUNDARIES: LITTERARY HISTORIES (I)


Moderator: Maria B~NCIL~
15,0015,20 Monica OANC~ RUSET (PhD, Lecturer, Faculty of Foreign Languages and Literatures, University of
Bucharest), Belongingness to and Exclusion from The Holy Space in La Queste del Saint Graal
15,2015,40 Andreea SMEDESCU (PhD candidate, Doctoral School of Literary and Cultural Studies, University of
Bucharest), The Ideoscape of Power: Fernando lvarez de Toledo y Pimentel, 3rd Duke of Alba the Apollonian and
Dionysian Facets of Politics
15,4016,00 Maria B~NCIL~ (PhD Assist. Prof., Faculty of Foreign Languages and Literatures, University of Bucharest),
A Case of Boundary Crossing: Sandra Cisneros Woman Hollering Creek

6
16,0016,20 Ihsen JAFFALI (PhD candidate, Doctoral School of Literary and Cultural Studies, University of Bucharest),
Beyond Victorianism, Towards Modernism: Breaking Rules and Switching Roles in George Merediths Fiction

16,2016,40 Pauz` de cafea (Sala de Consiliu a Facult`]ii de Litere parter)

TRANSGRESSING BOUNDARIES: LITTERARY HISTORIES (II)


Moderator: Monica OANC~ RUSET
16,2016,40 Carmen DOMINTE (PhD Lecturer, Hyperion University, Bucharest), The Identity of the New Romanian
Drama Writing in the European Context
16,4017,00 Cristina DR~GOI (PhD candidate, Doctoral School of Literary and Cultural Studies, University of
Bucharest), The fluidity of borders within the mind in Virginia Woolfs Mrs Dalloway
17,0017,20 Laura Monica R~DULESCU (PhD candidate, Doctoral School of Literary and Cultural Studies, University of Bucharest),
Displacement, Motherland and Identity. The Traumatic Experience of Relocation in Traveling on one foot by Herta Mller
17,2017,40 Discussions

SALA 211

SFIDAREA FRONTIEREI (I)


Moderator: Catrinel POPA
10,0010,20 Valy-Geta CEIA (Conf. dr., Facultatea de Litere, Istorie [i Teologie, Universitatea de Vest din Timi[oara),
Relian]` [i transgresiune n literatur`. Marginalia din centrul unui text de grani]`: Cicero, Pro Archia poeta
10,2010,40 Sebastian-Vlad POPA (Lect. dr., Facultatea de Litere, Universitatea din Bucure[ti),
Omagiu unui mare antipatriot. Fugari, dezertori, nebuni [i exila]i shakespearieni
10,4011,00 {tefan FIRIC~ (Asist. dr., Facultatea de Litere, Universitatea din Bucure[ti),
Identit`]i americane, imaginate de Petru Comarnescu
11,0011,20 Andreea TELIBAN (Drd., {coala Doctoral` a Facult`]ii de Litere, Universitatea din Bucure[ti),
Poezia omagial` din Literatorul. Grani]e, gra]ii, gratuit`]i

11,2011,40 Pauz` de cafea (Sala de Consiliu a Facult`]ii de Litere parter)

SFIDAREA FRONTIEREI (II)


Moderator: Anton BREINER
11,4012,00 Catrinel POPA (Lect. dr., Facultatea de Litere, Universitatea din Bucure[ti),
Urme, modele, falsuri. Excurs arheologic la grani]a provinciei de sud-est
12,0012,20 Bogdan T~NASE (Asist. dr., Facultatea de Litere, Universitatea din Bucure[ti),
Exilul [i (re)lectura. Forme ale ethosului european n Amintirile lui Matei C`linescu [i Ion Vianu
12,2012,40 Anton BREINER (Lect. dr., Facultatea de Limbi [i Literaturi Str`ine, Universitatea din Bucure[ti),
Dovlatov un (anti)erou al timpurilor sale
12,4013,00 Discu]ii

13,3015,00 Pauz` de prnz (Sala de Consiliu a Facult`]ii de Litere parter)

EXPLORAREA SPA}IULUI: CARTOGRAFII, LIMITE, MODELE


Moderator: Bogdan T~NASE
15,0015,20 Daniela MOLDOVEANU (Lect. dr., Academia Tehnic` Militar`, Bucure[ti), Locurile blestemate versus
spa]iile binevoitoare n ecua]ia identit`]ii scripturale la Max Blecher
15,2015,40 Alina BUZATU (Drd., {coala Doctoral` a Facult`]ii de Litere, Universitatea din Bucure[ti),

7
Criterii de reconfigurare a spa]iului n cultura postmodern`
15,4016,00 Irina GEORGESCU (Drd., {coala Doctoral` a Facult`]ii de Litere, Universitatea din Bucure[ti),
Grani]e [i cartografieri ale spa]iului n literatura optzecist`. Studiu de caz: Solenoid de Mircea C`rt`rescu
16,0016,20 Emilia Andreea RADU (Drd., {coala Doctoral` a Facult`]ii de Litere, Universitatea din Bucure[ti),
Alexandru Cior`nescu [i insularitatea ca for]` creatoare
16,2016,40 Marinela PA{CU (Drd., {coala Doctoral` a Facult`]ii de Litere, Universitatea din Bucure[ti),
Ludicul n fic]iunea postmodern` libertate [i limit`. Romanul lui Matei Vi[niec

16,4017,00 Pauz` de cafea (Sala de Consiliu a Facult`]ii de Litere parter)

TERITORII {I EXPLORATORI LITERARI


Moderator: Daniela MOLDOVEANU
17,0017,20 Nicoleta NEAGOE (Prof. de limba francez`, Colegiul Na]ional Octav Onicescu, Bucure[ti),
Despre beneficiile [i justa ntrebuin]are a unui gen hibrid reportajul sau ce f`cea Sadoveanu n Olanda
17,2017,40 Elena ION (Drd., {coala Doctoral` a Facult`]ii de Litere, Universitatea din Bucure[ti),
Sorana Gurian: reconfigurarea imaginii corpului n romanul-reportaj. Boala [i teritoriul durerii
17,4018,00 Ionica OCHEA-TOADER (Drd., {coala Doctoral` a Facult`]ii de Litere, Universitatea din Bucure[ti),
Condi]ia expatriatului: Gherasim Luca
18,0018,20 Ana-Maria NOROCEA (Drd., {coala Doctoral` a Facult`]ii de Litere, Universitatea din Bucure[ti),
Scriitorii [i frontiera
18,2018,40 Nicoleta SIMIONESCU (Drd., {coala Doctoral` a Facult`]ii de Litere, Universitatea din Bucure[ti),
Exist` o grani]` ntre via]` [i literatur`? Configurarea eului n jurnalul lui Mircea Horia Simionescu
18,4019,00 Discu]ii

SALA 120

RURAL / URBAN: COMUNIT~}I EXPLORATE


Moderator: Mirela CRE}U
9,309,50 Radu BALTASIU (Prof. dr., Facultatea de Sociologie [i Asisten]` Social`, Universitatea din Bucure[ti),
Crihana Album monografic
9,5010,10 Cornelia FLOREA (Drd., {coala Doctoral` de Studii literare [i culturale, Facultatea de Limbi [i Literaturi
Str`ine, Universitatea din Bucure[ti), Nedeile de Pa[ti din Valea Jiului mesele dintre lumi
10,1010,30 Alexandru DUMITRIU (Drd., {coala Doctoral` a Facult`]ii de Litere, Universitatea din Bucure[ti),
Valea Jiului ca orizont cultural
10,3010,50 Camelia C~LIN (Dr., Cercet`tor [tiin]ific III, Muzeul Viticulturii [i Pomiculturii Gole[ti),
Identitate, comunitate, modernitate n spa]iul rural romnesc interbelic
10,5011,10 Laura JIGA ILIESCU (Dr., Cercet`tor [tiin]ific I, Institutul de Etnografie [i Folclor Constantin Br`iloiu
al Academiei Romne), Ipostaze narative ale frontierelor reale ale satelor carpatice
11,1011,30 Pauz` de cafea (Sala de Consiliu a Facult`]ii de Litere parter)

DRUMUL SPRE COMUNITATE: PATRIMONIUL UMAN, PATRIMONIUL CULTURAL


Moderator: Laura JIGA ILIESCU
11,3011,50 Mirela CRE}U (Dr., director, Complexul Na]ional Muzeal ASTRA, Sibiu), Muzeu, management, performan]`.
Grani]a dintre un muzeu func]ional [i un muzeu performant
11,5012,10 Mirela IANCU (Director de marketing, Complexul Na]ional Muzeal ASTRA, Sibiu), Geografii imaginare.
Marginalii la o expozi]ie romno-norvegian` Schimb`ri/Changes/Endring

8
12,1012,30 Mihaela CERN~U}I GORODE}CHI (Prof. dr., Facultatea de Litere, Universitatea Al. I. Cuza, Ia[i);
Nikola VANGELI (Dr., Universitatea de Arte G. Enescu, Ia[i), Aromnii: ieri-ast`zi; mine?
12,3012,50 Gheorghi]` CIOCIOI (Dr., Coord. colec]ii, Editura Sophia),
Comunit`]ile etnice [i religioase din Deliormanul sud-dun`rean
12,5013,10 Iuliana BR~TESCU (Dr., Universitatea Al. I. Cuza, Ia[i),
O perspectiv` etnic` asupra vecin`t`]ilor urbane. Ia[ii n secolul al XVIII-lea
13,1013,30 Discu]ii

13,3015,00 Pauz` de prnz (Sala de Consiliu a Facult`]ii de Litere parter)

GRANI}ELE DIN~UNTRU, GRANI}ELE DIN AFAR~: INTRANSIGEN}~ {I FLEXIBILITATE


Moderator: Mihaela CERN~U}I GORODE}CHI
15,0015,20 Felicia WALDMAN (Conf. dr., Facultatea de Litere, Universitatea din Bucure[ti),
Transformarea grani]elor n pun]i: sefarzii otomani n }`rile Romne (secolul al XIX-lea)
15,2015,40 Daniel DUMITRAN (Conf. dr., Universitatea 1 Decembrie, Alba Iulia), Conservarea identit`]ii culturale n
contextul dezvolt`rii urbane accelerate: o cercetare asupra comunit`]ilor marginale dintr-un ora[-simbol: Alba Iulia
15,4016,00 Floren]a POPESCU-SIMION (Dr., Cercet`tor [tiin]ific III, Institutul de Etnografie [i Folclor C. Br`iloiu),
Cnd grani]a trece prin tine identitate negociat`. Evreii romni stabili]i n Israel
16,0016,20 Angelica MARINESCU (Dr., Cercet`tor [tiin]ific asociat, Institutul de Sociologie al Academiei Romne),
Diaspora indian` din Romnia
16,2016,40 Mihaela CHI}A (Drd., Facultatea de Jurnalism [i {tiin]ele Comunic`rii, Universitatea din Bucure[ti),
Reprezentarea emigrantului n filmul irlandez
16,4017,00 Ciprian TUDOR (Dr., Colaborator SNSPA), La grani]a dintre reprezent`ri ]iganofobe [i ]iganofile. {atra lui Loteanu
17,0017,20 Discu]ii

17,2017,30 Pauz` de cafea (Sala de Consiliu a Facult`]ii de Litere parter)

SALA 118

ANXIETATEA TERITORIULUI: LUMEA DE DINCOLO


Moderator: Silvia MARIN BARUTCIEFF
10,0010,20 Corina-Ruxandra {TEFLEA-GAVRI{ (Drd., {coala Doctoral` de Istorie, Universitatea din Bucure[ti),
Nobilimea etrusc` [i semnalizarea lumii de dincolo. Cazul pietrelor fiesolane
10,2010,40 Antoaneta OLTEANU (Prof. dr., Facultatea de Limbi [i Literaturi Str`ine, Universitatea din Bucure[ti),
Reprezent`ri ale lumii celeilalte n Cntecul zorilor elemente folclorice [i apocrife
10,4011,00 Cristina BOGDAN (Conf. dr., Facultatea de Litere, Universitatea din Bucure[ti),
Grani]a fragil` dintre lumea viilor [i cea a mor]ilor.Comunit`]i reale [i virtuale coagulate n jurul fenomenului mor]ii

TRECERI {I PETRECERI ESCATOLOGICE


Moderator: Ada HAJDU
11,0011,20 Mihnea Alexandru MIHAIL (Drd., Universitatea Na]ional` de Arte Bucure[ti), Rai sau Purgatoriu?
Reprezentarea unei grani]e sacre ntr-o pictur` mural` medieval` din Transilvania
11,2011,40 Andrea-Bianka ZNOROVSZKY (PhD, Assist. Prof., General Education Department, American University of
Central Asia, Bishkek, Kyrgyz Republic), The Virgin of the Apocrypha: Towards the Creation of an Iconographic Compilation
11,4012,00 Vlad BEDROS (Lect. dr., Universitatea Na]ional` de Arte Bucure[ti/Institutul de Istoria Artei G. Oprescu),
Delimit`ri spa]iale [i imagini activate. Note despre iconografia spa]iilor de trecere n monumente postbizantine locale

9
12,0012,20 Pauz` de cafea (Sala de Consiliu a Facult`]ii de Litere parter)

PERSEVEREN}A MEMORIEI: SACRU {I ART~ N CONSTRUIREA COMUNIT~}II


Moderator: Cristina BOGDAN
12,2012,40 Ana DUMITRAN (Dr., Muzeograf, Muzeul Na]ional al Unirii, Alba Iulia), Familia de pictori Silaghi din Abrud [i
tenta]iile unei duble identit`]i culturale
12,4013,00 Cristina BALINTE (Dr., Cercet`tor [tiin]ific III, Institutul de Istorie [i Teorie Literar` G. C`linescu,
Academia Romn`), Mahalaua Visarionului: din Infernul lui Dante c`tre civiliza]ia Micului Paris
13,0013,20 Silvia MARIN BARUTCIEFF (Lect. dr., Facultatea de Litere, Universitatea din Bucure[ti), Tranzi]ii temporale
n edificarea unei comunit`]i dalmate. Sacru, art` [i interferen]e culturale n insula Rab
13,2013,30 Discu]ii

13,3015,00 Pauz` de prnz (Sala de Consiliu a Facult`]ii de Litere parter)

PATRIMONIUL: INTERFEREN}E ARTISTICE {I GRANI}E CULTURALE


Moderator: Vlad BEDROS
15,0015,20 Cristina COJOCARU (Drd., Asistent de cercetare, Institutul de Istoria Artei ,,G. Oprescu din Bucure[ti),
Ctitoriile domnilor fanario]i n }`rile Romne
15,2015,40 Ada HAJDU (Asist. dr., Universitatea Na]ional` de Arte, Bucure[ti), Un patrimoniu contestat: arhitectura
medieval` [i premodern` din Europa de est n istoriografia ultimelor decenii ale secolului al XIX-lea
15,4015,50 Discu]ii

15,5016,10 Pauz` de cafea (Sala de Consiliu a Facult`]ii de Litere parter)

TOPOGRAFII, DISLOC~RI, METAMORFOZE


Moderator: Cristina BALINTE
16,1016,30 Domnica Voichi]a HOREA (Drd., {coala Doctoral` a Facult`]ii de Filosofie, Universitatea din Bucure[ti,
Prof., Colegiul Tehnic de Arhitectur` I.N.Socolescu, Bucure[ti), Uli]a Mare, teritoriu cultural de grani]` n tipologia
urban` romneasc`
16,3016,50 Adina DORIL~ (Absolvent` a masteratului de Consultan]` [i Expertiz` n Publicitate, Facultatea de Litere,
Universitatea din Bucure[ti), De la Ars creationis la Ars populi. Grani]e [i metamorfoze n afi[ul publicitar artistic
16,5017,10 Snziana {ERB~NESCU (Drd., {coala Doctoral` n {tiin]ele Comunic`rii, Universitatea din Bucure[ti),
Imaginea migrantului: Persepolis (Marjane Satrapi) [i The Arrival (Shaun Tan)
17,1017,30 Discu]ii

17,3017,40 Pauz` de cafea (Sala de Consiliu a Facult`]ii de Litere parter)

SALA 117

N C~UTAREA COMUNIT~}II: EXPERIEN}E CONFESIONALE {I CULTURALE


Moderator: Radu NEDICI
10,0010,20 Marco CASSIOLI (Dr., Cercet`tor asociat, Laboratoire Telemme de lUniversit dAix-Marseille),
Ngocier parmi les infidles : les marchands ragusains dans la Kilia ottomane (XVIIe sicle)
10,2010,40 Nicolae GHEORGHI}~ (Prof. dr., Prorector al Universit`]ii Na]ionale de Muzic`, Bucure[ti), The Music of the Prince:
Music, ceremonies and representations of the Princely Power at the Courts of Walachia and Moldavia during the 18th Century

10
10,4011,00 Greta Monica MIRON (Conf. dr., habil. Facultatea de Istorie [i Filosofie, Universitatea Babe[-Bolyai, Cluj-Napoca),
Grani]e confesionale n Transilvania secolului al XVIII-lea. Comunit`]i unite comunit`]i ortodoxe
11,0011,20 Radu NEDICI (Lect. dr., Facultatea de Istorie, Universitatea din Bucure[ti), Comunit`]i mixte sau segregate?
Considera]ii pe marginea comunic`rii pluriculturale n Transilvania premodern`
11,2011,40 Nicolae MIHAI (Dr., Cercet`tor [tiin]ific III, Institutul de Cercet`ri Socio-Umane C. S. Nicol`escu-Plop[or, Craiova),
Din experien]ele unui globe trotter romn: c`l`torii, delimit`ri culturale [i exerci]iu epistolar la Nae Vr`biescu (18971906)
11,4012,00 Discu]ii

12,0012,20 Pauz` de cafea (Sala de Consiliu a Facult`]ii de Litere parter)

GEOGRAFII REALE, GEOGRAFII IMAGINARE


Moderator: Nicolae GHEORGHI}~
12,2012,40 Valer-Simion COSMA (Dr., Departamentul pentru Etnologie European` [i Antropologie Cultural`,
Universitatea din Pcs, Ungaria), Religiozitatea ]`r`neasc` [i grani]ele civiliza]iei. C`l`tori occidentali despre
religiozitatea romnilor din Imperiul Habsburgic (secolele XVIIIXIX)
12,4013,00 Alexandru OFRIM (Conf. dr., Facultatea de Litere, Universitatea din Bucure[ti), Traversarea frontierelor
etnico-religioase. Maghiarii [i preo]ii romni-ortodoc[i
13,0013,20 Andras ZOPUS (Lect. dr., University of Nyiregyhaza, Ungaria), Simbolurile culturale ale secuilor folosite
pentru determinarea identit`]ii lor na]ionale [i efectul folosirii lor n convie]uirea romno-maghiar`
13,2013,30 Discu]ii

13,3015,00 Pauz` de prnz (Sala de Consiliu a Facult`]ii de Litere parter)

HOTARE VIZIBILE {I INVIZIBILE


Moderator: Greta MONICA MIRON
15,0015,20 C`t`lina VELCULESCU (Prof. dr., Centrul de Studii Medievale, Universitatea din Bucure[ti),
Ion Victor VELCULESCU (Conf. dr., Universitatea Na]ional` de Arte), Pe vremile ale normale. Hotarul invizibil al timpului
15,2015,40 C`lin Florin Alexandru POPE} (Mrd., Universitatea de Vest din Timi[oara), Multilingvism [i
interculturalitate. Despre cazul particular al enclavelor lingvistice din Banat
15,4016,00 Florina-Elena PRJOL (Lect. dr., Cadru didactic asociat, Facultatea de Litere, Universitatea din Bucure[ti),
Grani]e gastronomice [i identitate cultural` n Romnia miraculoas` a lui Radu Anton Roman
16,0016,20 Ioan Maria OROS (Dr.), Brevis descriptio telluris Silvanicae (1684) [i Topica Descriptio Silvaniae (1740)
versus Descriptio Moldaviae (1716) un posibil model comun?
16,2016,40 Virgiliu BRL~DEANU (Conf. dr., cercet`tor [tiin]ific coordonator, Institutul de Istorie, Academia de {tiin]e
a Moldovei), Hotare imaginate, comunit`]i emo]ionale [i identit`]i relictare n estul Republicii Moldova
16,4017,00 Discu]ii

17,0017,30 Pauz` de cafea (Sala de Consiliu a Facult`]ii de Litere parter)

Holul de marmur` al Facult`]ii de Litere


17,3019,00 Vernisajul expozi]iei Pia]a loc simbolic al ora[ului, nso]it de un workshop coordonat de Prof. dr. arh.
Sorin VASILESCU (Facultatea de Arhitectur` [i Urbanism Ion Mincu) [i lect. dr. C`t`lin D. CONSTANTIN
(Facultatea de Litere, Universitatea din Bucure[ti)

11
Sala de Lectur` a Bibliotecii Facult`]ii de Litere

19,0019,30 Concluziile colocviului: Conf. dr. Constantin Popescu (Directorul Departamentului de {tiin]e ale
Comunic`rii, Facultatea de Litere, Universitatea din Bucure[ti)

Sala de Consiliu a Facult`]ii de Litere parter

19,3020,00 Verre de lamiti. nchiderea colocviului.

SMB~T~, 5 NOIEMBRIE 2016 (FACULTATEA DE LITERE)

AXA 2

Sala de Lectur` a Bibliotecii Facult`]ii de Litere

BRAND TERRITORIES, JOURNEYS OF CONSUMPTION (I)


Moderator: Alexandra CR~CIUN
10,0010,20 Daniel RUIU (Absolvent al masteratului Consultan]` [i Expertiz` n Publicitate, Facultatea de Litere,
Universitatea din Bucure[ti), Grani]e perceptive: utilizarea muzicii n publicitate
10,2010,40 Constantin Popescu (Conf. dr., Directorul Departamentului de {tiin]e ale Comunic`rii, Facultatea de
Litere, Universitatea din Bucure[ti), Creativitatea un feti[ de-ale publicit`]ii
10,4011,00 Ioana GRANCEA (PhD Candidate, Teaching Assistant, Alexandru Ioan Cuza University, Ia[i),
Dealing with Social Causes in Marketing Terms: Just a Matter of Vocabulary?
11,0011,20 Romina SURUGIU (PhD Lecturer, Faculty of Journalism and Communication Studies, University of Bucharest),
Coping with Advertising. Editorial Strategies in Magazines Production
11,2011,30 Discussions

11,3011,50 Pauz` de cafea (Sala de Consiliu a Facult`]ii de Litere parter)

BRAND TERRITORIES, JOURNEYS OF CONSUMPTION (II)


Moderator: Irina BECHER
11,5012,10 Alexandra CR~CIUN (PhD, Associate Prof., Faculty of Letters, University of Bucharest),
Place branding: the story-scapes of engagement
12,1012,30 Irina BECHER (M.A., Creative & Business Development Director, P&G Unit, Leo Burnett Romania),
Teritoriul de brand post-Baudrillard
12,3012,50 M`d`lina MORARU (PhD Associate Professor, Faculty of Journalism and Communication Studies,
University of Bucharest), Adapting Global Brands to Local Needs on the Romanian Market via Glocal Strategies
12,5013,10 Ruxandra COMAN (Lect. dr., Facultatea de {tiin]e Socio-Umane, Universitatea Spiru Haret, Bucure[ti),
Spa]iu identitar [i discurs publicitar. De la topos la ethos
13,1013,30 Andrei ISPASIU (Mrd., Consultan]` [i Expertiz` n Publicitate, Facultatea de Litere, Universitatea din Bucure[ti),
Freemium: publicitatea pentru comunit`]ile de gameri
13,3013,40 Discu]ii

13,3015,00 Pauz` de prnz (Sala de Consiliu a Facult`]ii de Litere parter)

12
DISTANT FRONTIERS: COMUNITIES, EXILE, DIASPORA
Moderator: Mihai IACOB
15,0015,20 Nicolae PERPELEA (Cercet`tor [tiin]ific II, Institutul de Sociologie, Academia Romn`, cadru didactic
asociat, Facultatea de Litere, Universitatea din Bucure[ti), Ospitalitatea mediatic` a controverselor etice
15,2015,40 Corina POPA (Drd., Universitatea din Bucure[ti), Iuliana BOTEZAN (Prof. dr., Universitatea Complutense, Madrid),
Imaginea romnilor n spa]iul mediatic spaniol
15,4016,00 Mihai IACOB (Conf. dr., Facultatea de Limbi [i Literaturi Str`ine, Universitatea din Bucure[ti), Negocierea
imaginii scriitorului tradus: interac]iunile publice dintre Mircea C`rt`rescu [i cititorii / agen]ii culturali spanioli
16,0016,20 Anca G}~ (PhD Professor, Faculty of Letters, University Dun`rea de Jos, Gala]i), Marketing Fiction
across Borders: Andrei Makines Rhetorical Strategies and the Exiles Persuasiveness
16,2016,40 Ferdaous BOUAINE (Drd., Facult Lumire, Lyon 2, UFR Arts et Littrature), Les chemins de lexil

16,4017,00 Pauz` de cafea (Sala de Consiliu a Facult`]ii de Litere parter)

IMAGINI {I FRONTIERE
Moderator: Franoise PAMFIL
17,0017,20 Ana SEZONOV (Drd., Facult de Journalisme et de Sciences de la Communication, Universit de Bucarest),
Lapproche analytique comparative sur les discours visuels des plusieurs artistes contemporains
17,2017,40 Franoise PAMFIL (Conf. dr., Universitatea de Arhitectur` [i Urbanism Ion Mincu),
Limitele vii [i limitele tr`ite ale ora[ului
17,4018,00 Iolanda-Georgiana ANASTASIEI (Mrd., Filosofie, cultur`, comunicare, Facultatea de Istorie [i Filosofie,
Universitatea Babe[-Bolyai din Cluj), Evolu]ia imaginii ca mediu de comunicare n era individualismului hedonist
18,0018,20 Oana-Luiza BARBU (Drd., Facultatea de Litere, Universitatea din Bucure[ti), Ana Maria TEODORESCU
(Lect. dr., Facultatea de Litere, Universitatea din Bucure[ti), Despre Inteligen]a Cultural` (CQ) n situa]ia de comunicare
intercultural`: delimit`ri conceptuale, tendin]e actuale
18,2018,40 Iulian COSTACHE (Ministru consilier, Lect. dr., Facultatea de Litere, Universitatea din Bucure[ti),
Geografii fizice [i simbolice

SALA 208

TO KNOW OR NOT TO KNOW: TRANSGRESSING EPISTEME


Moderator: Valentina MARINESCU
10,0010,20 Valentina MARINESCU (Prof. dr., Facultatea de Sociologie, Universitatea din Bucure[ti), Ioana SILISTRARU
(Drd., Facultatea de Sociologie, Universitatea din Bucure[ti), Les communauts en ligne de malades de la Roumanie
Nouvelles frontires ou de nouveaux territoires?
10,2010,40 Mihaela MURE{ANU (Cadru didactic asociat, Facultatea de Litere, Universitatea din Bucure[ti),
Reprezentarea conceptului de maladie n new media. Studiu de caz: percep]ia vaccinului R.O.R n Romnia [i n Fran]a
10,4011,00 Mircea SAVA (Dr., Coordonator, Biroul de Comunicare [i Rela]ii Publice, Universitatea din Bucure[ti),
Flexibilizarea grani]elor n [tiin]a popular` contemporan`
11,0011,20 Crengu]a OPREA (Prof. univ. dr., Universitatea din Bucure[ti, Facultatea de Psihologie [i {tiintele Educa]iei)
Theater: alternative territories in postmodern teaching communication.
11,2011,40 Xavier INGHILTERRA (Dr., Information, Milieu, Mdia, Mdiations, Universit de Toulon), Lapprenance
collective entre pairs laune du modle transmissif : Impact des dispositifs de partage social sur les communauts
dapprentissage en ligne

11,4012,00 Pauz` de cafea (Sala de Consiliu a Facult`]ii de Litere parter)

13
MEDIATED PATTERNS: NEW TERRITORIES IN JURNALISM
Moderator: Miroslav TA{CU-STAVRE
12,0012,20 Ioana STUPARU (Drd., {coala Doctoral` de {tiin]e ale Comunic`rii, Universitatea din Bucure[ti)
Romania, Inciden]a comunit`]ilor de fani n produc]ia reality show-ului de televiziune
12,2012,40 Ana Maria TEODORESCU (Lect. dr., Facultatea de Litere, Universitatea din Bucure[ti),
Fan-domuri: teritorii ludice [i constructe mediatice
12,4013,00 Nicoleta-Elena APOSTOL (Dr., Facultatea de Jurnalism [i [tiin]ele Comunic`rii, Universitatea din Bucure[ti),
Noi: cnd jurnalistele [i jurnali[tii formeaz` o comunitate ocupa]ional`
13,0013,20 Ionela MEGHER (redactor, Radio Romnia Interna]ional), Cultur` [i comunicare prin intermediul
emisiunilor de radio. Studiu de caz: Radio Romnia Interna]ional emisiunea n limba srb`
13,2013,30 Discu]ii

13,3015,00 Pauz` de prnz (Sala de Consiliu a Facult`]ii de Litere parter)

BEYOND BORDERS: MIGRATION


Moderator: Ana Maria TEODORESCU
15,0015,20 Miroslav TA{CU-STAVRE (Lect. dr., Facultatea de Litere, Universitatea din Bucure[ti),
Reprezent`ri sociale ale crizei migra]iei n presa din Romnia n 2015
15,2015,40 Camelia CMECIU (PhD Assoc. Professor, Faculty of Journalism and Communication Studies Univ. of Bucharest),
Dr. Alexandra BARDAN (PhD Lecturer, Faculty of Journalism and Communication Studies, Univ. of Bucharest), Dr. Cristina
COMAN (PhD Professor, Faculty of Journalism and Communication Studies, Univ. of Bucharest), Picturing Europes Refugee
Crisis. Visual Framing of (Re)bordering Issues
15,4016,00 Valentina PRICOPIE (PhD Senior Researcher, Institute of Sociology, Romanian Academy, Associate
Professor, Faculty of Letters, University of Bucharest), Personal identity borders in expressing the attachment to Europe.
A secondary analysis of the European citizens perception
16,0016,20 Ligia NICULAE (Drd., Academia Na]ional` de Informa]ii Mihai Viteazul),
Efectul migra]iilor asupra fitness-ului teritorial
16,2016,30 Pauz` de cafea (Sala de Consiliu a Facult`]ii de Litere parter)

ON AND OFF-LINE COMMUNITIES


Moderator: Constantin POPESCU
16,3016,50 Tulia-Maria C~{VEAN (PhD candidate, University of Bucharest),
Boundaries between reality and irreality in the real time video games
16,5017,10 Ioan-Alin AURSULESEI (Mrd., Universitatea din Bucure[ti), McDonaldizarea tinerei genera]ii
17,1017,30 Dan-Niculae PODARU (Asist. dr., Facultatea de Jurnalism [i {tiin]ele Comunic`rii, Universitatea din
Bucure[ti), Lux vs. mod` n context global
17,3017,45 Discu]ii

Holul de marmur` al Facult`]ii de Litere

17,3019,00 Vernisajul expozi]iei Pia]a loc simbolic al ora[ului, nso]it de un workshop coordonat de Prof. dr. arh.
Sorin VASILESCU (Facultatea de Arhitectur` [i Urbanism Ion Mincu) [i lect. dr. C`t`lin D. CONSTANTIN
(Facultatea de Litere, Universitatea din Bucure[ti)

14
Sala de Lectur` a Bibliotecii Facult`]ii de Litere

19,0019,30 Concluziile colocviului: Conf. dr. Constantin Popescu (Directorul Departamentului de {tiin]e ale
Comunic`rii, Facultatea de Litere, Universitatea din Bucure[ti)

Sala de Consiliu a Facult`]ii de Litere parter

19,3020,00 Verre de lamiti. nchiderea colocviului.

SMB~T~, 5 NOIEMBRIE 2016 (FACULTATEA DE LITERE)

AXA 3

SALA 205

SFNTUL ANTIM IVIREANUL ZIDITOR DE SUFLETE


Moderator: Gabriela JURUBI}~
9,309,55 Mihaela-Rodica MARIN (Cercet`tor [tiin]ific III, Departamentul de Lexicologie [i Lexicografie, Institutul de
Lingvistic` Iorgu Iordan Al. Rosetti al Academiei Romne), Identitatea cultural` multipl` ca mijloc de valorificare a
experien]ei personale n slujba aproapelui. Studiu de caz: Sf. Antim Ivireanul.
9,5510,20 Simona FORTIN (Lect. dr., Facultatea de Litere, Universitatea din Bucure[ti), Antim Ivireanul, p`storul de suflete
10,2010,45 Gianina Maria-Cristina PICIORU{ (Dr., profesor), Teologie [i poezie la Sfntul Antim Ivireanul [i Dimitrie Cantemir
10,45 11,10 Discu]ii

11,1011,30 Pauz` de cafea (Sala de Consiliu a Facult`]ii de Litere parter)

GRANI}E N TRANSPAREN}~ INTERPRET~RI {I ANALOGII


Moderator: Leti]ia CONSTANTIN
11,3011,50 Lauren]iu AVRAM (Lect. dr., Facultatea de Litere, Universitatea din Bucure[ti),
Bibliotecile m`n`stirilor slave din Muntele Athos [i interferen]ele cu spa]iul cultural romnesc
11,5012,10 Iulia CHE{C~ (Lect. dr., Facultatea de Arhivistic`, Academia de Poli]ie Al. I. Cuza), Limba turc` modern` [i
paleografia turco-osman`. Particularit`]i fonetice [i morfologice n transliterarea [i transcrierea documentului de arhiv`
12,1012,30 Cristina POPESCU (Conf. dr., Facultatea de Litere, Universitatea din Bucure[ti),
Nelimitarea n arta popular` [i religioas` romneasc`: oglind` interbelic`
12,3012,50 Leti]ia CONSTANTIN (Dr., Biblioteca Na]ional` a Romniei), Cititorul din (t)ram`
12,5013,30 Discu]ii

13,3015,00 Pauz` de prnz (Sala de Consiliu a Facult`]ii de Litere parter)

PROFESII INFODOCUMENTARE N SLUJBA CERCET~TORILOR DIN ERA DIGITAL~


Moderator: Ionel ENACHE
15,0015,20 Robert CORAVU (Dr., Cadru didactic asociat, Facultatea de Litere, Universitatea din Bucure[ti),
Grani]a e(s)tic` a profesiilor infodocumentare
15,2015,40 Ionel ENACHE (Prof. dr., Facultatea de Litere, Universitatea din Bucure[ti), Marketingul informa]iei n era digital`

15
15,4016,00 Gabriela JURUBI}~ (Asist. dr., Facultatea de Litere, Universitatea din Bucure[ti),
Comportamentul cititorilor n mediul virtual al comunit`]ii [tiin]ifice
16,0016,20 Mihai CONSTANTINESCU (Drd., Facultatea de Litere, Universitatea din Bucure[ti),
Studiu asupra colabor`rilor interna]ionale n cercetarea romneasc`
16,2016,40 Ivona OLARIU (Dr., [ef Serviciu {tiin]e Exacte BCU M. Eminescu, Ia[i), Metode [i instrumente tradi]ionale
vs metode [i instrumente alternative de evaluare a impactului rezultatelor cercet`rii [tiin]ifice
16,4017,00 Discu]ii

Holul de marmur` al Facult`]ii de Litere

17,3019,00 Vernisajul expozi]iei Pia]a loc simbolic al ora[ului, nso]it de un workshop coordonat de
Prof. dr. arh. Sorin VASILESCU (Facultatea de Arhitectur` [i Urbanism Ion Mincu) [i lect. dr. C`t`lin D. CONSTANTIN
(Facultatea de Litere, Universitatea din Bucure[ti)

Sala de Lectur` a Bibliotecii Facult`]ii de Litere

19,0019,30 Concluziile colocviului: Conf. dr. Constantin Popescu (Directorul Departamentului de {tiin]e ale
Comunic`rii, Facultatea de Litere, Universitatea din Bucure[ti)

Sala de Consiliu a Facult`]ii de Litere parter

19,3020,00 Verre de lamiti. nchiderea colocviului.

16