Sunteți pe pagina 1din 4

Anexa 1 la Ordinul ministrului educaiei naionale nr.

3597 din 18 iunie 2014


(Anexa 2 la Metodologie)

ANTET
FIA CADRU DE AUTOEVALUARE/EVALUARE N VEDEREA ACORDRII CALIFICATIVULUI ANUAL

PENTRU CADRELE DIDACTICE DIN NVMNTUL PREUNIVERSITAR

Numrul fiei postului: ................................


Numele i prenumele cadrului didactic: ...................................................
Specialitatea: ............................................................................................
Perioada evaluat: ...................................................................................
Calificativul acordat: ...............................................................................

Indicatori Punctaj Punctaj Validare


Domenii Criterii de performan de maxim acordat consiliul
ale evalurii performan profesoral
Auto Evaluare Evaluare
evaluare comisie CA
1.1 Respectarea programei colare, a normelor de
1. Proiectarea elaborare a documentelor de proiectare, precum i
activitii adaptarea acesteia la particularitile grupei/clasei.
1.2. Implicarea n activitile de proiectare a ofertei
educaionale la nivelul unitii.
1.3 Folosirea TIC n activitatea de proiectare.

1.4 Proiectarea unor activiti extracurriculare corelate


cu obiectivele curriculare, nevoile i interesele
educabililor, planul managerial al unitii.

1
15
2.1 Utilizarea unor strategii didactice care asigur
2. Realizarea caracterul aplicativ al nvrii i formarea
activitilor didactice competenelor specifice.
2.2 Utilizarea eficient a resurselor materiale din
unitatea de nvmnt n vederea optimizrii
activitilor didactice-inclusiv resurse TIC.
2.3 Diseminarea, evaluarea i valorizarea activitilor
realizate.
2.4 Organizarea i desfurarea activitilor
extracurriculare, participarea la aciuni de voluntariat.
2.5 Formarea deprinderilor de studiu individual i n
echip n vederea formrii/dezvoltrii competenei de
,,a nva s nvei.
25
3.1 Asigurarea transparenei criteriilor, a procedurilor
3. Evaluarea
de evaluare i a rezultatelor activitilor de evaluare.
rezultatelor
nvrii 3.2 Aplicarea testelor predictive, interpretarea i
comunicarea rezultatelor.
3.3 Utilizarea diverselor instrumente de evaluare,
inclusiv a celor din banca de instrumente de evaluare
unic.
3.4 Promovarea autoevalurii i interevalurii.
3.6 Evaluarea satisfaciei beneficiarilor educaionali.
3.7 Coordonarea elaborrii portofoliului educaional ca
element central al evalurii rezultatelor nvrii.
20
4. Managementul 4.1 Stabilirea unui cadru adecvat (reguli de conduit,
clasei de elevi atitudini, ambient) pentru desfurarea activitilor n
conformitate cu particularitile clasei de elevi.

4.2 Monitorizarea comportamentului elevilor i


2
gestionarea situaiilor conflictuale.
4.3 Cunoaterea, consilierea i tratarea difereniat a
elevilor.
4.4 Motivarea elevilor prin valorizarea exemplelor de
bun practic.
12
5. Managementul 5.1 Valorificarea competenelor tiinifice, didactice i
carierei i al metodice dobndite prin participarea la programele de
dezvoltrii personale formare continu/perfecionare.
5.2 Implicarea n organizarea activitilor metodice la
nivelul comisiei/catedrei/responsabil.
5.3 Realizarea/actualizarea portofoliului profesional
i dosarului personal.
5.4 Dezvoltarea capacitii de comunicare i
relaionare n interiorul i n afara unitii (cu elevii,
personalul colii, echipa managerial i cu beneficiarii
din cadrul comunitii-familiile elevilor).

8
6. Contribuia la 6.1 Dezvoltarea de parteneriate i proiecte
dezvoltarea educaionale n vederea dezvoltrii instituionale.
instituional i la
promovarea imaginii 6.2 Promovarea ofertei educaionale.
unitii colare

6.3 Promovarea imaginii colii n comunitate prin


participarea i rezultatele elevilor la olimpiade,
concursuri, competiii, activiti extracurriculare i
extracolare.
6.4 Realizarea/participarea la programe/activiti de
prevenire i combatere a violenei i
comportamentelor nesntoase n mediul colar,
familie i societate.
3
6.5 Respectarea normelor, procedurilor de sntate i
securitate a muncii i de PSI i ISU pentru toate
tipurile de activiti desfurate n cadrul unitii de
nvmnt precum i a sarcinilor suplimentare.
6.6 Implicarea activ n crearea unei culturi a calitii
la nivelul organizaiei.
15
7. Conduita 7.1. Manifestarea atitudinii morale i civice (limbaj, 2
profesional inut, respect, comportament).
7.2. Respectarea i promovarea deontologiei 3
profesionale.
5
100

Data: Nume i prenume: Semnturi:

Cadru didactic evaluat:


Responsabil comisie:
Director:
Membrii CA: