Sunteți pe pagina 1din 2

MODEL CONTRACT DE VANZARE-CUMPARARE

NR. 3 / 01.02.2015

Incheiat intre: S.C. PREDIELA S.R.L , cu sediul in Dolhasca str.Calea Sucevei , nr. 47
tel.0755620303 CFRCcont nrdeschis la Banca
.., denumita n prezentul contract VANZATOR i S.C. CARREFOUR ROMANIA S.A
cu sediul in Suceava str. Calea Unirii, nr.27 B. tel. 07551116715 CF RO 23455575 RC Contract
1301/20.11.2006 cont nr. deschis la Banca .., denumita n prezentul
contract CUMPARATOR.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1. 1.Obiectul contractului este vnzarea-cumprarea de oua de prepelita.


1.2. Prile contractante sunt de acord ca VNZATORUL sa vnd i CUMPARATORUL sa
cumpere oua de prepelita conform ofertei de pret, la pretul de 0,20 lei, cantitile conform
comenzilor .
1.3.Preturile din oferta sunt exprimate n lei, iar plata se face n lei la 7 zile din data emiterii
facturii. La aceste preturi nu se aplica TVA.
1.4. Marfa care face obiectul prezentului contract rmne proprietatea VNZATORULUI pn la
achitarea ei integral de ctre CUMPRATOR.

2. CONDITII DE LIVRARE

2.1.Marfa se livreaz la sediul societatii conform comenzii.


2.2.Termenul de livrare este de 2 zile calendaristice de la data comenzii

3. VALOAREA CONTRACTULUI

3.1.Valoarea total a contractului este de 50000 lei.

4. CONDITII DE PLATA

4.1. CUMPARATORUL va achita cu numerar, n termen de 7 zile de la data facturarii.

4.2. Toate plile vor fi efectuate de CUMPARATOR n lei.

5.OBLIGATIILE VANZATORULUI

5.1. S anune CUMPARATORUL cu cel pun 24 ore nainte de sosirea mrfii.


5.2. S asigure CUMPARATORULUI livrarea mrfii conform ofertei.
5.3.S asigure la cererea CUMPRTORULUI transportul produselor
5.4.S furnizeze CUMPARATORULUI urmtoarele documente de certificare a calitii produselor
livrate :Buletn de analiz/certificat de caltate
6. OBLIGATIILE CUMPARATORULUI

6.1. S achite VNZATORULUI contravaloarea mrfii n condiiile prevzute la pct.4.


6.2. S asigure depozitarea, manipularea produselor n condiiile prevzute n specificaia tehnic
primita de la VNZATOR.

8. FORTA MAJORA

8.1. Fora major exonereaz de rspundere partea care o invoca n condiiile legii, cu cerina
notificrii scrise prealabil n termen de 7 zile de la apariia cazului de fora majora.

9.LITIGII

9.1. Eventualele litigii n derularea prezentului contract vor fi rezolvate pe cale amiabila.
n situaia in care acest lucru nu este posibil, litigiul va fi supus arbitrajului Camerei de Comer i
Industrie a Romniei sau va fi soluionat potrivit normelor de drept comun.

10. DISPOZITII FINALE

10.1. Modificarea termenilor prezentului contract de ctre ambele pri este posibil numai prin
act adiional.
10.2. Contractul poate fi reziliat numai cu acordul scris al ambelor pri.
10.3. Contractul intra n vigoare de la data semnrii sale de ctre VANZATOR i CUMPARATOR.
10.4. Prezentul contract s-a ncheiat azi 01.02.2015 , n doua exemplare, cate unul pentru fiecare
parte contractanta, ambele cu valoare de original.

VNZATOR CUMPRTOR,
S.C. PREDIELA SRL S.C. CARREFOUR ROMANIA SA
Director/Administrator TIHULCA DIANA Director,/Administrator _______________________
Semntura : Semntura

Data semnrii: 01.02.2015 Data semnrii: 01.02.2015

S-ar putea să vă placă și