Sunteți pe pagina 1din 2
CoColegiulCoColegiullegiullegiul “Costache“Costache“Costache“Costache NegruzziNegruzziNegruzziNegruzzi

CoColegiulCoColegiullegiullegiul “Costache“Costache“Costache“Costache NegruzziNegruzziNegruzziNegruzzi ““““

Concursul de matematică “ Traian Lalescu” Ediţia a XII-a, 27 februarie 2011

I . La problemele 1-9 scrieţi doar răspunsul pe foaia de concurs.

1. Calculaţi: 8 + 3 60 + 24:

(8

4: 2)  : 6

.

2. Aflaţi numărul natural a, ştiind că 8 (270 17 a): 3 + 972 :9  + 64 : 4 = 920

3. Diferenţa dintre un număr natural de patru cifre şi un număr natural de trei cifre este 9899. Care este suma lor?

4. Determinaţi numărul abcd , ştiind că aaaa bbb cc d = 2011.

5. Într-o urnă sunt de trei ori mai multe bile albe decât roşii. Dacă mai punem patru bile de aceeaşi culoare, atunci vor fi de cinci ori mai multe bile albe decât roşii. Câte bile au fost iniţial în urnă?

6. Aflaţi numărul care creşte cu 18 108, dacă adăugăm la dreapta lui cifra 9.

7. Într-o livadă se plantează 60 de cireşi. Dacă lucrează numai părinţii, atunci vor termina în 3 ore. Dacă vor lucra părinţii şi copiii împreună, atunci pomii vor fi plantaţi în 2 ore. În cât timp se va termina plantatul pomilor dacă lucrează numai copiii?

8. Aflaţi câte numere de trei cifre au produsul cifrelor egal cu 6. Calculaţi suma acestor numere.

9. Cele trei linii şi două coloane ale tabelului alăturat se completează cu numere, astfel încât pe fiecare linie şi pe fiecare coloană numerele cresc cu aceeași valoare (nu neaparat aceeași pentru toate liniile și coloanele). Aflaţi valoarea numărului x .

.

ș i coloanele). Afla ţ i valoarea num ă rului x . . II. La problemele

II. La problemele 10, 11 şi 12 scrieţi rezolvările complete pe foaia de concurs.

10. Bogdan a primit de la bunicul său o sumă de bani, pe care a cheltuit-o în cinci zile astfel: în prima zi a cheltuit o treime din suma, a doua zi un sfert din banii rămaşi, a treia zi jumătate din noul rest, iar a patra zi două treimi din suma rămasă după cea de-a treia zi. Aflaţi câţi bani a avut Bogdan la început, ştiind că în a cincea zi a cheltuit 25 de lei.

11. O alee a unei grădini a fost pavată cu plăci de beton în formă de pătrat cu latura de jumătate de metru. Plăcile, colorate în gri şi verde, au fost grupate pe culori astfel (începând de la

intrarea în grădina): o placă gri, două plăci verzi, două plăci gri, patru plăci verzi, trei plăci gri, şase plăci verzi şi aşa mai departe.

a) Ce culoare are placa de pe poziţia a douăzecişicincea?

b) Ştiind că ultima grupă este formată din plăci gri, iar numărul plăcilor verzi este

egal cu 380, aflaţi lungimea aleei.

12. Maria a primit de ziua ei o cutie cu 38 de bomboane. Ea vrea să termine cutia în patru zile, mâncând în fiecare zi mai multe bomboane decât în ziua precedentă. Câte bomboane ar trebui să ia Maria din cutie în fiecare zi, astfel încât numărul celor luate în ultima zi să fie de trei ori mai mare decât numărul celor luate în prima zi? Aflaţi toate soluţiile.

Timp de lucru: 90 min. Se acordă 18 puncte din oficiu. Fiecare dintre problemele 1-9 valorează 8 puncte, iar problemele 10, 11 şi 12 valorează câte 10 puncte.

CoColegiulCoColegiullegiullegiul “Costache“Costache“Costache“Costache NegruzziNegruzziNegruzziNegruzzi ““““

Concursul de matematică “ Traian Lalescu”

Ediţia a XII-a, 27 februarie 2011

1. 40 (8p)

2. 15 (8p)

3. 10 099 (8p)

4. 2191 (8p)

5. 8 bile (8p)

6. 2011 (8p)

7. 6 ore (8p)

8. 9 numere; 2220 (8p)

9. 21 (8p)

10. 300 lei. Notăm suma inițială cu 12a. În prima zi, Bogdan a cheltuit 4a, în a doua zi 2a, în a treia zi 3a, iar în a patra zi 2a. Astfel, pentru ultima zi i-au rămas a lei, deci a=25 și 12a=300.(10p)

11. a) Verde. În primele 7 grupe sunt 22 de plăci : 1(placă gri) + 2(plăci verzi) + 2(plăci gri) + 4(plăci verzi) + 3(plăci gri) + 6(plăci verzi) + 4(plăci gri). Cum a opta grupă conține 8 plăci verzi, rezultă că a douăzecișicincea placă este verde. (4p) b) 295 metri. Fie n numărul grupelor formate din plăci verzi, astfel încat numărul acestora să fie 380. Din enunț, rezultă că 2 1 2 =380, deci n=19. Prin urmare, sunt 20 de grupe formate din plăci gri, iar numărul plăcilor gri este 1+2+…+20=210. Lungimea aleei este egală cu 380 210 : 2 295.(6p)

12. 5, 6, 12, 15, sau 5, 7, 11, 15, sau 5, 8,10, 15. Daca Maria ar mânca, în prima zi, patru (sau mai puține) bomboane, atunci numărul bomboanelor luate din cutie în cele patru zile ar fi 4 + 10 + 11 +12 = 37 < 38 , iar dacă ar mânca 6 (sau mai multe) bomboane în prima zi, atunci numărul minim de bomboane luate din cutie în cele patru zile ar trebui să fie 6 + 7 + 8 + 18 = 39 > 38. (4p) Așadar, Maria trebuie să ia din cutie 5 bomboane în prima zi și 15 bomboane în ultima zi. Astfel, pentru celelalte două zile rămân 38 20 = 18 bomboane, care pot fi luate, respectând condițiile din enunț, în trei moduri: 6, 12, sau 7, 11, sau 8, 10.(6p)