Sunteți pe pagina 1din 1

Amenajamentul pastoral

LEGISLATIE:

Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34 /2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea


pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr.18/1991,
modificata in 2016
Hotararea de Guvern nr. 1064/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea
Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 34 /2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea
pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr.18/1991,
modificata in 2015
Legea nr. 86/2014 pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 34 /2013 privind
organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea
Legii fondului funciar nr.18/1991, modificata in 2016
Ordonanta de Urgenta nr. 63/2014 pentru modificarea si completarea unor acte normative din
domeniul agriculturii, modificata in 2015

La elaborarea completa si unitara a proiectului de amenajament pastoral sunt implicate urmatoarele


entitati:

Unitatea administrativ teritoriala (U.A.T.)


Directia pentru Agricultura Judeteana (D.A.J.)
Oficiul de Studii Pedologice si Agrochimice (O.S.P.A.)
Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic si de Vanatoare (I.T.R.S.V.) daca U.A.T. detine vegetatie
forestiera

S-ar putea să vă placă și