Sunteți pe pagina 1din 11

AMBALAJE

MULTIPLE
ECO-ROM Ambalaje ECO-ROM Ambalaje
2 3

Ce este
Ce este ambalajul multiplu? ambalajul multiplu
Cine este responsabil pentru ambalajul
multiplu?
Obliga]iile operatorilor economici
responsabili pentru ambalajele multiple
Ambalajul multiplu este ambalajul care:
Compozi]ia ambalajului multiplu
Marcarea ambalajului multiplu fie grupeaz` un num`r de produse identice sau Ex: produse aflate n
Prevenire diferite ambalate idividual, destinate a fi vndute promo]ie mai multe
consumatorilor n aceast` form`, constituind o produse vndute mpre-
Cum identific`m ambalajul multiplu?
unitate de vnzare; un`, pachete cadou
Exemple de ambalaje mutiple
Valorificare & Reciclare de[euri de
ambalaje multiple
Raportarea ambalajului multiplu

fie con]ine un singur produs ambalat n dou` sau


Ex: cutia de bomboane,
mai multe ambalaje [i are, n acest caz, n princi- aparatura electronic`
pal func]ia de protec]ie.

n func]ie de situa]ie, ambalajul multiplu poate fi ambalaj primar,


ambalaj secundar sau ambalaj ter]iar.
ECO-ROM Ambalaje ECO-ROM Ambalaje
4 5

MARCAREA AMBALAJELOR MULTIPLE


Cine este responsabil
pentru ambalajele multiple? Utilizarea sistemului de marcare este voluntar`, ns` n situa]ia
n care operatorii economici produc`tori de ambalaje [i/sau de
produse ambalate opteaz` pentru utilizarea acestuia, au obliga]ia
Responsabili sunt agen]ii economici care:
utiliz`rii marcajelor conform legisla]iei n vigoare.
produc produse ambalate n ambalaje multiple;
Marcarea ambalajelor se face n vederea
import` produse ambalate n ambalaje multiple; mbun`t`]irii activit`]ilor de valorificare
[i reciclare a de[eurilor de ambalaje.
Marcajul trebuie s` fie vizibil, lizibil [i durabil, chiar [i n cazul n
care ambalajul este deschis.

n cazul ambalajelor multiple din dou` sau mai multe materiale


Obliga]iile operatorilor marcajul trebuie s` corespunda materialului din care este

economici responsabili confec]ionat` componenta pe care se aplic`.


Exemplu: cutia de bomboane de carton - se aplic` numai marcajul PAP 21
pentru ambalajele multiple
PREVENIRE
Operatorii economici care introduc pe pia]` ambalaje multiple au
COMPOZI}IA AMBALAJELOR MULTIPLE obliga]ia de a preveni generarea de[eurilor [i a efectelor nocive ale
Toate componentele ambalajului multiplu trebuie s` respecte la acestora.
introducerea pe pia]` cerin]e esen]iale specifice privind compozi]ia
[i caracterul valorificabil sau, dup` caz, reutilizabil. Suma nivelurilor Prevenirea presupune:
concentra]iilor de plumb, cadmiu, mercur [i crom hexavalent
reducerea cantit`]ii [i nocivit`]ii pentru mediu a materialelor [i
prezente n ambalaj sau toate componetele acestuia trebuie
substan]elor utilizate n ambalaje [i deseuri de ambalaje;
s` nu dep`[easc` 100 p`r]i/million raportat la greutate.
reducerea greut`]ii [i volumului ambalajelor pn` la minimum
Ambalajele multiple introduse pe pia]` necesar asigur`rii nivelului cerut de siguran]`, igien` [i
trebuie s` respecte cerin]ele esen]iale acceptabilitate att pentru produsele ambalate, ct [i pentru
prev`zute de legisla]ia n vigoare. consumator;
optimizarea procesului de produc]ie a ambalajului [i a
Informa]ii suplimentare privind compozi]ia [i caracterul reutilizabil procesului de ambalare pentru reducerea cantit`]ii de
[i valorificabil al ambalajelor sunt prezentate n Ghidul legislativ de[euri tehnologice rezultate [i a rebuturilor.
pentru operatorii economici care introduc pe pia]` produse
n cazul ambalajelor multiple, prevenire presupune [i proiectarea
ambalate sau ambalaje de desfacere, postat pe pagina web a
ambalajului astfel nct s` poat` fi u[or separat pe componente
ECO-ROM Ambalaje:
de c`tre utilizatorul final.
http://www.ecoromambalaje.ro/serviciul_gratuit_de_consultanta.php
ECO-ROM Ambalaje ECO-ROM Ambalaje
6 7

EXEMPLE
de ambalaje multiple
AMBALAJE MULTIPLE CE CON}IN PRODUSE ALIMENTARE:

B~UTURI

Ambalaj multiplu primar:

Cum identific`m Cutia de carton care ambaleaz`


6 doze de bere (care se afl` n
promo]ie); Ex: ambalaj multiplu:
ambalajul multiplu? Folia termocontractibil` care
Cutia carton 4-6 doze bere;
Cutia metalic` de whisky.
ambaleaz` 2 flacoane PET
Ambalajul multiplu se poate confunda (promo]ie);
foarte u[or cu ambalajul secundar. Cutia de lemn care con]ine
sticla de vin;
Spre deosebire de ambalajul secundar, ambalajul multiplu Cutia metalic` ce ambaleaz`
primar este alc`tuit, de regul`, din dou` sau mai multe sticla de whisky.
ambalaje realizate din diferite tipuri de materiale; EXEMPLE de ambalaje,
este etichetat, are imprimat codul de bare corespunz`tor care grupeaza mai multe NU SUNT ambalaje multiple:
[i constituie unitate de vnzare c`tre utilizator sau c`tre produse, dar care Folie termocontractibil` 6 sticle ap`
NU SUNT ambalaje multiple: mineral`;
consumatorul final. Suport carton 6 doze bere
Bax polietilen` termocontractibil`
care ambaleaz`
6 flacoane PET;
Cutia de carton care con]ine
2-4 sticle de vin, cnd sticlele
de vin se vnd individual;
Suportul din carton care cuprinde
6 doze de bere ambalaj
secundar.

Acestea se raporteaz` ca fiind ambalaje secundare.


Daca produc`torul nu a inscrip]ionat cod de bare pentru a constitui
o unitate de vnzare, acestea se raporteaz` ca fiind ambalaje secundare.
ECO-ROM Ambalaje ECO-ROM Ambalaje
8 9

Ex: ambalaj multiplu primar:


PRODUSE ZAHAROASE FRUCTE ladi]a cu cofraj pentru fructe sau
legume
Ambalaj multiplu primar:
Ambalaj multiplu primar: L`di]a cu cofraj pentru fructe sau
Cutia cu bomboane de ciocolat`; legume, dac` are imprimat cod de bare
Pachetul de hrtie care ambaleaz` tableta [i constituie o unitate de vnzare.
de ciocolat` ambalat` n folie de aluminiu;
Punga/cutia cu brio[e; EXEMPLE de ambalaje care grupeaz` NU SUNT ambalaje multiple:
Punga din polietilen`/cutia de carton care cupinde mai multe produse, dar care NU SUNT lada lemn/plastic cu fructe/fructe
bomboane/biscui]i deja ambala]i; ambalaje multiple:
L`di]a de lemn sau plastic pentru
legume sau fructe comercializate
n vrac de regul` este ambalaj de
Ex: ambalaj multiplu: transport.
cutie ciocolata; EXEMPLE de ambalaje care
punga cu brio[e; grupeaz` mai multe produse,
dar care NU SUNT ambalaje ALTE PRODUSE ALIMENTARE
multiple, ele fiind nregistrate
ca ambalaje primare sau
secundare, dup` caz:
Ex: ambalaj multiplu primar:
Cutia de carton care cuprinde Ambalaj multiplu primar:
pachete de biscui]i ambalaj Cutia pentru brnz` topit`
secundar, care con]ine triunghiurile
Bax-ul de carton care de brnz`;
NU SUNT ambalaje multiple: cuprinde cutii de bomboane de Pachetul de gum`
cutie biscui]i (contine biscui]i neam- ciocolat` ambalaj secundar; de mestecat.
bala]i individual)
Cutia metalic` sau cutia de
carton cu biscui]i ambalaj primar. NU SUNT ambalaje multiple: EXEMPLE de ambalaje care
grupeaz` mai multe produse,
dar care NU SUNT ambalaje
multiple:
Cutia carton pentru ou`
ambalaj primar;
ECO-ROM Ambalaje ECO-ROM Ambalaje
10 11

AMBALAJE MULTIPLE CE NU CON}IN PRODUSE ALIMENTARE:

}IG~RI ELECTRONICE {I ELECTROCASNICE

Ambalaj multiplu primar: Ambalaj multiplu primar:


Pachetul de ]igarete ; Cutia carton care ambaleaz` produse
Cutia cu trabucuri. electronice sau electrocasnice;

Ambalaj multiplu secundar:


Cartu[ul de ]ig`ri care
ALTE PRODUSE NON-ALIMENTARE
cuprinde 20 pachete de ]igarete
Cutia de carton care cuprinde Ambalaj multiplu ter]iar:
cartu[ele de ]ig`ri.
paletul cu c`r`mizi sau alte materiale de construc]ii;

COSMETICE, PRODUSE SANITARE


Ex: ambalaj multiplu:
Ambalaj multiplu primar:
Cutia de carton care ambaleaz`
tubul de past`
de din]i;
Cutia de carton care ambaleaz`
cutia de crem`; EXEMPLE de ambalaje care grupeaz` mai multe produse, dar care
NU SUNT ambalaje multiple: Folia de plastic care ambaleaz` NU SUNT ambalaje multiple:
2 flacoane de produse cosmetice cutia de carton cu creioane colorate ambalaj primar;
(promo]ie);
Folia plastic care ambaleaz`
2 sau mai multe buc`]i de s`pun
(promo]ie);

OBSERVA}IE
EXEMPLE de ambalaje care grupeaz` mai multe produse, dar care NU SUNT Ambalajele produselor aflate n promo]ie, indiferent
ambalaje multiple, ele fiind declarate ca ambalaje primare sau secundare, dup` caz: de num`rul [i felul unit`]ilor de vnzare pe care le
Folia de polietilen` care ambaleaz` bax-ul de hrtie igienic` ambalaj primar; cuprind, sunt considerate ntotdeauna ambalaje
multiple primare.
Cutie carton care ambaleaz` doze de deodorant ambalaj secundar.
ECO-ROM Ambalaje ECO-ROM Ambalaje
12 13

Valorificarea [i Reciclarea Raportarea


de[eurilor de ambalaje multiple ambalajului multiplu
Ambalajul multiplu devine de[eu de ambalaj atunci cnd nu mai De regul` un ambalaj multiplu este alc`tuit din mai multe ambalaje
satisface cerin]ele [i scopul pentru care a fost proiectat [i fabricat de tipuri diferite de material.
[i care ramne dup` ce a fost utilizat produsul ambalat.
n cazul ambalajelor multiple pe care le introduc pe pia]`
De[eurile de ambalaje multiple trebuie introduse ntr-un sistem de operatorii economici responsabili trebuie s` identifice [i s`
valorificare [i reciclare a de[eurilor. Obiectivele anuale de valorificare raporteze toate componentele ambalajului multiplu n func]ie de
[i reciclare sunt cele prev`zute de legisla]ia n vigoare. tipul de material din care sunt alc`tuite acestea.

Operatorii economici responsabili pentru ambalajele multiple Conform legislatiei n vigoare, operatorii economici responsabili
introduse pe pia]` pot ndeplini obiectivele anuale de valorificare trebuie s` furnizeze anual, cel trziu pn` pe data de 25 februarie,
[i reciclare fie individual, prin gestionarea de[eurilor de ambalaje informa]ii privind cantitatea de ambalaje introdus` pe pia]`
generate corespunz`tor propriilor ambalaje preluate/colectate na]ional`.
de pe pia]`, fie prin transfer de responsabilitate c`tre ECO-ROM
AMBALAJE. Pentru o mai bun` n]elegere a modului de raportare al ambalaje-
lor multiple vom exemplifica cteva ambalaje multiple sugestive,
utilizate [i la capitolul acesta.
ECO-ROM Ambalaje ECO-ROM Ambalaje
14 15

Ambalaje multiple ce con]in produse alimentare

Cel mai relevant exemplu n acest domeniu este


CUTIA DE BOMBOANE. Componente ambalaj multiplu Tip ambalaj
folie material plastic - nvele[te produsul primar
alveole din polistiren - fixeaz` produsul primar
pungi polietilen` pt diverse accesorii primar
cutie carton exterioar` primar
chingi din polipropilen` legare produs primar

Componente ambalaj multiplu Tip ambalaj


CUTIA DE CREM`
folie aluminiu - ambaleaz`
bomboana de ciocolat` primar
cofraj plastic - con]ine bomboanele primar
folie plastic - acoper` cofrajul primar
capac hrtie acoper` cofrajul primar
cutie carton/plastic exterioar` primar
folie plastic - acoper` cutia de carton primar

Toate aceste ambalaje componente ale ambalajului Componente ambalaj multiplu Tip ambalaj
multiplu - cutia de bomboane - trebuie raportate flacon plastic sau sticl` pentru crem` primar
ca ambalaje primare. suport de carton -
sus]ine flaconul de crem` primar

Ambalaje multiple ce con]in cutie extern` de carton primar


produse non-alimentare folie extern` polietilen` primar

Ambalajul multiplu pentru PRODUSE ELECTROCASNICE/ Toate aceste ambalaje alc`tuiesc ambalajul multiplu [i se
ELECTRONICE raporteaz` ca amabalaje primare.
ECO-ROM Ambalaje ECO-ROM Ambalaje
16 17

OBSERVA}IE
Operatorii economici care au transferat
responsabilitatea ndeplinirii obiectivelor de
CARTU{UL DE }IG~RI
valorificare [i reciclare conform prevederilor
legislative n vigoare, au obliga]ia de a comunica
autorit`]ii teritoriale pentru protec]ia mediului
datele de identificare ale operatorului economic
autorizat cu care au ncheiat contractul de transfer
de responsabilitate, pn` cel trziu la data
de 15 ianuarie a fiec`rui an.
Componente ambalaj multiplu Tip ambalaj
cutia de carton secundar Dac` transferul de responsabilitate se realizeaz`
folia extern` polietilen` secundar dup` data de 15 ianuarie, operatorul economic care
a transferat responsabilitatea trebuie s` comunice
Aceste componente ale ambalajului multiplu cartu[ de ]ig`ri imediat agen]iei teritoriale pentru protec]ia
trebuie raportate ca ambalaje secundare. mediului din jude]ul n a c`rui raz` teritorial` este
nregistrat sediul social datele de identificare ale
operatorului economic autorizat cu care s-a ncheiat
Paletul cu c`r`mizi sau alte materiale de construc]ii
contractul de transfer de responsabilitate.

Contractul de transfer de responsabilitate,


NU SCUTE{TE operatorul economic responsabil
pentru ambalajele introduse pe pia]` de:
obliga]ia raport`rii anuale a datelor c`tre agen]ia
teritorial` de protec]ie a mediului pn` cel trziu
pe data de 25 februarie a fiec`rui an;
Componente ambalaj multiplu Tip ambalaj
palet ter]iar obliga]ia transmiterii declara]iilor lunare c`tre
Adiministra]ia Fondului pentru Mediu pn` cel
chingi polipropilen` - legare palet ter]iar
trziu pe data de 25 a fiec`rei luni.
separatoare carton ter]iar

Toate aceste ambalaje alc`tuiesc ambalajul multiplu


[i se raporteaz` ca amabalaje ter]iare.
ECO-ROM Ambalaje
18

Informa]ii suplimentare privind aceste raport`ri g`si]i n Ghidul de


raportare a ambalajelor pentru operatorii economici care introduc
pe pia]` produse ambalate [i ambalaje de desfacere postat pe
pagina web a ECO-ROM AMBALAJE, la sec]iunea GHIDURI:
http://www.ecoromambalaje.ro/serviciul_gratuit_de_consultanta.php

Bro[ur` din seria Ghiduri ambalaje


editat` de:

EcoRom Ambalaje, Bucure[ti, 2010


Toate drepturile rezervate
Servicii oferite:
transfer de responsabilitate
consultan]` gratuit`

ECO-ROM AMBALAJE
+40 372 735 015
consultanta@ecoromambalaje.ro

www.ecoromambalaje.ro