Sunteți pe pagina 1din 19

UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI

FACULTATEA DE ANTEPRENORIAT SI INGINERIA IN MANAGEMENTUL AFACERILOR


MASTER POLITICI ECONOMICE EUROPENE

Managementul proiectelor europene


Proiect deschidere gradinita cu program prelungit gradinita Minion

Coordonator: Prof. Viorel Vulturescu


Proiect realizat de: Vladut George Dinita

1
CUPRINS:
1. Obiectivul general al propunerii de proiect................................................................................3
2. Obiectivele specifice ale propunerii de proiect...........................................................................3
3. Explicati noutatea adusa prin propunerea de proiect................................................................3
4. Metodologia si planul de activitati...............................................................................................4
5. Resursele necesare a fi angajate.................................................................................................11
6. Buget............................................................................................................................................12
7. Inter-relationarea activitatilor..................................................................................................16.
8. Riscuri asociate propunerii de proiect si masuri de prevenire a acestora.................................16
9. Structura de conducere a proiectului si procedurile applicate..................................................18.
10. Impactul proiectului....................................................................................................................19

2
1. Obiectivul general este constructia si amenajarea gradinitei cu program prelungit

Oamenii sunt din ce in ce mai dispusi sa plateasca pentru un serviciu de educatie de


calitate, in care copilului sa i se urmareasca evolutia, sa fie testat si sa fie tratat individual.
Acestea sunt premisele din plan social care creeaza in plan economic premisele dezvoltarii
sectorului de gradinite private.
Oamenii sunt din ce in ce mai ocupati. In acelasi timp fiecare doreste sa ofere maximum
familiei. Au crescut exigentele referitoare la pregatirea copiilor. Fiind vorba de copii, parintii
sunt preocupati in primul rand de conditiile de igiena si calitatea produselor alimentare servite
copiilor. De aceea o mare parte din investitia pentru o gradinita privata trebuie concentrata in
amenajarea gradinitei si in utilarea acesteia. Nu este suficient insa sa existe conditiile, daca nu
exista educatori bine pregatiti care sa aplice o metodologie moderna. O parte din investitii
trebuie sa fie orientate spre achizitia de jocuri, carti, etc. De asemenea colaborarea cu un
psiholog care sa-i testeze pe copii este o investitie care trebuie luata in calcul.
Obiectivul general al acestui proiect este dorinta de a contribui la educarea tinerei
generatii, simultan urmarindu-se obtinerea de profit in urma desfasurarii acestui tip de activitate.

2. Obiectivele specifice ale propunerii de proiect

Obiective specifice ale propunerii de proiect sunt :


a) Amenajarea gradinitei
b) Achizitionarea mobilierului specific
c) Recrutare personal
d) Promovarea deschiderii gradinitei cu program prelungit

a) Amenajarea gradinitei ( in functie de grupele de varsta ( 3-4 ani, 5-6 ani), achizitionare de
diverse stickere pentru pereti animate, diverse tablouri.
b) Achizitionarea mobilierului specific ( paturi de dormit de dormit, mese, scaune, dulapuri)
c) Recrutare personal (4 educatori, 2 ingrijutori, 1 asistent medical, 1 femeie de serviciu, 1
mecanic, 1 psiholog)
d) Promovarea deschiderii gradinitei cu program prelungit ( promovare prin anunt radio,
impartire pliante in tot orasul).

3. Explicati noutatea adusa prin propunerea de proiect (actual vs. nou)

Continutul invatamantului prescolar este organizat pe domenii de activitate (educarea


limbajului, educatie pentru stiinta, educatie pentru societate, educatie estetica, educatie psiho-

3
motrica) pregatitoare pentru ariile curriculare si pe categorii de activitate (corespunzatoare
obiectivelor de invatamant).
Programa subliniaza faptul ca dezvoltarea limbajului este un obiectiv al tuturor
domeniilor si categoriilor de activitate. In trecut nu se punea atat de mult accentul pe exigenta
educarii copiilor.
In zilele de astazi, este foarte interesant si absolut necesar este domeniul educatie pentru
societate, care integreaza elemente de cultura moral-civica (pregatitoare pentru educatia civica
din scoala si, in general, din viata) si educatie practica si gospodareasca (care il pregateste pe
copil pentru viata de familie, pentru activitatea casnica, dezvoltandu-l, in acelasi timp, psiho-
motric).
Domeniul educatie psiho-motrica: incluzand aceasta categorie de activitate complexa
educatie fizica, sport, euritmie, educatie psihosenzoriala se creeaza cu adevarat cadrul pentru
dezvoltarea psiho-motrica.
Se au in vedere, de asemenea, o serie de activitati optionale care sa contribuie la
descoperirea si dezvoltarea disponibilitatilor aptitudinale, precum si la formarea intereselor
pentru diferite domenii de activitate ale realitatii si cunoasterii.

4. Metodologia si planul de activitati

Strategia generala adoptata

Pentru realizarea proiectului este nevoie de un buget de 300.000 euro si un total de 5


persoane implicate in organizarea si desfasurarea proiectului.
Pentru o buna desfasurare a proiectului, trebuie sa stabilim inca de la inceput indicatorii
si surse de verificare, precum si eventualele ipoteze si riscuri ce pot sa apara pe parcursul
proiectului. Este foarte important sa precizam felul resurselor si costurile acestora, pentru
a ne da seama de importanta fiecarei activitati in parte.

Derularea in timp a activitatilor (diagrama Gantt)

Toate informatiile din planul de activitati au fost rezumate in graficul Gantt. Graficul
arata secventa logica de desfasurare a activitatilor si conditionarile care exista intre ele.

4
Fig 1 Diagrama Gantt

5
Lista pachete de activitati

Tabel 1 Lista cu pachetele de activitati


WP Titlul pachetului Tipul Coordonator Nr. Luna start Luna sfarsit
nr. activitatii WP om-
luna
1 Intrunire planificare proiect Activitate Vladut Dinita 1 01.09.2017 30.09.2017
critica
2 Intocmire documente necesare Activitate Vladut Dinita 3 01.10..2017 31.10.2017
proiectului critica
3 Stabilirea spatiului si locatiei Activitate Simona 3 01.11.2017 30.11.2017
pentru cumparare critica Dulgheru

4 Incheierea contractului pentru Activitate Vladut Dinita 2 01.12.2017 31.12.2017


cumparare spatiu critica

5 Amenajare cladire interior- Activitate Nelu Gheorghe 2 01.01.2018 31.01.2018


exterior critica

6 Achizitionare materiale Activitate Liliana 2 01.02.2018 28.02.2018


educative critica Constantin

7 Achizitionare mobilier Activitate Liliana 2 01.03.2018 31.03.2018


critica Constantin
8 Recrutare personal Activitate Simona 3 01.04.2018 30.04.2018
critica Dulgheru
9 Instruire personal didactic si Activitate Vladut Dinita 3 01.05.2018 31.05.2018
nedidactic critica

10 Promovarea deschiderii Activitate Alexandra 2 01.06.2018 30.06.2018


gradinitei desfasurata Mathias
in paralel
11 Stabilirea programei Activitate Vladut Dinita 1 01.07.2018 31.07.2018
educationale critica
12 Inscrierea copiilor la gradinita Activitate Alexandra 3 01.08.2018 31.08.2018
critica Mathias

6
13 Deschiderea oficiala a Activitate Vladut Dinita 2 15.09.2018 15.06.2018
gradinitei critica
TOTAL 12 28

Lista rezultatelor, pentru fiecare activitate din fiecare pachet de activitati

Tabel 2- Lista rezultatelor pentru fiecare activitate in parte

Nr. Nume rezultat WP nr. Data livrarii


r.X.1 Dosar prezentare proiect (A1+A2) 1,2,3 01.09.2017
r.X.2 Obtinere spatiu necesar (B1+B2+B3) 4 20.11.2017
r.X.3 Achizitionarea materialelor necesare (C1+C2) 5,6,7 07.01.2018
r.X.4 Recrutare personal (D1+D2) 8,9 14.02.2018

r.X.6 Promovare online (E1+E2) 10 11.4.2018


r.X.7 Planificare programa educational 11,12 29.04.2018
r.X.8 Deschidere gradinita cu program prelungit 13 15.09.2018
(F1+F2)

Tabel 3 Raportul nr.1 ce contine durata fiecarei activitati


Nr. Crt Task Durata Data de Data de
inceput sfarsit
1 Intrunire planificare proiect 30 01.09.17 30.09.2017
2 Intocmire documente necesare proiectului 30 01.10.17 31.10.2017
3 Stabilirea spatiului si locatiei pentru cumparare 30 01.11.17 30.11.2017
4 Incheierea contractului pentru cumparare spatiu 30 01.12.17 31.12.2017
5 Amenajare cladire interior-exterior 30 01.01.18 31.01.2018
6 Achizitionare materiale educative 30 01.02.18 28.02.2018
7 Achizitionare mobilier 30 01.03.18 31.03.2018
8 Recrutare personal 30 01.04.18 30.04.2018
9 Instruire personal didactic si nedidactic 30 01.05.18 31.05.2018
10 Promovarea deschiderii gradinitei 15 01.06.18 30.06.2018
11 Stabilirea programei educationale 30 01.07.18 31.07.2018
12 Inscrierea copiilor la gradinita 10 01.08.18 31.08.2018
13 Deschiderea oficiala a gradinitei 30 15.09.18 15.06.2018

Descrierea detaliata a pachetelor de activitati, inclusiv a activitatilor

Tabel 4 Descrierea detaliata a pachetelor de activitati

7
WP nr.: X 1 Data de inceput a WP 01 09
Titlul WP: Deschiderea unei gradinite cu program prelungit
Participanti Vladut Simona Nelu Mathias Liliana
Dinita Dulgheru Gheorghe Alexandra Constantin
Manopera per
participant (OL)
Obiective:

Dorinta de a contribui la educarea tinerei generatii, simultan urmarindu-se obtinerea de


profit in urma desfasurarii acestui tip de activitate.
Indeplinirea unor activitati optionale care sa contribuie la descoperirea si dezvoltarea
disponibilitatilor aptitudinale, precum si la formarea intereselor pentru diferite domenii de
activitate ale realitatii si cunoasterii.
Descrierea activitatilor:

Activitate X.1: Intrunire planificare proiect


In aceasta etapa se aduna toate ideile tuturor celor care participa la acest proiect. Toti
participantii, cei 5 manageri de proiect ( Dinita Vladut, Simona Dulgheru,Nelu Gheorghe,
Mathias Alexandra si Liliana Constantin), vin cu idei, cu strategii, cu propuneri pentru succesul
proiectului.
Persoane implicate in derularea proiectului: 5
Durata intrunire planificare proiect: 5 zile

Activitate X.2 : Intocmire documente necesare proiectul


Se aduna toate resursele necesare pentru intocmirea documentatiei. Se intocmesc toate
actele necesare, toate avizele si autorizatiile care sunt solicitate: protectia muncii, acord de
functionare din partea primariei, accord ISU, acord de la Ministerul Educatiei, Cercetarii si
Tineretului.
Persoane implicate in derularea proiectului: 5
Durata intrunire planificare proiect: 21 zile

Activitate X.3: Stabilirea spatiului si locatiei pentru cumparare


In vederea stabilirii locatiei, se tine cont intai de situarea acesteia. Se cauta un spatiu cat
mai usor accesibil, sa fie in imediata apropiere a metroului, sa fie destul de mare, cu un spatiu
exterior la fel de mare. Pentru gasirea spatiului, vom apela la ziarul local si la site-uri cu anunturi
gratuite (olx, imobiliare).

Persoane implicate in derularea proiectului: 5


Durata intrunire planificare proiect: 15 zile

8
Activitate X.4: Incheierea contractului pentru cumparare spatiu
Dupa gasirea locatiei pentru realizarea proiectului, se incheie contractul pentru vanzare-
cumparare. Cladirea arata deosebit de bine, nu necesita renovare. De asemenea si spatiul de joaca
exterior este foarte bine ingrijit, nu necesita renovare,doar trebuie amenajat corespunzator
copiilor.

Persoane implicate in derularea proiectului: 5


Durata intrunire planificare proiect: 26 zile

Activitate X.5: Amenajare cladire interior-exterior


Pentru amenajarea cladirii interior-exterior apelam la unul dintre managerii nostri,
Simona Dulgheru, care este dispusa sa faca toate schitele pentru decorarea peretilor si sa
achizitioneze/decoreze cladirea atat in interior cat si in exterior.

Persoane implicate: 2
Durata intrunire planificare proiect: 18 zile

Activitate X.7 : Achizitionare mobilier


In vederea achizitionarii elementelor de mobilier specializat pentru copii( patuturi de
dormit, mese, scaune, dulapuri) vom apela la o firma de specializata , pentru obtinerea unui
aspect si unei calitati deosebite.

Persoane implicate in derularea proiectului: 2


Durata intrunire planificare proiect: 16 zile

Activitate X.8 : Recrutare personal


Recrutarea si selectarea cadrelor didactice este una dintre cele mai importante activitati
din cadrul unei institutii de invatamant. Pentru recrutarea cadrelor didactice vom apela la
anunturi publicate in ziare si pe site-urile de specialitate (e-jobs, bestjobs etc.). Dupa aceasta
etapa, se va stabili o zi de interviuri, iar in urma unor criterii pe care le consideram a fi necesare
postului aferent (experienta, varsta, promovare unor examene.). Vom alege cei 4 educatori, 2
ingrijutori, 1 asistent medical, 1 femeie de serviciu, 1 mecanic, 1 psiholog).

Persoane implicate: 2
Durata recrutare personal: 7 zile

Activitate X.9 : Instruire personal didactic si nedidactic


Educatorii acceptati in urma interviului si in urma testelor vor fii instruiti in legatura cu
activitatea pe care urmeaza sa o derulam. Impreuna o sa stabilim programa educational cu cat
mai multe activitati specific varstei.
9
Acelasi lucru il vom face si cu persoanele nedidactice. Impreuna vom stabili cum se va
desfasura activitatea fiecaruia pe parcursul intregului an.

Persoane implicate: 4 persoane ( membrii echipei)


Durata instruire personal: 15 zile

Activitate X.10 : Promovarea deschiderii gradinitei


Promovarea acestei afaceri consta in semnarea unui contract de colaborare cu o tipografie
care ne va tipari materialele de promovare (afise, flyer). De acest lucru se va ocupa 1 persoana
din cadrul echipei noastre, sarcina acestora fiind de a distribui flyere si lipi afise atat stradal, in
zonele cu trafic intens, dar si la metrou. Aceasta activitate se va desfasura pe o perioada de 10 de
zile, timp de 2 ore/zi, de la 8:00-10:00.

Persoane implicate: 1 persoana ( membrul echipei)


Durata promovare: 10 zile

Activitate X.11: Stabilirea programei educationale


Unul dintre elementele foarte importante intr-o astfel de institutie este felul in care este
organizata programa dupa care aceasta functioneaza. In acest sens, vom merge face o sedinta cu
toti educatorii recrutati ( 4) si vom stabili inca de la inceput, programa saptamanala cu cat mai
multe activitati inteligente pentru copii.

Persoane implicate: 5
Durata stabilire programa: 5 zile

Activitate X.12: Inscrierea copiilor la gradinita


Timp de 12 zile au loc inscrierile pentru cele 4 grupe, ( 3-4 ani 2 grupe si 5-6 ani-
2grupe). Inscrierile se fac intre orele 10:00-16:00.

Persoane implicate: 3
Durata inscriere: 5 zile

Activitate X.13 : Deschiderea oficiala a gradinitei


Deschiderea are loc in data de 15.09.2018 , ora 09:00. invitati sunt primarul si preotul
sectorului pentru oficializarea deschiderii.

10
5. Resursele necesare a fi angajate

Resursele necesare desfasurarii optime a activitatilor sunt prezentate in tabelul urmator:


Tabel 5 - Resursele proiectului
Resurse Cantitate/Tip

Umane 28 persoane
Financiare 158.085 lei
Materiale 2 top de hartie, 28 pixuri, 14
flipchart-uri
Timp 360 zile

Tabel 6 - Costurile pentru fiecare activitate calculate

Nr.cr Activitati Cost (lei) Cost


t (euro)
A1 Intrunire planificare proiect 0 0
A2 Intocmire documente necesare proiectului 100 22.2222
B1 Stabilirea spatiului si locatiei pentru cumparare 50 11.1111
B2 Incheierea contractului pentru cumparare 680000 151.111
spatiu
B3 Amenajare cladire interior-exterior 4500 1000
C1 Achizitionare materiale educative 8,000 1777.78
C2 Achizitionare mobilier 18000 4000
D1 Recrutare personal 0 0
D2 Instruire personal didactic si nedidactic 0 0
E1 Promovarea deschiderii gradinitei 2250 500
E2 Stabilirea programei educationale 0 0
F1 Inscrierea copiilor la gradinita 0 0
F2 Deschiderea oficiala a gradinitei 90 20
+ Cost tratare riscuri 900 200
+ Costuri neprevazute 9000 2000
Total 725.140,0
0 161.142,20

Tabel 7 - Costurile pentru fiecare rezulat calculat

11
Nr.crt Rezultate Cost Cost (euro)
(lei)
R1 Mapa de prezentare a proiectului 100,00 22,22222
R2 Obtinere spatiu necesar 650.000 144,4444
R3 Angajarea personalului in functie de program 4.500,00 1.000,00
R4 Achizitionarea materialelor necesare 26.000 5,77
R5 Promovare offline 2.250,00 500,00
R6 Deschidere gradinita 90,00 20,00
+ Cost tratare riscuri 900,00 200,00
+ Costuri neprevazute 9.000,00 2.000,00
Total 15268.20 35,151.09

6. Buget

Vom face estimarea costurilor pe baza alcatuirii bugetului. Costurile au o influenta


importanta in buna functionare a proiectului.
In tabelul urmator sunt prezentate costurile pentru fiecare activitate. Se pot calcula si
costurile pentru fiecare rezultat.

Tabel 8 Costurile generate de fiecare activitate

Nr.crt Rezultate/Activitati Cost(lei)


R1 Mapa de prezentare a proiectului 100,00
A1 Intrunire planificare proiect 0
A2 Intocmire documente necesare proiectului 100,00
R2 Obtinere spatiu necesar 650.000
B1 Intocmire documente necesare proiectului 100,00
B2 Stabilirea spatiului si locatiei pentru cumparare 50,00
B3 Incheierea contractului pentru cumparare spatiu 680.000
R3 Angajarea personalului in functie de program 4.500,00
C1 Achizitionare materiale educative 8,000
C2 Achizitionare mobilier 18.000
R4 Achizitionarea materialelor necesare 26.000
D1 Recrutare personal 0
D2 Instruire personal didactic si nedidactic 0
R5 Promovare offline 2.250,00
E1 Promovarea deschiderii gradinitei 2.250
E2 Stabilirea programei educationale 0
R6 Deschidere gradinita 90,00
F1 Inscrierea copiilor la gradinita 0
F2 Deschiderea oficiala a gradinitei 90,00

12
Detaliere costuri activitati
Realizarea documentatiei necesare proiectului (mapa prezentare+hartie+cartus),
Stabilirea locatiei si incheierea contractului de inchiriere ( deplasari cu masina in diferite
locatii din bucuresti, semnare acte notariat),
Amenajare centru (amenajare aspectul estetic al cladirii interior-exterior),
Obtinerea avizelor necesare de functionare (avize mediu, sanepid, sanitar-veterinar, protectia
muncii si PSI, acord de functionare din partea primariei de sector, ISU, acord de la Ministerul
Educatiei, Cercetarii si Tineretului ),
Recrutarea si selectarea cadrelor didactice ( publicarea anunturilor pe diferite site-uri de
profil ),
Achizitionare materiale didactice ( manuale, caiete exercitii, carti, recuzite, harti, atlase ),
Achizitionare corpuri de mobilier si echipamente ( dulapuri, mese, scaune, jucarii, materiale
decorative, mobilier baie, accesorii baie, mobilier bucatarie, echipamente bucatarie ) ,
Proiectarea si tiparirea flyer-elor
Festivitatea de deschidere ( protocol).
Pe langa aceste costuri alocate fiecarei activitati, in calculul costurilor totale ale bugetului
mai intra atat costurile cu tratarea riscurilor prezentate in capitolul anterior, dar si cheltuielile
neprevazute. Toate aceste costuri sunt insumate in tabelul urmator :

Tabel 9 - Costuri totale


Nr.crt. Categorie cost Suma(lei)
1 Cost activitati 715.240,00
2 Cost tratare riscuri 900,00
3 Costuri neprevazute 9.000,00
Total 725.140,00

Tot proiectul necesita o investitie de 725.140,00 lei. O parte din aceasta suma va fi
imprumutata de la o banca ( BCR), restul de bani fiind acoperita din fondurile proprii a
membrilor echipei. Astfel de va obtine suma de 525.140 lei prin imprumutul la banca, iar
diferenta de 200.000 lei va fi suportata in mod egal de catre membrii echipei ( cei 5 manageri de
proiect).

Tabel 10 Venitul total


Nr.crt. Tip sursa venit Pret total Pret total
euro

13
1 Fonduri de la banca 525.140,00 116.697,80

2 Fonduri proprii 200.000,00 44.444,44

Total 725.140,00 161,142.22

14
7. Inter-relationarea activitatilor

15
8. Riscuri asociate propunerii de proiect si masuri de prevenire a acestora

R1. Esecul imprumutului la banca :


Intocmirea inexata a bugetului alocat, a documentatiilor specifice pentru acordarea
imprumutului.
Esuarea obtinerii tururor avizelor si certificatelor necesare, sau omiterea unui document
important in elaborarea documentatiei de imprumut bancar.
Echipa mea, Vladut Dinita, este responsabila de acest risc, deoarece eu ma ocup de acest
imprumut bancar. Acest risc ar putea conduce la oprirea proiectului, proiectul neavand
suficiente resurse materiale pentru a-si demara toate activitatile aferente. Probabilitatea
acestui risc este destul de mare, impactul fiind unul pe masura. Pentru a beneficia de o
consultanta in domeniul bancar, apelam la un analist credite, care ne va acorda tot
suportul necesar.

16
R2. Neincadrarea in bugetul stabilit.
Bugetul initial stabilit in documentatie de baza a proiectului sa fie depasit.
Acest risc este gestionat de catre responsabilul financiar al proiectului, Liliana Constantin
Probabilitatea acestui risc este mica. Pentru a se evita acest risc ar trebui ca la redactarea
proiectului costurile aferente activitatilor proiectului sa fie foarte bine previzionate,
sumele sa fie cat mai aproape de realitate si de cerintele proiectului.

R3. Depasirea duratei de implementare a proiectului.


Durata de implementare stabilita in documentatia oficiala a proiectului ar putea fi
decalata, iar obiectivele acestuia sa nu fie realizate in timpul prevazut initial.
Pentru a evita acest risc, trebuie sa tinem cont inca de la inceput de activitatile proiectului
si fiecare echipa trebuie sa-si respecte timpul alocat pentru fiecare activitate in parte.

R4. Neatragerea parintilor catre o noua gradinita


Exista un risc mediu, ca dupa promovarea noastra cu materiale publicitare, sa nu primim
feedback-uri pozitive. Sunt numeroase gradinite cu program prelungit in zona, cu o
anumita istorie in urma si cu multe recomandari. De accea, avem grija sa venim cu cat
mai multe activitati pentru copii, atat activitati de dans, de muzica si cultura pentru
atragerea cat mai multor parinti.

R5. Depasirea bugetului alocat pentru cumpararea spatiului


Exista un risc destul de mare sa nu ne incadram in bugetul nostru pentru gasirea locatiei.
Tocmai de aceea apelam la diverses site-uri online pentru consultarea pietei dar si la
consilieri imobiliari pentru obtinerea cat mai multor informatii.

R6. Riscul stabilirii unei programe de activitati necorespunzatoare


Acest risc consta in elaborarea unei programe prea solicitante pentru copii.
Responsabilul pentru acest risc va fi Alexandra Mathias si echipa acesteia. Ei se vor ocupa de
recrutarea educatorilor. Impreuna vor veni cu cat mai multe idei, strategii pentru infiintarea unui
program educational cat mai atractiv. Acest risc are o probabilitate mica de aparitie si un impact
mediu.

Tabel 11 - Matricea de identificare a riscurilor


Numele riscului Eveniment probabil Amploarea pierderii

17
R1 Esecul imprumutului la banca Neacceptabil

R2 Neincadrarea in bugetul stabilit. Neacceptabil

R3 Depasirea duratei de implementare a Neacceptabil


proiectului.
R4 Neatragerea parintilor catre o noua Neacceptabil
gradinita

R5 Depasirea bugetului alocat pentru Acceptabil


cumpararea spatiului

R6 Riscul stabilirii unei programe de activitati Acceptabil


necorespunzatoare

9. Structura de conducere a proiectului si procedurile aplicate

Echipa de proiect este formata din 28 persoane:


5 manageri de proiect cu cate 2-3 oameni in echipa

Toti cei 5 manageri de proiect au studii superioare, in diferite domenii, cum ar fii:
psihologia, managementul afacerilor si comunicarea in afaceri. Acestia au o calitate comuna:
lucrul in echipa. Impreuna aduna toate ideile bune.
Managerul de proiect principal este reprezentat de Vladut Dinita, acesta va coordona si
monitoriza permanent echipa pe tot parcursul proiectului. Acesta este o persoana responsabila,
ordonata si disciplinata. Pe perioada desfasurarii proiectului Vladut Dinita va asigura rezolvarea
problemelor aparute, va veni cu noi strategii si va mobiliza echipa cat ai bine.\

Ceilalti manageri de proiect: Liliana Constantin, Alexandra Mathias, Simona Dulgheru si


Nelu Gheorghe sunt deasemenea niste oamaneni responsabili, ambitiosi si care se dedica cu totul
proiectului
Simona Dulgheru, este cea care se ocupa de amenajarea interioara a cladirii, impreuna cu
echipa ei si se va ocupa si de recrutarea personalului, avand avand studii in psihologie si
comunicare.

18
Alexandra Mathias impreuna cu echipa ei se ocupa de promovarea gradinitei, si de
inscrierea lor la aceasta. Ei vor impartii flyere in diverse locatii, la metrou, la iesirea de la
metrou, in cutiile postale de la blocuri.
Liliana Constantin are un rol foarte important in derularea proiectului. Aceasta impreuna
cu echipa ei se va ocupa de achizitionarea mobilierului si a materialelor educative pentru copii.
Va alege cu mare atentie paturile de dormit, sa fie corespunzatoare varstelor, la fel si mesele si
scaunele, sa fie colorate, cu design-uri speciale, pentru fete si baieti.
Nelu Gheorghe impreuna cu echipa lui se ocupa de imaginea cladirii exterioare si a
locului de joaca pentru copii. Acestia vor achizitiona diverse stick-ere care vor fii lipite pe fiecare
geam al cladirii, vor achizitiona bancute, leagane, diverse echipamente specifice locurilor de
joaca pentru copii.

10. Impactul proiectului

Gradinita se vrea un loc prietenos, n care toi copiii s beneficieze de programe


educaionale mbuntite continuu. Grdinia urmrete ca fiecare copil s atinga sau s
depaseasca standardele educationale sociale si emotionale, sa aiba capacitatea de a
comunica , sa manifeste interes pentru studiu si cunoastere, stima de sine si respect pentru
aproapele su.
Deschiderea unei gradinite cu program prelungit va crea in jur de 12 noi locuri de munca.
Proiectul va contribui la dezvoltarea personal a copiilor.

Impactul pe care proiectul il va avea este :


Eegalitatea anselor, responsabilizarea prinilor pentru educaia timpurie, pregtirea
colar i evoluia elevilor, dar i dezvoltarea interaciunii cu comunitatea local.
se va fundamenta pe tehnici i metode moderne de instruire informatizate, susinute de
tiinele educaiei i de practica (experiena) colar, astfel nct s eficientizeze educaia
timpurie pentru integrarea ei cu succes n procesul de reformare a nvmntului
romnesc actual.
Crearea oportunitilor pentru educaia informal i non-formal (activiti
extracurriculare i extracolare)
Misiunea Gradinitei Minion- este de a crea un mediu cald si stimulativ in care fiecare
copil s fie ncurajat sa-si dezvolte talentele si aptitudinile sale si s fie pregtit din punct
de vedere intelectual, social, fizic i emoional s se integreze n realitatea complexa a
lumii nconjurtoare.

19